Sunteți pe pagina 1din 44
NOULNOUL MECANISMMECANISM FISCALFISCAL PRIVINDPRIVIND IMPOZITULIMPOZITUL PEPE VENIT,VENIT, CASCAS ȘIȘI CASSCASS
NOULNOUL MECANISMMECANISM FISCALFISCAL
PRIVINDPRIVIND IMPOZITULIMPOZITUL PEPE VENIT,VENIT,
CASCAS ȘIȘI CASSCASS
OBIECTIVEOBIECTIVE URMĂRITE:URMĂRITE: 1. SIMPLIFICAREA OBLIGAȚIILOR DECLARATIVE (DECLARAȚIE UNICĂ). 2. UN SINGUR
OBIECTIVEOBIECTIVE URMĂRITE:URMĂRITE:
1. SIMPLIFICAREA OBLIGAȚIILOR DECLARATIVE (DECLARAȚIE UNICĂ).
2. UN SINGUR TERMEN DE PLATĂ (15 MARTIE AN VIITOR).
3. CUNOAŞTEREA IMEDIATĂ A OBLIGAȚIILOR (AUTOIMPUNERE).
4. POSIBILITATEA DE A EFECTUA PLĂȚI ANTICIPATE.
5. CAS ȘI CASS ÎN FUNCȚIE DE VENITUL ESTIMAT AN CURENT.
2
D200 - veniturile realizate din România D201 - veniturile realizate din străinătate D220 - venitul
D200 - veniturile realizate din
România
D201 - veniturile realizate din
străinătate
D220 - venitul
estimat/norma de venit
D221 - norme de venit-
agricultură
D600 - venitul baza pentru
CAS
D604 - stabilire CASS
persoane fara venit
D605 - stopare CASS
persoane fara venit
20182018
20172017
DECLARAȚIEDECLARAȚIE
UNICĂUNICĂ -- D212D212
77 declarațiideclarații
ComasareaComasarea declarațiilordeclarațiilor
întrîntr--oo singurăsingură declarațiedeclarație
3
DECLARAŢIADECLARAŢIA UNICĂUNICĂ –– D212D212 Termen de depunere pentru anul 2018: 15 iulie 2018 Termen de
DECLARAŢIADECLARAŢIA UNICĂUNICĂ –– D212D212
Termen de depunere pentru anul 2018: 15 iulie 2018
Termen de depunere începând cu 2019: 15 martie.
CAPITOLUL I
VENITURI REALIZATE
ANUL 2017
CAPITOLUL II
VENITURI ESTIMATE A SE REALIZA ÎN
ANUL 2018
- REGULARIZARE IMPOZIT PE
VENIT 2017.
- STABILIRE IMPOZIT PE VENIT ESTIMAT.
- SE VA EMITE DECIZIE DE
- STABILIRE PROVIZORIE SAU DEFINITIVĂ A
CAS ŞI CASS DATORAT.
ANAF, DOAR PENTRU ANUL
- DEBITELE SUNT LUATE AUTOMAT ÎN
2017.
EVIDENȚĂ.
- TERMEN DE PLATĂ – 15 MARTIE 2019.
TERMENTERMEN DEDE DEPUNEREDEPUNERE DECLARAȚIEDECLARAȚIE 20172017 UNICĂUNICĂ 22 TERMENETERMENE DEDE
TERMENTERMEN DEDE DEPUNEREDEPUNERE
DECLARAȚIEDECLARAȚIE
20172017
UNICĂUNICĂ
22 TERMENETERMENE DEDE DEPUNERE:DEPUNERE:
3131 IANUARIEIANUARIE
2525 MAIMAI
11 TERMENTERMEN DEDE DEPUNEREDEPUNERE
20182018
ÎncepândÎncepând cucu 20192019
1515 IULIEIULIE 20182018
(definitivare(
an fiscal 2017 și
11 TERMENTERMEN DEDE DEPUNEREDEPUNERE
1515 MARTIEMARTIE
(definitivare(
an fiscal
estimare 2018)
PE HÂRTIE + ON-LINE
precedent și
estimare an curent)
NUMAI ON-LINE
5
Pentru 2017 se bifează căsuțele în funcție de datele declarate Pentru 2018 se bifează căsuțele
Pentru 2017 se
bifează căsuțele
în funcție de
datele declarate
Pentru 2018 se bifează căsuțele în
funcție de datele declarate
6
MMODALITODALITĂŢIĂŢI DEDE DEPUNEREDEPUNERE AA DECLARAŢIEIDECLARAŢIEI SISTEMULSISTEMUL ACTUALACTUAL
MMODALITODALITĂŢIĂŢI DEDE DEPUNEREDEPUNERE AA DECLARAŢIEIDECLARAŢIEI
SISTEMULSISTEMUL ACTUALACTUAL
SISTEMULSISTEMUL NOUNOU
pe suport hârtie, la ghișeul organului
fiscal, sau
prin poștă, cu confirmare de primire,
sau,
prin sisteme electronice de transmitere
la distanță – SPV (se folosește sistemul de
identificare prin utilizator și parolă),
sau,
prin mijloace electronice - e-guvernare
(semnătură electronică bazată pe certificat
calificat).
SISTEMUL NOU
1. prin sisteme electronice de transmitere la distanță – SPV
(se folosește sistemul de identificare prin utilizator și parolă)
Măsuri:
transmitere către contribuabil prin poștă a parolei de înrolare în SPV;
persoanele înrolate în SPV pot solicita, prin acest sistem, precompletarea
declarației unice și transmiterea acesteia de către ANAF
transmiterea prin SPV a formularului precompletat
declaratia unică se descarcă și se completează cu celelalte informatii de
către contribuabil și se transmite prin SPV, urmând a fi semnată cu certificatul
calificat al MFP.
2.
prin mijloace electronice - e-guvernare (semnătură electronică
bazată pe certificat calificat)
Contribuabilul poate sa opteze pentru descărcarea și completarea unui
formular inteligent gol (neprecompletat) de pe portalul ANAF și depunerea lui
electronica prin sistemul e-guvernare cu semnatură electronica.
3. completarea cu asistența ANAF și a Primăriei a formularului
unic inteligent și transmiterea acestuia la ANAF de pe calculatorul Primăriei
sau ANAF, fie prin SPV fie prin e-guvernare;
4. Pe suport hârtie (doar pentru 2018)
TERMENETERMENE DEDE PLATĂPLATĂ 20172017 20182018 55 termenetermene dede platăplată 11 termentermen dede
TERMENETERMENE DEDE PLATĂPLATĂ
20172017
20182018
55 termenetermene dede platăplată
11 termentermen dede platăplată
4 plăți anticipate (Decizie de impunere ANAF):
25 martie
25 iunie
25 septembrie
21 decembrie
15 martie al anului
următor realizării
veniturilor
Plată regularizare an impozit pe venit, CAS și
CASS (Decizie de impunere ANAF):
60 de zile de la comunicarea deciziilor de
impunere
UnUn singursingur termentermen dede plată:plată: 1515 martiemartie
8
TERMENTERMEN DEDE PLATĂPLATĂ Până la termenul de plată (15 MARTIE 2019) contribuabilul poate efectua plăți
TERMENTERMEN DEDE PLATĂPLATĂ
Până la termenul de plată (15 MARTIE 2019) contribuabilul poate
efectua plăți oricând şi în orice cuantum având în vedere obligațiile
estimate.
Pentru anul 2018 se acordă următoarele BONIFICAȚII:
•5% din obligațiile fiscale ESTIMATE dacă acestea sunt
achitate integral până la 15 decembrie 2018.
•5% din obligațiile fiscale FINALE dacă acestea sunt
achitate integral până la 15 martie 2019 şi dacă
declarația unică se depune ON-LINE şi ÎN TERMEN.
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE 1. Trebuie să se depună DECLARAȚIA UNICĂ
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE
1. Trebuie să se depună DECLARAȚIA UNICĂ până la 15 iulie 2018.
2. Vor declara astfel veniturile realizate în 2017, precum şi estimarea pentru
2018.
3. Pentru veniturile din 2017 vor primi DECIZIE de impunere/regularizare
(ULTIMA), achitabilă (diferența, dacă este cazul) în 60 de zile de la
comunicare.
4. Pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2018 vor fi luate în evidență,
provizoriu, cu un impozit estimat cu termen de plată scadent la 15 martie
2019.
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE O persoană fizică estimează că o să
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE
O persoană fizică estimează că o să obţină un venit net de 30.000 lei.
DEPUNE DECLARAŢIA UNICĂ ÎN TERMEN, ON-LINE PRIN SPV, LA DATA
DE 2 IULIE 2018, ÎN CARE BIFEAZĂ CĂ DOREŞTE SĂ BENEFICIEZE DE
BONIFICAŢIA DE 5% PENTRU PLATA CU ANTICIPAŢIE A MPOZITULUI
ESTIMAT, PÂNĂ LA 15 DECEMBRIE 2018.
ESTE LUAT ÎN EVIDENŢĂ CU UN IMPOZIT ESTIMAT DE: 10% * 30.000 –
BONIFICAŢIA, ADICĂ 3.000 - 5%*3.000 BONIFICAŢIA (150 LEI) = 2.850 LEI.
PLĂTEŞTE IMPOZITUL ESTIMAT 2.850 LEI LA 2 DECEMBRIE 2018.
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE La 10 martie 2019 depune tot online –
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE
La 10 martie 2019 depune tot online – prin SPV (este obligatoriu)
DECLARAŢIA UNICĂ în care declară un venit net realizat în 2018 de 50.000 lei.
Calcul impozit aferent anului 2018 (FĂCUT DE CONTRIBUABIL):
Impozit pe venit înainte de bonificaţii: 10% * 50.000 lei = 5.000 lei
BONIFICAŢIE 1 - PLATĂ ANTICIPATĂ = 150 LEI
BONIFICAŢIE 2 - DECLARARE ONLINE + PLATĂ INTEG. = 250 LEI
IMPOZIT FINAL DE PLATĂ: 5.000 – 150 – 250 = 4.600 LEI.
IMPOZIT DEJA ACHITAT: 2.850 LEI.
CONTRIBUABILUL ACHITĂ PE 12 MARTIE 2019 DIFERENŢA DE IMPOZIT:
4.600 – 2.850 = 1.750 LEI
12
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE SPORTIVII care realizează venituri în baza
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE
SPORTIVII care realizează venituri în
baza contractelor de activitate sportivă,
încheiate potrivit Legii sportului,
datorează impozit pe venit, impozitul
fiind final.
Impozitul se rețțțține la sursă de plătitori, la
momentul plățțțții venitului: 10% * VENITUL
BRUT, se declară șșșși se plăteșșșște de aceșșșștia
până la data de 25 a lunii următoare.
13
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 1. Trebuie să se depună
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
1. Trebuie să se depună DECLARAȚIA UNICĂ până la 15 iulie 2018 dacă în anul 2017 au
avut impunere în SISTEM REAL sau reținere de impozit de doar 10%.
2. Vor declara astfel veniturile realizate în 2017.
3. Pentru veniturile din 2017 vor primi DECIZIE de impunere/regularizare (ULTIMA),
achitabilă (diferența, dacă este cazul) în 60 de zile de la comunicare.
4. Veniturile realizate în anul 2018, după 23 martie 2018, vor fi cu reținere la sursă –
IMPOZIT FINAL de 10% * 60% * VENITUL BRUT.
5. Pentru veniturile realizate în anul 2018, înainte de 23 martie 2018, dacă nu a
fost reţinut IMPOZIT FINAL se va depune DECLARAŢIE UNICĂ în 2019.
14
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ EXEMPLU: O persoană fizică,
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
EXEMPLU:
O persoană fizică, scriitor, obține de la o editură drepturi de autor în valoare
de 30.000 lei pe care le încasează în data de 20 mai 2018.
Impozit reținut de editură: 10% * (30.000 – 40% * 30.000) = 1.800 lei.
IMPOZIT FINAL
Impozitul se declară de editură și se achită până la data de 25 iunie 2018.
Până la 31 ianuarie 2019 editura va depune și declarația 205.
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN SALARII Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume din
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN SALARII
Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume din
impozit, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit GENERALE;
sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit SPECIALE
şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
Prin excepţie de la regula generală, contribuabilii pot opta pentru
reţinerea şi plata de către angajator a sumei reprezentând 2% sau
3,5% din impozitul lunar datorat, până la termenul de plată al
impozitului. Opţiunea se exercită în scris șșșși rămâne valabilă pentru
o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT Redirecțțțționarea celor 2% sau 3,5% din impozit se poate face de persoanele
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
Redirecțțțționarea celor 2% sau 3,5% din impozit se poate face de
persoanele fizice care obțțțțin:
VENITURI DIN ACTIVITĂȚȚȚȚI INDEPENDENTE;
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ;
VENITURI DIN SALARII (DIN ȚȚȚȚARĂ SAU STRĂINĂTATE);
VENITURI DIN CHIRII; VENITURI DIN TITLURI FINANCIARE;
VENITURI DIN PENSII; VENITURI DIN AGRICULTURĂ.
DEPUNEREA DECLARAŢLOR 212 SAU 230 SE VA FACE PÂNĂ LA
15 MARTIE.
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN CHIRII 1. Trebuie să se depună DECLARAȚIA UNICĂ până la
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN CHIRII
1. Trebuie să se depună DECLARAȚIA UNICĂ până la 15 iulie 2018 dacă în anul 2017 au
avut CHIRII în valută sau în lei prin raportare în valută sau sunt modificări în contracte.
2. Se va regulariza astfel anul 2017 prin emiterea unei decizii de către ANAF.
3. Tot prin DECLARAȚIA UNICĂ vor declara veniturile estimate a se realiza în 2018 (dacă
mai au astfel de venituri). IMPORTANT: Vor depune declarație ANUAL.
4. Termenul de plată pentru impozitul aferent anului 2018 este 15 martie 2019.
OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII LA ANAF A CONTRACTELOR
DE CHIRIE A FOST ELIMINATĂ.
18

IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT

VENITURILE DIN CHIRII

O persoană fizică are în 2018 contracte de chirie în valoare de 50.000 lei.

Calculează venit net: 50.000 – 40%* 50.000 = 30.000 lei. DEPUNE DECLARAŢIA UNICĂ ÎN TERMEN, ON-LINE PRIN SPV, LA DATA DE 2 IULIE 2018, ÎN CARE BIFEAZĂ CĂ DOREŞTE SĂ BENEFICIEZE DE BONIFICAŢIA DE 5% PENTRU PLATA CU ANTICIPAŢIE A MPOZITULUI ESTIMAT, PÂNĂ LA 15 DECEMBRIE 2018. ESTE LUAT ÎN EVIDENŢĂ CU UN IMPOZIT ESTIMAT DE: 10% * 30.000 –

BONIFICAŢIA, ADICĂ 3.000 - 5%*3.000 BONIFICAŢIA (150 LEI) = 2.850 LEI. PLĂTEŞTE IMPOZITUL ESTIMAT 2.850 LEI LA 2 DECEMBRIE 2018.

IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT

VENITURILE DIN CHIRII

La 10 martie 2019 depune tot online – prin SPV (este obligatoriu) DECLARAŢIA UNICĂ în care declară un venit net realizat în 2018 de 30.000 lei. Calcul impozit aferent anului 2018 (FĂCUT DE CONTRIBUABIL):

Impozit pe venit înainte de bonificaţii: 10% * 30.000 lei = 3.000 lei BONIFICAŢIE 1 - PLATĂ ANTICIPATĂ = 150 LEI BONIFICAŢIE 2 - DECLARARE ONLINE + PLATĂ INTEG. = 150 LEI IMPOZIT FINAL DE PLATĂ: 3.000 – 150 – 150 = 2.700 LEI. IMPOZIT DEJA ACHITAT: 2.850 LEI.

CONTRIBUABILULUI I SE VA RESTITUI:

2.850 – 2.700 = 150 LEI

20

IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN INVESTIȚII 1. DIVIDENDE: rețțțținere la sursă – 5% (IMPOZIT
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN INVESTIȚII
1. DIVIDENDE: rețțțținere la sursă – 5% (IMPOZIT FINAL).
2. DOBÂNZI: rețțțținere la sursă – 10% (IMPOZIT FINAL).
3. TITLURI FINANCIARE: se declară IMPOZITUL în DECLARAȚȚȚȚIA UNICĂ:
10% * CÂȘȘȘȘTIG (venituri - cheltuieli) șșșși se șșșși achită până la data de 15
martie a anului următor (AUTOIMPUNERE).
4. PLĂTITORII trebuie să depună declarațțțția 205 până la data de 31
ianuarie a anului următor.
21
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN AGRICULTURĂ 1. Se declară anual de contribuabili prin DECLARAȚȚȚȚIA
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN AGRICULTURĂ
1. Se declară anual de contribuabili prin DECLARAȚȚȚȚIA UNICĂ până la
data de 15 martie. În 2018 se vor declara până la 15 iulie 2018.
2. Contribuabilul îșșșși face singur calculul impozitului prin DECLARAȚȚȚȚIA
UNICĂ.
3. Nu se declară veniturile care sunt scutite.
4. Se poate beneficia de bonificațțțție.
22

IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT

VENITURILE DIN AGRICULTURĂ

O persoană fizică are în exploatare 30 de vaci. Pentru 2 vaci are scutire.

Calculează venitul net: 28 * 220 lei (norma de venit) = 6.160 lei. DEPUNE DECLARAŢIA UNICĂ ÎN TERMEN, ON-LINE PRIN SPV, LA DATA DE 2 IULIE 2018, ÎN CARE BIFEAZĂ CĂ DOREŞTE SĂ BENEFICIEZE DE BONIFICAŢIA DE 5% PENTRU PLATA CU ANTICIPAŢIE A MPOZITULUI ESTIMAT, PÂNĂ LA 15 DECEMBRIE 2018. ESTE LUAT ÎN EVIDENŢĂ CU UN IMPOZIT ESTIMAT DE: 10% * 6.160 –

BONIFICAŢIA, ADICĂ 616 - 5%*616 = 585 LEI. PLĂTEŞTE IMPOZITUL ESTIMAT 585 LEI LA 2 DECEMBRIE 2018.

IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT

VENITURILE DIN AGRICULTURĂ

La 10 martie 2019 depune tot online – prin SPV (este obligatoriu) DECLARAŢIA UNICĂ în care declară un venit net realizat în 2018 de 6.160 lei. Calcul impozit aferent anului 2018 (FĂCUT DE CONTRIBUABIL):

Impozit pe venit înainte de bonificaţii: 10% * 6.160 lei = 616 lei BONIFICAŢIE 1 - PLATĂ ANTICIPATĂ = 31 LEI BONIFICAŢIE 2 - DECLARARE ONLINE + PLATĂ INTEG. = 31LEI IMPOZIT FINAL DE PLATĂ: 616 – 31 – 31 = 554 LEI. IMPOZIT DEJA ACHITAT: 585 LEI.

CONTRIBUABILULUI I SE VA RESTITUI:

585 – 554 = 31 LEI

24

IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT VENITURILE DIN JOCURI DE NOROC Pentru TOATE veniturile din jocuri de noroc
IMPOZITIMPOZIT PEPE VENITVENIT
VENITURILE DIN JOCURI DE NOROC
Pentru TOATE veniturile din jocuri de noroc se va
rețțțține impozit la sursă.
25
CASCAS CAS se datorează pentru: veniturile din salarii; veniturile din activităţi independente; veniturile din
CASCAS
CAS se datorează pentru:
veniturile din salarii;
veniturile din activităţi independente;
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
indemnizaţiile de şomaj;
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
26
CASCAS Persoanele fizice care realizează venituri din activitățțțți independente șșșși din drepturi de
CASCAS
Persoanele fizice care realizează venituri
din activitățțțți independente șșșși din drepturi
de proprietate intelectuală datorează CAS
dacă estimează pentru anul curent
venituri nete a căror valoare cumulată
este cel puţin egală cu 12 salarii minime
brute pe ţară (22.800 lei).
27
CASCAS ESTIMARE SUB PLAFON REALIZAT SUB PLAFON; NU OPTEAZĂ NU DATOREAZĂ CAS ESTIMARE SUB PLAFON
CASCAS
ESTIMARE SUB
PLAFON
REALIZAT SUB
PLAFON;
NU OPTEAZĂ
NU DATOREAZĂ
CAS
ESTIMARE SUB
PLAFON
REALIZAT SUB
PLAFON;
OPTEAZĂ
DATOREAZĂ CAS
25% * CEL PUȚIN
22.800
ESTIMARE SUB
PLAFON
REALIZAT PESTE
PLAFON
DATOREAZĂ CAS
25% * CEL PUȚIN
22.800
28
CASCAS ESTIMARE PESTE PLAFON REALIZAT PESTE PLAFON DATOREAZĂ CAS 25% * CEL PUȚIN 22.800 ESTIMARE
CASCAS
ESTIMARE PESTE
PLAFON
REALIZAT PESTE
PLAFON
DATOREAZĂ CAS
25% * CEL PUȚIN
22.800
ESTIMARE PESTE
PLAFON
REALIZAT SUB
PLAFON
NU DATOREAZĂ
CAS
EVENTUALELE
PLĂȚI EFECTUATE
NU SE RESTITUIE
29
CASCAS Pentru persoanele fizice care obțțțțin venituri nete din drepturi de proprietate intelectuală mai mari
CASCAS
Pentru persoanele fizice care obțțțțin
venituri nete din drepturi de proprietate
intelectuală mai mari de 22.800 lei de la
un singur plătitor se va rețțțține CAS de
către plătitor (25% * cel puțțțțin 22.800 lei).
30
CASCAS PENSIONARII nu datorează CAS pentru veniturile din activitățțțți independente șșșși din drepturi de
CASCAS
PENSIONARII nu datorează CAS pentru
veniturile din activitățțțți independente șșșși
din drepturi de proprietate intelectuală.
SALARIAȚȚȚȚII nu datorează CAS pentru
veniturile din drepturi de proprietate
intelectuală.
CASSCASS CASS se datorează pentru: venituri din salarii; venituri din activităţi independente; venituri din
CASSCASS
CASS se datorează pentru:
venituri din salarii;
venituri din activităţi independente;
venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
venituri din asocieri cu PJ;
venituri din chirii;
venituri din activităţi agricole șșșși silvicultură;
venituri din investiţii;
venituri din alte surse.
32
CASSCASS Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -
CASSCASS
Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute
la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe
surse şi/sau categorii de venituri, datorează CASS,
dacă estimează pentru anul curent venituri a căror
valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii
minime brute pe ţară (22.800 lei).
33
 

CASSCASS

ESTIMARE SUB PLAFON

REALIZAT SUB PLAFON NU OPTEAZĂ

REALIZAT SUB PLAFON NU OPTEAZĂ
NU DATOREAZĂ CASS

NU DATOREAZĂ CASS

ESTIMARE SUB PLAFON

REALIZAT SUB PLAFON

DATOREAZĂ CASS 10% * 11.400 LEI (6 LUNI)

DATOREAZĂ CASS 10% * 11.400 LEI (6 LUNI)

 
OPTEAZĂ DECLARAȚIA ÎN TERMEN

OPTEAZĂ DECLARAȚIA ÎN TERMEN

ESTIMARE SUB PLAFON

REALIZAT SUB PLAFON OPTEAZĂ

REALIZAT SUB PLAFON OPTEAZĂ
DATOREAZĂ CASS 10% * 1.900 * NR. DE LUNI RĂMASE

DATOREAZĂ CASS 10% * 1.900 * NR. DE LUNI RĂMASE

DECLARAȚIA NU ESTE ÎN TERMEN

ESTIMARE SUB PLAFON

REALIZAT PESTE PLAFON

DATOREAZĂ CASS 10% * 22.800 LEI (12 LUNI)

 
NU ESTE ÎN TERMEN ESTIMARE SUB PLAFON REALIZAT PESTE PLAFON DATOREAZĂ CASS 10% * 22.800 LEI
NU ESTE ÎN TERMEN ESTIMARE SUB PLAFON REALIZAT PESTE PLAFON DATOREAZĂ CASS 10% * 22.800 LEI

34

CASSCASS

ESTIMARE PESTE PLAFON

ESTIMARE PESTE PLAFON

REALIZAT PESTE PLAFON

DATOREAZĂ CASS 10% * 22.800

DATOREAZĂ CASS 10% * 22.800

ESTIMARE PESTE PLAFON

ESTIMARE PESTE PLAFON

REALIZAT SUB PLAFON; ESTE SALARIAT

NU DATOREAZĂ CASS

NU DATOREAZĂ CASS

ESTIMARE PESTE PLAFON

ESTIMARE PESTE PLAFON

REALIZAT SUB PLAFON; NU ESTE SALARIAT

REALIZAT SUB PLAFON; NU ESTE SALARIAT

DATOREAZĂ CASS 10% * 11.400

35

CASSCASS

SALARIAȚȚȚȚII șșșși PENSIONARII nu datorează CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

CASSCASS

PERSOANELE FĂRĂ VENITURI pot opta să se asigure, datorând CASS, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară indiferent de data depunerii declaraţiei.

CASCAS șiși CASSCASS

EXEMPLU VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

O persoană fizică estimează că o să obţină un venit net de 30.000 lei. DEPUNE DECLARAŢIA UNICĂ ÎN TERMEN, ON-LINE PRIN SPV, LA DATA DE 2 IULIE 2018, ÎN CARE BIFEAZĂ CĂ DOREŞTE SĂ BENEFICIEZE DE BONIFICAŢIA DE 5% PENTRU PLATA CU ANTICIPAŢIE A CAS ȘȘȘȘI CASS ESTIMAT, PÂNĂ LA 15 DECEMBRIE 2018.

CAS ESTIMAT DE: 25% * 22.800 – BONIF = 5.700 - 5%* 5.700 = 5.415 LEI.

CASS ESTIMAT DE: 10% * 22.800 – BONIF = 2.280 - 5%* 2.280 = 2.166 LEI. PLĂTEŞTE CAS ȘȘȘȘI CASS ESTIMAT 7.581 LEI LA 2 DECEMBRIE 2018.

CASCAS șiși CASSCASS

EXEMPLU VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

La 10 martie 2019 depune tot online – prin SPV (este obligatoriu) DECLARAŢIA UNICĂ în care declară un venit net realizat în 2018 de 50.000 lei.

CAS

CASS

CAS = 25%*22.800 = 5.700 lei BONIFICAȚIE 1 = 285 LEI BONIFICAȚIE 2 = 285 LEI CAS FINAL = 5.130 LEI

CASS = 10%*22.800 = 2.280 lei BONIFICAȚIE 1 = 114 LEI BONIFICAȚIE 2 = 114 LEI CASS FINAL = 2.052 LEI

39

CASCAS șiși CASSCASS

EXEMPLU VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

La 10 martie 2019 depune tot online – prin SPV (este obligatoriu) DECLARAŢIA UNICĂ în care declară un venit net realizat în 2018 de 50.000 lei.

IMPOZIT

CAS

CASS

I = 10%*50.000 = 5.000 lei BONIFICAȚIE 1 = 150 LEI BONIFICAȚIE 2 = 250 LEI I FINAL = 4.600 LEI

CAS = 25%*22.800 = 5.700 lei BONIFICAȚIE 1 = 285 LEI BONIFICAȚIE 2 = 285 LEI CAS FINAL = 5.130 LEI

CASS = 10%*22.800 = 2.280 lei BONIFICAȚIE 1 = 114 LEI BONIFICAȚIE 2 = 114 LEI CASS FINAL = 2.052 LEI

TOTAL BONIFICAȚȚȚȚII: 1.198 LEI.

40

15 iulie

CASSCASS

15 martie

15 iulie CASSCASS 15 martie 2018 2019 41
15 iulie CASSCASS 15 martie 2018 2019 41
15 iulie CASSCASS 15 martie 2018 2019 41

2018

15 iulie CASSCASS 15 martie 2018 2019 41

2019

41

DEFINITIVAREDEFINITIVARE ANAN 20172017 șiși estimareestimare anan 20182018: 1515 iulieiulie 20182018 De plată Venit
DEFINITIVAREDEFINITIVARE ANAN 20172017 șiși estimareestimare anan 20182018:
1515 iulieiulie 20182018
De plată
Venit net efectiv
realizat 2017
(Vnef)
Decizie ANAF
De restituit
DIFERENȚE +/-
(conform Codului
de procedură
Venit net estimat
2018 (Vnes)
Evaluare pentru
încadrarea ca plătitor
CAS și CASS
fiscala)
Bază de declarare a
obligațiilor de plată
a Impozitului pe
venit
Termen de
UnUn singursingur termentermen dede plată:plată: 1515 martiemartie
PosibilitateaPosibilitatea efectuăriiefectuării dede plățiplăți înîn cursulcursul anuluianului
PosibilitateaPosibilitatea rectificăriirectificării DUDU oricândoricând înîn cursulcursul anuanuluilui
plată: 15 martie
2019
42
1515 martiemartie 20192019 – definitivaredefinitivare anan 20182018 D112 D205 (reținere la sursă) Informații
1515 martiemartie 20192019 – definitivaredefinitivare anan 20182018
D112
D205 (reținere la
sursă)
Informații necesare impunerii
Definitivare an 2018
prin autoimpunere
Regularizare în funcție de
nivelul venitului realizat fată
de venitul estimat
Venit net efectiv realizat
(Vnef) în 2018
Venit net estimat pentru
2019
43

COLABORAREACOLABORAREA CUCU PRIMĂRIILEPRIMĂRIILE

Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în vederea completării şi/sau depunerii DECLARAŢIEI UNICE pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a A.N.A.F. Declaraţia astfel completată se transmite organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, fie de contribuabil, fie de organul fiscal local. Procedura de acordare a asistenţei realizată de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central şi de transmitere a DECLARAŢIEI UNICE se aprobă prin ordin comun.