Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Textile și Poligrafie
Catedra Design și Tehnologii Poligrafice

LUCRARE PRACTICĂ NR. 2


La disciplina: Structura materialelor poligrafice
Tema: Obținerea hârtii prin metoda manuală

A efectuat: st. gr. DTP- 161

A verificat: lector asistent

Chişinău 2017
Scopul lucrării: fabricarea hârtii și cartonului prin metoda manuală implicând diverse materiale
pentru realizarea ei.
Mersul lucrării:
1. Studiul noțiunilor teoretice privind procesul de fabricare hârtii
2. Analiză materialelor aplicație în studiu
3. Soluții implicate în studiu (materiale auxiliare sau de decor)
4. Rezultate și interpretări
Concluzii
Bibliografie

1. Studiul noțiunilor teoretice privind procesul de fabricare hârtii


Inventarea hârtiei a fost atribuită chinezului Ts Ai Lun care în anul 75 al erei noastre a avut ideea
de a fabrica o foaie de hârtie din fibre textile în special de cânepă şi in. Se presupune că s-ar fi
utilizat în primele ateliere şi fibre de dud şi de bambus (bast) şi chiar resturi de frânghii şi plase
pescăreşti.
Celuloza este cea mai raspandita combinatie organica de pe glob, alcaltuid scheletul plantelor.Din
punct de vedere chimic, celuloza este o polizaharida sau un hidrant de carbon.
Hartia este un produs cu structura fibroasa si cu o compozitie in care predomina substantele
organice vegetele.
Materiile prime
O coală de hârtie sau carton este fabricată plecând de la fibre celulozice. Aceste fibre sunt extrase
în principal din lemn sau hârtie şi carton reciclate.
Lemnul provine în principal din păduri, din răririle forestiere practicate, precum şi din reziduuri
provenite de la fabricarea cherestelei, din tâmplărie, de la fabricarea mobilierului şi din construcţii.
Hârtia şi cartonul pentru reciclat (deşeuri de hârtie şi carton) au origini diverse: industria (din
procesele de transformare suferite de hârtie sau carton, ambalajele industriale şi comerciale, ziare
nevândute, produse de birou, etc) şi din uzul casnic (ziare vechi, ambalaje de uz casnic, etc).
În timpul fabricării hârtiei pot fi adăugate materiale auxiliare (materiale de umplere, aditivi …),
pentru a ajuta la îmbunătăţirea caracteristicilor hârtiei.
Fabricarea pastei de hârtie
Fabricarea pastei implică separarea fibrelor celulozice din lemn prin diferite procedee sau
reciclarea deşeurilor de hârtie şi carton.
UTM 543.4 000. 01.01.00 LP
Mod Coala № docum Semnat Data
.
Elaborat Litera Coala Coli
Obținerea hârtii prin metoda
Verificat manuală 2 10
Cont.
tehnic Cont. UTM FIU DTP-161
norm.
Aprobat
Pastele din lemn sunt obţinute prin tratamente mecanice şi termice (pastă mecanică sau
termomecanică), sau prin tratarea cu substanţe chimice (pastă chimică).
Pastă reciclată este obţinută prin defibrarea în apă a deşeurilor de hârtie şi carton, preparată într-
un „hidrapulper”. Acest proces este de obicei completat prin operaţiuni de sortare-epurare a pastei
obtinute şi/ sau de descernelizare.
Fabricarea benzii de hârtie
Înainte de a deveni o rolă de hârtie, pasta de hârtie parcurge un drum lung prin maşina de hârtie:
 Zona sitelor de formare: pasta este depusă în jet pe sitele de formare. Sitele au o mişcare care
facilitează formarea benzii de hârtie şi deshidratarea.
 Zona preselor: aici banda de hârtie preluată pe un postav absorbant este comprimată între doi
cilindri.
 Zona de uscare: banda este uscată pe nişte cilindri care sunt încălziti la interior cu abur.
 Tratarea la suprafaţă: suprafaţa foii este acoperită cu materiale (pigmenţi, coloranţi, etc) care îi
îmbunătăţesc proprietăţile.
 Calandru: aici suprafaţa hârtiei este uniformizată prin comprimare între valturi de oţel
 Tratarea la suprafaţă cu pigmenţi minerali (cretare): banda de hârtie poate fi acoperită pe una
sau pe ambele feţe cu un strat de pigmenţi minerali (caolin), pentru a îmbunătăţi
imprimabilitatea hârtiei.
 Bobinarea: banda de hârtie este înfăşurată în bobine. Din bobine hârtia poate fi apoi tăiată în
coli sau pot fi tăiate bobine mici.
Hârtia este gata pentru a fi livrată (figura 3.1).

Figura 3.1 Fabricarea benzii de hârtie

Beneficiile reciclării hârtiei:

Coal
UTM 543.4 000. 02.03.00 LP a
3
Mod Coal № docum. Semnat Data
a
Prin reciclarea hârtiei contribuim enorm la reducerea poluării şi economisirea unor resurse
naturale epuizabile. Pentru obţinerea hârtiei din fibre reciclate se foloseşte cu 70% mai puţină
energie decât pentru cea din fibre naturale.
O tonă de hârtie reciclată economiseşte:
 15 copaci
 2,5 barili de petrol
 4132 KwH (suficient pentru a încălzi o locuinţă timp de 6 luni)
 2,26m³ spaţiu de depozitare a deşeurilor
 26.497,88 litri de apă
 26,8 kg de materiale poluante ale aerului.
Hârtia reciclată are caracteristici care o fac mai dezirabilă decât hârtia obţinută din fibre virgine,
iar acestea sunt: o mai mare opacitate, densitate si flexibilitate.
Reciclarea hârtiei are sens din punctul de vedere al mediului:
 reduce presiunea asupra gropilor de gunoi
 reduce presiunea asupra pădurilor naturale
 obţinerea hârtiei reciclate foloseşte mai puţină energie, apă şi prin urmare, poluează mai
puţin
 hârtia are nevoie de aproximativ 5 ani pentru a se biodegrada, iar un produs secundar al
acestui proces este metanul, un puternic gaz cu efect de seră, ce reţine în atmosferă de 21 de
ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon
Există trei tipuri de hârtie care pot fi reciclate direct:
 hârtia de calitate (caietele de şcoală, hârtia de copiator, plicuri, hârtia de dactilografiere,
hârtia de computer),
 hârtia de ziar
 cartonul.
Hârtia reciclată poate fi realizată și prin metoda manuala.
Principiul de realizare constă din urmatoarele etape:
1. Se ia hârtie reciclată, se face bucăţi şi, după ce se lasă la muiat în apă, se pune într-un blender
(figura 3.2).

Coal
UTM 543.4 000. 02.02.00 LP a
4
Mod. Coal № docum. Semnat Data
a
Figura 3.2 Realizarea unei mase omogene a hartie cu ajutorul blenderului
2. În blender, hârtia este mărunţită foarte fin. Când s-a obţinut o pasta de hârtie, o strecuram pâna
eliminăm excesul de apă (figura 3.3).

figura 3.3 Strecurarea pastei de excesul de apă

3. Apoi pasta se așeaza pe o cârpă de bumbac și se preseaza un pic cu sucitorul, mai apoi cu
ajutorul greutatilor (figura 3.4).

figura 3.4 Așezarea pastei și presarea ei

4. După presare hârtia se pune la uscat (figura 3.5).


figura 3.5 Uscarea hârtiei

Procedeul chimic utilizat astăzi pe scară largă este un complex de tratări chimice numite Procesul
Kraft. Scopul acestei tratări chimice este eliminarea structurii ligninei (din pulpa supusă procesului),
care este liantul organic care menține fibrele împreună, prin folosirea unui amestec care o dizolvă.
După eliminarea acesteia, fibrele rămase pot fi folosite pentru realizarea unei hârtii de culoare
maroniu nedefinit, nefinisată, utilizată la realizarea de pungi de hârtie sau a cutiilor din carton.
Materialul brut astfel obținut poate fi folosit în continuare, printr-o purificare accentuată a ligninei
rămase, conducând la obținerea pulpei de calitate superioară, pentru hârtie albă pentru scris și tipărit.
Deși procedeul chimic este mai scump decât cel mecanic, permițând o folosire de maximum 45 -
50 % din pulpa inițială, totuși este un procedeu larg folosit datorită calității produsului final și al
menținerii, aproape nealterată, a lungimii inițiale a fibrelor materialului folosit, care este un factor de
menținere a unor calități mecanice ridicate a hârtiei. Un alt avantaj al acestui procedeu este folosirea
integrală a ligninei rezultate din proces ca și combustibil pentru încălzirea și electricitatea necesare
procesului.

2. Analiza materialelor implicate


Produsele papetare reprezintă o grupă importantă de mărfuri industrial ce cuprinde produse
indispensabile activităților zilnice din orice domeniu de activitate. Ele sunt obținute din lemn
prelucrat prin procedee chimice.
Pentru fabricarea hârtie s-a utilizat diverse mostre de hârtie ce necesită reciclate. Rezistența hârtie
s-a obținut prin adăugarea adezivului în stare lichidă. Materiale implicate în procesul de fabricare
ahârtiei sunt prezentate În tabelul de mai jos (tabel 3.1).

Tabelul 3.1. Materiale implicate în procesul de fabricare a hârtiei


Nr. Materialele Monstra Cantitatea Destinația materialului
implicat în fabricație

Coal
UTM 543.4 000. 02.03.00 LP a.
a
5
6
Mod.
Mod Coal № docum. Semnat Data
. a.
a
1 Șervețele 30 bucați Crearea unei paste
omogene
2 Adesiv PVA 2 linguri Pentru a conferi hârtiei
rezistență
3 Colorant alimentar și 3 petale și picături Utilaj pentru decor
petale de trandafir dupa necesitate
uscat

3. Soluție implicate în studiu deschid (Materiale auxiliare sau de decor)


Apa este principalul solvent în procesul de fabricare hârtie, care la rândul ei ajută la orientarea
fibrelor direcția de fabricație, la spălarea pastei de hârtie, curățirea ei de alte impurități. Rezistența
hârtii fabricate manual s-a obținut prin adăugare de adeziv în stare lichidă.

Concluzii:
În urma acestei lucrării al luat cunoștința cu noțiunile teoretice privind procesul de fabricare
hârtii printr-un procedeu chimic utilizând materialele: șervețele, adesiv PVA, petale de trandafir
uscat și colorant alimentar de diverse culori.
Am observat ca la adaugarea picăturilor de colorant absorbția se facea treptat mărindu-și
suprafața colorată, pierzând din culoare. Prin adaugarea adezivului am observat ca hârtia a căpatat o
rezistență sporită. În urma efectuarii am primit un rezultat.

Bibliografie:
 Fabricarea hârtiei – dr. ing. Turtureanu Nicolai
 https://ro.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2rtie
 http://www.acuz.net/html/Fabricarea_hartiei.html
 https://www.scribd.com/doc/256757610/Fabricarea-hartiei

S-ar putea să vă placă și