Sunteți pe pagina 1din 4

V R I O Puncte

Comparație
Crește Scad tari /
Resurse cu
C.A. chelt. Puncte
concurența
slabe
Resurse umane - angajați- număr angajați da - nu nu da paritate -
Resurse umane - angajați- competențe da nu da nu da avantaj P.T.
Resurse umane - manageri- număr
da - da nu da avantaj P.T.
manageri
Resurse umane - manageri- competențe da da da da da avantaj P.T.
Relații foarte bune cu furnizorii da da nu nu da avantaj P.T.
Echipamente specifice afacerii da da da nu da avantaj P.T.
Computere și echipamente informatice da nu nu nu da dezavantaj P.S.
Mijloace de comunicare da nu nu nu da dezavantaj P.S.
Relații foarte bune cu clienții/fidelitatea
da nu da nu da avantaj P.T.
clienților
Magazine proprii da nu da nu da avantaj P.T.
Rețea logistică da da da nu da avantaj P.T.
Sistemul de management da da nu nu da avantaj P.T.
.
.
.
.
Structura de organizare da da nu nu da avantaj P.T.
Sistemul informațional da da da da da avantaj P.T.
Marca firmei da nu da da da avantaj P.T.
Numerar da - nu nu da paritate -
Linii de credit da - nu nu da paritate -
Surse externe atrase / Relații bune cu
da - da nu da avantaj P.T.
băncile
Noi acționari da - da da da avantaj P.T.