Sunteți pe pagina 1din 1

CITIREA VALORILOR SUCCESIV

1. Se citeste un numar natural n . Pentru cele n valori intregi citite succesiv sa se determine :
a) Suma valorilor de pe pozitiile pare si produsul celor de pe pozitiile impare
b) Media aritmetica a valorilor patrate perfecte
c) Produsul valorilor pozitive care sunt formate din doua cifre, cifre identice
d) Valoarea maxima dintre cele pozitive si valoarea minima dintre cele negative
e) Afisarea valorilor pozitive care au ultimele doua cifre de paritati diferite
f) Media aritmetica a valorilor formate din exact trei cifre
2. Se citeste un numar natural n . Pentru cele n valori naturale citite succesiv sa se determine:
a) Suma valorilor prime
b) Media aritmetica a valorilor care au suma cifrelor impara
c) Produsul valorilor de tip palindrom
d) Media aritmetica a valorilor care au un numar par de divizori
e) Suma valorilor pentru care suma cifrelor este un numar prim
f) Media aritmetica a valorilor de pe pozitiile pare pentru care prima cifra=ultima cifra
g) Suma valorilor care sunt formate din exact trei cifre, cifre identice
h) Media aritmetica a valorilor care sunt patrate perfecte de numere prime
3. Se citesc numere intregi cat timp valoarea citita este nenula. Sa se determine :
a) Primele doua numere impare
b) Ultimele doua numere pare de doua cifre
c) Primul si ultimul numar prim
d) Primele trei numere perfecte
e) Ultimele trei numere ptrate perfecte
f) Suma valorilor de pe pozitiile impare
g) Produsul valorilor de pe pozitii divizibile cu 3 care sunt pozitive si sunt formate dintr-un
numar impar de cifre
4. Se citesc valori numere naturale pana cand valoarea citita este patrat perfect . Se cere :
a) Numarul valorilor care au cifrele in ordine crescatoare
b) Suma valorilor care sunt formate din cifre impare
c) Produsul sumelor cifrelor valorilor daca sunt impare
d) Valoarea maxima si pozitia valorii maxime, daca valoarea apare de mai multe ori se
afiseaza pozotia primei aparitii
e) Determinarea numarului de valori care au un numar maxim de divizori
5. Se citesc n valori succesiv . Sa se determine :
a) Numarul de perechi prime intre ele
b) Numarul de perechi care au aceeasi ultima cifra
6. Se citesc n valori succesiv . Sa se determine :
a) Numarul de triplete care formeaza progresie aritmetica
b) Numarul de triplete daca termenul din mijloc divite suma vecinilor
c) Numarul tripletelor care pot forma laturile unui triunghi

S-ar putea să vă placă și