Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele________________________ _____________________

EVALUARE INIŢIALĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a III-a
1. Dictare :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Uneşte printr-o săgeată cuvintele cu înţeles asemănător din cele două coloane:
aleargă respectuos
victorie spune
vorbeşte secret
taină fuge
timid biruinţă
politicos sfios

3. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru:


lumină aprinde coboară
ascultător hotărât întuneric
linişte vinde bunătate

4. Desparte în silabe cuvintele:


fiinţă exerciţiu toamna
floare şcoală excursie
zâmbeşte hambare comoară

5. Completează cuvintele de mai jos cu una din literele: m, n, î sau â:


bl_nd p_r_u _ntors cobor_
câ_tec ne_nţeles cu_părat re_început
a_balaj _nec rom_n _ _ parte

6. Taie forma scrisă greşit:


Maria sa/ s-a dus la colega sa/s-a.
Întrun/ Într-un parc sau/ s-au adunat mulţi copii.
Andrei la/ l-a chemat la/ l-a joacă pe vecinul său.
Neam/ Ne-am dus la un neam/ ne-am
Ia/ I-a spus să ia/i-a cartea

7. Alcătuieşte un text din şase sau opt enunţuri, în care să foloseşti cuvintele: vacanţa, şcoală,
toamnă, bucuroşi, elevi, manuale. Scrie un titlu potrivit!
Textul pentru dictare:

Sună clopoţelul. Uşile claselor se deschid. Curtea şcolii se umple de copii: băieţi
şi fete. Ei se joacă: fetele sar coarda, băieţii bat mingea, cei mici aleargă.
Toţi copiii sunt veseli. Doamna învăţătoare întreabă:
- Care este primul la fugă?
Cecilia răspunde:
- Gheorghiţă este primul, el i-a întrecut pe toţi.
Ioana, Costache şi Georgel au rămas în clasă. Ei sunt elevi de serviciu: şterg tabla,
aerisesc clasa, aduc cretă, udă buretele.

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Scrie corect dictarea Scrie dictarea cu 2- 4 greşeli …… 5- 8 greseli

2. Uneşte corect toate Uneşte corect 4 cuvinte cu Uneşte corect 2 cuvinte cu


cuvintele cu înţeles înţeles asemănător. înţeles asemănător
asemănător.
3. Găseşte corect cuvinte Găseşte corect 5- 6 Găseşte corect 2-4 cuvinte
cu înţeles opus cuvinte cu înţeles opus cu înţeles opus
4. Desparte corect în Desparte corect in silabe Desparte corect in silabe
silabe toate cuvintele 6-7 cuvinte 4-5 cuvinte
5. Completează corect Completează corect 8-10 Completează corect 5-7
toate cuvintele cu cuvinte cu litera lipsă cuvinte cu litera lipsă
litera lipsă
6. Alege forma corectă Alege forma corectă Alege forma corectă
pentru 8-10 situaţii pentru 5-7 situaţii pentru 3-4 situaţii
7. Alcătuieşte un text de Alcătuieşte un text de 4- 6 Alcătuieşte un text de 2-3
6- 8 enunţuri, enunţuri, respectând enunţuri, cu erori
respectând cerinţele cerinţele
date