Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 19.11.2018
Clasa: a VIII a C ( Speciala )
Propunător: Circiumaru Ana Andrada
Şcoala: Gimnaziala ~Avram Iancu ~ , Zlatna
Aria curriculară: Terapie Educationala Complexa si Integrata
Disciplina: Formarea Autonomiei Peronale
Unitatea tematică: Deprinderi de ordine si igiena
Forma de realizare: activitate integrata integrată (AVAM+MEM+CLR+MM)
Tema lecţiei: Curcubeul (Linia – element de limbaj plastic)
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Competenţe specifice

Formarea Autonomiei Personale


1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care
reflectă un context familiar;
1.2. Observarea liniei, a punctului şi a culorii în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;

Competenţe integrate:

Comunicare în limba română


1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală

Obiectiv fundamental

 Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;


 Dezvoltarea capacităţii de a mânui corect instrumentele şi materialele adecvate, de a adopta o poziţie corectă în timpul lucrului;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare;
 Educarea interesului pentru frumos, a gustului estetic şi a simţului civic
Obiective operaţionale

a. Cognitive :
 O 1 -să denumească corect culorile curcubeului
 O 2 -să precizeze locul fiecarei culori din curcubeu (a doua, a patra etc.)
 O 3 - să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării;
 O 4 -să schiţeze în prealabil cu creionul lucrarea plastică, respectând tematica

b. Psiho-motorii:
 O 1 – să mânuiască atent, eficient şi cu îndemânare instrumentele şi materialele de lucru
 O 2 – să manevreze cu grijă hârtia şi produsele din hârtie

c. Afective:
 O 1 – să aprecieze lucrările celorlalţi
 O 2 – să aleagă cea mai frumoasă lucrare plastică

Resurse:
I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, Turul galeriei
b) Mijloace de învăţământ: planşă-model, coli de desen, acuarele, pensule, palete, stimulente
c) Forme de organizare : frontală, pe grupe, individuală.
d) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, evaluarea colegilor, analiza
produselor activităţii.
II. Temporale

Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă şi 15 minute activităţi recreative subsumate temei
şi obiectivelor lecţiei. Ora este a 2-a oră din totalul de 4 ore al unităţii tematice.

III. Umane
Clasa are un număr de 6 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică şi fizică normală, corespunzătoare vârstei.

IV. Bibliografice:

 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele
I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar.
 MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi lucru
manual, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucureşti, 2012;
 „Ghidul învăţătorului pentru clasa pregătitoare”, Editura Delta 2012;
SCENARIU DIDACTIC

Momentele lecţiei/ Elemente Strategii didactice


Durata esenţiale de conţinut Metode Mijloace Forme de Evaluare
organizare
MOMENT Se asigură condiţiile optime desfăşurării lecţiei: Conversaţia frontal Observarea
ORGANIZATORIC - aerisirea sălii de clasă; sistematică
- pregătirea materialului didactic; a
- plasarea organizată a copiilor în spaţiul elevilor
educaţional.
CAPTAREA Captarea atenţiei se realizează printr-o scurtă frontal Aprecieri
ATENŢIEI povestire verbale
„Tom şi Jerry sunt prieteni şi au hotărât să facă
o plimbare cu avionul. Abia se terminase ploaia şi
cerul era din nou fără nori. Puteau vedea oraşul
până departe. Avionul zbura lin, prietenii se bucurau
de călătorie, când deodată…o mulţime de culori i-a
Conversaţia frontal
învăluit. Era nemaipomenit! Ca un brâu vărgat
aruncat pe cer. Şi se întrebară cei doi ce o fi şi
asta? Nu era nici vreo pasăre ciudată şi nici un
avion. Şi totuşi, ce este, şi ce caută pe cer?”
Copiii sunt solicitaţi să emită păreri în legătură
cu ce cred ei că au întâlnit cei doi prieteni. Se
orientează discuţiile, astfel încât să se
concluzioneze că era vorba de un curcubeu.
Elevii sunt solicitaţi să spună dacă au văzut un
curcubeu şi cum arată el, când se formează.
Se prezintă şi fotografii edificatoare (anexa 1).
Se explică ce este un curcubeu (fenomen care se
datorează trecerii luminii soarelui prin picăturile de
apă din aer şi care are un aspect multicolor).
Copiii sunt întrebaţi dacă le place cum arată un
curcubeu şi dacă vor să lucreze şi ei unul
asemănător în lecţia de educaţie plastică.

ANUNŢAREA Se anunţă faptul că, pentru că ei doresc acest Conversaţia frontal


TEMEI ŞI A lucru, vor realiza un curcubeu, vor discuta despre Predicţia
OBIECTIVELOR culorile din care este compus, cum se obţin ele şi
vor învăţa să le ordoneze corect. Se verifică
înţelegerea subiectului: Ce vom desena astăzi?

REACTUALIZAREA Sunt expuse pe tablă imaginea unui curcubeu, în Observaţia Fişă Frontal
CUNOŞTINŢELOR care culorile se diferenţiază foarte clar şi cercul model
DOBÂNDITE culorilor (anexe).
ANTERIOR Se cere identificarea pe curcubeu a acestor
culori.
Se pun întrebări cu privire la modul de realizare a
unui curcubeu: Voi ştiţi cum se desenează un
curcubeu? Câte feluri de linii cunoaşteţi?
DIRIJAREA Copiilor li se explică faptul că există mai multe tipuri Explicaţia frontal Observarea
INVĂŢĂRII de linii (verticală, orizontala, oblică, frântă, curbă) Fişe sistematică
Se prezintă planşe-model cu curcubee formate din model
diverse tipuri de linii. Copiii sunt invitaţi să-şi aleagă
unul dintre modele şi să încerce să realizeze şi ei Conversaţia
unul asemănător.
Se demonstrează schiţarea formei pe care va fi
colorat curcubeul, cu creionul. Se precizează că
fiecare formă realizată trebuie să aibă cel puţin 7
spaţii pentru fiecare din culorile curcubeului.
Se demonstrează (pe schiţa făcută de învăţător Aprecieri
în clasă) aşezarea culorilor: se ia roşu şi se individual verbale
colorează primul spaţiu, apoi oranj (R+G) în al doilea
spaţiu, în al treilea se colorează cu galben, etc.
Fiecare elev va fi supravegheat pentru a ordona
corect culorile în spaţiile pe care le-a construit.

OBŢINEREA După finalizarea lucrărilor, copiilor li se pun diverse Jocul didactic individual Aprecieri
PERFORMANŢEI Întrebări: A câta culoare este galben? Dar violet? pe grupe verbale
Ce obiecte de culoarea verde cunoaşteţi?

EVALUARE Sunt analizate şi apreciate lucrările copiilor (de Turul galeriei Lucrările frontal Aprecieri
către ei şi învăţător). Evidenţiate aspecte ca: copiilor verbale
respectarea ordinii din spectru a culorilor, lucrare
realizată curat, mod interesant de dispunere a
curcubeelor, realizarea corectă a liniilor etc.
Copiii sunt invitaţi să deseneze un smile şi să il
lipească în dreptul lucrării care li s-a părut cel mai
bine realizată.

ACTIVITATE ÎN Copiii sunt invitaţi să audieze cântecul Culorile şi Videoproiector frontal


COMPLETARE să indice pe lucrările lor culorile întâlnite în Jocul didactic
textul cântecului. Audiţia
muzicală

ÎNCHEIEREA Fac aprecieri generale, pe gupe şi individuale Conversaţia frontal Aprecieri


LECŢIEI asupra participării elevilor la lecţie, precum şi verbale şi
asupra comportamentului lor pe parcursul orei. prin
Fiecare copil primeşte câte un mini curcubeu recompense
din carton pe care îşi poate scrie numele şi care
poate fi folosit drept ecuson.