Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Clasa: XII B
Tema: Starea de natură
Disciplina:Filosofia

Obiectivul general al evaluării:


verificarea cunoştinţelor privind problematica conceptului de stare de natură; testarea
capacităţilor de a opera cu conceptele filosofice precum şi a aptitudinilor de a identifica originea,
originalitatea şi încadrarea cronologică a ideilor şi curentelor filosofice în problema naturii
umane.

Obiectiv Item Variantă de răspuns Punctaj


1. Identificare 1. următorii filosofi 1. a) Descartes; b) Hobbes; c)Locke; 1) 3 răsp. = 3p.
sunt contractualiști d) Spinoza; e) Rousseau
2. următorii filosofi 1) Loche; 2) Hume; 3) Locke; 4) 2) 3 răsp. = 3p.
sunt empirişti Hobbes
3. un curent filosofic ce 1) scepticism; 2) contractualism; 3) 3) 1răspuns = 3p.
urmăreşte conseptul de raţionalism 1 p. din oficiu
stare de natură: total 10 puncte
2. De sinteză 1. Găsiţi o denumire 1) empirism; 2) contractualism; 3) 3 răsp. = 3 p.
comună pentru: egoism;
2. Găsiţi o denumire 2)a) raţionalism; b)empirism; c) 3 r. – 3 p.
comună pentru: contractualism;
1) a) egoism; b) intelect; 3 r. – 3 p.
c) raţiune;
1 p. din oficiu
total 10 puncte

3. Analiză Completaţi: 1) Hobbes a numit starea de natură 1) 3 p.


conflictuală ca fiind una de
................................................
……………………………........... 2) 2p.
2) În „Discurs asupra educației”,
Rousseau vrea să sugereze că omul
este bun de la natură, însă 3) 2 p.
…………….......................................
3) Cele trei concepte contractualiste 4) 2p.
referitoare la starea de natură sunt : 1 p. din oficiu
………………………....................... total 10 puncte
4) Motivele pentru care indivizii
doresc să iasă din starea de natură
sunt.....…..…….................... {analizaţi
şi completaţi}
4. De concretizare 1. Daţi exemplu de: 1) 2 autori ai conceptului 2p
de stare de natură;
2) 3 elemente ce fac ca 3p
oamenii să își dorească
ieșirea din starea de 2p
natură 2p
3) 2 motive pentru care 1 p. din oficiu
indivizii ar accepta total 10 puncte
contractul.
5. De creaţie 1. Alcătuiţi un eseu în - identificarea autorului 10 pct.
10-15 rânduri [sau - respectarea structurii unui eseu
argumentaţi în 10-15 - expresivitatea limbajului
rânduri; sau comentaţi] - argumentarea logică şi
având în vedere coerenţa ideilor
următoarea idee: - claritatea concluziilor
Puterea (supremă a
Leviathanului) este
“acel artificiu al
oamenilor fără putere
pentru a-şi apăra
drepturile”

Timp : 50 minute;
Notare: x = n x 10; n= punctajul obţinut de elev;
N N= totalul punctajului testului de evaluare;
X = nota elevului;