Sunteți pe pagina 1din 18

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea

TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a


VARIANTA 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Rezultatul calculului (30:5+5)2 este egal cu …..
3p b) Rezultatul calculului 5  2 6  4 5  3 6 este egal cu ……
3p c) Media geometrica a numerelor 12 si 27 este egala cu …..

4p 2. a) Rezultatul calculului 2x(3x+5) este egal cu ……


3p b) Rezultatul calculului (2x+3)2 este egal cu …..
3p c) Rezultatul calculului (x+5)(x–5) este egal cu ….

4p 3. a) Forma descompusa a expresiei algebrice 5x2–15x este egala cu …..


3p b) Forma descompusa a expresiei algebrice 4x2–12x+9 este egala cu ….
3p c) Forma descompusa a expresiei algebrice 4x2–25 este egala cu …

4. Fie triunghiul ABC, din figura alaturata, cu AB=4cm,


BC=8cm,
4p a) AC=6cm. MNBC, AM=1cm.
Lungimea lui MN este egala cu … cm.
3p b) Lungimea lui AN este egala cu … cm.
3p c) Lungimea lui NC este egala cu …cm.

5. Fie ABC dreptunghic in A. AB=6cm, AC=8cm.


4p a) Lungimea lui BC este egala cu ….cm.
3p b) Aria ABC este egala cu … cm2.
3p c) Lungimea lui AD, ADBC, D(BC), este egala cu … cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


Fie numerele a  4  7 si b  4  7 .
5p 1. a) Calculati media aritmetica a numerelor a2 si b2.
5p b) Calculati media geometrica a numerelor a si b.
1 1
Daca x   10, calculati valoarea numarului x 2  2 .
5p 2. a) x x
Aratati ca numarul N  18  8 2  6  4 2 este un numar rational.
5p b)
3. Fie triunghiul ABC dreptunghic in A, AB = 30cm, AC = 40cm, ADBC, D(BC),
AO este mediana, O(BC).
5p a) Desenati corespunzator figura corespunzator datelor problemei.
5p b) Aflati lungimea lui [DO].
5p c) Aflati aria triunghiului AOC.
5p d) Aflati distanta de la C la dreapta AO.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN
Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea
TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 2
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Rezultatul calculului 300:2,4 este egal cu …
3p b) Rezultatul calculului 8  18 este egal cu …
3p c) Rezultatul calculului  7  2    7  2  este egal cu …

4p 2. a) Daca x + 3 este egal 5, atunci (x+6)2 este egal cu …


3p b) (x – 5)2 = x2 – A + 25, atunci A este egal cu …
3p c) (x+2)(x+7) este egal cu …

4p 3. a) Forma descompusa a expresiei algebrice x2 – 36 este egala cu ….


3p b) Forma descompusa a expresiei algebrice 25x2 – 10x + 1 este egala cu …
3p c) Forma descompusa a expresiei algebrice x2 + 5x + 6 este egala cu …

4. In triunghiul ABC isoscel, din figura alaturata, AB=AC=5cm,


BC=6cm, ADBC, D(BC).
4p a) Perimetrul ABC este egal cu … cm.
3p b) Lungimea lui AD este egala cu … cm.
3p c) Aria ABC este egala cu … cm2.

5. In trapezul ABCD, din figura alaturata, AS=SM=MP=PD si


BT=TN=NR=RC; PR=4cm, MN=6cm.
4p a) Lungimea lui CD este egala cu ….cm.
3p b) Lungimea lui ST este egala cu ….cm.
3p c) Lungimea lui AB este egala cu ….cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


5p 1. a) Descompuneti in factori expresia 32a – 4b + 8a2 + 2b2 + 34.
5p b) Calculati: 5  2 6  17  4 15 .

5p 2. a) Fie E = n2 + 6n + 10, nR. Sa se afle valoarea minima a numarului E oricare ar fi n


numar real.
5p b) Aratati ca a2 + b22ab, oricare ar fi a, bR
5p c) Sa se arate ca: x2 + y2 + z2  xy + xz + yz; x, y, zR.

3. Fie dreptunghiul ABCD din figura alaturata, cu AB=16cm


si BC=12cm.
5p a) Aflati lungimea lui BD.
5p b) Aflati lungimea lui AE, AEBD, AE(BD).
5p c) Aflati aria AEC.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 3
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Daca 2a+b = 10, atunci 6a+3b este egal cu ….
3p b) 5a2+3a–7+2a–3a2+5 dupa reducerea termenilor asemenea, este egal cu ….
3p c)  2  3  2 este egal cu ….

4p 2. a) Media aritmetica a numerelor 18, 12 si 30 este egala cu …..


3p b) Media aritmetica ponderata a numerelor 8 si 9 cu ponderile 3 si respectiv 7 este egala cu
…….
3p c) Media geometrica a numerelor 10  1 si 10  1 este egala cu ….

4p 3. a) (3x–4)2 este egal cu …..


3p b) Forma descompusa a expresiei algebrice 16x2–9 este egala cu ….
 
1
3  2 x   este egal cu …
3p c) Rezultatul calculului  3

4. Fie un patrat cu lungimea laturii de 6 cm.


4p a) Lungimea diagonalei este egala cu …cm.
3p b) Perimetrul patratului este egal cu … cm.
3p c) Aria patratului este egala cu … cm2.

5. Un romb ABCD, din figura alaturata, are diagonalele de 24 si


respectiv 10 cm.
4p a) Aria rombului este egala cu … cm2.
3p b) Lungimea laturii rombului este egala cu … cm.
3p c) Aria ABC este ….% din aria rombului ABCD.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


5p 1. a) Stabiliti daca numarul (x–3)2+(x+7)2–(x–5)2–18x este pozitiv sau negativ
5p b) Aflati trei numere daca media lor aritmetica este 28 si ca sunt direct proportionale cu
2, 5 si 7.

2. Fie expresia E(x,y) = x2 +3y2 – 4x + 23y + 5, x si yR.


5p a) Aflati valoarea lui E pentru x=5 si y=3.
5p b) Daca x = y, aduceti la forma cea mai simpla expresia E.
5p c) Aratati ca E0 oricare ar fi x, yR.

3. In figura alaturata, ABCD este un trapez isoscel ortodiagonal


(cu diagonalele perpendiculare). Bazele AB = 12 cm si
CD = 4 cm. ACBD={O}.
5p a) Aflati aria trapezului.
5p b) Aratati ca perimetrul trapezului este egal cu 4 4  13  cm.
5p c) Aflati aria BOC.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 4
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului 1236:4 este egal cu ….
3p b) Rezultatul calculului 4 2  32 este egal cu …
3p c) Media geometrica a numerelor 8 si 18 este egala cu ….

4p 2. a) Rezultatul calculului 2a + 3b – a + 2b este egal cu …..


3p b) (4x + 1)2 este egal cu …..
3p c) Solutia reala a ecuatiei 3x + 2 = 11 este egala cu ….

4p 3. a) Forma descompusa a expresiei algebrice x2 – 25 este egala cu …


3p b) Daca a + 3b = 5 atunci 5a + 15b este egala cu ….
3p c) Solutia reala a ecuatiei (x – 3)2 = 9 este x1 = ….. si x2 = ……

4p 4. a) sin300 + cos600 este egal cu ….


3p b) Linia mijlocie unui triunghi echilateral este de 5cm. Perimetrul triunghiului este egal cu
….. cm.
3p c) Centrul de greutate al unui triunghi se afla la intersectia ……..

5. In figura alaturata, ABC este dreptunghic in A cu


AB = 6cm si AC = 63 cm.
4p a) BC = ….. cm.
3p b) AD = …. cm.
3p c) BD = …. cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


5p a) Demonstrati ca x  4 y  4 xy oricare ar fi x, yR.
5p 1. b) Aflati valoarea minima a numarului A = x2 – 8x + 18, xR.

2. Un elev cheltuie o suma de bani astfel: in prima zi cheltuie 20% din suma si inca 6 lei; a
doua zi cheltuie 40% din rest si inca 4 lei; a treia zi cheltuie ultimii 50 de lei.
5p a) Aflati suma initiala de bani.
5p b) Cat a cheltuit a doua zi?
5p c) Cat la suta reprezinta din suma initiala de bani, suma de bani cheltuita in primele doua
zile?

3. Triunghiul ABC din figura alaturata, este dreptunghic in A;


mediatoarea lui BC taie pe AC in M si pe dreapta AB in P.
Daca AB = 12 cm si AC = 16 cm, se cere:
5p a) Aflati lungimea lui BP;
5p b) Aflati aria triunghiului MOC;
5p c) Aflati aria triunghiului PAM.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 5
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului (12:3+3)5 este egal cu ….
3p b) Rezultatul calculului 5x(2x –3) este egal cu ….
3p c) Rezultatul calculului 2 20  3 45 este egal cu ….

4p 2. a) Solutia reala a ecuatiei 5x – 4 = 6 este x = ….


3p b) Solutiile in N a inecuatiei 3x + 2 < 2x + 5 este x{ … }
3p c) Media geometrica a numerelor a  6 si 6 6 este egala cu …

4p 3. a) Forma descompusa a expresiei x2 – 81 este egala cu …


3p b) Solutia reala a ecuatiei x2 – 81=0 este x1=… si x2 = ….
3p c) Rezultatul calculului (5x – 2)2 este egal cu …..

4p 4. a) Linia mijlocie a unui trapez cu baza mare de 10cm si baza mica de 4 cm este egala cu
… cm.
3p b) Diagonala unui patrat cu latura de 42 cm este egala cu … cm.
3p c) Inaltimea unui triunghi echilateral de latura de 83 cm este egala cu ….cm.

5. In figura alaturata aveti dreptunghiul ABCD, cu AB=12


cm si BC=5 cm.
4p a) Perimetrul dreptunghiului este egal cu … cm.
3p b) Aria dreptunghiului este egala cu … cm2.
3p c) Lungimea lui AC este egala cu … cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


1. Un turist parcurge un traseu in trei zile astfel: in prima zi parcurge 1/3 din traseu, a
doua zi 2/5 din rest si a treia zi 60 km.
5p a) Aflati lungimea totala a traseului.
5p b) Cat a parcurs turistul a doua zi?
5p c) Cat la suta reprezinta distanta parcursa a doua zi din lungimea totala?

2. Se da segmentul AB=60 cm; pe segment sunt punctele C si D, astfel incat segmentele


AC, CD si DB sunt direct proportionale cu numerele 2, 3 si respectiv 7.
5p a) Aflati lungimile celor trei segmente.
5p b) Cat la suta reprezinta lungimea segmentului AD din lungimea segmentului CB?

3. In figura alaturata, aveti ABCD un patrat de latura 6 cm


si CDE un triunghi echilateral construit in exteriorul
patratului. BE taie pe CD in punctul F.
5p a) Aflati lungimea lui CF.
5p b) Aflati lungimea lui BF.
5p c) Aflati aria triunghiului BCE.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 6
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului 804:4 este egal cu ….
3p b) Rezultatul calculului 3-1 + 0,(6) este egal cu …
3p c) Rezultatul calculului 16x5:4x3 este egal cu …

4p 2. a) Daca x + 5=0, atunci x este egal cu ….


3p b) Daca x 2  4 , atunci valorile reale ale lui x sunt …..
3p c) Daca 7x + 3 <4x + 12, atunci solutia reala a inecuatiei este …

4p 3. a) Fie x0. Rezultatul calculului 8x3:(2x+x+x) este egal cu ….


3p b) (x – 6)2 este egal cu …..
3p c) Forma descompusa a expresiei algebrice 3x2 + 6x este egala cu ….

4p 4. a) Intr-un triunghi cele trei linii mijlocii au lungimile de 3, 4 si 5 cm. Perimetrul


respectivului triunghi este egal cu … cm.
3p b) Latura unui patrat cu diagonala de 22 cm, este egala cu … cm.
3p c) Ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele de 6 si respectiv 8 cm este egala cu
… cm.

5. In trapezul din figura alaturata AB=12 cm, CD = 4 cm.


4p a) Lungimea lui MN este egala cu … cm.
3p b) Lungimea lui PR este egala cu … cm.
3p c) Lungimea lui MP este egala cu …cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


1. Pentru o lucrare Vlad a primit cu 25 de lei mai mult decat Marian. 2/5 din suma
primita de Vlad este cat 4/9 din suma primita de Marian.
5p a) Cat a primit Vlad?
5p b) Ce suma de bani a primit Marian?
5p c) Cat la suta reprezinta suma primita de Marian din suma primita de Vlad?

5p 2. a) Descompuneti in factori expresia 6x2 + 7x + 2.


5p b) Aflati valoarea maxima a numarului N = –x2 – 2x + 4, xR.

3. Fie triunghiul ABC din figura alaturata, dreptunghic in A si


AM, BN medianele ce se intersecteaza in G; AB=6cm,
AC=63cm.
5p a) Aflati lungimea lui AM.
5p b) Aflati lungimea lui BN.
5p c) Aflati aria BGM.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 7
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului 1010:5:2 este egal cu …..
3p b) Rezultatul calculului 2 5  80  45 este egal cu ….
3p c) Rezultatul calculului 3x2 + 5x + 2x2 – 4x este egal cu …

4p 2. a)  2  2  2 este egal cu …..


3p b) 6  35   6  35  este egal cu ….
3p c) Conjugatul numarului 3  3 este egal cu ….

4p 3. a) Forma descompusa a expresiei algebrice 4x2 – 4x + 1 este egala cu …..


3p b) Solutia reala a ecuatiei 2x + 1 = 5 este egala cu …..
3p c) Solutiile reale ale ecuatiei x2 = 36 sunt x1 = ….. si x2 = ….

4p 4. a) sin300 + cos600 este egal cu …


3 7
Daca sin   si cos   atunci tg este egal cu …
3p b) 4 4
3p c) Aria unui triuunghi isoscel cu laturile congruente de 4 2 cm si masura unghiului
cuprins intre ele de 450 este egala cu … cm2.
5. In figura alaturata aveti ABC si DE este paralela cu BC;
AB = 6cm, BC = 12cm, AC = 9cm, AE = 3cm.
4p a) Lungimea lui AD este egala cu … cm.
3p b) Lungimea lui DE este egala cu … cm.
3p c) Masura unghiului ADE este egala cu ….0.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


1. Dintr-un bazin plin a fost scoasa 30% din intreaga cantitate de apa, iar apoi 70% din
ceea ce a ramas. Dupa aceasta au mai ramas in bazin 420 l. de apa.
5p a) Ce cantitate de apa a fost la inceput?
5p b) Ce cantitate de apa s-a scos a doua oara?
5p c) Cat la suta s-a scos in total apa din bazin?

5p 2. a) Rezolvati in N ecuatia 2x + 5y = 27.


5p b) Rezolvati in N inecuatia 2x – 3  5x – 15.

3. Trapezul dreptunghic ABCD din figura alaturata are


BC = 12 cm, CD = 4 cm si m(<ABC)=600.
5p a) Aflati lungimea inaltimii trapezului.
5p b) Aflati aria trapezului ABCD.
5p c) Aflati sinusul unghiului <ABD.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 8
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Rezultatul calculului (2+54):2 este egal cu ….
3p b) Scris sub forma de fractie ireductibila numarul 0,25 este egal cu ….
3 2

Rezultatul calculului  
1 1
  este egal cu ….
3p c) 2 2

4p 2. a) Rezultatul calculului 2 7  3 7  7 este egal cu ….


3p b) Media aritmetica a numerelor 2,25 si 5,75 este egala cu ….
3p c) Media geometrica a numerelor 5 si 5 5 este egala cu …

4p 3. a) Solutiile reale ale ecuatiei x2 = 9, sunt x1 = …. si x2 = …..


3p b) Rezultatul calculului (5x – 2)2 este egal cu …
3p c) Forma descompusa a expresiei algebrice 4 – 20x + 25x2 este egala cu ….

4p 4. a) Desenati un triunghi dreptunghic isoscel.


3p b) Daca lungimea catetei unui triunghi dreptunghic isoscel este de 4 cm, atunci lungimea
ipotenuzei este egala cu ….. cm.
3p c) Tangenta unui unghi de 450 este egala cu …..

5. In figura alaturata, ABC este dreptunghic isoscel iar


BCE este echilateral, AB = 6 cm.
4p a) Lungimea lui BC este egala cu ……cm.
3p b) Lungimea lui AE este egala cu … cm.
3p c) Aria triunghiului BCE este egala cu … cm2.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza scrieti rezolvarile complete.


1. Unui copil i s-au dat patru mere, iar celorlalti cate 6 mere. Daca s-ar fi dat la fiecare
copil cate 5 mere, ar fi ramas 13 mere.
5p a) Cate mere au fost?
5p b) Cati copii au fost?

5p 2. a) Calculati 20ab – (3b – 5ab) –5b(3a – 2).


5p b) Comparati numerele a  10  13 si b  11  12 .
5p c) Daca E(x) = x2 + 2x + 1 calculati E  3  1 .

3. In triunghiul oarecare ABC din figura alaturata, AB =


8cm, BC = 12 3 cm si masura unghiului B egala cu
300.
5p a) Aflati aria triunghiului ABC.
5p b) Aflati lungimea medianei duse din varful A.
5p c) Aflati sinusul unghiului C.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 9
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului 12  2  5 este egal cu ……
4p b) Media geometrica a numerelor 21  5 si 21  5 este egala cu ……
4p c) Forma descompusa a expresiei algebrice 2 x 2  6 x este egala cu ……
4p 2. a) Media aritmetica a numerelor a = 3,23 si b = 6,77 este egala cu …….
12
4p b) Solutia reala a ecuatiei  3 este egala cu ……
x
4p c) In multimea numerelor intregi solutiile inecuatiei x  1  3 sunt x{……}
6p 3. a) Desenati un patrat ABCD.
4p b) Aria unui patrat cu latura de 3 2 cm este egala cu …….cm2.
4p c) Diagonala unui patrat cu latura de 3 2 cm este egala cu …….cm.
4. In figura alaturata aveti cercul de centrul O in care coarda
AB = 8 cm iar OM = 3 cm, OMAB, MAB.
4p a) Lungimea razei OA este egala cu ….cm.
4p b) Lungimea cercului este egala cu ……cm.
4p c) Aria cercului este egala cu …..cm2.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


1. Dintr-un numar se scade 5, rezultatul se ridica la patrat, iar din noul rezultat se scade
patratul numarului initial marit cu 2 si se obtine opusul numarului 47.
5p a) Aflati numarul initial.
5p b) Daca numarul este 14, urmand aceleasi operatii de mai sus, ce rezultat se obtine?

5p 2. a) Fie E(x) = 2x + 1.
Calculati suma S = E(1) + E(2) + E(3) + … + E(2008).
5p b) Aflati maximul expresiei 1 + 6x – x2, unde xR.
5p c) Descompuneti in factori expresia (x2 – 2)(x2 – 8) + 9.

3. Trapezul ABCD din figura alaturata, este dreptunghic in A;


AB = 7 cm, CD = 4 cm, AD = 6 cm.
5p a) Aratati ca BC = 3 5 cm.
5p b) Daca PA = 2 cm, aflati lungimea lui PR.
5p c) Aflati distanta de la punctul P la dreapta BC.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 10
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului  13  2  13  2  este egal cu ……..
4p b) Rezultatul calculului  13  2  2 este egal cu ……..
4p c) Forma descompusa a expresiei algebrice x 2  10 x  25 este egala cu …….
x 13  1
4p 2. a) Solutia reala a ecuatiei  este egala cu …….
13  1 4
x 3
4p b) Solutia reala a inecuatiei  este ……
10 5
4p c) Daca trei paini costa 3,9 lei atunci sapte paini vor costa …..lei.
6p 3. a) Desenati un triunghi echilateral ABC.
4p b) Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm este egal cu …. cm.
4p c) Aria unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm este egala cu …. cm2.
4. In figura alaturata aveti triunghiul ABC isoscel, AB=AC=10 cm,
ADBC, DBC si CD=6 cm.
4p a) Perimetrul triunghiului ABC este egal cu ….cm.
4p b) Lungimea lui AD este egala cu ….cm.
4p c) Aria triunghiului ABC este egala cu ….cm2.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


1. In urma unui test la matematica s-au obtinut urmatoarele rezultate, conform tabelului:
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 2 3 5 4 5 2 1
5p a) Cati elevi sunt in clasa?
5p b) Aflati media clasei
5p 2. a) Daca a+b = 17 si ab=60 aflati a2+b2.
5p b) Daca a = x+1 si b = x2+2x+3 , sa se calculeze abb.
5p c) Daca a  5  2 si b  3 5  6 sa se calculeze ab.
3. In figura alaturata aveti un hexagon regulat inscris in cercul
de centrul O si de raza egala cu 12 cm.
5p a) Aflati perimetrul hexagonului ABCDEF.
5p b) Aflati aria hexagonului ABCDEF.
5p c) Aflati aria triunghiului FBC.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 11
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului 2 5  4 5  125 este egal cu ……
4p b) Rezultatul calculului  6  1 2 este egal cu ……
4p c) Rezultatul calculului  5a  3 5a  3 este egal cu ……
4p 2. a) Forma descompusa a expresiei algebrice x 2  5 este egala cu …….
4p b) Solutia reala a ecuatiei 12:x = 4 este egala cu …….
4p c) Probabilitatea ca aruncand la intamplare un zar, acesta sa se aseze cu fata cu un numar
prim, este egala cu …….
6p 3. a) Desenati un patrat ABCD.
4p b) Perimetrul unui patrat cu latura de 5 cm este egala cu …..cm.
4p c) Apotema unui patrat cu latura de 10 cm este egala cu …..cm.
4. In figura alaturata aveti triunghiul ABC echilateral, ADBC,
DBC si CD=3 cm.
4p a) Perimetrul triunghiului ABC este egal cu ….cm.
4p b) Lungimea lui AD este egala cu ….cm.
4p c) Aria triunghiului ABC este egala cu ….cm2.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


5p 1. a) In urma unui test la matematica, elevii unei clase
au obtinut urmatoarele rezultate, conform
diagramei alaturate.
Aflati numarul de elevi din clasa.
5p b) Aflati media clasei.

5p c) Aflati media notelor peste 7 inclusiv.


5p 2. a) x

1

x
Rezolvati ecuatia:
2 3 6
5p b) Rezolvati inecuatia: x  5  x  2  15.
3. In figura alaturata aveti triunghiul echilateral ABC inscris
in cercul de centrul O, cu apotema triunghiului OD = 3 cm.
5p a) Aflati perimetrul triunghiului ABC.
5p b) Aflati aria cercului circumscris triunghiului ABC.
5p c) Daca M este mijlocul laturii [AB] aflati aria trapezului
AMDC.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN


Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea
TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 12
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului  7 x  x  3x  :  3x  este egal cu ………
4p b) Forma descompusa a expresiei algebrice x 2  18 x  81 este egala cu ……
4p c) Forma descompusa a expresiei algebrice x 2  81 este egala cu ……
4p 2. a) Forma descompusa a expresiei algebrice x 2  18 x este egala cu ……
4p b) Daca  7  a  7  a   2 atunci a = ……..
4p c) Termenul lipsa din expresia x 2  6 x  ..... pentru ca aceasta sa rezulte din patratul
unui binom, este egal cu ………
6p 3. a) Desenati un hexagon regulat ABCDEF.
4p b) Perimetrul unui hexagon regulat cu latura de 6 cm este egal cu …cm.
4p c) Aria unui hexagon regulat cu latura de 6 cm este egala cu …cm2.
4. In figura alaturata aveti un hexagon regulat ABCDEF cu latura de
6 cm, OMAB, MAB.
4p a) Perimetrul hexagonului ABCDEF este egal cu ….cm.
4p b) Lungimea lui OM este egala cu …..cm.
4p c) Aria patrulaterului ABCF este egala cu ….cm2.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


5p 1. a) Daca ab  ac  ad  120 si b  c  d  20 aflati valoarea numarului a.
5p b) Sa se calculeze media geometrica a numerelor a  6  11  2 si b  6  11  2

x x2 x 1 x 5
5p 2. a) Rezolvati ecuatia: 5  3  4  2  4 .
5p b) Sa se rezolve ecuatia: x  5  2 x  10  3x  15  ...  20 x  100  0.
5p c) Sa se scrie elementele multimii A   x  Z x  1  2 .
3. In figura alaturata aveti patratul ABCD inscris intr-un cerc
de raza OA = 6 2 cm.
5p a) Aflati aria patratului ABCD.
5p b) Aflati perimetrul patrulaterului BCOM.
5p c) Daca N este mijlocul laturii [AD], aflati distanta de la
punctul M la dreapta CN.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 13
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului 12,2  5  4  5 este egal cu …..
4p b) Media aritmetica a numerelor 6 2 si 32 este egala cu ….
4p c) Media geometrica a numerelor 7  2 6 si 7  2 6 este egala cu …..
4p 2. a) Forma descompusa a expresiei algebrice 25 x 2  20 x  4 este egala cu …..
4p b) Solutia reala a ecuatiei 2 x  5  x  4 este egala cu ……
4p c) Solutia reala a inecuatiei x  1  2 x  3 este egala cu …..
4p 3. a) Latura unui patrat cu aria egala cu 49 cm2 este egala cu ……cm.
4p b) Raza cercului circumscris unui patrat cu latura de 8 2 cm este egala cu ….cm.
4p c) Aria unui patrat cu diagonala de 8 2 cm este egala cu ….cm2.
4. In figura alaturata aveti triunghiul echilateral ABC, punctul D fiind
mijlocul lui BC.
6p a) Desenati triunghiul echilateral din figura si completati desenul cu
segmentul AD.
4p b) Daca AB = 6 cm, atunci AD = ………cm.
4p c) Daca AB = 6 cm, atunci aria ABC este egala cu …..cm2.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


1. Trei elevi au impreuna suma de 190 de lei. Dupa ce primul cheltuie 60% din suma sa,
2
al doilea din banii sai iar al treilea cheltuie 75% din cat are, toti cei trei elevi au
3
sume egale de bani.
5p a) Sa se afle ce suma de bani a avut fiecare elev.
5p b) Aflati cat la suta din suma initiala s-a cheltuit in total.
5p 2. a) Aratati ca  7  14   7  2   6 2  .
2 2 2

4ab
5p b) Aratati ca a  b  2 ab  , unde a,b >0.
ab
5p c) Aratati ca fiind date numerele naturale consecutive a, b, c, d, media geometrica a
numerelor a si d este mai mica decat media geometrica a numerelor b si c.
3. In figura alaturata aveti trapezul dreptunghic in A, ABCD cu
masura unghiului B egala cu 450, BC = 8 2 cm si AB = 14
cm. M este mijlocul lui [BC].
5p a) Aflati aria trapezului ABCD.
5p b) Aflati perimetrul triunghiului ABC.
5p c) Aflati distanta de la punctul M la dreapta AC.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 14
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului 3   3  3  3 este egal cu …….
4p b) Rezultatul calculului 2 x (3 x  5) este egal cu …….
4p c) Rezultatul calculului ( x  3) 2 este egal cu …….
4p 2. a) Forma descompusa a expresiei algebrice 16 x  4 este egala cu ……
4p b) Forma descompusa a expresiei algebrice x 2  5 este egala cu ……
4p c) Daca 3x  1  4 atunci x = …….
4p 3. a) Latura unui triunghi echilateral cu perimetrul de 18 cm este egala cu ….cm.
4p b) Raza cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura egala cu 6 cm este egala
cu …cm.
4p c) Apotema unui triunghi echilateral cu latura egala cu 6 cm este egala cu …cm.
4p 4. a) In figura alaturata aveti patratul ABCD cu AB = 4 cm.
Perimetrul patratului ABCD este egal cu …..cm.
4p b) Diagonala AC este egala cu ……cm.
4p c) Apotema patratului este egala cu ….cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


1.  8 
Fie multimea A =  5;2,5; ; 2 ;3; 16 ;2, (3);0 .
 2 
5p a) Aflati probabilitatea ca alegand la intamplare un element din multimea A, acesta sa fie
numar intreg.
5p b) Aflati probabilitatea ca alegand la intamplare un element din multimea A, acesta sa fie
numar irational.
 1 1 1 1 
5p 2. a) Sa se rezolve ecuatia: 4 x      ...    61.
 1  5 5  9 9  13 57  61 
5  1
5p b) Sa se afla xZ astfel incat fractia  Z , x  R    .
2x 1  2
5p c) Sa se rezolve in N inecuatia:  x  3 2  4 x  1   x  1 x  1  x  14 .
3. In figura alaturata aveti triunghiul dreptunghic ABM in
M. ABCD este un dreptunghi, M[CD]. BMAD={N}.
MD = 2 cm si AD = 2 3 cm.
5p a) Aflati lungimile laturilor triunghiului ABM.
5p b) Aflati lungimea segmentului AN.
5p c) Aflati raportul ariilor triunghiurilor DMN si CMB.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 15
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului   4 14  :   2 3  este egal cu …..
4p b) Rezultatul calculului 5a ( 2a  7a  a ) este egal cu …..
4p c) Rezultatul calculului  8  2  2 este egal cu …..
4p 2. a) Forma descompusa a expresiei algebrice 4 x 2  9 este egala cu ……
4p b) Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,  5  2  2  9  4 5 ”.
4p c) x x 1
Solutia reala a ecuatiei  este egala cu …..
3 4
6p 3. a) Desenati un triunghi dreptunghic.
4p b) Daca triunghiul dreptunghic are catetele de 2 cm si 2 3 cm atunci lungimea
ipotenuzei este egala cu ……cm.
4p c) Daca triunghiul dreptunghic are catetele de 2 cm si 2 3 cm atunci aria triunghiului
este egala cu ……cm2.
4. In figura alaturata aveti dreptunghiul ABCD cu AB = 10 cm
si BC = 8 cm.
4p a) Lungimea lui AC este egala cu ….cm.
4p b) Cosinusul unghiului BAC este egal cu …….
4p c) Distanta de la B la AC este egala cu ….cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


5p 1. a) Sa se arate ca  3x  1 2   4 x  5 2   5 x  3 5 x  3  35  34 x .
b) Aflati media aritmetica a numerelor a   14  5  si b   35  2  .
2 2
5p
2. Un numar natural impartit la 4, 6 si la 9 dau de fiecare data catul diferit de zero si
restul egal cu 2.
5p a) Aflati cel mai mic numar natural care indeplineste conditia de mai sus.
5p b) Daca acest numar este egal cu 38, la ce alte numere naturale impartit va da restul egal
cu 2.
5p c) Cate numere naturale nenule mai mici decat 365 satisfac conditia problemei?
3. In figura alaturata aveti triunghiul ABC dreptunghic
in A; ADBC, D(BC), DEAC, E(AC),
EFBC, F(BC), AB = 12 cm si BD = 6cm.
5p a) Aflati perimetrul triunghiului ABC.
5p b) Aflati lungimea lui [AE].
5p c) Aflati lungimea lui [FC].
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 16
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.
4p 1. a) Rezultatul calculului  3  2  2 este egal cu …..
4p b) Rezultatul calculului  x  5 5  x  este egal cu …..
2
 1
4p c) Rezultatul calculului  x   este egal cu …..
 x
4p 2. a) Forma descompusa a expresiei algebrice 3 x 3  12 x este egala cu …..
4p b) 5 6
Solutia reala a ecuatiei  este egala cu …..
x 1 x2
4p c) Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei ,,  15  4  15  4   1 ”.
4p 3. a) Apotema unui patrat cu latura de 6 2 cm este egala cu ….cm.
4p b) Aria unui patrat cu latura de 6 2 cm este egala cu ….cm2.
4p c) Diagonala unui patrat cu latura de 6 2 cm este egala cu ….cm.
4. In figura alaturata aveti paralelogramul ABCD cu
CD = 8 cm, BC = 4 2 cm, DEAB, EAB.
4p a) Lungimea lui DE este egala cu ….cm.
4p b) Aria paralelogramului ABCD este egala cu ….cm2.
6p c) Lungimea lui CE este egala cu …..cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


1. Fie punctele A(3;2) si B(-3;-6)
5p a) Reprezentati intr-un sistem ortogonal xOy punctele A si B.
5p b) Aflati distanta dintre punctele A si B.
5p 2. a) Rezolvati ecuatia:  x  1  1  20  21  22  23  ...  219   221.
x 1 x  3
5p b) Rezolvati ecuatia:  , x    1;3 .
x  3 x 1
5p c) Aflati x si y daca: x 2  2 x  1  x  y  3  0.
3. In figura alaturata aveti triunghiul ABC, cu DFEGBC, D
si E(AB), F si G(AC). Segmentele [AD], [DE], [EB]
sunt direct proportionale cu numerele 3, 4 si respectiv 2.
5p a) Daca AB = 27 cm, aflati lungimile segmentelor [AD], [DE]
si [EB].
5p b) Daca BC = 36 cm aflati lungimea lui EG.
5p c) Daca aria triunghiului ADF este egala cu 30 cm2, calculate
aria triunghiului ABC.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 17
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Rezultatul calculului  18  2  2 este egal cu ……..
4p b) Rezultatul calculului  x  2  x  2  este egal cu ……..
4p c) Forma descompusa a expresiei algebrice 12 x 2  8 x este egala cu …..
4p 2. a) Forma descompusa a expresiei algebrice a 2  4a  4 este egala cu …..
4p b) Solutia reala a ecuatiei x 2  32 este egala cu ……
4p c) Solutiile naturale ale inecuatiei 2 x  1  5 sunt x  {…….}.
6p 3. a) Desenati un triunghi dreptunghic isoscel.
4p b) Daca lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel este egala cu 4 2 cm,
atunci lungimea unei catete este egala cu …..cm.
4p c) Daca lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel este egala cu 4 2 cm,
atunci aria triunghiului este egala cu …..cm2.
4. In figura alaturata aveti un trapez dreptunghic ABCD, Masura
unghiului ABC de 600, BE = 4 cm, CEAB, EAB, AECD fiind
un patrat.
4p a) Lungimea lui BC este egala cu …..cm.
4p b) Perimetrul patratului AECD este egal cu ….cm.
4p c) Lungimea lui AC este egala cu ….cm.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


1. In luna decembrie pretul unui televizor s-a ieftinit cu 25% iar peste o luna s-a mai
ieftinit inca o data cu 15%.
5p a) Daca pretul final este de 204 lei, sa se afle pretul initial.
5p b) Cu cat la suta s-a ieftinit pretul televizorului de la pretul initial la 204 lei?
5p 2. a) Sa se calculeze:  a  b  2   a  1 2   b  1 2   a  b  1 2 .
ab
5p b) Sa se arate ca  ab , oricare ar fi numerele a0 si b0.
2
5p c) Diferenta a doua numere este egala cu 5; diferenta patratelor celor doua numere este
egala 45. Aflati cele doua numere.
3. In figura alaturata aveti triunghiul ABC isoscel cu
AB=AC=16 cm si BC=12 cm. ADBC, D(BC), DEAC,
E(AC).
5p a) Aflati aria triunghiului ABC.
5p b) Aflati lungimea lui EC.
5p c) Aflati perimetrul patrulaterului ABDE.

Propunator: prof. TIT CUPRIAN

Scoala Sarichioi, Judetul Tulcea


TEZA LA MATEMATICA CU SUBIECT UNIC SEM II CLASA a VII-a
VARIANTA 18
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 Se acorda 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (50 puncte) – Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.


4p 1. a) Solutia reala a ecuatiei 5x=2x+15 este x = …………
4p b) Solutiile naturale a inecuatiei 4x <x +6 sunt x{………}
4p c) Rezultatul calculului  12  3  2 este egal cu ……..
4p 2. a) Rezultatul calculului  10  33  10  este egal cu ……
4p b) Forma descompusa a expresiei algebrice 121a 2  1 este egala cu …….
4p c) Forma descompusa a expresiei algebrice 4 x 2  12 x  9 este egala cu …..
6p 3. a) Desenati un triunghi isoscel ABC.
4p b) Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 4 cm este egala cu …..cm.
4p c) Inaltimea unui triunghi echilateral cu latura de 6 cm este egala cu …..cm.
4. In figura alaturata aveti rombul ABCDcu diagonalele AC = 16 cm,
BD = 12 cm.
4p a) Latura rombului este egala cu ……cm.
4p b) Aria rombului este egala cu …..cm2.
4p c) Sinusul unghiului BAD este egal cu …….

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.


1. Fie multimile A    2;0;3;5 si B   x  1;0; y  2; 9  .
5p a) Calculati suma elementelor multimii A.
5p b) Daca A = B aflati numerele x si y.
5p 2. a) Rezolvati ecuatia: x 2  102  242  0.
5p b) Rezolvati in N inecuatia: x 2  2 x  1  2.
3. In figura alaturata aveti trapezul isoscel ortodiagonal
ABCD. ACBD={O}, AB=12 cm, CD=8 cm.
5p a) Desenati figura si completati desenul cu MN  AB astfel
incat MN sa treaca prin O, M(AD) si N(BC).
5p b) Aflati aria trapezului ABCD.
5p c) Aflati perimetrul triunghiului BOC.
5p d) Aflati aria trapezului ABNM.
Propunator: prof. TIT CUPRIAN

S-ar putea să vă placă și