Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele Data

…………………………………… …...………….…….

TEST FIZICA VI
(MARIMI FIZICE)

1 1. Subliniază răspunsul corect:


p
a) Profesia este un criteriu de ordonare/de clasificare a oamenilor.
b) Pentru a acoperi cu faianţă pereţii unei bucătării, trebuie să cunoaştem perimetrul/aria acestora?
c) Diametrul(grosimea) unui pix se măsoară cu rigla/şublerul?
d) Starea de agregare este o proprietate nemăsurabilă/o unitate de măsură.

1 2. Completează celulele libere ale tabelului următor:


p
3. UNITATEA DE INSTRUMENT
MĂRIMEA FIZICĂ SIMBOL
MĂSURĂ ÎN S.I. DE MĂSURĂ
Lungimea
t
Aria
Completează formulele următoare:

1 a. V paralelipiped  b. Vcub  c. A patrat  d. Adreptunghi 


p

1 4. La ce oră a plecat trenul din Braşov, dacă a ajuns la Bucureşti la ora 6 şi 36 minute, ştiind că
p
drumul a durat 3 ore şi 45 minute?

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

1,5
1 5. Ionel se joacă cu nişte călăreţi în nisip. Mai are o găletuţă şi o sticlă goală de pepsi de 0,5L. El
pp
ascunde 5 călăreţi (identici) în găletuţă, apoi adaugă 2 sticle de nisip, umplând astfel găletuţa.
Ştiind că găletuţa are 1,5L, ce volum ocupă fiecare călăreţ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

1
2 6. Să se afle aria figurii următoare:
p

2
…………………………………………………
8m …………………………………………………
4m 2m
…………………………………………………
5m …………………………………………………
…………………………………………………
2m 4m
…………………………………………………
…………………………………………………

2 7. Cinci elevi au măsurat lungimea mesei şi au găsit următoarele valori:


p a) Ionel: 65 cm;
b) Victor: 67,5 cm;
c) Ramona: 79 cm
d) George: 64,5 cm;
e) Mihaela: 66 cm.
A) Completaţi tabelul următor pe baza acestor informaţii.

Nr. Numele Lungimea mesei (L) Lungimea medie Eroarea (ΔL)


crt. elevului (cm) (cm) (cm)

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
B) Ce se poate spune despre măsurarea efectuată de Ramona?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. Succes!

3
BAREM DE EVALUARE SI NOTARE
Fizică VI (Mărimi fizice)

NR. PUNCTAJ
SOLUŢIE, REZOLVARE PUNCTAJ
ITEM TOTAL
1. a) criteriu de clasificare 0,25 p pentru fiecare răspuns 1p
b) aria corect
c) şublerul
d) o proprietate nemăsurabilă
2. 0,1 p pentru fiecare celulă 1p
completată corect
3. a) V paralelipiped  L  l  h 0,25 p pentru fiecare răspuns 1p
corect
b) Vcub  l  l  l  l 3
c) A patrat  l  l  l 2
d) Adreptunghi  L  l

4. Trenul pleacă la ora 2 şi 51minute 1p


5. V călăreţ = 0,1L (100mL) 1p
6. 0,5 p pentru formula ariei 2p
A = 68 m2 1,5 p pentru calcularea ariei
totale
7. A) 0,5 p pentru completarea 2p
datelor problemei (coloanele
1, 2 şi 3)
0,5 p pentru calcularea valorii
medii
0,5 p pentru calcularea
erorilor (0,1 p pentru fiecare
eroare)
0,5 p pentru descrierea erorii
realizate de Ramona
B) Măsurarea realizată de Ramona este mult
prea mare faţă de măsurările celorlalţi
elevi, deci este eronată şi ar trebui să nu se
ia în calcul la determinarea lungimii
medii.
Oficiu 1p

Total 10 p