Sunteți pe pagina 1din 3

Se cere:

a) cantitatea de Mg(OH)2 necesară pentru a prepara 200 mL soluţie 15%.

b) volumul de soluţie Mg(OH)2 15%, respectiv volumul de apă necesar pentru a prepara 200 mL
soluţie de concentraţie 0.1 M.

c) concentraţia finală (%, M şi N) a soluţiei obţinute prin amestecare a 200 mL soluţie Mg(OH) 2
de concentraţie 15% cu 200 mL soluţie Mg(OH) 2 de concentraţie 0.1 M şi 400 mL soluţie
Mg(OH)2 de concentraţie 0.7 N.

AMg= 24, AO=16, AH= 1

Rezolvare:

a) Cantitatea(g) de Mg(OH)2 necesară pentru a prepara 200 mL soluţie 15%

15g……..100 mL
xg………200 mL
x = (15 x 200)/100 = 30 g
b) Volumul de soluţie Mg(OH)2 15%, respectiv volumul de apă necesar pentru a prepara
200 mL soluţie de concentraţie 0.1 M.

0.1 moli……..1000 mL
y moli………..200 mL

y = (0.1 x 200)/1000 = 0,02 moli

nr moli Mg(OH)2 = m/M

M = AMg + AO + AH = 24 + 2(16 +1) = 58 g/mol

0.02 = m/58 => m = 0.02 x 58 = 1,16 g

15 g…….100 mL

1.16 g…….z mL

z = (1,16 x 100)/15 = 7,73 mL

VH2O = 200 – 5.46 = 192,26 mL


c) Concentraţia finală (%, M şi N) a soluţiei obţinute prin amestecare a 200 mL soluţie
Mg(OH)2 de concentraţie 15% cu 200 mL soluţie Mg(OH)2 de concentraţie 0.1 M şi 400
mL soluţie Mg(OH)2 de concentraţie 0.7 N.

15g……..100 mL
xg………200 mL
x = (15 x 200)/100 = 30 g (m1)

0,1 moli……..1000 mL
y moli………..200 mL

y = (0,1 x 200)/1000 = 0,02 moli

nr moli= m/M

M = AMg + 2(AO + AH )= 24 + 2(16 +1) = 58 g/mol

0,02 = m/58 => m = 0,02 x 58 = 1,16 g (m2)

0,7 echiv…….1000mL
z echiv……..400 mL
z = (0,7 x 400)/1000 = 0,28 echiv
nr.echiv gram = m/E
EMg(OH)2 = M/2 = 58/2 = 26

m = 0,28 x 26 = 7,28 g (m3)

mf = m1 + m2 + m3= 30 + 1,16 + 7,28 = 38,44 g


V1 = 200 mL
V2 = 200mL
V3 = 400mL

Vf = 800 mL

38,44 g …….800 mL
x g ………..100 mL
x = (38.44 x 100)/800 = 4,805 g (C%)

38,44 g …….800 mL
x g ………..1000 mL
x = (38.44 x 1000)/800 = 48,05 g

n = m/M

M = 58 g/mol

n = 48,05 / 58 = 0,828 moli (CM)

38,44 g …….800 mL
x g ………..1000 mL
x = (38,44 x 1000)/800 = 48,05 g
nr.e. = m/E
EMg(OH)2 = 26
nr.e. = 48,05 / 26 = 1,848 echiv (CN)