Sunteți pe pagina 1din 2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 ODOBESTI

PLAN DE MUNCĂ AL CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

An şcolar 2019-2020

NR.
CRT

DATA TEMA PROPUSĂ RĂSPUNDE

1 Oct. 2019 Alegerea Consiliului reprezentativ al părinţilor,


desemnarea reprezentanţilor părinţilor în CA şi
CEAC
Prezentarea Regulamentului intern

- director
- educatoare

2 permanent Atragerea de sponsorizări şi donaţii pentru

dotarea cu material e necesare desfășurări


procesului instructiv – educativ la grupele de
preșcolari.

- preşedinte CRP

3 ocazional Sprijinirea educatoarelor în organizarea


serbărilor cu ocazia diferitelor evenimente

- comitetele de
părinţi

4 permanent Sprijinirea desfăşurării activităţilor


extracurriculare: excursii, vizite, concursuri,
parteneriate

- comitetele de
părinţi

5 Dec. 2017 Participarea la campania umanitară pentru

familii nevoiașe ,,MOȘ CRĂCIUN,,


- comitetele de

părinţi
6 Feb. 2018 Propuneri privind aspecte organizatorice ale
activităților ce urmează a fi desfășurate în
programul și proiectele în derulare.

- comitetele de
părinţi

7 Martie 2020 Organizarea serbării de 8 Martie ,,Mama fiinţă

iubită’’
- comitetele de

părinţi
- educatoare
- director

8 Aprilie
2020

Activităţi de voluntariat ,,Un Paște fericit’’ - - comitetele de


- părinţi
- educatoare
- director

9 Mai 2020 Sprijinirea grădiniţei în organizarea zilei de 1


Iunie

- comitetele de
părinţi

- director
10 Iunie 2020 Organizarea serbărilor de sfârşit de an şcolar - comitetele de

părinţi
- educatoare

Preşedinte, Director