Sunteți pe pagina 1din 606

EL(FL) Eng FOREWORD.QXP_LM (FL).

qxd 10/14/13 1:02 AM Page 1

MANUALUL PROPRIETARULUI
Utilizare
Întreținere
Fișă tehnică

Toate informațiile din acest manual al proprietarului sunt corecte la data


publicării. Totuși, Hyundai își rezervă dreptul de a face modificări fără
notificare prealabilă, conform politicii sale de îmbunătățire continuă a
produselor.

Manualul este valabil pentru toate modelele acestui vehicul și include


descrieri și explicații ale echipamentelor standard și opționale. Din acest
motiv, manualul conține materiale care nu sunt valabile pentru vehiculul
dvs.

Unele modele sunt echipate cu volan pe partea dreaptă (RHD). Explicațiile


și ilustrațiile unor operații se efectuează pe partea opusă celor descrise
aici.
EL(FL) Eng FOREWORD.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 1:02 AM Page 2

ATENȚIE: MODIFICĂRI ADUSE VEHICULULUI


Vehiculul Hyundai nu trebuie modificat în niciun fel. Astfel de modificări pot afecta negativ
performanțele, siguranța sau durabilitatea vehiculului și, în plus, pot duce la anularea garanției. Unele
modificări pot încălca și legile în vigoare privind transporturile, emise de ministerul transporturilor sau
de alte instituții din țara de reședință.

MONTAREA UNUI EMIȚĂTOR - RECEPTOR SAU TELEFON


CELULAR
Vehiculul este echipat cu injecție electronică de combustibil și cu alte componente electronice. Este
posibil ca un emițător - receptor sau telefon celular montat/reglat incorect să influențeze negativ
sistemele electronice. Din acest motiv, vă recomandăm să respectați cu strictețe instrucțiunile
producătorului sau să consultați dealerul Hyundai pentru măsuri de precauție sau instrucțiuni
speciale, dacă alegeți să montați unul dintre aceste aparate.

F2
EL(FL) Eng FOREWORD.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 1:02 AM Page 3

AVERTISMENT REFERITOR LA SIGURANȚĂ


ȘI DEFECȚIUNI
Acest manual include informații intitulate AVERTISMENT, ATENȚIE și NOTĂ.
Aceste informații indică următoarele:

AVERTISMENT
Sugerează că, în anumite situații, poate rezulta rănirea gravă sau decesul șoferului sau a
altor persoane, dacă avertismentul nu este luat în calcul. Respectați sfatul din conținutul
avertismentului.

ATENȚIE
Sugerează că, în anumite situații, poate rezulta deteriorarea vehiculului sau a
echipamentelor, dacă atenționarea nu este respectată. Respectați sfatul din conținutul
atenționării.

] NOTĂ
Indică informații interesante sau de ajutor.

F3
EL(FL) Eng FOREWORD.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 1:02 AM Page 4

PREFAȚĂ

Vă mulțumim că ați ales un Hyundai. Ne bucurăm că vă numărați printre fericiții proprietari ai unui vehicul marca Hyundai. Suntem
mândri de tehnologia avansată utilizată și de calitatea ridicată de fabricație a fiecărui vehicul Hyundai.

Manualul proprietarului vă prezintă echipamentele și funcționarea noului dvs. vehicul Hyundai. Se recomandă citirea cu atenție a
acestuia, deoarece informațiile conținute contribuie în mare măsură la satisfacțiile oferite de noul vehicul.

De asemenea, producătorul recomandă ca toate lucrările de service și întreținere să fie efectuate de către un dealer autorizat
Hyundai.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Notă: deoarece viitorii proprietari vor avea nevoie de informațiile incluse în acest manual, dacă vindeți acest Hyundai, vă rugăm
lăsați manualul în vehicul, pentru a putea fi utilizat de noul proprietar. Vă mulțumim.

ATENȚIE
Dacă sunt utilizați combustibili sau lubrifianți de calitate îndoielnică, care nu corespund specificațiilor Hyundai, pot apărea
defecțiuni grave ale motorului și cutiei de viteze. Trebuie utilizați întotdeauna combustibili și lubrifianți de înaltă calitate,
care îndeplinesc specificațiile de la pagina 8-6 din capitolul Fișă tehnică al Manualului proprietarului.

Copyright 2013 Hyundai Motor Company. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată
într-un sistem de prelucrare a datelor sau transmisă în orice formă sau cu orice mijloace, fără acordul scris al Hyundai Motor
Company.

F4
EL(FL) Eng FOREWORD.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 1:02 AM Page 5

Introducere 1

Scurtă prezentare 2

Sistemul de siguranță 3

Echipamente 4

CUPRINS Condusul vehiculului 5

În situații de urgență 6

Întreținere 7

Fișă tehnică și informații pentru client 8

Index I
EL(FL) Eng FOREWORD.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 1:02 AM Page 6
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 1

Introducere

Utilizarea manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 1


Specificații combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
• Motor pe benzină. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
• Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Instrucțiuni privind manipularea vehiculului. . . . 1-6
Rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Lămpi grup de instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 2

Introducere

UTILIzAREA MANUALULUI SPECIFICAȚII COMBUSTIBIL


Dorința noastră este să beneficiați la Veți întâlni în manual diferite Motor pe benzină
maximum de toate funcțiile AVERTISMENTE, ATENȚIONĂRI și Benzină fără plumb
automobilului. Acest manual al NOTE. Acestea au fost pregătite pentru a
Pentru Europa
proprietarului vă poate ajuta în multe spori siguranța dvs. Citiți cu atenție și
privințe. Vă recomandăm insistent să respectați TOATE procedurile și Pentru performanțe optime, vă
citiți manualul în întregime. Pentru a recomandările cuprinse în aceste recomandăm să alimentați numai cu
minimiza riscul de rănire sau deces, citiți AVERTISMENTE, ATENȚIONĂRI și benzină fără plumb care respectă
secțiunile AVERTISMENT și ATENȚIE NOTE. standardul EN 228 și dispune de o cifră
din acest manual. octanică CO 95/AKI (indice antidetonații)
91 sau mai mare. Se poate utiliza și
Textul manualului este completat cu AVERTISMENT benzină fără plumb cu cifra octanică CO
ilustrații pentru a explica mai bine cum Un AVERTISMENT indică o situație 91-94/AKI 87-90, dar performanțele
puteți beneficia de tot ce vă oferă în care ignorarea acestuia poate vehiculului vor fi ușor reduse.
vehiculul. Citind acest manual, duce la răniri grave sau deces.
descoperiți caracteristicile principale ale
vehiculului, aflați informații importante Cu excepția Europei
despre siguranță și sfaturi privind ATENȚIE Noul dvs. vehicul este proiectat numai
pentru alimentarea cu benzină fără
condusul în diferite condiții de rulare. Semnul ATENȚIE indică o situație în
Structura manualului este oferită în plumb, cu cifra octanică de minim CO
care vehiculul poate suferi avarii 91/AKI 87.
Cuprins. Este bine să începeți cu dacă se ignoră informațiile
indexul, care cuprinde o enumerare respective.
alfabetică a tuturor informațiilor din Noul dvs. vehicul este proiectat să ofere
manual. ] NOTĂ performanțe maxime și emisii minime de
noxe, fără ancrasarea bujiilor, când este
Capitole: manualul cuprinde opt capitole NOTA cuprinde informații interesante
și un index. Fiecare capitol începe cu un alimentat cu BENZINĂ FĂRĂ PLUMB.
sau utile.
scurt cuprins, astfel încât să puteți afla
imediat dacă în capitolul respectiv se
regăsesc informațiile dorite.

1 2
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 3

Introducere

Benzină cu plumb (dacă există în Benzină care conține alcool și


ATENȚIE dotare) metanol
NU UTILIZAȚI NICIODATĂ BENZINĂ Specificațiile pentru anumite piețe permit Gazolul, un amestec de benzină și etanol
CU PLUMB. Utilizarea benzinei cu utilizarea benzinei cu plumb. Înainte de a (cunoscut și ca alcool etilic) și benzină
plumb provoacă defectarea utiliza benzină cu plumb, vă sau gazol cu metanol (cunoscut și ca
catalizatorului, senzorului de recomandăm să solicitați confirmarea alcool metilic) se comercializează
oxigen al sistemului de control al dealerului autorizat HYUNDAI pentru a împreună cu sau în locul benzinei cu
motorului și sistemului de control verifica dacă vehiculul dvs. poate utiliza plumb/fără plumb.
al emisiilor. acest tip de combustibil. Nu utilizați gazol care conține mai mult
Nu adăugați niciodată în rezervorul Cifra octanică a benzinei cu plumb va de 10% etanol și nu utilizați benzină sau
de benzină niciun fel de agent de trebui să fie aceeași cu cea a benzinei gazol care conține metanol. Oricare din
curățare a sistemului de alimentare fără plumb. acești combustibili poate provoca
care nu a fost aprobat. (Pentru defectarea sistemului de alimentare și
detalii vă recomandăm să crea probleme de funcționare.
consultați un dealer autorizat Renunțați să utilizați orice tip de gazol în
HYUNDAI.) cazul în care apar probleme legate de
funcționare.
Defectarea vehiculului sau problemele
AVERTISMENT legate de funcționare nu vor fi acoperite
• Nu mai adăugați combustibil de garanția producătorului, dacă au
dacă duza de alimentare s-a oprit survenit ca urmare a utilizării de:
automat. 1. Gazol care conține etanol în
• Verificați întotdeauna montarea concentrație mai mare de 10%.
corectă a capacului, pentru a 2. Benzină sau gazol cu conținut de metanol.
împiedica scurgerile de 3. Benzină sau gazol cu plumb.
combustibil în caz de accident.
ATENȚIE
Nu utilizați niciodată gazol care
conține metanol. Renunțați la
utilizarea oricărui produs cu gazol
care poate crea probleme de
funcționare.

1 3
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 4

Introducere

Utilizarea MTBE Aditivi combustibil Motor diesel


HYUNDAI nu recomandă utilizarea HYUNDAI recomandă utilizarea benzinei Motorină
combustibililor cu o concentrație de de calitate, care respectă normele Motorul diesel trebuie să utilizeze
MTBE (metil terțiar butil eter) mai mare europene privind combustibilul (EN 228) motorină disponibilă pe piață și care
de 15% (conținut de oxigen de 2,7% din sau echivalente. respectă standardul EN 590 sau similar.
greutate) pentru alimentarea vehiculului. Pentru clienții care nu utilizează (EN înseamnă „Normă europeană”). Nu
Combustibilul care conține MTBE (metil permanent benzină de calitate, aditivată utilizați motorină pentru vapoare, uleiuri
terțiar butil eter) în concentrație mai mare și care au probleme la pornirea motorului de încălzire sau aditivi neaprobați pentru
de 15,0% (conținut de oxigen de 2,7% sau dacă motorul nu funcționează combustibil, deoarece motorul și
din greutate) poate reduce performanțele rotund, trebuie adăugată în rezervor o sistemul de alimentare se vor uza mai
vehiculului, poate provoca dopuri de sticlă de aditiv la fiecare 15.000 km repede și se vor defecta. Utilizarea de
vapori sau pornirea dificilă. (pentru Europa)/5.000 km (cu excepția combustibili și/sau aditivi neaprobați va
Europei). Aditivii sunt disponibili la afecta garanția vehiculului.
dealerul autorizat HYUNDAI, împreună
ATENȚIE cu informațiile privind utilizarea acestora.
Utilizați numai motorină cu cifra cetanică
Garanția pentru vehiculul nou nu mai mare de 51. Dacă sunt disponibile
Nu amestecați cu alți aditivi. două tipuri de motorină, utilizați motorină
acoperă defecțiunile sistemului de
alimentare și pierderile de putere de vară sau de iarnă, în funcție de
Utilizarea peste hotare anotimp.
provocate de utilizarea metanolului,
a combustibililor care conțin Dacă efectuați un voiaj peste hotare, • Peste -5 °C (23 °F) ... Motorină de
metanol sau a MTBE în asigurați-vă că: vară.
concentrație mai mare de 15,0% • Respectați toate reglementările • Sub -5 °C (23 °F) ... Motorină de iarnă.
(conținut de oxigen de 2,7% din referitoare la înmatriculare și
greutate). asigurare. Supravegheați permanent nivelul
• Verificați existența combustibilului combustibilului din rezervor: Dacă
potrivit. motorul se oprește din cauza unei pene
Nu utilizați metanol de combustibil, sistemul de alimentare
Combustibilii care conțin metanol (alcool trebuie amorsat înainte de a reporni
obținut din lemn) nu trebuie utilizați la motorul.
alimentarea vehiculului dvs. Acest tip de
combustibil poate reduce performanțele
vehiculului și poate provoca defectarea
sistemului de alimentare.

1 4
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 5

Introducere

Biodiesel
ATENȚIE Combustibilii disponibili în comerț nu
• Nu introduceți benzină sau apă în conțin mai mult de 7% biodiesel și sunt
rezervor. Dacă se întâmplă acest cunoscuți în general ca „biodiesel B7”;
lucru, sistemul de alimentare va aceștia pot fi utilizați pentru alimentare
trebui curățat, pentru a evita dacă respectă standardul EN 14214 sau
blocarea pompei de injecție și specificații echivalente. (EN înseamnă
defectarea motorului. „Normă europeană”). Utilizarea de
• Pentru a evita înghețarea combustibili cu o concentrație mai mare
combustibilului pe timp de iarnă, de 7% biodiesel cum ar fi RME, FAME
la temperaturi mai mic de -10 °C sau VME etc. sau de motorină cu o
(14 °F) în combustibil poate fi concentrație mai mare de 7% biodiesel
adăugat ulei de parafină. Nu va provoca uzura accentuată sau
utilizați niciodată ulei de parafină defectarea motorului și a sistemului de
într-o concentrație mai mare de alimentare. Repararea sau înlocuirea
20%. componentelor uzate sau defecte ca
urmare a utilizării de combustibili
neaprobați nu va fi acoperită de garanția
producătorului.
ATENȚIE - motorină
Pentru vehiculele care dispun de ATENȚIE
motor diesel echipat cu DPF, vă • Nu utilizați niciodată combustibil,
recomandăm să utilizați motorina motorină sau biodiesel B7, care
auto obișnuită. nu respectă cele mai noi
Dacă utilizați motorină cu conținut standarde din domeniu.
ridicat de sulf (mai mare de 50 ppm) • Nu utilizați niciodată aditivi sau
și aditivi neaprobați, sistemul DPF tratamente pentru combustibil
se poate defecta, iar vehiculul care nu sunt recomandate sau
poate emite fum de culoare albă. aprobate de producătorul
vehiculului.

1 5
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 6

Introducere

INSTRUCȚIUNI PRIVINd ROdAjUL


MANIPULAREA VEhICULULUI Nu este necesară o perioadă specială de
Ca și în cazul altor vehicule de acest tip, rodaj. Respectând câteva precauții
utilizarea necorespunzătoare poate duce simple în primii 1.000 km (600 mile),
la pierderea controlului, un accident sau performanțele, economia și durata de
la răsturnarea vehiculului. utilizare a vehiculului pot fi îmbunătățite.
Caracteristicile constructive specifice • Nu supraturați motorul.
(gardă la sol mai mare, ecartament mai • Mențineți turația motorului între 2.000
îngust etc.) au drept rezultat un centru de și 4.000 rpm în timpul deplasării.
greutate amplasat mai sus decât la alte • Nu mențineți aceeași viteză, mare sau
tipuri de vehicule. Cu alte cuvinte, mică, perioade lungi de timp. Variați
acestea nu sunt proiectate pentru turația motorului pentru a face rodajul
negocierea virajelor cu aceeași viteză ca corect al acestuia.
vehiculele cu tracțiune pe 2 roți. Evitați • Evitați frânările bruște, cu excepția
virajele strânse sau manevrele bruște. cazurilor de urgență, pentru a permite
La fel, utilizarea necorespunzătoare frânelor să se rodeze corect.
poate duce la pierderea controlului sau la • Nu lăsați motorul la ralanti mai mult de
răsturnarea vehiculului. Asigurați-vă că 3 minute o dată.
citiți recomandările pentru condus din • Nu tractați o remorcă pe parcursul
„Reducerea riscului de răsturnare”, primilor 2.000 km (1.200 mile).
din capitolul 5 al acestui manual.

1 6
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 7

Introducere

LĂMPI GRUP dE INSTRUMENTE


Lampă de avertizare ușă
Indicator ESC* Indicator imobilizator*
deschisă

Lampă ușă și hayon deschise Indicator de dezactivare ESC* Indicator pilot automat*

Lampă de avertizare hayon


Lampă de avertizare ABS Indicator setare pilot automat*
deschis
Lampă de avertizare trapă de Lampă de avertizare nivel
plafon deschisă Lampă de avertizare airbag
scăzut combustibil

Lampă de avertizare centuri de Lampă de avertizare frână de Lampă de avertizare servodirecție


siguranță mână și lichid de frână asistată electric (EPS)*

Lampă de avertizare presiune Indicator treaptă de viteză


Indicator fază scurtă*
ulei de motor cuplată*
WK-23

Lampă de avertizare nivel ulei Indicator de schimbare transmisie


Indicator fază lungă
de motor (motor diesel*) manuală*/automată*

Lampă de avertizare sistem de Indicator bujii incandescente


Indicator proiectoare de ceață*
tracțiune integrală* (numai diesel)

Lampă de avertizare filtru de


Indicator lampă de ceață spate* Indicator diferențial blocat*
combustibil (numai diesel)

Indicator lumini aprinse* Lampă de avertizare baterie Indicator DBC*

KEy
Indicator de semnalizare Indicator defecțiune* OUT Avertizare cheie scoasă*

1 7
EL(FL) Eng 1.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:33 AM Page 8

Introducere

Indicator presiune scăzută în


anvelope*

Lampă de avertizare temperatură


lichid de răcire motor

Indicator poziție anvelopă cu


presiune scăzută*

ECO Indicator ECO*

Indicator oprire automată


pentru sistemul ISG*
*: dacă există în dotare
h: Pentru informații suplimentare,
consultați „Grup de instrumente” în
capitolul 4.

1 8
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 1

Scurtă prezentare

Prezentare interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2


Prezentare planșă de bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

2
Compartiment motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 2

Scurtă prezentare

Prezentare interior
Cu volan pe stânga
1. Buton de blocare/deblocare ușă............4-16
2. Butoane de acționare geamuri electrice* ..4-21
3. Buton închidere centralizată* ................4-16
4. Buton de blocare geamuri electrice* ....4-24
5. Buton de reglare oglinzi retrovizoare
exterioare* ............................................4-44
6. Buton de rabatare oglinzi retrovizoare
exterioare* ............................................4-45
7. Manetă de deschidere capac bușon
rezervor de combustibil ........................4-27
8. Buton de reglare iluminare planșă
de bord* ................................................4-47
9. Buton de blocare diferențial* ................5-29
10. Buton de dezactivare sistem
de pornire și oprire la ralanti* ..............5-17
11. Buton volan încălzit* ............................4-35
12. Buton DBC* ........................................5-45
13. Buton de dezactivare eSC* ................5-41
14. Panou de siguranțe ............................7-82
15. Volan....................................................4-34
16. Manetă de reglare pe înălțime volan*..4-35
17. Scaun ....................................................3-2
18. Manetă de eliberare capotă motor ......4-25
19. Pedală de frână ..................................5-35
20. Pedală de accelerație
h Forma reală poate fi diferită de cea din imagine.
* : dacă există în dotare oel013001

2 2
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 3

Scurtă prezentare

Cu volan pe dreapta
1. Buton de blocare/deblocare ușă............4-16
2. Butoane de acționare geamuri electrice* ..4-21
3. Buton închidere centralizată* ................4-16
4. Buton de blocare geamuri electrice* ....4-24
5. Buton de reglare oglinzi retrovizoare
exterioare* ............................................4-44
6. Buton de rabatare oglinzi retrovizoare
exterioare* ............................................4-45
7. Manetă de deschidere capac bușon
rezervor de combustibil ........................4-27
8. Buton de reglare iluminare planșă
de bord* ................................................4-47
9. Buton de blocare diferențial* ................5-29
10. Buton de dezactivare sistem
de pornire și oprire la ralanti* ..............5-17
11. Buton volan încălzit* ............................4-35
12. Buton DBC* ........................................5-45
13. Buton de dezactivare eSC* ................5-41
14. Panou de siguranțe ............................7-82
15. Volan....................................................4-34
16. Scaun ....................................................3-2
17. Pedală de frână ..................................5-35
18. Pedală de accelerație
19. Manetă de eliberare capotă motor ......4-25
h Forma reală poate fi diferită de cea din imagine. * : dacă există în dotare
oel013001R-1

2 3
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 4

Scurtă prezentare

Prezentare Planșă de bord


Cu volan pe stânga
1. Manetă de lumini/semnalizare......4-100
2. Comenzi sistem audio montate pe
volan*............................................4-147
3. Comenzi telefon Bluetooth* ..4-180, 233
4. Grup de instrumente ......................4-46
5. Claxon ............................................4-36
6. Airbag frontal șofer ........................3-47
7. Ștergător/spălător ........................4-106
8. Comenzi pilot automat* ..................5-50
9. Buton pentru pornirea/oprirea motorului* 5-9
10. Contact ..........................................5-5
11. Ceas digital și sistem audio/AVN*..4-141
12. Indicator de activare/dezactivare
airbag frontal pasager* ................3-46
13. Buton lumini de avarie ..................4-98
14. Sistem de climatizare* ....4-115, 4-124
15. Sistem de încălzire scaune* ........3-13
16. Buton de activare/dezactivare sistem
inteligent de asistență la parcare*....4-92
17. Buton de blocare diferențial* ........5-29
18. Buton de activare/dezactivare sistem
inteligent de asistență la parcare*....4-81
19. Brichetă* ....................................4-138
20. AUX, USB*..................................4-141
21. Priză* ..........................................4-140
22. Schimbător de viteze ..........5-19, 5-22
23. Airbag frontal pasager* ................3-49
24. Torpedo ......................................4-135
h Forma reală poate fi diferită de cea din imagine.
* dacă există în dotare oel013002

2 4
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 5

Scurtă prezentare

Cu volan pe dreapta 1. Manetă de lumini/semnalizare......4-100


2. Comenzi sistem audio montate pe
volan*............................................4-147
3. Comenzi telefon Bluetooth* ..4-180, 233
4. Grup de instrumente ......................4-46
5. Claxon ............................................4-36
6. Airbag frontal șofer ........................3-47
7. Ștergător/spălător ........................4-106
8. Comenzi pilot automat* ..................5-50
9. Buton pentru pornirea/oprirea motorului* 5-9
10.Ceas digital și sistem audio/AVN* ..4-141
11. Indicator de activare/dezactivare
airbag frontal pasager ..................3-46
12. Buton lumini de avarie ..................4-98
13. Sistem de climatizare* ........4-115, 124
14. Sistem de încălzire scaune* ........3-13
15. Buton de activare/dezactivare sistem
inteligent de asistență la parcare* ....4-92
16. Buton de blocare diferențial* ........5-29
17. Buton de activare/dezactivare sistem
inteligent de asistență la parcare*....4-81
18. Brichetă* ....................................4-138
19. AUX, USB*..................................4-141
20. Priză* ..........................................4-140
21. Schimbător de viteze ..........5-19, 5-22
22. Airbag frontal pasager* ................3-49
23. Torpedo ......................................4-135
h Forma reală poate fi diferită de cea din imagine. * : dacă există în dotare
oel013002R-1

2 5
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 6

Scurtă prezentare

CoMPartiMent Motor
n Motor pe benzină (1,6 l)

1. Vas de expansiune ..........................7-52


2. Bușon de completare nivel
ulei de motor....................................7-51
3. Rezervor lichid de frână/ambreiaj* ..7-55
4. Filtru de aer .....................................7-59
5. Panou de siguranțe .........................7-82
6. Bornă negativă baterie ....................7-66
7. Bornă pozitivă baterie .....................7-66
8. Bușon radiator .................................7-52
9. Jojă ulei de motor............................7-51
10. Rezervor lichid de spălare parbriz....7-56
*: dacă există în dotare

h Compartimentul motor prezent pe vehicul poate fi diferit de cel din imagine.


oel070301

2 6
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 7

Scurtă prezentare

n Motor pe benzină (2,0 l) - MPi/Gdi

1. Vas de expansiune ..........................7-52


2. Bușon de completare nivel
ulei de motor....................................7-51
3. Rezervor lichid de frână/ambreiaj* ..7-55
4. Filtru de aer .....................................7-59
5. Panou de siguranțe .........................7-82
6. Bornă negativă baterie ....................7-66
7. Bornă pozitivă baterie .....................7-66
8. Bușon radiator .................................7-52
9. Jojă ulei de motor............................7-51
10. Rezervor lichid de spălare parbriz ....7-56
*: dacă există în dotare

h Compartimentul motor prezent pe vehicul poate fi diferit de cel din imagine.


olM073300

2 7
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 8

Scurtă prezentare

n Motor diesel (1,7 l)

1. Vas de expansiune ..........................7-52


2. Panou de siguranțe..........................7-82
3. Filtru de combustibil ........................7-57
4. Jojă ulei de motor ............................7-51
5. Bușon de completare nivel
ulei de motor ....................................7-51
6. Rezervor lichid de frână/ambreiaj* ..7-55
7. Filtru de aer......................................7-53
8. Bornă negativă baterie ....................7-66
9. Bornă pozitivă baterie ......................7-66
10. Bușon radiator................................7-52
11. Rezervor lichid de spălare parbriz ....7-56
*: dacă există în dotare

h Compartimentul motor prezent pe vehicul poate fi diferit de cel din imagine.


oel070302

2 8
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 9

Scurtă prezentare

n Motor diesel (2,0 l)

1. Vas de expansiune ..........................7-52


2. Panou de siguranțe..........................7-82
3. Filtru de combustibil ........................7-57
4. Jojă ulei de motor ............................7-51
5. Bușon de completare nivel
ulei de motor ....................................7-51
6. Rezervor lichid de frână/ambreiaj* ..7-55
7. Filtru de aer......................................7-53
8. Bornă negativă baterie ....................7-66
9. Bornă pozitivă baterie ......................7-66
10. Bușon radiator................................7-52
11. Rezervor lichid de spălare parbriz ....7-56
*: dacă există în dotare

h Compartimentul motor prezent pe vehicul poate fi diferit de cel din imagine.


olM079002

2 9
el(Fl) eng 2.QXP_lM (Fl).qxd 10/14/13 12:38 AM Page 10
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 1

Sistemul de siguranță

Scaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 • Adăugarea de echipamente sau modificarea vehiculului


• Scaun față . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 echipat cu airbag-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-64
• Banchetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12 • Etichetă de avertizare airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-65
Centuri de siguranță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
• Sistem centuri de siguranță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17

3
• Centură de siguranță cu pretensionare. . . . . . . . . . . 3-24
• Precauții la utilizarea centurilor de siguranță . . . . . 3-27
• Îngrijirea centurilor de siguranță . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Scaun pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
• Utilizarea unui scaun pentru copii . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Airbag - sistem suplimentar de siguranță . . . . . . 3-42
• Cum funcționează sistemul airbag . . . . . . . . . . . . . . 3-43
• Nu montați un scaun pentru copii pe scaunul
pasagerului din față. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-44
• Indicator și avertizare airbag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-45
• Piesele sistemului SRS și rolul acestora . . . . . . . . . . 3-47
• Airbag frontal șofer și pasager . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-49
• Airbag lateral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-54
• Airbag pentru protecția capului . . . . . . . . . . . . . . . . 3-56
• De ce airbag-ul nu s-a declanșat în cazul unui impact?
(Condiții de umflare și neumflare a airbag-ului) . . . 3-58
• Îngrijirea SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-63
• Măsuri suplimentare de siguranță. . . . . . . . . . . . . . . 3-64
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 2

Sistemul de siguranță

SCAUNE
Scaun față
(1) Înainte și înapoi
(2) Unghi spătar
(3) Înălțime șezut scaun (scaun șofer)
(4) Suport lombar (scaun șofer)*
(5) Sistem de încălzire scaune*
(6) Tetieră

Banchetă
(7) Rabatare spătar
(8) Tetieră
(9) Cotieră
(10) Sistem de încălzire scaune*

* dacă există în dotare

oel039001

3 2
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 3

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT AVERTISMENT AVERTISMENT - scaun șofer


- obiecte neasigurate - responsabilitatea șoferului • Nu încercați niciodată să reglați
scaunul dacă vehiculul se
Obiectele neasigurate din zona față de pasagerul din față deplasează. În caz contrar, puteți
picioarelor șoferului pot Călătoria într-un vehicul cu pierde controlul vehiculului, ceea ce
obstrucționa acționarea pedalelor, spătarul scaunului față înclinat poate duce la un accident care poate
ceea ce poate duce la producerea poate provoca rănirea gravă sau provoca rănirea gravă sau decesul
unui accident. Nu amplasați niciun decesul persoanelor, în cazul unui persoanelor sau pierderi materiale.
obiect sub scaunele din față. accident. În cazul unui accident, • Înlăturați orice obiect care poate
dacă un scaun față este înclinat, obstrucționa poziția normală a
șoldurile pasagerului pot aluneca spătarului. Așezarea de obiecte
AVERTISMENT pe sub partea ventrală a centurii de lângă spătar sau într-un mod care
- poziție verticală scaun siguranță, iar toată forța impactului
va fi preluată de abdomenul
obstrucționează blocarea corectă
Când readuceți spătarul în poziție a spătarului poate provoca
neprotejat. Pot surveni răni interne rănirea gravă sau decesul
verticală, țineți-l și aduceți-l încet în grave sau fatale. Șoferul trebuie să
poziția dorită; asigurați-vă că în persoanelor, în cazul unei opriri
sfătuiască pasagerul să mențină bruște sau al unui accident.
zona de acțiune nu se află niciun spătarul scaunului în poziție
pasager. Dacă spătarul este adus în verticală când vehiculul se • Conduceți/călătoriți întotdeauna cu
poziția inițială fără a fi ținut, spatele deplasează. spătarul scaunului reglat în poziție
scaunului poate sări spre înainte, verticală și fixați-vă partea ventrală a
ceea ce poate duce la rănire centurii de siguranță cât mai
accidentală prin lovirea de spătar. confortabil și cât mai jos, peste coapse.
AVERTISMENT Această poziție vă oferă cea mai bună
Nu utilizați o pernă care reduce protecție în cazul unui accident.
frecarea dintre scaun și pasager. În • Pentru a evita rănile inutile și
caz de accident sau de oprire posibil grave provocate de
bruscă, șoldurile pasagerului pot airbag, adoptați o poziție cât mai
aluneca pe sub partea ventrală a retrasă față de volan, fără a
centurii de siguranță. Pot rezulta neglija accesul la comenzile
răniri grave sau fatale, deoarece vehiculului. Se recomandă o
centura de siguranță nu va distanță de cel puțin 250 mm (10
funcționa normal. in.) între pieptul dvs. și volan.

3 3
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 4

Sistemul de siguranță

(Continuare)
AVERTISMENT AVERTISMENT
• Când readuceți spătarul în poziție
- spătar banchetă verticală, verificați ca acesta să
• Fiți foarte atenți pentru ca mâinile
• Spătarul banchetei trebuie fixat sau alte obiecte să nu se prindă
fie blocat pe poziție, mișcându-l
corect. În caz contrar, pasagerii în mecanismele scaunului în timp
spre înainte și înapoi.
și obiectele pot fi proiectate spre ce acesta se deplasează.
înainte, în caz de impact sau • Nu așezați o brichetă pe podea
frânare bruscă, ceea ce poate sau pe scaun. Când acționați
provoca rănirea gravă sau AVERTISMENT scaunul, gazul poate țâșni din
decesul persoanelor. După reglarea scaunului, verificați brichetă și poate provoca
• Bagajele și alte obiecte trebuie întotdeauna ca acesta să fie bine izbucnirea unui incendiu.
amplasate în portbagaj. Dacă blocat; încercați să-l mișcați
obiectele sunt voluminoase, înainte-înapoi fără a utiliza maneta
grele sau trebuie stivuite, acestea de reglare. Mișcarea bruscă sau
trebuie asigurate. Bagajele neașteptată a scaunului șoferului
stivuite nu trebuie să depășească poate duce la pierderea controlului
în niciun caz nivelul spătarului vehiculului și la provocarea unui
banchetei. În caz contrar, se accident.
poate produce rănirea gravă sau
decesul persoanelor, în caz de
oprire bruscă, răsturnare sau
impact.
• În timpul deplasării, pasagerii nu
trebuie să călătorească în
portbagaj sau să se așeze pe
spătarul rabatat. În timpul
deplasării, toți pasagerii trebuie
să fie așezați pe scaune și să
poarte centura de siguranță.
(Continuare)

3 4
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 5

Sistemul de siguranță

oel039002 oel039003 oel039004

Scaun față Reglare unghi spătar scaun Înălțime șezut scaun


Reglare manuală Pentru înclinarea spătarului rotiți butonul (scaun șofer, dacă există în dotare)
Înainte și înapoi spre înainte sau înapoi, la unghiul dorit. Pentru modificarea înălțimii șezutului
scaunului, împingeți maneta în sus sau
Pentru a deplasa scaunul înainte sau în jos.
înapoi:
• Pentru a coborî șezutul, apăsați de
1. Țineți trasă în sus maneta de culisare câteva ori maneta.
a scaunului.
• Pentru a ridica șezutul, trageți de
2. Culisați scaunul în poziția dorită. câteva ori maneta.
3. eliberați maneta și asigurați-vă că
scaunul este fixat pe poziție.
Reglați scaunul înainte de a porni la
drum și verificați să fie bine fixat pe
poziție, încercând să-l deplasați înainte -
înapoi fără să utilizați maneta. Dacă
scaunul se mișcă, înseamnă că nu este
blocat corect.

3 5
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 6

Sistemul de siguranță

Reglare automată (dacă există în


dotare) ATENȚIE
Scaunul față poate fi reglat cu ajutorul • Scaunul reglabil electric este
butoanelor de comandă amplasate pe acționat de un motor electric. Nu
partea exterioară a pernei scaunului. mai acționați după terminarea
Înainte de a porni la drum, reglați scaunul reglării. Utilizarea excesivă poate
în poziția corespunzătoare, astfel încât provoca defectarea
să aveți un control bun asupra volanului, echipamentului electric.
pedalelor și butoanelor de pe planșa de • Când este utilizat, sistemul
bord. electric de reglare a scaunelor
consumă mult curent. Pentru a
preveni descărcarea bateriei, nu
oel039005
AVERTISMENT reglați scaunele mai mult decât
Scaunul reglabil electric poate fi este necesar, dacă motorul este
Suport lombar (dacă există în dotare) acționat dacă este decuplat oprit.
Suportul lombar poate fi reglat cu ajutorul contactul.
manetei aflate pe partea laterală a • Nu acționați în același timp două
De aceea, copiii nu trebuie lăsați sau mai multe butoane de reglare
scaunului. Rotirea manetei permite niciodată nesupravegheați în
modificarea suportului lombar. a scaunelor. Motorașul sau
vehicul. componentele scaunelor
reglabile electric se pot defecta.

3 6
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 7

Sistemul de siguranță

olm039006 olm039007 olm039008


Înainte și înapoi Unghi spătar Înălțime scaun (scaun șofer)
Pentru a regla scaunul în poziția dorită, Pentru a regla spătarul la unghiul dorit, Pentru a ridica sau a coborî perna
împingeți butonul de comandă înainte împingeți butonul de comandă înainte scaunului, trageți în sus sau în jos partea
sau înapoi. După reglarea scaunului în sau înapoi. După reglarea scaunului în din față a butonului de comandă. După
poziția dorită, eliberați butonul. poziția dorită, eliberați butonul. reglarea scaunului în poziția dorită,
eliberați butonul.

3 7
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 8

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
• Pentru a asigura o eficiență
maximă în caz de accident,
tetiera trebuie reglată astfel încât
mijlocul acesteia să fie la aceeași
înălțime cu centrul de greutate al
capului unui pasager. În general,
centrul de greutate al capului
majorității oamenilor este
amplasat la înălțimea ochilor. De
asemenea, reglați tetiera cât mai
olm039009 olm039303n aproape posibil de cap. Din acest
Suport lombar (scaun șofer) Tetieră motiv, utilizarea unei perne care
Suportul lombar poate fi reglat prin Scaunele șoferului și pasagerului sunt să nu permită contactul corpului
apăsarea butonului. echipate cu tetiere care asigură confortul cu spătarul nu este recomandată.
și siguranța pasagerilor. • Nu utilizați vehiculul dacă
Tetiera asigură atât confort, cât și tetierele sunt scoase, deoarece
protecție capului și gâtului șoferului și pasagerii pot suferi răniri grave
pasagerului față, în caz de accident. în caz de accident. Dacă sunt
reglate corect, tetierele pot
asigura protecție împotriva rănirii
la nivelul gâtului.
• Nu reglați poziția tetierei
scaunului șoferului în timp ce
vehiculul se deplasează.

3 8
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 9

Sistemul de siguranță

hnf2041-1 oel039010 oel039011


Tetiere active (dacă există în dotare) Reglare unghi (dacă există în dotare) Reglare pe înălțime
Tetierele active sunt concepute pentru a Unghiul tetierei poate fi reglat prin Pentru a ridica tetiera, trageți-o în poziția
se mișca înainte și în sus în cazul unui apăsarea sau tragerea părții inferioare a dorită (1). Pentru a coborî tetiera, țineți
impact din spate. Se previne astfel tetierei. Reglați astfel încât tetiera să apăsat butonul de eliberare (2) de pe
mișcarea bruscă spre înapoi a capului susțină corect capul și gâtul. suportul tetierei și coborâți-o în poziția
șoferului și pasagerului față și se previne dorită (3).
rănirea la nivelul gâtului.
AVERTISMENT
Dacă împingeți sau trageți prea
AVERTISMENT tare, tetiera se poate deteriora.
Atunci când stați pe scaun sau
când împingeți sau trageți scaunul,
între scaun și butonul de eliberare
al tetierei poate apărea un spațiu.
Fiți atenți să nu vă prindeți degetul
sau altă parte a corpului în spațiul
respectiv.

3 9
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 10

Sistemul de siguranță

] NOTĂ
Dacă sistemul de încălzire a scaunelor
este activat, acesta va porni și se va opri
automat în funcție de temperatura
scaunelor.

ATENȚIE
• Când curățați scaunele, nu
utilizați solvenți organici, ca de
exemplu diluant, benzen, benzină
și alcool. În caz contrar, puteți
oel039012 olm039013 deteriora suprafața scaunelor sau
Demontare Sistem de încălzire scaune (dacă sistemul de încălzire.
Pentru a demonta tetiera, ridicați-o există în dotare) • Pentru a evita supraîncălzirea
complet, apoi apăsați butonul de Acest sistem asigură încălzirea sistemului de încălzire a
eliberare (1) în timp ce trageți în sus (2). scaunelor pe vreme rece. Pentru a scaunului, nu așezați pe acesta
încălzi scaunul șoferului sau niciun obiect care poate izola
Pentru remontarea tetierei, împingeți
pasagerului, apăsați unul din cele două căldura, cum ar fi pături, perne
tijele acesteia (3) în orificii în timp ce
butoane, după cuplarea contactului. sau huse, cât timp sistemul de
apăsați butonul de eliberare (1). Apoi
încălzire este activat.
reglați-o la înălțimea corespunzătoare. Pe vreme mai caldă sau dacă nu este
necesară utilizarea sistemului, lăsați • Nu așezați obiecte grele sau
butoanele în poziția „oPRIT”. ascuțite pe scaunele echipate cu
AVERTISMENT • Setarea temperaturii scaunului se
sistem de încălzire. Puteți defecta
După reglarea în poziția componentele sistemului.
modifică astfel:
corespunzătoare pentru protejarea
ocupanților, asigurați-vă că tetiera oPRIT ® mARe ( ) ® mICĂ ( )
se blochează pe poziție.

• la cuplarea contactului, sistemul de


încălzire a scaunelor este dezactivat.

3 10
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 11

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT AVERTISMENT
- arsuri sistem de încălzire - buzunare spătare scaune
scaune Nu amplasați obiecte grele sau
Pasagerii trebuie să fie extrem de ascuțite în buzunarele de pe
prudenți atunci când utilizează spatele spătarelor. În caz de
sistemele de încălzire, deoarece accident,este posibil ca acestea să
există pericol de supraîncălzire sau se desprindă și să rănească
arsuri. Sistemul de încălzire a pasagerii vehiculului.
scaunului poate provoca arsuri
chiar și la temperaturi scăzute, mai
ales dacă este utilizat pentru
perioade lungi de timp. Se va oel039015
proceda cu atenție maximă în Buzunar spătar
special în cazul următoarelor Buzunarele sunt amplasate pe spatele
categorii de pasageri: spătarului scaunului șoferului și
1. Sugari, copii, persoane în vârstă, pasagerului față.
cu handicap sau bolnave
2. Persoane cu pielea sensibilă sau
predispuse la arsuri
3. Persoane obosite
4. Persoane sub influența
băuturilor alcoolice
5. Persoane care iau medicamente
care produc somnolență sau
toropeală (somnifere, pastile
împotriva răcelii etc.)

3 11
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 12

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
• Pentru a asigura o eficiență
maximă în caz de accident,
tetiera trebuie reglată astfel încât
mijlocul acesteia să fie la aceeași
* înălțime cu centrul de greutate al
capului unui pasager. În general,
centrul de greutate al capului
majorității oamenilor este
amplasat la înălțimea ochilor. De
asemenea, reglați tetiera cât mai
* dacă există în dotare olm039304n aproape posibil de cap. Din acest oel039017
Banchetă motiv, utilizarea unei perne care Reglare pe înălțime
să nu permită contactul corpului Pentru a ridica tetiera, trageți-o în poziția
Tetieră cu spătarul nu este recomandată.
Bancheta spate este echipată cu tetiere dorită (1). Pentru a coborî tetiera, țineți
• Nu utilizați vehiculul cu tetierele apăsat butonul de eliberare (2) de pe
pentru toate locurile; acestea asigură demontate. În cazul unui
siguranța și confortul pasagerilor. suportul tetierei și coborâți-o în poziția
accident, pasagerii se pot răni dorită (3).
Tetiera asigură atât confort, cât și grav. Dacă sunt reglate corect,
protecție capului și gâtului pasagerilor, în tetierele pot asigura protecție
caz de accident. împotriva rănirii grave la nivelul
gâtului.

3 12
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 13

Sistemul de siguranță

oel039018 olm039019 olm039020


Demontare Cotieră Sistem de încălzire scaune (dacă
Pentru a demonta tetiera, ridicați-o Pentru a utiliza cotiera, trageți-o de pe există în dotare)
complet, apoi apăsați butonul de spătar. Acest sistem asigură încălzirea
eliberare (1) în timp ce trageți tetiera în banchetei pe vreme rece. Pentru a
sus (2). încălzi bancheta, apăsați unul din cele
Pentru remontarea tetierei, împingeți două butoane, după cuplarea
tijele acesteia (3) în orificii în timp ce contactului.
apăsați butonul de eliberare (1). Apoi Pe vreme mai caldă sau dacă nu este
reglați-o la înălțimea corespunzătoare. necesară utilizarea sistemului, lăsați
butoanele în poziția „oPRIT”.
AVERTISMENT
După reglarea în poziția
] NOTĂ
corespunzătoare pentru protejarea Dacă sistemul de încălzire a scaunelor
ocupanților, asigurați-vă că tetiera este activat, acesta va porni și se va opri
se blochează pe poziție. automat în funcție de temperatura
scaunelor.

3 13
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 14

Sistemul de siguranță

Rabatare banchetă
ATENȚIE AVERTISMENT Spătarul banchetei poate fi rabatat
• Când curățați scaunele, nu - arsuri sistem de încălzire pentru a facilita transportul obiectelor
utilizați solvenți organici, ca de scaune lungi sau pentru a mări volumul
exemplu diluant, benzen, benzină Pasagerii trebuie să fie extrem de portbagajului vehiculului.
și alcool. În caz contrar, puteți prudenți atunci când utilizează
deteriora suprafața scaunelor sau
sistemul de încălzire.
sistemele de încălzire, deoarece AVERTISMENT
există pericol de supraîncălzire sau Scopul spătarului rabatabil este
• Pentru a evita supraîncălzirea arsuri. Sistemul de încălzire a acela de a permite transportul
sistemului de încălzire a scaunului poate provoca arsuri obiectelor lungi, care altfel nu ar
scaunului, nu așezați pe acesta chiar și la temperaturi scăzute, mai putea încăpea în portbagaj.
niciun obiect care poate izola ales dacă este utilizat pentru
căldura, cum ar fi pături, perne Nu permiteți niciodată pasagerilor
perioade lungi de timp. Se va să stea pe spătarul rabatat în timpul
sau huse, cât timp sistemul de proceda cu atenție maximă în
încălzire este activat. deplasării. Aceasta nu este o
special în cazul următoarelor poziție corectă și centurile de
• Nu așezați obiecte grele sau categorii de pasageri: siguranță nu pot fi utilizate. În caz
ascuțite pe scaunele echipate cu 1. Sugari, copii, persoane în vârstă, de accident sau de oprire bruscă,
sistem de încălzire. Puteți defecta cu handicap sau bolnave pasagerii pot deceda sau pot fi
componentele sistemului. 2. Persoane cu pielea sensibilă sau răniți grav. Obiectele transportate
predispuse la arsuri pe un spătar rabatat nu trebuie să
3. Persoane obosite depășească înălțimea spătarului
4. Persoane sub influența scaunului din față. Altfel, este
băuturilor alcoolice posibil ca obiectele să alunece și
5. Persoane care iau medicamente să provoace răniri sau deteriorări,
care produc somnolență sau în caz de oprire bruscă.
toropeală (somnifere, pastile
împotriva răcelii etc.)

3 14
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 15

Sistemul de siguranță

1. Introduceți catarama centurii de


siguranță spate în buzunarul dintre
spătar și șezut și introduceți centura
de siguranță spate în ghidaj pentru a
preveni deteriorarea acesteia.
2. Reglați spătarul scaunului față în
poziție verticală și, dacă este cazul,
trageți scaunul spre înainte.
3. Coborâți complet tetierele spate.

oel039021 oel039022
4. Trageți maneta de rabatare a 5. Pentru a utiliza bancheta, ridicați
spătarului și apoi rabatați-l. spătarul și trageți-l spre înapoi. Trageți
bine spătarul până când se fixează cu
un clic. Asigurați-vă că spătarul este
fixat pe poziție.
6. Readuceți centura de siguranță în
poziție corectă.
7. După ce spătarul este adus complet în
poziția inițială, verificați din nou
eticheta roșie a manetei de rabatare a
spătarului.

3 15
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 16

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT ATENȚIE AVERTISMENT - bagaje


În momentul aducerii spătarului în - deteriorare catarame Bagajele trebuie întotdeauna
poziția inițială, după rabatare: centuri de siguranță spate asigurate pentru a împiedica
Asigurați-vă că nu deteriorați Când rabatați spătarul banchetei proiectarea lor în afara vehiculului
centura sau catarama. Nu prindeți sau amplasați bagaje pe șezutul sau rănirea ocupanților în cazul
centura sau catarama între spătar banchetei, introduceți catarama în unui impact. Trebuie acordată o
și pernă. Apăsați pe marginea buzunarul dintre șezutul și spătarul atenție specială obiectelor
superioară a spătarului pentru a vă banchetei. Procedând astfel, amplasate pe banchetă, deoarece
asigura că este blocat. Altfel, în caz preveniți deteriorarea cataramei de în cazul unei coliziuni frontale, este
de accident sau de oprire bruscă, către spătarul banchetei sau de posibil ca acestea să lovească
este posibil ca scaunul să se către bagaje. ocupanții scaunelor față.
rabateze și bagajele să pătrundă în
habitaclu, provocând rănirea gravă
sau decesul pasagerilor. ATENȚIE AVERTISMENT
- centuri de siguranță - încărcare bagaje
banchetă
AVERTISMENT La aducerea spătarelor în poziția
Când încărcați sau descărcați
- poziție verticală scaun inițială, asigurați-vă că centurile
bagaje, asigurați-vă că transmisia
automată este în poziția P (parcare)
În momentul aducerii spătarului în diagonale sunt amplasate în poziția sau că transmisia manuală este în
poziția inițială, țineți spătarul și corectă. Trecerea centurii prin poziția R (marșarier) sau 1 și că
trageți-l ușor. Dacă spătarul este ghidaje nu va permite prinderea frâna de mână este trasă complet.
adus în poziția inițială fără a fi ținut, acesteia în spatele scaunelor sau În caz contrar, vehiculul se poate
spatele scaunului poate sări spre sub acestea. pune în mișcare dacă din neatenție
înainte, provocând rănirea schimbătorul de viteze este în altă
accidentală prin lovirea de spătar. poziție.

3 16
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 17

Sistemul de siguranță

CENTURI DE SIGURANȚĂ
Sistem centuri de siguranță (Continuare) (Continuare)
• Nu purtați centura răsucită. Centura nu trebuie contaminată cu
AVERTISMENT Aceasta nu va oferi protecția uleiuri, produse de lustruire și
• Pentru ca sistemul de siguranță să corespunzătoare. În caz de substanțe chimice sau cu acid de
ofere o protecție maximă, centurile impact, ar putea chiar să vă taie. baterie.
de siguranță trebuie utilizate Verificați ca centura să nu fie Curățarea poate fi efectuată în
întotdeauna în timpul deplasării. răsucită. siguranță numai cu săpun neutru și
• Centurile de siguranță au o • Asigurați-vă că nu deteriorați apă. Dacă este uzată, contaminată
eficiență maximă dacă spătarele centura sau catarama. Dacă sau deteriorată, centura trebuie
sunt în poziție verticală. centura sau catarama sunt înlocuită. Chiar dacă deteriorarea
• Copiii a căror vârstă nu depășește deteriorate, înlocuiți-le. nu este evidentă, dacă centura a
12 ani trebuie să călătorească fost utilizată într-un impact grav,
întotdeauna pe bancheta din spate. este foarte important să se
Nu permiteți copiilor să înlocuiască tot ansamblul acesteia.
călătorească pe scaunul AVERTISMENT Centurile nu trebuie purtate cu
pasagerului față. Dacă pe scaunul Centurile de siguranță sunt banda răsucită. Fiecare centură de
pasagerului călătoresc copii cu proiectate să fie purtate peste siguranță trebuie utilizată numai de
vârsta mai mare de 12 ani, structura osoasă a corpului, adică un pasager; protejarea cu centura
asigurați-vă că aceștia poartă peste partea de jos a corpului sau de siguranță a unui copil ținut în
întotdeauna centura de siguranță și peste pelvis, piept și umeri, după poală este periculoasă.
că scaunul este reglat într-o poziție caz; trebuie evitată purtarea părții
cât mai retrasă. ventrale a centurii peste zona
• Nu purtați niciodată centura abdominală.
diagonală pe sub braț sau prin Pentru a oferi protecția pentru care
spate. Dacă partea diagonală a au fost proiectate, centurile trebuie
centurii nu este corect amplasată, purtate cât mai strâns posibil, fără
aceasta poate provoca răniri grave a neglija confortul.
în caz de accident. Partea O centură slăbită va reduce
diagonală a centurii trebuie semnificativ protecția oferită
amplasată pe mijlocul umărului, pasagerului.
peste claviculă. (Continuare)
(Continuare)

3 17
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 18

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
• Utilizatorul nu trebuie să
efectueze nicio modificare care
ar putea împiedica sistemele de
reglare să întindă centura.
• Când fixați centura de siguranță,
fiți atenți să nu cuplați clema în
catarama altui scaun. Este foarte
periculos și s-ar putea să nu fiți
protejați corespunzător de
centura de siguranță.
• Nu decuplați și nu cuplați și 1gqA2083 oel039060
decuplați repetat centura de Avertizare centuri de siguranță n Tip B
siguranță în timpul deplasării. În n Tip A (1) lampă de avertizare centură de
caz contrar, puteți pierde Pentru atenționarea șoferului, lampa de siguranță șofer
controlul vehiculului, ceea ce avertizare centuri de siguranță va clipi (2) lampă de avertizare centură de
poate duce la un accident care aproximativ 6 secunde de fiecare dată siguranță pasager față
poate provoca rănirea gravă sau
când cuplați contactul, indiferent dacă
decesul persoanelor sau pierderi
centurile sunt sau nu fixate. Pentru atenționarea șoferului și a
materiale.
Dacă șoferul nu-și fixează centura de pasagerului față, lampa de avertizare
• La cuplarea centurii de siguranță, centuri de siguranță se aprinde
asigurați-vă că aceasta nu trece siguranță după ce este cuplat contactul,
lampa de avertizare centuri de siguranță aproximativ 6 secunde de fiecare dată
peste obiecte dure sau care se când cuplați contactul, indiferent dacă
pot sparge ușor. va clipi din nou aproximativ 6 secunde.
Dacă șoferul nu are fixată centura de centurile sunt sau nu fixate.
• Asigurați-vă că nu se află niciun Dacă șoferul sau pasagerul nu și-a fixat
obiect în cataramă. Este posibil siguranță când cuplează contactul sau
nu și-o fixează după ce a cuplat centura de siguranță înainte de cuplarea
ca centura de siguranță să nu se contactului sau dacă a decuplat-o după
fixeze corect. contactul, se va auzi o avertizare sonoră
aproximativ 6 secunde. Dacă în acest cuplarea contactului, lampa de
timp șoferul își fixează centura de avertizare a centurii de siguranță
siguranță, avertizarea sonoră încetează. respective va rămâne aprinsă până la
(dacă există în dotare) fixarea centurii.

3 18
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 19

Sistemul de siguranță

Dacă vă continuați deplasarea fără să vă fixați ] NOTĂ


centura de siguranță, iar viteza vehiculului Dacă nu puteți scoate centura de
depășește 9 km/h, lampa de avertizare siguranță din retractor, trageți brusc de
aprinsă va începe să clipească până când centură și eliberați-o. Apoi veți putea
viteza vehiculului scade la mai puțin de 6 km/h. scoate centura fără probleme.
Dacă tot nu vă fixați centura de siguranță, iar
viteza vehiculului depășește 20 km/h,
avertizarea sonoră centură de siguranță va
suna timp de aproximativ 100 de secunde, iar
lampa de avertizare respectivă va clipi. 1
2
AVERTISMENT B180A01nf
Adoptarea unei poziții
necorespunzătoare afectează negativ Centură de siguranță cu prindere în 3
sistemul de avertizare al centurii de puncte
siguranță a pasagerului față. Este Pentru prinderea centurii de siguranță:
important ca șoferul să comunice Pentru a prinde centura de siguranță,
pasagerului poziția corespunzătoare scoateți-o din retractor și introduceți
pe scaun, conform instrucțiunilor din clema metalică (1) în cataramă (2). Când
acest manual. clema se blochează în cataramă se aude
un clic.
] NOTĂ Centura se reglează automat la
• Lampa de avertizare centură de lungimea corectă doar după ce partea
siguranță pasager față este amplasată ventrală este ajustată manual astfel încât
în cadrul grupului de instrumente. să fie bine fixată pe coapse. Dacă vă
• Deși scaunul pasagerului față nu este aplecați ușor înainte, centura se extinde
ocupat, lampa de avertizare va clipi și vă lasă să vă mișcați liber. Totuși, în
sau se va aprinde timp de 6 secunde. caz de oprire bruscă sau impact, centura
• Este posibil ca avertizorul centură de se va bloca. Centura se va bloca și dacă
siguranță pasager față să se încercați să vă aplecați rapid.
declanșeze, dacă pe scaunul respectiv
sunt amplasate bagaje.
3 19
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 20

Sistemul de siguranță

Scaun față Pentru a ridica centura, trageți în sus


mecanismul de reglare (1). Pentru a o
coborî, apăsați în jos mecanismul de
reglare (3), în timp ce apăsați pe butonul
(2).
Pentru a bloca centura, eliberați butonul.
Pentru a vă asigura că centura este
blocată, încercați să culisați mecanismul
de reglare.

AVERTISMENT
olm039026 • Verificați dacă ancora centurii B200A01nf
diagonale este corect reglată pe
Reglare pe înălțime înălțime. Nu amplasați niciodată
Pentru confort și siguranță maxime, centura diagonală peste gât sau AVERTISMENT
partea diagonală a centurii poate fi peste față. Centurile de siguranță Partea ventrală a centurii trebuie
reglată în una din cele 4 poziții. purtate incorect pot provoca amplasată cât mai jos și mai strâns
Dacă centura se află prea aproape de răniri grave în caz de accident. posibil pe coapse, nu peste bust.
gât, protecția oferită nu va fi optimă. • Dacă centurile de siguranță nu Dacă partea ventrală a centurii este
Partea diagonală a centurii trebuie sunt înlocuite în urma unui amplasată prea sus pe bust, va
reglată astfel încât să treacă peste piept accident, este posibil ca acestea crește riscul de rănire în cazul unui
și peste mijlocul umărului aflat în să fie deteriorate și să nu asigure impact. Este interzisă amplasarea
apropierea ușii și nu peste gât. protecția corespunzătoare în ambelor brațe pe sub centură sau
Pentru a regla centura pe înălțime, cazul unui alt accident, care va pe deasupra acesteia. Cel mult un
ridicați sau coborâți mecanismul de avea drept urmare rănirea gravă braț poate fi peste centură și unul
reglare în poziția corespunzătoare. sau decesul persoanelor. Dacă pe sub aceasta, după cum se vede
ați fost implicat într-un accident, în imagine.
înlocuiți centurile de siguranță Nu purtați niciodată centura pe sub
cât mai curând posibil. brațul dinspre ușă.

3 20
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 21

Sistemul de siguranță

1
B210A01nf 1kmB3441 olm039056l
Pentru a elibera centura: Centură de siguranță centrală spate 2. Introduceți clema (A) în fanta
Centura se eliberează prin apăsarea cu prindere în trei puncte (dacă cataramei (C) până se aude un „clic”
butonului (1) de pe cataramă. la există în dotare) ce indică blocarea pe poziție a
eliberare, centura trebuie să se retragă Fixarea centurii de siguranță pentru locul centurii. Asigurați-vă că centura nu
automat în retractor. central spate este răsucită.
Dacă nu se retrage, verificați să nu fie 1. Scoateți clema din orificiul capacului
răsucită și încercați din nou. ansamblului centurii și trageți-o ușor
din retractor.

ATENȚIE - bagaje
Verificați dacă bagajele din
portbagaj sunt asigurate. În caz
contrar, centura de siguranță
centrală spate este posibil să se
deterioreze, în caz de oprire bruscă
sau de accident.

3 21
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 22

Sistemul de siguranță

la blocarea clemei în cataramă se va


auzi un clic. Centura se reglează
automat la lungimea corectă doar după
ce partea ventrală este ajustată manual
astfel încât să fie bine fixată pe coapse.
Dacă vă aplecați ușor înainte, centura se
extinde și vă lasă să vă mișcați liber. În
caz de oprire bruscă sau de impact,
centura se va bloca. Centura se va bloca
și dacă încercați să vă aplecați rapid.

1kmB3443
AVERTISMENT 1kmB3451
La utilizarea centurii centrale spate
3. Trageți clema (B) și introduceți clema trebuie să blocați toate clemele Scoaterea centurii de siguranță
(B) în fanta cataramei (D) până se metalice și cataramele. Dacă o pentru locul central spate
aude un „clic” ce indică blocarea pe clemă metalică sau o cataramă nu 1. Apăsați butonul de eliberare de pe
poziție a centurii. Asigurați-vă că este blocată, riscul de rănire în caz cataramă (D) și scoateți clema (B) din
centura nu este răsucită. de accident va fi mai mare. catarama (D).

ATENȚIE
Dacă utilizați centura de siguranță
corespunzătoare locului central
spate, trebuie utilizată catarama cu
marcajul „CENTER” (centru).

3 22
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 23

Sistemul de siguranță

olm039057l 1kmB3453 olm039029l


2. Pentru a retracta centura de siguranță 3. Introduceți clema (A) în orificiul Depozitare centuri de siguranță spate
centrală spate, introduceți catarama în capacului ansamblului centurii. Când nu utilizați centurile de siguranță
orificiul de eliberare a centurii (C). spate, cataramele acestora pot fi
Trageți centura (A) și permiteți-i să se depozitate în buzunarul dintre spătar și
retracteze automat. șezut.

3 23
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 24

Sistemul de siguranță

În cazul unei opriri bruște sau dacă


pasagerii se apleacă brusc spre înainte,
retractorul centurilor de siguranță se va
bloca pe poziție. În cazul anumitor
impacturi frontale, sistemul de
pretensionare se va activa și va strânge
centura pe corpul pasagerului.
la activarea sistemelor de
pretensionare, dacă sistemul detectează
o tensiune prea mare aplicată centurii
șoferului sau pasagerului, limitatorul de
sarcină al sistemului de pretensionare va
olm039031 oeD030300 elibera ușor centura. (dacă există în
• Trecerea centurii prin ghidaje nu va Centură de siguranță cu sistem dotare)
permite prinderea acesteia în spatele de pretensionare (dacă există în
scaunelor sau sub acestea. dotare) AVERTISMENT
După introducerea centurii de Vehiculul dvs. este echipat cu sistem de Pentru siguranța dvs., asigurați-vă
siguranță, strângeți centura trăgând-o pretensionare centuri de siguranță că centura nu este slăbită sau
în sus. pentru șofer și pasager. Scopul răsucită și stați întotdeauna corect
sistemelor de pretensionare este de a pe scaun.
ATENȚIE asigura pasagerilor o protecție
Scoateți din ghidaje centura de îmbunătățită în cazul anumitor impacturi
siguranță, atunci când aceasta este frontale. Dacă impactul este suficient de
utilizată. puternic, este posibil ca sistemul de
Dacă trageți centura de siguranță pretensionare al centurilor de siguranță
atunci când aceasta este fixată în să se activeze.
ghidaje, este posibil ca centura sau
ghidajele să se deterioreze.

3 24
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 25

Sistemul de siguranță

] NOTĂ
AVERTISMENT • În momentul activării sistemelor de
Pentru ca centura de siguranță cu pretensionare se va auzi un zgomot
pretensionare să asigure o puternic și se va elimina un praf fin,
protecție maximă: asemănător fumului. Acestea sunt
1. Centura trebuie să fie purtată și normale și nu prezintă pericol.
reglată corespunzător. Citiți și • Deși este inofensiv, praful fin poate
respectați toate informațiile și provoca iritații ale pielii și nu trebuie
măsurile de precauție importante respirat timp îndelungat. După un
referitoare la sistemul de accident în care s-au declanșat
siguranță al vehiculului – sistemele de pretensionare, spălați
inclusiv cele referitoare la bine zonele expuse ale corpului.
8kmB3311 centuri de siguranță și airbag-uri • Deoarece senzorul care activează
Sistemul de pretensionare conține – oferite în acest manual. airbag-ul SRS activează și sistemele
următoarele piese. Poziția acestora este 2. Asigurați-vă că atât dvs. cât și de pretensionare a centurilor, lampa
indicată în imagine: pasagerii,poartă întotdeauna de avertizare airbag SRS de pe planșa
1. lampă de avertizare airbag SRS centura de siguranță. de bord se va aprinde pentru
2. Ansamblu retractor-sistem de aproximativ 6 secunde după cuplarea
pretensionare contactului și apoi se va stinge.
3. modul de comandă SRS
4. Ansamblu sistem de pretensionare
ancoră (parte șofer, dacă există în
dotare)

3 25
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 26

Sistemul de siguranță

ATENȚIE AVERTISMENT (Continuare)


Dacă sistemul de pretensionare al • Manipularea necorespunzătoare
• Sistemele de pretensionare sunt
centurii este defect, această lampă a ansamblurilor centurilor de
proiectate pentru a se declanșa o
de avertizare se va aprinde, chiar siguranță cu pretensionare și
singură dată. După declanșare,
dacă airbag-urile nu sunt defecte. nerespectarea avertizărilor cu
sistemele de pretensionare
Dacă lampa de avertizare airbag privire la lovirea, modificarea,
trebuie înlocuite. Toate centurile
SRS nu se aprinde la cuplarea verificarea, înlocuirea sau
de siguranță, indiferent de tipul
contactului, dacă rămâne aprinsă repararea acestora poate duce la
acestora, trebuie înlocuite dacă
după trecerea celor 6 secunde sau funcționarea defectuoasă sau
au fost purtate în timpul unui
dacă se aprinde în timpul activarea intempestivă și la rănire
accident.
deplasării, vă recomandăm să gravă.
• În timpul activării, mecanismele
verificați sistemul la un dealer • Când vă aflați la bordul unui
de pretensionare se încălzesc.
autorizat HYUNDAI. autovehicul, purtați întotdeauna
Timp de câteva minute după
centura de siguranță.
activare, nu atingeți piesele
sistemului de pretensionare. • Dacă vehiculul sau dispozitivul
de pretensionare al centurii de
• Nu încercați să verificați sau să
siguranță trebuie casat, vă
înlocuiți personal sistemele de
recomandăm să contactați un
pretensionare. Vă recomandăm
dealer autorizat HYUNDAI.
să depanați sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.
• Nu loviți sistemele de
pretensionare.
• În niciun caz nu încercați să
verificați sau să reparați de unul
singur sistemele de
pretensionare.
(Continuare)

3 26
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 27

Sistemul de siguranță

Precauții la utilizarea centurilor Bebeluși și copii mici ] NOTĂ


de siguranță Trebuie să respectați legile din țara dvs. Copiii mici sunt cel mai bine protejați de
Scaunul pentru copii trebuie așezat răniri în caz de accident dacă utilizează
corect pe banchetă. Pentru informații
AVERTISMENT suplimentare privind utilizarea acestor
un scaun pentru copii, montat corect pe
Toți pasagerii trebuie să poarte echipamente, consultați „Scaun pentru banchetă și care respectă cerințele
centurile de siguranță. Centurile de copii” din acest capitol. standardelor de siguranță din țara dvs.
siguranță și sistemele de siguranță Înainte de a cumpăra un scaun pentru
pentru copii reduc riscul de rănire copii, asigurați-vă că acesta dispune de o
gravă sau deces în caz de oprire AVERTISMENT etichetă care certifică respectarea
bruscă sau impact. Dacă nu poartă Fiecare pasager trebuie să utilizeze standardelor de siguranță din țara dvs.
centura de siguranță, pasagerii pot sistemele de siguranță Sistemul trebuie să corespundă înălțimii
ajunge prea aproape de zona de corespunzătoare (inclusiv și greutății copilului. În acest scop,
declanșare a airbag-ului, pot fi bebelușii și copiii). Nu țineți consultați eticheta sistemului de
proiectați în habitaclu sau aruncați niciodată un copil în brațe sau pe siguranță pentru copii. Consultați
din vehicul. Centurile de siguranță genunchi când călătoriți într-un
purtate corect reduc foarte mult
„Scaun pentru copii” din acest capitol.
vehicul. Forțele foarte mari
aceste pericole. rezultate în timpul unui accident
Respectați întotdeauna vor provoca proiectarea copilului în
instrucțiunile din acest manual, habitaclu. Utilizați întotdeauna un
legate de precauțiile privind scaun pentru copii corespunzător
centurile de siguranță, airbag-urile înălțimii și greutății acestuia.
și poziția pasagerilor.

3 27
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 28

Sistemul de siguranță

Copii mai mari Dacă diagonala centurii de siguranță Femei însărcinate


Copiii a căror talie nu mai permite atinge gâtul sau fața copilului, încercați Pentru a reduce riscul de rănire în caz de
utilizarea unui scaun pentru copii trebuie să așezați copilul cât mai aproape de accident, se recomandă ca și femeile
să călătorească pe bancheta din spate și centrul vehiculului. Dacă și acum însărcinate să poarte centura de
să poarte centurile de siguranță din diagonala centurii de siguranță atinge siguranță. Dacă este utilizată, centura
dotare. Partea ventrală trebuie să fie gâtul sau fața copilului, este posibil să trebuie purtată cât mai jos și mai strâns
bine strânsă și amplasată cât mai jos trebuiască să reveniți la utilizarea posibil pe coapse și nu peste abdomen.
posibil pe coapse. Verificați periodic scaunului pentru copii. Pentru recomandări speciale, consultați
centura. mișcările copilului pot deregla sfatul medicului.
centura. Copiii beneficiază de siguranță AVERTISMENT
maximă în caz de accident dacă sunt
protejați de un scaun corespunzător, - copiii mici și centurile AVERTISMENT
amplasat pe banchetă. Dacă un copil diagonale - femei însărcinate
mai mare (peste 12 ani) trebuie să ocupe • Centura diagonală nu trebuie Femeile însărcinate nu trebuie să
scaunul din față, acesta trebuie să poarte poziționată niciodată peste gâtul amplaseze niciodată partea
centura de siguranță din dotare; scaunul sau fața copilului, dacă vehiculul ventrală a centurii de siguranță
trebuie reglat într-o poziție cât mai se deplasează. peste abdomen, deoarece fătul ar
verticală și mai retrasă. Copiii a căror • Dacă centurile de siguranță nu putea avea de suferit în urma unui
vârstă nu depășește 12 ani trebuie să sunt poziționate și fixate impact.
călătorească pe banchetă. nu permiteți corespunzător, există riscul de
nICIoDATĂ unui copil a cărui vârstă nu rănire gravă sau de deces al
depășește 12 ani să călătorească pe copilului.
scaunul din față. nu amplasați
nICIoDATĂ un scaun pentru copii
orientat cu spatele la sensul de
deplasare pe scaunul din față al
vehiculului.

3 28
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 29

Sistemul de siguranță

Persoane rănite Îngrijirea centurilor de siguranță


Dacă este transportată o persoană AVERTISMENT Centurile de siguranță nu trebuie
rănită, aceasta trebuie să poarte centura Așezarea pe un scaun înclinat demontate sau modificate. În plus,
de siguranță. Dacă este cazul, trebuie sporește riscul de rănire gravă sau acestea trebuie utilizate cu grijă, pentru a
consultat sfatul medicului. deces, în caz de oprire bruscă sau nu se deteriora la utilizarea chingilor
impact. Dacă înclinați scaunul, scaunelor, ușilor sau la acțiunea altor
Centuri individuale protecția asigurată de sistemul de factori.
o centură de siguranță nu trebuie să fie siguranță (centuri de siguranță și
airbag-uri) va fi mult mai redusă.
purtată niciodată de două persoane în
Pentru a funcționa corespunzător, AVERTISMENT
același timp. Altfel, în caz de accident, În momentul aducerii spătarului în
gravitatea rănilor va crește. centurile trebuie să fie bine strânse
peste coapse și peste piept. Cu cât poziția inițială, fiți atenți să nu
scaunul este mai înclinat, cu atât deteriorați centura sau catarama.
Nu vă întindeți crește riscul ca pasagerul să Nu prindeți centura sau catarama
Pentru a reduce riscul de rănire în caz de alunece pe sub centura ventrală, între spătar și pernă. O centură de
accident și a beneficia de un maxim de situație care poate provoca răni siguranță sau o cataramă
protecție din partea sistemului de interne grave sau lovirea gâtului deteriorată nu va fi la fel de
siguranță, toți pasagerii trebuie să stea în pasagerului de centura diagonală. rezistentă și ar putea să cedeze în
poziție normală, iar scaunele față trebuie Șoferii și pasagerii trebuie să stea caz de impact sau oprire bruscă,
reglate în poziție verticală în timpul întotdeauna corect pe scaun, să provocând rănirea gravă. Dacă
deplasării. Dacă pasagerul este întins pe poarte centura de siguranță și să centura sau cataramele sunt
banchetă sau dacă scaunul față este regleze spătarul în poziție verticală. deteriorate, înlocuiți-le imediat.
înclinat, centura de siguranță nu poate
asigura protecția corespunzătoare.

3 29
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 30

Sistemul de siguranță

Verificare periodică
Se recomandă verificarea periodică a
centurilor, pentru a observa eventuala lor
uzură sau deteriorare. Piesele
deteriorate trebuie înlocuite de urgență.

Mențineți centurile curate și uscate


Centurile trebuie să fie curate și uscate.
Dacă acestea se murdăresc, pot fi
curățate cu săpun lichid diluat și apă
caldă. Trebuie evitată înmuierea,
scufundarea, precum și detergenții
puternici sau abrazivi, deoarece
utilizarea acestora poate deteriora și
slăbi țesătura.

Când trebuie înlocuite centurile


Dacă vehiculul a suferit un accident,
trebuie înlocuit întreg ansamblul
centurilor de siguranță. Acest lucru este
valabil chiar dacă nu există defecțiuni
vizibile. Pentru lămuriri suplimentare
privind utilizarea centurilor de siguranță,
vă recomandăm să consultați un dealer
autorizat hYUnDAI.

3 30
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 31

Sistemul de siguranță

SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII (DACĂ ExISTĂ ÎN DOTARE)


Pentru a minimiza riscul de rănire în caz
de accident, oprire bruscă sau manevră AVERTISMENT AVERTISMENT
de evitare, copiii aflați la bordul • Scaunul pentru copii trebuie În vederea reducerii riscului de
automobilului trebuie să stea pe amplasat pe banchetă. Nu montați rănire gravă sau deces:
banchetă și să fie protejați niciodată un scaun pentru copii pe • Copiii de toate vârstele vor fi mai
corespunzător. Statisticile accidentelor scaunul pasagerului din față. În bine protejați pe banchetă. Un copil
au subliniat o protecție mai bună a cazul unui accident cu declanșarea care călătorește pe scaunul
copiilor pe banchetă decât pe scaunul airbag-ului pasagerului, copilul pasagerului față poate fi lovit cu
din față. Copiii prea mari pentru a utiliza care ocupă acest loc ar putea suferi putere de un airbag care se umflă,
un scaun pentru copii trebuie să poarte răni grave sau ar putea deceda. având drept consecință rănirea
centurile din dotare. Amplasați deci întotdeauna gravă sau decesul acestuia.
Trebuie să respectați legile din țara dvs. scaunul pentru copii pe banchetă. • Respectați întotdeauna
Scaunul pentru copii trebuie așezat • Într-o zi însorită, centura de instrucțiunile de montare și
corect pe banchetă. Trebuie utilizat un siguranță sau scaunul pentru utilizare furnizate de producătorul
scaun pentru copii disponibil pe piață, copii se pot încălzi foarte tare scaunului pentru copii.
care respectă normele de siguranță din într-un vehicul închis, chiar dacă
țara dvs. Scaunele pentru copii sunt • Asigurați-vă întotdeauna că
afară nu este foarte cald. Înainte scaunul pentru copii este bine
proiectate să fie fixate pe scaunele de a amplasa un scaun pentru
vehiculului cu ajutorul centurilor ventrale ancorat și că este utilizat corect
copii, verificați husa scaunului și de către copil.
sau al centurilor cu prindere în trei catarama centurii.
puncte, ori cu ajutorul unei ancore de • Nu țineți niciodată un copil în
• Dacă scaunul pentru copii nu brațe sau pe genunchi când
prindere și al dispozitivelor de prindere
este utilizat, depozitați-l în călătoriți într-un vehicul. Forțele
ISofIX (dacă există în dotare).
portbagaj sau asigurați-l, pentru foarte mari rezultate în timpul
Dacă scaunele pentru copii nu sunt fixate
a nu fi proiectat înainte în caz de unui accident vor provoca
corespunzător, copiii pot suferi răni grave
oprire bruscă sau de accident. proiectarea copilului în habitaclu.
sau pot deceda în caz de accident.
Pentru bebeluși se va utiliza un scaun • Un airbag în faza de umflare • Nu purtați niciodată centura de
special conceput. Înainte de a cumpăra poate provoca rănirea gravă sau siguranță peste dvs. și copilul pe
un anumit scaun pentru copii, asigurați- decesul copiilor. Toți copiii, chiar care îl țineți în brațe. În timpul unui
vă că acesta este compatibil cu și cei a căror talie este prea mare accident, este posibil ca centura să
scaunele, cu centurile de siguranță și cu pentru utilizarea unui scaun apese asupra copilului și să
copilul. la montarea unui scaun pentru pentru copii, trebuie să provoace răni interne grave.
copii, respectați toate instrucțiunile călătorească pe banchetă. (Continuare)
producătorului.
3 31
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 32

Sistemul de siguranță

Scaun pentru copii orientat cu spatele


(Continuare) (Continuare) la sensul de deplasare
• Nu lăsați niciodată un copil • Nu utilizați pentru copii un scaun
nesupravegheat în vehicul – nici cu prindere pe spătar; acesta nu
măcar pentru o perioadă scurtă asigură o protecție adecvată în
de timp. Vehiculul se poate caz de accident.
încălzi foarte rapid, iar copiii din • Centurile de siguranță se pot
habitaclu este posibil să sufere încinge, în special dacă vehiculul
răniri grave. Chiar și copiii foarte este parcat în lumina directă a
mici pot provoca deplasarea soarelui. Înainte de a fi utilizate
necontrolată a vehiculului, se pot pentru protecția unui copil, CRS09
prinde în deschiderea geamului verificați întotdeauna cataramele Scaun pentru copii orientat cu fața la
sau se pot bloca ori pot bloca pe centurilor de siguranță. sensul de deplasare
alții în habitaclu. • După un accident, vă
• Nu permiteți niciodată utilizarea recomandăm să verificați
unei centuri de siguranță de către sistemul la un dealer autorizat
două persoane în același timp. HYUNDAI.
• Adesea copiii se mișcă și adoptă o • Dacă scaunul șoferului nu lasă
poziție inadecvată. Nu lăsați suficient loc pentru montarea
niciodată copiii să poziționeze sistemului de siguranță pentru
centura diagonală pe sub braț sau copii, montați-l pe locul din
prin spate. Asigurați-vă întotdeauna dreapta spate. oUn026150
de poziția corespunzătoare a Utilizarea unui scaun pentru copii
copiilor pe banchetă.
Pentru bebeluși se va utiliza un scaun
• Nu permiteți niciodată unui copil special conceput. Scaunul pentru copii
să stea pe scaun în picioare sau trebuie să fie potrivit taliei copilului și
în genunchi, dacă vehiculul se trebuie montat în conformitate cu
deplasează. În timpul unui impact instrucțiunile producătorului. Din motive
sau al unei frânări bruște, copilul de siguranță, vă recomandăm
poate fi proiectat în habitaclu și amplasarea scaunului pentru copii pe
poate suferi răniri grave. bancheta din spate.
(Continuare)

3 32
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 33

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT AVERTISMENT
Nu amplasați niciodată un scaun - montare scaun pentru
pentru copii orientat cu spatele la copii
sensul de deplasare pe scaunul • Un copil poate fi rănit grav sau
pasagerului față, deoarece în caz poate deceda în caz de accident,
de umflare a airbag-ului, acesta va dacă sistemul de siguranță
lovi scaunul pentru copii și poate pentru copii nu este fixat corect
provoca decesul copilului. și dacă nu se asigură poziția
corectă a copilului în scaunul
special proiectat. Înainte de
montare, citiți instrucțiunile
producătorului scaunului pentru e2mS103005
copii. Montare sistem de siguranță pentru
• Dacă centura de siguranță nu copii cu centura de siguranță cu
funcționează conform descrierii prindere în 3 puncte
din acest capitol, vă recomandăm Pentru montarea unui scaun pentru copii
să verificați sistemul la un dealer pe locul central spate sau pe unul din
autorizat HYUNDAI. locurile laterale spate, procedați astfel:
• Nerespectarea instrucțiunilor din 1. Amplasați sistemul de siguranță
acest manual și ale pentru copii pe scaun și treceți centura
producătorului, cu privire la în jurul sau prin scaun, respectând
sistemele de siguranță pentru instrucțiunile producătorului. Asigurați-
copii, poate mări riscul și/sau vă că centura nu este răsucită.
posibilitatea de rănire gravă în
caz de accident.
AVERTISMENT
La utilizarea centurii de siguranță
centrale din spate trebuie să
consultați și „Centură de siguranță
centrală spate cu prindere în 3
puncte”, din cadrul acestui capitol.

3 33
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 34

Sistemul de siguranță

oen036101 oen036104
2. fixați centura de siguranță cu prindere 3. fixați centura de siguranță și permiteți
în 3 puncte în cataramă. Trebuie să se strângerea completă a acesteia. După
audă un „clic” distinct. montare, mișcați scaunul pentru copii
Amplasați butonul de eliberare astfel în toate direcțiile pentru a vă asigura
încât să poată fi ușor accesat în caz de că este montat corespunzător.
urgență. Dacă trebuie strâns, mai înfășurați
centura pe retractor. la decuplarea
centurii de siguranță, retractorul va
reveni automat la starea sa normală de
blocare în caz de urgență.

3 34
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 35

Sistemul de siguranță

Scaune pentru copii adecvate pentru poziția pe banchetă, utilizând centura de


siguranță - pentru Europa AVERTISMENT
Utilizați sisteme de siguranță pentru copii aprobate oficial și corespunzătoare taliei Se recomandă montarea scaunului
copilului. la utilizarea sistemelor de siguranță pentru copii, consultați tabelul următor. pentru copii pe banchetă, chiar
dacă airbag-ul frontal pasager a
Poziție scaun fost dezactivat. Pentru a asigura
Vârstă siguranța copilului, airbag-ul
Pasager față exterior spate Centru spate frontal pasager trebuie dezactivat
0: până la 10 kg dacă, în situații excepționale, un
U* U U
(0 - 9 luni) sistem de siguranță pentru copii
trebuie montat pe scaunul
0+: până la 13 kg
U* U U pasagerului.
(0 - 2 ani)
I : 9 - 18 kg
U* U U
(9 luni - 4 ani)
II & III: 15 - 36 kg
U* U U
(4 - 12 ani)

U: Sistem universal, aprobat pentru copiii de această talie


U* : Sistem universal aprobat pentru copiii de această talie (poziție scaun: cât mai
retras, spătar: vertical)

3 35
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 36

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
Un copil poate fi rănit grav sau
poate deceda în caz de accident,
dacă sistemul de siguranță pentru
copii nu este fixat corect și dacă nu
se asigură poziția corectă a
copilului în scaunul special
proiectat. Respectați întotdeauna
instrucțiunile de montare și
utilizare furnizate de producătorul
scaunului pentru copii.
oel039033 oel039034
Asigurarea sistemului de siguranță 1. Treceți cureaua de fixare a scaunului
pentru copii cu „Ancoră de prindere” pentru copii peste spătarul banchetei.
(dacă există în dotare) la vehiculele cu tetiere reglabile, AVERTISMENT
Ancorele de prindere a scaunului pentru cureaua de fixare se poziționează - curea de fixare
copii se află pe podea, pe spatele diferit, prin trecerea acesteia pe sub Nu montați mai mult de un scaun
scaunelor din spate. tetieră, prin spațiul dintre tetieră și într-un punct de fixare. Sarcina
spătar. sporită la care va fi supus poate
2. Prindeți clema curelei de fixare a provoca ruperea punctelor de
scaunului pentru copii în ancora de fixare, având ca urmare rănirea
fixare corespunzătoare și strângeți-o gravă sau decesul.
pentru a asigura scaunul.

3 36
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 37

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
Indicator de poziție
ancoră ISofIX
- verificare scaun pentru
copii
Verificați dacă sistemul de
siguranță pentru copii este corect
fixat, trăgând și împingând de
acesta în toate direcțiile. Sistemele
de siguranță pentru copii montate
incorect se pot balansa, răsuci,
înclina sau desprinde, provocând Indicator poziție
rănirea gravă sau decesul
pasagerului. olm039035 olm039036n
Asigurarea scaunului pentru copii cu Simbolurile ISofIX sunt amplasate pe
ajutorul sistemului ISOFIX și a partea inferioară a fiecărei părți a
AVERTISMENT ancorelor de fixare (dacă există în spătarului banchetei. Aceste simboluri
- prindere scaun pentru dotare) indică poziția prinderilor inferioare ale
copii ISofIX este o metodă standardizată de sistemelor de siguranță
montare a scaunelor pentru copii, care corespunzătoare.
• Prinderile sistemului de
siguranță pentru copii sunt elimină necesitatea utilizării centurilor de
proiectate să reziste numai la siguranță din dotare. Se realizează astfel
sarcinile pentru care au fost o montare mai sigură și mai ușoară a
proiectate. Acestea nu trebuie scaunelor pentru copii.
utilizate în niciun caz pentru Un scaun ISofIX poate fi montat doar
centuri de siguranță pentru adulți dacă dispune de aprobare universală
sau pentru montarea altor sau pentru vehiculul respectiv conform
echipamente pe vehicul. cerințelor Cee-R 44.
• Dacă cureaua de fixare este
montată în altă parte decât în
locul special destinat, acesta s-ar
putea să nu funcționeze
corespunzător.

3 37
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 38

Sistemul de siguranță

montarea și utilizarea scaunului pentru


copii trebuie efectuată în conformitate cu AVERTISMENT
instrucțiunile de utilizare care însoțesc • Dacă se utilizează sistemul
sistemul ISofIX. ISOFIx al vehiculului pentru
instalarea unui scaun pentru
AVERTISMENT copii pe banchetă, toate centurile
Montați scaunul pentru copii cât sau clemele metalice neutilizate
mai lipit de spătar; spătarul trebuie ale centurilor locurilor din spate
reglat la două poziții de poziția trebuie asigurate corect în
verticală. cataramele aferente, iar chinga
centurilor trebuie trecută prin
spatele scaunului pentru copii,
olm039053n pentru ca acesta să nu poată să
Ambele locuri exterioare spate dispun de ajungă și să apuce o centură de
o pereche de dispozitive de fixare siguranță neutilizată. În cazul în
ISofIX, precum și de o ancoră de fixare care copilul are acces la centuri,
pe partea din spate a spătarului există riscul de ștrangulare,
banchetei. Dispozitivele de fixare ISofIX rănire gravă sau deces.
sunt amplasate între perna și șezutul • Nu amplasați niciun obiect în
banchetei și sunt marcate cu pictograma apropierea ancorelor inferioare.
ISofIX. De asemenea, asigurați-vă că
Pentru montare, conectorii CRS ISofIX centura de siguranță nu este
trebuie să se cupleze cu dispozitivele de prinsă în ancorele inferioare.
fixare ISofIX (trebuie să se audă un
ClIC, verificați eventualii indicatori
vizuali ai CRS și verificați încă o dată prin
tragere).
CRS cu aprobare universală conform
eCe-R 44 trebuie fixat suplimentar cu o
curea de fixare conectată la ancora de
fixare de pe spătar.

3 38
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:39 Am Page 39

Sistemul de siguranță

Pentru a fixa scaunul pentru copii


(Continuare)
1. Pentru fixarea scaunului pentru copii AVERTISMENT
în dispozitivele ISofIX, introduceți • Nu montați mai mult de un scaun
• Nu montați un scaun pentru copii
prinderile scaunului în dispozitivele de într-un punct inferior de fixare.
utilizând prinderile ISOFIx pe
fixare ISofIX. Trebuie să se audă un Sarcina sporită la care va fi
locul din mijloc. Prinderile ISOFIx
„clic”. supus poate provoca ruperea
pot fi utilizate numai pentru
punctelor de fixare, având ca
montarea scaunului pe locurile
urmare rănirea gravă sau
ATENȚIE exterioare. Nu încercați să
utilizați prinderile ISOFIx pentru
decesul.
În timpul montării, nu permiteți a monta un scaun pentru copii pe • Montați scaunul ISOFIx sau
zgârierea sau deteriorarea centurii locul central spate. compatibil ISOFIx doar în
de siguranță spate în prinderile punctele corespunzătoare
ISOFIX ale scaunului și vehiculului. În caz de accident, prinderile
indicate în imagine.
ISOFIx ar putea să nu reziste și
pot provoca rănirea gravă sau • Respectați întotdeauna
2. Prindeți clema curelei de fixare a decesul copilului. instrucțiunile de montare și
scaunului pentru copii în ancora de utilizare furnizate de producător.
(Continuare)
fixare și strângeți-o pentru a asigura
scaunul. (Consultați pagina
anterioară.)

3 39
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 40

Sistemul de siguranță

Scaune pentru copii adecvate pentru poziția prinderilor ISOFIX - pentru Europa
Poziții prinderi ISofIX
greutate Dimensiune Prindere exterior spate exterior spate
Pasager față Centru spate
(parte șofer) (parte pasager)
f ISo/l1 - X X -
landou
g ISo/l2 - X X -
0: până la 10kg e ISo/R1 - IUf IUf -
e ISo/R1 - IUf IUf -
0+: până la 13kg D ISo/R2 - IUf IUf -
C ISo/R3 - IUf IUf -
D ISo/R2 - IUf IUf -
C ISo/R3 - IUf IUf -
I : 9 - 18kg B ISo/f2 - IUf IUf -
B1 ISo/f2X - IUf IUf -
A ISo/f3 - IUf IUf -
IUf = sistem ISofIX universal adecvat pentru montarea cu fața, B - ISo/f2: pentru copil cu înălțime mai mică, amplasat cu fața la
aprobat pentru copiii de această talie. direcția de deplasare (înălțime 650 mm)
Il = adecvat pentru anumite sisteme ISofIX de siguranță pentru copii B1 - ISo/f2X: pentru copil cu înălțime mai mică, formă suprafață
(CRS), enumerate în lista anexată. Aceste CRS ISofIX sunt cele spate versiunea doi, amplasat cu fața la direcția de deplasare
pentru categoriile „vehicul special”, „restricționat” sau „semi-universal”. (înălțime 650 mm)
X = poziție ISofIX inadecvată pentru scaun ISofIX, pentru copiii de C - ISo/R3: pentru copil normal dezvoltat, amplasat cu spatele la
această talie. direcția de deplasare
D - ISo/R2: pentru copil cu înălțime mai mică, amplasat cu spatele la
* Atât ISo/R2 cât și ISo/R3 pot fi montate numai la capetele banchetei. direcția de deplasare
* Clase și prinderi sistem ISofIX de siguranță pentru copii e - ISo/R1: pentru bebeluș, amplasat cu spatele la direcția de deplasare
A - ISo/f3: pentru copil normal dezvoltat, amplasat cu fața la direcția f - ISo/l1: poziție lateral stânga (landou)
de deplasare (înălțime 720 mm) g - ISo/l2: poziție lateral dreapta (landou)
3 40
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 41

Sistemul de siguranță

Sisteme de siguranță pentru copii recomandate – pentru Europa


nr. aprobare
greutate nume Producător Tip de fixare
eCe-R44
cu spatele la direcția de deplasare
grupa 0-1 fAIR g0/1 S fAIR S.r.l e4 04443718
cu platformă ISofIX tip „D” specifică vehiculului
(0-18kg)
Baby Safe Plus Britax Römer cu centura de siguranță cu prindere în 3 puncte e1 04301146
cu fața la direcția de deplasare
fAIR g0/1 S fAIR S.r.l e4 04443718
cu platformă ISofIX tip „A” specifică
grupa 1 ancoră inferioară ISofIX de fixare pe vehicul
Britax Römer e1 04301133
(9-18 kg) Duo Plus + punct superior de fixare
Britax Römer cu centura de siguranță cu prindere în 3 puncte e1 04301133

Informații producător CRS


fAIR S.r.l http://www.fairbimbofix.com
Britax Römer http://www.britax.com

3 41
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 42

Sistemul de siguranță

SISTEM SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ - AIRBAG (DACĂ ExISTĂ ÎN DOTARE)


(1) Airbag frontal șofer
(2) Airbag frontal pasager*
(3) Airbag lateral*
(4) Airbag pentru protecția capului*
(5) Buton de activare/dezactivare airbag
frontal pasager*
* : dacă există în dotare

AVERTISMENT
Chiar dacă vehiculul este echipat
cu airbag-uri, șoferul și pasagerii
trebuie să-și fixeze întotdeauna
centurile de siguranță, pentru a
minimiza riscul și gravitatea rănilor
în cazul unui impact sau
rostogoliri.

h Airbag-urile montate pe vehicul pot fi diferite față de cele din imagine.

olm032301n/oYn039026

3 42
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 43

Sistemul de siguranță

Cum funcționează sistemul De fapt, este imposibil ca dvs. să


airbag vedeți airbag-urile umflându-se în AVERTISMENT
• Airbag-urile se activează (se pot umfla cazul unui accident. mult mai posibil • Pentru a evita rănirea gravă sau
dacă este cazul) numai în cazul în care este să vedeți airbag-urile dezumflate, chiar decesul persoanelor ca
contactul este în poziția on (cuplat) ieșite din compartimentele lor, după urmare a declanșării airbag-urilor
sau START. impact. într-o coliziune, șoferul trebuie să
• Airbag-urile se umflă instantaneu în • Pentru a asigura protecție în cazul unui adopte o poziție cât mai
cazul unei coliziuni frontale sau impact major, airbag-urile trebuie să se îndepărtată față de airbag-ul din
laterale (dacă vehiculul este echipat cu umfle foarte repede. Viteza de umflare volan (o distanță de cel puțin 250
airbag-uri laterale sau pentru protecția a airbag-ului este consecința duratei mm (10 in.)). Pasagerul din față
capului) pentru a proteja pasagerii extrem de scurte a impactului și a trebuie să-și regleze întotdeauna
vehiculului împotriva rănirilor grave. necesității ca airbag-ul să se interpună scaunul cât mai în spate posibil
între ocupant și structurile vehiculului, și să stea drept.
• nu există o anumită viteză la care
înainte ca ocupantul să atingă aceste • În cazul unei coliziuni airbag-ul
airbag-urile se umflă.
structuri. Această viteză de umflare se umflă instantaneu, iar
În general, airbag-urile sunt proiectate reduce riscul de rănire gravă sau fatală
să se umfle în funcție de gravitatea și pasagerii pot fi răniți din cauza
într-un impact grav și reprezintă un forței de umflare a acestuia, dacă
direcția impactului. Acești doi factori factor important în proiectarea
determină dacă senzorii transmit un nu adoptă o poziție
airbag-urilor. corespunzătoare.
semnal electronic de
declanșare/umflare. Cu toate acestea, umflarea airbag-ului • Umflarea airbag-ului poate cauza
poate produce răni precum zgârieturi, răni ușoare, precum zgârieturi ale
• Declanșarea airbag-ului depinde de o julituri și arsuri ale feței sau fracturi ale
serie de factori precum viteza feței sau corpului, răni provocate
oaselor, deoarece viteza de umflare a de geamurile sparte sau arsuri.
vehiculului, unghiul impactului și airbag-urilor face ca forța de umflare a
densitatea și rigiditatea
acestora să fie, de asemenea, foarte
obiectelor/vehiculelor de care vehiculul
mare.
dvs. se lovește în cazul unui impact.
factorii principali care duc la • Există chiar și situații în care
declanșarea airbag-urilor nu se contactul cu airbag-ul din volan
limitează numai la cei enumerați mai poate provoca răni fatale, în special
sus. dacă ocupantul este poziționat mult
prea aproape de volan.
• Airbag-urile frontale se umflă și se
dezumflă complet instantaneu.

3 43
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 44

Sistemul de siguranță

Zgomot și fum
Când airbag-urile se umflă, produc un AVERTISMENT
zgomot puternic și degajă fum și praf în La declanșarea airbag-urilor,
habitaclu. este un fenomen normal, care componentele airbag-urilor din
se datorează dispozitivului de volan și/sau planșa de bord și/sau
declanșare a airbag-ului. După umflarea marginea plafonului, deasupra
airbag-ului, puteți simți un disconfort ușilor față și spate devin fierbinți.
semnificativ la respirație, din cauza Pentru a preveni rănirea, nu
presiunii exercitate de airbag și de atingeți componentele interne ale
centura de siguranță asupra pieptului, compartimentelor airbag-urilor,
cât și din cauza fumului și prafului imediat după umflarea acestora.
inhalate. Deschideți ușile și/sau
geamurile cât mai repede posibil după oYDeSA2042
impact, pentru a reduce starea de Nu montați un scaun pentru copii pe
disconfort și pentru a evita expunerea scaunul pasagerului din față
prelungită la fumul și praful degajate.
nu amplasați niciodată un scaun pentru copii
Deși fumul și praful nu sunt toxice, pot orientat cu spatele la sensul de deplasare pe
provoca iritații ale pielii (ochilor, nasului și scaunul pasagerului din față. Dacă airbag-ul
gâtului etc.). În acest caz, spălați-vă și se declanșează, acesta lovește scaunul
clătiți-vă cu apă rece imediat, iar dacă pentru copii orientat cu spatele la sensul de
simptomele persistă, consultați un deplasare, putând provoca rănirea gravă sau
doctor. chiar decesul copilului.
De asemenea, nu amplasați un scaun pentru
copii orientat cu fața la sensul de deplasare pe
scaunul pasagerului din față. Dacă airbag-ul
pasagerului față se umflă, poate provoca
rănirea gravă sau decesul copilului.
Dacă vehiculul este echipat cu un buton
de activare/dezactivare a airbag-ului
frontal pasager, puteți activa sau
dezactiva acest airbag, după caz.
Pentru informații suplimentare, consultați
pagina 3-44.
3 44
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 45

Sistemul de siguranță

Când este cuplat contactul, lampa de


AVERTISMENT control trebuie să se aprindă aproximativ
• Nu amplasați NICIODATĂ un 6 secunde, apoi să se stingă.
scaun pentru copii orientat cu Verificați sistemul dacă:
spatele la sensul de deplasare pe • lampa nu se aprinde când cuplați
un scaun protejat de un AIRBAG contactul.
ACTIV, poate surveni DECESUL • lampa rămâne aprinsă după trecerea
sau RĂNIREA GRAVĂ a celor 6 secunde.
COPILULUI. • lampa se aprinde în timpul deplasării.
• Pericol deosebit! Nu amplasați • lampa clipește la cuplarea contactului.
un scaun pentru copii orientat cu
spatele la sensul de deplasare pe
un scaun protejat de un airbag W7-147
frontal! Indicator și avertizare airbag
• Nu amplasați niciodată un scaun Lampă de avertizare airbag
pentru copii pe scaunul
funcția lămpii de avertizare airbag din
pasagerului față. Dacă airbag-ul
grupul de instrumente este să vă
frontal pasager se umflă, poate
atenționeze asupra eventualelor
provoca răni grave sau chiar
defecțiuni ale sistemului suplimentar de
fatale.
siguranță (SRS).
• Dacă așezați copiii pe locurile
laterale spate ale unui vehicul
echipat cu airbag-uri laterale
și/sau pentru protecția capului,
instalați scaunul pentru copii cât
mai departe de ușă și asigurați-l
bine pe poziție.
Umflarea airbag-urilor laterale
și/sau pentru protecția capului
poate provoca rănirea gravă sau
decesul copilului.

3 45
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 46

Sistemul de siguranță

ATENȚIE
Dacă butonul de activare/
dezactivare airbag frontal pasager
este defect, indicatorul airbag
frontal pasager dezactivat nu se va
aprinde (indicatorul airbag frontal
pasager activat se va aprinde și se
va stinge după aproximativ 60 de
secunde), iar airbag-ul frontal
pasager se va umfla în caz de
impact, chiar dacă butonul de
oel039061 oel039052 activare/dezactivare airbag frontal
Inficator airbag frontal pasager este în poziția dezactivat.
Indicator airbag frontal
pasager activat (dacă există pasager dezactivat (dacă Dacă survine o astfel de situație, vă
în dotare) există în dotare) recomandăm să verificați sistemul
la un dealer autorizat HYUNDAI.
Indicatorul airbag frontal pasager activat Indicatorul airbag frontal pasager
se aprinde aproximativ 4 secunde la dezactivat se aprinde aproximativ 4
cuplarea contactului. secunde la cuplarea contactului.
Indicatorul airbag frontal pasager activat Indicatorul airbag frontal pasager
se aprinde și dacă butonul de dezactivat se aprinde, de asemenea,
activare/dezactivare airbag frontal dacă butonul de activare/dezactivare
pasager este trecut în poziția dezactivat, airbag frontal pasager este trecut în
apoi se stinge după aproximativ 60 de poziția dezactivat și se stinge dacă
secunde. butonul respectiv este trecut în poziția
activat.

3 46
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 47

Sistemul de siguranță

Piesele sistemului SRS și rolul După cuplarea contactului, SRSCm Airbag frontal șofer (1)
acestora monitorizează continuu toate
Sistemul SRS este format din elementele, pentru a determina dacă
următoarele piese: impactul frontal, în zona frontală sau în
lateral este îndeajuns de puternic pentru
1. modul airbag frontal șofer* a solicita declanșarea airbag-urilor sau a
2. Senzori de impact frontal* sistemelor de pretensionare a centurilor
3. modul airbag frontal pasager* de siguranță.
4. Ansambluri retractor-sistem de
pretensionare* lampa de avertizare airbag SRS de pe
5. Senzori de impact lateral* planșa de bord se va aprinde pentru
6. module airbag-uri pentru protecția aproximativ 6 secunde după cuplarea
capului* contactului, după care trebuie să se B240B01l
7. module airbag-uri laterale* stingă. modulele airbag-urilor frontale sunt
8. modul de comandă SRS (SRSCm) montate sub capacul din centrul
9. lampă de avertizare airbag AVERTISMENT volanului și sub planșa de bord,
10. Ansamblu sistem de pretensionare Dacă survine oricare dintre deasupra torpedoului. Dacă SRSCm
ancoră* (parte șofer) următoarele situații, înseamnă că detectează un impact suficient de
sistemul SRS este defect. Vă puternic în partea din față a vehiculului,
11. Buton de activare/dezactivare airbag
recomandăm să verificați sistemul va declanșa automat airbag-urile
frontal pasager*
la un dealer autorizat HYUNDAI. frontale.
12. Indicator de activare/dezactivare
airbag frontal pasager* • Lampa nu se aprinde când
*: dacă există în dotare cuplați contactul.
• Lampa rămâne aprinsă după
trecerea celor 6 secunde.
• Lampa se aprinde în timpul
deplasării.
• Lampa clipește la cuplarea
contactului.

3 47
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 48

Sistemul de siguranță

Airbag frontal șofer (2) Airbag frontal șofer (3) Airbag frontal pasager

B240B02l B240B03l B240B05l


la declanșare, marginile se vor Umflarea airbag-urilor și purtarea corectă
dezintegra sub presiunea umflării a centurilor de siguranță încetinește AVERTISMENT
airbag-urilor. Deschiderea capacelor mișcarea spre înainte a pasagerului și • Dacă vehiculul este echipat cu
permite apoi umflarea completă a airbag- reduce riscul de rănire la cap sau la airbag frontal pasager, nu
urilor. piept. montați și nu amplasați accesorii
După umflarea completă, airbag-ul (suporturi pentru pahare sau
începe imediat să se dezumfle, casete, abțibilduri etc.) pe planșa
asigurând astfel vizibilitatea spre înainte de bord, deasupra torpedoului.
și permițând șoferului să acționeze Dacă airbag-ul frontal pasager se
volanul și celelalte comenzi. umflă, aceste obiecte pot fi
proiectate și pot provoca răniri.
• La montarea unui parfum lichid
de interior, nu îl amplasați în
apropierea grupului de
instrumente sau a suprafeței
planșei de bord.
Dacă airbag-ul frontal pasager se
umflă, aceste obiecte pot fi
proiectate și pot provoca răniri.

3 48
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 49

Sistemul de siguranță

Airbag frontal șofer


(Continuare)
AVERTISMENT
• Sistemul SRS funcționează doar
• La declanșarea unui airbag se va
dacă este cuplat contactul. Dacă
auzi un zgomot puternic și în
lampa de avertizare airbag SRS
habitaclu va fi eliminat un praf
nu se aprinde, dacă rămâne
fin. Aceste lucruri sunt normale și
aprinsă după ce clipește pentru
nu prezintă pericol - airbag-urile
aproximativ 6 secunde de la
sunt împachetate în această
cuplarea contactului sau de la
pudră fină. Praful generat în
pornirea motorului ori dacă se
timpul declanșării airbag-ului
aprinde în timpul deplasării,
poate provoca iritația pielii sau a
sistemul SRS este defect. Dacă oel039037
ochilor, precum și apariția unei
survine o astfel de situație, vă Airbag frontal pasager
crize de astm. După un accident
recomandăm să verificați
în care s-au declanșat airbag-
sistemul la un dealer autorizat
urile, spălați-vă bine mâinile și
HYUNDAI.
fața cu apă călduță și săpun.
• Înainte de a înlocui o siguranță
(Continuare)
sau de a deconecta o bornă a
bateriei, treceți contactul în
poziția LOCK și scoateți cheia din
contact. Nu scoateți și nu
înlocuiți niciodată siguranța
airbag-ului, dacă este cuplat
contactul. Dacă procedați astfel,
oel039038

lampa de avertizare airbag SRS Airbag frontal șofer și pasager


se va aprinde. (dacă există în dotare)
Vehiculul dvs. este echipat cu sistem
suplimentar de siguranță (airbag) și cu
centuri de siguranță cu prindere în trei
puncte, atât pentru șofer, cât și pentru
pasager.

3 49
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 50

Sistemul de siguranță

Prezența sistemului este semnalată prin (Continuare)


cuvintele „AIR BAg” ștanțate pe capacul AVERTISMENT • Copiii trebuie să călătorească
volanului și pe planșa de bord, deasupra Utilizați întotdeauna centurile de întotdeauna pe banchetă. Este
torpedoului. siguranță și scaunele pentru copii - cel mai sigur loc pentru copiii de
de fiecare dată, oricând și de către orice vârstă.
Sistemul SRS este format din airbag-uri toți copiii! Airbag-urile se umflă • Airbag-urile frontale și laterale pot
montate sub capacul din centrul foarte rapid cu o forță răni pasagerii care nu adoptă o
volanului și în planșa de bord, deasupra considerabilă. Centurile de poziție corectă pe scaunele din față.
torpedoului. siguranță permit menținerea
corectă a poziției pasagerilor, în • Retrageți scaunul cât mai mult
Scopul sistemului SRS este de a oferi posibil față de airbag-urile
șoferului și/sau pasagerului față protecție vederea maximizării protecției
oferite de airbag-uri. Chiar și cu frontale, fără a neglija însă
suplimentară față de cea oferită doar de accesul la comenzile vehiculului.
centurile de siguranță, în caz de impact airbag-uri, pasagerii care nu adoptă
o poziție corespunzătoare sau care • Șoferul sau pasagerii nu trebuie
frontal suficient de puternic. să adopte niciodată o poziție prea
nu poartă centura de siguranță pot
suferi răniri grave, în cazul umflării apropiată de airbag-uri. Șoferii
acestora. Respectați întotdeauna sau pasagerii care nu adoptă o
măsurile de precauție referitoare la poziție corectă pot fi răniți grav,în
centurile de siguranță, airbag-uri și cazul umflării airbag-urilor.
siguranța pasagerilor, din acest • Nu vă aplecați niciodată spre ușă
manual. sau spre consola centrală – adoptați
Petru a reduce riscul de rănire întotdeauna o poziție verticală.
gravă sau deces și pentru a • Nu este recomandată amplasarea
beneficia de o protecție maximă din obiectelor deasupra sau în
partea sistemului de siguranță: apropierea modulelor
• Nu permiteți niciodată unui copil airbag-urilor, pe planșa de bord și
să călătorească pe scaunul din deasupra torpedoului, deoarece
față. orice obiect amplasat în aceste
(Continuare) zone poate provoca răniri în
cazul unui accident îndeajuns de
grav pentru a provoca
declanșarea airbag-urilor.
(Continuare)

3 50
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 51

Sistemul de siguranță

(Continuare) (Continuare) (Continuare)


• Nu deteriorați și nu deconectați • Airbag-urile frontale nu sunt • Pentru o protecție maximă
cablajul sau alte piese ale proiectate să se declanșeze în indiferent de tipul de accident,
sistemului SRS. În caz contrar, caz de impact lateral, din spate toți pasagerii trebuie să poarte
este posibil ca umflarea sau în caz de răsturnare. În plus, centurile de siguranță, indiferent
accidentală a airbag-urilor sau airbag-urile frontale nu se vor dacă zona respectivă este
nefuncționarea sistemului SRS declanșa în caz de impact frontal protejată sau nu de un airbag -
să provoace răniri. mai puțin grav decât pragul pentru a minimiza riscul de rănire
• Dacă lampa de avertizare airbag minim stabilit pentru declanșare. gravă sau deces în caz de
SRS rămâne aprinsă în timpul • Scaunul pentru copii nu trebuie accident. Nu vă apropiați inutil de
deplasării, vă recomandăm să amplasat niciodată pe scaunul airbag în timpul deplasării.
verificați sistemul la un dealer față. Sugarul sau copilul ar putea • Poziția incorectă pe scaun poate
autorizat HYUNDAI. fi răniți grav sau ar putea deceda avea drept rezultat rănirea gravă
• Airbag-urile se declanșează o la declanșarea airbag-ului, în sau decesul, în caz de accident.
singură dată. Se recomandă cazul unui accident. Toți pasagerii trebuie să regleze
înlocuirea sistemului de către un • Copiii a căror vârstă nu spătarul scaunelor în poziție
dealer autorizat HYUNDAI, depășește 12 ani trebuie să verticală, să stea pe mijlocul
imediat după declanșare. călătorească întotdeauna pe șezutului scaunului și să poarte
• Sistemul SRS este proiectat banchetă. Nu permiteți copiilor centura de siguranță; picioarele
pentru a declanșa airbag-urile, să călătorească pe scaunul trebuie să stea pe podea până
doar dacă impactul este pasagerului față. Dacă pe când vehiculul este parcat și
îndeajuns de puternic și dacă scaunul față călătoresc copii cu cheia este scoasă din contact.
unghiul de impact este mai mic vârsta mai mare de 12 ani, (Continuare)
de 30°, având ca reper axa asigurați-vă că aceștia poartă
longitudinală a vehiculului. În întotdeauna centura de siguranță
plus, airbag-urile se vor declanșa și că scaunul este reglat într-o
doar o dată. Centurile de poziție cât mai retrasă.
siguranță trebuie purtate (Continuare)
permanent.
(Continuare)

3 51
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 52

Sistemul de siguranță

(Continuare)
• Pentru a asigura protecție în caz
de accident, sistemul SRS airbag
trebuie să se declanșeze foarte
rapid. Dacă un pasager nu este
așezat corespunzător deoarece
nu poartă centura de siguranță,
este posibil ca airbag-ul să
lovească cu putere pasagerul și
să provoace rănirea gravă sau
decesul acestuia.
oel039054 olm039052l
Buton de activare/dezactivare airbag Pentru a dezactiva sau reactiva airbag-ul
frontal pasager (dacă există în frontal pasager:
dotare) Pentru a dezactiva airbag-ul frontal
Dacă pe scaunul pasagerului față este pasager, introduceți cheia principală în
montat un scaun pentru copii sau dacă butonul de activare/dezactivare și rotiți-l
acesta nu este ocupat, airbag-ul frontal în poziția off (dezactivat). lampa de
pasager se poate dezactiva de la butonul control airbag frontal pasager dezactivat
de activare/dezactivare. ( ) se va aprinde și va rămâne aprinsă
Din motive de siguranță, airbag-ul frontal până la reactivarea airbag-ului.
pasager trebuie dezactivat, dacă în Pentru reactivarea airbag-ului frontal
situații excepționale pe scaunul pasager, introduceți cheia principală în
pasagerului trebuie montat un scaun butonul de activare/dezactivare și rotiți-l
pentru copii orientat cu spatele la sensul în poziția on (activat). Indicatorul airbag
de deplasare. frontal pasager dezactivat se va stinge,
iar indicatorul airbag frontal pasager
activat ( ) se va aprinde aproximativ 60
de secunde.

3 52
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 53

Sistemul de siguranță

AVERTISMENT ATENȚIE (Continuare)


• Dacă butonul de • Dacă lampa de avertizare airbag
La unele modele, este posibil ca SRS nu se aprinde la cuplarea
butonul de activare/dezactivare activare/dezactivare a airbag-ului
frontal pasager nu funcționează contactului sau dacă se aprinde
airbag frontal pasager să fie în timpul deplasării, vă
acționat cu un mic obiect rigid corect, lampa de avertizare airbag
( )de pe planșa de bord se va recomandăm verificarea
similar. Verificați întotdeauna sistemului de către un dealer
starea butonului de activare/ aprinde.
autorizat HYUNDAI.
dezactivare airbag frontal pasager Indicatorul airbag frontal pasager
și a indicatorului airbag frontal dezactivat ( ) nu se va aprinde
pasager activat/dezactivat. (indicatorul airbag frontal
pasager activat se va aprinde și
se va stinge după aproximativ 60
] NOTĂ de secunde), modulul de
comandă SRS reactivează airbag-
• Dacă airbag-ul frontal pasager este ul frontal pasager, iar acesta se
activat, pe scaunul pasagerului nu va declanșa în caz de impact,
trebuie amplasat un sistem de siguranță chiar dacă butonul de activare/
pentru copii, amplasat cu spatele la dezactivare airbag frontal
sensul de deplasare. pasager este în poziția dezactivat.
• Dacă butonul de activare/dezactivare Dacă survine o astfel de situație,
airbag frontal pasager este în poziția vă recomandăm să verificați
„OFF” (dezactivat), airbag-ul frontal sistemul la un dealer autorizat
pasager este dezactivat. HYUNDAI.
(Continuare)

3 53
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 54

Sistemul de siguranță

(Continuare)
AVERTISMENT
• Chiar dacă vehiculul este echipat
• Șoferul este responsabil pentru
cu un buton de activare/
poziționarea corectă a butonului
dezactivare airbag frontal
de activare/dezactivare.
pasager, nu montați un sistem de
• Dezactivați airbag-ul frontal
siguranță pentru copii pe scaunul
pasager doar dacă nu este cuplat
pasagerului din față. Scaunul
contactul; în caz contrar, este
pentru copii nu trebuie amplasat
posibil ca SRSCM să se
niciodată pe scaunul față. Copiii
defecteze.
a căror talie nu mai permite
În acest caz, poate apărea riscul oel039039
utilizarea unui scaun pentru copii
ca airbag-ul frontal șofer și/sau
trebuie să călătorească pe
pasager și/sau airbag-urile
bancheta din spate și să poarte
laterale și pentru protecția
centurile de siguranță din dotare.
capului să nu se declanșeze sau
Copiii beneficiază de siguranță
să se declanșeze incorect în
maximă în caz de accident dacă
cazul unui impact.
sunt protejați de un scaun
• Nu montați niciodată pe scaunul
corespunzător, amplasat pe
pasagerului un scaun pentru
banchetă.
copii orientat cu spatele la sensul
de deplasare, dacă airbag-ul • Imediat ce demontați scaunul
frontal pasager nu a fost pentru copii de pe scaunul olm032310n
dezactivat. Sugarul sau copilul ar pasagerului din față, reactivați Airbag lateral (dacă există în dotare)
putea fi răniți grav sau ar putea airbag-ul frontal pasager. Vehiculul este echipat cu airbag-uri
deceda la declanșarea airbag- laterale pentru scaunele față. Scopul
ului, în cazul unui accident. airbag-ului este de a oferi șoferului și/sau
(Continuare) pasagerului protecție suplimentară față
de cea oferită doar de centurile de
siguranță.

3 54
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 55

Sistemul de siguranță

• Airbag-urile laterale sunt proiectate


(Continuare)
pentru a se declanșa doar în cazul AVERTISMENT
unor anumite impacturi din lateral, în • Utilizarea huselor poate reduce
• Airbag-urile laterale
funcție de gravitatea, unghiul, viteza și sau anihila eficacitatea
suplimentează protecția oferită
punctul de impact. sistemului.
de centurile de siguranță șofer și
• Airbag-urile laterale nu se pasager și nu le înlocuiesc. De • Nu montați accesorii pe lateral
declanșează numai pe partea pe care aceea, centurile de siguranță sau în apropierea airbag-ului
are loc impactul, ci și pe partea opusă. trebuie purtate mereu în timpul lateral.
deplasării. Airbag-urile se • Nu amplasați obiecte peste
declanșează doar în cazul airbag sau între airbag și corpul
AVERTISMENT anumitor accidente din lateral, dvs.
Nu permiteți pasagerilor să-și destul de grave pentru a provoca • Nu amplasați obiecte (umbrele,
aplece capul sau corpul spre uși, rănirea gravă a pasagerilor. genți etc.) între ușa față și
să-și pună brațele pe uși sau să le • Pentru a asigura o protecție scaunul față. Aceste obiecte pot
scoată pe geam și nici să așeze optimă la impact lateral și pentru deveni proiectile periculoase și
obiecte între ei și uși, dacă ocupă a evita rănirea la contactul cu pot provoca răniri în cazul
locurile protejate de airbag-uri airbag-ul, șoferul și pasagerul umflării airbag-ului lateral.
laterale și/sau pentru protecția trebuie să regleze spătarul • Pentru a preveni declanșarea
capului. scaunului într-o poziție cât mai intempestivă a airbag-ului lateral
verticală și să poarte corect și posibila rănire, evitați lovirea
centurile de siguranță. Șoferul senzorului de impact lateral când
trebuie să țină corect mâinile pe contactul este cuplat.
volan (ora 9:00 și ora 3:00). • Dacă scaunul sau capitonajul
Pasagerii trebuie să-și țină acestuia este deteriorat, vă
brațele în poală. recomandăm să reparați sistemul
• Nu utilizați huse pentru scaune. la un dealer autorizat HYUNDAI.
(Continuare) Informați-l că vehiculul dvs. este
echipat cu airbag-uri laterale.

3 55
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 56

Sistemul de siguranță

• Airbag-urile pentru protecția capului


sunt proiectate pentru a se declanșa AVERTISMENT
doar în cazul unor anumite impacturi • Pentru ca airbag-urile laterale să
din lateral, în funcție de gravitatea, asigure protecție maximă,
unghiul, viteza și punctul de impact. ocupanții locurilor din față și cei
• Airbag-urile pentru protecția capului nu ai locurilor laterale spate trebuie
se declanșează numai pe partea pe să stea pe scaune cu spatele
care are loc impactul, ci și pe partea drept și să poarte corect centurile
opusă. de siguranță. În special copiii
• Airbag-urile pentru protecția capului nu trebuie instalați în scaune pentru
oXm039055
sunt proiectate să se declanșeze în copii adecvate, amplasate pe
cazul tuturor impacturilor laterale. banchetă.
• Copiii de pe locurile laterale din
spate trebuie instalați în scaune
pentru copii corespunzătoare.
Așezați scaunul pentru copii cât
mai departe de ușă și asigurați-vă
că este blocat pe poziție.
(Continuare)

olm032311n
Airbag pentru protecția capului
(dacă există în dotare)
Airbag-urile pentru protecția capului sunt
amplasate de-a lungul marginii
plafonului, deasupra ușilor față și spate.
Acestea sunt proiectate pentru a proteja
capul pasagerilor de pe locurile din față
și de pe locurile exterioare spate, în
cazul anumitor impacturi laterale.

3 56
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 57

Sistemul de siguranță

(Continuare)
• Nu permiteți pasagerilor să-și
aplece capul sau corpul spre uși,
să-și pună brațele pe uși sau să le
scoată pe geam și nici să așeze
obiecte între ei și uși, dacă ocupă
locurile protejate de airbag-uri
laterale și/sau pentru protecția
capului.
• Nu încercați niciodată să
demontați sau să reparați
componentele airbag-urilor
laterale și pentru protecția
capului. Vă recomandăm să
depanați sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.
Nerespectarea instrucțiunilor de
mai sus poate provoca rănirea sau
decesul pasagerilor vehiculului, în
cazul unui accident.

3 57
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 58

Sistemul de siguranță

De ce airbag-ul meu nu s-a


declanșat în cazul unui impact?
(Condiții de umflare și neumflare
a airbag-ului)
Există multe tipuri de accidente în
care nu este necesară protecția
suplimentară a airbag-ului.
Acestea includ impacturile din spate,
carambolurile și impacturile la viteză
mică.

1 2 3

olm039040/olm039041/oel033061/oel039044
Senzori de impact airbag
(1) modul de comandă SRS
(2) Senzor de impact frontal
(3) Senzor de impact lateral (dacă
există în dotare)
3 58
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 59

Sistemul de siguranță

(Continuare)
AVERTISMENT
• Dacă unghiul de instalare al
• Nu loviți și nu permiteți contactul
senzorului este modificat ca
unor obiecte cu zonele din vehicul
urmare a deformării barei de
unde se află senzorii sau airbag-
protecție față, a caroseriei sau a
urile.
stâlpilor B și C, unde sunt
Această acțiune poate provoca montați senzorii de impact, pot
declanșarea accidentală a airbag- apărea probleme. Vă
urilor și rănirea gravă sau recomandăm să depanați
decesul persoanelor. sistemul la un dealer autorizat
• Dacă locația sau unghiul de HYUNDAI.
instalare a senzorului este • Vehiculul dvs. a fost proiectat să
modificată în vreun fel, absoarbă impactul și să
1VqA2084
airbag-urile se pot declanșa pe declanșeze airbag-ul/urile în Situații de umflare a airbag-urilor
neașteptate sau, dimpotrivă, nu anumite tipuri de coliziune. Airbag-uri frontale
se declanșează când este nevoie, Montarea de tampoane pentru Airbag-urile frontale sunt proiectate să se
ceea ce poate provoca răniri bara de protecție sau de bare de umfle în caz de impact frontal, în funcție
grave sau chiar deces. protecție altele decât cele de intensitatea, viteza și unghiul
În consecință, nu efectuați lucrări originale, poate afecta impactului frontal.
de întreținere la senzorii airbag- comportamentul vehiculului și al
urilor sau în jurul acestora. Vă sistemului airbag, în caz de
recomandăm să depanați coliziune.
sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.
(Continuare)

3 59
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 60

Sistemul de siguranță

Deși airbag-urile frontale (airbag-urile


pentru șofer și pasager) sunt proiectate
să se umfle doar în cazul unui impact
frontal, se vor umfla și în cazul oricăror
altor tipuri de coliziuni, dacă senzorii
pentru impact frontal consideră necesar
acest lucru. Airbag-urile laterale
(airbag-urile laterale și/sau pentru
protecția capului) sunt proiectate să se
umfle doar în cazul unui impact lateral;
acestea se vor umfla și în cazul oricăror
oVq036018n altor tipuri de coliziuni, dacă senzorii
pentru impact lateral consideră necesar 1VqA2086
acest lucru.
Condiții în care airbag-ul nu se umflă
Dacă șasiul vehiculului intră în contact cu
• În cazul anumitor impacturi la viteză
obiecte, denivelări ale drumului sau cu
mică, este posibil ca airbag-urile să nu
bordura trotuarului, este posibil ca
se declanșeze. Airbag-urile sunt
airbag-urile să se declanșeze. Conduceți
proiectate să nu se declanșeze în
cu atenție pe drumuri accidentate sau pe
astfel de situații, deoarece este posibil
suprafețele care nu sunt destinate
să nu asigure o protecție suplimentară
traficului pentru autoturisme, pentru a
celei asigurate de centurile de
preveni declanșarea accidentală a
siguranță.
olm032312l airbag-urilor.
Airbag-uri laterale și pentru protecția
capului (dacă există în dotare)
Airbag-urile laterale și/sau pentru
protecția capului sunt proiectate să se
declanșeze la comanda senzorilor
pentru impact lateral, în funcție de forța,
viteza sau unghiul impactului lateral.

3 60
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 61

Sistemul de siguranță

oUn036087 oVq036018n 1VqA2089


• Airbag-urile nu sunt proiectate să se • este posibil ca airbag-urile frontale să • În cazul coliziunilor în unghi, forța
umfle în cazul unui impact din spate, nu se umfle în cazul unui impact impactului poate direcționa pasagerii
deoarece ocupanții sunt împinși de lateral, deoarece ocupanții sunt într-o zonă în care airbag-urile nu vor
forța impactului către înapoi. În astfel împinși în direcția impactului, astfel că putea oferi o protecție suplimentară;
de cazuri, airbag-urile umflate nu vor declanșarea airbag-urilor frontale nu de aceea, este posibil ca senzorii să
putea asigura o protecție asigură o protecție suplimentară. nu comande declanșarea airbag-urilor.
suplimentară. • Totuși, în funcție de viteza vehiculului,
intensitatea și unghiul impactului, este
posibil ca airbag-urile laterale și cele
pentru protecția capului să se umfle.

3 61
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 62

Sistemul de siguranță

1VqA2090 1VqA2091 1VqA2092


• Adesea, chiar înainte de impact, șoferii • este posibil ca airbag-urile să nu se • este posibil ca airbag-urile să nu se
frânează brusc. În astfel de situații, umfle în caz de răsturnare, deoarece umfle dacă vehiculul intră în coliziune
partea din față a vehiculul va plonja nu ar asigura o protecție suplimentară cu un stâlp sau un copac, dacă zona
sub un vehicul cu o gardă la sol mai ocupanților. de impact este concentrată într-un
mare. este posibil ca airbag-urile să nu Totuși, airbag-urile laterale se pot singur punct și forța impactului nu este
se umfle, deoarece forțele de umfla dacă vehiculul se răstoarnă ca percepută în totalitate de senzori.
decelerare detectate de senzori pot fi urmare a unui impact lateral, dacă
semnificativ mai reduse. acesta este echipat cu airbag-uri
laterale și/sau pentru protecția capului.

3 62
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 63

Sistemul de siguranță

Îngrijirea SRS (Continuare)


Sistemul SRS practic nu necesită AVERTISMENT
• Nu deteriorați și nu deconectați
întreținere și nu poate fi depanat de • Modificarea pieselor sau
cablajul sau alte piese ale
proprietar. Dacă lampa de avertizare cablajului sistemului SRS,
sistemului SRS. În caz contrar,
airbag SRS nu se aprinde sau dacă inclusiv lipirea oricăror etichete
este posibil ca umflarea
rămâne aprinsă, vă recomandăm sau modificarea structurii
accidentală a airbag-urilor sau
verificarea sistemului de către un dealer caroseriei, poate afecta negativ
nefuncționarea sistemului SRS
autorizat hYUnDAI. performanțele sistemului SRS și
să provoace răniri.
poate provoca răniri.
• La aruncarea pieselor sistemului
• La curățarea capacelor
airbag sau la casarea vehiculului
airbag-urilor utilizați o cârpă
trebuie luate unele măsuri de
moale, uscată sau umedă.
siguranță. Pentru aceste măsuri
Solvenții sau agenții de curățare
de siguranță și pentru
pot afecta negativ capacele și
informațiile necesare, vă
declanșarea corectă a
recomandăm să contactați un
airbag-urilor.
dealer autorizat HYUNDAI.
• Nu este recomandată amplasarea Nerespectarea acestor proceduri
obiectelor deasupra sau în și precauții poate provoca
apropierea modulelor airbag- creșterea riscului de accidentare.
urilor, pe planșa de bord și
• Nu încercați să porniți motorul
deasupra torpedoului, deoarece
dacă automobilul a fost inundat
orice obiect amplasat în aceste
și tapițeria este udă; vă
zone poate provoca răniri în
recomandăm să contactați un
cazul unui accident îndeajuns de
dealer autorizat HYUNDAI.
grav pentru a provoca umflarea
airbag-urilor.
• Dacă airbag-urile se umflă, vă
recomandăm înlocuirea
sistemului de către un dealer
autorizat HYUNDAI.
(Continuare)

3 63
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 64

Sistemul de siguranță

Măsuri suplimentare de siguranță • Nu permiteți pasagerilor să se


• Nu lăsați niciodată pasagerii să apropie de capacele airbag-urilor. AVERTISMENT
călătorească în portbagaj sau pe un Toți pasagerii trebuie să stea drept și • Dacă nu adoptă o poziție corectă
spătar rabatat. Toți pasagerii trebuie cât mai în spate pe scaun, să poarte pe scaun, pasagerii pot ajunge
să stea drept și cât mai în spate pe centura de siguranță și să țină prea aproape de zona de
scaun, să poarte centura de siguranță picioarele pe podea. Dacă pasagerii declanșare a airbag-ului, pot fi
și să țină picioarele pe podea. sunt prea aproape de capacele proiectați în habitaclu sau
airbag-urilor, ar putea suferi răniri în aruncați din vehicul, în cazul
• Pasagerii nu trebuie să se miște sau
cazul umflării acestora. declanșării unui airbag.
să schimbe între ei locurile în timpul
deplasării. Un pasager care nu poartă • Nu prindeți și nu amplasați obiecte • Toți pasagerii trebuie să regleze
centura de siguranță în timpul unui pe sau în apropierea capacelor spătarul scaunelor în poziție
accident sau al unei opriri de urgență airbag-urilor. orice obiect prins de verticală, să stea pe mijlocul
poate fi proiectat în interiorul vehiculului, sau amplasat în fața sau în partea șezutului scaunului și să poarte
în ceilalți pasageri sau afară din vehicul. laterală a capacelor airbag-urilor poate centura de siguranță; picioarele
afecta declanșarea corectă a acestora. trebuie să stea pe podea.
• Fiecare centură de siguranță este
proiectată pentru a fi utilizată de un • Nu modificați scaunele din față.
singur pasager. Dacă o centură de modificarea scaunelor din față poate
siguranță este utilizată de mai mult de afecta funcționarea senzorilor Adăugarea de echipamente sau
o persoană, în caz de accident ar sistemului suplimentar de siguranță modificarea vehiculului echipat
putea rezulta rănirea gravă sau sau a airbag-urilor laterale. cu airbag-uri
decesul acestora. • Nu amplasați niciun obiect sub Dacă efectuați modificări asupra
• Nu utilizați accesorii pentru centurile scaunele din față. Amplasarea cadrului, barelor de protecție, părții din
de siguranță. Sistemele utilizate pentru obiectelor sub scaunele din față poate față sau din spate a caroseriei sau dacă
îmbunătățirea confortului pasagerilor sau afecta funcționarea senzorilor și modificați garda la sol, este posibil ca
pentru repoziționarea centurii de cablajelor sistemului suplimentar de funcționarea sistemului de airbag-uri al
siguranță pot reduce protecția oferită de siguranță. vehiculului să fie afectată.
aceasta și spori riscul de rănire gravă în • Nu țineți niciodată un copil în brațe.
caz de accident. În caz de accident, este posibilă
• Pasagerii nu trebuie să amplaseze rănirea gravă sau decesul acestuia.
obiecte grele sau ascuțite între ei și Toți copii trebuie să călătorească pe
airbag-uri. obiectele grele sau ascuțite banchetă, în scaune pentru copii
aflate în brațe sau în gură pot provoca corespunzătoare sau trebuie să poarte
răniri în cazul umflării unui airbag. centura de siguranță.
3 64
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 65

Sistemul de siguranță

n Tip A Rețineți că aceste avertizări atrag atenția


asupra riscului de rănire a copiilor dar, în
același timp, dorim să fiți conștienți și de
riscul la care se expun adulții. Aceste
lucruri au fost descrise în paginile
anterioare.

olm039050
n Tip B

olm039050l
Etichetă de avertizare airbag
(dacă există în dotare)
eticheta de avertizare airbag este
atașată pentru a atenționa șoferul și
pasagerii asupra riscului posibil de rănire
ca urmare a declanșării airbag-urilor.

3 65
el(fl) eng 3.qXP_lm (fl).qxd 10/14/13 12:40 Am Page 66
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 1

Echipamente

Chei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 Capotă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25


• Înregistrați codul cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 • Deschiderea capotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
• Utilizarea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 • Închiderea capotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
• Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Capac bușon rezervor de combustibil . . . . . . . . . 4-27
Închidere centralizată cu telecomandă . . . . . . . . . 4-7 • Deschiderea capacului bușonului rezervorului de
• Închidere centralizată cu telecomandă . . . . . . . . . . . . 4-7 combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-27
• Precauții telecomandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 • Închiderea capacului bușonului rezervorului de
• Înlocuire baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-27
Cheie inteligentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 Trapă de plafon panoramică . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
• Funcții cheie inteligentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 • Avertizare trapă de plafon deschisă . . . . . . . . . . . . . 4-30 4
• Precauții cheie inteligentă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 • Înclinarea trapei de plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-32
• Blocare/deblocare uși într-o situație de urgență . . . 4-12 • Resetarea trapei de plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33
Sistem de alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13 Volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-34
• Faza alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 • Servodirecție asistată electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-34
• Faza dezarmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 • Volan încălzit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
Încuietori uși . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15 • Claxon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-36
• Blocarea și deblocarea ușilor din exteriorul vehiculului . . . 4-15 • Servodirecție cu asistare variabilă . . . . . . . . . . . . . . 4-37
• Blocarea și deblocarea ușilor din interiorul vehiculului . . . 4-16 Oglinzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-39
• Sistem de blocare definitivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17 • Oglindă retrovizoare interioară . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-39
• Sistem de blocare a ușilor în funcție de viteză . . . . 4-18 • Oglindă retrovizoare exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . 4-43
• Protecție copii la ușile spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18 Grup de instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-46
Hayon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19 • Iluminare planșă de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
• Deschiderea hayonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19 • Comandă afișaj LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
• Închiderea hayonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19 • Indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-48
Geamuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21 • Indicator treaptă transmisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
• Geamuri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 2

• Afișaj LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-54 Lumini de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-98


• Moduri LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-54 Iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-99
• Mod informații. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-55 • Funcție de protejare baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-99
• Mod setări utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-56 • Funcție de stingere întârziată faruri . . . . . . . . . . . . 4-99
• Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-58 • Funcție de întâmpinare faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-99
Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-64 • Comenzi lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-100
• Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-64 • Acționare fază lungă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-101
• Moduri parcurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-64 • Semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-102
• Parcurs A/B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-65 • Proiector de ceață . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-103
4 • Consum de combustibil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-66 • Lampă de ceață spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-103
• Lămpi de avertizare și control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-68 • Lumini de zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-104
• Lămpi de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-77 • Sistem de reglare pe înălțime faruri . . . . . . . . . . . . 4-104
Sistem de asistență la parcare . . . . . . . . . . . . . . . 4-81 Ștergătoare și spălătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-106
• Sistem de asistență la parcarea cu spatele . . . . . . . . 4-81 • Ștergătoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-107
• Sistem de asistență la parcarea cu fața/spatele . . . . 4-85 • Spălătoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-108
Sistem inteligent de asistență la parcare . . . . . . . 4-87 • Buton ștergător și spălător lunetă . . . . . . . . . . . . . 4-109
• Condiții de funcționare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-88 Plafonieră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-110
• Condiții de nefuncționare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-88 • Spot pentru lectură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-110
• Mod de utilizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-91 • Plafonieră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-111
• Dezactivarea sistemului în timpul parcării. . . . . . . . 4-95 • Lampă oglindă de pe parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . 4-111
• Informații suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-96 • Lampă portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-111
• Avertizare sistem defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-97 • Lampă torpedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-112
Cameră marșarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-98 Dispozitiv de dezghețare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-113
• Dispozitiv de dezghețare lunetă . . . . . . . . . . . . . . . . 4-113
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 3

Climatizare manuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-115 • Prinderi covorașe podea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-142


• Încălzire și aer condiționat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-116 • Plasă de fixare bagaje (cârlig) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-142
• Utilizare sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-120 • Copertină portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-143
• Filtru de polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-122 Echipamente exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-145
• Verificarea nivelului agentului frigorific al sistemului • Portbagaj de plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-145
de aer condiționat și al lubrifiantului compresorului . 4-123 Sistem audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-146
Climatizare automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-124
• Încălzire și aer condiționat automate . . . . . . . . . . . 4-125
• Încălzire și aer condiționat manuale . . . . . . . . . . . . 4-126
Dezghețare și dezaburire parbriz . . . . . . . . . . . 4-132 4
• Climatizare manuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-132
• Climatizare automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-133
Compartiment de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . 4-135
• Compartiment de depozitare consolă centrală . . . 4-135
• Torpedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-135
• Compartiment răcit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-136
• Suport pentru ochelari de soare . . . . . . . . . . . . . . . 4-136
Echipamente interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-138
• Brichetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-138
• Scrumieră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-138
• Suport pentru pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-139
• Parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-139
• Priză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-140
• Ceas digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-141
• Aux, USB și iPod® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-141
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 4

Echipamente

CHEI
Înregistrați codul cheii Utilizarea cheii
Codul cheii este ștanțat • Utilizată pentru pornirea motorului. AVERTISMENT
pe o etichetă atașată • Utilizată pentru blocarea și deblocarea - cheie de contact (cheie
setului de chei. ușilor. inteligentă)
Dacă pierdeți cheile • Utilizată pentru blocarea și deblocarea Este periculos să lăsați copii
vehiculului, vă recomandăm să torpedoului. nesupravegheați în vehicul, cu
contactați un dealer autorizat HYUNDAI. (dacă există în dotare) cheia de contact (cheia inteligentă)
Separați eticheta setului de chei și la îndemână, chiar aceasta nu este
păstrați-o într-un loc sigur. De în contact sau butonul de pornire
asemenea, notați codul numeric și AVERTISMENT nu este în poziția ACC sau ON.
păstrați-l într-un loc sigur și la îndemână, Vă recomandăm să utilizați piese Copiii au tendința să imite adulții și
dar nu în vehicul. de schimb de la un dealer autorizat ar putea introduce cheia în contact
HYUNDAI. Dacă utilizați alt tip de sau apăsa butonul de pornire.
cheie, contactul poate să nu mai Astfel, ar putea acționa geamurile
revină în poziția ON din poziția electrice și alte comenzi sau chiar
START. Dacă se întâmplă acest pune vehiculul în mișcare, ceea ce
lucru, demarorul va funcționa poate duce la vătămări corporale
continuu, ceea ce poate duce la grave sau chiar la deces.
defectarea acestuia și la Nu lăsați niciodată cheia de contact
producerea unui incendiu, din în vehicul dacă în habitaclu rămân
cauza suprasolicitării cablajului. copii nesupravegheați, iar motorul
este pornit.

4 4
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 5

Echipamente

Sistem de imobilizare Pentru a dezactiva sistemul de ] NOTĂ


Vehiculul poate fi echipat cu un sistem imobilizare: La pornirea motorului, nu utilizați cheia
electronic de imobilizare a motorului, Introduceți cheia în contact și rotiți-o în în preajma altor chei cu sistem de
pentru a reduce riscul utilizării poziția ON. imobilizare. În caz contrar, este posibil
neautorizate a vehiculului. ca motorul să nu pornească sau să se
Sistemul de imobilizare este format dintr- Pentru a activa sistemul de oprească imediat după pornire. Pentru
imobilizare: a nu întâmpina astfel de probleme, țineți
un mic transmițător încorporat în cheie și cheile separat.
din dispozitive electronice în interiorul Rotiți cheia de contact în poziția OFF.
vehiculului. Sistemul de imobilizare se va activa
Cu ajutorul sistemului de imobilizare, de automat. Dacă nu aveți cheia de contact ATENȚIE
fiecare dată când introduceți cheia în adecvată vehiculului dvs., motorul nu va Nu vă apropiați cu accesorii
contact și cuplați contactul, se verifică și porni. metalice de contact.
se stabilește dacă cheia este corectă sau Motorul ar putea să nu pornească,
nu. AVERTISMENT deoarece accesoriile metalice pot
Dacă este cheia corectă, motorul va Pentru a preveni furtul vehiculului, întrerupe transmiterea normală a
porni. nu lăsați cheia de rezervă în semnalului transponderului.
Dacă unitatea nu recunoaște cheia ca habitaclu. Parola imobilizatorului
fiind cea corectă, motorul nu va porni. este unică și nu trebuie înstrăinată.
Nu lăsați acest cod în habitaclu. ] NOTĂ
Dacă aveți nevoie de chei suplimentare
sau pierdeți cheile, vă recomandăm să
consultați un dealer autorizat
HYUNDAI.

4 5
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 6

Echipamente

ATENȚIE ATENȚIE
Transmițătorul cheii de contact este Nu schimbați, modificați sau reglați
o piesă importantă a sistemului de sistemul de imobilizare; este
imobilizare. Acesta este proiectat posibil ca acesta să se defecteze.
să fie utilizat intens timp Vă recomandăm să depanați
îndelungat, dar trebuie evitată sistemul la un dealer autorizat
expunerea sa la umezeală, sarcină HYUNDAI.
electrostatică și manipulare brutală. Defecțiunile cauzate de reglajele
Sistemul se poate defecta. sau modificările neautorizate aduse
sistemului de imobilizare nu sunt
acoperite de garanția
producătorului.

4 6
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 7

Echipamente

ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ CU TELECOMANDĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Deblocare (2)
ATENȚIE
n Tip A (dacă există în
dotare) Dacă se apasă butonul de deblocare, se
Nu pliați cheia fără să apăsați deblochează toate ușile.
butonul de eliberare. Este posibil ca Semnalizatoarele vor clipi de două ori
aceasta să se deterioreze. pentru a indica faptul că toate ușile sunt
deblocate.
După apăsarea acestui buton, ușile se
n Tip B vor bloca în mod automat, dacă nu le
Pentru scoaterea cheii mecanice, țineți deschideți în următoarele 30 de
apăsat butonul de eliberare și scoateți secunde.
cheia.
OHG040001L/Q
Pentru introducerea cheii mecanice, Deblocare hayon (3) (dacă există în
n Tip B (dacă există în dotare)
amplasați cheia în orificiu și apăsați-o dotare)
până se aude un clic. Hayonul se deblochează dacă se apasă
butonul mai mult de 1 secundă.
Blocare (1) Semnalizatoarele vor clipi de două ori
La apăsarea butonului toate ușile (și pentru a indica faptul că hayonul este
hayonul) se blochează. Dacă toate ușile deblocat.
sunt închise, semnalizatoarele vor clipi o Cu toate acestea, după apăsarea acestui
dată pentru a indica faptul că toate ușile buton, hayonul se va bloca automat,
sunt blocate. Dacă una din uși rămâne dacă nu îl deschideți în 30 de secunde.
deschisă, semnalizatoarele nu vor clipi. De asemenea, după deschiderea și
OLmB043003 Închideți ușa și încercați să blocați din închiderea hayonului, acesta se va bloca
automat.
Utilizare închidere centralizată cu nou ușile.
telecomandă
] NOTĂ
n Tip A Pe buton este scris cuvântul „HOLD”
Pentru scoaterea cheii, apăsați butonul (țineți apăsat) pentru a vă informa că
de eliberare și cheia va ieși automat. trebuie să țineți apăsat butonul.
Pentru plierea cheii, apăsați-o cu mâna
în timp ce apăsați pe butonul de
eliberare.

4 7
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 8

Echipamente

Precauții telecomandă (Continuare)


] NOTĂ • Dacă telecomanda se află în ATENȚIE
apropierea unui telefon mobil sau a Nu permiteți contactul telecomenzii
Telecomanda nu va funcționa în unui smartphone, este posibil ca cu niciun fel de lichid. Garanția
următoarele situații: funcționarea acestora să blocheze producătorului vehiculului nu va
• Cheia este în contact. semnalul telecomenzii. Acest lucru acoperi defecțiunea provocată de
• S-a depășit raza de acțiune este important mai ales dacă telefonul contactul cu apa sau orice alt lichid.
(aproximativ 10 m [30 ft]). este activ, de exemplu, atunci când
• Bateria telecomenzii s-a descărcat. apelați, primiți apeluri, trimiteți
• Semnalul este blocat de alte vehicule mesaje sau trimiteți/primiți e-mailuri.
sau obstacole. Evitați amplasarea telecomenzii și a
• Vremea este deosebit de rece. telefonului mobil sau a smartphone- ATENȚIE
• Telecomanda este bruiată de ului în același buzunar al pantalonilor Schimbările sau modificările
apropierea de o stație de emisie- sau hainei și păstrați o distanță neaprobate în mod expres de către
recepție sau de un aeroport. adecvată între cele două dispozitive. partea responsabilă pentru
Dacă telecomanda nu funcționează conformitate pot anula dreptul
corect, deschideți și închideți ușa cu utilizatorului de a utiliza
ajutorul cheii de contact. Dacă echipamentul. Garanția
telecomanda este defectă, vă producătorului vehiculului nu va
recomandăm să contactați un dealer acoperi defecțiunea sistemului de
autorizat HYUNDAI. închidere centralizată, dacă acesta
(Continuare) se defectează din cauza
modificărilor sau schimbărilor
neaprobate în mod expres de către
partea responsabilă pentru
conformitate.

4 8
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 9

Echipamente

2. Înlocuiți bateria cu una nouă (CR


ATENȚIE
n Tip A
2032). La înlocuirea bateriei, asigurați-
vă că aceasta este amplasată • Telecomanda sistemului de
corespunzător. închidere centralizată este
3. montați bateria procedând în ordine proiectată pentru a fi utilizată
inversă. mulți ani, dar se poate defecta
dacă este expusă la umezeală sau
Pentru înlocuirea telecomenzii, vă sarcină electrostatică. Dacă aveți
recomandăm să contactați un dealer probleme legate de utilizarea
autorizat HYUNDAI. telecomenzii sau înlocuirea
bateriei, vă recomandăm să
OLm042302 contactați un dealer autorizat
n Tip B
HYUNDAI.
• Utilizarea unei baterii
necorespunzătoare poate
provoca defectarea telecomenzii.
Asigurați-vă că utilizați bateria
corespunzătoare.
• Pentru a evita deteriorarea
telecomenzii, nu o lăsați să cadă,
nu o udați, nu o expuneți la
căldură sau la soare.
OLm043439
Înlocuirea bateriei
Telecomanda funcționează cu o baterie
ATENȚIE
pe litiu, de 3 V, care în mod normal ține O baterie casată necorespunzător
câțiva ani. Dacă este necesară poate afecta mediul înconjurător și
înlocuirea acesteia, procedați în felul sănătatea oamenilor.
următor. Casați bateria în conformitate cu
1. Introduceți în fantă o sculă subțire și legile și reglementările locale.
ridicați ușor capacul central al
telecomenzii.

4 9
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 10

Echipamente

CHEIE INTELIgENTĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Blocare
La apăsarea butonului de pe mânerele
exterioare ale ușilor față, cu toate ușile
(și hayonul) închise și cu orice ușă
deblocată, se vor bloca toate ușile (și
hayonul). Semnalizatoarele vor clipi o
dată pentru a indica faptul că toate ușile
(și hayonul) sunt blocate. Butonul este
funcțional doar dacă cheia inteligentă
este la mai puțin de 0,7 ~ 1 m (28 ~ 40
in.) de mânerul exterior al ușii. Dacă
doriți să vedeți dacă o ușă s-a blocat sau
OLmB043005 OLm049007 nu, verificați butonul de blocare a ușii din
Cu o cheie inteligentă puteți bloca sau Funcții cheie inteligentă interiorul vehiculului sau trageți de
debloca o ușă (și hayonul) și chiar porni mânerul exterior al ușii.
Dacă aveți la dvs. cheia inteligentă,
motorul, fără a introduce cheia în
puteți bloca și debloca ușile vehiculului
contact.
(sau hayonul). De asemenea, puteți
Funcțiile butoanelor cheii inteligente sunt
porni motorul. Pentru informații
asemănătoare cu cele ale închiderii
centralizate cu telecomandă. (Consultați suplimentare, consultați informațiile de
„Închidere centralizată cu telecomandă” mai jos.
din această secțiune.)

4 10
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 11

Echipamente

Chiar dacă apăsați butonul, ușile nu se Deblocare Deblocare hayon


vor bloca, iar avertizorul sonor se va auzi La apăsarea butonului de pe mânerele Dacă sunteți la mai puțin de 0,7 ~ 1 m
timp de 3 secunde, dacă survine una exterioare ale ușilor față, cu toate ușile (28 ~ 40 in.) de mânerul exterior al
dintre următoarele situații: (și hayonul) închise și blocate, se vor hayonului și aveți la dvs. cheia
• Cheia inteligentă este în vehicul. debloca toate ușile (și hayonul). inteligentă, hayonul se va debloca și se
• Butonul pentru pornirea/oprirea Semnalizatoarele vor clipi de două ori va deschide, dacă apăsați butonul de pe
motorului este în poziția ACC sau ON. pentru a indica faptul că toate ușile (și mânerul hayonului.
• Este deschisă orice ușă, cu excepția hayonul) sunt deblocate. Butonul este Semnalizatoarele vor clipi de două ori
hayonului. funcțional doar dacă cheia inteligentă pentru a indica faptul că hayonul este
este la mai puțin de 0,7 ~ 1 m (28 ~ 40 deblocat.
in.) de mânerul exterior al ușii. De asemenea, după deschiderea și
Dacă cheia inteligentă este recunoscută închiderea hayonului, acesta se va bloca
în zona de 0,7 ~ 1 m (28 ~ 40 in.) față de automat.
mânerul exterior al ușii față, și alte
persoane pot deschide o ușă fără a avea
o cheie inteligentă. Pornire
Puteți porni motorul fără a introduce
cheia în contact. Pentru informații
detaliate consultați „Pornirea motorului
cu ajutorul cheii inteligente”, din capitolul
5.

4 11
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 12

Echipamente

Precauții cheie inteligentă (Continuare)


] NOTĂ • Dacă cheia inteligentă se află în
apropierea unui telefon mobil sau a
• Dacă se întâmplă să pierdeți cheia unui smartphone, este posibil ca
inteligentă, nu veți putea porni motorul. funcționarea acestora să blocheze
Dacă este cazul, tractați vehiculul. Vă semnalul cheii inteligente. Acest lucru
recomandăm să contactați un dealer este important mai ales dacă telefonul
autorizat HYUNDAI. este activ, de exemplu, atunci când
• Pentru un singur vehicul se pot apelați, primiți apeluri, trimiteți
înregistra maximum 2 chei mesaje sau trimiteți/primiți e-mailuri.
inteligente. Dacă pierdeți o cheie Evitați amplasarea cheii inteligente și
inteligentă, vă recomandăm să duceți a telefonului mobil sau a smartphone-
vehiculul și cheia la un dealer ului în același buzunar al pantalonilor OEL043305
autorizat HYUNDAI. sau hainei și păstrați o distanță
• Cheia inteligentă nu va funcționa în adecvată între cele două dispozitive. Blocare/deblocare uși într-o
următoarele situații: situație de urgență
- Cheia inteligentă este în apropierea Dacă cheia inteligentă nu funcționează
unui transmițător radio, cum ar fi ATENȚIE corect, puteți bloca sau debloca ușile cu
un post de radio sau un aeroport, Nu permiteți contactul cheii ajutorul cheii mecanice.
care poate afecta funcționarea inteligente cu niciun fel de lichid. 1. Țineți apăsat butonul de eliberare (1) și
normală a cheii inteligente. Garanția producătorului vehiculului scoateți cheia mecanică (2).
- Cheia inteligentă este în apropierea nu va acoperi defecțiunea
provocată de contactul cu apa sau 2. Introduceți cheia în orificiul de pe
unui sistem radio de emisie-recepție mânerul exterior al ușii. Rotiți cheia
sau a unui telefon mobil. orice alt lichid.
către partea din spate a vehiculului
- În apropierea vehiculului dvs. este pentru deblocare și către partea din
utilizată cheia inteligentă a unui alt față pentru blocare.
vehicul.
Dacă cheia inteligentă nu Pentru introducerea cheii mecanice,
funcționează corect, deschideți și amplasați cheia în orificiu și apăsați-o
închideți ușa cu ajutorul cheii până se aude un clic.
mecanice. Dacă cheia inteligentă este
defectă, vă recomandăm să contactați
un dealer autorizat HYUNDAI.
(Continuare)
4 12
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 13

Echipamente

SISTEM DE ALARMĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Faza armat Dacă una dintre uși (și hayonul)
Parcați vehiculul și opriți motorul. Armați rămâne deschisă, semnalizatoarele nu
sistemul conform descrierii următoare. vor clipi și sistemul de alarmă nu se va
1. Scoateți cheia din contact sau opriți arma. Închideți ușa și încercați să
blocați din nou ușile.
Faza armat
motorul.
2. Asigurați-vă că toate ușile (și hayonul) În cazul în care capota motorului
și capota motorului sunt închise și rămâne deschisă, semnalizatoarele nu
blocate. vor clipi și sistemul de alarmă nu se va
arma. Închideți capota motorului. La
Faza Faza
3. • Blocați ușile apăsând butonul de
armarea sistemului de alarmă
blocare de pe telecomandă (sau de
dezarmat alarmă
semnalizatoarele vor clipi o dată.
pe cheia inteligentă).
După efectuarea operațiilor de mai
sus, semnalizatoarele vor clipi o dată • Nu armați sistemul înainte ca toți
Acest sistem este proiectat pentru a pentru a indica armarea sistemului. pasagerii să părăsească vehiculul.
asigura protecție împotriva pătrunderii Dacă în vehicul a rămas un pasager
Dacă una dintre uși sau hayonul
prin efracție în interiorul vehiculului. și armați sistemul, alarma se poate
rămâne deschisă, semnalizatoarele
Sistemul funcționează în trei faze: prima declanșa când pasagerul rămas
nu vor clipi și sistemul de alarmă nu
fază este „Armat”, a doua este „Alarmă”, părăsește vehiculul. Dacă se
se va arma. Închideți ușa și încercați
iar a treia este „Dezarmat”. Când deschide una dintre uși, hayonul
să blocați din nou ușile.
sistemul se declanșează, se aude o sau capota motorului în 30 de
alarmă sonoră și luminile de avarie • Cu cheia inteligentă asupra dvs., secunde de la armare, sistemul se
clipesc. blocați ușile apăsând pe butonul de va dezarma, pentru a preveni
pe mânerul exterior al ușii față. declanșarea suplimentară a alarmei.
După efectuarea operațiilor de mai
sus, semnalizatoarele vor clipi o dată
pentru a indica armarea sistemului.

4 13
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 14

Echipamente

Faza alarmă Faza dezarmat ] NOTĂ - sistem de imobilizare


Dacă în timp ce sistemul este armat are Sistemul se va dezarma dacă: • Dacă sistemul nu se dezarmează din
loc unul dintre următoarele fenomene, Telecomandă telecomandă, introduceți cheia în
alarma se va declanșa. - Se apasă butonul de deblocare a ușilor.
contact și porniți motorul. Sistemul se
• Se deschide o ușă față sau spate fără va dezarma.
- Se pornește motorul.
a se utiliza telecomanda (sau cheia • Dacă pierdeți cheile vehiculului, vă
- Contactul este cuplat pentru 30 de
inteligentă). recomandăm să consultați un dealer
secunde sau mai mult.
• Se deschide hayonul fără a se utiliza autorizat HYUNDAI.
telecomanda (sau cheia inteligentă). Cheie inteligentă
• Se deschide capota motorului. - Se apasă butonul de deblocare a ușilor. ATENȚIE
Dacă nu se dezarmează sistemul, - Se apasă butonul exterior al ușii față, în Nu schimbați, modificați sau reglați
alarma se va declanșa și timp ce aveți la dvs. cheia inteligentă. sistemul de alarmă, deoarece îl
semnalizatoarele vor clipi 27 de - Se pornește motorul. puteți defecta. Vă recomandăm să
secunde. Pentru a opri alarma, depanați sistemul la un dealer
deschideți ușile din telecomandă. (sau După deblocarea ușilor, luminile de autorizat HYUNDAI.
cheia inteligentă) avarie vor clipi de două ori, indicând Defecțiunile provocate de reglajele
astfel că sistemul este dezarmat. sau modificările neautorizate aduse
După apăsarea butonului de deblocare, sistemului de alarmă nu sunt
dacă nu se deschide nicio ușă (sau acoperite de garanția
hayonul) în 30 de secunde, sistemul se producătorului.
va rearma.

4 14
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 15

Echipamente

ÎNCUIETORI UȘI
] NOTĂ
• Pe vreme rece și umedă, este posibil ca
încuietorile și mecanismele ușilor să
nu funcționeze corespunzător, din
cauza înghețului.
Deblocare • Dacă ușa este blocată/deblocată rapid
Blocare de mai multe ori cu cheia sau de la
butonul de blocare a ușii, este posibil
ca sistemul să nu funcționeze pentru o
perioadă, pentru a proteja circuitul și
componentele acestuia.

AVERTISMENT
OLm043008 OEL049009
Blocarea și deblocarea ușilor • Pentru a bloca o ușă fără ajutorul cheii,
• Dacă nu închideți bine ușa,
din exteriorul vehiculului aceasta se poate deschide din
apăsați butonul interior de blocare (1)
• Rotiți cheia către spatele vehiculului în poziția „Lock” și închideți ușa (2).
nou.
pentru deblocare și către față pentru • Dacă blocați ușa de la butonul
• Asigurați-vă că la închiderea ușii închiderii centralizate, toate ușile
blocare. nicio persoană nu se află cu
• Dacă blocați/deblocați ușa cu cheia, vehiculului se vor bloca automat.
mâinile sau cu altă parte a
toate ușile vehiculului se vor corpului în perimetrul de • Dacă lăsați vehiculul nesupravegheat,
bloca/debloca automat. (dacă există în închidere. scoateți întotdeauna cheia din contact,
dotare) trageți frâna de mână, închideți toate
• Ușile se pot bloca sau debloca și cu geamurile și blocați toate ușile.
ajutorul telecomenzii (sau cheii
inteligente).
• După deblocare, ușile pot fi deschise
trăgând de mânerul ușii.
• Când închideți ușa, împingeți-o cu
mâna. Asigurați-vă că ușile sunt bine
închise.

4 15
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 16

Echipamente

• Dacă se trage mânerul interior al Ușă șofer


oricărei uși când butonul de blocare
este în poziția blocat, butonul se va
debloca și ușa se va deschide. (dacă
există în dotare)
• Ușile din față nu pot fi blocate atunci
când cheia este în contact și o ușă față
Blocare este deschisă.
Deblocare • Ușile nu pot fi blocate atunci când
cheia este în contact și o ușă este
deschisă.

OLm049010 OLm049011
Blocarea și deblocarea ușilor din Cu buton de închidere centralizată a
interiorul vehiculului ușilor
Da la butonul de blocare Acționați prin apăsarea butonului de
• Pentru a debloca o ușă, apăsați închidere centralizată.
butonul de blocare (1) în poziția • Dacă apăsați partea din față (1) a butonului,
„Deblocat”. marcajul roșu (2) al toate ușile vehiculului se blochează.
butonului va fi vizibil. • Dacă apăsați partea din spate (2) a
• Pentru a bloca o ușă, apăsați butonul butonului, toate ușile vehiculului se
de blocare (1) în poziția „Blocat”. Dacă deblochează.
ușa este blocată, marcajul roșu (2) al • Cu toate acestea, dacă una dintre uși
butonului de blocare a ușii nu este (și hayonul) este deschisă, ușile nu se
vizibil. vor bloca, chiar dacă apăsați partea
• Pentru a deschide o ușă, trageți de din față (1) a butonului de închidere
mâner (3) spre exterior. centralizată.
• Cu toate acestea, dacă cheia inteligentă
se află în vehicul și una dintre uși este
deschisă, ușile nu se vor bloca, chiar
dacă apăsați partea din față (1) a
butonului de închidere centralizată.

4 16
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 17

Echipamente

Sistem de blocare definitivă (dacă


AVERTISMENT - uși AVERTISMENT există în dotare)
• Ușile trebuie să fie întotdeauna - vehicule neasigurate Unele vehicule sunt echipate cu sistem
închise și blocate corect în timp Lăsarea vehiculului descuiat poate de blocare definitivă. Sistemele de
ce vehiculul se deplasează, fi o invitație pentru hoți sau poate blocare definitivă previn deschiderea
pentru a împiedica deschiderea conduce la atacarea dvs. și a altora unei uși din interiorul sau exteriorul
accidentală a acestora. De de către o persoană care se poate vehiculului după activarea acestora și
asemenea, ușile blocate vor ascunde în vehicul cât timp sunteți asigură vehiculului o măsură de
descuraja potențialii intruși, plecat. Dacă lăsați vehiculul siguranță suplimentară.
atunci când vehiculul se oprește nesupravegheat, scoateți Pentru a bloca vehiculul cu ajutorul
sau încetinește. întotdeauna cheia din contact, funcției de blocare definitivă, ușile
• Deschideți cu grijă ușile și fiți trageți frâna de mână, închideți trebuie blocate utilizând cheia
atenți la vehiculele, motocicliștii, toate geamurile și blocați toate (inteligentă) sau telecomanda închiderii
bicicliștii sau pietonii din ușile. centralizate. Pentru a debloca vehiculul,
apropierea vehiculului, pe partea trebuie utilizate din nou telecomanda sau
ușii care se deschide. cheia (inteligentă).
Deschiderea ușii când cineva/ AVERTISMENT
ceva se apropie poate duce la - copii nesupravegheați AVERTISMENT
deteriorări sau la răniri. Temperatura dintr-un vehicul închis
Nu blocați ușile cu telecomanda
poate crește foarte mult și poate
sau cheia (inteligentă) dacă în
provoca rănirea gravă sau decesul
vehicul se află persoane. Pasagerul
copiilor sau animalelor care nu pot
din vehicul nu poate debloca ușile
ieși din vehicul. Mai mult, copiii se
de la butonul de deblocare a
pot juca cu echipamentele
acestora. De exemplu, dacă ușa
vehiculului și se pot răni sau pot fi
este blocată din telecomandă,
răniți de eventualii intruși. Nu lăsați
pasagerul din vehicul nu poate
niciodată copii sau animale
debloca ușa, dacă nu dispune de o
nesupravegheate în vehicul.
telecomandă.

4 17
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 18

Echipamente

Sistem de blocare a ușilor în 3. Închideți ușa din spate.


funcție de viteză (dacă există în Pentru a deschide ușa din spate, trageți
dotare) de mânerul exterior al ușii.
Toate ușile se vor bloca automat dacă Chiar dacă ușile pot fi deblocate, ușa din
viteza vehiculului depășește 15 km/h. De spate nu se va deschide de la mânerul
asemenea, toate ușile se vor debloca interior (1) până când sistemul de
automat dacă opriți motorul sau scoateți blocare pentru siguranța copiilor nu este
cheia din contact. (dacă există în dotare) deblocat.

AVERTISMENT
- încuietori uși spate
OLm049012 Dacă ușile din spate sunt deschise
accidental de către copii când
Protecție copii la ușile spate vehiculul se deplasează, aceștia
Sistemul de blocare pentru siguranța pot să cadă din vehicul și pot fi
copiilor este proiectat să prevină răniți grav sau pot deceda. Utilizați
deschiderea accidentală din interior a dispozitivele de blocare a ușilor
ușilor din spate. Dacă în vehicul se află spate când în interiorul vehiculului
copii, trebuie utilizate sistemele de se află copii, pentru a împiedica
blocare pentru siguranța copiilor. deschiderea ușilor spate din
1. Deschideți ușa din spate. interior.
2. Împingeți butonul de blocare pentru
siguranța copiilor situat pe marginea
ușii spate în poziția „blocat”. Dacă
butonul de blocare pentru siguranța
copiilor este în poziția „blocat ( )”,
ușa din spate nu poate fi deschisă
trăgând de mânerul interior.

4 18
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 19

Echipamente

HAYON
] NOTĂ
Pe vreme rece și umedă, este posibil ca
încuietorile și mecanismele ușilor să nu
funcționeze corespunzător, din cauza
înghețului.

AVERTISMENT
Hayonul se deschide în sus.
Verificați să nu se afle niciun obiect
sau persoană în apropierea părții
din spate a vehiculului atunci când
OLm043013 deschideți hayonul. OLm043014
Deschiderea hayonului Închiderea hayonului
• Hayonul se blochează sau se Pentru a închide hayonul, apăsați-l bine
deblochează dacă toate ușile se ATENȚIE în jos. Asigurați-vă că hayonul este bine
blochează sau se deblochează cu Înainte de a porni la drum, închis.
ajutorul cheii, telecomenzii (sau cheii asigurați-vă că hayonul este închis.
inteligente) sau butonului închiderii În caz contrar, este posibil ca AVERTISMENT
centralizate. amortizoarele hayonului și Înainte de a închide hayonul,
• Dacă hayonul este deblocat, acesta mecanismele aferente să se asigurați-vă că nicio persoană nu are
poate fi deschis prin apăsarea defecteze. mâinile, picioarele sau o altă parte a
mânerului și ridicare. corpului în spațiul de închidere.
• Dacă toate ușile sunt blocate și
butonul de deblocare a hayonului de
pe cheia inteligentă este apăsat mai ATENȚIE
mult de 1 secundă, hayonul se
La închiderea hayonului, asigurați-
deblochează. După deschiderea și
vă că în apropierea încuietorii
închiderea hayonului, acesta se va
acestuia nu se află niciun obiect.
bloca automat.
Este posibil ca încuietoarea să se
deterioreze.

4 19
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 20

Echipamente

AVERTISMENT AVERTISMENT
- gaze de eșapament • În situații de urgență trebuie să
În cazul în care conduceți cu cunoașteți exact amplasarea
hayonul deschis, gazele de manetei de deschidere a
eșapament pot pătrunde în hayonului și modalitatea de
habitaclu și provoca rănirea gravă deschidere a acestuia, dacă vă
sau la decesul pasagerilor. blocați din greșeală în portbagaj.
Dacă trebuie să conduceți cu • Este interzis transportul unei
hayonul deschis, țineți fantele de persoane în portbagaj.
aer și toate geamurile deschise, Portbagajul este un loc foarte
pentru ca în habitaclu să intre mai periculos în caz de accident.
mult aer din exterior. OLm043015 • Utilizați maneta de eliberare
Deschidere de urgență hayon numai în situații de urgență.
Vehiculul este echipat cu o manetă de Procedați cu maximă atenție, mai
AVERTISMENT deschidere a hayonului pentru cazuri de ales în timpul deplasării.
- portbagaj urgență, amplasată la baza acestuia.
Nu transportați niciodată pasageri Dacă o persoană este închisă din
în portbagaj, unde nu există nicio greșeală în portbagaj, hayonul poate fi
posibilitate de asigurare. Pentru a deschis prin apăsarea manetei de
evita rănirea în caz de accident sau eliberare și împingerea hayonului.
oprire bruscă, pasagerii trebuie să
fie întotdeauna asigurați
corespunzător.

4 20
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 21

Echipamente

gEAMURI
(1) Buton geam electric ușă șofer
(2) Buton geam electric ușă pasager față
(3) Buton geam electric ușă spate
(stânga)
(4) Buton geam electric ușă spate
(dreapta)
(5) Deschidere și închidere geam
(6) Deschidere*/închidere* automată
geamuri
(7) Buton de blocare geamuri electrice

*: dacă există în dotare

] NOTĂ
Pe vreme rece și umedă, este posibil ca
geamurile acționate electric să nu
funcționeze corespunzător din cauza
înghețului.

OLm049020

4 21
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 22

Echipamente

geamuri electrice
Pentru a putea acționa geamurile
electrice, contactul trebuie să fie cuplat.
Fiecare ușă dispune de un buton care
acționează geamul electric al ușii
respective. Pe partea șoferului există un
buton de blocare a geamurilor electrice,
care poate bloca funcționarea geamurilor
pasagerilor spate (sau față).
Geamurile electrice mai pot fi acționate
timp de aproximativ 30 de secunde, după
ce cheia a fost scoasă din contact sau
trecută în poziția ACC sau LOCK. Cu OLm049021 OLm049022
toate acestea, dacă se deschide una Închiderea și deschiderea geamului Deschidere automată geamuri (dacă
dintre ușile din față, geamurile electrice Pentru a deschide sau închide un geam, există în dotare) (parte șofer)
nu mai pot fi acționate. Pe ușa șoferului apăsați sau ridicați în prima poziție (5) Apăsând scurt butonul pentru
se află un buton principal, care partea din față a butonului corespunzător acționarea geamului electric în a doua
controlează toate geamurile vehiculului. geamului. poziție (6), geamul șoferului se deschide
complet, chiar dacă butonul este
] NOTĂ eliberat. Pentru a opri mișcarea
În timp ce conduceți cu geamurile spate geamului în poziția dorită, apăsați scurt
deschise sau cu trapa de plafon (dacă butonul în direcția opusă deplasării
există în dotare) deschisă (sau parțial geamului.
deschisă), este posibil ca vehiculul  să
prezinte un zgomot aerodinamic sau unul
asemănător cu o pulsație. Acest zgomot
este normal și poate fi redus sau eliminat
prin luarea următoarelor măsuri.  Dacă
zgomotul survine cu unul sau cu ambele
geamuri spate deschise, deschideți parțial
ambele geamuri din față aproximativ 1
in. Dacă se aud zgomote cu trapa de
plafon deschisă, închideți-o puțin.
4 22
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 23

Echipamente

] NOTĂ
Funcția de deschidere automată a
geamului șoferului este activă doar dacă
funcția de închidere automată este
utilizată prin tragerea completă a
butonului. Funcția de deschidere
automată nu se va activa, dacă geamul
este ridicat folosind prima poziție a
cursei butonului de acționare a
geamului.

OLm049023 OUN026013 AVERTISMENT


Deschidere/închidere automată geam Revenire automată (dacă există în dotare) Verificați întotdeauna ca geamul să
(dacă există în dotare) (geam șofer) Dacă închiderea geamului este blocată nu fie obstrucționat, pentru a evita
de un obiect sau de o parte a corpului, rănirea persoanelor sau
Apăsând sau trăgând scurt butonul
geamul va detecta rezistența și va opri deteriorarea vehiculului. Dacă un
pentru acționarea geamului electric în a
deplasarea acestuia. Apoi, geamul va obiect cu un diametru mai mic de 4
doua poziție (6), geamul se deschide sau
coborî circa 30 cm (11,8 in.) pentru a mm (0,16 in.) este prins între geam
se închide complet, chiar dacă butonul
permite îndepărtarea obiectului. și canalul superior al acestuia, este
este eliberat. Pentru a opri mișcarea
posibil ca funcția de schimbare
geamului în poziția dorită, trageți sau Dacă geamul detectează rezistență în automată a direcției de deplasare a
apăsați și eliberați din nou butonul. timp ce butonul de acționare este tras geamului să nu detecteze acest
Dacă geamul acționat electric nu continuu, acesta se va opri din mișcarea obiect și să nu se activeze.
funcționează corect, sistemul de de închidere și va coborî aproximativ 2,5
acționare automată a geamurilor trebuie cm (1 in.). Dacă butonul de acționare
resetat după cum urmează: este tras continuu din nou, în 5 secunde
1. Cuplați contactul. de la coborârea geamului de către
2. Închideți geamul șoferului și trageți în funcția de deschidere automată, aceasta
sus de butonul de acționare încă cel se va dezactiva.
puțin 1 secundă după ce geamul s-a
închis complet.

4 23
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 24

Echipamente

ATENȚIE AVERTISMENT - geamuri


• Pentru a preveni defectarea • Nu lăsați niciodată cheia de
sistemului de acționare a contact în vehicul dacă în
geamurilor electrice, nu habitaclu rămân copii
deschideți/închideți două nesupravegheați, iar motorul este
geamuri simultan. Astfel veți pornit.
proteja și fiabilitatea sistemului. • Nu lăsați NICIODATĂ un copil
• Nu încercați niciodată să nesupravegheat în vehicul. Chiar
acționați concomitent și în sens și copii foarte mici pot provoca
contrar butonul de pe ușa deplasarea necontrolată a
șoferului și butoanele de pe vehiculului, se pot prinde în
OLm049024 celelalte uși. În caz contrar, deschiderea geamului sau se pot
Buton de blocare geamuri electrice geamul respectiv nu va mai putea răni ori pot răni pe alții.
fi închis sau deschis. • Verificați întotdeauna de două ori
Șoferul poate dezactiva butoanele de
acționare a geamurilor electrice ale ușilor ca în spațiul de închidere a
din spate, apăsând butonul de blocare în geamului să nu se afle mâna,
poziția blocat (apăsat). brațul, capul etc. unui ocupant.
Dacă butonul de blocare a geamurilor • Nu permiteți copiilor să se joace
electrice este apăsat: cu geamurile electrice. Butonul
• Butoanele principale de comandă de de blocare a geamurilor electrice
pe ușa șoferului pot acționa geamul situat pe ușa șoferului trebuie
electric al pasagerului, dar nu pot ținut în poziția LOCK (apăsat).
acționa geamurile electrice spate. Copiii care pot acționa din
greșeală geamul se pot răni grav.
• Butonul de comandă de pe ușa
pasagerului poate acționa geamul • Nu scoateți afară capul sau
electric al pasagerului. brațele prin geamul deschis în
timpul deplasării.
• Butoanele de comandă de pe ușile
spate nu pot acționa geamurile
electrice spate.

4 24
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 25

Echipamente

CAPOTĂ

OLm049025 OEL043700 OLm049027


Deschiderea capotei 2. mergeți în fața vehiculului, ridicați 3. Trageți tija de susținere.
1. Pentru a deschide capota, trageți puțin capota, trageți de a doua 4. mențineți capota în poziția deschis cu
maneta de eliberare. Capota trebuie încuietoare (1) amplasată sub capotă, ajutorul tijei de susținere.
să sară ușor. în zona centrală și ridicați capota (2).

AVERTISMENT
AVERTISMENT - piese fierbinți
Deschideți capota pe o suprafață Introduceți tija de sprijin în orificiul
plană, după ce opriți motorul, cauciucat. Plasticul permite
treceți selectorul de viteze în manevrarea tijei fără să vă ardeți
poziția P (parcare) sau atunci când motorul este încins.
schimbătorul de viteze în treapta 1
ori în poziția R (marșarier) și trageți
frâna de mână.

4 25
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 26

Echipamente

Închiderea capotei
1. Înainte de a închide capota, verificați AVERTISMENT - capotă AVERTISMENT
următoarele: • Înainte de a închide capota, • Asigurați-vă că ați închis bine
• Toate bușoanele rezervoarelor din asigurați-vă că suprafața de capota înainte de a porni la drum.
compartimentul motor trebuie închise deschidere a acesteia nu este Dacă nu este închisă, aceasta se
corect. blocată. Este posibil ca poate deschide în timpul
• mănușile, cârpele și alte materiale închiderea acesteia să provoace deplasării, provocând pierderea
inflamabile trebuie scoase din rănirea gravă a persoanelor sau totală a vizibilității și un eventual
compartimentul motor. pierderi materiale. accident.
2. Pentru a preveni apariția vibrațiilor, • Nu lăsați cârpe, mănuși sau alte • La deschidere, tija de susținere
amplasați tija de susținere în suport. materiale inflamabile în trebuie introdusă complet în
compartimentul motor. În caz orificiul din capotă. Se previne
3. Coborâți capota până la aproximativ contrar, se poate produce un astfel căderea capotei și rănirea.
30 cm (1 ft.) deasupra poziției de incendiu.
închidere și eliberați-o. Asigurați-vă că • Nu deplasați vehiculul cu capota
este blocată. ridicată. Câmpul vizual va fi
obturat, iar capota este posibil să
cadă și să se deterioreze.

4 26
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 27

Echipamente

CAPAC BUȘON REZERVOR DE COMBUSTIBIL


Închiderea capacului bușonului
rezervorului de combustibil
1. Pentru montarea bușonului
rezervorului de combustibil, rotiți-l în
sens orar până se aude un „clic”.
Acest lucru indică faptul că bușonul
s-a fixat corect.
2. Închideți capacul bușonului
rezervorului de combustibil și
apăsați-l ușor, după care verificați să
fie închis corespunzător.
OSA047022 OLm049028
Deschiderea capacului bușonului 1. Opriți motorul.
rezervorului de combustibil 2. Pentru a deschide capacul bușonului
Capacul bușonului rezervorului de rezervorului de combustibil, trageți
combustibil trebuie deschis din interiorul maneta de eliberare.
vehiculului, prin tragerea manetei. 3. Trageți capacul bușonului rezervorului
de combustibil (1) pentru a deschide
] NOTĂ complet.
4. Pentru a scoate bușonul (2), rotiți-l în
Dacă capacul bușonului nu se deschide
sens antiorar.
deoarece este acoperit cu gheață, loviți-l
ușor sau apăsați-l pentru a sparge 5. Alimentați cu cantitatea de combustibil
gheața și eliberați-l. Nu forțați necesară.
deschiderea capacului. Dacă este nevoie,
utilizați un spray special de dezghețare
(nu antigel) sau deplasați vehiculul
într-un loc încălzit și așteptați să se
topească gheața.

4 27
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 28

Echipamente

(Continuare)
AVERTISMENT AVERTISMENT
- alimentare cu combustibil - pericole la realimentare • Nu intrați în vehicul în timpul
alimentării cu combustibil
• Dacă se pulverizează combustibil Combustibilii auto sunt substanțe deoarece puteți genera sarcină
sub presiune, acesta se poate inflamabile. La realimentare, electrostatică prin atingerea,
impregna în haine sau piele; respectați următoarele instrucțiuni. frecarea sau ștergerea unei
pericol de incendiu sau de arsuri. Nerespectarea acestor instrucțiuni suprafețe (poliester, mătase,
Scoateți întotdeauna bușonul poate duce la răniri și arsuri grave nailon) care poate produce
rezervorului de combustibil încet sau deces, provocat de foc sau sarcină electrostatică. Sarcina
și cu grijă. Dacă simțiți prezența explozie. electrostatică poate aprinde
vaporilor de combustibil sau • Citiți și respectați toate vaporii de combustibil și poate
auziți un șuierat, așteptați până la avertismentele existente la stația provoca o explozie. Dacă trebuie
încetarea acestuia, înainte de a de alimentare. să intrați în vehicul, trebuie să vă
scoate complet bușonul. • Înainte de realimentare, localizați descărcați din nou electrostatic
• Nu mai adăugați combustibil butonul de întrerupere de prin atingerea unei alte suprafețe
dacă duza de alimentare s-a oprit urgență a alimentării, dacă acesta metalice situate la o distanță
automat. există. sigură de gâtul rezervorului, de
• Verificați întotdeauna montarea • Înainte de a atinge pistolul de pistolul de alimentare sau de
corectă a capacului, pentru a alimentare sau bușonul sursa de combustibil.
împiedica scurgerile de rezervorului, trebuie să vă • Dacă pentru realimentare se
combustibil în caz de accident. descărcați electrostatic prin utilizează o canistră aprobată,
atingerea unei alte suprafețe aceasta trebuie amplasată pe
metalice situate la o distanță pământ înainte de realimentare.
sigură de gâtul rezervorului, de Sarcina electrostatică a canistrei
pistolul de alimentare sau de poate aprinde vaporii de
sursa de combustibil. combustibil și poate provoca un
(Continuare) incendiu. La realimentare trebuie
menținut în permanență
contactul cu vehiculul.
(Continuare)

4 28
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 29

Echipamente

(Continuare) (Continuare) ATENȚIE


Utilizați numai canistre speciale • Dacă în timpul realimentării • Asigurați-vă că realimentați
din plastic pentru transportul izbucnește un incendiu, părăsiți vehiculul conform
benzinei. vehiculul și contactați imediat recomandărilor din „Specificații
• Nu utilizați telefoane mobile în persoana responsabilă din cadrul combustibil” din capitolul 1.
timpul realimentării. Curentul stației de alimentare sau • Dacă trebuie înlocuit capacul
electric și/sau interferențele contactați pompierii. Respectați bușonului rezervorului de
electronice produse de aceste sfaturile acestora. combustibil, vă recomandăm
aparate pot aprinde vaporii de utilizarea de piese de schimb de
combustibil și pot provoca un la un dealer autorizat HYUNDAI.
incendiu. Un bușon necorespunzător poate
• Opriți întotdeauna motorul la provoca funcționarea
realimentare. Scânteile produse defectuoasă a sistemului de
de echipamentele electrice ale alimentare sau a sistemului de
motorului pot aprinde vaporii de control al emisiilor.
combustibil și provoca un • Nu vărsați combustibil pe
incendiu. După realimentare și suprafața exterioară a caroseriei.
înainte de a porni motorul, Orice tip de combustibil vărsat pe
verificați închiderea corectă a suprafața vopsită poate deteriora
bușonului și capacului vopseaua.
rezervorului.
• După realimentare, verificați
• NU utilizați chibrituri sau o montarea corectă a capacului,
brichetă și NU FUMAȚI sau nu pentru a împiedica scurgerile de
lăsați țigara aprinsă în interiorul combustibil în caz de accident.
vehiculului la stația de alimentare
și în special în timpul
realimentării. Combustibilii auto
sunt inflamabili și dacă se aprind
pot provoca incendii.
(Continuare)

4 29
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 30

Echipamente

TRAPĂ DE PLAFON PANORAMICĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Avertizare trapă de plafon ] NOTĂ
deschisă (dacă există în dotare) • Pe vreme rece și umedă, trapa ar
n Tip A n Tip B putea să nu funcționeze
corespunzător din cauza înghețului.
• După spălare sau după ploaie ștergeți
apa înainte de a acționa trapa de
plafon.

ATENȚIE
WEL-400/OLm043420
• Nu acționați continuu maneta de
OLm049030 Dacă șoferul scoate cheia din contact comandă a trapei de plafon după
Dacă vehiculul este echipat cu trapă de (cheie inteligentă: oprește motorul) și ce aceasta este în poziția complet
plafon, aceasta poate culisa sau se deschide ușa șoferului atunci când trapa deschis, complet închis sau
poate înclina prin acționarea manetei de de plafon nu este complet închisă, complet înclinat. Este posibil ca
comandă amplasate pe consola de pe avertizarea sonoră se va auzi motorașul de acționare sau
plafon. aproximativ 7 secunde și piesele sistemului să se
defecteze.
- Tip A: lampa de avertizare trapă de
plafon deschisă se aprinde sau • Asigurați-vă că trapa de plafon
Trapa de plafon poate fi deschisă, este bine închisă atunci când
închisă sau înclinată doar dacă este clipește pentru aproximativ 7
secunde. părăsiți vehiculul. Dacă trapa de
cuplat contactul. plafon este deschisă, este posibil
- Tip B: simbolul trapă de plafon
ca ploaia sau zăpada să pătrundă
deschisă va apărea pe afișajul
prin trapa de plafon și să ude
LCD.
interiorul; de asemenea, este
Închideți bine trapa de plafon atunci când posibil ca o trapă deschisă să
părăsiți vehiculul. permită furtul vehiculului.

4 30
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 31

Echipamente

] NOTĂ Înclinare trapă de plafon


Trapa de plafon nu se poate înclina dacă Înainte de deschiderea sau închiderea
este în poziția culisat, dar poate culisa trapei de plafon, deschideți parasolarul.
când se află în poziția înclinat. Pentru a deschide trapa de plafon,
trageți spre înapoi maneta de comandă a
acesteia.
AVERTISMENT Pentru a închide trapa de plafon,
• Nu reglați niciodată trapa de împingeți sau trageți maneta de
plafon sau parasolarul în timpul comandă a acesteia, cu butonul de
deplasării. Există pericolul de a siguranță (1) înainte sau înapoi.
pierde controlul asupra
vehiculului sau de accident cu
urmări precum decesul, rănirea OLm049031
gravă sau pierderi materiale. Pentru deschiderea automată a trapei de
• Dacă doriți să transportați plafon:
obiecte pe portbagajul de plafon Trageți spre înapoi maneta de comandă
utilizând o traversă, nu utilizați a trapei de plafon în a doua poziție, apoi
trapa de plafon. eliberați-o. Trapa de plafon se va
• Atunci când transportați bagaje deschide complet.
pe portbagajul de plafon, nu Pentru a opri deschiderea trapei,
amplasați obiecte grele deasupra împingeți sau apăsați scurt maneta de
trapei de plafon. comandă a trapei de plafon.
• Nu permiteți copiilor să acționeze
trapa de plafon. Pentru închiderea automată a trapei de
plafon:
Împingeți spre înainte maneta de
comandă a trapei de plafon în a doua
poziție, apoi eliberați-o. Trapa de plafon
se va închide complet, automat.
Pentru a opri deplasarea trapei,
împingeți sau apăsați scurt maneta de
comandă a trapei de plafon.

4 31
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 32

Echipamente

AVERTISMENT
• Nu încercați niciodată să vă
prindeți intenționat o parte a
corpului pentru a activa funcția
de revenire automată.
• Este posibil ca funcția de
revenire automată să nu fie
disponibilă, dacă o persoană este
prinsă chiar înainte de închiderea
completă a trapei de plafon.
Oxm049029 OLm049032
Revenire automată Înclinare trapă de plafon
Dacă la închiderea trapei se detectează Înainte de deschiderea sau închiderea
interacțiunea acesteia cu un obiect sau trapei de plafon, deschideți parasolarul.
cu o parte a corpului, aceasta se va Pentru a deschide trapa de plafon,
deschide și se va opri. împingeți în sus maneta de comandă a
Funcția de deschidere automată nu acesteia.
funcționează dacă între geamul și cadrul Pentru a închide trapa de plafon, trageți
trapei se află un obiect de mici maneta de comandă a acesteia cu
dimensiuni. Asigurați-vă că închiderea butonul de siguranță (1) în jos, până
trapei nu este blocată de obiecte sau când trapa ajunge în poziția dorită.
pasageri.

4 32
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 33

Echipamente

Resetare trapă de plafon


AVERTISMENT Dacă bateria vehiculului este
- trapă de plafon deconectată sau descărcată, trapa de
• Asigurați-vă ca la închiderea plafon trebuie resetată astfel:
trapei de plafon să nu răniți
pasagerii. 1. Cuplați contactul.
• Nu scoateți fața, gâtul, brațele 2. Deschideți parasolarul.
sau corpul prin trapa de plafon 3. Închideți trapa de plafon.
deschisă, în timpul deplasării. 4. Eliberați maneta de comandă a trapei
• Înainte de a închide trapa de de plafon.
plafon, asigurați-vă că nicio 5. Împingeți maneta de comandă a
persoană nu are capul sau trapei de plafon în direcția închis
mâinile în spațiul de închidere.
Oxm049031
(aproximativ 10 secunde), până când
Parasolar trapa se mișcă ușor. Apoi eliberați
Parasolarele sunt integrate în trapa de maneta.
ATENȚIE plafon. 6. Împingeți maneta de comandă a
• Îndepărtați periodic praful care se Acestea se deschid și se închid manual, trapei de plafon în direcția închis,
până când trapa funcționează astfel;
depune pe șina de ghidare. după caz.
• Dacă încercați să deschideți trapa Înainte de deschiderea sau închiderea
de plafon când temperatura este trapei de plafon, deschideți parasolarul. DESCHIDERE PRIN ÎNCLINARE →
sub punctul de îngheț sau când DESCHIDERE PRIN CULISARE →
ÎNCHIDERE PRIN CULISARE
trapa este acoperită de zăpadă ] NOTĂ
sau gheață, puteți deteriora Este normal ca materialul din care este
geamul sau motorașul trapei. Apoi eliberați maneta.
fabricat parasolarul să prezinte
• Nu lăsați parasolarul închis încrețituri.
atunci când trapa de plafon este După efectuarea acestor pași trapa de
deschisă. plafon este resetată.

4 33
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 34

Echipamente

VOLAN
Servodirecție asistată electric ] NOTĂ (Continuare)
(dacă există în dotare) În timpul utilizării normale a • Dacă sistemul de servodirecție
Servodirecția utilizează energia vehiculului pot apărea următoarele asistată electric nu funcționează
motorului pentru a asista direcția simptome: normal, în cadrul grupului de
vehiculului. Dacă motorul se oprește sau • Lampa de avertizare EPS nu se instrumente se va aprinde lampa de
servodirecția se defectează, vehiculul aprinde. avertizare. Este posibil ca volanul să
poate fi în continuare manevrat, dar cu • Volanul se manevrează greu imediat fie dificil de controlat sau să
mai mult efort. după cuplarea contactului. Acest lucru funcționeze anormal. Vă recomandăm
se întâmplă deoarece sistemul EPS verificarea sistemului la un dealer
Servodirecția asistată electric este autorizat HYUNDAI.
controlată de unitatea de comandă a efectuează diagnoza sistemului. După
terminarea acestei operațiuni, volanul • Dacă manevrați volanul la
servodirecției, care detectează modul de temperaturi scăzute, este posibil să
manevrare a volanului și viteza va reveni la starea normală.
• Dacă treceți contactul în poziția ON apară zgomote anormale. După ce
vehiculului, pentru a comanda motorul temperatura crește, zgomotul dispare.
electric. sau LOCK, este posibil ca releul EPS
să emită niște zgomote asemănătoare Acest lucru este normal.
manevrarea volanului cere mai mult efort
pe măsură ce viteza vehiculului crește și unor clicuri.
devine mai ușoară când viteza • La viteze mici sau în staționare este
vehiculului scade, asigurând un control posibil să se audă un zgomot
mai bun asupra direcției. provenind de la motorul electric.
• Efortul de manevrare a volanului va fi
Dacă observați vreo modificare în
mai mare dacă este rotit continuu
funcționarea direcției, în timpul utilizării
atunci când vehiculul este oprit.
normale a vehiculului, vă recomandăm
Totuși, după câteva minute, volanul va
să verificați sistemul la un dealer
reveni la funcționarea normală.
autorizat HYUNDAI.
(Continuare)

4 34
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 35

Echipamente

Volan reglabil pe înălțime n Pe stânga


Volanul reglabil pe înălțime vă permite
reglarea acestuia înainte de a porni la
drum. Puteți, de asemenea, să-l ridicați
pentru a obține mai mult spațiu în zona
picioarelor, când ieșiți sau intrați în
vehicul (dacă există în dotare).

Volanul trebuie poziționat astfel încât să


permită o manevrare confortabilă și să
asigure observarea indicatoarelor și OEL043300
lămpilor de avertizare de pe planșa de n Pe dreapta
bord. OLm049033L
Pentru a regla volanul pe înălțime,
AVERTISMENT împingeți maneta de eliberare (1), reglați
• Nu reglați niciodată volanul în volanul la înclinarea (2) și la înălțimea (3,
timpul deplasării. Puteți pierde dacă există în dotare) dorite, apoi trageți
controlul asupra direcției și maneta pentru a bloca volanul pe poziție.
puteți provoca un accident cu Reglați volanul în poziția dorită înainte de
urmări grave. a porni la drum.
• După reglare, împingeți volanul
în sus și în jos pentru a verifica OEL043300R
dacă este blocat pe poziție.
Volan încălzit
(dacă există în dotare)
Dacă este cuplat contactul, la apăsarea
butonului pentru încălzirea volanului,
acesta se va încălzi. Indicatorul butonului
se va aprinde.
Pentru a dezactiva sistemul de încălzire
a volanului apăsați încă o dată pe buton.
Indicatorul butonului se va stinge.

4 35
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 36

Echipamente

Sistemul de încălzire a volanului se va


dezactiva automat după aproximativ 30 ATENȚIE
de minute de la activare. Nu forțați claxonul și nu-l loviți cu
Dacă cuplați din nou contactul la mai pumnul.
puțin de jumătate de oră de la pornirea Nu apăsați claxonul cu obiecte
motorului (cu sistemul de încălzire ascuțite.
activat), sistemul de încălzire va rămâne
activat.

ATENȚIE
• Nu montați niciun mâner de
acționare a volanului. Sistemul de
încălzire a volanului se va defecta. OLm049034

• Când curățați volanul încălzit, nu Claxon


utilizați solvenți organici, ca de Pentru utilizarea claxonului, apăsați
exemplu diluant, benzen, benzină simbolul corespunzător de pe volan.
și alcool. În caz contrar, este Verificați periodic claxonul pentru a vă
posibil ca suprafața volanului să asigura că funcționează corect.
se deterioreze.
• Dacă suprafața volanului este ] NOTĂ
deteriorată de un obiect ascuțit,
este posibil ca piesele sistemului Pentru a utiliza claxonul, apăsați pe
de încălzire a volanului să se volan în zona indicată de simbolul
defecteze. claxonului (consultați imaginea).
Claxonul va funcționa numai la
apăsarea acestei zone a volanului.

4 36
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 37

Echipamente

OEL043365 OLm043353 OLm043354


Servodirecție cu asistare Dacă butonul de mod servodirecție nu Mod normal
variabilă (dacă există în dotare) este apăsat timp de aproximativ 4 modul normal oferă un efort mediu de
Servodirecția cu asistare variabilă secunde, afișajul LCD va reveni la manevrare a volanului.
controlează efortul de manevrare a ecranul anterior.
volanului, în funcție de preferința
șoferului și de condițiile de rulare.
Puteți selecta modul de asistare dorit
apăsând butonul de mod servodirecție.
Dacă este apăsat butonul de mod
servodirecție, modul de asistare selectat
va apărea pe afișajul LCD.
Dacă butonul de mod servodirecție este
apăsat în mai puțin de 4 secunde, modul
de asistare se va schimba conform
imaginii de mai sus.

4 37
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 38

Echipamente

ATENȚIE
• Pentru siguranța dvs., dacă
apăsați butonul mod
servodirecție în timp ce acționați
volanul, afișajul LCD se va
modifica, însă efortul de
manevrare a volanului nu se va
modifica imediat. După
acționarea volanului, efortul de
manevrare a acestuia se va
modifica automat la modul
OLm043355 OLm043356 selectat.
Mod confort Mod sport • Fiți atenți în cazul în care
modificați modul de asistare în
Volanul poate fi manevrat mai ușor. Volanul poate fi manevrat mai greu.
timpul deplasării.
modul confort este utilizat mai ales la modul sport este utilizat de obicei la
deplasarea prin oraș sau la parcarea deplasarea pe autostradă. • Dacă servodirecția asistată
vehiculului. electric nu funcționează
corespunzător, servodirecția cu
De asemenea, modul confort le permite
asistare variabilă nu va funcționa.
persoanelor slabe să conducă ușor.

4 38
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 39

Echipamente

OgLINZI
Oglindă retrovizoare interioară Oglindă electrocromatică (ECM)
Reglați oglinda retrovizoare, centrând-o (dacă există în dotare)
pe câmpul vizual al lunetei. Efectuați Oglinda retrovizoare electrică
acest reglaj înainte de a porni la drum. controlează automat strălucirea
provenită de la farurile vehiculelor din
spate pe timp de noapte sau în condiții
AVERTISMENT
Noapte
de vizibilitate redusă. Senzorii montați în
- vizibilitate în spate oglindă detectează luminozitatea din
Nu așezați obiecte care pot să jurul vehiculului și reduc automat
obstrucționeze vizibilitatea în spate strălucirea provenită de la farurile
pe banchetă sau în portbagaj. vehiculelor din spatele dvs.
Zi Dacă motorul este pornit, luminozitatea
OEL049035 este controlată automat de senzorul din
AVERTISMENT Oglindă retrovizoare pentru zi/noapte interiorul oglinzii.
Efectuați acest reglaj înainte de a porni la Dacă schimbătorul de viteze este trecut
Nu reglați oglinda retrovizoare în
drum și dacă maneta pentru selectare în poziția marșarier (R), oglinda va fi
timpul deplasării. Există pericolul
mod zi/noapte este în poziția mod zi. reglată automat pe luminozitate maximă,
de a pierde controlul asupra
Trageți maneta de selectare mod pentru a oferi șoferului o vizibilitate bună
vehiculului sau de accident cu
zi/noapte pentru a reduce senzația de în spate.
urmări precum decesul, rănirea
gravă sau pierderi materiale. orbire cauzată de farurile vehiculelor din
spate pe timp de noapte. ATENȚIE
Nu uitați că în poziția corespunzătoare La curățarea oglinzii, utilizați un
modului noapte claritatea vizibilității în șervețel din hârtie sau un material
AVERTISMENT spate este parțial afectată. similar, înmuiat în soluție de curățat
Nu modificați oglinda retrovizoare geamuri. Nu pulverizați soluție de
interioară și nu montați o oglindă curățat geamuri direct pe oglindă,
lată. În timpul unui accident sau la deoarece este posibil ca lichidul să
declanșarea unui airbag, este pătrundă în carcasa acesteia.
posibil ca acest lucru să provoace
răniri.

4 39
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 40

Echipamente

1. Pentru a utiliza busola


Apăsați și eliberați butonul pentru a afișa
punctul cardinal spre care se îndreaptă
Afișaj cameră marșarier
vehiculul. Apăsând și eliberând din nou
butonul, afișajul se va estompa.

Afișaj direcție
- E: Est
Indicator Senzor - W: Vest
- S: Sud
- N: Nord
OLm049037L OLm049036L de ex.) NE: Nord-Est
Funcționarea oglinzii retrovizoare Oglindă electrocromatică (ECM) cu
electrice busolă 2. Procedura de calibrare
• Apăsați butonul pornit/oprit (1) pentru a 1. Buton de comandă Țineți apăsat butonul pentru 9 - 12
activa funcția de închidere automată la 2. LED de stare secunde. După resetarea memoriei,
culoare. Lampa de control de pe oglindă 3. Senzor de luminozitate spate afișajul busolei va indica „C”.
se va aprinde.
4. Afișaj
Apăsați butonul pornit/oprit pentru a - Descrieți de 2 ori un cerc cu vehiculul la
dezactiva funcția de închidere automată o viteză mai mică de 8 km/h, până când
la culoare. Lampa de control de pe După apăsarea pentru 3 - 6 secunde a apare punctul cardinal.
oglindă se va stinge. butonului de comandă, oglinda
retrovizoare interioară va controla - Puteți merge în cerc spre dreapta și
• La cuplarea contactului, funcția se va spre stânga, iar la terminarea
automat lumina percepută de la farurile
activa automat. procedurii pe afișaj va apărea punctul
vehiculului din spate. La următoarea
apăsare pentru 3-6 secunde a butonului, cardinal.
funcția se va dezactiva. - mergeți în cerc până la apariția unui
punct cardinal.

4 40
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 41

Echipamente

Zona busolei

OUN046101L

4 41
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 42

Echipamente

3. Setarea zonei busolei 4. Modificarea setării unghiului oglinzii 3. Pentru recalibrare, descrieți de 2 ori
1. Identificați locul în care vă aflați și (dacă există în dotare): un cerc cu vehiculul la o viteză mai
variația numărului zonei de pe hartă. Deoarece oglinda este îndreptată spre mică de 8 km/h (5 mph).
2. Țineți apăsat butonul pentru 6 - 9 șofer, oglinda trebuie reglată în funcție
secunde. Pe afișaj va apărea de partea pe care se află volanul (cu ATENȚIE
numărul zonei curente. volan pe stânga sau pe dreapta). 1. Nu montați antene sau suporturi
3. Apăsați butonul până la apariția pe pentru schiuri cu dispozitiv de
afișaj a numărului noii zone. Afișajul Reglare pentru volan pe stânga „L” sau prindere cu magnet. Acestea
va indica punctul cardinal după volan pe dreapta „R”: afectează funcționarea busolei.
câteva secunde de la încetarea 1. Țineți apăsat butonul pentru mai mult 2. Dacă busola deviază de la
apăsării butonului. de 12 secunde. indicația corectă la puțin timp
2. Eliberați și apăsați butonul pentru a după reglare, vă recomandăm să
schimba între „L” și „R”. verificați sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.
] NOTĂ 3. În tuneluri sau la deplasarea pe
pante abrupte, este posibil ca
Procedura solicită și recalibrarea busola să afișeze informații
busolei. eronate.
(Busola va reveni la direcția
corectă dacă automobilul va
ajunge într-o zonă cu
geomagnetism stabilizat.)
4. La curățarea oglinzii, utilizați un
șervețel din hârtie sau un material
similar, înmuiat în soluție de
curățat geamuri. Nu pulverizați
soluție de curățat geamuri direct
pe oglindă, deoarece este posibil
ca lichidul să pătrundă în carcasa
acesteia.

4 42
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 43

Echipamente

Oglindă retrovizoare exterioară


Reglați oglinzile înainte de a porni la AVERTISMENT ATENȚIE
drum. - oglinzi retrovizoare Dacă oglinda este blocată de
Vehiculul dvs. este echipat cu oglinzi • Oglinda retrovizoare exterioară gheață, nu o reglați forțat. Utilizați
retrovizoare exterioare, atât pe partea dreapta este convexă. În anumite un spray special de dezghețare (nu
dreaptă cât și pe partea stângă. Oglinzile țări și oglinda retrovizoare antigel) pentru a dezgheța
pot fi reglate cu ajutorul comenzilor de pe exterioară stânga este tot mecanismul sau deplasați vehiculul
ușă. Oglinzile se pot rabata complet convexă. Obiectele reflectate într-un loc încălzit și așteptați să se
pentru a preveni deteriorarea acestora sunt mai aproape decât par. topească gheața.
într-o spălătorie automată sau când • Utilizați oglinda retrovizoare
conduceți pe o stradă îngustă. interioară sau observarea directă
pentru a determina distanța reală AVERTISMENT
față de vehiculul din spate, la Nu reglați și nu rabatați oglinzile
schimbarea benzii de rulare. retrovizoare exterioare în timpul
deplasării. Există pericolul de a
pierde controlul asupra vehiculului
ATENȚIE sau de accident cu urmări precum
Nu răzuiți gheața de pe suprafața decesul, rănirea gravă sau pierderi
oglinzii, deoarece puteți deteriora materiale.
suprafața sticlei. Dacă gheața
împiedică mișcarea oglinzii, nu o
forțați încercând să o reglați. Pentru
îndepărtarea gheții, utilizați un
spray pentru dezghețare sau un
burete/o cârpă moale îmbibată în
apă fierbinte.

4 43
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 44

Echipamente

ATENȚIE
• Oglinzile se opresc din mișcare
când ating unghiul maxim de
reglare, dar motorul continuă să
funcționeze cât timp țineți apăsat
butonul. Nu țineți butonul apăsat
mai mult decât este necesar,
deoarece motorul se poate
defecta.
• Nu încercați să reglați oglinzile
retrovizoare exterioare cu mâna.
OLm049039 În caz contrar, componentele se OLm049042
Telecomandă pot defecta. Rabatare oglinzi retrovizoare
Reglare electrică (dacă există în dotare) exterioare
Butonul pentru reglarea electrică a Tip manual
oglinzilor retrovizoare permite reglarea Pentru rabatarea completă a oglinzii
oglinzilor retrovizoare exterioare de pe retrovizoare exterioare, țineți oglinda de
partea dreaptă și stângă. Pentru reglarea carcasă și rabatați-o complet spre
oglinzilor, treceți maneta (1) în poziția R spatele vehiculului.
(dreapta) sau L (stânga) pentru a selecta
oglinda de pe partea dreaptă sau stângă,
apoi apăsați punctul corespunzător al
butonului de reglare a oglinzilor pentru a
orienta oglinda în sus, în jos, la dreapta
sau la stânga.
După reglare, aduceți butonul în poziția
neutră pentru a preveni modificarea
accidentală a reglajului.

4 44
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 45

Echipamente

ATENȚIE
Dacă oglinda retrovizoare
exterioară este cu rabatare
electrică, nu o rabatați manual. Este
posibil ca motorașul să se
defecteze.

OLm049041
Reglare electrică (dacă există în dotare)
Pentru a rabata oglinda retrovizoare
exterioară, apăsați pe buton.
Pentru a o aduce în poziția inițială,
apăsați din nou butonul.

ATENȚIE
Oglinda retrovizoare exterioară de
tip cu reglaj electric funcționează
chiar dacă contactul este decuplat.
Cu toate acestea, pentru a preveni
descărcarea bateriei, nu reglați
oglinzile mai mult decât este
necesar, dacă motorul este oprit.

4 45
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 46

Echipamente

gRUP DE INSTRUMENTE

n Tip A

1. Turometru
2. Vitezometru
3. Indicator de temperatură motor
4. Indicator de nivel combustibil

n Tip B
5. Lămpi de avertizare și control (dacă există
în dotare)
6. Kilometraj/contor de parcurs (dacă există
în dotare)
7. Afișaj LCD
* Grupul de instrumente prezent pe vehicul
poate fi diferit față de cel din imagine.
Pentru informații suplimentare, consultați
„Indicatoare” în paginile următoare.

OEL043308/OEL043307

4 46
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 47

Echipamente

Cu volan pe stânga n Tip A n Tip B

OLm049052
Cu volan pe dreapta
OEL043306/OLm043401E OEL043702/Q
• Se afișează intensitatea iluminării Comandă afișaj LCD (dacă există
planșei de bord. în dotare)
• Dacă luminozitatea atinge nivelul modurile afișajului LCD pot fi schimbate
maxim sau minim, se va auzi o alarmă. cu ajutorul butoanelor de comandă de pe
planșa de bord.
(1) : Buton mOD, pentru schimbarea
modurilor
OLm049052R
(2) : Buton SELECTARE/RESETARE
Iluminare planșă de bord
(dacă există în dotare) h Pentru modurile LCD, consultați
Dacă pozițiile sau farurile vehiculului „Afișaj LCD” din acest capitol.
sunt aprinse, apăsați butonul de
comandă pentru a regla intensitatea
iluminării planșei de bord.

4 47
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 48

Echipamente

n Tip A (km/h) n Tip B (km/h) Indicatoare


Vitezometru
Vitezometrul indică viteza de deplasare
spre înainte a vehiculului.
Vitezometrul este calibrat în kilometri pe
oră și/sau mile pe oră.

n Tip A (mPH) n Tip B (mPH)

OEL049307/OEL049038/OEL049309/OEL049310

4 48
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 49

Echipamente

n Tip A Este posibil ca acul turometrului să se n Tip A


Benzină Diesel miște ușor, când contactul este în poziția
ACC sau ON și motorul este oprit.
Această oscilație este normală, iar după
pornirea motorului, nu afectează precizia
turometrului.

ATENȚIE
Nu turați motorul până când acul
turometrului ajunge în ZONA OEL049311
OEL049305 ROȘIE. Acest lucru poate provoca n Tip B
n Tip B defectarea gravă a motorului.
Benzină Diesel

ODmEmm2352

OEL049306 Indicator de temperatură motor


Turometru Dacă este cuplat contactul, acest
indicator prezintă temperatura lichidului
Turometrul indică numărul aproximativ
de rotații pe minut ale motorului (rpm). de răcire motor.
Utilizați turometrul pentru a selecta Nu vă continuați călătoria cu un motor
punctele corecte de schimbare a supraîncălzit. Dacă motorul s-a
treptelor de viteză și pentru a preveni supraîncălzit, consultați „Dacă motorul
subturarea și/sau supraturarea se supraîncălzește” , în capitolul 6.
motorului.

4 49
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 50

Echipamente

Pe pante sau în curbe, indicatorul de


ATENȚIE
n Tip A
nivel combustibil poate fluctua, iar lampa
Dacă indicatorul depășește zona de avertizare se poate aprinde mai
normală și se mișcă spre poziția repede decât de obicei, din cauza
„ ”, acest lucru indică o deplasării combustibilului în rezervor.
supraîncălzire a motorului, care
poate provoca defectarea acestuia.
AVERTISMENT
- indicator de nivel
combustibil
AVERTISMENT OEL049312
Pana de combustibil poate pune în
Nu scoateți niciodată bușonul n Tip B
pericol pasagerii din vehicul.
radiatorului dacă motorul este cald.
Lichidul de răcire este presurizat și După aprinderea lămpii de
poate provoca arsuri grave. Înainte avertizare sau dacă indicatorul de
de a completa cu lichid de răcire, nivel ajunge aproape de O (gol),
așteptați ca motorul să se trebuie să opriți și să realimentați
răcească. cât mai curând posibil.

ATENȚIE
ODmEmm2351 Nu conduceți cu un nivel foarte
Indicator de nivel combustibil scăzut de combustibil în rezervor.
Indicatorul de nivel combustibil prezintă Pana de combustibil poate provoca
cantitatea aproximativă de combustibil rateuri ale motorului și defectarea
rămas în rezervor. Capacitatea catalizatorului.
rezervorului de combustibil este
prezentată în capitolul 8.
Indicatorul de nivel de combustibil este
completat de lampa de avertizare nivel
scăzut combustibil, care se aprinde dacă
rezervorul este aproape gol.

4 50
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 51

Echipamente

n Tip A

OEL043306
n Tip B
OEL049127L OEL042127L
Indicator temperatură exterioară Lampă de avertizare drum cu polei
Acest indicator prezintă temperatura (dacă există în dotare)
exterioară curentă, în gradații de 1 °C (1 Această lampă avertizează șoferul că
°F). este posibil ca pe drum să fie polei.
- Interval temperatură: -40 °C ~ 60 °C Dacă survin următoarele situații, lampa
(-40 °F ~ 140 °F) de avertizare (inclusiv indicatorul de
Temperatura exterioară de pe afișaj nu temperatură exterioară) clipește de 10
OLm043060 se poate modifica imediat, ca în cazul ori și apoi rămâne aprinsă; de
Kilometraj unui termometru obișnuit, pentru a nu asemenea, se aude de 3 ori avertizorul
distrage atenția șoferului. sonor.
Kilometrajul indică distanța totală
parcursă de vehicul și trebuie utilizat Unitatea de măsură pentru temperatură - Indicatorul temperaturii exterioare arată
pentru a determina momentul în care poate fi modificată (de la °C la °F sau de mai puțin de aproximativ 4 °C (39,2 °F)
trebuie efectuată revizia periodică. la °F la °C) din modul „User Settings” - Contactul sau butonul pentru
- Interval kilometraj: 0 ~ 999999 kilometri (setări utilizator) al afișajului LCD. pornirea/oprirea motorului este în
sau mile. poziția ON
h Pentru detalii suplimentare, consultați
„Afișaj LCD” din acest capitol.

4 51
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 52

Echipamente

] NOTĂ
Dacă lampa de avertizare drum cu polei
se aprinde în timpul deplasării, trebuie
să conduceți cu mai multă atenție și să
evitați deplasarea cu viteză ridicată,
accelerațiile și frânările bruște sau
negocierea în forță a virajelor etc.

OVF041049 OEL043701
Indicator treaptă transmisie Indicator treaptă transmisie automată
Indicator treaptă transmisie automată (dacă există în dotare, pentru Europa)
(dacă există în dotare) În modul sport, acest indicator vă
Acest indicator afișează treapta selectată informează ce treaptă trebuie cuplată
de transmisia automată. pentru a economisi combustibil.
• Treaptă superioară: s2, s3, s4, s5, s6
• Parcare: P • Treaptă inferioară: t1, t2, t3, t4, t5
• marșarier: R
• Neutru: N
• Deplasare: D
• modul sport: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4 52
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 53

Echipamente

De exemplu De exemplu
: Indică faptul că trebuie schimbat în : Indică faptul că trebuie schimbat în
treapta 3 (schimbătorul de viteze treapta 3 (schimbătorul de viteze
este în treapta 2 sau 1). este în treapta 2 sau 1).
: Indică faptul că trebuie schimbat în : Indică faptul că trebuie schimbat în
treapta 3 (schimbătorul de viteze treapta 3 (schimbătorul de viteze
este în treapta 4, 5 sau 6). este în treapta 4, 5 sau 6).

Dacă sistemul nu funcționează Dacă sistemul nu funcționează


corespunzător, indicatorul nu este afișat. corespunzător, indicatorul nu este afișat.

OEL043701
Indicator de schimbare transmisie
manuală
(dacă există în dotare)
Acest indicator vă informează ce treaptă
trebuie cuplată pentru a economisi
combustibil.

• Treaptă superioară: s2, s3, s4, s5, s6


• Treaptă inferioară: t1, t2, t3, t4, t5

4 53
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 54

Echipamente

AFIȘAJ LCD
Moduri LCD (dacă există în
dotare)
Simbol
Moduri Explicație
Tip B
Acest mod afișează informațiile despre călătorie, cum ar fi contorul de parcurs,
consumul de combustibil și altele.
Computer de bord
Pentru informații suplimentare, consultați „Computer de bord” din cadrul acestui
capitol.

Acest mod informează asupra intervalului de service (număr de kilometri sau de zile)
Informații
și a mesajelor de avertizare aferente sistemului TPmS sau lichidului de spălare.

Setări utilizator În acest mod puteți modifica setările pentru uși, lămpi și alte componente.

h Pentru controlul modurilor LCD, consultați „Comandă afișaj LCD” din cadrul acestui capitol.

4 54
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 55

Echipamente

] NOTĂ
Dacă survine oricare dintre următoarele
situații, este posibil ca numărul de
kilometri și de zile să fie incorect.
- Se deconectează cablul bateriei.
- Comutatorul siguranțelor este
dezactivat.
- Bateria este descărcată.

OLm043404E OLm043405E
Mod informații Service required (service necesar)
Interval de service Dacă nu ați efectuat revizia periodică
Service in (prezentare în service) conform intervalului de service deja
introdus, este afișat pentru câteva secunde
Calculează și afișează când trebuie
mesajul „Service required” (service
efectuată revizia periodică (număr de
necesar), la fiecare trecere a contactului
kilometri sau de zile).
sau butonului pentru pornirea/oprirea
Dacă numărul de kilometri sau durata de motorului în poziția ON. (Kilometrii și durata
timp atinge 1.500 km (900 mile) sau 30 de timp se modifică la „—-”)
de zile, este afișat pentru câteva
secunde mesajul „Service in” (prezentare
în service), la fiecare trecere a Pentru a reseta intervalul de service la
contactului sau butonului pentru numărul de kilometri și de zile introdus în
pornirea/oprirea motorului în poziția ON. prealabil:
- Activați modul resetare prin apăsarea
butonului [ ] mai mult de 5 secunde,
apoi apăsați din nou butonul [ ] mai
mult de 1 secundă. (Europa)
- Țineți apăsat mai mult de 1 secundă
butonul [ ] (cu excepția Europei).

4 55
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 56

Echipamente

Door (ușă) Auto Door Unlock (deblocare automată


Auto Door Lock (blocare automată uși) uși) (dacă există în dotare)
(dacă există în dotare) • Off (dezactivat):
• Off (dezactivat): Deblocarea automată a ușilor este
Blocarea automată a ușilor este dezactivată.
dezactivată. • Key Out or Power Off (Cheie scoasă
• Speed (viteză): sau întrerupere alimentare cu
Toate ușile se blochează automat dacă tensiune):
viteza vehiculului depășește 15 km/h Dacă cheia este scoasă din contact
(9,3 mph). sau butonul pentru pornirea/oprirea
• Shift Lever (schimbător de viteze): motorului este în poziția OFF, toate
ușile se vor debloca automat.
Toate ușile se vor bloca automat dacă
OLm043406E
selectorul de viteze este trecut din • Driver Door Unlock (Deblocare ușă
Mod User Settings (setări poziția P (parcare) în poziția R șofer):
utilizator) (marșarier), N (neutru) sau D Dacă ușa șoferului este deblocată,
Descriere (deplasare). toate ușile se vor debloca automat.
În acest mod puteți modifica setările • Shift Lever (schimbător de viteze):
pentru uși, lămpi și alte componente. Dacă selectorul de viteze este trecut în
poziția P (parcare), toate ușile se vor
debloca automat.

4 56
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 57

Echipamente

Horn Feedback (feedback claxon) (dacă Lamp (lampă) AVG Fuel Eco Reset (resetare consum
există în dotare) Head Lamp Delay (întârziere faruri) mediu de combustibil)
Dacă este bifat acest element, se va (dacă există în dotare) • Auto Reset (resetare automată):
activa feedback-ul claxonului. Dacă este bifat acest element, funcțiile După realimentare, consumul de
După blocarea ușilor de la butonul de pe de stingere întârziată și de întâmpinare a combustibil se va reseta automat.
telecomandă, dacă apăsați din nou în 4 farurilor se vor activa. • manual Reset (resetare manuală):
secunde butonul de blocare, sunetul de După realimentare, consumul de
avertizare se va auzi o dată pentru a Settings (setări) combustibil nu se va reseta automat.
indica faptul că toate ușile sunt blocate. Pentru informații suplimentare, consultați
Language (limba) (dacă există în dotare)
Alegeți limba preferată pentru afișajul „Computer de bord” în cadrul acestui
LCD. capitol.

SPAS Voice (voce SPAS) (dacă există în


dotare)
Reglați volumul pentru informațiile voce
SPAS.

Temperature Unit (unitate de măsură


temperatură)
Transformă unitatea de măsură din °C în
°F sau din °F în °C.

4 57
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 58

Echipamente

OLm043407E OLm043413E OLm043410E


Service Interval (interval de service) Mesaje de avertizare (dacă există Low Key Battery (baterie descărcată
(cu excepția Europei) în dotare) cheie)
În acest mod, puteți activa funcția Shift to “P” position (treceți în poziția (pentru sistem de cheie inteligentă)
interval de service cu setarea kilometraj „P”) (pentru sistem de cheie • Acest mesaj de avertizare apare dacă
(km sau mile) sau durată de timp (luni). inteligentă și transmisie automată) bateria cheii inteligente este
• Acest mesaj de avertizare apare dacă descărcată, dacă butonul pentru
] NOTĂ încercați să opriți motorul, iar pornirea/oprirea motorului trece în
selectorul de viteze nu este în poziția P poziția OFF.
Dacă setarea intervalului de service al
vehiculului nu este disponibilă, vă (parcare).
recomandăm să consultați un dealer • În acest moment, butonul pentru
autorizat HYUNDAI. pornirea/oprirea motorului trece în
poziția ACC (dacă apăsați încă o dată
butonul pentru pornirea/oprirea
motorului, acesta va trece în poziția
ON).

4 58
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 59

Echipamente

OLm043500N OLm043502N OLm043503N


Press start button while turn steering Steering wheel unlocked (volan Check steering wheel lock system
(apăsați butonul de pornire în timp ce deblocat) (pentru sistem de cheie (verificați sistemul de blocare a
rotiți volanul)(pentru sistem de cheie inteligentă) volanului) (pentru sistem de cheie
inteligentă) • Acest mesaj de avertizare apare dacă inteligentă)
• Acest mesaj de avertizare apare dacă volanul nu se blochează la trecerea • Acest mesaj de avertizare apare dacă
volanul nu se deblochează normal la butonului pentru pornirea/oprirea volanul nu se blochează în mod
apăsarea butonului pentru pornirea/ motorului în poziția OFF. normal, la trecerea butonului pentru
oprirea motorului. pornirea/oprirea motorului în poziția
• Rotiți volanul stânga-dreapta în timp OFF.
ce apăsați butonul pentru pornirea/
oprirea motorului.

4 59
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 60

Echipamente

OLm043415E OLm043416E OLm043408E


Press brake pedal to start engine Press clutch pedal to start engine Key not in vehicle (cheia nu este în
(apăsați pedala de frână pentru a (apăsați pedala de ambreiaj pentru a vehicul) (pentru sistem de cheie
porni motorul) (pentru sistem de porni motorul) (pentru sistem de inteligentă)
cheie inteligentă și transmisie cheie inteligentă și transmisie • Acest mesaj de avertizare apare dacă
automată) manuală) cheia inteligentă nu este în vehicul,
• Acest mesaj de avertizare apare dacă • Acest mesaj de avertizare apare dacă atunci când apăsați butonul pentru
butonul pentru pornirea/oprirea butonul pentru pornirea/oprirea pornirea/oprirea motorului.
motorului trece de două ori în poziția motorului trece de două ori în poziția • Înseamnă că trebuie să aveți
ACC, la apăsarea repetată a acestuia ACC, la apăsarea repetată a acestuia întotdeauna asupra dvs. cheia
fără a apăsa pedala de frână. fără a apăsa pedala de ambreiaj. inteligentă.
• Înseamnă că pentru a porni motorul • Înseamnă că pentru a porni motorul
trebuie să apăsați pedala de frână. trebuie să apăsați pedala de ambreiaj.

4 60
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 61

Echipamente

OLm043409E OLm043411E OLm043412E


Key not detected (cheia nu este Press start button again (apăsați din Press start button with smart key
detectată) (pentru sistem de cheie nou butonul de pornire) (pentru (apăsați butonul de pornire cu cheia
inteligentă) sistem de cheie inteligentă) inteligentă) (pentru sistem de cheie
• Acest mesaj de avertizare apare dacă • Acest mesaj de avertizare apare dacă inteligentă)
cheia inteligentă nu este detectată, nu puteți acționa butonul pentru • Acest mesaj de avertizare apare dacă
atunci când apăsați butonul pentru pornirea/oprirea motorului, deoarece apăsați butonul pentru pornirea/oprirea
pornirea/oprirea motorului. sistemul acestuia este defect. motorului în timp ce este afișat mesajul
• Înseamnă că ați putea porni motorul, „Key not detected” (cheia nu este
dacă apăsați încă o dată butonul detectată).
pentru pornirea/oprirea motorului. • În acest moment, lampa de control a
• Dacă avertizarea apare la fiecare imobilizatorului clipește.
apăsare a butonului pentru
pornirea/oprirea motorului, vă
recomandăm să verificați vehiculul la
un dealer autorizat HYUNDAI.

4 61
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 62

Echipamente

OLm043417E OLm043414E OLm043418


Check fuse “BRAKE SWITCH” Shift to “P” or “N” to start engine Door Open (ușă deschisă)
(verificați siguranța comutatorului (treceți în poziția „P” sau „N” pentru • Înseamnă că este deschisă o ușă.
frânei) (pentru sistem de cheie a porni motorul) (pentru sistem de
inteligentă și transmisie automată) cheie inteligentă și transmisie
• Acest mesaj de avertizare apare dacă automată)
siguranța comutatorului frânei este • Acest mesaj de avertizare apare dacă
arsă. încercați să porniți motorul, iar
• Înseamnă că trebuie să înlocuiți selectorul de viteze nu este în poziția P
siguranța cu una nouă. Dacă acest (parcare) sau în punctul N (neutru).
lucru nu este posibil, puteți porni
motorul apăsând pentru 10 secunde ] NOTĂ
butonul pentru pornirea/oprirea Puteți porni motorul cu selectorul de
motorului în poziția ACC. viteze în punctul N (neutru). Dar pentru
siguranța dvs., vă recomandăm să porniți
motorul cu selectorul de viteze în poziția
P (parcare).

4 62
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 63

Echipamente

OLm043419 OLm043420 OLm043501N


Tailgate Open (hayon deschis) Sunroof Open (trapă de plafon Low Washer Fluid (Nivel scăzut lichid
• Înseamnă că hayonul este deschis. deschisă) (dacă există în dotare) de spălare) (dacă există în dotare)
• Înseamnă că trapa de plafon este • Acest mesaj de avertizare apare în
deschisă. modul atenționare service, dacă
rezervorul lichidului de spălare este
aproape gol.
• Înseamnă că trebuie să completați
nivelul lichidului de spălare.

4 63
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 64

Echipamente

COMPUTER DE BORD
n Tip A ] NOTĂ Moduri parcurs
Dacă se deconectează bateria, unele La apăsarea scurtă a butonului, modul
dintre informațiile salvate de contor de parcurs se schimbă după cum
computerul de bord (de exemplu viteza se vede mai jos:
medie) se resetează. - Tip A: Buton TRIP
- Tip B: [ ]

• Tip A (dacă există în dotare)

OEL043703 PARCURS Timp scurs


n Tip B

Autonomie* Viteză
medie vehicul

Consum mediu Consum instantaneu


de combustibil* de combustibil*
OEL043702
Prezentare
Descriere
Computerul de bord este un indicator * : dacă există în dotare
care afișează informații referitoare la
condițiile de parcurs.

4 64
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 65

Echipamente

• Tip B (dacă există în dotare) n Tip A n Tip B • Contorul de parcurs indică distanța
totală parcursă de la ultima resetare.
- Interval distanță: 0,0 ~ 9999,9 km
sau mile
Autonomie/ • Pentru a reseta contorul de parcurs,
Consum mediu de combustibil/ apăsați butonul parcurs (Tip A: TRIP,
Consum instantaneu de combustibil Tip B: ) mai mult de 1 secundă în
momentul afișării contorului de
parcurs.
Contor de parcurs A/
Viteză medie vehicul A/ Viteză medie vehicul (2)
Timp scurs A • Viteza medie a vehiculului se
OLm049320/OEL049325/
calculează ținând cont de distanța
totală parcursă și de timpul de condus
OEL049326/OLm043403E

Parcurs A/B care a trecut de la ultima resetare a


Contor de parcurs B/ Contor de parcurs (1) vitezei medii a vehiculului.
Viteză medie vehicul B/ • Tip A - Interval viteză: 0 ~ 999 km/h sau mPH
Timp scurs B TRIP: Contor de parcurs • Pentru a reseta viteza medie a
vehiculului, apăsați butonul parcurs
• Tip B (Tip A: TRIP, Tip B: ) mai mult de 1
TRIP A: secundă în momentul afișării vitezei
h Pentru controlul modurilor LCD, medie a vehiculului.
Contor de parcurs A→ : ordine
consultați „Comandă afișaj LCD” din
modificată
cadrul acestui capitol.
TRIP B:
Contor de parcurs B→ : ordine
modificată

4 65
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 66

Echipamente

] NOTĂ n Tip A n Tip B ] NOTĂ


• Viteza medie a vehiculului nu este • Dacă vehiculul nu se află pe o
afișată dacă distanța parcursă este suprafață plană sau dacă bateria a fost
mai mică de 300 de metri (0,186 mile) deconectată, este posibil ca funcția
sau dacă timpul de condus este mai autonomie să nu funcționeze corect.
mic de 10 secunde, de la trecerea • Autonomia indicată poate fi diferită
contactului sau a butonului pentru de autonomia reală, deoarece
pornirea/oprirea motorului în poziția reprezintă o estimare a distanței care
ON. mai poate fi parcursă.
• Chiar dacă vehiculul nu se deplasează, • Dacă se alimentează cu mai puțin de 6
viteza medie a vehiculului se litri (1,6 galoane) de combustibil,
contorizează în continuare, cât timp computerul de bord ar putea să nu
motorul este pornit. OLm049321/OEL049323/ înregistreze schimbarea.
OEL049324/OLm043402E • În funcție de condițiile de parcurs,
Timp scurs (3) Consum de stilul de condus și starea vehiculului,
• Timpul scurs indică timpul total scurs combustibil consumul de combustibil și autonomia
de la ultima resetare. Autonomie (1)
pot varia foarte mult.
- Interval de timp (hh:mm): 00:00 ~ 99:59 • Autonomia indică distanța estimată pe
• Pentru a reseta timpul scurs, apăsați care o poate parcurge vehiculul cu
butonul parcurs (Tip A: TRIP, Tip B: combustibilul rămas.
) mai mult de 1 secundă în momentul - Interval distanță: 50 ~ 9999 km sau
afișării timpului scurs. 30 ~ 9999 mile.
• Dacă distanța estimată este mai mică
] NOTĂ de 50 km (30 mile), autonomia indicată
Chiar dacă vehiculul nu se deplasează, de computerul de bord va fi „—-”.
timpul scurs se contorizează în
continuare, cât timp motorul este
pornit.

4 66
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 67

Echipamente

Consum mediu de combustibil (2) Resetare automată Consum instantaneu de combustibil


• Consumul mediu de combustibil se Consumul mediu de combustibil se va (3)
calculează ținând cont de distanța reseta la zero (—-), dacă viteza • Acest mod afișează consumul
totală parcursă și de consumul de vehiculului depășește 1 km/h după ce se instantaneu de combustibil din ultimele
combustibil de la ultima resetare a realimentează cu mai mult de 6 litri (1,6 câteva secunde, dacă viteza
consumului mediu de combustibil. galoane). vehiculului este mai mare de 10 km/h
- Interval consum mediu de (6,2 mPH).
combustibil: 0,0 ~ 99,9 l/100km sau ] NOTĂ - Interval consum mediu de
mPG Pentru a permite un calcul mai exact, combustibil:
• Consumul mediu de combustibil poate consumul mediu de combustibil nu este Tip A : 0 ~ 99,9 l/100 km sau mPG
fi resetat atât manual, cât și automat. afișat, dacă distanța parcursă este mai Tip B: 0 ~ 30 l/100 km sau 0 ~ 50 mPG
mică de 50 de metri (0,03 mile) sau dacă
Resetare manuală timpul de condus este mai mic de 10
Pentru a reseta manual consumul mediu secunde, de la trecerea contactului sau a
de combustibil, apăsați butonul parcurs butonului pentru pornirea/oprirea
(Tip A: TRIP, Tip B: ) mai mult de 1 motorului în poziția ON.
secundă în momentul afișării consumului
mediu de combustibil.

4 67
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 68

Echipamente

Lămpi de avertizare și control Lampă de control ECO Lampă de avertizare airbag


Toate lămpile de avertizare se verifică (dacă există în dotare) ECO (dacă există în dotare)
prin cuplarea contactului (nu porniți
motorul). Dacă oricare dintre lămpi nu se
aprinde, vă recomandăm să verificați Această lampă de control se aprinde: La fiecare cuplare a contactului, lampa
sistemul la un dealer autorizat Dacă activați sistemul ECO, prin de avertizare se aprinde pentru
HYUNDAI. apăsarea butonul ECO activ. aproximativ 6 secunde.
După pornirea motorului, verificați dacă Lampa se aprinde dacă sistemul SRS
toate lămpile de avertizare s-au stins. Pentru informații suplimentare, consultați este defect. Dacă lampa de avertizare
Dacă una dintre lămpile de avertizare „Sistem ECO activ” în capitolul 5. airbag nu se aprinde sau rămâne aprinsă
rămâne aprinsă, indică o situație care după 6 secunde de la cuplarea
necesită verificare. La eliberarea frâna contactului ori pornirea motorului sau
de mână, lampa de avertizare a dacă aceasta se aprinde în timpul
sistemului de frânare trebuie să se deplasării, vă recomandăm verificarea
stingă. Dacă nivelul combustibilului este sistemului la un dealer autorizat
prea scăzut, lampa de avertizare nivel HYUNDAI.
combustibil rămâne aprinsă.

4 68
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 69

Echipamente

Lampă de avertizare sistem Lampă de ] NOTĂ


antiblocare frâne (ABS) avertizare Dacă lampa de avertizare ABS sau
(dacă există în dotare) distribuție lampa de avertizare EBD se aprinde și
electronică a rămâne aprinsă, este posibil ca
Lampa se aprinde la cuplarea contactului forței de frânare (EBD) vitezometrul sau kilometrajul/contorul
și se stinge după aproximativ 3 secunde, de parcurs să nu funcționeze corect. De
dacă sistemul funcționează corect. Dacă cele două lămpi de avertizare se asemenea, este posibil să se aprindă
WK-23

Dacă lampa de avertizare ABS rămâne aprind simultan în timpul deplasării, este lampa de avertizare EPS, iar efortul de
aprinsă, dacă se aprinde în timpul posibil ca sistemele ABS și EBD să fie manevrare a volanului este posibil să
deplasării sau dacă nu se aprinde la defecte. crească sau să scadă. În acest caz, se
cuplarea contactului, este posibil ca În acest caz, este posibil ca sistemul recomandă verificarea sistemului la un
sistemul ABS să fie defect. ABS și sistemul de frânare să nu dealer autorizat HYUNDAI.
În acest caz, vă recomandăm verificarea funcționeze normal. Vă recomandăm
sistemului la un dealer autorizat verificarea sistemului la un dealer
HYUNDAI. Sistemul de frânare autorizat HYUNDAI.
funcționează normal, dar nu beneficiază
de asistența ABS. AVERTISMENT
Dacă lămpile de avertizare pentru
sistemul ABS și de frânare se
aprind și rămân aprinse, sistemul
de frânare al vehiculului nu
funcționează normal. În cazul unei
frânări bruște este posibil să
întâlniți situații pe cât de
neașteptate, pe atât de periculoase.
În acest caz, nu rulați cu viteză
mare și nu frânați brusc.
Vă recomandăm verificarea
sistemului la un dealer autorizat
HYUNDAI.

4 69
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 70

Echipamente

Avertizare și semnal sonor Lampă de control fază Indicator proiectoare de


centuri de siguranță (dacă scurtă (dacă există în ceață (dacă există în
există în dotare) dotare) dotare)

Lampă de avertizare centuri de siguranță Această lampă de control se aprinde la Indicatorul se aprinde dacă sunt aprinse
Pentru atenționarea șoferului, lampa de aprinderea farurilor. proiectoarele de ceață.
avertizare centuri de siguranță va clipi
sau se va aprinde pentru aproximativ 6 Indicator fază lungă Indicator lampă ceață spate
secunde de fiecare dată când cuplați (dacă există în dotare)
contactul, indiferent dacă centurile sunt
sau nu fixate.
Pentru informații suplimentare, consultați Acest indicator se aprinde dacă sunt Acest indicator se aprinde dacă sunt
„Centură de siguranță” în capitolul 3. aprinse farurile și este selectată poziția aprinse lămpile de ceață spate.
pentru fază lungă sau dacă maneta de
Lămpi de control semnalizare este în poziția semnalizare
semnalizare cu farurile.

Indicator lumini aprinse


La activarea semnalizatorului, lămpile (dacă există în dotare)
verzi indică direcția de deplasare. Dacă
lampa se aprinde, dar nu clipește sau
dacă clipește mai rapid decât în mod Indicatorul se aprinde dacă sunt aprinse
obișnuit ori dacă nu se aprinde, pozițiile sau farurile.
înseamnă că sistemul de semnalizare
este defect. În acest caz, vă
recomandăm verificarea sistemului la un
dealer autorizat HYUNDAI.
Acest indicator clipește și dacă sunt
activate luminile de avarie.

4 70
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 71

Echipamente

Lampă de avertizare Lampă de avertizare nivel


presiune ulei motor ATENȚIE ulei de motor (motor diesel,
Dacă după pornirea motorului dacă există în dotare)
lampa de avertizare presiune
Această lampă de avertizare indică scăzută ulei rămâne aprinsă, acesta Lampa de avertizare nivel ulei de motor
faptul că presiunea uleiului de motor este ar putea suferi defecțiuni grave. se aprinde dacă trebuie verificat nivelul
redusă. Lampa de avertizare se aprinde uleiului de motor.
Dacă lampa de avertizare se aprinde în dacă presiunea uleiului este prea Dacă se aprinde lampa de avertizare,
timpul deplasării: scăzută. În condiții normale, lampa verificați cât mai curând nivelul uleiului
se aprinde la cuplarea contactului de motor și completați, dacă este cazul.
1. Opriți în siguranță pe marginea
și se stinge după pornirea
drumului. Turnați uleiul încet și utilizați o pâlnie.
motorului. Dacă după pornirea
2. Verificați nivelul uleiului de motor cu (capacitate de completare cu ulei:
motorului lampa de avertizare
motorul oprit. Dacă nivelul este aproximativ 0,6 ~ 1,0 l)
presiune scăzută ulei rămâne
scăzut, completați cu ulei atât cât este aprinsă, motorul prezintă defecțiuni Utilizați numai ulei de motor specificat.
necesar. grave. (Consultați „Lubrifianți recomandați și
Dacă după completarea nivelului uleiului capacități” în capitolul 8.)
Dacă survine o astfel de situație,
lampa de avertizare rămâne aprinsă sau opriți mașina în siguranță, opriți Asigurați-vă că nivelul uleiului de motor
dacă nu aveți ulei, vă recomandăm să motorul și verificați nivelul uleiului. nu depășește marcajul F (plin) de pe jojă.
apelați la un dealer autorizat HYUNDAI. Dacă nivelul uleiului este scăzut,
completați până la nivelul corect și
ATENȚIE porniți din nou motorul. Dacă lampa
Dacă motorul nu este oprit imediat rămâne aprinsă în timp ce motorul
după aprinderea lămpii de este pornit, opriți-l imediat. În toate
avertizare presiune ulei de motor, cazurile în care lampa de avertizare
acesta se poate defecta iremediabil. rămâne aprinsă în timp ce motorul
este pornit, vă recomandăm
verificarea sistemului la un dealer
autorizat HYUNDAI.

4 71
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 72

Echipamente

] NOTĂ Avertizare frână de Vehiculul Hyundai este echipat cu sistem


• După parcurgerea a aproximativ 50 ~ mână și lichid de frână de frânare cu dublu circuit în diagonală.
100 km de la încălzirea motorului, Acest sistem permite frânarea vehiculului
după completarea nivelului uleiului Avertizare frână de mână chiar și în eventualitatea defectării unui
de motor, lampa de avertizare se va circuit din cele două. Dacă doar unul din
Lampa de avertizare se va aprinde dacă
stinge. cele două circuite este funcțional, cursa
frâna de mână este trasă și contactulWK-23
• Decuplați și cuplați contactul de 3 ori pedalei va fi mai lungă, iar pentru oprire
este în poziția START sau ON. La
în interval de 10 secunde, iar lampa de este necesară apăsarea mai puternică a
eliberarea frânei de mână, lampa de
avertizare se va stinge imediat. Cu pedalei de frână. Deoarece doar
avertizare trebuie să se stingă.
toate acestea, dacă stingeți lampa de jumătate de sistem este funcțional,
avertizare fără a completa nivelul distanțele de frânare vor fi mai lungi.
Avertizare nivel scăzut lichid de frână Dacă sistemul de frânare este defect,
uleiului de motor, aceasta se va
aprinde din nou după aproximativ 50 Dacă lampa de avertizare rămâne schimbați într-o treaptă inferioară și opriți
~ 100 km de la încălzirea motorului. aprinsă, poate să indice că nivelul vehiculul imediat ce acest lucru se poate
lichidului de frână din rezervor este face în siguranță.
scăzut. Pentru a verifica funcționarea becurilor,
ATENȚIE Dacă lampa de avertizare rămâne verificați dacă lampa de avertizare frână
Dacă lampa rămâne aprinsă după aprinsă: de mână și lichid de frână se aprinde la
ce ați completat cu ulei și ați 1. Conduceți cu atenție până la cel mai cuplarea contactului.
parcurs aproximativ 50 ~ 100 km apropiat loc sigur de parcare și opriți
după ce motorul s-a încălzit, vă
recomandăm verificarea sistemului
vehiculul.
AVERTISMENT
2. După oprirea motorului, verificați
la un dealer autorizat HYUNDAI. Condusul vehiculului cu una din
imediat nivelul lichidului de frână și
Chiar dacă lampa nu se aprinde lămpile de avertizare aprinsă este
dacă este necesar, completați. Apoi
după repornirea motorului, nivelul periculoasă. Dacă lampa de
verificați etanșeitatea sistemului de
uleiului de motor trebuie verificat și avertizare sistem de frânare
frânare.
completat periodic. rămâne aprinsă, vă recomandăm
3. Dacă lampa de avertizare rămâne repararea sistemului la un dealer
aprinsă, frânele nu funcționează autorizat HYUNDAI.
corect sau observați scurgeri de lichid
de frână, nu continuați călătoria. Vă
recomandăm să contactați un dealer
autorizat HYUNDAI.

4 72
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 73

Echipamente

Sistem de monitorizare a presiunii în Indicator oprire automată


anvelope (TPMS) (dacă există în AVERTISMENT (dacă există în dotare)
dotare) - oprire în siguranță
Indicator presiune scăzută în • TPMS nu vă poate avertiza în Acest indicator se va aprinde dacă
anvelope cazul unei explozii de cauciuc. motorul intră în modul oprire la ralanti a
• Dacă simțiți că vehiculul a sistemului ISG (oprire și pornire la
devenit instabil, luați imediat ralanti).
piciorul de pe pedala de Dacă motorul pornește automat,
Indicator poziție anvelopă cu accelerație, frânați ușor și indicatorul de oprire automată din cadrul
presiune scăzută constant și trageți ușor pe grupului de instrumente clipește pentru 5
dreapta. secunde.

La cuplarea contactului, indicatorul Pentru informații suplimentare, consultați


presiune scăzută în anvelope se aprinde „Sistem ISG (oprire și pornire la ralanti)”
pentru 3 secunde. la începutul capitolului 5.
Indicatoarele de presiune scăzută în
anvelope și de poziție se aprind dacă ] NOTĂ
una sau mai multe anvelope sunt Dacă motorul este pornit automat de
dezumflate. către sistemul ISG, este posibil ca unele
Indicatorul de presiune scăzută în lămpi de avertizare (lampa de
anvelope se aprinde după ce clipește avertizare ABS, ESP, ESP dezactivat,
aproximativ un minut, dacă sistemul de EPS sau frână de mână) să se aprindă
monitorizare a presiunii în anvelope este pentru câteva secunde.
defect. Acest lucru se datorează bateriei
În acest caz, vă recomandăm verificarea descărcate. Acest lucru nu înseamnă că
sistemului la un dealer autorizat sistemul este defect.
HYUNDAI.
Pentru informații suplimentare, consultați
TPmS în capitolul 6.

4 73
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 74

Echipamente

Avertizare stare alternator Lampă de avertizare ușă Lampă de avertizare trapă


deschisă de plafon deschisă (dacă
există în dotare)

Această lampă de avertizare indică o Lampa de avertizare se aprinde dacă Dacă șoferul scoate cheia din contact
defecțiune la alternator sau la sistemul una dintre uși nu este închisă corect, (cheie inteligentă: oprește motorul) și
de încărcare a bateriei. indiferent de poziția contactului. deschide ușa șoferului atunci când trapa
de plafon nu este închisă complet,
Dacă lampa de avertizare se aprinde în avertizarea sonoră se va auzi
timpul deplasării: Lampă de avertizare hayon
aproximativ 7 secunde, iar lampa de
1. mergeți până la cel mai apropiat loc deschis
avertizare trapă de plafon deschisă se va
sigur de parcare. aprinde sau va clipi aproximativ 7
2. Cu motorul oprit, verificați să nu fie secunde.
slăbită sau ruptă cureaua Lampa de avertizare clipește dacă
Închideți bine trapa de plafon atunci când
alternatorului. hayonul nu este bine închis, indiferent de
părăsiți vehiculul.
3. Dacă reglajul curelei este corect, poziția contactului.
există o problemă la sistemul electric
de încărcare a bateriei. Vă Indicator poziție ușă deschis
recomandăm verificarea sistemului la (inclusiv hayon)
un dealer autorizat HYUNDAI.

Indicatorul se aprinde dacă o ușă sau


hayonul nu este bine închis.
Indicatorul afișează care dintre uși este
deschisă.

4 74
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 75

Echipamente

Indicator sistem de Cu sistem de cheie inteligentă Lampă de avertizare nivel


imobilizare (dacă există în Dacă survine oricare dintre următoarele scăzut combustibil
dotare) situații, în cazul unui vehicul echipat cu
cheie inteligentă, indicatorul imobilizatorului
Fără sistem de cheie inteligentă se aprinde, clipește sau se stinge. Această lampă de avertizare vă
Acest indicator se aprinde când • Dacă cheia inteligentă este în vehicul, atenționează că rezervorul de
introduceți cheia cu cod de imobilizare în iar butonul pentru PORNIREA/ combustibil este aproape gol. Dacă se
contact și o rotiți în poziția ON pentru a OPRIREA mOTORULUI este în poziția aprinde, alimentați de urgență.
porni motorul. ACC sau ON, indicatorul se va aprinde Deplasarea cu lampa de avertizare nivel
Se poate porni motorul. După pornirea pentru 30 de secunde, pentru a combustibil aprinsă sau cu indicatorul
motorului, indicatorul se stinge. confirma că puteți porni motorul. Cu nivelului de combustibil sub gradația „E”
Dacă indicatorul clipește când contactul toate acestea, dacă cheia inteligentă poate provoca funcționarea cu rateuri a
este cuplat, înainte de a porni motorul, vă nu este în vehicul și este apăsat motorului și defectarea catalizatorului.
recomandăm verificarea sistemului la un butonul pentru PORNIREA/OPRIREA
dealer autorizat HYUNDAI. mOTORULUI, indicatorul va clipi
pentru câteva secunde, pentru a
confirma că nu puteți porni motorul.
• Dacă indicatorul se aprinde doar
pentru 2 secunde și se stinge când
butonul pentru PORNIREA/OPRIREA
mOTORULUI este trecut în poziția ON,
iar cheia inteligentă este în vehicul, vă
recomandăm verificarea sistemului la
un dealer autorizat HYUNDAI.
• Dacă bateria este descărcată și se
apasă butonul pentru PORNIREA/
OPRIREA mOTORULUI, indicatorul
clipește și nu puteți porni motorul. Cu
toate acestea, puteți porni motorul prin
introducerea cheii inteligente în
suportul acesteia. De asemenea, dacă
sistemul cheii inteligente este defect,
indicatorul va clipi.
4 75
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 76

Echipamente

Lampă de control
defecțiuni (MIL) (lampă de ATENȚIE ATENȚIE - motor diesel
verificare motor) Deplasarea prelungită cu lampa de (dacă este echipat cu DPF)
control aprinsă poate provoca Dacă lampa de control defecțiuni
Lampa de control este o componentă a defectarea sistemului de control al clipește, este posibil ca aceasta să se
sistemului de control al motorului, care emisiilor și poate afecta negativ oprească dacă viteza vehiculului
monitorizează componentele sistemului consumul de combustibil și depășește 60 km/h (37 mph) sau dacă
de control al emisiilor. Dacă lampa de performanțele. vehiculul se deplasează pentru o
control se aprinde în timpul deplasării, anumită perioadă de timp (aproximativ
înseamnă că a fost detectată o posibilă 25 de minute) într-o treaptă superioară
treptei 2, cu o turație a motorului de
problemă la sistemul de control al
emisiilor.
ATENȚIE 1500 ~ 2000 rpm.
Lampa se aprinde și la cuplarea - motor pe benzină Dacă lampa de control defecțiuni
contactului, dar se stinge la câteva Dacă lampa de control defecțiune continuă să clipească deși a fost
secunde după pornirea motorului. Dacă sistem control emisii se aprinde, efectuată această procedură, vă
se aprinde în timpul deplasării sau nu se este posibil să se fi defectat recomandăm verificarea sistemului
aprinde la cuplarea contactului, vă catalizatorul, ceea ce poate duce la la un dealer autorizat HYUNDAI.
recomandăm verificarea sistemului la un pierderea puterii motorului. Vă Dacă continuați deplasarea cu
dealer autorizat HYUNDAI. recomandăm să verificați sistemul lampa de control defecțiuni clipind
În general, vehiculul poate fi condus în la un dealer autorizat HYUNDAI. o perioadă lungă de timp, sistemul
continuare, dar vă recomandăm DPF se poate defecta, iar consumul
verificarea sistemului la un dealer de combustibil poate crește.
autorizat HYUNDAI.
ATENȚIE - motor diesel
Dacă lampa de control defecțiune
sistem control emisii clipește, apar erori
legate de cantitatea de combustibil
injectat, care pot provoca pierderea
puterii motorului, zgomot la aprindere și
creșterea nivelului noxelor. Vă
recomandăm să verificați sistemul la un
dealer autorizat HYUNDAI.

4 76
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 77

Echipamente

Lămpi de control Lampă de control sistem Indicator pilot automat


Lampă de control sistem electronic de control al (dacă există în dotare)
electronic de control al stabilității (ESC) dezactivat Indicator pilot automat
stabilității (dacă există în dotare) (dacă există în dotare)
Indicatorul se aprinde dacă este activat
Această lampă de control se aprinde: Această lampă de control se aprinde: pilotul automat.
• După ce treceți contactul sau butonul • După ce treceți contactul sau butonul Indicatorul pilotului automat se aprinde
pentru pornirea/oprirea motorului în pentru pornirea/oprirea motorului în dacă se apasă butonul corespunzător de
poziția ON. poziția ON. pe volan.
- Se aprinde aproximativ 3 secunde și - Se aprinde aproximativ 3 secunde și Dacă se apasă din nou butonul,
apoi se stinge. apoi se stinge. indicatorul se stinge. Pentru informații
• Dacă sistemul ESC este defect. • Dacă dezactivați sistemul ESC prin suplimentare privind utilizarea acestui
apăsarea butonului de dezactivare sistem, consultați „Pilot automat” în
În acest caz, vă recomandăm să capitolul 5.
ESC.
verificați vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI.
Pentru informații suplimentare, consultați Indicator setare pilot automat
Această lampă de control clipește:
„Control electronic al stabilității (ESC)” în SET
capitolul 5.
Dacă se activează sistemul ESC.
Indicatorul se aprinde dacă este activat
Pentru informații suplimentare, consultați butonul (-SET sau RES+) al pilotului
„Control electronic al stabilității (ESC)” în automat.
capitolul 5. Indicatorul SET pilot automat din cadrul
grupului de instrumente se aprinde dacă
se apasă butonul (-SET sau RES+) al
sistemului.
Dacă se apasă butonul SET sau dacă se
dezactivează sistemul, indicatorul SET
se stinge.

4 77
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 78

Echipamente

KEY
Indicator frânare la Indicator cheie scoasă Avertizor sonor cheie în contact
coborârea pantelor (DBC) (dacă există în dotare) (dacă există în dotare)
(dacă există în dotare) OUT Dacă ușa șoferului se deschide în timp
ce cheia este în contact (poziția ACC sau
Indicatorul DBC se aprinde când este Dacă butonul pentru PORNIREA/ LOCK), se va auzi o avertizare sonoră. În
cuplat contactul, dar trebuie să se OPRIREA mOTORULUI este în poziția acest fel, nu veți lăsa cheile în vehiculul
stingă după aproximativ 3 secunde. ACC sau ON și se deschide o ușă, pe care îl veți bloca. Avertizorul sonor
Indicatorul DBC se aprinde dacă se sistemul verifică existența cheii sună până când se închide ușa șoferului
apasă butonul DBC, în vederea activării inteligente. Dacă cheia inteligentă nu sau se scoate cheia din contact.
sistemului. este în vehicul, indicatorul clipește, iar
La coborârea unei pante foarte abrupte dacă toate ușile sunt închise, se va auzi
cu o viteză mai mică de 35 km/h (22 și avertizorul sonor, aproximativ 5
mph), sistemul DBC se va activa, iar secunde. Indicatorul se stinge în timp ce
indicatorul DBC va clipi, pentru a indica vehiculul se deplasează. Lăsați cheia
faptul că sistemul DBC este activat. inteligentă în vehicul sau introduceți-o în
suportul acesteia.
Dacă se aprinde indicatorul roșu, este
posibil ca sistemul DBC să se fi
defectat. Vă recomandăm verificarea
sistemului la un dealer autorizat
HYUNDAI.

4 78
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 79

Echipamente

Indicator bujii Lampă de avertizare filtru Lampă de avertizare sistem


incandescente (numai combustibil (motor diesel) de tracțiune integrală
pentru motoarele diesel) (dacă există în dotare)
Lampa de avertizare se aprinde pentru 3
Lampa de control se aprinde la cuplarea secunde după cuplarea contactului, apoi La cuplarea contactului, indicatorul
contactului. După ce lampa se stinge, se se stinge. Dacă lampa se aprinde după tracțiune integrală se va aprinde și apoi
poate porni motorul. Lampa rămâne pornirea motorului, înseamnă că în filtrul se va stinge după câteva secunde.
aprinsă un timp variabil, în funcție de de combustibil s-a acumulat apă. Dacă Dacă lampa de avertizare a sistemului
temperatura lichidului de răcire, survine o astfel de situație, evacuați apa de tracțiune integrală
temperatura exterioară și starea bateriei. acumulată în filtrul de combustibil. clipește, înseamnă că sistemul de
Pentru informații suplimentare, consultați tracțiune integrală este defect. În acest
caz, vă recomandăm verificarea
] NOTĂ „Filtru de combustibil” în capitolul 7.
sistemului la un dealer autorizat
Dacă motorul nu pornește în maximum HYUNDAI.
10 secunde de la încheierea procesului ATENȚIE
de preîncălzire, rotiți din nou cheia de La aprinderea acestei lămpi, este
contact în poziția LOCK pentru 10 posibil ca puterea motorului (viteza
secunde și apoi în poziția ON, pentru a vehiculului și turația de ralanti) să
relua operația de preîncălzire. scadă. Dacă vă continuați călătoria
și lampa este aprinsă, este posibil
ATENȚIE ca motorul sau sistemul common
rail să se defecteze. În acest caz, vă
Dacă lampa de control bujii recomandăm verificarea sistemului
incandescente rămâne aprinsă sau la un dealer autorizat HYUNDAI.
clipește după încălzirea motorului
sau în timpul deplasării, vă
recomandăm verificarea sistemului
la un dealer autorizat HYUNDAI.

4 79
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 80

Echipamente

Indicator diferențial blocat Lampă de avertizare Lampă de avertizare


(dacă există în dotare) temperatură lichid de răcire servodirecție asistată
motor (dacă există în electronic (EPS) (dacă
Lampa de control diferențial blocat se dotare) există în dotare)
aprinde dacă se apasă butonul de
blocare a diferențialului. modul Lampa de avertizare se aprinde dacă Această lampă de control se aprinde la
diferențial blocat permite îmbunătățirea temperatura lichidului de răcire motor cuplarea contactului și apoi se stinge.
tracțiunii la deplasarea pe suprafețe este mai mare de 120±3 °C (248±5,4 °F). Lampa se aprinde dacă sistemul EPS
ude, acoperite cu zăpadă și/sau în teren Nu vă continuați călătoria cu un motor este defect. Dacă se aprinde în timpul
accidentat. Lampa de control diferențial supraîncălzit. Dacă vehiculul se deplasării, vă recomandăm verificarea
blocat se stinge la următoarea apăsare supraîncălzește, consultați sistemului la un dealer autorizat
a butonului. „Supraîncălzire” în capitolul 6. HYUNDAI.

ATENȚIE ] NOTĂ
Nu blocați diferențialul pe suprafețe Aprinderea lămpii de avertizare indică
uscate sau pe autostradă, deoarece supraîncălzirea motorului și posibila
pot apărea zgomote, vibrații și defectare a acestuia.
defecțiuni ale sistemului de
tracțiune integrală.

4 80
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 81

Echipamente

SISTEM DE ASISTENȚĂ LA PARCARE (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


n Senzori spate Acest sistem este unul suplimentar; la n Pe stânga
deplasarea în marșarier șoferul trebuie
să acorde aceeași atenție maximă.
Nu vă bazați niciodată numai pe
semnalele furnizate de senzori.
Ori de câte ori rulați înainte sau înapoi,
fiți la fel de atenți la ce se află în față sau
în spate ca atunci când vă aflați într-un
vehicul care nu este echipat cu sistem de
asistență la parcare.
S e nz or i

AVERTISMENT
OLm043080 OEL049223
n Senzori față/laterali n Pe dreapta
Sistemul de asistență la parcare
trebuie considerat doar o funcție
suplimentară. Șoferul trebuie să
verifice terenul din fața și din
spatele vehiculului.
Funcționalitatea sistemului de
asistență la parcare poate fi
afectată de mulți factori și condiții
de mediu, prin urmare șoferul
trebuie să fie întotdeauna
responsabil de manevrele
S e nz ori f aț ă OEL043246E OEL049223R
Acest sistem avertizează șoferul cu efectuate. Sistem de asistență la parcarea
privire la detectarea unui obiect de către cu spatele (dacă există în dotare)
senzorii din față, spate și lateral, în raza Senzorul din spate detectează distanța
de acțiune a acestora, sub formă de dintre vehicul și obiect. Sistemul de
avertizor sonor sau indicator (LCD), asistență la parcarea cu spatele ajută
atunci când vehiculul se deplasează șoferul în timpul manevrelor de mers cu
înainte sau înapoi. spatele, avertizându-l sonor dacă este
detectat un obiect pe o distanță de 120
cm (47 in.) în spatele vehiculului.

4 81
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 82

Echipamente

Acest sistem este unul suplimentar; la Starea de funcționare Tipuri de avertizoare sonore
deplasarea în marșarier șoferul trebuie • Sistemul se va activa la deplasarea în • Dacă un obiect se află la o distanță
să acorde aceeași atenție maximă. Nu marșarier, dacă este cuplat contactul. cuprinsă între 120 și 61 cm (între 47,2 și
vă bazați niciodată numai pe semnalele Dacă vehiculul se deplasează cu o 24 in.) față de bara de protecție spate:
furnizate de senzori. Ori de câte ori rulați viteză mai mare de 10 km/h (6 mph), semnal sonor intermitent.
în marșarier, fiți la fel de atenți la ce se este posibil ca sistemul să nu se • Dacă un obiect se află la o distanță
află în spatele dvs. ca atunci când vă activeze corect. cuprinsă între 60 și 31 cm (între 23,6 și
aflați într-un vehicul care nu este echipat • Acest sistem se va activa dacă 12,2 in.) față de bara de protecție spate:
cu sistem de asistență la parcarea cu indicatorul butonului de dezactivare a
spatele. semnal sonor intermitent mai rapid.
sistemului de asistență la parcarea cu • Dacă un obiect se află la o distanță de
spatele este stins. Dacă doriți să 30 cm (11,8 in.) față de bara de
AVERTISMENT dezactivați sistemul de asistență la protecție spate:
Sistemul de asistență la parcarea parcarea cu spatele, apăsați din nou semnal sonor continuu.
cu spatele reprezintă doar o funcție butonul de dezactivare a acestuia.
suplimentară. Utilizarea sistemului (Indicatorul butonului se va aprinde.)
poate fi afectată de diverși factori Pentru activarea sistemului, apăsați
(inclusiv de condițiile de mediu). din nou butonul. (Indicatorul butonului
Este responsabilitatea șoferului să se va stinge.)
verifice întotdeauna zona din • Raza de acțiune a sistemului de
spatele vehiculului, înainte și în asistență la parcarea cu spatele este
timp ce efectuează manevre în de aproximativ 120 cm (47 in.).
marșarier. • Dacă sunt detectate mai mult de două
obiecte în același timp, va fi luat în
considerare cel mai apropiat.

4 82
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 83

Echipamente

Condiții de nefuncționare Este posibil ca raza de detectare să se Precauții sistem de asistență la


Este posibil ca sistemul să nu reducă dacă: parcarea cu spatele
funcționeze corect dacă: 1. Senzorul este murdar, de exemplu, de • Este posibil ca sistemul de asistență la
1. Senzorul este acoperit de gheață. zăpadă sau de apă. (Raza de acțiune parcarea cu spatele să nu avertizeze
(Sistemul va funcționa normal după va reveni la normal după îndepărtarea secvențial, în funcție de viteza și forma
dezghețarea senzorilor.) materialelor.) obiectelor detectate.
2. Senzorul este acoperit, de exemplu, 2. Temperatura exterioară este extrem • Dacă înălțimea barei de protecție sau
cu zăpadă sau cu apă ori capacul de ridicată sau de scăzută. poziția de montare a senzorului au fost
senzorului este blocat. (Sistemul va modificate sau dacă bara este
funcționa normal după îndepărtarea Este posibil ca următoarele obiecte să nu deteriorată, este posibil ca sistemul să
materialelor sau dacă senzorii nu mai fie detectate de senzor: funcționeze defectuos. Orice
sunt blocați.) 1. Obiecte ascuțite sau înguste, cum ar fi echipamente sau accesorii care nu
3. Vehiculul se deplasează pe suprafețe funii, lanțuri sau stâlpi mici. sunt montate din fabrică pot afecta
denivelate. (drumuri neasfaltate, performanțele senzorilor.
2. Obiectele care au tendința de a
pietriș, denivelări, pante) obstrucționa frecvența senzorului, ca • Este posibil ca senzorul să nu
4. În raza de acțiune a senzorului se află de exemplu hainele, materialele detecteze obiectele aflate la o distanță
surse de zgomot excesiv (claxoane de spongioase sau zăpada. mai mică de 30 cm (11,8 in.) de acesta
vehicule, motoare de motociclete sau sau să nu aprecieze corect distanța.
3. Obiecte nedetectate sunt mai mici de Procedați cu atenție.
frâne pneumatice de camioane). 1 m (40 in.) și mai înguste de 14 cm (6
5. Afară plouă torențial. in.). • Dacă senzorul îngheață sau dacă este
6. În raza senzorului se află telecomenzi acoperit cu zăpadă, noroi sau apă,
sau telefoane mobile. este posibil să nu funcționeze până la
îndepărtarea acestor materiale,
7. Senzorul este acoperit cu zăpadă. utilizând o cârpă moale.
8. Se tractează o remorcă. • Nu împingeți, nu zgâriați și nu loviți
9. Zona este iluminată de un neon. suprafața senzorilor. Este posibil ca
aceștia să se defecteze.

4 83
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 84

Echipamente

] NOTĂ Autodiagnoză
Acest sistem poate recunoaște numai AVERTISMENT Dacă nu auziți o avertizare sonoră sau
obiectele aflate în raza de acțiune a Fiți atenți atunci când circulați dacă se aude un semnal sonor
senzorilor; sistemul nu poate detecta aproape de marginea drumului, intermitent când cuplați marșarierul,
obiecte amplasate în alte zone, în care pentru a nu accidenta pietonii (fiți înseamnă că există sistemul de asistență
nu sunt montați senzori. De asemenea, atenți în mod special la prezența la parcarea cu spatele este defect. În
este posibil ca obiectele mici sau subțiri, copiilor). Conștientizați faptul că acest caz, vă recomandăm verificarea
cum ar fi stâlpii sau obiectele amplasate din cauza distanței, dimensiunilor sistemului la un dealer autorizat
între senzori, să nu fie detectate. sau materialelor, este posibil ca HYUNDAI.
La deplasarea în marșarier, studiați unele obiecte să nu fie detectate
sau* să fie detectate eronat de către
întotdeauna terenul din spatele
AVERTISMENT
1

vehiculului. senzori. Înainte de a porni de pe


Asigurați-vă că șoferii care nu sunt loc, verificați întotdeauna terenul garanția vehiculului nu acoperă
familiarizați cu sistemul sunt conștienți din apropierea vehiculului. daunele produse vehiculului sau
de performanțele și limitele acestuia. *1
accidentarea ocupanților,
provocate de defectarea sistemului
de asistență la parcarea cu spatele.
Conduceți întotdeauna preventiv.

4 84
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 85

Echipamente

n Pe stânga În pasul aferent controlului volanului, dacă Tipuri de semnale sonore


dezactivați sistemul de asistență la La deplasarea înainte
parcarea cu fața/spatele, sistemul inteligent • Dacă un obiect se află la o distanță
de asistență la parcare se va dezactiva. cuprinsă între 100 și 61 cm (între 39 in.
și 24 in.) față de bara de protecție:
Condiții de funcționare semnal sonor intermitent.
• Acest sistem de asistență la parcare se • Dacă un obiect se află la o distanță
activează, iar indicatorul butonului se cuprinsă între 60 și 31 cm (între 23 și
aprinde, dacă butonul de asistență la parcare 12 in.) față de bara de protecție:
( ) este apăsat în timp ce este cuplat
contactul. Sistemul funcționează indiferent semnal sonor intermitent mai rapid.
OLm041247K
de poziția schimbătorului de viteze. • Dacă un obiect se află la o distanță de
n Pe dreapta
Butonul de asistență la parcare se 30 cm (11 in.) față de bara de protecție:
apasă automat și activează sistemul semnal sonor continuu.
de asistență la parcare atunci când
treceți schimbătorul de viteze în poziția Dacă vehiculul se deplasează în marșarier
R (marșarier). Dacă viteza vehiculului sau schimbătorul de viteze este în punctul
este mai mare de 10 km/h, avertizarea neutru
nu se va activa. • Dacă un obiect se află la o distanță
• Dacă sunt detectate mai mult de două cuprinsă între 120 și 61 cm (între 47,2
obiecte în același timp, indicatorul de și 24 in.) față de bara de protecție:
avertizare le afișează pe toate. semnal sonor intermitent.
OLm042247R • Dacă sunt detectate mai mult de două • Dacă un obiect se află la o distanță
Sistem de asistență la parcarea cu obiecte în același timp, sunetul de cuprinsă între 60 și 31 cm (între 23 și
fața/spatele (dacă există în dotare) avertizare este aferent celui mai apropiat. 12 in.) față de bara de protecție:
Sistemul de asistență la parcarea cu • La deplasarea în marșarier, dacă semnal sonor intermitent mai rapid.
fața/spatele detectează distanța față de senzorii din față și din spate • Dacă un obiect se află la o distanță de
obiecte cu ajutorul senzorilor din detectează un obiect la aceeași 30 cm (11 in.) față de bara de protecție:
față/spate și lateral față. distanță, prima avertizare va fi aferentă
semnal sonor continuu.
Dacă selectați sistemul inteligent de obiectului din spate.
asistență la parcare*, sistemul de asistență • Avertizările aferente senzorilor din
la parcarea cu fața/spatele se va activa. lateral sunt activate dacă schimbătorul
de viteze este în poziția R (marșarier).
4 85
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 86

Echipamente

Autodiagnoză
ATENȚIE AVERTISMENT Dacă sistemul de asistență la parcarea
• Acest sistem poate detecta doar Fiți atenți atunci când circulați cu fața/spatele este activat și prezintă o
obiectele din raza și locația aproape de marginea drumului, defecțiune, avertizarea sonoră se aude
senzorilor; pentru a nu accidenta pietonii (fiți de 3 ori. Indicatorul butonului și
Nu poate detecta obiecte din alte atenți în mod special la prezența avertizarea din cadrul grupului de
zone, în care nu sunt montați copiilor). Conștientizați faptul că instrumente încep să clipească.
senzori. De asemenea, este din cauza distanței, dimensiunilor Avertizarea aferentă obiectului nu se va
posibil ca obiectele mici sau sau materialelor, este posibil ca auzi.
subțiri, cum ar fi stâlpii sau unele obiecte să nu fie detectate În acest caz, se recomandă verificarea
obiectele amplasate între senzori, sau să fie detectate incorect de sistemului la un dealer autorizat
să nu fie detectate. către senzori. Înainte de a porni de HYUNDAI.
Verificați întotdeauna vizual în pe loc, verificați întotdeauna
terenul din apropierea vehiculului.
față și în spate atunci când porniți AVERTISMENT
înainte sau înapoi.
garanția vehiculului nu acoperă
• Asigurați-vă că șoferii care nu daunele produse vehiculului sau
sunt familiarizați cu sistemul sunt accidentarea ocupanților,
conștienți de performanțele și provocate de defectarea sistemului
limitele acestuia. de asistență la parcare. Conduceți
întotdeauna preventiv.

4 86
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 87

Echipamente

SISTEM INTELIgENT DE ASISTENȚĂ LA PARCARE (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Dacă nu sunt vehicule în fața spațiului în
care doriți să parcați vehiculul, sistemul AVERTISMENT
inteligent de asistență la parcare nu va • În funcție de condițiile de mediu
detecta locul. De asemenea, sistemul nu și de alte condiții, este posibil ca
detectează linia diagonală pentru sistemul inteligent de asistență la
parcare. parcare să nu poată fi utilizat în
După parcare, este posibil ca poziția mod normal. Șoferul trebuie să
vehiculului față de celelalte vehicule sau confirme întotdeauna prezența
față de perete să nu fie cea dorită. obiectelor.
Dezactivați sistemul inteligent de Acest sistem asistă la parcare, nu
asistență la parcare și parcați manual vă bazați exclusiv pe acest
vehiculul, după caz. sistem. În funcție de condițiile de
OLm041270 Dacă activați acest sistem, avertizarea mediu, parcați vehiculul cu grijă
Sistemul inteligent de asistență la sonoră vă va anunța întotdeauna dacă în și în siguranță, apăsând pedala
parcare permite parcarea vehiculului prin zonă sunt obiecte, prin informațiile oferite de frână.
căutarea unui loc de parcare de către de sistemul de asistență la parcarea cu • Dacă geometria roților nu este
senzori. Acest sistem este unul fața/spatele. corectă, acest sistem nu
suplimentar, care furnizează mesaje, În timpul utilizării sistemului, dacă funcționează în mod normal. Vă
semnale sonore și controlează volanul. dezactivați sistemul de asistență la recomandăm verificarea
Nu vă bazați niciodată numai pe parcarea cu fața/spatele, se va dezactiva sistemului la un dealer autorizat
semnalele furnizate de senzori. Ori de și sistemul inteligent de asistență la HYUNDAI.
câte ori parcați, fiți la fel de atenți la ce se parcare. • Dacă schimbați anvelopele
află în fața și în spatele dvs., ca atunci originale cu unele de alt tip sau
când vă aflați într-un vehicul care nu este dimensiuni, este posibil ca
echipat cu sistem de asistență la sistemul să funcționeze
parcare. necorespunzător. La înlocuirea
Acest sistem inteligent de asistență la anvelopelor, utilizați unele de
parcare permite numai parcarea laterală același tip și dimensiuni.
cu spatele.
Utilizați acest sistem inteligent de
asistență la parcare atunci când vă aflați
într-o parcare.

4 87
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 88

Echipamente

n Partea dreaptă n Partea stângă Condiții de nefuncționare • Dacă pe locul de parcare se află o
- mod parcare laterală -mod parcare laterală
Nu utilizați niciodată sistemul inteligent motocicletă sau o bicicletă
de asistență la parcare în situațiile • Dacă în apropiere este un coș de
următoare, deoarece abilitățile sistemului gunoi sau un obstacol
sunt diminuate, anulate sau există • Dacă bate foarte tare vântul
pericolul producerii unui accident. • Dacă anvelopele au alte dimensiuni
• Dacă locul de parcare este curbat decât cele autorizate
• Dacă drumul este înclinat • Dacă geometria roților este incorectă
• Dacă sunt transportate obiecte mai • Dacă locul de parcare este în
lungi sau mai late decât vehiculul apropierea unui strat cu flori sau a unui
• La parcarea pe diagonală arbust
OLm041271 • Dacă pe locul de parcare se află
gunoaie, iarbă sau obstacole
Condiții de funcționare
• Dacă plouă sau ninge foarte tare
Dacă sunt îndeplinite toate condițiile,
• Dacă în apropierea liniei de parcare se
utilizați sistemul inteligent de asistență la
află un stâlp
parcare după cum urmează. Acest
sistem permite parcarea vehiculului față • Dacă vehiculul este echipat cu lanțuri
de centrul sau partea din spate a antiderapante sau cu roată de rezervă
vehiculului parcat, prin manevrarea • Dacă presiunea în anvelope este prea
volanului. mică sau prea mare
• Dacă locul de parcare este în linie • Dacă se tractează o remorcă
dreaptă • Dacă suprafața de rulare este
• Dacă se solicită parcarea laterală alunecoasă sau murdară
• Dacă sunt detectate vehicule parcate • Dacă drumul este denivelat
• Dacă există spațiu suficient pentru • Dacă pe locul de parcare se află un
utilizarea sistemului inteligent de camion sau autobuz
asistență la parcare • Dacă senzorul este acoperit, de
exemplu, cu zăpadă sau cu apă ori
capacul senzorului este blocat
• Dacă senzorii sunt înghețați.

4 88
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 89

Echipamente

(Continuare) (Continuare)
AVERTISMENT
2. Parcarea într-un spațiu înzăpezit 3. Loc de parcare îngust
În situațiile următoare, dacă este
activat sistemul inteligent de
asistență la parcare, este posibil ca
parcarea să nu fie efectuată
corespunzător și să survină rănirea
gravă a persoanelor. Nu utilizați
sistemul inteligent de asistență la
parcare.
1. Parcarea în pantă

OLm041292 OSL040144

În funcție de grosimea stratului de Dacă spațiul pentru parcare nu este


zăpadă, este posibil ca abilitatea de suficient, este posibil ca pe un
detectare să fie redusă. drum îngust căutarea locului de
Dacă vehiculul derapează în timpul parcare să nu funcționeze. Chiar
parcării cu ajutorul sistemului dacă locul de parcare este detectat,
inteligent de asistență la parcare, procedați cu atenție.
OLm041290 acesta poate fi dezactivat. Dacă (Continuare)
șoferul nu este familiarizat cu
Dacă sistemul inteligent de
controlul pedalelor de accelerație
asistență la parcare este utilizat pe
și de frână, este posibil să survină
un drum în pantă, șoferul trebuie să
un accident.
acționeze personal pedalele de
accelerație și de frână. Dacă șoferul (Continuare)
nu este familiarizat cu controlul
pedalelor, este posibil să survină
un accident.
(Continuare)

4 89
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 90

Echipamente

(Continuare) (Continuare) (Continuare)


4. Parcarea pe diagonală 5. Parcarea pe un drum denivelat 6. Parcarea în spatele unui camion

OSL040145 OLm041291 OLm041274


Sistemul inteligent de asistență la Dacă vehiculul este parcat pe un Dacă vehiculul este parcat în
parcare este un sistem drum denivelat, șoferul trebuie să spatele unui vehicul cu platformă
suplimentar, care permite parcarea controleze corespunzător pedala de încărcare înaltă, cum ar fi un
laterală. Parcarea pe diagonală nu (de ambreiaj, de accelerație sau de camion, este posibil să survină
este disponibilă. Chiar dacă locul frână). În caz contrar, este posibil accidente ușoare.
de parcare este suficient, nu ca parcarea să nu fie efectuată (Continuare)
utilizați sistemul inteligent de corespunzător.
asistență la parcare, deoarece Dacă vehiculul derapează, este
acesta va încerca să efectueze posibil ca sistemul să se
parcarea laterală. dezactiveze. Dacă șoferul nu este
(Continuare) familiarizat cu controlul pedalelor,
este posibil să survină un accident.
(Continuare)

4 90
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 91

Echipamente

(Continuare)
Modul de utilizare 5. manevrare volan (parcare cu spatele)
Verificați mai întâi dacă este posibilă (1) Acționați schimbătorul de viteze
7. Dacă în locul de parcare se află conform indicațiilor din cadrul
un obiect utilizarea sistemului inteligent de
asistență la parcare. Din motive de grupului de instrumente
siguranță, utilizați întotdeauna sistemul (2) Conduceți întotdeauna încet și
apăsând pedala de frână, de exemplu acționați pedala de frână
înaintea fiecărui pas, în timpul apăsării 6. Parcare cu ajutorul sistemul inteligent
butonului de activare/dezactivare a de asistență la parcare terminată
sistemului sau a schimbării vitezelor etc. 7. Dacă este cazul, ajustați personal
Pașii generali în cazul parcării vehiculului poziția vehiculului
cu ajutorul sistemului inteligent de
asistență la parcare În funcție de locul de parcare, modul
1. Selectarea sistemului inteligent de selectat și condițiile de mediu, este
asistență la parcare posibil ca ordinea de afișare sau situația
OLm041272 2. Selectarea modului parcare să se modifice. Consultați următorul mod
Chiar dacă sunt obstacole, 3. Căutarea locului de parcare: de utilizare.
sistemul inteligent de asistență la deplasarea în linie dreaptă
parcare poate detecta locul de 4. Căutare terminată: căutare automată
parcare. În acest caz, dacă încercați de către senzor
să parcați vehiculul, este posibil să Cu toate acestea, înainte de parcare,
survină un accident. Nu utilizați șoferul trebuie să verifice dacă locul de
sistemul inteligent de asistență la parcare este utilizabil.
parcare.

În orice situație, nu vă bazați


exclusiv pe sistemul inteligent de
asistență la parcare. Luați măsurile
de siguranță necesare și confirmați
toate situațiile.

4 91
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 92

Echipamente

n Cu volan pe stânga În timpul utilizării sistemului, dacă sunt n Partea dreaptă n Partea stângă
detectate obiecte se aud avertizări - mod parcare laterală -mod parcare laterală
sonore.
Pentru dezactivarea acestui sistem,
apăsați mai mult de 2 secunde butonul
de selectare ( ).
La repornirea motorului, sistemul este
dezactivat.
Dacă este cazul, apăsați acest buton.

OEL043248
n Cu volan pe dreapta
OLm043428E/OLm043429E
2. Selectarea modului parcare
Cu frânele activate, treceți transmisia în
N sau D și selectați modul de parcare
dorit apăsând butonul ( ).
La activarea sistemului este selectat
automat modul parcare laterală - pe
partea dreaptă.
Dacă țineți apăsat butonul, este selectat
OEL043248R modul parcare laterală - pe partea
stângă. Dacă apăsați din nou butonul,
1. Selectare sistem inteligent de sistemul inteligent de asistență la
asistență la parcare parcare se dezactivează.
Selectați sistemul inteligent de asistență
la parcare prin apăsarea butonului. În
cadrul grupului de instrumente sunt
afișate instrucțiunile, iar indicatorul
butonului acestui sistem și al sistemului
de asistență la parcarea cu fața/spatele
se aprind.

4 92
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 93

Echipamente

n Partea dreaptă n Partea stângă


- mod parcare laterală -mod parcare laterală ATENȚIE ATENȚIE - în momentul
• În timp ce vehiculul se căutării unui loc de parcare
deplasează și caută un loc de
parcare, dacă survine una dintre
următoarele situații, căutarea
este imposibilă:
(1) Dacă nu există un vehicul
parcat 50~150 cm

(2) Dacă este un loc gol după ce a


trecut vehiculul dvs.
(3) Dacă este un loc gol în fața
OLm043430E/OLm043431E vehiculului dvs., înainte ca
3. Căutarea locului de parcare acesta să treacă
Păstrați o distanță constantă cuprinsă • Prin urmare, este posibil ca OLm041273

între 0,5 și 1,5 m față de vehiculele sistemul inteligent de asistență la


La parcarea laterală, dacă se caută
parcate, după cum se vede în imagine. parcare să nu funcționeze
locul de parcare, păstrați o distanță
Conduceți încet către locul de parcare dorit. corespunzător.
cuprinsă între 50 și 150 cm față de
Locul de parcare este căutat automat de (1) Dacă senzorii sunt înghețați vehiculul parcat și conduceți încet.
senzorul din partea laterală. Dacă viteza este (2) Dacă senzorii sunt murdari Dacă vehiculul se apropie la mai
mai mare de 30 km/h, șoferul este avertizat (3) Dacă afară plouă sau ninge puțin de 50 cm sau se îndepărtează
printr-un mesaj. Dacă viteza este mai mare foarte tare la mai mult de 150 cm față de
de 40 km/h, sistemul se dezactivează. (4) În dreptul stâlpilor sau vehiculul parcat, locul de parcare
Dacă traficul este aglomerat, activați luminile obiectelor nu este detectat cu exactitate.
de avarie pentru a-i avertiza pe ceilalți
• Utilizați sistemul inteligent de
participanți la trafic să păstreze distanța.
asistență la parcare după ce vă
Dacă locul de parcare este îngust,
asigurați că poate fi utilizat în
conduceți încet către acesta.
siguranță, chiar dacă s-a încheiat
În cadrul acestui pas, sistemul caută un
căutarea unui loc de parcare.
loc de parcare dacă vehiculului are
suficient spațiu în fața locului de parcare.
Dacă are suficient spațiu, sistemul caută
un loc de parcare.
4 93
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 94

Echipamente

n Partea dreaptă n Partea stângă La eliberarea pedalei de frână, dacă


- mod parcare laterală -mod parcare laterală vehiculul nu se deplasează spre
înapoi, apăsați cu grijă pedala de
frână după ce verificați dacă zona este
degajată.
Nu depășiți însă viteza de 7 km/h.
Dacă este cazul, apăsați pedala de
frână și opriți. Dacă viteza vehiculului
este mai mare de 7 km/h, sistemul se
dezactivează.

OLm043432E/OLm043433E OLm043426E
4. Căutare terminată 5. Manevrare volan (parcare cu
În timp ce vă deplasați cu viteză redusă, spatele)
în cazul în care căutarea locului de Dacă transmisia este în marșarier,
parcare este încheiată, aceasta este volanul este controlat automat, iar în
indicată în cadrul grupului de cadrul grupului de instrumente apare un
instrumente și se aude un avertizor mesaj.
sonor. După oprire, treceți transmisia în În acest moment, dacă treceți mâinile
marșarier. printre spițele volanului, este posibil să
vă răniți. În concluzie, nu treceți mâinile
ATENȚIE printre spițele volanului.
• Conduceți încet și acționați Dacă țineți bine volanul pentru a anula
pedala de frână. parcarea, sistemul se dezactivează.
• Dacă locul de parcare nu este Însă șoferul trebuie să țină cont de
suficient de mare, este posibil ca obstacolele din jur, înainte de a elibera
sistemul să se dezactiveze în pedala de frână. Conduceți întotdeauna
timpul manevrării volanului. cu viteză redusă.
Dacă spațiul nu este suficient, nu
parcați vehiculul.

4 94
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 95

Echipamente

Dezactivarea sistemului în timpul


ATENȚIE parcării
• Dacă vă deplasați înainte sau Apăsați butonul sistemului inteligent de
înapoi fără să vi se solicite acest asistență la parcare sau rotiți volanul la
lucru, este posibil ca poziția de stânga sau la dreapta.
parcare să nu fie
corespunzătoare.
Cu toate acestea, dacă se aude al
treilea avertisment sonor
(continuu), deplasați încet
vehiculul în marșarier, după ce vă
asigurați că în zonă nu sunt
OLm043434E/OLm043435E

obstacole.
• La parcarea vehiculului,
deplasați-l cu grijă înainte sau
înapoi în timp ce apăsați pedala
de frână, după ce manevrarea
volanului nu mai este asistată.
• Dacă viteza vehiculului este
ridicată, este posibil să survină o
coliziune.
• În timpul parcării vehiculului,
dacă se aude al treilea OLm043422E
avertisment sonor (continuu), 5-1. Schimbarea treptelor de
înseamnă că vehiculul este viteză în timp ce volanul este
aproape de un obstacol. Verificați controlat automat
personal zona învecinată.
La parcare, dacă se activează avertizorul
sonor și mesajele de avertizare, treceți
transmisia în treapta corespunzătoare și
parcați vehiculul acționând frânele.

4 95
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 96

Echipamente

Asigurați-vă că zona din față și din spate


este degajată, înainte de a elibera
pedala de frână. Opriți vehiculul, dacă
viteza acestuia este ridicată și opriți
imediat prin apăsarea pedalei de frână,
dacă este cazul.

AVERTISMENT
În timp ce parcați vehiculul, în
apropierea vehiculului pot exista
pietoni sau vehicule pe care nu le-
ați observat, aveți grijă să nu
provocați un accident. OLm043427E OLm043425E/OLm043423E
6. Terminare parcare cu ajutorul Informații suplimentare
sistemul inteligent de asistență La utilizarea sistemului inteligent de
la parcare asistență la parcare, mesajul poate
Chiar dacă vehiculul este parcat cu apărea în cadrul grupului de instrumente
ajutorul sistemului inteligent de asistență indiferent de ordinea informațiilor. În
la parcare, șoferul trebuie să controleze funcție de situație, în cadrul grupului de
personal pedala de frână. instrumente pot apărea și alte mesaje.
Conform mesajului din cadrul grupului de La utilizarea sistemului, controlați
instrumente, finalizați parcarea vehiculul în funcție de situație. Din
vehiculului. În funcție de condițiile de motive de siguranță, șoferul trebuie să
mediu, finalizați parcare vehiculului prin acorde o atenție sporită.
manevrarea volanului.
După terminarea parcării cu ajutorul
sistemului inteligent de asistență la
parcare, verificați distanța față de
vehiculele din față și din spate și
controlați vehiculul.

4 96
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 97

Echipamente

ATENȚIE
Parcați personal vehiculul după
cum se vede mai jos, deoarece
sistemul se va dezactiva:
1. În timpul căutării unui loc de
parcare
- Dacă se activează sistemul
ABS/ESP
- Dacă viteza vehiculului este mai
mare de 40 km/h
- Dacă apăsați butonul sistemului
inteligent de asistență la parcare OLm043424E

(Sistemul de asistență la parcarea Avertizare sistem defect


cu fața și cu spatele funcționează Dacă sistemul inteligent de asistență la
normal) parcare este defect, în cazul activării
- Dacă treceți transmisia în sistemului, apare mesajul de avertizare
marșarier și se aprinde indicatorul butonului.
2. În timpul manevrării volanului Avertizorul sonor sună de 3 ori.
- Dacă se activează sistemul În acest caz, nu utilizați sistemul
ABS/ESP inteligent de asistență la parcare. Vă
- Dacă viteza vehiculului este mai recomandăm verificarea sistemului la un
mare de 7 km/h dealer autorizat HYUNDAI.
- Dacă apăsați butonul sistemului
inteligent de asistență la parcare
(Sistemul de asistență la parcarea cu
fața și cu spatele funcționează normal.)
- Dacă treceți selectorul de viteze
în poziția D, înainte de a ocupa
locul de parcare
- Dacă apucați cu putere volanul

4 97
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 98

Echipamente

CAMERĂ PENTRU MARȘARIER (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE) LUMINI DE AVARIE


Camera pentru marșarier se va activa
dacă lampa de marșarier este aprinsă,
contactul este cuplat și schimbătorul de
viteze este în poziția R (marșarier).
Acest sistem suplimentar prezintă în
oglinda retrovizoare partea din spate a
vehiculului, în timp ce mergeți în marșarier.

Tip B
OEL043081 Dacă este activată, camera pentru
n Tip A marșarier poate fi dezactivată apăsând
butonul de activare/dezactivare.
Pentru a activa din nou camera, apăsați OLm049084
butonul de activare/dezactivare când
Luminile de avarie trebuie activate de
este cuplat contactul și schimbătorul de
fiecare dată când opriți mașina într-un
viteze este în poziția R (marșarier). De
loc periculos. Dacă trebuie să opriți de
Afișaj vedere asemenea, camera se va activa automat
urgență, trageți pe dreapta și părăsiți cât
în spate la decuplarea și cuplarea contactului.
mai mult posibil carosabilul.
AVERTISMENT Luminile de avarie se aprind la apăsarea
butonului. Acest lucru permite clipirea
• Acest sistem este un echipament tuturor semnalizatoarelor. Luminile de
OEL049082 suplimentar. Este responsabilitatea avarie funcționează chiar dacă cheia nu
n Tip B
șoferului să verifice întotdeauna este în contact.
Afișaj vedere
oglinda retrovizoare interioară/
în spate
exterioară și zona din spatele Pentru a opri luminile de avarie, apăsați
vehiculului, înainte și în timp ce din nou butonul.
vehiculul merge în marșarier, deoarece
există un unghi mort care nu poate fi
observat cu ajutorul camerei.
• Păstrați întotdeauna curat geamul
camerei. Dacă geamul este acoperit
de corpuri străine, camera s-ar
OEL049083 putea să nu funcționeze normal.

4 98
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 99

Echipamente

ILUMINARE
Funcție de protejare baterie Funcție de stingere întârziată a Funcție de întâmpinare a farurilor
• Scopul acestei funcții este de a preveni farurilor (dacă există în dotare) (dacă există în dotare)
descărcarea bateriei. Sistemul stinge Farurile (și/sau pozițiile) rămân aprinse Dacă butonul pentru faruri este în poziția
automat pozițiile când se scoate cheia timp de aproximativ 5 minute după ce ON sau AUTO și toate ușile (și hayonul)
din contact și se deschide ușa cheia a fost scoasă din contact sau sunt închise și blocate, dacă apăsați
șoferului. trecută în poziția ACC sau LOCK. Dar butonul de deblocare a ușilor de pe
• Această funcție va stinge pozițiile în dacă este deschisă și închisă ușa telecomandă (sau de pe cheia
mod automat, dacă parcați noaptea pe șoferului, farurile se sting după 15 inteligentă), farurile se vor aprinde pentru
marginea drumului. secunde. aproximativ 15 secunde.
Dacă este cazul, pentru a le menține Farurile se pot stinge prin apăsarea de Dacă butonul farurilor este în poziția
aprinse după scoaterea cheii din două ori a butonului de blocare de pe AUTO, funcția poate fi utilizată doar pe
contact, procedați în felul următor: telecomandă (sau de pe cheia timp de noapte.
1) Deschideți ușa șoferului. inteligentă) sau prin rotirea butonului În acest moment, dacă apăsați din nou
pentru faruri în poziția OFF sau Auto. butonul de deblocare sau de blocare a
2) Stingeți pozițiile și aprindeți-le din
nou de la maneta de lumini de pe ușilor de pe telecomandă (sau de pe
coloana de direcție. ATENȚIE cheia inteligentă), farurile se vor stinge
Dacă șoferul iese din vehicul pe altă imediat.
ușă (cu excepția ușii șoferului),
funcția de protejare a bateriei nu se
activează, iar funcția de stingere
întârziată a farurilor nu se
dezactivează automat. Astfel,
bateria se va descărca. În acest caz,
asigurați-vă că stingeți farurile
înainte de a ieși din vehicul.

4 99
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 100

Echipamente

OBK049045N OBK049046N OBK049047N


Comenzi lumini Poziții ( ) Fază scurtă ( )
maneta pentru lumini are o poziție pentru Dacă butonul pentru lumini este pe Dacă butonul pentru lumini este în
faruri și una pentru poziții. poziții, pozițiile, lampa pentru numărul de poziția fază scurtă, farurile, pozițiile,
Pentru a aprinde luminile, rotiți butonul înmatriculare și lămpile de pe planșa de lampa pentru numărul de înmatriculare și
din capătul manetei în una dintre bord sunt aprinse. lămpile de pe planșa de bord sunt
următoarele poziții: aprinse.
(1) Stins
(2) Poziții ] NOTĂ
(3) Fază scurtă Pentru a aprinde farurile, trebuie cuplat
(4) Control automat lumini (dacă există contactul.
în dotare)

4 100
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 101

Echipamente

ATENȚIE
• Nu acoperiți niciodată senzorul
(1) amplasat pe planșa de bord.
Acesta asigură o funcționare mai
bună a sistemului de control
automat al luminilor.
• Nu curățați senzorul cu soluție
pentru spălarea geamurilor,
deoarece pelicula rămasă poate
influența funcționarea senzorului.
• Dacă vehiculul dvs. are geamuri
OBK049048N fumurii sau alte straturi de OBK049050N
Poziția control automat lumini (dacă protecție pe parbriz, este posibil Acționare fază lungă
există în dotare) ca sistemul de control automat al
luminilor să nu funcționeze Pentru a acționa faza lungă a farurilor,
Dacă butonul pentru lumini este în împingeți maneta spre înainte. Pentru
poziția de control automat al luminilor, corect.
fază scurtă, trageți maneta spre înapoi.
pozițiile și farurile se vor aprinde și se vor Lampa de control pentru faza lungă se
stinge automat în funcție de lumina va aprinde dacă este aprinsă faza lungă
exterioară. a farurilor.
Pentru a preveni descărcarea bateriei,
nu lăsați luminile aprinse timp îndelungat
dacă motorul este oprit.

AVERTISMENT
Nu utilizați faza lungă dacă în
apropiere se află alte vehicule. Este
posibil ca utilizarea fazei lungi ar să
afecteze vederea celuilalt șofer.

4 101
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 102

Echipamente

Dacă indicatorul rămâne aprins și nu


clipește sau clipește neregulat, este
posibil ca unul dintre becurile
semnalizatoarelor să fie ars și să
trebuiască înlocuit.

Funcție de schimbare bandă la o


singură atingere (dacă există în
dotare)
Pentru a activa funcția de schimbare
bandă la o singură atingere, mișcați ușor
maneta de semnalizare și eliberați-o.
OBK049049N OBK049051N Semnalizatoarele vor clipi de 3 ori.
Semnalizare cu farurile Semnalizare
Pentru a semnaliza cu farurile, trageți Pentru ca semnalizatoarele să ] NOTĂ
maneta către dvs. La eliberare, aceasta funcționeze, contactul trebuie să fie Dacă un indicator clipește anormal de
va reveni în poziția normală (fază cuplat. Pentru a semnaliza, mișcați repede sau de încet, este posibil ca becul
scurtă). Pentru a utiliza această funcție, maneta în sus sau în jos (A). Săgețile să fie ars sau să existe o conexiune
farurile nu trebuie să fie aprinse. indicatoare de culoare verde din grupul electrică slabă în circuit.
de instrumente arată care dintre
semnalizatoare funcționează.
După terminarea manevrei, maneta
revine în poziția inițială. Dacă indicatorul
continuă să clipească și după ce
manevra a fost încheiată, aduceți
manual maneta în poziția OFF.
Pentru a semnaliza schimbarea benzii
de rulare, mișcați puțin maneta de
semnalizare și țineți-o în această poziție
(B). La eliberare, maneta va reveni în
poziția OFF.

4 102
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 103

Echipamente

n Tip A Lămpile de ceață spate se aprind și când


butonul pentru lămpile de ceață spate
(dacă există în dotare) este rotit în poziția
activat, după ce butonul pentru
proiectoarele de ceață este rotit în poziția
activat, iar butonul pentru faruri este
setat pe poziții.
Pentru a stinge lămpile de ceață spate,
rotiți din nou butonul corespunzător sau
stingeți farurile sau proiectoarele de
ceață.
OAm049046L

] NOTĂ
n Tip B
OBK049052N
Proiector de ceață (dacă există în Pentru a aprinde lampa de ceață spate,
dotare) trebuie să fie cuplat contactul.
Proiectoarele de ceață sunt utilizate
pentru o îmbunătățire a vizibilității, atunci
când aceasta redusă, pe timp de ceață,
ploaie, zăpadă etc. Proiectoarele de
ceață se aprind când butonul pentru
lămpile de ceață (1) este rotit în poziția
activat, după stingerea pozițiilor. OED040806
Pentru a stinge proiectoarele de ceață,
rotiți butonul (1) în poziția dezactivat. Lampă de ceață spate (dacă
există în dotare)
ATENȚIE Pentru a aprinde lămpile de ceață spate,
aprindeți farurile și rotiți butonul pentru
Dacă sunt aprinse, proiectoarele de lămpile de ceață (1) în poziția activat.
ceață consumă mult curent. Utilizați
proiectoarele de ceață doar dacă
vizibilitatea este redusă.

4 103
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 104

Echipamente

Sistem de iluminare pe timp de zi Cu volan pe stânga Cu cât este mai mare numărul de la
(dacă există în dotare) poziția indicatorului, cu atât mai jos
Sistemul de iluminare pe timp de zi luminează farurile. Reglați întotdeauna
(DRL) face mai vizibilă partea din față a farurile în poziția corectă, altfel îi puteți
vehiculului pe timp de zi. Sistemul DRL orbi pe ceilalți participanți la trafic.
poate fi util în condiții diferite de rulare, mai jos sunt prezentate pozițiile corecte.
dar în special la apusul și la răsăritul Pentru alte sarcini decât cele enumerate
soarelui. mai jos, reglați poziția butonului astfel
Sistemul DRL va stinge faza scurtă a încât înălțimea farurilor să fie cât mai
farurilor atunci când: apropiată de valorile din tabel.
1. maneta pentru faruri este pe poziții. OLm049211L
2. motorul se oprește. Cu volan pe dreapta Sarcină Poziție buton
Doar șofer 0
Șofer + pasager față 0
Toți pasagerii
1
(inclusiv șofer)
Toți pasagerii (inclusiv
șofer) + sarcină maximă 2
admisă
Șofer + sarcină maximă
3
OLm049211R admisă
Sistem de reglare pe înălțime
faruri (dacă există în dotare)
Pentru reglarea pe înălțime a farurilor în
funcție de numărul pasagerilor și de
sarcina transportată, rotiți butonul de
reglare.

4 104
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 105

Echipamente

Tip automat
Reglează pe înălțime farurile în funcție
de numărul pasagerilor și de sarcina
transportată.
Și asigură o bătaie corectă a farurilor în
diferite condiții de rulare.

AVERTISMENT
Dacă nu funcționează
corespunzător, chiar dacă vehiculul
este înclinat spre înapoi, în funcție
de poziția pasagerilor, ori dacă
farurile bat prea sus sau prea jos,
verificați vehiculul la un dealer
autorizat HYUNDAI.
Nu încercați să verificați sau să
înlocuiți personal cablajul.

4 105
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 106

Echipamente

ȘTERgĂTOARE ȘI SPĂLĂTOARE
Ștergătoare/spălător parbriz Ștergătoare/spălător lunetă A: Comandă viteză ștergătoare (față)
· – o singură ștergere
· O – oprit
· --- – ștergere intermitentă
AUTO* – comandă ștergere automată
· 1 – viteză redusă de ștergere
· 2 – viteză mare de ștergere

B : Ștergere intermitentă cu
temporizator

C : Spălare cu ștergere de scurtă


durată (față)

Oxm049230L/OAm049048L
D : Spălător/ștergător lunetă
· – ștergere continuă
· --- – ștergere intermitentă
(dacă există în dotare)
· O – oprit

E : Spălare cu ștergere de scurtă


durată* (spate)
* : dacă există în dotare

4 106
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 107

Echipamente

Ștergătoare de parbriz Pentru a schimba setarea vitezei, rotiți


Când contactul este cuplat, ștergătoarele butonul de reglarea a vitezei (1).
funcționează în felul următor. Dacă maneta pentru ștergătoare este în
: pentru o singură ștergere, treceți modul AUTO iar contactul este cuplat,
maneta în această poziție și ștergătoarele vor efectua o trecere
eliberați-o. Dacă maneta este pentru a efectua verificarea automată a
menținută în această poziție, sistemului. Dacă ștergătoarele nu sunt
ștergătoarele vor funcționa utilizate, treceți butonul în poziția „OFF”
continuu. (oprit).
O : ștergătorul nu funcționează
--- : ștergătorul funcționează intermitent,
Senzor de ploaie ATENȚIE
la intervale regulate. Utilizați acest Când contactul este în poziția ON și
mod în caz de ploaie ușoară sau
OEL049900 este selectat modul AUTO pentru
ceață. Pentru a schimba setarea Modul AUTO (dacă există în dotare) ștergătoarele de parbriz, fiți foarte
vitezei, rotiți butonul de reglare al Senzorul de ploaie din partea superioară atenți în următoarele situații, pentru
vitezei. a parbrizului detectează cantitatea de a evita rănirea mâinilor sau a altor
apă și reglează ciclul de ștergere a părți ale corpului:
1 : viteză normală de ștergere
parbrizului la intervale corespunzătoare. • Nu atingeți partea superioară a
2 : viteză mare de ștergere
Cu cât plouă mai tare, cu atât se va mări parbrizului, unde este amplasat
viteza de funcționare a ștergătoarelor. senzorul de ploaie.
] NOTĂ Dacă ploaia se oprește, se opresc și • Nu ștergeți marginea superioară
Dacă s-a depus multă zăpadă sau gheață ștergătoarele. a parbrizului cu o cârpă umedă
pe parbriz, activați 10 minute sau udă.
dispozitivul pentru dezghețarea • Nu apăsați pe parbriz.
parbrizului sau îndepărtați zăpada și/sau
gheața de pe parbriz înainte de a utiliza
ștergătoarele, pentru a permite
funcționarea corespunzătoare a acestora.
Dacă nu îndepărtați zăpada și/sau gheața
înainte de utilizarea ștergătoarelor și
spălătoarelor, este posibil ca sistemul de
spălare și ștergere să se defecteze.

4 107
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 108

Echipamente

ATENȚIE ATENȚIE
Când spălați vehiculul, setați Pentru a preveni eventuala
butonul pentru ștergătoare în defectare a pompei spălătorului, nu
poziția OFF (oprit), pentru a opri activați spălătorul dacă rezervorul
funcționarea automată acestora. pentru lichidul de spălare este gol.
Dacă butonul este în poziția AUTO,
ștergătoarele se pot activa și
deteriora. AVERTISMENT
Nu demontați capacul senzorului, Nu utilizați spălătorul la temperaturi
amplasat în partea superioară a mai mici decât punctul de îngheț, fără
parbrizului, pe partea pasagerului. a încălzi mai întâi parbrizul prin
Este posibil ca piesele sistemului Oxm049048E activarea dispozitivelor de
să se defecteze, iar defecțiunea nu Spălătoare de parbriz dezghețare; lichidul de spălare poate
este acoperită de garanție. îngheța în contact cu parbrizul și
Dacă maneta este în poziția OFF, trageți- poate obtura vizibilitatea.
Iarna, când porniți vehiculul, setați o ușor spre dvs. pentru a pulveriza lichid
butonul ștergătoarelor în poziția de spălare pe parbriz și pentru ca
OFF (oprit). În caz contrar,
ștergătoarele se pot activa, iar
ștergătoarele să execute 1-3 ștergeri. ATENȚIE
Utilizați această funcție dacă parbrizul • Pentru a preveni eventuala
gheața depusă pe parbriz poate este murdar.
deteriora lamele ștergătoarelor. deteriorare a ștergătoarelor și
Îndepărtați întotdeauna zăpada sau Pulverizarea lichidului de spălare și parbrizului, nu acționați ștergătoarele
ștergerea vor continua până la eliberarea dacă parbrizul este uscat.
gheața de pe parbriz înainte de a
manetei. • Pentru a preveni deteriorarea lamelor
activa ștergătoarele.
Dacă spălătorul nu funcționează, ștergătoarelor, nu utilizați benzină,
verificați nivelul lichidului de spălare. parafină, diluant sau alți solvenți pe
Dacă nivelul lichidului este scăzut, va sau în apropierea acestora.
trebui să completați cu lichid de spălare • Pentru a preveni deteriorarea
neabraziv. brațelor ștergătoarelor și a altor
Gura de umplere a rezervorului se află în componente, nu manevrați
partea din față a compartimentului motor, ștergătoarele manual.
pe partea pasagerului. (Continuare)

4 108
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 109

Echipamente

(Continuare)
• Pe timp de iarnă, pentru a preveni
eventuala deteriorare a
sistemului de ștergătoare și
spălare, utilizați lichide de
spălare cu proprietăți antigel.

Spălător faruri (dacă există în dotare)


Dacă vehiculul este echipat cu spălător
pentru faruri, acesta va funcționa
simultan cu spălătorul de parbriz. Se va
activa dacă este aprinsă faza scurtă a Oxm049103E Oxm049125L
farurilor și contactul sau butonul pentru Buton ștergător și spălător lunetă Îndepărtați maneta de volan pentru a
pornirea/oprirea motorului este în poziția Butonul pentru ștergătorul și spălătorul pulveriza lichid de spălare pe lunetă și
ON. lunetei este amplasat pe capătul manetei pentru ca ștergătorul să efectueze 1 ~ 3
Lichidul de spălare va fi pulverizat pe pentru ștergătoare și spălătoare. Rotiți treceri. Pulverizarea lichidului de spălare
faruri. butonul în poziția dorită pentru a activa și ștergerea vor continua până la
ștergătorul și spălătorul lunetei. eliberarea manetei. (dacă există în
dotare)
] NOTĂ - Funcționare normală
• Verificați periodic spălătoarele --- - IȘtergere intermitentă
farurilor pentru a vă asigura că (dacă există în dotare)
lichidul de spălare este pulverizat O - Ștergătorul este oprit
corect pe sticla farurilor.
• Spălătorul farurilor poate fi acționat
timp de 15 minute după ultima
utilizare.

4 109
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 110

Echipamente

PLAFONIERĂ
De asemenea, lampa (cu
ATENȚIE plafonieră) se stinge treptat după
Nu utilizați luminile interioare pe aproximativ 30 de secunde de la
perioade lungi dacă motorul este închiderea ușii (cu excepția
oprit. hayonului). Totuși, dacă este
Este posibil ca bateria să se cuplat contactul sau dacă toate
descarce. ușile sunt blocate (cu excepția
hayonului), plafoniera se stinge
imediat.
Când contactul este în poziția ACC
AVERTISMENT sau LOCK și se deschide o ușă (cu
Nu utilizați luminile interioare când excepția hayonului), lampa (cu
călătoriți pe timp de noapte. Pot OEL049100 plafonieră) rămâne aprinsă
surveni accidente, deoarece aproximativ 20 de minute. Totuși,
luminile interioare pot afecta Spot pentru lectură (dacă există
dacă este cuplat contactul și se
vederea șoferului. în dotare) deschide o ușă (cu excepția
Pentru a aprinde și stinge spotul pentru hayonului), lampa (cu plafonieră)
lectură, apăsați lentila (1). rămâne aprinsă.
• : Lampa (cu plafonieră) rămâne • : Lămpile se sting chiar dacă se
aprinsă permanent. deschide o ușă.
• :Lampa ( cu plafonieră) se aprinde h Dacă lampa se aprinde prin
la deschiderea oricărei uși (cu apăsarea lentilei (1),
excepția hayonului), indiferent de aceasta nu se stinge chiar
poziția cheii în contact. Dacă ușile dacă butonul (2) este în
(cu excepția hayonului) sunt poziția stins.
deblocate cu ajutorul telecomenzii
(sau al cheii inteligente), lampa
(cu plafonieră) rămâne aprinsă
aproximativ 30 de secunde, dacă
nu se deschide nicio ușă (cu
excepția hayonului).

4 110
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 111

Echipamente

OEL049101 OLm049105 OLm049103


Plafonieră Lampă oglindă de pe parasolar Lampă portbagaj (dacă există în
Pentru a aprinde și stinge plafoniera, (dacă există în dotare) dotare)
apăsați butonul. • : Dacă se apasă acest buton, Lampa din portbagaj se aprinde dacă se
lampa se aprinde. deschide hayonul.
• :Dacă se apasă acest buton,
lampa se stinge.

ATENȚIE - lampă oglindă de pe


parasolar (dacă există în dotare)
• Dacă lampa oglinzii de pe parasolar
nu este utilizată, lăsați întotdeauna
butonul în poziția stins. Dacă
parasolarul este închis, iar lampa
este aprinsă, este posibil ca bateria
să se descarce sau ca parasolarul
să se deterioreze.
• Stingeți lampa înainte de a aduce
parasolarul în poziția inițială.

4 111
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 112

Echipamente

OLm049102
Lampă torpedo (dacă există în
dotare)
Lampa torpedoului se aprinde când
acesta este deschis.
Pentru ca această lampă să se aprindă,
trebuie aprinse pozițiile sau farurile.

4 112
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 113

Echipamente

DISPOZITIV DE DEZgHEȚARE
Pentru a activa dispozitivul de
ATENȚIE
n Tip A
dezghețare a lunetei, apăsați butonul
Pentru a preveni deteriorarea corespunzător de pe consola centrală.
conductorilor de pe partea Dacă dispozitivul este activat, indicatorul
interioară a lunetei, nu utilizați butonului pentru activarea dispozitivului
niciodată pentru curățarea pentru dezghețarea lunetei se aprinde.
geamului obiecte ascuțite sau Dacă s-a depus multă zăpadă pe lunetă,
substanțe abrazive. îndepărtați-o înainte de a activa
dispozitivul pentru dezghețarea acesteia.
Dispozitivul pentru dezghețarea lunetei
] NOTĂ se va dezactiva automat după
Dacă doriți să dezghețați și să dezaburiți OLm049109
aproximativ 20 de minute sau când este
n Tip B
parbrizul, consultați „Dezghețare și decuplat contactul. Pentru dezactivarea
dezaburire parbriz” din această dispozitivului pentru dezghețarea lunetei,
secțiune. apăsați din nou butonul corespunzător.

OLm049110
Dispozitiv de dezghețare lunetă
Dispozitivul de dezghețare încălzește
geamul pe partea interioară și exterioară
pentru a îndepărta chiciura, condensul și
stratul fin de gheață de pe lunetă, când
motorul este pornit.

4 113
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 114

Echipamente

Dispozitiv pentru dezghețarea Cu cheie inteligentă


oglinzilor retrovizoare exterioare Dacă vehiculul este echipat cu dispozitiv
(dacă există în dotare) de dezghețare a ștergătoarelor, acesta
Dacă vehiculul este echipat cu dispozitiv va funcționa simultan cu dispozitivul de
pentru dezghețarea oglinzilor dezghețare a lunetei.
retrovizoare exterioare, acesta va
funcționa simultan cu dispozitivul pentru
dezghețarea lunetei.

OLm049104
Dispozitiv pentru dezghețarea
ștergătoarelor (dacă există în dotare)
Fără cheie inteligentă
Pentru activarea acestei funcții trebuie
să fie pornit motorul. Pentru a activa
dispozitivul de dezghețare a
ștergătoarelor de parbriz, apăsați pe
butonul dedicat. Lampa indicatoare din
buton se va aprinde când dispozitivul
este activat.
Dispozitivul de dezghețare a
ștergătoarelor de parbriz se va dezactiva
automat după 20 de minute sau dacă
este decuplat contactul. Pentru
dezactivarea dispozitivului de
dezghețare a ștergătoarelor de parbriz,
apăsați din nou butonul dedicat.

4 114
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 115

Echipamente

CLIMATIZARE MANUALĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


n Tip A

1. Buton de comandă viteză ventilator


2. Buton dezaburire mAx (dezaburire
parbriz)
3. Buton de selectare mAx A/C (dacă
n Tip B există în dotare)
4. Buton de reglare temperatură
5. Buton aer condiționat (dacă există în
dotare)
6. Buton de selectare mod
7. Buton de comandă admisie de aer

OEL049111/OEL049111U

4 115
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 116

Echipamente

Încălzire și aer condiționat


1. Porniți motorul.
2. Setați modul în poziția dorită.
Pentru îmbunătățirea eficienței încălzirii
și răcirii;
- Încălzire:
- Răcire:
3. Setați butonul pentru reglarea
temperaturii în poziția dorită.
4. Setați admisia aerului pe aer din
exterior (proaspăt).
5. Setați butonul pentru reglarea vitezei
ventilatorului la viteza dorită.
6. Dacă se dorește aer condiționat,
activați sistemul de aer condiționat
(dacă există în dotare).

OEL049120

4 116
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 117

Echipamente

Nivelul feței (B, D)

Fluxul de aer este direcționat spre partea


superioară a corpului și spre față.
Suplimentar, fiecare fantă de aerisire
poate fi reglată pentru a direcționa fluxul
de aer.

Nivelul podelei (C, E, A, D)

OEL049112 Cea mai mare parte a fluxului de aer este OEL049113


Selectare mod direcționată spre podea. Mod MAX A/C (B, D) (dacă există în
Butoanele pentru selectarea modului dotare)
reglează direcția fluxului de aer prin Dezghețare (A, D) Pentru răcirea rapidă a habitaclului
sistemul de ventilație. trebuie utilizat modul mAx A/C.
Dacă apăsați o dată butonul, funcția Cea mai mare parte a fluxului de aer este Fluxul de aer este direcționat spre partea
corespunzătoare se va activa, iar dacă îl direcționată spre parbriz. superioară a corpului și spre față.
apăsați încă o dată, funcția se va În acest mod se vor selecta automat
dezactiva. aerul condiționat și poziția pentru aer
De asemenea, Puteți selecta 2~3 moduri recirculat.
concomitent, pentru direcționarea
Dezghețare (A, D)
aerului.
- mod față ( ) + podea ( )
Cea mai mare parte a fluxului de aer este
direcționat spre parbriz, iar o cantitate - mod față ( ) + dezaburire ( )
mică spre fantele pentru dezghețarea - mod podea ( ) + dezaburire ( )
geamurilor laterale. - mod față ( ) + podea ( ) + dezaburire
( )

4 117
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 118

Echipamente

OEL049114 OEL049115 OEL049116


Fante de pe planșa de bord Buton de reglare temperatură Buton de comandă admisie aer
Fantele pot fi închise și deschise Butonul pentru reglarea temperaturii vă Butonul de comandă a admisiei aerului
separat, cu ajutorul butonului rozetă. permite să reglați temperatura fluxului de este utilizat pentru selectarea modului
De asemenea, puteți regla direcția aer din sistemul de ventilație. Pentru a aer din exterior (proaspăt) sau pentru
aerului ventilat prin aceste fante, cu modifica temperatura din habitaclu, rotiți recircularea aerului.
ajutorul manetei de reglare a fantei de butonul spre dreapta pentru aer cald și Pentru a schimba modul de admisie a
ventilație, după cum se vede în imagine. foarte cald sau spre stânga pentru aer aerului, apăsați butonul de comandă.
rece.

4 118
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 119

Echipamente

Poziția pentru recircularea aerului


Cu modul „recirculare” AVERTISMENT
selectat, aerul din • Este posibil ca utilizarea
habitaclu este trecut continuă a sistemului de
prin sistemul de climatizare în modul de
încălzire și este încălzit recirculare a aerului să provoace
sau răcit, în funcție de creșterea umidității aerului,
setarea sistemului. aburirea geamurilor și obturarea
vizibilității.
Poziție aer din exterior (proaspăt) • Nu dormiți într-un vehicul cu
Cu poziția pentru aer sistemele de aer condiționat și
din exterior (aer încălzire activate. Acest lucru
proaspăt) selectată, poate provoca rănirea gravă sau OEL049117
aerul din exterior decesul, din cauza lipsei de Buton de reglare viteză ventilator
pătrunde în interiorul oxigen și/sau a scăderii Pentru ca ventilatorul să funcționeze,
vehiculului și este temperaturii corpului. contactul trebuie să fie cuplat.
încălzit sau răcit, • Utilizarea continuă a sistemului Butonul pentru reglarea vitezei
conform funcției de climatizare în modul de ventilatorului permite reglarea vitezei de
selectate. recirculare a aerului poate admisie a aerului în habitaclu. Pentru a
provoca somnolență sau mări viteza ventilatorului, rotiți butonul
toropeală și poate duce la
] NOTĂ pierderea controlului asupra
spre dreapta, iar pentru a o micșora,
rotiți-l spre stânga.
Dacă este selectat aer cald, utilizarea vehiculului. Când conduceți, Când treceți butonul pentru reglarea
îndelungată în poziția de recirculare a utilizați cât mai mult poziția aer vitezei ventilatorului în poziția „0”,
aerului (fără selectarea aerului din exterior (proaspăt). ventilatorul se oprește.
condiționat) poate provoca aburirea
geamurilor laterale și a parbrizului, iar
aerul din habitaclu va deveni irespirabil.
În plus, utilizarea prelungită a aerului
condiționat în modul recirculare poate
provoca uscarea excesivă a aerului din
habitaclu.

4 119
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 120

Echipamente

Utilizare sistem
Ventilație
1. Setați modul în poziția .
2. Setați admisia aerului pe aer din
exterior (proaspăt).
3. Setați butonul pentru reglarea
temperaturii în poziția dorită.
4. Setați butonul pentru reglarea vitezei
ventilatorului la viteza dorită.

Încălzire
OYF043118A OEL049118 1. Setați modul în poziția .
Pentru dezactivarea ventilatoarelor Aer condiționat (dacă există în 2. Setați admisia aerului pe aer din
Pentru dezactivarea ventilatoarelor, dotare) exterior (proaspăt).
treceți butonul de reglare a vitezei Pentru activarea sistemului de aer 3. Setați butonul pentru reglarea
ventilatorului în poziția „0”. condiționat, apăsați butonul A/C (lampa temperaturii în poziția dorită.
de control se va aprinde). Apăsați din 4. Setați butonul pentru reglarea vitezei
nou butonul pentru a dezactiva sistemul ventilatorului la viteza dorită.
de aer condiționat. 5. Dacă doriți să încălziți aerul pentru a
elimina umiditatea din aer, activați
sistemul de aer condiționat (dacă
există în dotare).
• Dacă parbrizul se aburește, setați
modul în poziția sau .

4 120
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 121

Echipamente

Sfaturi de utilizare Aer condiționat (dacă există în ] NOTĂ


• Pentru a opri intrarea în habitaclu a dotare) • Când afară este foarte cald și urcați o
prafului sau a gazelor nocive prin Sistemele de aer condiționat HYUNDAI pantă sau conduceți în condiții de
sistemul de ventilație, setați temporar utilizează agent frigorific ecologic trafic aglomerat, iar sistemul de aer
butonul pe recirculare. Asigurați-vă că R-134a. condiționat activat, verificați des
după depășirea problemei setați din 1. Porniți motorul. Apăsați butonul pentru indicatorul temperaturii.
nou butonul de recirculare în poziția aer condiționat. Funcționarea sistemul de aer
aer din exterior, pentru a menține 2. Setați modul în poziția . condiționat poate provoca
prospețimea aerului respirat. Se vor supraîncălzirea motorului. Dacă
3. Setați butonul de comandă a admisiei
asigura astfel condiții optime pentru indicatorul temperaturii arată o
aerului pe aer din exterior (proaspăt)
condus. supraîncălzire a motorului, lăsați
sau pe recircularea aerului.
• Aerul pentru sistemul de ventilatorul să funcționeze, dar
4. Reglați viteza ventilatorului și
încălzire/răcire este admis prin grila de dezactivați sistemul de aer
temperatura aerului, pentru a menține
la baza parbrizului. Asigurați-vă că condiționat.
un confort maxim.
aceasta nu este obstrucționată de • Când deschideți geamurile pe vreme
frunze, gheață, zăpadă sau alte • Când doriți aer foarte rece, rotiți
umedă, aerul condiționat poate
obiecte. butonul pentru temperatura aerului
provoca formarea de picături în
complet spre stânga (apăsați butonul
• Pentru a preveni aburirea pe interior a interiorul vehiculului. Deoarece prea
de selectare a poziției mAx A/C (dacă
parbrizului, setați butonul de comandă mult condens poate deteriora
există în dotare)), apoi reglați
a admisiei aerului în poziția aer echipamentele electrice, sistemul de
ventilatorul la viteza cea mai mare.
proaspăt, reglați după dorință viteza aer condiționat trebuie utilizat numai
ventilatorului, porniți sistemul de aer cu geamurile închise.
condiționat și reglați temperatura după
dorință.

4 121
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 122

Echipamente

Sfaturi de utilizare a sistemului de aer • Când utilizați sistemul de aer


condiționat condiționat puteți observa clar picături Aer din exterior
• Dacă pe vreme călduroasă vehiculul a de apă pe sol, sub vehicul, pe partea
fost parcat la soare, deschideți pasagerului (sau chiar o băltoacă). Aer recirculat
geamurile câteva minute pentru a Este o caracteristică normală în
permite aerisirea habitaclului. funcționarea sistemului.
• Pentru a preveni aburirea suprafeței • Funcționarea sistemului de aer
interioare a geamurilor pe vreme condiționat în modul pentru
ploioasă sau umedă, reduceți recircularea aerului previne răcirea
umiditatea din habitaclu prin activarea exagerată a aerului din interiorul Ventilator
sistemului de aer condiționat. vehiculului, dar nu-l poate împrospăta. Radiator de
Filtru de polen Vaporizator încălzire
• În timpul funcționării sistemului de aer • În timpul acțiunii de răcire, puteți simți
condiționat, puteți observa ocazional o ocazional un flux de aer umed, datorită 1LDA5047
ușoară schimbare a turației motorului răcirii rapide și a admisiei aerului umed Filtru de polen
când pornește compresorul pentru aer de afară. Este o caracteristică normală (dacă există în dotare)
condiționat. Este o caracteristică în funcționarea sistemului.
normală în funcționarea sistemului. Filtrul de polen montat în spatele
torpedoului filtrează praful și alte
• Utilizați sistemul de aer condiționat impurități care intră în vehicul din exterior
lunar, măcar câteva minute, pentru a prin sistemul de încălzire și aer
asigura funcționarea în parametri condiționat. Dacă după o perioadă de
optimi a acestuia. timp în filtru se acumulează praf și alte
impurități, debitul de aer care pătrunde
prin fantele de aer se poate diminua,
având ca rezultat aburirea parbrizului pe
interior, chiar dacă este selectată poziția
aer din exterior (proaspăt). Dacă se
întâmplă acest lucru, vă recomandăm să
înlocuiți filtrul de polen la un dealer
autorizat HYUNDAI.

4 122
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 123

Echipamente

] NOTĂ Verificarea nivelului agentului


• Înlocuiți filtrul de aer conform frigorific al sistemului de aer
programului de întreținere. condiționat și al lubrifiantului
Dacă vehiculul rulează pe drumuri compresorului
prăfuite sau degradate, filtrul de Dacă nivelul agentului frigorific este
polen trebuie verificat și schimbat mai scăzut, performanțele sistemului de aer
des. condiționat scad. Umplerea excesivă
• Dacă volumul de aer admis în poate, de asemenea, influența sistemul
habitaclu scade brusc, vă de aer condiționat.
recomandăm să verificați sistemul la Din acest motiv, dacă observați anomalii
un dealer autorizat HYUNDAI. în funcționare, vă recomandăm să
verificați sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.

] NOTĂ
Este foarte important ca la întreținerea
sistemului de aer condiționat să fie
utilizate cantitatea și tipul corecte de
ulei și agent frigorific. În caz contrar,
compresorul se poate defecta și pot
apărea anomalii în funcționarea
sistemului.

AVERTISMENT
Întreținerea necorespunzătoare
poate provoca răniri grave
mecanicilor. Pentru informații
suplimentare, vă recomandăm să
contactați un dealer autorizat
HYUNDAI.

4 123
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 124

Echipamente

CLIMATIZARE AUTOMATĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


n Tip A

1. Buton AUTO (control automat)


2. Buton de reglare temperatură pe
partea șoferului
3. Afișaj A/C
4. Buton de reglare temperatură pe
partea pasagerului
5. Buton de reglare pe două zone
temperatură
n Tip B 6. Buton OFF (oprit)
7. Buton de dezaburire parbriz
8. Buton sistem de aer condiționat*
9. Buton de reglare viteză ventilator
10. Buton de comandă admisie aer
11. Buton de selectare mod

OEL049121/OEL049121R

4 124
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 125

Echipamente

n Tip A n Tip A n Tip B

OEL049122
n Tip B
OEL049125-1 OLm049154
2. Setați butonul pentru reglarea
temperaturii în poziția dorită.
] NOTĂ
Pentru a asigura un control mai bun al
] NOTĂ
sistemului de încălzire/răcire, nu
acoperiți niciodată senzorii de pe planșa
• Pentru a dezactiva funcționarea de bord.
automată, selectați oricare dintre
butoanele următoare:
- Buton de selectare mod
- Buton de dezaburire parbriz
OEL049122R - Buton de reglare viteză ventilator
Încălzire și aer condiționat Funcția selectată va fi controlată
automate manual, iar celelalte funcții vor fi
1. Apăsați butonul AUTO. controlate automat.
modul, viteza ventilatorului, admisia • Pentru un plus de comoditate și
aerului și aerul condiționat vor fi pentru a îmbunătăți eficiența
controlate automat pentru a menține o sistemului de climatizare, utilizați
anumită temperatură. butonul AUTO și setați temperatura
la 22 °C/71 °F.

4 125
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 126

Echipamente

Încălzire și aer condiționat


manuale Nivelul feței (B, D)
Sistemul de încălzire/răcire a aerului
poate fi controlat manual prin apăsarea Fluxul de aer este direcționat spre partea
oricărui buton, cu excepția butonului superioară a corpului și spre față.
AUTO. În acest caz, sistemul va Suplimentar, fiecare fantă de aerisire
funcționa conform apăsării butoanelor. poate fi reglată pentru a direcționa fluxul
1. Porniți motorul. de aer.
2. Setați modul în poziția dorită.
Pentru îmbunătățirea eficienței Nivelul podelei (C, E, A, D)
încălzirii și răcirii;
- Încălzire: OEL049123 Cea mai mare parte a fluxului de aer este
- Răcire: Selectare mod direcționată spre podea.
3. Setați butonul pentru reglarea Butonul pentru selectarea modului
temperaturii în poziția dorită. reglează direcția fluxului de aer prin Dezghețare (A, D)
4. Setați admisia aerului pe aer din sistemul de ventilație.
exterior (proaspăt). Consultați imaginea din „Climatizare Cea mai mare parte a fluxului de aer este
5. Setați butonul pentru reglarea vitezei manuală”. direcționată spre parbriz.
ventilatorului la viteza dorită.
6. Dacă se dorește aer condiționat, Dacă apăsați o dată butonul, funcția Puteți selecta, de asemenea, 2~3 moduri
activați sistemul de aer condiționat. corespunzătoare se va activa, iar dacă îl concomitent pentru direcționarea aerului.
Apăsați butonul AUTO pentru a trece în apăsați încă o dată, funcția se va - mod față ( ) + podea ( )
modul de control automat al sistemului. dezactiva.
- mod față ( ) + dezaburire ( )
- mod podea ( ) + dezaburire ( )
- mod față ( ) + podea ( ) + dezaburire
( )

4 126
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 127

Echipamente

n Tip A

OEL049125
n Tip B
OEL049124 OEL049114
Modul dezghețare maximă (MAX) Fante de pe planșa de bord
Când selectați poziția mAx mod Fantele pot fi închise și deschise
dezghețare, următoarele setări ale separat, cu ajutorul butonului rozetă.
sistemului se vor face în mod automat; De asemenea, puteți regla direcția
• sistemul de aer condiționat va fi activat. aerului ventilat prin aceste fante, cu
• va fi selectată poziția aer din exterior ajutorul manetei de reglare a fantei de
(aer proaspăt). ventilație, după cum se vede în imagine.
• ventilatorul va fi setat pe viteză mare.
Pentru a dezactiva modul dezaburire OEL049125R
mAx, apăsați din nou butonul mod sau
Buton de reglare temperatură
butonul dezaburire mAx sau apăsați
butonul AUTO. Prin ținerea apăsată a butonului s,
temperatura va crește la maximum (HI).
Prin ținerea apăsată a butonului t,
temperatura se va reduce la minimum
(Lo).

4 127
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 128

Echipamente

Dacă apăsați butonul, temperatura va n Tip A 2. Pentru a regla temperatura pe partea


crește sau se va reduce cu 0,5 °C (1 °F). șoferului, acționați butonul
Dacă este setat la temperatura cea mai corespunzător. Pentru a regla
mică, aerul condiționat va funcționa temperatura pe partea pasagerului,
continuu. acționați butonul corespunzător.

Dacă temperatura pe partea șoferului


este setată la maximum (HI) sau la
minimum (Lo), modul DUAL se
dezactivează, pentru a asigura încălzire
sau răcire maximă.
OEL049126
n Tip B

OEL049126R
Reglarea individuală a temperaturii
pentru șofer și pasager
1. Apăsați butonul DUAL pentru a regla
individual temperatura pentru șofer și
pasager. De asemenea, dacă este
acționat butonul de reglare a
temperaturii de pe partea pasagerului,
se va selecta automat modul DUAL.

4 128
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 129

Echipamente

Reglarea egală a temperaturii pentru Poziția pentru recircularea aerului


șofer și pasager Cu modul „recirculare”
1. Apăsați din nou butonul DUAL pentru selectat, aerul din habitaclu
a dezactiva modul DUAL. este trecut prin sistemul de
Temperatura pe partea pasagerului se încălzire și este încălzit sau
va seta la același nivel cu temperatura răcit, în funcție de setarea
pe partea șoferului. sistemului.
2. Acționați butonul de reglare a
temperaturii pentru partea șoferului. Poziție aer din exterior (proaspăt)
Temperatura pe partea șoferului și Cu poziția pentru aer din
pasagerului se va seta la aceeași exterior (aer proaspăt)
valoare. selectată, aerul din exterior
OEL049128 pătrunde în interiorul
Conversia unității de măsură pentru Buton de comandă admisie aer vehiculului și este încălzit
temperatură (dacă există în dotare) Acest buton este utilizat pentru sau răcit, conform funcției
Puteți comuta modul temperatură între selectarea modului aer din exterior (aer selectate.
grade Celsius și Fahrenheit în felul proaspăt) sau aer recirculat.
următor: Pentru a schimba modul de admisie al
În timp ce apăsați butonul OFF (oprit), aerului, apăsați butonul de comandă.
apăsați butonul AUTO timp de 3 secunde
sau mai mult.
Afișajul va comuta de la grade Celsius la
Fahrenheit sau de la grade Fahrenheit la
Celsius.
Dacă bateria s-a descărcat sau a fost
deconectată, afișajul modului
temperatură se va reseta la grade
Celsius.

4 129
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 130

Echipamente

] NOTĂ n Tip A

Utilizarea îndelungată în poziția de AVERTISMENT


recirculare a aerului (fără selectarea • Utilizarea continuă a sistemului de
aerului condiționat), când este selectat climatizare în modul de recirculare
aer cald, poate provoca aburirea a aerului provoacă creșterea
geamurilor laterale și a parbrizului, iar umidității aerului, aburirea
aerul din habitaclu va deveni geamurilor și obturarea vizibilității.
irespirabil. • Nu dormiți într-un vehicul cu
În plus, utilizarea prelungită a aerului sistemele de aer condiționat și
condiționat în modul recirculare poate încălzire activate. Acest lucru
provoca uscarea excesivă a aerului din poate provoca rănirea gravă sau OEL049129
habitaclu. decesul, din cauza lipsei de oxigen n Tip B
și/sau a scăderii temperaturii
corpului.
• Utilizarea continuă a sistemului de
climatizare în modul de recirculare
a aerului poate provoca
somnolență sau toropeală și poate
duce la pierderea controlului
asupra vehiculului. Când
conduceți, utilizați cât mai mult
poziția aer din exterior (proaspăt).
OEL049129R
Buton de reglare viteză ventilator
Viteza ventilatorului poate fi setată după
dorință, prin utilizarea butonului de
reglare a vitezei.
Pentru a modifica viteza ventilatorului,
apăsați butonul ( +) pentru viteză mai
mare sau (- ) pentru viteză mai mică.
Pentru a opri ventilatorul, apăsați butonul
OFF al ventilatorului față.

4 130
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 131

Echipamente

n Tip A n Tip A

OEL049130 OEL049131
n Tip B n Tip B

OEL049130R OEL049131R
Aer condiționat Modul dezactivat
Pentru activarea sistemului de aer Apăsați butonul OFF al ventilatorului față
condiționat, apăsați butonul A/C (lampa pentru a dezactiva sistemului de
de control se va aprinde). climatizare față. Totuși, mai puteți utiliza
Apăsați din nou butonul pentru a butoanele pentru admisia aerului cât
dezactiva sistemul de aer condiționat. timp este cuplat contactul.

4 131
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 132

Echipamente

DEZgHEȚAREA ȘI DEZABURIREA PARBRIZULUI


n Tip A
3. Selectați poziția .
AVERTISMENT
- încălzire parbriz
4. Va fi selectat automat aer din exterior
(proaspăt). Dacă se selectează poziția
Pe vreme deosebit de umedă, nu , va fi activat automat și sistemul
utilizați poziția în timpul de aer condiționat (dacă există în
acțiunii de răcire. Diferența dintre dotare).
temperatura exterioară și Dacă pozițiile modurilor aer condiționat
temperatura parbrizului poate (dacă există în dotare) și/sau aer din
provoca aburirea acestuia pe exterior (aer proaspăt) nu sunt selectate
exterior și obturarea vizibilității. În automat, apăsați manual butonul
acest caz, reglați butonul pentru corespunzător.
selectarea modului în poziția și
butonul pentru reglarea vitezei OEL049132U
ventilatorului pe viteză mică. n Tip B

• Pentru dezghețarea completă a


geamurilor, setați temperatura pe aer
foarte cald (complet la dreapta) și cea
mai mare viteză a ventilatorului.
• Dacă doriți aer cald spre podea în
timpul dezghețării sau dezaburirii
geamurilor, setați modul în poziția
podea-dezghețare.
• Înainte de a porni la drum, îndepărtați
zăpada și gheața de pe parbriz, lunetă, OEL049132
oglinzile retrovizoare exterioare și de Climatizare manuală
pe toate geamurile laterale.
Pentru dezaburirea parbrizului pe
• Îndepărtați toată zăpada și gheața de pe interior
capotă și de pe admisia aerului, pentru a
asigura funcționarea eficientă a sistemului 1. Setați viteza ventilatorului în poziția
de dezghețare și încălzire și pentru a reduce dorită.
posibilitatea aburirii parbrizului pe interior. 2. Selectați temperatura dorită.

4 132
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 133

Echipamente

n Tip A 4. Vor fi selectate automat modurile aer n Tip A


din exterior (proaspăt) și aer
condiționat (dacă există în dotare).

OEL049133U OEL049134
n Tip B n Tip B

OEL049133 OEL049134R
Pentru dezghețarea parbrizului pe Climatizare automată
exterior Pentru dezaburirea parbrizului pe
1. Setați la maximum viteza interior
ventilatorului. 1. Setați viteza ventilatorului în poziția
2. Setați temperatura pe aer foarte cald. dorită.
3. Selectați poziția . 2. Selectați temperatura dorită.

4 133
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 134

Echipamente

3. Apăsați butonul pentru dezghețare n Tip A 3. Apăsați butonul pentru dezghețare


( ). ( ).
4. Sistemul de aer condiționat va fi 4. Sistemul de aer condiționat va fi
activat în funcție de temperatura activat în funcție de temperatura
exterioară detectată și va fi selectată exterioară detectată și va fi selectată
automat poziția aer din exterior automat poziția aer din exterior
(proaspăt). (proaspăt).
Dacă aerul condiționat nu este selectat
automat, apăsați manual butonul
corespunzător. Dacă se selectează
poziția , viteza ventilatorului va
crește.
OEL049135
n Tip B

OEL049135R
Pentru dezghețarea parbrizului pe
exterior
1. Setați la maximum viteza
ventilatorului.
2. Setați temperatura pe aer foarte cald
(HI).

4 134
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 135

Echipamente

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
Aceste compartimente pot fi utilizate
pentru depozitarea obiectelor mici
necesare șoferului sau pasagerilor.

ATENȚIE
• Pentru a evita un posibil furt, nu
lăsați obiecte de valoare în
compartimentele de depozitare.
• Când conduceți, țineți
întotdeauna capacele
compartimentelor de depozitare
închise. Nu depozitați niciodată OEL049151 OLm049152
multe obiecte în compartimentul
de depozitare, dacă acestea Compartiment de depozitare Torpedo
împiedică închiderea corectă a consolă centrală (dacă există în Torpedoul poate fi blocat sau deblocat cu
capacului. dotare) cheia. (dacă există în dotare)
Aceste compartimente pot fi utilizate Pentru a deschide torpedoul, trageți de
pentru depozitarea obiectelor mici mâner, iar torpedoul se va deschide
AVERTISMENT necesare șoferului sau pasagerului față. automat. După utilizare, închideți
- materiale inflamabile Pentru a deschide compartimentul de torpedoul.
Nu depozitați brichete, recipiente depozitare de pe consola centrală,
cu propan sau alte materiale ridicați maneta. AVERTISMENT
inflamabile/explozibile în interiorul Pentru a reduce riscul de rănire în
vehiculului. Acestea se pot aprinde caz de accident sau de oprire
și/sau pot exploda, dacă vehiculul bruscă, țineți întotdeauna capacul
este expus temperaturilor ridicate torpedoului închis în timpul
pentru o lungă perioadă de timp. deplasării.

ATENȚIE
Nu păstrați prea mult timp alimente
în torpedo.

4 135
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 136

Echipamente

] NOTĂ
Dacă unele obiecte din compartimentul
răcit blochează fanta de ventilație,
eficiența răcirii va fi mai redusă.

AVERTISMENT
Deschis Nu amplasați alimente perisabile în
compartimentul răcit, deoarece nu
se poate menține constantă o
temperatură care să permită
Închis păstrarea prospețimii acestora.
OEL049220 OLm049142
Compartiment răcit (dacă există Suport pentru ochelari de soare
în dotare) Pentru a deschide compartimentul
Puteți ține la rece doze cu băuturi sau destinat păstrării ochelarilor de soare,
alte articole, cu ajutorul manetei pentru apăsați pe capac și, iar se va deschide
deschiderea/închiderea fantei de încet. Așezați ochelarii de soare pe
ventilație (1) din torpedo. capacul compartimentului, cu lentilele în
1. Activați sistemul de aer condiționat. sus. Pentru a închide compartimentul,
2. Treceți maneta (1) pentru apăsați capacul.
deschiderea/închiderea fantei de
ventilație din torpedo în poziția
deschis.
3. Dacă nu este utilizat compartimentul
răcit, treceți maneta (1) în poziția
închis.

4 136
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 137

Echipamente

AVERTISMENT
• Nu amplasați alte obiecte în
suportul pentru ochelari. În caz
de accident sau de frânare
bruscă, acestea pot fi proiectate
și pot provoca rănirea
pasagerilor.
• Nu deschideți compartimentul
pentru ochelari în timpul
deplasării. Deschiderea acestuia
poate obstrucționa vizibilitatea în
oglinda retrovizoare.
• Nu forțați ochelarii într-un suport
pentru ochelari, pentru a preveni
spargerea sau deformarea
acestora. Dacă încercați să forțați
deschiderea suportului în timp ce
ochelarii sunt blocați în acesta,
vă puteți răni.

4 137
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 138

Echipamente

ECHIPAMENTE INTERIOARE

AVERTISMENT
• Nu lăsați bricheta apăsată în
locaș după ce s-a încălzit,
deoarece se poate supraîncălzi.
• Dacă bricheta nu sare automat
după 30 de secunde, scoateți-o
pentru a nu se supraîncălzi.

ATENȚIE
OEL043144 Conectarea accesoriilor (de OEL049145
Brichetă (dacă există în dotare) exemplu aparate de ras, aspiratoare Scrumieră (dacă există în dotare)
portabile și expresoare pentru
Pentru ca bricheta să funcționeze, cafea) poate provoca defectarea Pentru utilizarea scrumierei, deschideți
contactul trebuie să fie în poziția „ACC” prizei sau a sistemului electric. capacul.
sau „ON”. Pentru a curăța sau goli scrumiera,
Pentru a utiliza bricheta, apăsați-o scoateți-o.
complet. După încălzirea rezistenței,
AVERTISMENT -
bricheta va sări în poziția „pregătit”.
Nu țineți bricheta apăsată. Este posibil
ca rezistența să se deterioreze și să utilizarea scrumierei
provoace un incendiu. • Nu utilizați scrumiera vehiculului
pe post de coș de gunoi.
• Punerea în scrumieră a țigărilor
sau a chibriturilor aprinse
împreună cu alte materiale
inflamabile poate provoca un
incendiu.

4 138
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 139

Echipamente

Suport pentru pahare n Față

AVERTISMENT
- lichide fierbinți
• Dacă vehiculul se deplasează, nu
așezați în suportul pentru pahare
recipiente neacoperite, care conțin
lichide fierbinți. Dacă lichidul fierbinte
se varsă, vă puteți arde. Senzația de
arsură poate face șoferul să piardă
controlul vehiculului. OEL049146
• Pentru a reduce riscul de rănire în n Spate (dacă există
OLm049207
cazul unui impact sau opriri bruște, în dotare)
nu așezați sticle, pahare, doze etc. Parasolar
descoperite sau care nu prezintă Utilizați parasolarul pentru a vă proteja de
siguranță în suportul pentru pahare, lumina directă a soarelui care pătrunde
dacă vehiculul se deplasează. prin parbriz sau geamurile laterale.
Pentru a utiliza parasolarul, coborâți-l.
Pentru a utiliza parasolarul pentru geamul
AVERTISMENT lateral, coborâți-l, eliberați-l din clema de
Nu lăsați recipientele și sticlele în fixare (1) și deplasați-l în lateral (2).
lumina directă a soarelui și nu le OLm049147 Reglați înainte sau înapoi extensia
amplasați într-un vehicul încălzit. parasolarului (3). (dacă există în dotare)
În suportul pentru pahare pot fi
Acestea pot exploda. Pentru a utiliza oglinda de pe parasolar, lăsați
amplasate doze mici sau recipiente cu
băuturi. în jos parasolarul și culisați capacul (4).
ATENȚIE Apăsați butonul pentru a aprinde sau
stinge lumina. (dacă există în dotare)
Nu așezați în suportul pentru
pahare recipiente neacoperite, dacă • : Luminile se aprind.
vehiculul se deplasează. Dacă • O : Luminile se sting.
lichidul se varsă, este posibil ca Suportul pentru bilete (5) este destinat
sistemele electrice să se defecteze. păstrării biletului pentru autostrada cu
taxă. (dacă există în dotare)
4 139
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 140

Echipamente

ATENȚIE ATENȚIE
n Față

- lampă oglindă de pe • Utilizați priza numai cu motorul


parasolar (dacă există în pornit și scoateți dispozitivele din
dotare) priză după utilizare. Utilizarea
• Dacă lampa oglinzii de pe prizelor pentru perioade lungi de
parasolar nu este utilizată, lăsați timp cu motorul oprit poate
întotdeauna butonul în poziția provoca descărcarea bateriei.
stins. Dacă parasolarul este • Utilizați numai aparatură electrică
închis, iar lampa este aprinsă, de 12 V și cu un consum mai mic
este posibil ca bateria să se OEL043150
de 10 A.
descarce sau ca parasolarul să se n Spate (dacă există în dotare) • Când utilizați priza, reglați aerul
deterioreze. condiționat sau încălzirea la cel
• Utilizați întotdeauna extensia mai mic nivel.
parasolarului, după ce îl deplasați • Închideți capacul când nu utilizați
în lateral. priza.
• Unele echipamente electrice pot
provoca interferențe atunci când
AVERTISMENT sunt conectate la priza
Pentru siguranța dvs., nu obturați vehiculului. Aceste echipamente
câmpul vizual cu parasolarul. pot bruia și pot provoca
funcționarea defectuoasă a
OLm049153 celorlalte sisteme sau
Priză echipamente electrice utilizate în
Priza este proiectată pentru alimentarea vehicul.
telefoanelor mobile și a altor
echipamente proiectate să fie alimentate
de la sistemul electric al vehiculului. AVERTISMENT
Echipamentele trebuie să consume mai Nu puneți degetul sau alte obiecte
puțin de 10 amperi, cu motorul pornit. (agrafe etc.) în priză și nu o atingeți
cu mâna umedă. Vă puteți
electrocuta.

4 140
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 141

Echipamente

Configurare ceas
Cu sistemul audio oprit
1. Apăsați butonul [SETUP CLOCK]
(setare ceas) până când afișajul
ceasului clipește.
2. Setați ceasul prin rotirea butonului (1),
apoi apăsați butonul.

Cu sistemul audio pornit


1. Apăsați butonul [SETUP CLOCK]
(setare ceas).
OEL044208/Q 2. Selectați modul [CLOCK] (ceas) prin OEL043195
rotirea butonului (1), apoi apăsați
Ceas digital (dacă există în butonul. Aux, USB și iPod® (dacă există în
dotare) 3. Setați ceasul prin rotirea butonului (1),
dotare)
apoi apăsați butonul. Dacă vehiculul este echipat cu port aux
AVERTISMENT și/sau USB (magistrală serială
Nu reglați ceasul în timpul universală), puteți utiliza un port auxiliar
deplasării. Puteți pierde controlul pentru a conecta sisteme audio și un port
asupra direcției și puteți provoca USB pentru a conecta un dispozitiv USB.
un accident cu urmări grave.
] NOTĂ
Dacă bornele bateriei sau siguranțele Dacă utilizați un sistem audio portabil
aferente au fost deconectate, va trebui conectat la o priză, este posibil să se
să resetați ora. audă zgomote în timpul redării. În acest
Când contactul este în poziția ACC sau caz, utilizați sursa de alimentare a
ON, butoanele ceasului funcționează sistemului audio portabil.
astfel:
h iPod® este o marcă înregistrată a
Apple Inc.

4 141
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 142

Echipamente

n Tip A n Tip B
AVERTISMENT
La montarea oricărui covoraș pe
vehicul trebuie respectate
următoarele.
• Înainte de a porni la drum,
asigurați-vă că ați fixat bine
covorașele cu ajutorul
prinderilor.
• Nu utilizați covorașe care nu se
pot fixa bine cu ajutorul
prinderilor de pe vehicul.
OEL049222
• Nu suprapuneți covorașe (de ex. OLm049202L
Prinderi covorașe podea (dacă unul din cauciuc peste unul din Plasă de fixare bagaje (suport)
există în dotare) mochetă).  Pe fiecare poziție (dacă există în dotare)
Dacă utilizați covorașe peste mocheta trebuie montat un singur Pentru a împiedica mișcarea bagajelor
din față, asigurați-vă că acestea sunt covoraș.  din portbagaj în timpul călătoriei, puteți
fixate cu ajutorul prinderilor vehiculului. IMPORTANT - vehiculul dvs. utiliza cei patru suporți din portbagaj,
Se previne astfel deplasarea dispune de prinderi pentru destinați fixării plasei pentru bagaje.
covorașului. covorașul de pe partea șoferului, Dacă este cazul, vă recomandăm să
proiectate pentru a asigura contactați un dealer autorizat HYUNDAI.
fixarea corespunzătoare a
acestuia.  Pentru a evita
interacțiunea cu pedalierul,
HYUNDAI recomandă montarea
numai a unui covoraș HYUNDAI
proiectat pentru utilizarea pe
modelul dvs. de vehicul.

4 142
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 143

Echipamente

ATENȚIE
Pentru a preveni deteriorările
materiale și ale vehiculului, trebuie
acordată o atenție specială la
transportul obiectelor fragile sau
voluminoase.

AVERTISMENT
Pentru a evita rănirea ochilor, NU
strângeți prea tare plasa de fixare
bagaje. NU vă apropiați cu nicio
OLm049203 OLm049204

parte a corpului de zona în care se Copertină portbagaj (dacă există Pentru a utiliza copertina portbagajului,
află plasa de fixare bagaje. NU în dotare) trageți mânerul spre înapoi și introduceți
utilizați plasa de fixare bagaje dacă Utilizați copertina portbagajului pentru a marginile în suporturi.
aceasta este uzată sau deteriorată masca bagajele depozitare în portbagaj.
vizibil.

4 143
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 144

Echipamente

AVERTISMENT
• Nu amplasați obiecte pe
copertina portbagajului. Este
posibil ca acestea să fie
proiectate în habitaclu și să
rănească pasagerii, în caz de
frânare bruscă sau de accident.
• Nu permiteți persoanelor să
călătorească în portbagaj. Acesta
trebuie utilizat numai pentru
depozitarea bagajelor.
OLm049205 • Încercați să mențineți echilibrul
Dacă nu utilizați copertina portbagajului, vehiculului și repartizați
așezați-o pe podeaua acestuia. (dacă greutatea cât mai în față posibil.
există în dotare)

ATENȚIE
Nu așezați bagaje pe copertina
portbagajului, deoarece aceasta se
poate deteriora sau deforma.

4 144
EL(FL) Eng 4A.QxP_Lm (FL).qxd 10/14/13 12:42 Am Page 145

Echipamente

ECHIPAMENTE EXTERIOARE

ATENȚIE (Continuare)
• La transportul bagajelor pe • La transportul bagajelor pe
portbagajul de plafon, asigurați-vă plafon, centrul de greutate al
că acestea nu deteriorează vehiculului va fi amplasat mai
plafonul vehiculului. sus. Evitați bruscarea vehiculului
sau deplasarea cu viteze ridicate,
• La transportul obiectelor situații care pot provoca
voluminoase, aveți grijă ca pierderea controlului sau
acestea să nu atârne în spatele răsturnare.
sau în părțile laterale ale
vehiculului. • La utilizarea portbagajului de
plafon, conduceți prudent și
negociați cu atenție virajele.
Rafalele de vânt pot trage brusc
OLm049206
Bare de amarare (dacă există în AVERTISMENT în sus articolele transportate pe
dotare) • Datele de mai jos reprezintă portbagajul de plafon. Acest
Dacă vehiculul este echipat cu bare de sarcina maximă care poate fi lucru este valabil în special
amarare, puteți transporta bagaje pe transportată pe portbagajul de pentru articolele plate de mari
plafonul vehiculului. plafon. Distribuiți sarcina cât mai dimensiuni precum panouri din
uniform posibil pe portbagajul de lemn sau saltele. Acest lucru
plafon și asigurați bine poate provoca desprinderea
] NOTĂ încărcătura. articolelor transportate pe plafon
Dacă vehiculul este echipat cu trapă de și poate periclita integritatea
BARE 100 kg (220 lbs.)
plafon, nu transportați obiecte care ar DE AMARARE DISTRIBUITE UNIFORM vehiculului și a celorlalți
putea împiedica funcționarea acesteia. participanți la trafic.
Încărcarea barelor de amarare cu • Pentru a preveni deteriorarea sau
mărfuri sau bagaje peste limita pierderea încărcăturii în timpul
admisă poate provoca defectarea deplasării, verificați frecvent
vehiculului. pentru a vă asigura că articolele
(Continuare) sunt bine fixate pe portbagajul de
plafon.

4 145
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 146

Echipamente

SISTEm AudIo
] NoTĂ
ATENȚIE
n Tip A n Tip B

• Dacă montați un sistem de faruri cu


xenon disponibil în comerț, este • Asigurați-vă că ați demontat
posibil ca sistemul audio și sistemul antena rotind-o în sens antiorar,
electronic al vehiculului să se înainte de a trece prin locuri cu o
defecteze. înălțime mică sau printr-o
• Nu permiteți contactul cu suprafețele spălătorie auto. În caz contrar,
din habitaclu a substanțelor chimice este posibil ca antena să se
cum ar fi parfumul, uleiurile deterioreze.
cosmetice, crema de soare, săpunul • La remontare, asigurați-vă că
pentru mâini și odorizantul, deoarece antena este bine strânsă și
acestea pot provoca deteriorare sau reglată în poziție verticală, pentru
decolorare. OLM043373 a se asigura o bună recepție a
Antenă semnalului. Însă o puteți strânge
sau scoate când parcați vehiculul
Antenă de plafon sau când utilizați portbagajul de
Pentru a recepționa benzile de unde AM plafon.
și FM, vehiculul utilizează o antenă de • Când utilizați portbagajul de plafon,
plafon. Această antenă este de tip nu amplasați bagajele în apropierea
demontabil. Pentru a demonta antena, antenei, pentru a permite o recepție
rotiți-o în sens antiorar. Pentru a monta corespunzătoare.
antena, rotiți-o în sens orar.

4 146
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 147

Echipamente

VOL (+ / -) (1) Mod RADIO


• Apăsați butonul sus (+) pentru a crește Va funcționa ca la apăsarea butonului de
volumul. presetare.
• Apăsați butonul jos (-) pentru a reduce
volumul. Mod CDP
Va funcționa ca la apăsarea butonului
CĂUTARE ( / ) (2) melodie înainte/înapoi.
Dacă apăsați butonul CĂUTARE pentru
0,8 secunde sau mai mult, va funcționa Mod CDC
astfel în fiecare mod. Va funcționa ca la apăsarea butonului
melodie înainte/înapoi.
OLM049194 Mod RADIO
Telecomandă sistem audio Va funcționa ca la apăsarea butonului de În paginile următoare ale acestui capitol
(dacă există în dotare) căutare automată. puteți găsi informații detaliate despre
butoanele de comandă a sistemului
Pentru un condus în deplină siguranță, audio.
pe volan sunt disponibile butoane Mod CDP
aferente comenzilor sistemului audio. Va funcționa ca la apăsarea butonului de
derulare rapidă înainte/înapoi. MODE (3)
Apăsați butonul pentru a selecta radio
ATENȚIE sau CD (compact disc).
Nu apăsați mai multe butoane Mod CDC
simultan. Va funcționa ca la apăsarea butonului
DISC UP/DOWN (disc sus/jos). MUTE (4)
• Apăsați butonul MUTE pentru a anula
Dacă apăsați butonul CĂUTARE pentru sunetul.
mai puțin de 0,8 secunde, va funcționa • Apăsați din nou butonul MUTE pentru
astfel în fiecare mod. a activa sunetul.

4 147
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 148

Echipamente

Recepție Fm Recepție Am Post de radio Fm


IONOSFERĂ
IONOSFERĂ Munți

Clădiri Zone fără


obstacole

Poduri din fier


JBM001 JBM002 JBM003
Funcționarea sistemului audio Frecvențele AM (MW, LW) pot fi Undele FM sunt transmise la frecvență
Semnalele radio AM și FM sunt recepționate de la o distanță mai mare înaltă și nu se curbează pe suprafața
transmise de la turnurile de emisie decât cele FM. Acest lucru se întâmplă pământului. Din această cauză, în
situate în diverse zone din oraș. Acestea deoarece undele radio AM sunt general undele FM se pierd la distanțe
sunt interceptate de antena radio a transmise pe o frecvență joasă. Aceste mici de la antena de transmisie. De
vehiculului. Acest semnal este apoi unde radio de joasă frecvență pot urmări asemenea, undele FM sunt afectate de
recepționat de către radio și transmis curbura pământului și nu călătoresc prin clădiri, munți și alte obstacole. Acestea
către difuzoare. atmosferă. În plus, acestea urmăresc pot influența în mod negativ recepția
profilul diverselor obstacole și oferă un undelor și pot fi confundate cu o
Dacă antena recepționează un semnal
semnal mai bun. defecțiune a aparatului de radio.
radio puternic, sistemul audio asigură o
Următoarele efecte sunt normale și nu
calitate foarte bună a sunetului. Totuși, în
indică o defecțiune a aparatului de radio:
unele situații, semnalul recepționat de
antenă nu este puternic și clar.
Acest lucru se datorează unor factori
precum distanța față de postul de radio,
apropierea de alte posturi de radio
puternice sau prezența unor clădiri,
poduri sau alte construcții masive în
zonă.

4 148
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 149

Echipamente

Utilizarea unui telefon mobil sau a


unei stații de emisie recepție
Post 2

La utilizarea unui telefon mobil în


Post 2 88,3 Mhz

habitaclul vehiculului, calitatea audiției ar


88,1 Mhz

putea să se deterioreze. Acest lucru nu


înseamnă că sistemul audio este defect.
În astfel de cazuri, utilizați telefonul la o
distanță mai mare de echipamentul
audio.

ATENȚIE
JBM004 JBM005 La utilizarea unui sistem de
comunicații cum ar fi un telefon
• Pierdere semnal - când vehiculul se • Schimbare post - pe măsură ce
mobil sau un aparat radio în
îndepărtează de antena de transmisie, semnalul FM slăbește, se poate auzi
habitaclu, trebuie instalată o antenă
semnalul slăbește și sunetul începe să alt semnal mai puternic, cu o frecvență
externă separată. La utilizarea unui
se piardă. Dacă se întâmplă acest apropiată. Acest lucru se întâmplă
telefon mobil sau aparat de radio
lucru, vă sugerăm să selectați un post deoarece radioul este proiectat să
numai cu antena internă, acesta
de radio cu o transmisie mai puternică. prindă cel mai clar semnal. În acest
poate interfera cu sistemul electric
• Fluctuații/paraziți - Semnalele FM caz, selectați alt post cu semnal mai
și poate afecta siguranța vehiculului.
slabe sau obstacolele masive dintre puternic.
stația de transmisie și aparatul de • Suprimarea semnalelor de pe căi
radio provoacă distorsionări ale separate - semnalele radio
semnalului, având ca efect zgomote recepționate din mai multe direcții pot AVERTISmENT
parazite sau perturbații. Prin cauza distorsiuni. Cauza este un Nu utilizați un telefon mobil în timp
reducerea nivelului înaltelor se poate semnal direct reflectat de același post ce conduceți. opriți într-un loc
reduce acest efect până când treceți sau semnale de la două posturi cu sigur și apoi utilizați telefonul.
de sursa de distorsiune. frecvențe apropiate. În acest caz,
selectați alt post până când treceți de
zona respectivă.

4 149
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 150

Echipamente

Îngrijirea discurilor • În funcție de specificațiile firmelor ] NoTĂ


• Dacă temperatura din habitaclu este producătoare sau de metodele de Ordinea de redare a fișierelor (folderelor):
prea ridicată, deschideți geamurile producție și înregistrare, în funcție de 1. Ordinea de redare a melodiilor:
pentru a asigura ventilația, înainte de a tipul de CD-R/CD-RW CD, este posibil secvențial, de la la .
utiliza sistemul audio al vehiculului. ca anumite CD-uri să nu funcționeze 2. Ordinea de redare a folderelor:
normal. În aceste situații, continuarea h Dacă folderul nu conține nicio
• Copierea și utilizarea fără aprobare de
utilizării poate provoca defecțiuni ale melodie, nu va fi afișat.
fișiere MP3/WMA este ilegală. Utilizați
sistemului audio.
CD-uri create exclusiv prin mijloace
legale.
• Nu aplicați pe CD-uri substanțe volatile ] NoTĂ - redarea de Cd-uri
audio incompatibile,
Rădăcină

ca benzen sau diluant, soluții de


curățare obișnuite sau sprayuri protejate la copiere
antistatice pentru discuri clasice. Este posibil ca unele CD-uri protejate la
• Pentru a preveni deteriorarea copiere, care nu corespund standardelor
suprafeței discurilor, țineți CD-urile internaționale audio (cartea roșie), să nu
doar de margine sau de orificiul poată fi redate de sistemul audio al
Rădăcină

central. vehiculului dvs. Rețineți că


Melodie

• Curățați suprafața discului cu o cârpă imposibilitatea de a reda CD-uri


moale înainte de a-l introduce în protejate la copiere poate indica o
aparat (ștergeți dinspre centru spre defecțiune a CD-ului, nu a
margini). CD-playerului.
• Evitați deteriorarea suprafeței discului
și nu lipiți bandă adezivă sau hârtie pe
suprafața acestuia.
• Asigurați-vă că în fanta dedicată
CD-urilor nu sunt introduse alte
obiecte (nu introduceți decât un singur
disc o dată).
• Păstrați CD-urile în carcasa aferentă
după utilizare, pentru a le proteja de
zgârieturi sau murdărie.

4 150
Rădăcină
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 151

Echipamente

AVERTISmENT (Continuare) (Continuare)


• Nu priviți ecranul timp îndelungat • Nu utilizați sistemul audio dacă • dacă nu sunteți atenți în timp ce
în timpul deplasării. urmărirea ecranul nu afișează nimic sau vă aflați la volan puteți pierde
ecranului timp îndelungat poate dacă nu există sunet, deoarece controlul asupra vehiculului și
provoca accidente rutiere. aceste semne pot indica o puteți provoca un accident,
defecțiune a sistemului. utilizarea rănirea gravă a persoanelor și
• Nu demontați, montați sau prelungită în astfel de condiții
modificați sistemul audio. Aceste decesul acestora. Principala
poate provoca accidente responsabilitate a șoferului este
acțiuni pot provoca accidente, (incendii, electrocutări) sau
incendii sau electrocutări. utilizarea legală și în siguranță a
defectarea sistemului. vehiculului, iar utilizarea oricăror
• utilizarea telefonului în timpul • Nu atingeți antena când se
deplasării vă poate distrage dispozitive mobile, a altor
produc tunete sau fulgere, echipamente sau a sistemelor
atenția de la condițiile de trafic și deoarece aceste acțiuni pot duce
poate crește riscul de accidente. vehiculului care distrag atenția
la electrocutări provocate de șoferului de la utilizarea în
utilizați funcțiile telefonului după fulgere.
parcarea vehiculului. siguranță a vehiculului ori
• Nu opriți și nu parcați în zone utilizarea dispozitivelor interzise
• Aveți grijă să nu vărsați apă și să unde parcarea este interzisă prin lege este interzisă în timpul
nu introduceți obiecte străine în pentru a utiliza sistemul. Astfel utilizării vehiculului.
dispozitiv. Aceste acțiuni pot de acțiuni pot provoca accidente
provoca fum, incendii sau rutiere.
defectarea sistemului.
• utilizați sistemul numai dacă
(Continuare) contactul este cuplat. utilizarea
îndelungată cu contactul
decuplat poate provoca
descărcarea bateriei.
(Continuare)

4 151
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 152

Echipamente

ATENȚIE (Continuare) (Continuare)


• Utilizarea dispozitivului în timpul • Cuplați contactul înainte de a • Nu amplasați băuturi în
deplasării poate provoca utiliza aparatul. Nu utilizați apropierea sistemului audio.
accidente din cauza lipsei de sistemul audio perioade Lichidele pot provoca defectarea
atenție la manevrele efectuate. îndelungate de timp cu contactul sistemului.
Înainte de utilizare, parcați decuplat, deoarece acest lucru • În cazul defectării sistemului,
vehiculul. poate provoca descărcarea contactați dealerul de la care ați
bateriei. achiziționat vehiculul sau un
• Reglați volumul la un nivel care
să-i permită șoferului să audă și • Nu expuneți aparatul la șocuri centru de servicii post-vânzare.
zgomotele din afara vehiculului. sau lovituri puternice. Presiunea • Interacțiunea sistemului audio cu
Condusul fără ascultarea directă exercitată pe partea din un mediu electromagnetic poate
zgomotelor din afara vehiculului față a monitorului poate provoca cauza interferențe.
poate provoca accidente. deteriorarea ecranului LCD sau a • Nu utilizați soluții caustice, ca
celui tactil. parfumul sau uleiurile cosmetice
• Verificați nivelul volumului
înainte de a porni dispozitivul. Un • La curățarea aparatului, asigurați- pe planșa de bord, deoarece
sunet extrem de puternic în vă că acesta este închis și utilizați acestea o pot deteriora sau
momentul pornirii aparatului o cârpă moale și uscată. Nu decolora.
poate provoca probleme auditive. utilizați niciodată materiale
(Reglați volumul aparatului la un abrazive, cârpe chimice sau
nivel corespunzător înainte de a-l solvenți (alcool, benzen, diluanți
opri.) etc.), deoarece este posibil ca
aceste materiale să deterioreze
(Continuare) panoul dispozitivului sau
culoarea/calitatea acestuia.
(Continuare)

4 152
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 153

Echipamente

] NoTĂ - uTIlIzAREA (Continuare) (Continuare)


dISPozITIVuluI uSB • În funcție de starea dispozitivului • Dacă deconectați dispozitivul USB
• Pentru a utiliza un dispozitiv USB USB extern, dacă acesta este conectat extern în timpul redării în modul
extern, asigurați-vă că acesta nu este ar putea să nu mai fie recunoscut. USB, este posibil ca acesta să se
conectat atunci când porniți vehiculul. • Dacă setarea formatată bit/sector a defecteze sau să funcționeze incorect.
Conectați dispozitivul după pornire. dispozitivului USB extern nu este De aceea, deconectați dispozitivul
• Dacă porniți motorul cu dispozitivul 512BYTE sau 2048BYTE, acesta nu USB extern dacă sistemul audio este
USB conectat, este posibil ca acesta să va fi recunoscut. oprit sau în alt mod. (de ex. radio sau
se defecteze. (Unitățile flash USB sunt • Utilizați numai un dispozitiv USB în CD)
foarte sensibile la variațiile de format FAT 12/16/32. • În funcție de tipul și capacitatea
tensiune.) • Este posibil ca dispozitivele USB fără dispozitivului USB extern sau de tipul
• Dacă se pornește sau se oprește autentificare USB I/F să nu fie fișierelor salvate pe acesta,
motorul în timp ce dispozitivul USB recunoscute. recunoașterea acestuia nu se va face
extern este conectat, este posibil ca • Asigurați-vă că mufa dispozitivului instantaneu.
acesta să nu funcționeze. USB nu vine în contact cu corpul • Nu utilizați dispozitivul USB în alte
• Este posibil ca sistemul să nu poată uman sau cu alte obiecte. scopuri decât pentru redarea
reda fișiere MP3 sau WMA • Dacă deconectați și conectați repetat fișierelor audio.
neoriginale. dispozitivul USB într-un interval • Redarea videoclipurilor prin USB nu
1) Vor fi redate numai fișierele MP3 scurt de timp, este posibil ca acesta să este acceptată.
cu o rată de compresie cuprinsă se defecteze. • Utilizarea accesoriilor USB cum ar fi
între 8 Kbps ~ 320 Kbps. • Este posibil ca la conectarea sau un încărcător sau un sistem de
2) Vor fi redate numai fișierele audio deconectarea dispozitivului USB să încălzire prin infraroșii poate reduce
WMA cu o rată de compresie auziți un zgomot ciudat. performanțele sau provoca probleme.
cuprinsă între 8 Kbps ~ 320 Kbps. (Continuare) (Continuare)
• La conectarea sau deconectarea
dispozitivului USB extern, este posibil
ca acesta să se încarce cu sarcină
electrostatică.
• Un MP3 PLAYER criptat nu poate fi
recunoscut.
(Continuare)

4 153
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 154

Echipamente

(Continuare) (Continuare)
• Dacă utilizați dispozitive cum ar fi o • Este posibil ca unele cititoare de
mufă USB cumpărată separat, este memorie flash USB (cum ar fi CF, SD,
posibil ca sistemul audio al micro SD etc.) sau dispozitive de tip
vehiculului să nu recunoască HDD extern să nu fie recunoscute.
dispozitivul USB. În astfel de situații, • Fișierele audio protejate prin DRM
conectați dispozitivul USB direct la (management drepturi digitale) nu
mufa multimedia a vehiculului. sunt recunoscute.
• Dacă dispozitivul USB este împărțit în • În timpul utilizării acestui sistem
discuri logice, sistemul audio al audio, datele de pe memoria USB se
vehiculului va recunoaște numai pot pierde. Faceți întotdeauna o copie
fișierele audio de pe discul cu cea mai de siguranță a datelor importante de
mare prioritate. pe dispozitivul de stocare.
• Este posibil ca dispozitive precum • Evitați utilizarea
MP3 player/telefon mobil/cameră produselor de memorie
digitală să nu poată fi recunoscute de USB care pot fi utilizate
USB I/F standard. ca inele pentru chei sau
• Este posibil ca încărcarea prin USB să accesorii pentru telefonul
nu fie acceptată pentru unele mobil, deoarece acestea ar putea
dispozitive mobile. provoca defectarea mufei USB.
• Tipurile HDD USB sau USB care pot Asigurați-vă că utilizați numai
avea probleme de conectare din cauza dispozitive cu mufă.
vibrațiilor vehiculului nu sunt
acceptate. (tip i-stick)
• Este posibil ca unele dispozitive non
standard (TIP USB CU CAPAC
METALIC) să nu fie recunoscute.
(Continuare)

4 154
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 155

Echipamente

] NoTĂ - uTIlIzAREA (Continuare) (Continuare)


dISPozITIVuluI iPod® • Unele dispozitive iPod®, cum ar fi • La conectarea iPod-ului® cu ajutorul
• Este posibil ca unele modele de iPhone®, pot fi conectate prin cablului de alimentare pentru iPod®,
interfața tehnologiei wireless introduceți complet conectorul în mufa
iPod® să nu accepte protocolul de multimedia. Dacă acesta nu este
comunicații și să nu redea Bluetooth®. Dispozitivul trebuie să
fie compatibil cu tehnologia introdus complet, comunicarea între
corespunzător fișierele. iPod® și sistemul audio s-ar putea să se
Modele iPod® acceptate: wireless Bluetooth® audio (cum ar fi întrerupă.
- iPod® Mini căști stereo compatibile cu • La reglarea setărilor sunetului
- iPod® generația 4 (foto) ~ 6 tehnologia wireless Bluetooth®). iPod-ului® și sistemului audio,
(clasic) Dispozitivul poate reda, dar nu va fi acestea se vor suprapune și pot
- iPod® Nano generația 1 ~ 4 controlat de sistemul audio. provoca reducerea calității audiției
- iPod® Touch generația 1 ~ 2 • Pentru a putea utiliza funcțiile iPod® sau distorsiuni.
• Ordinea de căutare sau de redare în cadrul sistemului audio, utilizați • Dezactivați (opriți) funcția de
a melodiilor de pe iPod® poate fi cablul furnizat la cumpărarea egalizare a iPod-ului® când reglați
diferită față de ordinea căutată de dispozitivului iPod®. volumul sistemului audio și
sistemul audio. • • În funcție de caracteristicile dezactivați egalizatorul sistemului
• Dacă iPod-ul® se dezactivează din dispozitivului iPod®/iPhone® pot audio când utilizați egalizatorul unui
apărea probleme de funcționare sau iPod®.
cauza unei probleme interne, • Dacă nu utilizați dispozitivul iPod®
resetați-l. (Resetare: consultați întreruperi la redare.
• Dacă dispozitivul iPhone® este împreună cu sistemul audio al
manualul pentru iPod®) vehiculului, decuplați cablul de la
• Dacă bateria este descărcată, este conectat atât la tehnologia wireless iPod®. În caz contrar, iPod-ul® poate
posibil ca iPod-ul® să nu Bluetooth®cât și la USB, este posibil rămâne în modul accesoriu și este
funcționeze corect. să apară probleme la redarea posibil să nu funcționeze
(Continuare) sunetului. Pe dispozitivul iPhone®, corespunzător.
selectați conectorul de andocare sau
tehnologia wireless Bluetooth®
pentru a schimba sursa.
(Continuare)

4 155
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 156

Echipamente

n Cd player: AC100ElEE, AC110ElEE

kDacă funcția tehnologie wireless Bluetooth® nu este acceptată, sigla va fi inexistentă.

4 156
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 157

Echipamente

BuToANElE șI FuNCȚIIlE 2. RADIO SEEK


5. TRACK
SISTEmuluI • Schimbă în modul FM/AM. • Mod Radio: caută automat frecvențele
h Afișajul și setările pot fi diferite, în • La fiecare apăsare a butonului, modul disponibile.
funcție de sistemul audio existent. se va schimba în ordinea FM1 ➟ FM2 • Moduri CD, USB, iPod®, My Music
Panou sistem audio ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA. (muzica mea)
- Apăsați scurt butonul (mai puțin de
3. MEDIA 0,8 secunde): trece la melodia
• Schimbă în modul CD, USB (iPod®), (fișierul) următoare sau anterioară
AUX, My Music (muzica mea), audio - Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8
BT. secunde): derulează înapoi sau
• La fiecare apăsare a butonului, modul derulează rapid înainte melodia
curentă.
se va schimba în ordinea CD, USB
(iPod®), AUX, My Music (muzica mea),
audio BT. 6. Buton alimentare/volum
• Buton alimentare : prin apăsarea
4. PHONE (dacă există în dotare) butonului puteți porni/opri sistemul
• Gestionează ecranul Phone (telefon) audio
1. (SCOATERE) h Dacă nu este conectat un telefon, se • Buton volum : prin rotirea butonului
• Scoate discul. afișează ecranul de conectare. stânga/dreapta puteți seta volumul

4 157
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 158

Echipamente

8. SETUP
10. CLOCK
• La fiecare apăsare scurtă a butonului • Apăsați scurt butonul (mai puțin de 0,8
(mai puțin de 0,8 secunde), se setează secunde): trece la modurile de setare
Ecran dezactivat ➟ Ecran activat ➟ Display (afișaj), Sound (sunet), Clock
Ecran dezactivat (ceas), Phone (telefon), System
h Funcționarea sistemului audio nu este (sistem)
întreruptă, însă ecranul va fi • Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8
dezactivat. În starea ecran dezactivat, secunde): trece la ecranul de setare
apăsați orice buton pentru a activa din Time (oră)
nou ecranul.

TA 11. MENU
7. 1 ~ 6 (Presetare) 9. SCAN Afișează meniurile disponibile pentru
• Mod Radio: salvează frecvențe • Mod radio modul curent
(canale) sau transmite frecvențele - Apăsați scurt butonul (mai puțin de h Listă iPod®: trece în categoria părinte
0,8 secunde): anunțuri din trafic
(canalele) salvate
pornit/oprit
• Mod CD, USB, iPod®, My Music
PTY
- Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8 12. FOLDER
(muzica mea) secunde) redă scurt fiecare frecvență • FM : căutare tip program RDS
- RPT
1
: Repetare timp de 5 secunde. • Mod CD, MP3, USB: căutare folder
- RDM
2
: Redare aleatorie • Mod media
• În ecranul pop-up Radio, Media, Setup - Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8
(setare) și Menu (meniu), se selectează secunde): redă scurt fiecare melodie
(fișier) timp de 10 secunde.
numărul meniului.
h Țineți apăsat din nou butonul pentru a
continua redarea melodiei (fișierului)
curente.

4 158
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 159

Echipamente

13. Buton ACORD


• Mod Radio: modifică frecvența prin
rotirea butonului stânga/dreapta
• Mod CD, USB, iPod®, My Music
(muzica mea) caută melodii (fișiere)
prin rotirea butonului stânga/dreapta
h Dacă este afișată melodia dorită,
apăsați butonul pentru a o reda.
• Schimbă căutarea în toate meniurile
de selectare și selectează meniuri

14. FM
• Schimbă în modul FM.
• La fiecare apăsare a butonului, modul se
va schimba în ordinea FM1 ➟ FM2 ➟
FMA.

15. AM
• Schimbă în modul AM.
• La fiecare apăsare a butonului, modul
se va schimba în ordinea AM ➟ AMA.

4 159
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 160

Echipamente

SETARE Pop-up mod Setări sunet


- AC100ElEE, AC110ElEE [Mode Pop up] (pop-up mod) schimbă
modul de selectare pe On (activat). SETUP
Apăsați butonul CLOCK Selectați
Setări afișaj • În starea activat, apăsați butonul [Sound] (sunet) cu ajutorul butonului
RADIO sau MEDIA pentru a afișa
ACORD sau RDM Selectați meniul
2

ecranul pop-up de schimbare mod.


SETUP cu ajutorul butonului ACORD
Apăsați butonul CLOCK Selectați • Dacă este afișat ecranul pop-up,
[Display] (afișaj) cu ajutorul butonului utilizați butonul ACORD sau
ACORD sau RPT
1
Selectați meniul butoanele 1 ~ 6 pentru a
cu ajutorul butonului ACORD selecta modul dorit.

defilare text
[Scroll Text] (defilare text) Setați On / Off
• On : continuă defilarea
• Off : defilează numai o (1) singură dată.

Informații melodie
Când este redat un fișier MP3, selectați
informațiile pe care doriți să le afișați din
„Folder/File” (folder/fișier) sau din
„Album/ Artist/ Song” (album/ artist/
melodie).

4 160
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 161

Echipamente

Setări audio Control volum în funcție de viteză Volum dialog


Acest meniu vă permite să setați „Bass, Această funcție este utilizată pentru a Reglează volumul sistemului de
Middle, Treble” (joase, medii, înalte), regla automat volumul în funcție de comandă vocală.
precum și setările fader și balans ale viteza vehiculului. Selectați [Volume Dialogue] (volum
sunetului. Selectați [Speed Dependent Vol.] (volum dialog) Setați volumul butonului
Selectați [Audio Setting] (setări audio) în funcție de viteză) Setat pe 4 niveluri ACORD
Selectați meniul cu ajutorul butonului [Off (dezactivat)/Low (scăzut)/Mid
ACORD Rotiți butonul ACORD (mediu)/High (ridicat)] ale butonului
spre stânga/spre dreapta pentru a seta ACORD
• Joase, medii, înalte: selectează tonul
sunetului.
• Fader, balans: schimbă setările de
fader și balans ale sunetului.
• Implicit: restabilește setările implicite.
h Revenire: în timpul modificării valorilor,
dacă apăsați din nou butonul ACORD
veți reveni în meniul părinte.

4 161
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 162

Echipamente

Setări ceas Setări ceas Setări dată


Acest meniu este utilizat pentru a seta Acest meniu este utilizat pentru a seta
SETUP ora. data.
Apăsați butonul CLOCK Selectați
Selectați [Clock Settings] (setări ceas) Selectați [Day Settings] (setări zi) Setați
[Clock] (ceas) cu ajutorul butonului
Setați cu ajutorul butonului ACORD cu ajutorul butonului ACORD Apăsați
ACORD sau 3 Selectați meniul Apăsați butonul ACORD butonul ACORD
cu ajutorul butonului ACORD

h Modificați numărul care clipește h Modificați numărul care clipește


pentru a seta [hour] (ora) și apăsați pentru a efectua setările și apăsați
butonul ACORD pentru a seta butonul ACORD pentru a trece la
[minute] (minutul). setarea următoare. (Setați în ordinea
zi/lună/an)

4 162
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 163

Echipamente

Format oră oră automată RdS


Această funcție este utilizată pentru a Această opțiune este utilizată pentru
seta formatul de oră 12/24 al sistemului setarea automată a orei prin sincronizare
audio. cu RDS.
Selectați [Time Format] (format oră) Selectați [Automatic RDS Time] (oră
Setați 12/24 ore cu ajutorul butonului automată RDS) Setați On / Off cu
ACORD ajutorul butonului ACORD
• On : activează ora automată
Afișaj ceas când sistemul este • Off : oprit.
oprit
Selectați [Clock Disp].(Pwr Off)] (afișaj
ceas - sistem oprit) Setați On / Off
cu ajutorul butonului ACORD
• On : afișează ora/data pe ecran
• Off : oprit.

4 163
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 164

Echipamente

Setare telefon (dacă există în Împerecherea unui telefon ➂ Se afișează finalizarea împerecherii.
dotare) h În cazul anumitor telefoane mobile,
ATENȚIE împerecherea va fi urmată automat de
SETUP Pentru a împerechea un telefon conectare.
Apăsați butonul CLOCK Selectați h Este posibilă împerecherea a maxim
mobil compatibil cu tehnologia
[Phone] (telefon) wireless Bluetooth® cu unitatea cinci telefoane mobile compatibile cu
audio, este necesară mai întâi tehnologia wireeless Bluetooth®.
efectuarea operațiunilor de
autentificare și conectare. Prin
urmare, nu puteți împerechea un
telefon mobil în timpul deplasării.
Înainte de utilizare, parcați
vehiculul.

Selectați [Pair Phone] (împerechere telefon)


Setați cu ajutorul butonului ACORD
➀ Căutați denumirile dispozitivelor așa
cum sunt afișate pe telefonul mobil și
efectuați conectarea.
➁ Introduceți parola afișată pe ecran.
(Parolă: 0000)
h Numele și parola dispozitivului vor fi
afișate pe ecran timp de 3 minute.
Dacă nu finalizați împerecherea în 3
minute, procesul de împerechere a
telefonului mobil va fi anulat automat.

4 164
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 165

Echipamente

listă telefoane • Conectarea unui telefon • Deconectarea unui telefon


Se vor afișa denumirile a cel mult 5 Selectați [Phone List] (listă telefoane) Selectați [Phone List] (listă telefoane)
telefoane împerecheate. Selectați telefonul mobil cu ajutorul Selectați telefonul mobil cu ajutorul
butonului ACORD Selectați butonului ACORD Selectați
[Connect Phone] (conectare telefon) [Disconnect Phone] (deconectare
telefon)

Simbolul [ ] este afișat în fața telefonului


conectat în acel moment.
Selectați denumirea dorită pentru a ➀ Selectați un telefon mobil care nu
configura telefonul selectat. este deja conectat. ➀ Selectați telefonul mobil conectat.
➁ Conectați telefonul mobil selectat. ➁ Deconectați telefonul mobil selectat.
➂ Se afișează finalizarea conectării. ➂ Se afișează finalizarea deconectării.
h Dacă este deja conectat un telefon,
deconectați telefonul respectiv și
selectați telefonul pe care doriți să-l
conectați.

4 165
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 166

Echipamente

• Schimbare ordine de conectare • Ștergere descărcare agendă telefonică


(prioritate) Selectați [Phone List] (listă telefoane) Această funcție este utilizată pentru a
Această opțiune este utilizată pentru a Selectați telefonul mobil cu ajutorul descărca agenda telefonică și istoricul
schimba ordinea (prioritatea) de butonului ACORD Selectați [Delete] apelurilor în sistemul audio.
conectare automată pentru telefoanele (ștergere) Selectați [Phone book Download]
mobile împerecheate. (descărcare agendă telefonică)
Selectați [Phone List] (listă telefoane) ➀ Selectați telefonul mobil dorit. Selectați cu ajutorul butonului
Selectați [Priority] (prioritate) cu ajutorul ➁ Ștergeți telefonul mobil selectat. ACORD
butonului ACORD Selectați ➂ Se afișează finalizarea ștergerii.
telefonul cu prioritatea nr. 1 h Dacă încercați să ștergeți un telefon ATENȚIE
conectat, acesta va fi mai întâi • Este posibil ca funcția de
➀ Selectați [Priority] (prioritate). deconectat. descărcare să nu fie acceptată pe
➁ Din lista telefoanelor împerecheate, anumite telefoane mobile.
selectați telefonul căruia doriți să-i • Dacă în timpul descărcării agendei
atribuiți prioritatea nr. 1. ATENȚIE telefonice se realizează și o altă
➂ Se afișează ordinea modificată în • Dacă ștergeți un telefon mobil, operațiune, descărcarea va fi
funcție de prioritate. agenda telefonică aferentă va fi, de întreruptă. Agenda telefonică deja
asemenea, ștearsă. descărcată va fi salvată.
h După finalizarea schimbării ordinii
(priorității), va fi conectat noul telefon • Pentru o comunicare fără • Dacă doriți să descărcați o altă
căruia i-a fost atribuită prioritatea nr. întreruperi prin intermediul agendă telefonică, înainte de a
1. tehnologiei wireless Bluetooth®, începe descărcarea ștergeți toate
ștergeți telefonul mobil din agendele telefonice salvate
- dacă telefonul cu prioritatea nr. 1 nu unitatea audio și ștergeți, de
poate fi conectat: se încearcă automat anterior.
asemenea, unitatea audio din
conectarea ultimului telefon conectat. telefonul mobil.
- În cazul în care ultimul telefon
conectat nu poate fi conectat: se
încearcă conectarea în ordinea în
care sunt enumerate telefoanele
împerecheate.
- telefonului conectat i se va atribui
automat prioritatea nr. 1.

4 166
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 167

Echipamente

descărcare automată Volum conversație dezactivare sistem de tehnologie


După activarea conectării unui telefon Această funcție este utilizată pentru a wireless Bluetooth®
mobil, se pot descărca automat noi seta volumul vocii așa cum este auzită Această funcție este utilă atunci când nu
agende telefonice și istorice de apeluri. de interlocutor atunci când efectuați un doriți să utilizați sistemul de tehnologie
Selectați [Auto Download] (descărcare apel handsfree prin intermediul wireless Bluetooth®.
automată) Setați On / Off cu tehnologiei wireless Bluetooth® . Selectați [Bluetooth System Off]
Selectați [Outgoing Volume] (volum (dezactivare sistem Bluetooth) Setați cu
ajutorul butonului ACORD conversație) Setați cu ajutorul butonului ajutorul butonului ACORD
ACORD h Dacă este deja conectat un telefon,
Redare audio h În timpul unui apel, volumul poate fi deconectați telefonul respectiv și
Melodiile (fișierele) salvate pe modificat cu ajutorul butonului dezactivați sistemul de tehnologie
wireless Bluetooth®.
telefoanele mobile care dispun de TRACK .
SEEK
tehnologie wireless Bluetooth® pot fi
redate prin intermediul sistemului audio.
Selectați [Audio Streaming] (redare
audio) Setați On / Off cu ajutorul

butonului ACORD

ATENȚIE
Este posibil ca funcția de redare
audio prin intermediul tehnologiei
wireless Bluetooth® să nu fie
acceptată pe anumite telefoane
mobile.

4 167
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 168

Echipamente

utilizarea sistemului tehnologie • Activarea tehnologiei wireless


wireless Bluetooth® cu ajutorul butonului ATENȚIE
SETUP La unele telefoane mobile,
Bluetooth®
Pentru a utiliza tehnologia wireless CLOCK
Bluetooth® atunci când sistemul este conectarea prin intermediul
dezactivat, respectați pașii următori: Apăsați butonul SETUP Selectați tehnologiei wireless Bluetooth® poate
fi întreruptă intermitent. Pentru a
CLOCK
[Phone] (telefon)
➀ Se va afișa un ecran prin care se încerca din nou, urmați pașii de mai
• Activarea tehnologiei wireless jos.
solicită confirmarea activării
Bluetooth® cu ajutorul butonului tehnologiei wireless Bluetooth®. 1) Activați și dezactivați funcția
PHONE
➁ Selectați YES de pe ecran pentru a tehnologie wireless Bluetooth® a
Apăsați butonul PHONE Instrucțiuni pe activa tehnologia wireless Bluetooth® telefonului mobil, apoi încercați
ecran și a afișa instrucțiunile. să vă conectați din nou.
2) Porniți și opriți telefonul mobil,
h Trece la ecranul unde pot fi utilizate apoi încercați să vă conectați din
funcțiile pentru tehnologia wireless h Dacă sistemul de tehnologie wireless nou.
Bluetooth® și afișează instrucțiuni. Bluetooth® este activat, acesta va
3) Scoateți acumulatorul telefonului
încerca în mod automat să conecteze mobil, reporniți, apoi încercați să
ultimul telefon mobil compatibil cu vă conectați din nou.
tehnologia wireless Bluetooth® 4) Reporniți sistemul audio și
conectat anterior. încercați să vă conectați din nou
5) Ștergeți toate dispozitivele
împerecheate cu telefonul mobil
sau cu sistemul audio și
împerecheați din nou în vederea
utilizării.

4 168
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 169

Echipamente

Setări sistem detalii memorie limba


(dacă există în dotare) Acest meniu este utilizat pentru a
Apăsați butonul SETUP
CLOCK Selectați seta limba pentru afișaj și comenzile
[System] (sistem) Afișează memoria în uz și memoria vocale.
totală a sistemului. Selectați [Language] (limbă) Setați cu
Selectați [Memory Information] (detalii ajutorul butonului ACORD
memorie) OK
Memoria în uz este afișată în partea
stângă, iar memoria totală a sistemului
este afișată în partea dreaptă.

h După modificarea limbii, sistemul va


reporni.
h Asistență pentru limbă în funcție de
regiune
-

4 169
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 170

Echipamente

RAdIo CĂuTARE presetare SCANARE


TA
Apăsați butonul 1 ~ 6 Apăsați butonul SCAN
Schimbare mod RAdIo • Apăsați scurt butonul (mai puțin de 0,8 • Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8
secunde): redă frecvența salvată la secunde): frecvența redată crește și
butonul respectiv. fiecare frecvență este redată timp de 5
• Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8 secunde. După scanarea tuturor
secunde): dacă țineți apăsat butonul frecvențelor, revine și redă frecvența
dorit 1 ~ 6 se va salva curentă.
frecvența redată la butonul respectiv și
se va auzi un bip.

CĂuTARE
SEEK
Apăsați butonul TRACK
• Apăsați scurt butonul (mai puțin de 0,8
secunde): se schimbă frecvența.
• Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8
secunde): caută automat frecvențele
următoare.

4 170
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 171

Echipamente

Selectare prin căutare manuală mENIu AF (frecvență alternativă)


Rotiți butonul ACORD la Butonul activează funcțiile A.Store Apăsați butonul MENU Setați [ AF]
stânga/dreapta pentru a regla frecvența. (salvare automată) și Info (informații). cu ajutorul butonului ACORD sau
RDM .
• AC100ELEE, AC110ELEE
2

- FM : se schimbă cu 50KHz AST (salvare automată) Opțiunea Frecvență alternativă poate fi


- AM : se schimbă cu 9KHz activată/dezactivată.
Apăsați butonul MENU Setați [ AST]
cu ajutorul butonului ACORD sau
Regiune
Anunțuri din trafic (TA) RPT .
1

Selectați AST (salvare automată) pentru a Apăsați butonul MENU l Setați [


Apăsați scurt butonul SCAN
TA
(mai puțin Region] (regiune) cu ajutorul butonului
salva frecvențe recepționate mai bine pe
de 0,8 secunde): setează modul On butoanele de presetare 1 ~ 6 . ACORD sau 3 .
/ Off TA (anunțuri din trafic). Dacă nu se recepționează nicio Opțiunea Region (regiune) poate fi
frecvență, se va difuza ultima frecvență activată/dezactivată.
Tip program anterior/următor difuzată.
PTY
h Salvează numai pe butoanele știri
• Apăsați butonul FOLDER la
căutarea PTY în timpul selectării tipului presetate de memorie 1 ~ 6 , Apăsați butonul MENU Setați [
de program difuzat de RDS. în modul FMA sau AMA. News] (știri) cu ajutorul butonului
ACORD sau 4 .
Opțiunea News (știri) poate fi activată/
dezactivată.

Volum pentru informații


Volumul pentru informații se referă la
nivelul sunetului în momentul recepționării
de știri și informații din trafic.
Volumul pentru informații poate fi controlat
prin rotirea butonului VOL la stânga/
dreapta în timpul difuzării de știri sau
informații din trafic.
h AF, Region (regiune) și News (știri) sunt
meniuri ale radioului cu RDS.

4 171
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 172

Echipamente

mETodA PRINCIPAlĂ dE Repetare


uTIlIzARE: Cd audio / Cd În timpul redării melodiei (fișierului)
mP3 / uSB / iPod® / my music Buton RPT (RPT)
(muzica mea)
1

Mod CD audio, CD MP3, USB, iPod®,


My Music (muzica mea): RPT pe ecran
Apăsați butonul MEDIA pentru a • Pentru a repeta o melodie (apăsați
schimba modul în ordinea CD ➟ USB scurt butonul (mai puțin de 0,8
(iPod®) ➟ AUX ➟ My Music (muzica <USB> secunde): repetă melodia curentă.
mea) ➟ audio BT. Mod CD MP3, USB: FLD.RPT pe ecran
Pe ecran se va afișa denumirea • Pentru a repeta folderul (apăsați de
folderului/fișierului. două ori): repetă toate fișierele din
folderul curent.
h Apăsați din nou butonul RPT1
pentru
a dezactiva repetarea.

<My Music>
h Dacă se introduce un CD, acesta va fi
redat automat.
<CD audio> h Dacă se conectează un dispozitiv
USB, muzica de pe acesta va fi redată
automat.

<CD MP3>

4 172
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 173

Echipamente

Redare aleatorie Schimbare melodie/fișier Scanare


În timpul redării melodiei (fișierului) În timpul redării melodiei (fișierului) În timpul redării melodiei (fișierului)
buton RDM2
(RDM) buton TRACK
SEEK
buton SCAN
TA

Mod CD audio, My Music (muzica mea): • Apăsați scurt butonul: redă melodia
RDM pe ecran curentă de la început. • Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8
• Redare aleatorie (apăsați scurt h Dacă este apăsat din nou butonul secunde): scanează primele 10
butonul): sunt redate toate melodiile în TRACK în 1 secundă, va fi redată
SEEK secunde ale fiecărei melodii, începând
ordine aleatorie. melodia anterioară. cu melodia următoare.
Mod CD MP3, USB: FLD.RDM pe ecran • Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8 h Țineți apăsat din nou butonul SCANTA

• Redare aleatorie folder (apăsați scurt secunde): Derulează melodia. pentru a dezactiva.
butonul): sunt redate toate fișierele din În timpul redării melodiei (fișierului)
folderul curent, în ordine aleatorie. buton TRACK
SEEK
Mod CD MP3, USB: RDM pe ecran • Apăsați scurt butonul: Redă melodia
• Redare aleatorie (apăsați de două ori): următoare.
sunt redate toate fișierele în ordine • Țineți apăsat butonul (mai mult de 0,8
aleatorie. secunde): Derulează rapid înainte
Mod iPod®: RDM pe ecran melodia.
• Redare aleatorie (apăsați butonul):
sunt redate toate fișierele în ordine
aleatorie.
h Apăsați din nou butonul RDM 2
pentru
a dezactiva redarea aleatorie.

4 173
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 174

Echipamente

Căutare folder: mod Cd mP3, mENIu: Cd audio Informații


uSB Apăsați butonul mod CD MP3 MENU Apăsați butonul MENU Setați [ Info]
În timpul redării fișierului buton pentru a seta funcțiile Repeat (repetare), cu ajutorul butonului ACORD sau
PTY
FOLDER (folder sus) Random (redare aleatorie) și Information 3 pentru a afișa informații despre
(informații). melodia curentă.
• Caută folderul următor. h Apăsați butonul MENU pentru a
dezactiva afișarea informațiilor.
În timpul redării fișierului buton
PTY
FOLDER (folder jos)

• Caută folderul părinte.


h Dacă se selectează un folder cu
Repetare
ajutorul butonului ACORD , va fi
redat primul fișier din folder. Apăsați butonul MENU Setați [

RPT] cu ajutorul butonului ACORD


Căutare melodii (fișier) sau pentru a repeta melodia curentă.
• Dacă rotiți butonul ACORD : caută h Apăsați din nou RPT (repetare) pentru
melodii (fișiere) a dezactiva funcția.
• Dacă apăsați butonul ACORD : redă
melodia (fișierul) selectată.
Redare aleatorie
Apăsați butonul MENU Setați [

RDM] cu ajutorul butonului ACORD


sau pentru a reda în mod aleatoriu
melodii din folderul curent.
h Apăsați din nou RDM (redare
aleatorie) pentru a dezactiva funcția.

4 174
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 175

Echipamente

mENIu: Cd mP3 / uSB Repetare folder Copiere


Apăsați butonul mod CD MP3 MENU Apăsați butonul MENU Setați [ Apăsați butonul MENU Setați [Copy]
pentru a seta funcțiile Repeat (repetare), F.RPT] (repetare folder) cu ajutorul (copiere) cu ajutorul butonului ACORD
Folder Random (redare aleatorie folder), butonului ACORD sau 3 pentru a sau 6 .
Folder Repeat (repetare folder), All repeta melodii din folderul curent. h Această funcție este utilizată pentru a
Random (redare aleatorie toate),
h Apăsați din nou F.RPT pentru a copia melodia curentă în My Music
Information (informații) și Copy (copiere).
dezactiva funcția. (muzica mea). Puteți reda muzica
copiată în modul My Music (muzica
Redare aleatorie toate mea).
h Dacă în timpul copierii este apăsat un
Apăsați butonul MENU Setați [ alt buton, se va afișa o fereastră tip
A.RDM] (redare aleatorie toate) cu pop-up în care va trebui să confirmați
ajutorul butonului ACORD sau 4 dacă anulați sau nu copierea.
pentru a reda în mod aleatoriu toate h Dacă în timpul copierii se conectează
Repetare melodiile de pe CD. sau se introduce un alt tip de suport
Apăsați butonul MENU Setați [ h Apăsați din nou A.RDM pentru a media (USB, CD, iPod®, AUX),
RPT] (repetare) cu ajutorul butonului dezactiva funcția. copierea va fi anulată.
ACORD sau RPT 1
pentru a repeta h În timpul copierii nu se va putea reda
melodia curentă. Informații muzică.
h Apăsați din nou RPT (repetare) pentru
Apăsați butonul MENU Setați [ Info]
a dezactiva funcția.
cu ajutorul butonului ACORD sau
5 pentru a afișa informații despre
Redare aleatorie folder
melodia curentă.
Apăsați butonul MENU Setați [ h Apăsați butonul MENU pentru a
F.RDM] (redare aleatorie folder) cu dezactiva afișarea informațiilor.
ajutorul butonului ACORD sau RPT
1

pentru a reda în mod aleatoriu melodii


din folderul curent.
h Apăsați din nou F.RDM pentru a
dezactiva funcția.
4 175
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 176

Echipamente

mENIu: iPod® Redare aleatorie Căutare


În modul iPod®, apăsați butonul MENU Apăsați butonul MENU Setați [ Apăsați butonul MENU Setați [
pentru a seta funcțiile Repeat (repetare), RDM] (redare aleatorie) cu ajutorul Search] (căutare) cu ajutorul butonului
Random (redare aleatorie), Information butonulu ACORD sau RDM2
. ACORD sau 4 .
(informații) și Search (căutare). Sunt redate toate melodiile din categoria Afișează lista de categorii disponibile pe
curentă redată, în ordine aleatorie. iPod®.
h Apăsați din nou butonul RDM pentru h Dacă lista de categorii disponibile pe
a dezactiva funcția. iPod® este căutată cu butonul MENU
apăsat, se trece la categoria părinte.
Informații
Apăsați butonul MENU Setați [ Info]
cu ajutorul butonului ACORD sau
Repetare 3 .
Apăsați butonul MENU Setați [ RPT] Afișează informațiile despre melodia
(repetare) cu ajutorul butonului ACORD curentă.
sau RPT1
pentru a repeta melodia h Apăsați butonul MENU pentru a
curentă. dezactiva afișarea informațiilor.
h Apăsați din nou RPT pentru a
dezactiva funcția repetare.

4 176
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 177

Echipamente

mENIu: modul my music (muzica Redare aleatorie ștergere


mea) (dacă există în dotare) Apăsați butonul MENU Setați [ Apăsați butonul MENU Setați [
RDM] (redare aleatorie) cu ajutorul Delete] (ștergere) cu ajutorul butonului
În modul My Music (muzica mea), butonului ACORD sau RDM2
. ACORD sau 4 .
apăsați butonul MENU pentru a seta Sunt redate toate melodiile în ordine
Șterge melodia redată în momentul
funcțiile Repeat (repetare), Random aleatorie.
respectiv.
(redare aleatorie), Information h Apăsați din nou RDM pentru a
dezactiva funcția redare aleatorie. Pe ecranul de redare, dacă apăsați
(informații), Delete (ștergere), Delete All
ștergere se va șterge melodia redată în
(ștergere toate) și Delete Selection
momentul respectiv.
(ștergere selecție). Informații Șterge fișierul din listă
Apăsați butonul MENU Setați [ Info] ➀ Selectați fișierul pe care doriți să-l
cu ajutorul butonului ACORD sau ștergeți, cu ajutorul butonului ACORD
3 . .
Afișează informațiile despre melodia
curentă.
h Apăsați butonul MENU pentru a
dezactiva afișarea informațiilor.
Repetare
Apăsați butonul MENU Setați [ RPT]
cu ajutorul butonului ACORD sau
RPT .
1

Repetă melodia redată în momentul ➁ Apăsați butonul MENU și selectați


respectiv. meniul de ștergere pentru a șterge
h Apăsați din nou RPT pentru a fișierul selectat.
dezactiva funcția de repetare.

4 177
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:46 AM Page 178

Echipamente

ștergere toate ➁ După selectare, apăsați butonul AuX


MENU și selectați meniul de AUX este utilizat pentru a reda suporturi
Apăsați butonul MENU Setați [ ștergere.
Del.All] (ștergere toate) cu ajutorul MEDIA externe conectate la mufa AUX.
butonului ACORD sau 5 . Modul AUX se va activa automat atunci
când este conectat un dispozitiv extern la
Șterge toate melodiile din My Music mufa AUX.
(muzica mea).
Dacă este conectat un dispozitiv extern,
puteți apăsa și butonul MEDIA pentru a
ștergere selecție trece în modul AUX.
Apăsați butonul MENU Setați [
Del.Sel] (ștergere selecție) cu ajutorul
butonului ACORD sau 6 . ] NoTĂ - utilizarea my music
Melodiile din My Music (muzica mea) (muzica mea)
sunt selectate și șterse. • Chiar dacă mai există memorie
➀ Selectați melodiile pe care doriți să le disponibilă, pot fi stocate maximum
ștergeți din listă. 6.000 de melodii.
• Aceeași melodie poate fi copiată de
maximum 1.000 de ori. h Modul AUX nu poate fi pornit dacă nu
• Detaliile despre memorie pot fi este conectat niciun dispozitiv extern
consultate în meniul de sistem Setup la mufa AUX.
(setare).
] NoTĂ - uTIlIzAREA AuX
Introduceți complet cablul AUX în mufa
AUX.

4 178
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 179

Echipamente

Sistem AUDIO compatibil cu • Cuvântul și siglele Bluetooth® sunt Activarea tehnologiei wireless
tehnologia wireless ® mărci comerciale înregistrate deținute Bluetooth® audio
(dacă există în dotare) de Bluetooth® SIG, Inc., iar utilizarea • Apăsați butonul MEDIA pentru a
acestora face obiectul unei licențe. Alte schimba modul în ordinea CD ➟ USB ➟
Ce este tehnologia wireless mărci comerciale și nume comerciale AUX ➟ My Music (muzica mea) ➟
Bluetooth®? aparțin deținătorilor respectivi. Pentru audio BT.
utilizarea tehnologiei wireless • Dacă este selectat audio BT, se va
Tehnologia wireless Bluetooth®
Bluetooth® este necesar un telefon activa tehnologia wireless Bluetooth®
permite conectarea la distanță mică a
mobil compatibil Bluetooth® audio.
dispozitivelor, cum ar fi dispozitivele
• Tehnologia wirelessBluetooth® audio h La unele telefoane mobile, este
hands-free, căștile stereo, telecomenzile
poate fi utilizată doar dacă este activată posibil ca sistemul audio să nu
fără fir etc.
funcția [Audio Streaming] (redare înceapă redarea automat.
Pentru informații suplimentare, vizitați audio) a telefonului.
site-ul web despre tehnologia wireless
h Setarea redării audio prin intermediul utilizarea funcțiilor tehnologiei
la adresa
tehnologiei wireless Bluetooth®: wireless Bluetooth® audio
Bluetooth®
apăsați butonul CLOCKSETUP Selectați • Redare/pauză
www.Bluetooth.com

[Phone] (telefon) cu ajutorul butonului Apăsați butonul ACORD pentru a


Înainte de utilizarea funcțiilor tehnologiei reda sau a întrerupe melodia curentă.
Selectați [Audio Streaming] (redare
wireless Bluetooth® audio
audio) cu ajutorul butonului ACORD
• Este posibil ca tehnologia audio
Setați On / Off
wireless Bluetooth® să nu fie
acceptată, în funcție de compatibilitatea
telefonului dvs. mobil cu tehnologia
wireless Bluetooth®.
• Pentru a putea utiliza tehnologia wireless
h Este posibil ca funcțiile melodia
Bluetooth® audio, trebuie mai întâi să anterioară/ melodia următoare/
împerecheați cu și să conectați la unitatea redare/ pauză să nu fie acceptate pe
audio telefonul mobil compatibil cu anumite telefoane mobile.
tehnologia wireless Bluetooth®.

4 179
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 180

Echipamente

TElEFoN (dacă există în dotare) Efectuarea unui apel cu ajutorul • Verificarea istoricului apelurilor și
comenzilor de pe volan efectuarea unui apel
➀ Apăsați scurt (mai puțin de 0,8
Înainte de utilizarea funcțiilor tehnologiei
secunde) butonul de pe volan.
wireless Bluetooth® pentru telefon
➁ Pe ecran se va afișa lista cu istoricul
apelurilor.
• Pentru a putea utiliza un telefon ➂ Apăsați din nou butonul pentru a
compatibil cu tehnologia wireless iniția un apel către numărul selectat.
Bluetooth®, trebuie mai întâi să
împerecheați cu și să conectați la • Reapelarea ultimului număr format
unitatea audio telefonul mobil ➀ Țineți apăsat (mai mult de 0,8
compatibil cu tehnologia wireless secunde) butonul de pe volan.
Bluetooth®. ➁ Ultimul număr format va fi reapelat.
• Dacă telefonul mobil nu este
împerecheat sau conectat, accesarea 1. Butonul de volum: mărește sau reduce
modului Phone (telefon) nu este volumul în difuzoare.
posibilă. După împerecherea sau 2. Butonul MUTE: dezactivează sunetul
conectarea telefonului, se va afișa microfonului în timpul unui apel.
ecranul cu instrucțiuni.
3. Butonul : activează comanda
• Dacă prioritatea este setată pe contact vocală.
(contact cuplat), telefonul compatibil cu
4. Butonul : efectuează și transferă
tehnologia wireless Bluetooth® se va
apelurile.
conecta automat. Chiar dacă nu vă aflați în
5. Butonul : termină apelurile sau
habitaclu, telefonul compatibil cu tehnologia
anulează funcțiile.
wireless Bluetooth® se va conecta automat,
dacă sunteți în apropierea vehiculului. Dacă
nu doriți conectarea automată a telefonului
compatibil cu tehnologia wireless
Bluetooth®, dezactivați sistemul de
tehnologie wireless Bluetooth®.

4 180
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 181

Echipamente

mENIul Phone (telefon) Agendă telefonică Setare telefon


Apăsați butonul pentru a afișa trei Apăsați butonul PHONE Setați [ P. Apăsați butonul PHONE Setați [
meniuri (Call History (istoric apeluri), Book] (agendă telefonică) cu ajutorul Setup] (setare) cu ajutorul butonului
Phone book (agendă telefonică) și butonului ACORD sau RDM2
. ACORD sau 3 .
Phone Setup (setare telefon)).
Se va afișa agenda telefonică și veți Se va afișa ecranul de configurare pentru
putea selecta un număr pentru a efectua telefoane mobile compatibile cu
un apel. tehnologia wireless Bluetooth®. Pentru
informații suplimentare, consultați
h Dacă unui contact îi corespund mai „Setare telefon”.
multe numere, vor fi afișate pe ecran
numărul de telefon mobil, numărul de
acasă și cel de la birou. Selectați
numărul dorit pentru a efectua apelul.
Istoric apeluri
h Dacă nu există agendă telefonică, se
Apăsați butonul PHONE Setați [
History] (istoric) cu ajutorul butonului va afișa un ecran prin care se solicită
ACORD sau RPT1
. confirmarea descărcării agendei
Se va afișa istoricul apelurilor și veți telefonice. (Este posibil ca funcția de
putea selecta un număr pentru a efectua descărcare să nu fie acceptată pe
un apel. anumite telefoane mobile)
Dacă nu există istoric apeluri, se va afișa
un ecran prin care se solicită confirmarea
descărcării istoricului apelurilor. (Este
posibil ca funcția de descărcare să nu fie
acceptată pe anumite telefoane mobile)

4 181
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 182

Echipamente

] NoTĂ - utilizarea (Continuare) (Continuare)


TElEFoNuluI moBIl • Dacă semnalul telefonului mobil este • Dacă prioritatea este setată pe contact
compatibil cu tehnologia slab sau dacă zgomotul din habitaclu (contact cuplat), telefonul compatibil
wireless Bluetooth® este prea puternic,este posibil ca în cu tehnologia wireless Bluetooth® se va
• Nu utilizați un telefon mobil și nu timpul unui apel să nu auziți vocea conecta automat.
setați dispozitivul compatibil cu celeilalte persoane. Chiar dacă nu vă aflați în habitaclu,
tehnologia wireless Bluetooth®(de ex. • Nu așezați telefonul mobil în telefonul compatibil cu tehnologia
împerecherea unui telefon) în timp ce apropierea sau în interiorul obiectelor wireless Bluetooth® se va conecta
conduceți. metalice; în caz contrar, comunicațiile automat, dacă sunteți în apropierea
• Este posibil ca unele telefoane cu sistemul compatibil cu tehnologia vehiculului.
compatibile cu tehnologia wireless wireless Bluetooth® sau cu operatorii Dacă nu doriți conectarea automată
Bluetooth® să nu fie recunoscute de de telefonie mobilă pot fi afectate. cu tehnologia wireless Bluetooth®,
către sistem sau să nu fie complet • Dacă un telefon este conectat prin dezactivați funcția aferentă
compatibile cu acesta. tehnologie wireless Bluetooth®, este tehnologiei wireless Bluetooth®.
• Înainte de utilizarea funcțiilor posibil ca acesta să se descarce mai • Volumul și calitatea apelului hands-
aferente tehnologiei wireless repede din cauza operațiilor free poate diferi în funcție de tipul
Bluetooth® ale sistemului audio, suplimentare efectuate prin telefonului mobil.
consultați manualul de utilizare al tehnologia wireless Bluetooth®. • Funcțiile tehnologiei wireless
telefonului pentru a vă familiariza cu • Unele telefoane mobile sau alte Bluetooth® pot fi utilizate numai dacă
operațiile specifice tehnologiei dispozitive pot provoca interferențe telefonul mobil a fost împerecheat cu
wireless Bluetooth®. sau funcționarea defectuoasă a și conectat la dispozitiv. Pentru
• Pentru a utiliza funcțiile tehnologiei sistemului audio. În acest caz, informații suplimentare cu privire la
wireless Bluetooth® telefonul trebuie amplasarea dispozitivului în altă împerecherea și conectarea
împerecheat cu sistemul audio. locație poate rezolva situația. telefoanelor mobile compatibile cu
• Dacă telefonul nu se află în aria de • Numele contactelor din telefon trebuie tehnologia wireless Bluetooth®,
acoperire a rețelei (de ex. într-un salvate în limba engleză; în caz consultați capitolul „Setare telefon”.
tunel, într-o parcare subterană, într-o contrar, este posibil ca acestea să nu (Continuare)
zonă muntoasă etc.), nu veți putea fie afișate corect.
utiliza funcția hands-free. (Continuare)
(Continuare)
4 182
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 183

Echipamente

(Continuare) (Continuare)
• Dacă este conectat un telefon mobil • La unele telefoane mobile, pornirea
compatibil cu tehnologia wireless motorului în timpul unui apel
Bluetooth®, în partea de sus a handsfree compatibil cu tehnologia
ecranului va fi afișată pictograma wireless Bluetooth® va duce la
( ). Dacă nu este afișată pictograma deconectarea apelului. (Transferați
( ), înseamnă că dispozitivul apelul pe telefonul mobil înainte de a
compatibil cu tehnologia wireless porni motorul.)
Bluetooth® nu a fost conectat. Înainte • Este posibil ca anumite funcții să nu
de utilizare trebuie să conectați fie acceptate pe unele telefoane mobile
dispozitivul. Pentru informații și dispozitive compatibile cu
suplimentare cu privire la telefoanele tehnologia wireless Bluetooth®.
mobile compatibile cu tehnologia • Funcționarea prin intermediul
wireless Bluetooth®, consultați tehnologiei wireless Bluetooth® poate
capitolul „Setare telefon”. fi instabilă, în funcție de starea
• Împerecherea și conectarea unui comunicațiilor.
telefon mobil compatibil cu tehnologia • Amplasarea sistemului audio într-un
wireless Bluetooth® va putea fi mediu electromagnetic poate cauza
realizată doar dacă opțiunea interferențe.
tehnologie wireless Bluetooth® a
telefonului mobil este activată.
(Metodele de activare a funcțiilor
compatibile cu tehnologia wireless
Bluetooth® diferă în funcție de
telefonul mobil.)
(Continuare)

4 183
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 184

Echipamente

] NoTĂ - uTIlIzAREA (Continuare)


ComENzIloR • Comanda vocală poate funcționa
VoCAlE necorespunzător din cauza
• Funcția de comandă vocală a acestui zgomotului exterior. Performanțele
aparat acceptă recunoașterea comenzii vocale pot fi influențate de
comenzilor prezentate în acest manual următoarele condiții:
de utilizare. - Deschiderea geamurilor și a trapei
• În timpul utilizării comenzii vocale, de plafon
utilizarea comenzilor de pe volan sau - Activarea sistemului de încălzire/
a dispozitivului va duce la răcire
întreruperea acesteia și va permite - Trecerea printr-un tunel
utilizarea manuală a funcțiilor dorite. - Deplasarea pe drumuri neasfaltate
• Amplasați microfonul deasupra sau denivelate
tetierei scaunului șoferului. Pentru • După descărcarea agendei telefonice
performanțe îmbunătățite, păstrați o prin intermediul tehnologiei wireless
poziție corectă în timpul pronunțării Bluetooth®, sistemul necesită o
comenzilor vocale. perioadă de timp pentru a converti
(Continuare) agenda telefonică în informații vocale.
Este posibil ca în acest timp comanda
vocală să nu funcționeze
corespunzător.
• La introducerea agendei telefonice,
simbolurile și numerele nu vor putea
fi recunoscute prin comandă vocală.
De exemplu, „# Andrei Popescu%&”
va fi recunoscut ca „Andrei Popescu”.

4 184
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 185

Echipamente

ComANdĂ VoCAlĂ Ignorarea mesajului cu Terminarea comenzii vocale


(dacă există în dotare) instrucțiuni • În timpul utilizării comenzii vocale,
În timpul comunicării mesajului cu țineți apăsat butonul (mai mult de
Activarea comenzii vocale instrucțiuni, apăsați scurt (mai puțin de 0,8 secunde) pentru a întrerupe
0,8 secunde) butonul pentru a comanda vocală.
• Pentru a activa comanda vocală,
întrerupe mesajul cu instrucțiuni și a auzi • În timpul utilizării comenzii vocale,
apăsați scurt butonul de pe volan.
un „bip”. apăsarea unuia dintre butoanele de pe
• Dacă comanda vocală este în [Normal volan sau a altui buton va termina
Spuneți comanda vocală după „bip”.
Mode] (modul normal), sistemul va comanda vocală.
spune „Please say a command. Bip”
• În starea în care sistemul este în
h Dacă comanda vocală este în [Expert așteptarea comenzii vocale, spuneți
Mode] (modul expert), sistemul va „cancel” sau „end” pentru a întrerupe
spune doar „Bip-” comanda vocală.
hSetarea comenzii vocale în [Normal • În starea în care sistemul este în
Mode]/[Expert Mode] (mod normal/mod așteptarea comenzii vocale, apăsați
expert): scurt butonul (mai puțin de 0,8
secunde) pentru a întrerupe comanda
Apăsați butonul CLOCKSETUP
Selectați
vocală.
[System] (sistem) cu ajutorul butonului
ACORD sau 5 Selectați [Voice
Command Mode] (mod comandă
vocală) cu ajutorul butonului ACORD
Setați [Normal Mode]/[Expert Mode]
(mod normal/mod expert)
• Spuneți comanda vocală.

] NoTĂ
Pentru funcționarea corectă a comenzii
vocale, spuneți comanda vocală după
mesajul cu instrucțiuni și „Bip”.

4 185
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 186

Echipamente

h Exemple de utilizare a comenzii vocale •


Terminarea comenzii vocale.
• Activarea comenzii vocale. Apăsați scurt butonul (mai puțin de 0,8 secunde):
Apăsați scurt butonul (mai puțin de 0,8 secunde): Bip-

Please say a command Bip- Phone book

More Help Phone book


Please say the name of the Phone book
More Help. you want to call.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB,
Aux, My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone,
Cancel
Call History or Phone book. Please say a
command.
Bip Bip.. (bip de încheiere)
• Ignorarea comenzii vocale
Apăsați scurt butonul (mai puțin de 0,8 secunde):

Please say a... în timpul comunicării mesajului cu


instrucțiuni

Apăsați scurt butonul (mai Bip-


puțin de 0,8 secunde)
More Help

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB,
Aux, My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone,
Call History or Phone book. Please say a
command.

4 186
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 187

Echipamente

listă comenzi vocale


• Comenzi obișnuite: aceste comenzi pot fi utilizate pentru majoritatea operațiilor. (Cu toate acestea, este posibil ca unele comenzi
să nu fie disponibile în timpul anumitor operații)

Comandă Funcție Comandă Funcție


More Help Oferă instrucțiuni cu privire la comenzile care FM • Dacă ascultați radio FM, menține starea
pot fi utilizate oriunde în sistem. respectivă.
Help Oferă instrucțiuni cu privire la comenzile care • Dacă ascultați într-un alt mod, afișează
pot fi utilizate în modul curent. ultimul ecran FM redat.
Call<Nume> Apelează nume salvate în agenda telefonică FM1(FM One) Afișează ecranul FM1.
de ex. Call „Andrei” FM2(FM Two) Afișează ecranul FM2.
Phone Oferă instrucțiuni despre comenzile FMA Afișează ecranul FMA.
telefonului. După pronunțarea acestei
AM Afișează ecranul AM.
comenzi, spuneți „Call History”, „Phone book”
sau „Dial Number” pentru a le executa. AMA Afișează ecranul AMA.
Call History Afișează ecranul istoric apeluri. FM Preset 1~6 Redă ultimul post difuzat salvat pe butoanele
de presetare FM 1~6.
Phone book Afișează ecranul agendă telefonică. După
pronunțarea acestei comenzi, spuneți AM Preset 1~6 Redă postul salvat pe butoanele de presetare
denumirea unui contact salvat în agenda AM 1~6.
telefonică pentru a efectua automat apelul. FM 87,5~107,9 Redă postul FM de pe frecvența
Dial Number Afișează ecranul formare număr. După respectivă.
pronunțarea acestei comenzi, spuneți AM 530~1710 Redă postul AM de pe frecvența respectivă.
numărul pe care doriți să îl apelați. TA on Activează funcția anunțuri din trafic
Redial Apelează ultimul număr format. TA off Dezactivează funcția anunțuri din trafic
Radio • Dacă ascultați radioul, afișează următorul News on Activează funcția știri RDS
ecran radio. (FM1➟FM2➟FMA➟AM➟ AMA)
• Dacă ascultați într-un alt mod, afișează News off Dezactivează funcția știri RDS
ultimul ecran radio redat.
4 187
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 188

Echipamente

Comandă Funcție Comandă Funcție


Media Trece la ultimul ecran media redat. AUX (Auxiliary) Redă muzica de pe dispozitivul extern conectat.
Play Track 1~30 Dacă a fost introdus un CD, redă melodia Bluetooth Audio Redă muzica salvată pe dispozitivul compatibil
corespunzătoare. cu tehnologia wireless Bluetooth® conectat.
CD Redă muzica salvată pe CD. Mute Trece radioul sau volumul muzicii în modul fără sunet.
Search CD Trece la ecranul melodie CD sau selectare fișier.• Pardon? Repetă ultimul comentariu.
• Pentru CD-uri audio, accesați ecranul și Cancel (Exit) Termină comanda vocală.
spuneți numărul melodiei pentru a reda
melodia respectivă.
• Trece la ecranul selectare fișier CD MP3.
După aceea, acționați manual dispozitivul
pentru a selecta și reda muzică.
USB Redă muzică de pe dispozitivul USB.
Search USB Trece la ecranul selectare fișier USB. După
aceea, acționați manual dispozitivul pentru a
selecta și reda muzică.
iPod® Redă muzică de pe dispozitivul iPod®.
Search iPod® Trece la ecranul selectare fișier iPod®. După
aceea, acționați manual dispozitivul pentru a
selecta și reda muzică.
My Music Redă muzica salvată în My Music (muzica mea).
Search My Music Trece la ecranul selectare fișier My Music
(muzica mea). După aceea, acționați
manual dispozitivul pentru a selecta și reda
muzică.

4 188
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 189

Echipamente

• Comenzi radio FM/AM: comenzi disponibile în timpul • Comenzi pentru CD audio: comenzi care pot fi utilizate în
ascultării frecvențelor radio FM și AM timpul ascultării unui CD audio.
Comandă Funcție Comandă Funcție
Preset 1~6 Redă postul salvat pe butoanele de presetare 1~6. Region off Dezactivează funcția regiune
Auto Store Selectează automat frecvențele radio Program Type Trece la ecranul selectare tip program RDS.
recepționate mai bine și le salvează pe După aceea, acționați manual dispozitivul
butoanele de presetare 1~6. pentru a selecta tipul de program dorit.
Preset Save 1~6 Salvează frecvența postului redat pe Random Redă în mod aleatoriu pistele de pe CD.
butoanele de presetare 1~6. Random Off Anulează redarea aleatorie pentru a reda
Seek up Redă postul următor recepționat. melodiile secvențial.
Seek down Redă postul anterior recepționat. Repeat Repetă melodia curentă.
Next Preset Selectează numărul butonului de presetare Repeat Off Anulează redarea repetată pentru a reda
care urmează după ultimul buton selectat. melodiile secvențial.
(Exemplu: dacă ascultați pe butonul nr. 3, va fi Next Track Redă melodia următoare.
selectat butonul de presetare nr. 4).
Previous Track Redă melodia anterioară.
Previous Preset Selectează numărul butonului de presetare
Scan Scanează primele 10 secunde ale fiecărei
anterior ultimului buton selectat. (Exemplu:
melodii, începând cu melodia următoare.
dacă ascultați pe butonul nr. 3, va fi selectat
butonul de presetare nr. 2). Track 1~30 Redă melodia cu numărul respectiv.
Scan Scanează primele 10 secunde ale fiecărei Search Track Trece la ecranul selectare melodie. După aceea,
frecvențe, începând cu frecvența curentă. spuneți numele melodiei pentru a reda melodia.
Preset Scan Trece de la butonul de presetare curent la Information Afișează ecranul cu informații despre melodia
următorul și le redă pe fiecare timp de 10 secunde. respectivă.
AF on Activează funcția frecvență alternativă
AF off Dezactivează funcția frecvență alternativă
Region Activează funcția regiune

4 189
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 190

Echipamente

• Comenzi pentru CD MP3/USB: comenzi disponibile în • Comenzi pentru iPod®: comenzi disponibile în timpul redării
timpul redării de pe USB și CD MP3 de pe iPod®

Comandă Funcție Comandă Funcție


Random Redă în ordine aleatorie fișierele din folderul All Random Redă în ordine aleatorie toate melodiile salvate.
curent. Random Redă în ordine aleatorie melodiile din
All Random Redă în ordine aleatorie toate fișierele salvate. categoria curentă.
Random Off Anulează redarea aleatorie pentru a reda Random Off Anulează redarea aleatorie pentru a reda
fișierele secvențial. melodiile secvențial.
Repeat Repetă fișierul curent. Repeat Repetă melodia curentă.
Folder Repeat Repetă toate fișierele din folderul curent. Repeat Off Anulează redarea repetată pentru a reda
Repeat Off Anulează redarea repetată pentru a reda melodiile secvențial.
fișierele secvențial. Next Song Redă melodia următoare.
Next File Redă fișierul următor. Previous Song Redă melodia anterioară.
Previous File Redă fișierul anterior. Search Song Trece la ecranul selectare melodie.
Scan Scanează primele 10 secunde ale fiecărui Information Afișează ecranul cu informații despre melodia
fișier, începând cu fișierul următor. curentă.
Search File Trece la ecranul selectare fișier.
Search Folder Trece la ecranul selectare folder.
Information Afișează ecranul cu informații despre fișierul
curent.
Copy Copiază fișierul curent în My Music (muzica mea).

4 190
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 191

Echipamente

• Comenzi pentru My Music (muzica mea): comenzi • Comenzi audio tehnologie wireless Bluetooth®: comenzi
disponibile în timpul redării My Music (muzica mea) disponibile în timpul redării audio de pe telefonul mobil, cu
ajutorul tehnologiei wireless Bluetooth®

Comandă Funcție Comandă Funcție


Random Redă în ordine aleatorie toate fișierele salvate. Play Redă melodia întreruptă.
Random Off Anulează redarea aleatorie pentru a reda Pause Întrerupe melodia curentă.
fișierele secvențial.
Repeat Repetă fișierul curent.
Repeat Off Anulează redarea repetată pentru a reda
fișierele secvențial.
Next File Redă fișierul următor.
Previous File Redă fișierul anterior.
Scan Scanează primele 10 secunde ale fiecărui
fișier, începând cu fișierul următor.
Search File Trece la ecranul selectare fișier.
Information Afișează ecranul cu informații despre fișierul curent.
Delete Șterge fișierul curent. Veți evita un proces
suplimentar de confirmare a comenzii.
Delete All Șterge toate fișierele din My Music (muzica
mea). Veți evita un proces suplimentar de
confirmare a comenzii.

4 191
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 192

Echipamente

ANEXĂ
Denumire Descriere
AST (A.store)(salvare automată) Selectează și salvează canale
automat
SDVC Control volum în funcție de
viteză

4 192
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 193

Echipamente

n Cd player: AC111ElEE

4 193
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 194

Echipamente

BuToANElE șI FuNCȚIIlE 2. RADIO SEEK


6. TRACK
SISTEmuluI • Schimbă în modul Radio (FM/AM). • Dacă este apăsat scurt (mai puțin de
• La fiecare apăsare a butonului, modul 0,8 secunde)
h Afișajul și setările pot fi diferite, în se va schimba în ordinea FM1 ➟ FM2 - Mod Radio: redă melodia anterioară/
funcție de sistemul audio existent. ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA. următoare.
- Moduri media (CD/USB/iPod®/My Music
Panou sistem audio 3. MEDIA (muzica mea)): schimbă melodia sau
fișierul
• Activează modul Media
• Dacă este apăsat (0,8 secunde)
• La fiecare apăsare a butonului, modul
se va schimba în ordinea CD, USB - Mod Radio: schimbă continuu
(iPod®), AUX, My Music (muzica mea), frecvența. După eliberare, redă
audio BT. frecvența curentă.
- Moduri Media (CD/USB/iPod®/My Music
4. PHONE (muzica mea)): derulează înapoi sau
derulează rapid înainte melodia sau
• Schimbă în modul Phone (telefon)
fișierul
h Dacă nu este conectat un telefon, se
- În timpul unui apel handsfree, reglează
afișează ecranul de conectare.
volumul apelului.
5. Buton alimentare/volum PTY
7. FOLDER
• Alimentare : apăsați pentru a
1. (SCOATERE) • Mod radio RDS: caută tipurile de
porni/opri alimentarea. programe RDS.
• Scoate discul. • Volum : rotiți la stânga/dreapta • Moduri CD/USB/MP3: caută folderele.
pentru a regla volumul.
8. RESETARE
• Oprește forțat sistemului și apoi îl
repornește.

4 194
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 195

Echipamente

11. TA/SCAN
• Mod Radio:
- Apăsare scurtă: anunțuri din trafic
pornit/oprit
- Apăsare lungă: redă scurt fiecare
frecvență disponibilă timp de 5
secunde.
• Moduri Media (CD/USB/My Music
(muzica mea)):
- Apăsare lungă: redă scurt fiecare
melodie (fișier) timp de 10 secunde.

12. SETUP
9. Schimbă în modul Setup (setare).
• Pornește/oprește afișajul monitorului.
13. Buton ACORD
10. CLOCK • Mod Radio: rotiți pentru a schimba
Afișează ora/data/ziua. frecvențele disponibile.
• Moduri Media (CD/USB/iPod®/My
Music (muzica mea)): rotiți pentru a
căuta melodii/canale/fișiere.

4 195
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 196

Echipamente

mod Radio 2. Frecvență Trecerea în modul Radio


Afișează frecvența curentă
Ecran mod principal Apăsați butonul RADIO pentru a
3. Presetare schimba modul în ordinea FM1
Afișează numerele curente de presetare ➟FM2➟FMA➟AM➟AMA.
[1] ~ [6]

4. Afișare presetare
Afișează presetările salvate

5. Salvare automată
Salvează automat frecvențele
recepționate mai bine pe butoanele de
presetare
Dacă este activat [Mode Pop up] (pop-up
6. Meniu RDS
mod) în SETUP [Display] (afișaj) și
Afișează meniul RDS
apăsați butonul RADIO , va fi afișat
ecranul mod pop-up radio.
7. Informații RDS
Rotiți butonul ACORD pentru a
Afișează informațiile difuzate de RDS
naviga printre opțiuni. Apăsați butonul
pentru a face selecția.

1. Afișare mod
Afișează modul de utilizare curent

4 196
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 197

Echipamente

Căutarea frecvențelor radio utilizarea modului Radio ] NoTĂ


În timp ce ascultați o anumită frecvență
Utilizarea butonului de căutare Selectare/salvare posturi presetate pe care doriți să o salvați ca post
presetat, țineți apăsat unul dintre
Apăsați butonul TRACK pentru a reda
SEEK
Apăsați butoanele 1 ~ 6 pentru a butoanele de presetare [1] ~ [6] (mai
frecvența anterioară/următoare. reda postul presetat dorit. mult de 0,8 secunde) pentru a salva
frecvența respectivă pe butonul de
Utilizarea butonului ACORD presetare selectat.
Rotiți butonul ACORD pentru a
selecta frecvența dorită. Salvare automată
• FM: crește/scade cu 50kHz Apăsați butonul pentru a salva
• AM: crește/scade cu 9 kHz automat frecvențele recepționate pe
butoanele de presetare.

] NoTĂ
Apăsați butonul pentru a afișa Dacă apăsați din nou butonul [Cancel]
informațiile difuzate, aferente frecvenței (anulare) în timp ce este activată funcția
salvate pe fiecare buton. Salvare automată, aceasta va fi anulată
și se va reveni la frecvența anterioară.

4 197
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 198

Echipamente

Meniu RDS Scanare


Apăsați butonul pentru a seta Țineți apăsat butonul TA/SCAN (mai mult
funcțiile AF (Frecvență alternativă), de 0,8 secunde) pentru a reda timp de 5
Region (regiune) și News (știri). secunde fiecare frecvență recepționată
mai bine.

] NoTĂ
După finalizarea scanării, va fi
restabilită frecvența anterioară.
Dacă în timp ce funcția scanare este
activată țineți apăsat butonul TA/SCAN
(mai mult de 0,8 secunde), funcția va fi
anulată.

] NoTĂ
Meniul RDS nu este acceptat în
modurile AM sau AMA.

4 198
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 199

Echipamente

Tip de program TA (anunțuri din trafic)

Apăsați butonul pentru a Apăsați butonul pentru a activa/dezactiva


PTY
FOLDER
căuta tipul de program dorit. funcția TA TA/SCAN (anunțuri din
trafic).

Rotiți butonul ACORD la stânga/


dreapta pentru a căuta tipul de program
dorit. După ce ați găsit tipul de program
dorit, apăsați butonul ACORD .
După selectarea tipului de program dorit
și în timp ce Program Type (tip program)
clipește (timp de aproximativ 5 secunde),
dacă apăsați butonul TRACK
SEEK veți putea
selecta un alt tip de
program difuzat.

4 199
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 200

Echipamente

] NoTĂ - uTIlIzAREA (Continuare) (Continuare)


dISCuRIloR • Ștergeți amprentele și praful de pe • Nu utilizați discuri cu forme
• Acest dispozitiv este compatibil din suprafața discului (partea acoperită) neregulate (8 cm, în formă de inimă,
fabrică cu programele software care cu o cârpă moale. în formă de octogon), deoarece aceste
prezintă siglele următoare. • Utilizarea discurilor CD-R/CD-RW cu discuri pot provoca defecțiuni.
• Nu curățați discurile cu soluții etichete atașate poate duce la blocaje • Dacă discul așteaptă să fie scos din
chimice, cum ar fi sprayuri pentru ale fantei pentru discuri și dificultăți fantă mai mult de 10 secunde, acesta
discuri, sprayuri antistatice, lichide la scoaterea discului. Aceste discuri va fi automat reintrodus în CD player.
antistatice, benzen sau diluanți. pot provoca, de asemenea, zgomote la • Sunt acceptate numai CD-uri
• După utilizarea unui disc, puneți-l la redare. originale. Este posibil ca alt fel de
loc în suportul său pentru a preveni • Este posibil ca anumite discuri CD- discuri să nu fie recunoscute (de ex.,
zgârierea acestuia. R/CD-RW să nu funcționeze CD-R copiate sau CD-uri cu etichete)
• Țineți discurile doar de margine sau corespunzător, în funcție de
de orificiul central pentru a preveni producătorul discului, metoda de
deteriorarea suprafeței acestora. fabricație și metoda de înregistrare
• Nu introduceți substanțe străine în folosită de utilizator. Dacă problema
fanta de introducere/scoatere a persistă, încercați să utilizați un alt
discului. Introducerea unor substanțe CD, deoarece utilizarea în continuare
străine poate duce la deteriorarea poate duce la defecțiuni.
interiorului dispozitivului. • Performanțele acestui aparat pot
• Nu introduceți două discuri simultan. diferi în funcție de programul
• Dacă utilizați discuri CD-R/CD-RW, software al unității CD-RW.
pot apărea diferențe privind timpii de • Este posibil ca CD-urile protejate la
citire și de redare, în funcție de copiere, cum ar fi CD-urile tip S, să nu
producătorul discului, metoda de funcționeze în dispozitiv. Discurile de
fabricație și metoda de înregistrare date nu pot fi redate. (Cu toate
folosită de utilizator. acestea, este posibil ca unele dintre ele
(Continuare) să fie redate, dar anormal.)
(Continuare)

4 200
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 201

Echipamente

Informații fișier mP3 • Fișiere comprimate acceptate • Pentru fișierele comprimate MP3/WMA,
vor apărea diferențe de calitate a
1. Rate de biți acceptate (Kbps) sunetului, în funcție de rata de biți. (O
• Formate audio acceptate rată de biți mai ridicată are ca rezultat
MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA o calitate mai bună a audiției.)
ISO 9660 Level 1 Layer3 Layer3 Layer3 High Range • Acest dispozitiv recunoaște numai
32 8 8 48 fișierele cu extensia MP3/WMA. Este
Sistem de ISO 9660 Level 2 posibil ca fișierele cu altă extensie să
Romeo/Juliet (128 de 40 16 16 64
fișiere nu fie recunoscute corespunzător.
caractere) 48 24 24 80
MPEG1 Audio Layer3 56 32 32 96 3. Numărul maxim de foldere și fișiere

RATĂ DE BIȚI (Kbps)


MPEG2 Audio Layer3 64 40 40 128 care pot fi recunoscute
Compresie 80 48 48 160 - Foldere: 255 de foldere pentru CD,
MPEG2.5 Audio Layer3
audio 96 56 56 192 2.000 de foldere pentru USB
Windows Media Audio Ver 7.X și 8.X - Fișiere: 999 de fișiere pentru CD, 6.000
112 64 64
de fișiere pentru USB
128 80 80
h Este posibil ca formatele de fișiere h Nu există limită cu privire la numărul
care nu respectă standardele de mai 160 96 96 de niveluri de foldere recunoscute
sus să nu fie recunoscute sau redate 192 112 112
corespunzător (fără afișarea corectă 224 128 128
a denumirii fișierelor sau a altor
256 144 144
informații).
320 160 160

2. Frecvențe de eșantionare (Hz)


MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
44100 22050 11025 32000
48000 24000 12000 44100
3000 16000 8000 48000

4 201
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 202

Echipamente

• limbi acceptate • Compatibilitate în funcție de • Precauții la scrierea Cd-urilor


(format unicode) tipul de disc 1. În orice situație, exceptând crearea
1. Engleză: 94 de caractere 1. Redare CD-uri MIXTE: redă mai întâi discurilor multisesiune, verificați
2. Caractere speciale și simboluri: 986 CD-ul audio, apoi fișierele opțiunea de închidere a sesiunii
de caractere comprimate. înainte de a crea discul. Deși nu vor
h Nu sunt incluse decât limba coreeană 2. Redare CD-uri EXTRA: redă mai întâi apărea probleme de funcționare,
(inclusiv limba chineză) și limba CD-ul audio, apoi fișierele dispozitivul are nevoie de o scurtă
engleză. comprimate. perioadă de timp pentru a verifica
3. Redare CD-uri multisesiune: redă dacă sesiunea este închisă
3. Afișare text (format Unicode)
sesiunile în ordine (aproximativ 25 de secunde). (Este
- Nume fișier: maxim 64 de caractere posibil să fie nevoie de mai mult timp
în limba engleză - CD MIXT: tip de CD în cadrul căruia
și în funcție de numărul de foldere și
- Nume folder: maxim 32 de caractere sunt recunoscute atât fișiere MP3,
fișiere.)
în limba engleză cât și CD audio.
2. Modificarea extensiilor fișierelor
h Utilizarea funcției de defilare vă - CD multisesiune: tip de CD care
MP3/WMA sau modificarea fișierelor
include mai mult de două sesiuni.
permite să vedeți numele complet Spre deosebire de CD-urile Extra,
ori a altor extensii în MP3/WMA poate
al fișierelor care sunt prea lungi CD-urile multisesiune sunt
provoca defecțiuni.
pentru a fi afișate pe un singur înregistrate în sesiuni și nu au 3. Dacă denumiți fișierele cu extensii
rând. restricții cu privire la tipul de suport MP3/WMA, scrieți numai în limba
media. engleză sau coreeană. (Pentru alte
limbi decât engleza și coreeana nu se
va afișa nimic, întrucât acestea nu
sunt acceptate.)
4. Utilizarea neautorizată sau duplicarea
fișierelor audio este interzisă prin lege.
5. Utilizarea prelungită a discurilor CD-R/
CD-RW care nu respectă standardele
și/sau specificațiile poate provoca
defectarea aparatului.
6. Utilizarea neautorizată sau duplicarea
fișierelor MP3/WMA este interzisă prin
lege.

4 202
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 203

Echipamente

mod mEdIA ] NoTĂ


Ecranul pop-up media poate fi afișat
Trecerea la modul media numai dacă sunt activate cel puțin două
moduri media.
Apăsați butonul MEDIA pentru a
schimba modul în ordinea CD ➟ Pictogramă de titlu
USB(iPod®) ➟ AUX ➟ My Music Dacă este conectat un dispozitiv wireless
(muzica mea) ➟ audio BT. Bluetooth®, iPod®, USB sau AUX ori este
introdus un CD, va fi afișată pictograma
de mod corespunzătoare.

Pictogr. Titlu
Tehnologie wireless Bluetooth®
CD

Dacă este activat [Pop-up Mode]/[Mode iPod®


Pop-up] (pop-up mod) în SETUP USB
[Display] (afișaj) și apăsați butonul AUX
MEDIA , va fi afișat ecranul mod pop-up
media.
Rotiți butonul ACORD pentru a naviga
printre opțiuni. Apăsați butonul pentru a
face selecția.

4 203
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 204

Echipamente

mod Cd AudIo 4. Redare/pauză


Modifică starea redare/pauză
Ecran mod principal
5. Timp de redare
Afișează timpul de redare curent

6. Info
Afișează informații detaliate despre
melodia curentă

7. Redare aleatorie (Shuffle)


Activează/dezactivează funcția redare
aleatorie (Shuffle)

8. Repetare
1. Mod
Activează/dezactivează funcția Repeat
Afișează modul de utilizare curent (repetare)

2. Stare de funcționare 9. Listă


De la repetare/redare aleatorie (Shuffle)/ Trece la ecranul listă
scanare, afișează funcția curentă utilizată

3. Informații melodie
Afișează informațiile despre melodia
curentă

4 204
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 205

Echipamente

utilizarea modului Cd audio ] NoTĂ Schimbarea melodiilor


• Sunt acceptate numai CD-uri Apăsați butonul SEEK pentru a trece
Redarea/întreruperea melodiilor de originale. Este posibil ca alte tipuri de TRACK
discuri să nu fie recunoscute (de ex., la melodia anterioară sau următoare.
pe CD
CD-R copiate sau CD-uri cu etichete)
După introducerea unui CD audio, acest
mod se va activa automat și va începe
• Informațiile despre artist și titlu sunt ] NoTĂ
afișate pe ecran dacă informațiile SEEK
• Dacă apăsați butonul TRACK după
redarea. despre melodie sunt incluse pe CD-ul ce melodia a fost redată timp de 2
audio. secunde, melodia curentă va fi redată
de la început. SEEK
• Dacă apăsați butonul TRACK mai
devreme de 1 secundă, va fi redată
melodia anterioară.

În timpul redării, apăsați butonul


pentru întrerupere și butonul
pentru redare.

4 205
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 206

Echipamente

Selectare din listă Derularea înapoi/derularea rapidă


Rotiți butonul ACORD la stânga/ înainte a melodiilor
dreapta pentru a căuta melodia dorită. În timpul redării, țineți apăsat butonul
SEEK
TRACK (mai mult de 0,8 secunde)
pentru a derula rapid înainte sau înapoi
melodia curentă.

Scanare (pentru modele cu RDS)


Țineți apăsat butonul TA/SCAN (mai mult
de 0,8 secunde) pentru a reda primele 10
secunde ale fiecărui fișier.
Țineți apăsat din nou butonul pentru a
După ce ați găsit melodia dorită, apăsați dezactiva.
butonul ACORD pentru a începe
redarea acesteia.

4 206
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 207

Echipamente

meniu mod Cd audio Info Listă


În acest mod, veți avea acces la funcțiile Apăsați butonul pentru a afișa Apăsați butonul pentru a afișa
informații, redare aleatorie (Shuffle), detalii despre discul curent. ecranul cu lista melodiilor.
repetare și listă.
Redare aleatorie (Shuffle)
Apăsați butonul pentru a reda
melodiile în ordine aleatorie.
Apăsați din nou butonul pentru a
dezactiva funcția redare aleatorie.
• Redare aleatorie (Shuffle): sunt redate
toate melodiile în ordine aleatorie.

Repetare Rotiți butonul ACORD la stânga/


Apăsați butonul pentru a repeta dreapta pentru a căuta melodia dorită.
melodia curentă. Apăsați din nou butonul Dacă este afișată melodia dorită, apăsați
pentru a dezactiva funcția de repetare. butonul pentru a o selecta și reda.
• Repetare: repetă melodia curentă.

4 207
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 208

Echipamente

mod Cd mP3 4. Informații fișier


Afișează informațiile despre fișierul
Ecran mod principal curent

5. Redare/pauză
Modifică starea redare/pauză

6. Timp de redare
Afișează timpul de redare curent

7. Info
Afișează informații detaliate despre
fișierul curent

8. Redare aleatorie (Shuffle)


1. Mod
Activează/dezactivează funcția redare
Afișează modul de utilizare curent aleatorie (Shuffle)

2. Stare de funcționare 9. Repetare


De la repetare/redare aleatorie (Shuffle)/ Activează/dezactivează funcția Repeat
scanare, afișează funcția curentă utilizată (repetare)

3. Index fișier 10. Copiere


Afișează numărul fișierului curent Copiază fișierul curent în My Music
(muzica mea)

11. Listă
Trece la ecranul listă

4 208
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 209

Echipamente

utilizarea modului Cd mP3 Schimbarea fișierelor Selectare din listă


Apăsați butonul TRACK SEEK pentru a trece Rotiți butonul ACORD la stânga/
Redarea/întreruperea fișierelor MP3 dreapta pentru a căuta fișierul dorit.
la fișierul anterior sau următor.
După introducerea unui disc MP3, acest
mod se va activa automat și va începe
redarea. ] NoTĂ
SEEK
• Dacă apăsați butonul TRACK după
ce fișierul a fost redat timp de 2
secunde, fișierul curent va fi redat de
la început.
• Dacă apăsați butonul TRACK SEEK mai
devreme de 1 secundă,
va fi redat fișierul anterior.
După ce ați găsit fișierul dorit, apăsați
butonul ACORD pentru a începe
redarea acestuia.
În timpul redării, apăsați butonul
pentru întrerupere și butonul Derularea înapoi/derularea rapidă
pentru redare. înainte a fișierelor
În timpul redării, țineți apăsat butonul
] NoTĂ SEEK
TRACK (mai mult de 0,8 secunde)
Dacă pe disc sunt prea multe fișiere și pentru a derula rapid înainte sau înapoi
foldere, timpul de citire ar putea fi mai fișierul curent.
mare de 10 secunde și este posibil ca
lista să nu se afișeze sau căutarea
melodiilor să nu funcționeze. După Scanare (pentru modele cu RDS)
finalizarea încărcării, încercați din nou. Țineți apăsat butonul TA/SCAN (mai mult
de 0,8 secunde) pentru a reda primele 10
secunde ale fiecărui fișier.
Țineți apăsat din nou butonul pentru a
dezactiva.

4 209
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 210

Echipamente

Căutare foldere
Apăsați butonul PTY
FOLDER pentru a
selecta și căuta foldere.
Dacă este afișat folderul dorit, apăsați
butonul ACORD pentru a-l selecta.

Va începe redarea primului fișier din


folderul selectat.

4 210
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 211

Echipamente

meniu mod Cd mP3 Info Redare aleatorie (Shuffle)


În acest mod, veți avea acces la funcțiile Apăsați butonul pentru a afișa Apăsați butonul pentru a reda
informații, redare aleatorie (Shuffle), detalii despre fișierul curent. fișierele în ordine aleatorie.
repetare, copiere și listă. La fiecare apăsare a butonului, funcția se
] NoTĂ schimbă în ordinea Random (Shuffle)
• Dacă opțiunea „Folder File” (folder Folder (redare aleatorie folder) ➟
fișier) este setată ca afișare implicită Random (Shuffle) All (redare aleatorie
în setarea Display (afișare), toate) ➟ Off (oprit).
informațiile despre album/artist/fișier • Random(Shuffle) Folder (redare
sunt afișate ca informații detaliate aleatorie folder): sunt redate toate
despre fișier. fișierele din folderul curent, în ordine
• Dacă opțiunea „Album Artist Song” aleatorie.
(album artist melodie) este setată ca • Random(Shuffle) All (redare aleatorie
afișare implicită, numele folderului/ toate): sunt redate toate fișierele în
numele artistului sunt afișate ca ordine aleatorie.
informații detaliate despre fișier.
• Informațiile despre titlu, artist și
album sunt afișate numai dacă sunt
înregistrate pe eticheta ID3 a
fișierului MP3.

4 211
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 212

Echipamente

Repetare Copiere fișiere Listă


Apăsați butonul pentru a repeta Apăsați butonul pentru a copia Apăsați butonul pentru a afișa
fișierul sau folderul curent. fișierul curent în My Music (muzica mea). ecranul cu lista fișierelor.
La fiecare apăsare a butonului, funcția se
schimbă în ordinea Repeat ] NoTĂ
(repetare)➟Repeat Folder (repetare Selectarea unei alte funcții în timpul
folder)➟ Off (oprit). copierii va afișa o fereastră pop-up prin
• Repeat (repetare): Repetă fișierul care se solicită confirmarea anulării
curent. copierii. Pentru a anula copierea,
• Repeat Folder (repetare folder): repetă selectați „Yes” (da).
toate fișierele din folderul curent.

Rotiți butonul ACORD la stânga/


dreapta pentru a căuta fișierele.
Dacă este afișat fișierul dorit,
apăsați butonul pentru a-l selecta și
reda.

4 212
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 213

Echipamente

] NoTĂ - uTIlIzAREA (Continuare) (Continuare)


dISPozITIVuluI uSB • Este posibil ca anumite dispozitive • Nu utilizați USB I/F pentru a încărca
• Conectați dispozitivul USB după ce USB să nu fie acceptate din motive de baterii sau accesorii USB generatoare
porniți motorul. Dacă este deja compatibilitate. de căldură. Astfel de acțiuni pot duce
conectat, este posibil ca dispozitivul • Evitați contactul dintre conectorul la scăderea performanțelor sau
USB să se defecteze la cuplarea USB și părțile corpului sau obiecte defectarea dispozitivului.
contactului. Este posibil ca străine. • Este posibil ca sistemul să nu
dispozitivul USB să nu funcționeze • Conectarea/deconectarea repetată a recunoască dispozitivul USB dacă
corect, dacă contactul este cuplat sau dispozitivelor USB în perioade scurte utilizați mufe sau prelungitoare USB
decuplat, iar dispozitivul USB este de timp poate provoca defectarea achiziționate separat. Conectați
conectat. aparatului. dispozitivul USB direct la mufa
• Aveți grijă la sarcina electrostatică • La deconectarea dispozitivului USB multimedia a vehiculului.
atunci când conectați/deconectați este posibil să auziți un zgomot ciudat. • Dacă utilizați dispozitive USB de
dispozitive USB. • Asigurați-vă că dispozitivele USB stocare masivă cu unități logice
• MP3 playerele codificate nu vor fi externe sunt deconectate cu sistemului separate, pot fi redate numai fișierele
recunoscute dacă sunt conectate ca audio oprit. salvate pe unitatea rădăcină.
dispozitiv extern. • Timpul necesar pentru recunoașterea • Este posibil ca fișierele să nu
• Dacă este conectat un dispozitiv USB dispozitivului USB poate diferi în funcționeze corespunzător dacă pe
extern, este posibil ca sistemul să nu funcție de tipul, mărimea sau dispozitivele USB sunt instalate
recunoască anumite stări ale formatul fișierelor salvate pe acesta. aplicații.
dispozitivului USB. Aceste diferențe de timp nu reprezintă • Este posibil ca dispozitivul să nu
• Numai produsele formatate defecțiuni. funcționeze normal dacă la acesta
octet/sector sub 64 Kb vor fi • Sistemul acceptă numai dispozitive sunt conectate MP3 playere, telefoane
recunoscute. USB utilizate pentru redarea de mobile, camere digitale sau alte
• Sistemul recunoaște dispozitivele USB fișiere audio. dispozitive electronice (dispozitive
în formatate în format de fișier FAT • Imaginile și videoclipurile de pe USB USB care nu sunt recunoscute ca
12/16/32. Dispozitivul nu recunoaște nu sunt acceptate. unități de disc portabile).
fișierele în format NTFS. (Continuare) (Continuare)
(Continuare)

4 213
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 214

Echipamente

(Continuare) (Continuare)
• Este posibil ca încărcarea prin USB să • Evitați utilizarea
nu funcționeze pentru anumite produselor de memorie
dispozitive mobile. USB care pot fi utilizate
• Este posibil ca sistemul să nu ca inele pentru chei sau
funcționeze normal dacă utilizați un accesorii pentru telefonul
alt tip de memorie USB decât cea mobil. Utilizarea acestora poate
standard (tip USB cu capac metalic). provoca defectarea mufei USB.
• Este posibil ca sistemul să nu • Conectarea unui dispozitiv MP3 sau
funcționeze normal dacă utilizați telefon prin diferite canale, cum ar fi
formate tip HDD, CF sau memorie modul AUX/BT sau Audio/USB poate
SD. provoca zgomote neplăcute sau
• Dispozitivul nu va accepta fișiere funcționarea necorespunzătoare.
blocate de DRM (administrare
drepturi digitale).
• Este posibil ca stick-urile de memorie
USB utilizate prin conectarea unui
adaptor (tip SD sau CF) să nu fie
recunoscute corespunzător.
• Este posibil ca sistemul să nu
funcționeze corespunzător dacă
utilizați dispozitive HDD USB sau
USB care pot prezenta erori la
conectare din cauza vibrațiilor
vehiculului. (de ex. tip i-stick)
(Continuare)

4 214
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 215

Echipamente

mod uSB 4. Informații fișier


Afișează informațiile despre fișierul
Ecran mod principal curent

5. Redare/pauză
Modifică starea redare/pauză

6. Timp de redare
Afișează timpul de redare curent

7. Info
Afișează informații detaliate despre
fișierul curent

1. Mod 8. Redare aleatorie (Shuffle)


Afișează modul de utilizare curent Activează/dezactivează funcția redare
aleatorie (Shuffle)
2. Stare de funcționare
9. Repetare
De la repetare/redare aleatorie (Shuffle)/
scanare, afișează funcția curentă utilizată Activează/dezactivează funcția Repeat
(repetare)
3. Index fișier
10. Copiere
Afișează numărul fișierului curent
Copiază fișierul curent în My Music
(muzica mea)

11. Listă
Trece la ecranul listă

4 215
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 216

Echipamente

utilizarea modului uSB ] NoTĂ Schimbarea fișierelor


• Dacă pe dispozitivul USB sunt prea Apăsați butoanele SEEK
TRACK pentru a
Redarea/întreruperea fișierelor USB multe fișiere și foldere, timpul de citire trece la fișierul anterior sau următor.
După conectarea unui dispozitiv USB, ar putea fi mai mare și este posibil ca
afișarea listei sau căutarea fișierelor să
acest mod se va activa automat și va
nu funcționeze corespunzător. ] NoTĂ
începe redarea unui fișier USB. SEEK
• Dacă apăsați butonul TRACK după
Funcționarea va reveni la normal după
finalizarea încărcării. ce fișierul a fost redat timp de 2
• Este posibil ca sistemul să nu secunde, fișierul curent va fi redat de
funcționeze normal dacă utilizați un la început. SEEK
alt tip de memorie USB decât cea • Dacă apăsați butonul TRACK mai
standard (tip USB cu capac metalic). devreme de 1 secundă, va fi redat
fișierul anterior.

În timpul redării, apăsați butonul


pentru întrerupere și butonul
pentru redare.

4 216
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 217

Echipamente

Selectare din listă Derularea înapoi/derularea rapidă Căutare foldere


Rotiți butonul ACORD la stânga/ înainte a fișierelor Apăsați butonul PTY
FOLDER pentru a
dreapta pentru a căuta fișierul dorit. În timpul redării, țineți apăsat butonul selecta și căuta
foldere.
TRACK (mai mult de 0,8 secunde)
SEEK

pentru a derula rapid înainte sau înapoi


fișierul curent.

Scanare
Țineți apăsat butonul TA/SCAN (mai mult
de 0,8 secunde) pentru a reda primele 10
secunde ale fiecărui fișier.
După ce ați găsit fișierul dorit, apăsați Țineți apăsat din nou butonul pentru a
butonul ACORD pentru a începe dezactiva.
Dacă este afișat folderul dorit, apăsați
redarea acestuia. butonul ACORD pentru a-l selecta.
Va începe redarea primului fișier din
folderul selectat.

4 217
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 218

Echipamente

meniu mod uSB ] NoTĂ Redare aleatorie (Shuffle)


În acest mod, veți avea acces la funcțiile • Dacă opțiunea „Folder File” (folder Apăsați butonul pentru a reda
informații, redare aleatorie (Shuffle), fișier) este setată ca afișare implicită în fișierele în ordine aleatorie.
repetare, copiere și listă. setarea Display (afișare), informațiile La fiecare apăsare a butonului, funcția se
despre album/artist/fișier sunt afișate schimbă în ordinea Random (Shuffle)
ca informații detaliate despre fișier. Folder (redare aleatorie folder) ➟
• Dacă opțiunea „Album Artist Song” Random (Shuffle) All (redare aleatorie
(album artist melodie) este setată ca toate)➟ Off (oprit).
afișare implicită, numele folderului/ • Random(Shuffle) Folder (redare
numele artistului sunt afișate ca aleatorie folder): redă toate fișierele din
informații detaliate despre fișier. folderul curent, în ordine aleatorie.
• Informațiile despre titlu, artist și • Random(Shuffle) All (redare aleatorie
album sunt afișate numai dacă sunt toate): sunt redate toate fișierele în
înregistrate pe eticheta ID3 a fișierului ordine aleatorie.
MP3.
Info Repetare
Apăsați butonul pentru a afișa Apăsați butonul pentru a repeta
detalii despre fișierul curent. fișierul sau folderul curent.
La fiecare apăsare a butonului, funcția se
schimbă în ordinea Repeat (repetare)➟
Repeat Folder (repetare folder)➟ Off
(oprit).
• Repeat (repetare) (pictogramă): repetă
fișierul curent.
• Repeat Folder (repetare folder)
(pictogramă): repetă toate fișierele din
folderul curent.

4 218
EL(FL) Eng 4B AUDIO.QXP_LM (FL).qxd 10/14/13 12:47 AM Page 219

Echipamente

Copiere fișiere Listă


Apăsați butonul pentru a copia Apăsați butonul pentru a afișa
fișierul curent în My Music (muzica mea). ecranul cu lista fișierelor.

] NoTĂ
Selectarea unei alte funcții în timpul
copierii va afișa o fereastră pop-up prin
care se solicită confirmarea anulării
copierii. Pentru a anula copierea,
selectați „Yes” (da).

Rotiți butonul ACORD la stânga/


dreapta pentru a căuta fișierele. Dacă
este afișat fișierul dorit, apăsați butonul
pentru a-l selecta și reda.