Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR MASTER – ANUL I

ZI / ORA Studii medievale Istoria artei şi filosofia Istoria comunismului Istoria şi practica
culturii relaţiilor internaţionale
10-12
12-14
14-16 Paleografie latină (C. Halichias /
R. Nedici) 305
LUNI

16-18 Nobilitate şi nobilime 16-20 Mutaţii şi perf.


(M. Diaconescu) 401 economică în per. com.
18-20 Poetici medievale (B. Murgescu / V.
(A. Crivăţ) 306 Paşca) 8

10-12
12-14
13-16 Constit. şi evol.
MARŢI

14-16 imag. (E. Lung) 301


16-18 Mentalităţi medievale 16-18 Discursuri despre 16-19 Sovietizarea S-E
(E. Lung) 307 gen (A. Ciupală) 208 Europei (I. Bucur) 303

18-20 Iconografie bizantină 18-20 Iconografie


(M. Dobre) 104 bizantină (M. Dobre) 104
10-12
MIERCURI

12-14 12-14 Sem. metodologic


(B. Antoniu) CSEA
14-16
15-18 Rom. postbelică.
16-18 16-18 Persp. ist. şi Societate şi instit. cult. şi 16-18 Alianţe şi sist de
fenomenologică în int. cult. politice al. în Eur. sec. XIX (A.
(V. Cernica) Filosofie – (M. Gheboianu) 303 Matei) CSEA
CRM
18-20 Hermeneutica exp. religioase (I. 18-20 Geopolitica în
Gogeanu) 307 analiza rel. int. (C.
Hlihor) 211
10-12
12-14
13-17 România şi crizele
14-16 Perspective med. asupra lumii şi comunismului (M. 14-18 Teorii şi mec. ale
JOI

cosmosului (I. Munteanu) 304 Retegan) 303 rel. internaţionale


16-18 16-20 Paleografie chirilică 16-20 Imaginar, (V. Stan) Amf. Iorga
(C. Ioniţă) 201 imaginaţie, imagine (M.
18-20 Pop) Filosofie – Sala 7
10-12
12-14
VINERI

14-16
16-18 16-18 Studiu curatorial şi
critică instituţională
(E. Olariu) 304
18-20