Sunteți pe pagina 1din 12

SATUL SI

, SPIRITUL ROMÂNESC
între Traditie
, si
, Actualitate
Lectura Sfintei Scripturi si
,
Provocările transmiterii credintei
,

Conferința națională a Doctoranzilor


Program
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Cluj-Napoca
4 noiembrie 2019
PROGRAMUL CONFERINȚEI

SECȚIUNEA I
SALA 212
MODERATORI: CONF. UNIV. DR. NICOLAE TURCAN
PR. LECT. UNIV. DR. ADRIAN PODARU
Satul și spiritul românesc

9.00-9.20 DESCHIDEREA CONFERINȚEI. Cuvânt de bun-venit


Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca
9. -9.
20 40 PR. CĂTĂLIN VARGA, Tabloul satului românesc reflectat
în predicile protoiereului Ioan Lupaș (Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
9. -10.
40 00 PR. TEODOR CORNEA, Satul românesc bârgăoan în
perioada hortyistă (1940-1944) (Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Cluj-Napoca)
10.00-10.20 FLORIN VASILE MILIAN, Satul românesc între misticism
și dezumanizare (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea)
10. -10.
20 40 OBREJA ROXANA-MARIA, Titlu rezervat (Facultatea de
Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae”, Iași)
10.40-11.00 DISCUȚII


1
11.00-11.20 PAUZĂ DE CAFEA

SECȚIUNEA II
SALA 301
MODERATORI: DIACON LECT. DR. OLIMPIU NICOLAE BENEA
LECT. DR. STELIAN PAȘCA-TUȘA
Lectura Sfintei Scripturi

9.20-9.40 TRAIAN FLOREA, Exorcizarea din Gherasa în perspectiva


lucanică: particularități (Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Cluj-Napoca)
9. -10.
40 00 ARHID. DANIEL FARCAȘ, Misiunea Duhului reliefată prin
misiunea Apostolilor în lume (In 14, 26) – înțelegerea
Sfintei Scripturi din mărturia Apostolilor (Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
10. -10.
00 20 PR. FLORIN PURICE, The book of Jonah in Romanian
Editions of the Bible. Possible clue for sources of translation
(Facultatea de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae”, Iași)
10. -10.
20 40 GREC MIRCEA GRIGORE, Neeman Sirianul și apa
curățitoare a Iordanului. O lectură scripturistică în cheie
liturgică (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
10. -11.
40 00 DISCUȚII
11. -11.
00 20 PAUZĂ DE CAFEA


2
SECȚIUNEA III

SALA 212
MODERATORI: PR. LECT. UNIV. DR. GRIGORE DINU MOȘ
PR. LECT. UNIV. DR. RĂZVAN PERȘA
Satul și spiritul românesc

11.20-11.40 PR. TUDOR BUDEANU, Satul românesc din vestul


Transilvaniei și provocările sale culturale și politice în
gândirea profesorului Lazăr Iacob (Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Ilarion Felea”, Arad)
11.20-11.40 MIHAELA JURCAN, Crucea ca axis al sfințeniei satului
(Colegiul Apulum, Alba-Iulia)
11. -12.
40 00 PAUL MUCICHESCU, Moartea satului tradițional și
problema nemuririi sale (Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Alba-Iulia)
12.20-12.40 IEROM. SERAFIM CRUCIANU, Mărturii ale monahismului
ortodox în satele de la poalele Muntelui Ceahlău (Facultatea
de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
12.40-13.00 IEROD. OCTAVIAN NICOLAE CEOBANU, Privind spre o
Europă rurală care se află între globalizare și urbanizare
(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba Iulia)
13.00-13.30 DISCUȚII
13. -15.
30 00 Masa de prânz la Restaurantul Facultății de Teologie


3
SECȚIUNEA IV

SALA 301
MODERATORI: LECT. DR. STELIAN PAȘCA-TUȘA
DIACON OLIMPIU NICOLAE BENEA
Lectura Sfintei Scripturi

11.20-11.40 GHEORGHE MOLDOVAN, Terminological and semantic


delimitation, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-
Napoca)
11. -11.
20 40 CLAUDIU MARIUS CIASCAI, The intrinsic ecumenical
dimension of the Gospel. Cultural-linguistic adaptation and
biblical motivation in Irenaeus’ works (Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
11. -12.
40 00 PR. ANDREI GAVRIȘ, Problema “caselor” din Corint - o
practică în vederea consolidării mesajului evanghelic
(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
12. -12.
20 40 PR. LAURENȚIU URIAN, Expresii verbale liturgice în
Cartea Apocalipsei (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-
Napoca)
12. -13.
40 00 ALEXANDRU NICOLAE AGIGNOAEI, Sfântul Prooroc Ilie
– în scenariul eshatologic biblic doctrinar şi în scenariul
eshatologic popular românesc (Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Alba Iulia)
13. -13.
00 30 DISCUȚII
13. -15.
30 00 Masa de prânz la Restaurantul Facultății de Teologie


4
SECȚIUNEA V
SALA 212

MODERATORI: PR. LECT. UNIV. DR. GHEORGHE ȘANTA


PR. LECT. UNIV. DR. LIVIU VIDICAN MANCI
Satul și spiritul românesc și
provocările transmiterii credinței

15.00-15.20 PR. GRIGORE-TOMA SOMEȘAN, Legitimarea ontologică a


spiritului și spațiului românesc la Lucian Blaga (Facultatea
de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
15.20-15.40 PR. DORIN URSU, „Pomeana copiilor” – o tradiție pascală
unică din Presaca Ampoiului (Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Alba Iulia)
15.40-16.00 PR. RAUL VASILE PAP, Preotul și viața de obște a
păstoriților (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
16. -16.
00 20 P R. OVIDIU-IOAN FELDIOREAN, Programele de
intervizare ca modalitate de soluționare a problemelor
pastorale specific (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-
Napoca)
16. -16.
20 40 PR. GEORGE NICOLAE BARBU, Importanța catehezei în
context contemporan. Activități catehetice desfășurate în
Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă din Grecia.
Studiu comparative, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-
Napoca)
16.40-17.00 PAUZĂ DE CAFEA

5
SECȚIUNEA VI
SALA 301
MODERATORI: PR. LECT. UNIV. DR. COSMIN COSMUȚA
DR. VASILE ROJNEAC
Provocările transmiterii credinței

15.20-15.40 PR. IONUȚ HENS, Imaginea unui sat transilvan în ochii


protopopului Aurel Munteanu la începutul secolului XX
(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
15. -15.
00 20 PR. COSMIN BIRIȘ, Implicarea Patriarhului Iustin
Moisescu în dialogul ecumenic. O istorie dezvoltată pe
fondul implicării directe a mai marilor Bisericii, (Facultatea
de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
15. -16.
40 00 PR. LUCIAN GREABU, Păstorul martir Liviu Galaction
Munteanu (1898-1961). Preocupările biblice şi relevanţa lor
în cadrul Teologiei Pastorale româneşti (Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
16. -16.
00 20 MĂDĂLIN TROHONEL, Părintele Adrian Făgețeanu-
monahul cel râvnitor- și slujirea în parohia Piatra Fântânele
(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
16. -16.
20 40 ALEXANDRU CRISTIAN LUKACS, Ecumenismul la nivel
parohial reflectat în articolele despre Parohie din Statutul de
organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române
(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
16. -17.
40 00 PAUZĂ DE CAFEA

6
SECȚIUNEA VII
SALA 212
MODERATOR: ARHID. ASIST. UNIV. DR. DANIEL MOCANU

17.00-17.20 IULIANA ANIȘOARA LUȚAI, Familia în lumina Sfintei


Scripturi. Considerații teologice și pedagogice (Facultatea de
Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
17. -17.
20 40 LUMINIȚA DANIELA IVANOVICI, The myth of the Flyer in
Romanian popular tradition (Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Cluj-Napoca
17. -18.
40 00 MIRCEA STURZA, Limbajul armonic al Liturghiei poporale
a lui Sabin Drăgoi (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-
Napoca)
18. -18.
00 20 PR. VASILE PAȘCA, Bocetul în zona Vișeului, (Facultatea
de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
18.20-18.40 DIAC. DAN BALOG, Mai are satul românesc viitor?
(Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
18. -19.
40 00 PR. DAN VÎRBAN, Sfânta Scriptură în Teologia și viața Sf.
Sofronie Saharov, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Alba-
Iulia)
19.00-20.30 Cina la Restaurantul Facultății de Teologie

SECȚIUNEA VII
SALA 301
MODERATORI: ARHIM. PROF. UNIV. DR. TEOFIL TIA


7
17.00-17.20 CĂLIN DRĂGEANU, Implications of the unconscious in the
transmission of faith (Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Cluj-Napoca)
17. -17.
20 40 PR. MARIUS-CIPRIAN BABIUC, Avortul, consecință a
necunoașterii Sfintei Scripturi, din perspectiva Teologiei
Morale (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iași)
17.40-18.00 CRISTIAN CIORANEANU, Profesorul de religie în satul
romanesc al erei digitale (Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Cluj-Napoca)
18.00-18.20 GHEORGHE VLĂDUȚ RĂDULESCU, „Reiki” O perspectivă
misionar-pastorală asupra procedeelor de vindecare (Școala
de studii doctorale „Dumitru Stăniloaie” din București.)
18. -18.
20 40 CIPRIAN VALENTIN NICOARĂ, Aspecte biblice privind
complementaritatea dintre Sfânta Euharistie și slujirea
filantropică (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca)
18. -19.
40 00 DISCUȚII
19. -20.
00 30 Cina la Restaurantul Facultății de Teologie


8
Note


9
Note


10