Sunteți pe pagina 1din 4

RED.

: 01
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE
DATA: 10.12.2015
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA
PAG. 1/4
Catedra de Ortodonție

Întrebările pentru examenul de promovare la


disciplina Ortodonție,
pentru studenții Facultății de Stomatologie, anul V, semestrul IX
1. Obiectivul ortodonţiei și sarcinile disciplinei, organizarea secţiei. Deontologie.
2. Istoricul dezvoltării ortodonției mondiale și naționale. Interacțiunea ortodonției cu alte disciplini
stomatologice.
3. Definiți și descrieți noțiunea de stomatologie preventivă și prevenție în ortodonție.
4. Evidențiați nivelurile stomatologiei preventive.
5. Identificați și descrieți obiectivele ortodonției preventive.
6. Determinați tipurile de prevenție.
7. Descrieți măsurile profilactico-preventive la diferite tipuri de vârstă.
8. Identificați elementele de prevenție primară în stomatologie.
9. Evidențiați elementele de prevenție primară în ortodonție.
10. Identificați elementele de prevenție secundară.
11. Identificați elementele de prevenție terțiară.
12. Definiți și descrieți noțiunea de prevenție colectivă.
13. Definiți și descrieți noțiunea de prevenție individuală.
14. Definiți noțiunea de dispensarizare.
15. Enumerați și descrieți etapele de dispensarizare.
16. Evidențiați și redați grupele de dispensarizare.
17. Dezvoltarea prenatală a feţei. Creșterea postnatală a scheletului facial.
18. Dezvoltarea relațiilor intermaxilare în viața intrauterină.
19. Factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial.
20. Dezvoltarea musculaturii feței. Mugurii faciali și termenii de dezvoltare.
21. Ocluzia dentară în dentiţia temporară. Planul post-lacteal și varietățile lui.
22. Ocluzia dentară în dentiţia mixtă. Caracteristica clinico-morfologică.
23. Ocluzia dentară în dentiţia permanentă. Caracteristica clinico-morfologică.
24. Particularitățile clinice ale malocluziilor transversale. Cauzele ce induc apariția asimetriei faciale.
25. Particularitățile clinice ale malocluziilor verticale. Etapele de înălțare fiziologică a ocluziei dentare.
26. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare. Considerații generale.
27. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare. Considerații generale.
28. Factorii etiologici generali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
29. Factorii etiologici loco-regionali ai anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
30. Factorii ereditari în apariția anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală. Numiți anomaliile
dento-maxilare transmise ereditar și impactul lor.
31. Profilaxia primară în perioada prenatală a anomaliilor dento-maxilare. Măsuri și realizare.
32. Profilaxia postnatală a anomaliilor dento-maxilare. Descriere generală.
33. Principiile terapiei funcționale în tratamentul anomaliilor dento-maxilare produse prin practicarea
obiceiurilor vicioase.
34. Rolul alimentației naturale a copilului sugar în dezvoltarea și formarea aparatului dentomaxilar.
RED.: 01
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE
DATA: 10.12.2015
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA
PAG. 2/4
Catedra de Ortodonție

35. Care sunt forțele exercitate de musculatura peribucală și influența acestora asupra sistemului
stomatognat.
36. Numiți consecințele unui hipotonus al musculaturii peribucale ( m. Orbicularis oris, m. limbii, m.
Maseter, etc.).
37. Numiți consecințele unui hipertonus al musculaturii peribucale (m. Orbicularis
oris, m. Limbii, m. Maseter, etc. ).
38. Noțiune de miogimnastică. Obiectivele miogimnasticii la copii de diferite
vârste.
39. Funcțiile aparatului dento-maxilar. Considerații generale.
40. Metode de diagnostic utilizate în disfuncțiile sistemului stomatognat la copii.
41. Disfuncțiile masticatorii și influența acestora asupra aparatului dento-maxilar.
42. Disfuncțiile aparatului dentomaxilar ce duc la compresiune de maxilar.
43. Deglutiţia atipică. Tipuri de deglutiţie. Tulburările în dezvoltarea aparatului dento- maxilar
provocate de deglutiţie atipică.
44. Dereglări de respirație. Cauze. Impactul respirației orale asupra aparatului dento-maxilar.
45. Dereglări de fonație. Manifestări clinice. Obiective de tratament.
46. Tratamentul profilactic și precoce al deglutiției atipice.
47. Tratamentul profilactic și precoce al disfuncțiilor masticatorii.
48. Obiceiurile vicioase. Noțiune. Clasificare.
49. Obiceiuri vicioase prin disfuncție (respirație bucală, deglutiție atipică,etc.) și impactul lor asupra
sistemului stomatognat.
50. Tabloul clinic al unui pacient cu obiceiul vicios de interpoziție a unui obiect sau
a unei părți a corpului.
51. Obiceiuri vicioase exobucale (atitudini vicioase de postură). Noțiune. Clasificare. Consecințe.
52. Obiceiurile vicioase ce induc la apariţia anomaliilor dento-maxilare.
53. Combaterea obiceiurilor vicioase bucale. Aparate ortodontice indicate în dependență de vârsta
pacientului.
54. Reeducarea funcțională. Noțiune. Metode.
55. Reeducarea funcțională. Noțiune. Avantaje.
56. Rolul integrității arcadelor dentare în profilaxia postnatală a anomaliilor dentomaxilare.
57. Impactul cariei dentare și a complicațiilor ei asupra dezvoltării aparatului dentomaxilar.
58. Asimetria facială. Noțiune. Cauzele ce duc la apariția asimetriei faciale.
59. Terminologia în Ortodonţie. Radicalul. Prefixul. Calificativul.
60. Examenul exobucal al pacientului ortodontic. Profilul facial.
61. Examenul endobucal al pacientului ortodontic. Studiul ocluziei statice.
62. Examenul musculaturii și al funcțiilor aparatului dento-maxilar.
63. Examenul dinamicii mandibulare. Fiziologia cinematicii mandibulare.
64. Indicele facial și aprecierea lui. Tipuri de creștere facială.
65. Examenul fotografic. Interpretarea fotografiei de profil.
66. Examenul antropometric. Determinarea dimensiunilor faciale.
67. Examenul radiologic cu film intraoral. Varietăți.
68. Ortopantomografia. Tehnica de realizare. Elemente de diagnostic ortodontic.
69. Teleradiografia. Definiție, tehnica de realizare, tipuri.
70. Analiza cefalometrică. Punctele cutanate și scheletale.
RED.: 01
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE
DATA: 10.12.2015
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA
PAG. 3/4
Catedra de Ortodonție

71. Metode de interpretare cefalometrică utilizate în practica ortodontică.


72. Metodele speciale de examinare a funcţiilor aparatului dento-maxilar. Electromiografia,
miotonometria, palatografia.
73. Studiul de model. Considerații generale.
74. Indicele alveolo-maxilar Korkhaus.
75. Indicele alveolo-maxilar Pont.
76. Analiza biometrică după Nance.
77. Laboratorul de tehnică dentară. Utilaj, materiale, instrumentele, tehnica de securitate a muncii.
78. Biomecanica forţelor ortodontice în deplasările dentare.
79. Forța ortodontică. Definiție, clasificarea forțelor ortodontice. Importanța forței optime în deplasările
dentare în funcție de planul de referință.
80. Tipurile de deplasare dentară. Efectele negative ale deplasărilor dentare
81. Restructurări tisulare la deplasarea orizontală şi verticală a dinţilor în tratamentul ortodontic.
82. Zonele de creștere ale maxilarului superior și inferior.
83. Amprenta în ortodonţie. Mase de amprentare. Instrumente.
84. Clasificarea maselor de amprentare folosite în ortodonție.
85. Aparatul ortodontic. Definiție. Clasificarea aparatelor ortodontice.
86. Pierderea precoce a dinților. Definiție. Aparate indicate pentru restabilirea integrității arcadelor
dentare.
87. Aparatele ortodontice mobilizabile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje. Elemente de ancorare a
aparatelor ortodontice mobilizabile.
88. Elementele active ale aparatelor ortodontice mobilizabile.
89. Aparatele ortodontice mobile. Definiţie. Avantaje şi dezavantaje.
90. Activatorul Andrezen-Haupl. Elementele componente. Indicaţii.
91. Reglatorul funcţiei Frankel. Elementele componente. Varietăți.
92. Bionatorul Balters. Elementele componente. Varietăți. Indicaţii de utilizare.
93. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare dupa Angle.
94. Clasificarea germană a anomaliilor dento-maxilare.
95. Clasificarea franceză a anomaliilor dento-maxilare.
96. Retrognația maxilarului inferior. Etiologie. Clinică. Diagnostic. Tratament.
97. Tortopoziţia dentară. Definiţie. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
98. Anomalii dentare de formă şi structură. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
99. Anomalii dentare de număr. Varietăți. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
100. Anomalii dentare de volum. Definiție. Varietăți. Criteriul de determinare a macrodonției.
101. Tulburări de erupție dentară. Obiective de tratament.
102. Incluzia dentară. Definiție. Aspecte clinice. Tratamentul curativ al incluziei dentare.
103. Ectopia dentară. Definiție. Tratamentul curativ al ectopiei dentare.
104. Transpoziţia dentară. Definiție. Tratamentul transpoziţiei dentare.
105. Entopia dinților. Definiție. Cauze. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament.
106. Anomaliile țesuturilor moi perimaxilare. Varietăți și impactul lor asupra aparatului dento-maxilar.
Diagnostic. Tratament.
107. Dizarmonia dento-alveolară cu înghesuire dentară. Cauze. Manifestările clinice.
108. Metode de creare a spațiului în arcada dentară cu scop ortodontic. Tratamentul înghesuirii
dentare.
RED.: 01
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE
DATA: 10.12.2015
MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA
PAG. 4/4
Catedra de Ortodonție

109. Diastema. Varietăţi clinice. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.


110. Tulburări în erupţia dentară. Cauze. Metodele de diagnostic şi de tratament.
111. Malocluzia de clasa I Angle. Etiopatogenie, varietăți clinice, metode de diagnostic.
112. Malocluzia de clasa II/1 după Angle. Definiție. Etiologie. Tablou clinic.
113. Malocluzia de clasa II/1 după Angle. Diagnostic diferențiat. Obiective de tratament.
114. Malocluzia de clasa II/2 Angle. Definiție. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
115. Malocluzia de clasa III Angle, forma falsă. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
116. Malocluzia de clasa III Angle, forma adevărată. Etiologie. Tablou clinic. Tratament.
117. Termenii de erupție a dinților temporari.
118. Termenii de erupție a dinților permanenți.
119. Menținătoarele de spațiu mobile și fixe. Indicații de utilizare în funcție de vârstă.
120. Tratamentul ortodontic interceptiv. Noțiuni generale. Obiectivele tratamentului interceptiv la
copii de diferite vârste.

S-ar putea să vă placă și