Sunteți pe pagina 1din 4

CONFIND Aprobat

Serviciu Prevenire Protectie Manager proiect


Punct de lucru PETROBRAZI Ciprian GRIGORE

RAPORT ANNUAL / SEMESTRIAL


DE EVALUARE A NIVELULUI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

I) Implementarea prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor

Au fost prezentate si discutate actele legislative pe tema apararii impotriva incendiilor .

1.1 S-a studiat si aprofundat legislatia in vigoare:


1.1.1 Legea nr. 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor
1.1.2 Ordinul nr. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
1.1.3 Ordinul nr. 712/2005 –dispozitii generale pentru instruirea in domeniuol prevenirii si
stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, cu modificarile si completarile
ulterioare .
1.1.4 Ordinul 75/2019 - privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situații de urgență
1.1.5 Ordinul Administratiei Publice nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de urgenta .

II)Stadiul indeplinirii masurilor stabilite .

In urma controalelor proprii la lucrari Rezervor 10.000mc si Organizarea de santier si a notelor


diverselor organe de control (de la Beneficiar lucrari) au fost intocmite planuri de masuri, .
S-au analizat si aprofundat normele –Ordinul 163/2007 –Norme Generale de Aparare Impotriva
Incendiilor la Legea 307/2006.
S-au reactualizat si intocmit diverse noi documente prevazute.
OMAI 163/2007-Metodologia elaborarii Planului de Analiza si acoperiore a Riscurilor
OMAI 158/2007-privind criteriile de performanta ale serviciilor private si voluntare pentru situatii de
urgenta
S-au reactualizat documentele de autoritate si specifice de aparare impotriva incendiilor conform
prevederilor art. 19 din ;Legea 307/2006 si art. 17-18 din OMAI 163/2007 referritor la :
-organizarea instruirii personalului angajat
-reglemenetarea fumatului si focului deschis
-planificarea efectuarii controalelor proprii in domneiul apararii impotriva incendiilor
-nu s-a reactualizat intocmirea planurilor de evacuare la unele sectoare de activitate , avand in
vedere fluctuatia de personal desemnat, in conformitate cu prevederile art.25 si art. 29 , alin. 2 din OMAI
163/2007.
-este intocmit Planul de interventie
-trebuie reactualizate in unele sectoare planurile de depozitare si evacuare material
periculoase .
Societate nu se incadreaza la constituirea Servciilor private pentru Situatii de Urgenta in unele din
cele 3 categorii P1,P2 sau P3 conform celor definite la art. 35(a) si 36(a) ale Ordinului 75/2019 - privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

CONFIND-Raport anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor -2019 Pag. 1 din 5 Cod: F-002
III)Deficiente ce se manifesta in domeniul apararii impotriva incendiilor

. Asigurarea ritmica cu stingatoare-mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, care sa le


inlocuiasca pe cele propuse pentru CASARE de catre firma cu care societatea are contract de verificare
/incarcare stingatoare (GEFIL) , aceasta in conformitate cu prevederile Ordonantei OUG 138/2015
pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din
uz a stingătoarelor de incendiu
Aceasta este in Conformitate cu ART. 26 (1), care spune ca Stingatoarele de incendiu portabile .si
mobile G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data
intrarii în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca dupa aceasta perioada (adica din mai 2019) sa
fie casate. Deasemeni nu se mai accepta incepand cu 2017 stingatoarele care au :
-Corpul (cilindrul) in constructie sudata fabricate INSTAL SOMET (vizualizate
pozansonat pe carcasa)
-Vechime mai mare de 15 ani (data este poansonata pe carcasa)
-Sunt constructie sudata

IV Concluzii din activitatea de instruire si pregatire a


personalului

Instruirea si pregatirea personalului se desfasoara in conformitate cu Ordinul OMAI 712/2105.


Se impune un control mai riguros pentru verificarea temeinicitatii / constientizarii instruirilor
efectuate .
Se doreste conformarea fata de tematica planului de pregatire pentru echipele serviciului privat
pentru situatii de urgenta, correlate cu cerintele PSI-SU din incinta Rafinariei .

V) Relatiile cu tertii privind apararea impotriva incendiilor

Persoanele fizice sau juridice ce intra in contact cu SC CONFIND-.pl PETROBRAZI respecta


cerintele de aparare impotriva incendiilor impuse in cadrul acestuia.
La produsele cumparate se solicita certificatele de conformitate , aceasta si in contextual unei
Situatii de urgenta sa se stie modul de comportament/reactie legat de acel produs.
S-a realizat o conlucrare fructuoasa cu celelalte societati invecinate punctului de lucru
PETROBRAZI pe linie de PSI-SU, dar si cu personalul de la SERV. FALCK din incinta PETROBRAZI

VI)Asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor


Nu exista hidranti in incinta punctului de lucru .

CONFIND-Raport anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor -2019 Pag. 2 din 5 Cod: F-002
Asigurarea cu mijloace de prima interventie PSI este asigurata de un numar de 8 stingatoare tip P si
SMC , inclusive un Rastel PSI, Siguranta la incendiu (Ru/R) variind intre 1,23- 2,36.
Acestea sunt in contextual ca:
- riscul de incendiu este MIC categoria E pentru toate campurile cu exceptia magaziei de material,
Clasa de combustie a materialului campurilor fiind C1.
-riscul de incendiu este MIJLOCIU categoria D pentru magazia de materiale
-Clasa de reactie la foc materialeor de constructie campuri de A1
-Gradul de rezistenta la foc al ansamblului compartimentelor din organizarea de santier analizata este
II
-Usile de acces sunt incombustibile si au rezistenta la foc 15 min

La nivelul societatii comerciale CONFIND SRL este constituit si functioneaza Serviciul Privat
pentru Situatii de Urgenta categoria a II-a, conform Deciziei nr. 165 / 2012 , format din formatii de
interventie : echipe evacuare, echipe cercetare –cautare , echipe instiintare-alarmare, echipe NDBC-
Protectie chimica, echipe radioactivitate si Grupe debloacre-salvare .
Compartimentul pentru prevebire este format din 3 persoane.
In functia de Sef Serviciu PP este ing. Valentin Balan – cadru tehnic PSI-SU.
Pentru activitatea de prevenire PSI SU la PETROBRAZI exista PERSONALUL
INCADRAT IN STRUCTURILE DE PROTECTIE CIVILA , nominalizat printr-o Decizie
la nivel de punct de lucru

Puncte periculoase la nivel de PUNCT DE LUCRU sunt :


1) Tablouri electrice principale
2)Depozit tuburi sub presiune

Punctul de lucru are alocat, prin intermediul Sectiei CM un buget pentru incarcarea/ verificarea
periodica a stingatoarelor pentru anul 2019, fata de care ritmicitatea servicilor a avut loc fara probleme.
Eficienta dotarii cu mijloace de prima interventie s-a verificat si prin calificativele, timpii de
reactive obtinuti in urma scenariilor simularilor PSI – SU efectuate in cursul anului in sectoare similar .
Pentru Organizarea de santier PETROBRAZI este prezuta o Aplicatie PSI in trim. IV 2019,
SCENARIUL constand din modul de interventie in caz de incendiu la tabloul electric, procedura de
evacuare, interventie cu mijloacele PSI si verificarea in acest sens a eficientei acestora.
Asigurarea instiintarii si alarmarii in caz de incendiu este asigurata prin reteaua de telefonie digitala
si apel verbal.

VII. Eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii in domeniul apararii


impotriva incendiilor

In urma controlului efectuate de catre reprezentantii FALCK in luna sept. a.c. pe line de PSI – SU
nu au fost consemnate calificative descalificative la adresa modului de organizare in domeniul apararii
impotriva incendiilor din incinta Organizarii , recomandand sa se conformeze intreaga documentatie
specifica cf. OMAI 163/2007 pentru intocmirea documentelor si evidentelor specific apararii impotriva
incendiilor, pentru personalul cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor a actionat pentru :

VIII. Propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii

VIII.1 Masuri de imbunatatire a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in baza


Ordinului 163/2007

-Interg personalul administrative al PL PETROBRAZI va efectua controale la toate


lucrarile CONFIND din incinta Rafinariei
CONFIND-Raport anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor -2019 Pag. 3 din 5 Cod: F-002
-Implicarea tuturor CADRELOR TEHNICE PL PETROBRAZI in actiunile de organizare a
activitatii in domeniul situatiilor de urgenta.
-Asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei
operative in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau inlaturarii conecintelor acesteia,
precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu tipurile de risc, profilul activitatilor respective si
marimea sectoarelor de activitate .
-Analizarea de diverse facilitate aferente participarii la concursuri profesionale ale altor
Servicii PSI –SU din incinta Rafinariei.

VIII.2 Actiuni si masuri specifice

a) Efectuarea controlului propriu de prevenire in Org. santier si la lucrari


Raspunde : :Cadre tehnice proiect, Cadru Tehnic PSI –SU
Termen : Lunar

b) In perioadele secetoase, cu risc ridicat de incendii se va asigura supravegherea in


locatiile cu vegetatie ,cu luarea masurilor de supraveghere a arderii, existent mijloacelor
initiale de stingere si pericolul pentru vecinatati.
Raspunde : :Manager proiect, Cadru Tehnic PSI –SU
Termen : Pe intreaga durata a perioadelor cu risc

c) Popularizarea /. Reactualizarea normelor de PSI , a cauzelor generatoare de situatii de


urgenta si a principalelor masuri de prevenire a acestora prin afisaje vizibile in toate
locurile de munca .
Raspunde : Cadru Tehnic PSI –SU
Termen : Trimestrial

d) Organizarea alarmarii si mobilizarii lucratorilor pentru interventia in caz de urgenta se


va face din primele momente cu mijloacele din locatia respective, cu crestere a
constientizarii prin efectuarea de exercitii si aplicatii conform Planificarii anuale a
simularilor
Raspunde : :Manager proiect, Cadru Tehnic PSI –SU
Termen : Conform Planificarii anuale

e) Despre aparitia oricarei situatii de urgent pe teritoriul rafinariei se vor anunta de indata
telefonic FALCK
Raspunde : :Manager proiect, Cadru Tehnic PSI –SU
Termen : La aparitia unei situatii de urgenta

Intocmit

Cadru Tehnic PSI-SU

Valentin BALAN

15.10.2019
CONFIND-Raport anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor -2019 Pag. 4 din 5 Cod: F-002

S-ar putea să vă placă și