Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE SUMATIVĂ – SEMESTRUL I

1. Colorează caseta care conţine litera iniţială corespunzătoare fiecărei imagini:

c i r o n
a e l u m
2. Taie cu o linie cuvântul scris greşit:

mere inima marinal

miere inimi marinar

3. Uneşte fiecare imagine cu cuvântul corespunzător:

Oana nori rana

4. Transcrie cuvintele de mai sus:

5. Scrie după dictare:

Clasa IB
MATRICE DE SPECIFICAŢIE

Conţinuturi / Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză


obiective
Sunete şi litere X X X
(1 item)
Scrierea cuvintelor X X X
(3 itemi)
Scrierea X X
propoziţiei dictate
(1 item)

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Itemul Calificative
Foarte bine Bine Suficient Insuficient
I1 Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect
complet: 5 litere corect: 3-4 litere corect: 1-2 litere
iniţiale recunoscute iniţiale recunoscute iniţiale recunoscute
I2 Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect
complet: taie 3 corect: taie 2 cuvinte corect: taie 1 cuvânt
cuvinte greşit scrise greşit scrise greşit scris
I3 Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect
complet: 3 corect: 2 corect: 1
corespondenţe corespondenţe corespondenţă
corecte corecte corectă
I4 Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect
complet: transcrie corect: transcrie corect: transcrie
corect 3 cuvinte corect 2 cuvinte corect 1 cuvânt
I5 Răspuns corect şi Răspuns parţial Răspuns parţial Răspuns incorect:
complet: scrie corect corect: scrie corect 2 corect: scrie corect 1 scrie cu multe greşeli
3 propoziţii dictate propoziţii dictate propoziţie dictată

Evaluare finală:
Itemi Calificativul final
Rezolvă integral şi corect 5 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 4 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. BINE
Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT

Clasa IB
Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi. INSUFICIENT

Propoziţii dictate: Mara are mure.


Riri e mare.
Onu e morar.

Clasa IB