Sunteți pe pagina 1din 1

Comisia pentru pregătirea examenelor și concursurilor școlare  Viză responsabil de comisie, 

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” – Borca                                                                              ________________ 

PROCES VERBAL  nr.______ 
încheiat astăzi,___________________, 
în urma desfășurării ședinței de pregătire suplimentară 
 
Profesor:____________________________ 
Disciplina la care s‐a desfășurat ședința de pregătire:_______________________________ 
Locația:_______________________ 
Temele abordate:_____________________________________________________________ 
 
Următorii  elevi, am participat astăzi,____________, între orele _______și _________la 
ședința de pregătire condusă de d‐na/dl.  prof.___________________________________________: 
 
Nr. crt.  Nume și prenume elev  Clasa  Semnătura 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
 

  Semnătura profesor, 

______________________________ 
Flux: Fiecare PV se vizează de către responsabilul de comisie și se păstrează la portofoliul profesorului; la sfârșit 
de semestru sau la cerere, câte  o copie din fiecare PV se predă responsabilului comisiei pentru pregătirea 
examenelor și concursurilor școlare.