Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT –ELEMENTE GRAFICE ALE FORMATELOR UTILZATE ÎN DESENUL

TEHNIC
Formate utilizate în desenul tehnic
Pentru folosirea raţională a hârtiei , în vederea executării desenelor tehnice,se aleg
dimensiunile hârtiei într-un anumit raport.Toate formatele standardizate au lungimile şi lăţimile în
acelaşi raport constant.Prin standarde,se stabilesc dimensiunile formatelor uzuale pentru desenul
tehnic.Formatele cu diferite mărimi se notează simbolic cu litera A, urmată de o cifră ce indică tipul
formatului şi dimensiunile corespunzătoare.
Pentru stabilirea dimensiunilor a şi b ale formatului dreptunghiular al hârtiei , se porneşte de
la tipul A0, căruia îi corespunde o suprafaţă de 1m 2sau 106mm.
Pentru definirea formatelor , formatul A4 este considerat drept modul.
Un format inferior se obţine prin înjumătăţirea laturii mari, iar unul superior , prin dublarea
laturii mici.
FORMATE UZUALE

Simbol Dimensiuni Suprafaţa [m2] Număr de


axb[mm] module
A0 841x1189 1 16
A1 594x841 0,5 8
A2 420x594 0,25 4
A3 297x420 0,125 2
A4 210x297 0,0625 1
A5 148x210 0,03125 0,5

Formatele trebuie să aibă următoarele elemente grafice permanente, ce urmează a se


executa:
-chenar
-indicator
-repere de centrare
-fâşia de îndosariere
-loc de notare
 Chenarul se trasează cu linie continuă groasă la 10mm de laturile formatului pentru A0-A3 şi
la 5 mm pentru A4 (A5).
 Formatele pot fi utilizate având ca bază oricare din laturi excepţie face formatul A4 care se
foloseşte având ca bază numai latura mică.
 Indicatorul se amplasează în colţul din dreapta lipit de chenar.
 Fâşia de îndosariere se trasează cu linie continuă subţire la 20 mm de latura din stânga a
formatului de desen.

b

a
ELEMENTELE GRAFICE ALE UNUI FORMAT

1-zona neutra, 2-chenar, 3-fasie de indosariere;4- indicator,5- loc de notare, 6-reper de


centrare, 7-contur pentru decuparea copiei, 8- contur pentru decuparea desenului original