Sunteți pe pagina 1din 4

Nume ________________

Inițiala tatălui _________


CONCURSUL JUDEȚEAN DE
Prenume _____________
GEOGRAFIE
’’CONSTANTIN BRĂTESCU” ____________________
EDIȚIA a VIII-a Școala de proveniență
6. 04. 2019
____________________
____________________

CLASA a IX-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Fiecare răspuns este notat cu 2 puncte.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 min.

1. Existenţa calendarului este o aplicaţie practică a:


a. distanţei Pământului faţă de Soare b. formei Pamântului
c. mişcării de revoluţie d. mişcării de rotaţie

2. Cea mai mare viteză de rotaţie o are un punct situat pe:


a. Ecuator b. Meridianul 0° c. Polul Nord d. Tropicul Racului

3. Reprezentarea cartografică ce redă starea atmosferei la un moment dat, pe mari întinderi, se


numeşte hartă:
a. climatică b. fizică c. sinoptică d. topografică

4. Din formula bilanțului radiativ, Q = (S+D+A) – (R+T), R reprezintă:


a. radiaţia directă b. radiaţia cosmică c. radiaţia difuză d. radiaţia reflectată

5. Devierea spre dreapta a vânturilor, în emisfera nordică, este realizată de către o consecinţă a
mişcării de rotaţie a Pământului numită:
a. forţa centrifugă b. forţa lui Arhimede c. forţa lui Coriolis d. presiune

6. Curenții - fulger se întâlnesc în stratul atmosferei numit:


a. ionosferă b. mezosferă c. stratosferă d. troposferă

7. Climatul specific Asiei de Sud-Est, caracterizat prin două climate, secetos și ploios, este un climat
de tip:
a. musonic b. oceanic c. subpolar d. tropical

8. Liniile imaginare care unesc punctele cu aceeași presiune atmosferică se numesc:


a. izoterme b. izocore c. izohiete d. izobare

1
9. Climatul caracterizat prin amplitudini termice foarte
mici este specific:
a. Câmpiei Amazonului b. Podișului Sahara
c. Munţilor Himalaya d. Podișului Gobi

10. Nu face parte din categoria vânturilor permanente:


a. alizeele b. föhnul
c. vântul de vest d. vântul polar

11. Deșerturile tropicale sunt specifice în zonele de


formare a vânturilor numite:
a. alizee b. brize
c. musoni d. vânturi de vest
12. Cea mai scăzută temperatură de pe suprafaţa Terrei
(de -88,3°C) s-a înregistrat în:
a. Antarctica b. Groenlanda
c. Laponia d. Siberia

13. Odată cu creșterea altitudinii, presiunea aerului:


a. crește b. dispare c. nu se modifică d. scade

14. Piemonturile s-au format prin:


a. cutarea stratelor sedimentare b. depunerea de sedimente la baza muntelui
c. acumularea magmei d. mișcări epirogenetice negative

15. Mișcarea de eroziune creată de către valuri se numește:


a. abraziune b. coraziune c. eolizaţie d. gelifracţie

16. Reprezintă un element al structurii cutate:


a. cuesta b. horstul c. platoul structural d. sinclinalul

17. Terasa este o formă de relief care aparţine reliefului de tip:


a. deșertic b. fluvial c. glaciar d. litoral

18. Din relieful carstic fac parte:


a. crovurile b. domurile gazeifere c. grindurile d. peșterile

19. Alunecările de teren se produc din cauza existenţei rocii numite:


a. argilă b. granit c. loess d. șisturi verzi

20. Bazinele oceanice s-au format prin:


a. prăbuşirea scoarţei b. evoluţia rifturilor
c. mișcări orogenetice d. metamorfice

Harta de mai jos se referă la subiectele 21 – 45.

2
21. Scara hărții este de:
a. 1:200 000 b. 1:200 000 000 c. 1:2 000 000 d. 1:20 000 000

22. Distanța reală între punctele d și c este de:


a. 100 000 km b. 1000 km c. 1 000 000 km d. 10 000 km

23. Harta a fost realizată printr-o proiecție de tip:


a. cilindric b. azimutal c. conic d. Robinson

24. Harta din imagine face parte din categoria celor:


a. tematice b. generale c. de navigație d. topografice

25. Cea mai mare fidelitate a reprezentării suprafeței terestre se înregistrează în regiunea marcată,
pe hartă, cu litera:
a. C b. A c. B d. D

26. S-au format în timpul orogenezei hercinice munții marcați, pe hartă, cu cifra:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 2

27. S-au născut la coliziunea plăcilor euro-asiatică cu cea indo-australiană munții marcați, pe hartă,
cu cifra:
a. 1 b. 3 c. 2 d. 4

28. Se află în vecinătatea fosei oceanice Peru - Chile munții marcați, pe hartă, cu cifra:
a. 1 b. 3 c. 2 d. 5

29. Se găsesc într-o zonă de rift munții marcați, pe hartă, cu cifra:


a. 1 b. 4 c. 2 d. 3

30. Vulcanul Sfânta Elena este localizat în munții marcați, pe hartă, cu cifra:
a. 2 b. 1 c. 4 d. 5

3
31. Calmul ecuatorial generează ploi zilnice tot anul în regiunea marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. A c. B d. E

32. Valori ridicate ale amplitudinii termice se înregistrează în regiunea marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. B

33. Cele mai mari cantități de precipitații de pe glob se înregistrează în regiunea marcată, pe hartă,
cu litera:
a. B b. A c. C d. D

34. Veri secetoase și ierni ploiase caracterizează regiunea marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. C c. B d. E

35. Vânturi permanente calde și uscate se întâlnesc în regiunea marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. C d. B

36. Se află pe coordonatele de 40°lat.S și 80°long. V punctul marcat, pe hartă, cu litera:


a. b b. a c. c d. d

37. Se află pe Tropicul Racului punctul marcat, pe hartă, cu litera:


a. a b. b c. c d. e

38. Între punctele marcate, pe hartă, cu literele e și c este o diferență orară de:
a. 5 ore b. 10 ore c. 4 ore d. 7 ore

39. Între punctele marcate, pe hartă, cu literele a și b există un număr de fuse orare de :
a. 6 b. 12 c. 9 d. 10

40. Este poziționat în zona Cercului de Foc al Pacificului punctul marcat, pe hartă, cu litera:
a. a b. e c. c d. b

41. La data de 22 iunie razele solare cad perpendicular pe paralela pe care este situat punctul
marcat, pe hartă, cu litera:
a. d b. e c. b d. a

42. La data de 21 decembrie ziua cea mai scurtă se înregistrează în punctul marcat, pe hartă, cu
litera:
a. a b. b c. e d. d

43. La momentul echinocțiului de primăvară, în punctul marcat, pe hartă, cu litera c:


a. este ziua cea mai lungă b. este ziua cea mai scurtă
c. ziua este egală cu noaptea d. începe vara polară

44. Suprafețe întinse de deșert se întâlnesc în regiunea marcată, pe hartă, cu litera:


a. E b. B c. C d. A

45. Cea mai mare cantitate de radiație solară din luna ianuarie se înregistrează în regiunea marcată,
pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. E

S-ar putea să vă placă și