Sunteți pe pagina 1din 3



 
Sfinte Dumnezeule glas 6
după Panagiotis Neochoritis

S               
fin te Du u mne ze e u le e e Sfi i in


te 
e 
e e 
Ta  
a     
a re Sfi 
in 
te e 
fă 
ăr’
de  
e 
e 


moa 
aa 
a 
ar 
te  
mi 
i  
i 
i 
lu 
ie e 
e  
ște 
ne e
a


e pre 
e e  
e pre e

noi.

S               
fi in te Du u u mne ze e e u le e e Sfi i

 te  
in  e e  Ta  
e  a  a  
a a  re  
Sfi 
in 
te 
e 
e  
făr’ 
de 

moa 
e  ar 
te  mi  
e    i  
i 
i 
lu 
ie e
e  
ște 
ne e


e pre  e 
e   
no oi. 

S                
la vă Ta a tă lu u ui și Fi i i u lui și Sfâ

â ân 
tu 
u 
u  
lu u
u 
u 
ui 
Duh. 

Ș               
i a cu u u um și pu u u ru rea și în ve


e  ii  
ci  ve e
ci 
lo  
o or. A 
a 
a 
min.  
S               
fi in te e făr’ de e moa ar te e mi i i i


lu 
ie e e  
ște  e 
ne  pre 
e 
noi.  

         


e Pu te e e  e e er ni i ic.

S               


fi i i i i i i i i i i i i i i i

i  
 i  i i  i i  
Sfi in 
te 
e e 
Du 
u 
mne 
ze 
e e


e 
e e  
u 
u  
u  e 
le  e 
e 
e 
e  e e


e 
e 
e 
he e
e 
e 
e. 

S               


fi i i i i i i i i i i i i i i i

i  
 i 
Sfi 
i i  i 
i  in 
te 
e 
e  
Ta 
a  a 
a  a 
a


a 
a  
re 
e  
e  e 
e  e 
e 
e 
e  
e 
e  
e


e 
e he e 
e 
e 
e. 

S                 


fi i i i i ni i i i i i i i i i i i


i i  i  
i  i 
Sfi i   i 
i  in 
te 
e 
e   
făr’ de 
moa
a 
a
a 
a

a
 a a   
a a a
 a   
a a a
 a   a 
na a


a
 
a

ha

a
 a   
a
 
a
a
  
a a a

a
a   
ne na na 


Ne 
e  na  
ne  a na 
a 
ne 
ne 
na
na
ne 
na 
ne 
e 
e 
ne  
na 
a

  
Te 
ri 
re 
re 
te 
ri 
re
re 
te 
e 
e  re  
ri  ri 
re 
re 
re

re  
te 
e 
e 
ri 
re 
ri 
re 
ri 
re 
re 
re 
re  
te e 
ri 
re e  
ri 

       


re e te e  e e e re e

e
 e    
te
  
e e ri

re
 
ri re

re        
rin ri re ri rin ri re e ke

na

a

a
     
făr’ de moa a


a 
ar  e 
te  e 
e 
ne 
e  
e 
făr’ 
de  a 
moa a  ar 
te  
e

Mi 
  ie  
lu  ște 
ne 
e e e e   e 
e  e  
e  pre
e


no
o o 
o

o

o

o

o

o 

o
o 
o

o

o

     
o o o o o oi.