Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Tema: Proprietăţi chimice ale bazelor


Clasa: a VIII-a
Categoria/tip lecţie: Dobândire de noi cunoştinţe
Şcoala:

Obiective operaţionale:
O1 – să specifice proprietăţile chimice ale bazelor pe baza experimentelor efectuate
O2 -să scrie prin ecuaţii chimice proprietăţile chimice ale bazelor cu ajutorul indicaţiilor
profesorului
O3 -să efectueze corect experimente chimice folosind instrucţiuni scrise sau verbale
O4 –să formuleze concluzii pe baza observaţiilor obţinute în urma efectuării activităţilor
experimentale
O5 -să indice aplicaţiile practice ale proprietăţilor chimice ale bazelor pe baza
explicaţiilor

Strategia didactică:
a). sistemul metodologic: conversaţia euristică, experimentul cu caracter de cercetare,
descoperirea dirijată, exerciţiul şi explicaţia, turul galeriei.
b). resurse materiale: - instrumente de lucru: fişa de activitate experimentală, markere
colorate, hârtie A3, post-it-uri
- mijloace de învăţământ: sol. NaOH, sol.Ca(OH)2,sol. HCl, sol.
CuSO4, fenolftaleină, turnesol, eprubete, pahare Erlemeyer şi
Berzelius, hârtie de filtru, pâlnie.
c). forma de organizare: individual, pe grupe
Activitate profesor Activitate elevi Obs.
# Moment organizatoric: notează # Se pregătesc pentru lecţie, ascultă indicaţiile
absenţii, organizează clasa şi profesorului
indică ansamblul de activităţi pe
care va fi structurată ora
# Se verifică tema de casă #Elevii completează, corectează tema.

# În prima parte a lecţiei 1.Bazele sunt substanţe compuse ce au în


profesorul reactualizează compoziţie un atom de metal M, şi una sau
cunoştinţele elevilor prin mai multe grupari hidroxil, în funcţie de
formulare de înrebări: valenţa metalului. M(OH)n n-valenţa
1. Ce sunt bazele? Exemplificaţi. metalului
2. Bazele le putem clasifica în trei categorii:
2. Cum am clasificat bazele? solubile mai puţin solubile şi insolubile/greu
solubile.

# Profesorul realizează #Elevii urmăresc prezentarea și răspund la


introducerea în tema lecției prin întrebări, completează cu alte cunoștințe din
prezentarea unui ppt.prin care lecțiile anterioare.
evidențiază importanța bazelor în
viața de zi cu zi.
# Elevii notează titlul lecţiei pe caiete:
# Prezintă tema lecţiei şi „Proprietăţi chimice ale bazelor”
obiectivele propuse.
# Parcurg instrucţiunile de pe fişă şi sunt atenţi
# Organizează clasa pe grupe, la explicaţiile profesorului. Pe O3
distribuie fişele de lucru şi explică
modul de lucru. #Efectuează experimentele din fişa de
# Solicită elevilor să efectueze activitate experimentală apoi fiecare grupă îşi
experimentele din fişa de realizează posterul său conform cerinţelor.
activitate experimentală #Expun posterul şi prezintă observaţiile. Aduc Pe O4
# După expirarea timpului de completări sau adresează întrebări
lucru, solicită câte un elev din
fiecare grupă ca să prezinte #Sunt atenţi la explicaţia profesorului Pe O5
observaţiile făcute. Aduce
completări acolo unde este cazul.
# Elevii rezolvă cerinţa şi comunică soluţiile
# Asigurarea retenţiei şi identificate.
stimularea capacităţii de operare
cu cunoştinţele asimilate prin
rezolvarea unui exerciţiu de
scriere corectă a unor ecuaţii PeO1,
chimice. 2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O O2
# Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice H2SO4 +Mg(OH)2 → MgSO4+2H2O
dintre: 3NaOH +FeCl3→Fe(OH)3↓ +3 NaCl
a). hidroxid de potasiu şi dioxid Precizează ce proprietăţi chimice ale bazelor
de carbon sunt evidenţiate prin aceste ecuaţii chimice.
b). acid sulfuric şi hidroxid de
magneziu
c). hidroxid de sodiu şi clorură de
fier(III)
# Elevii notează tema de casă.
# Tema pentru acasă ex. 1din
manual-lecţia Baze
Fişa de activitate experimentală
grupa 1
sol. NaOH, Ca(OH)2 sol. turnesol şi fenolftaleină
Acţiunea bazelor Substanţe folosite
asupra 4 eprubete conţinând două câte două, 2-3 mL sol. NaOH respectiv sol.
indicatorilor Ustensile Ca(OH)2
La masa de lucru aveţi eprubete conţinând câte 2-3mL soluţii de NaOH,
Modul de lucru Ca(OH)2. Adăugaţi în primele trei câte 2-3 picături de soluţie de
turnesol. Ce observaţi? Procedaţi în mod similar pentru a demonstra
acţiunea bazelor asupra fenolftaleinei. Ce observaţi?

În eprubetele în care s-a adăugat turnesol se observă apariţia culorii


Observaţii ……………….. iar în eprubetele în care s-a adăugat fenolftaleină
soluţiile se colorează în ……….. .
Ecuaţia chimică Nu este cazul

Concluzii Toate bazele solubile …………….. turnesolul şi ……………


(Generalizare) fenolftaleina, proprietăţi folosite la identificarea bazelor.(înroşesc,
albăstresc).

Fişa de activitate experimentală


grupa 2
sol. NaOH şi sol. HCl, fenolftaleină
Reacţia bazelor cu Substanţe folosite
acizii eprubete, pipetă
Ustensile
În capsula de porţelan de la masa de lucru, puneţi 5 picături de sol.
Modul de lucru NaOH, adăugaţi 1 picătură fenolftaleină. Puneţi apoi 5 picături sol. HCl.
Ce observaţi? Încălziţi uşor capsula. Ce observaţi?
În capsula ce conţine NaOH, la adăugarea fenolftaleinei se observă
Observaţii colorarea soluţiei în ........................ iar după adăugarea HCl soluţia se
........................... . După încălzire apa se .....................şi în capsulă
rămân cristale albe de ...........

Ecuaţia chimică ............. + ............ → ................ + ................

Concluzii Bazele reacţionează cu ..............., formând .............. şi apă.


(Generalizare) Bază + ........... → ................ + apă
Reacţia este cunoscută şi sub denumirea de reacţie de ........................... .
Fişa de activitate experimentală
grupa 3
Sol. limpede Ca(OH)2 (apă de var)
Reacţia bazelor cu Substanţe folosite
oxizii acizi Pahar Berzelius, tub de sticlă.
Ustensile
În paharul Berzelius de la masa de lucru se află o sol. diluată de
Modul de lucru Ca(OH)2, expiraţi (suflaţi) încet, cu multă atenţie, printr-un tub de sticlă
introdus în soluţia din pahar (astfel veţi introduce CO2 din aerul expirat
din plămâni). Ce observaţi?
După introducerea CO2 în paharul cu sol.Ca(OH)2 se observă
Observaţii o ......................... a soluţiei.

Ecuaţia chimică ............. + .......... → ............↓ + H2O

Concluzii Bazele reacţionează cu oxizii acizi formând .............. şi ............


(Generalizare) Bază + ........ ......... → ......... + apă

Fişa de activitate experimentală


grupa 4
sol.CuSO4 şi sol.NaOH
Reacţia bazelor Substanţe folosite
solubile cu sărurile Eprubete, pâlnie de sticlă, pahar Erlemeyer, pahar Berzelius, hârtie de
Ustensile filtru
În eprubeta cu sol. de CuSO4, adăugaţi sol NaOH. Ce observaţi? Filtraţi
Modul de lucru substanţa solidă obţinută în eprubetă folosind ustensilele de la masa de
lucru.
Se observă apariţia în eprubetă a unei substanţe ..................., de culoare
Observaţii .................... care se depune pe fundul eprubetei. Substanţa solidă care
se depune se numeşte .....................

Ecuaţia chimică ............. + ............... → Cu(OH)2↓ + ..............

Concluzii Reacţia dintre o bază ........... şi o sare, duce la formarea unei baze
(Generalizare) greu ......................... şi o altă sare.
....................... + sare → ...................................... + altă sare

S-ar putea să vă placă și