Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 17

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

cod 20 -lei-
Prevederi bugetare Drepturi constatate
Total, din din anii din anul
care: precedenţi curent Stingeri pe Drepturi
anuale Încasari
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator alte căi decât constatate de
aprobate la trimestriale realizate
finele perioadei cumulate încasări încasat
de raportare

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE


(cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08) 00.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02


C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod. 37.08) 00.14

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile


(cod. 37.08.06) 37.08
Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu finanţare
nerambursabilă 37.08.06
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.08) 00.16
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
(cod 40.08.15) 40.08
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de
cheltuieli (cod. 40.08.15.02) 40.08.15
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului
precedent pentru secţiunea de dezvoltare 40.08.15.02
IV. SUBVENŢII (cod 44.08 + 00.18) 00.17
Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice (cod 42.08) 00.18
Subventii de la bugetul de stat (42.08.60+42.08.61+42.08.75) 42.08
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE 42.08.60
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian 42.08.61
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul
Economic European și Norvegian 2014-2021 42.08.75
Donaţii din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03) 44.08
Donaţii din străinătate (cod 44.08.01.01+44.08.01.02) 44.08.01
Curente 44.08.01.01
De capital 44.08.01.02
De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02) 44.08.02
Curente 44.08.02.01
De capital 44.08.02.02
De la alte administraţii ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02) 44.08.03
Curente 44.08.03.01
De capital 44.08.03.02

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi


prefinanţări ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24) 45.08
Mecanismul financiar SEE ( cod 45.08.17.03) 45.08.17
Prefinanţare 45.08.17.03
Mecanismul financiar norvegian ( cod 45.08.18.03) 45.08.18
Prefinanţare 45.08.18.03
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare
SEE ( cod 45.08.21.03) 45.08.21
Prefinanţare 45.08.21.03
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
(cod 45.08.24.01+45.08.24.02) 45.08.24
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 45.08.24.01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 45.08.24.02

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi


prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod
48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33) 48.08

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.08.12.03) 48.08.12


Prefinanţare 48.08.12.03
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod
48.08.15.03) 48.08.15
Prefinanţare 48.08.15.03
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 48.08.16.03) 48.08.16

Prefinanţare 48.08.16.03
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 -
2021 (cod 48.08.31.03) 48.08.31
Prefinanţare 48.08.31.03
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul
Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03) 48.08.32

Prefinanţare 48.08.32.03
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic
European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.33.03) 48.08.33
Prefinanţare 48.08.33.03

Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului


financiar- contabil