Sunteți pe pagina 1din 2

1.

INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIE

Sociologia vizează cunoaşterea ştiinţifică a societăţii, a proceselor şi schimbărilor sociale, precum şi


asimilarea valorilor democraţiei care permit tinerilor inserţia activă, responsabilă şi armonioasă în viaţa
socială; înţelegerea societăţii proprii dar şi a altor societăţi şi culturi; relaţia individ-societate.

Din cuprins:

I. Sociologia - ştiinţă a societăţii – apariţie, evoluţie, orientări, metode de cercetare.


II. Organizarea vieţii sociale – cultura, socializarea şi educaţia, structura socială, grupuri, organizaţii.
III. Instituţii sociale – familia, religia, educaţia, economia şi sistemul politic.
IV. Schimbările sociale – comunităţile umane, populaţia, comportamentul colectiv şi mişcările protestatare.

Probleme sociale în România: corupţia, funcţionarea justiţiei, agricultura, sărăcia, şomajul, îmbătrânirea
demografică, violenţa, diluarea solidarităţii intra şi intergeneraţii ş.a, pot fi controlate…!
Auguste Comte (1798-1857) primul care foloseşte “sociologie”.
Scopul societăţii: asigurarea unei vieţi demne pentru toţi oamenii Planetei albastre!

SOCIOLOGIA – ŞTIINŢĂ A SOCIETĂŢII

 I. De ce studiem sociologia?
 curiozitate, pasiunea de a şti mai mult
 din respect pentru profesori şi disciplină
 trăim în societate, viaţa socială e ca aerul
 să fim mai buni, mai cooperanţi, mai toleranţi, mai eficienţi
 societatea să fie mai bine organizată, mai dreaptă, mai democratică
 cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor
 ne ajută să înţelegem, să explicăm şi să acţionăm
 în competiţia pentru resurse (materiale, financiare, putere, simbolice, afective), să cunoaştem
mijloacele de asociere, concurenţă, conflict sau manipulare

Viaţa socială este un complex de raporturi: prietenie/duşmănie; putere/subordonare; bunăstare/sărăcie,


dezvoltare-decădere; ordine şi siguranţă/insecuritate şi criminalitate; moralitate/imoralitate.

 II. Obiectul de studiu al sociologiei


Socius = camarad, trai laolaltă; logos = studiu. Ştiinţa societăţii umane. (zoosociologia, fitosociologia).
Este ştiinţa legată de realitate, teoria generală a vieţii sociale, de la origini până în prezent de pe tot Pământul.

 III. Ramurile sociologiei

urbană
1. bunăstării şi sărăciei 6. educaţiei 11. politică 16.
vieţii cotidiene
2. consumului 7. familiei 12. religiei 17.

3. cunoaşterii 8. industrială 13. rurală

4. dreptului 9. mass-media 14. ştiinţei

5. economică 10. medicală 15. timpului liber


Sociologia studiază grupurile sociale (etnice, clasele sociale, urbane/rurale), fenomenele şi procesele
sociale (socializare, formarea personalităţii, comportamentul colectiv, controlul social, cooperarea, conflictul,
mass-media, excluderea şi includerea socială, integrarea socială), organizaţiile sociale şi instituţiile sociale
(familia, religia, armata, economia, justiţia, politica, statul).