Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic Elena Caragiani Prof.

Nazare Ofelia
Modulul III: Calitatea produselor şi serviciilor
Clasa: a IX-a

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:


Data:
_______________________________________________________
_________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Subiectul I 10 puncte
Alege răspunsul corect (este valabilă o singură variantă):
1. Este aliment de origine minerală: 6. Este materie primă de origine vegetală:
a. sarea a. azbestul
b. untul b. lâna
c. carnea c. inul
d. laptele d. cuprul

2. Reprezintă sursă de vitamina C, în 7. Este detaliu principal la îmbracaminte:


cantităţi mari: a. spatele
a. ouale b. găicile
b. laptele c. epoleţii
c. fructele d. ştaiful
d. carnea
8. Este materie primă folosită la obţinerea
3. Laptele are conţinut ridicat de : sticlei:
a. amidon a. minereul de fier
b. calciu b. nisipul cuarţos
c. săruri c. latexul
d. fier d. trestia

4. Proprietăţile cărnii proaspete se 9. Plastifianţii se utilizează la obţinerea:


păstrează prin: a. materialelor plastice
a. refrigerare b. sticlei
b. afumare c. aliajelor feroase
c. sărare d. materialelor textile
d. uscare
10. Calitatea unui produs depinde de :
5. Valorificarea produselor se face prin: a. maşini şi utilaje, materiale,
a. depozitare resurse umane
b. vânzare b. bani, materiale, resurse umane
c. fierbere c. resurse umane, materiale
d. păstrare d. utilaje

Subiectul II 10 puncte
Completează cu noţiunile corespunzătoare spaţiile libere din afirmaţiile următoare, astfel încât
acestea să fie corecte:
1. Ouăle constituie o sursă importantă de (1)___________, lipide, (2)___________ si săruri
minerale.
2. Untul face parte din categoria alimentelor bogate în (3)____________________.
3. Preparatele din carne constituie o importantă sursă de (4)__________________.
4. Caracteristicile organoleptice se apreciază cu (5)_________________________.
5. Prin procesul de (6)___________________ cauciucul brut se transformă într-un material elastic.
6. Tricotarea constă în transformarea firelor în (7)__________________.
7. Sterilizarea este cea mai bună metodă de (8)__________________________ a alimentelor.
8. Valoarea energetică a produselor alimentare ambalate este înscrisă pe (9)____________________
acestora.
9. Vitamina A este importantă pentru (10)_______________.
Liceul Tehnologic Elena Caragiani Prof. Nazare Ofelia
Modulul III: Calitatea produselor şi serviciilor
Clasa: a IX-a

Subiectul III 15 puncte


Pentru fiecare enunţ dat precizaţi litera A dacă îl apreciaţi ca adevarat sau litera F, dacă îl
consideraţi fals:
1. Zahărul se obţine din rădăcina sfeclei de zahăr.
2. Smântâna este un produs obţinut din lapte.
3. Ambalajul anti poluant este confecţionat din materiale nocive.
4. Cunoaşterea produsului se realizează şi prin reclamă.
5. Pe ambalaj se trece modul de obţinere al produsului alimentar.
6. Termenul de valabilitate este stabilit de producător.

Subiectul IV 15 puncte
Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa dintre datele prezentate în cele 2 coloane. Un răspuns poate fi ales
o singură dată, de mai multe ori sau niciodată.
A(metode de preparare) B(alimente/preparate)
1 . murare a. compot de piersici
2. afumare b. iaurt
3. deshidratare c. castraveciori la oţet
4. sterilizare d. mezeluri
5. fermentare e. pătrunjel uscat
f. cârnaciori

Subiectul V 10 puncte
Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări:
1. Care sunt informaţiile de pe ambalaje?
2. Cum se face valorificarea produselor alimentare?

Subiectul VI 30 puncte
Realizaţi un eseu cu titlul “Calitatea produselor “ în care să precizati:
1. Factorii care influenţează calitatea.
2. Elementele care se iau în considerare la stabilirea preţului unui produs.
3. Cum influenţează ambalajul calitatea produselor.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.


Liceul Tehnologic Elena Caragiani Prof. Nazare Ofelia
Modulul III: Calitatea produselor şi serviciilor
Clasa: a IX-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Barem de corectare si notare

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Subiectul I: Total 10 puncte (10x1p)


1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - b; 6 - c; 7 - a; 8 - b; 9 - a; 10 - a;

Subiectul II: Total 10 puncte (10x1p)


(1) – proteine;
(2) – glucide;
(3) – grasimi (lipide)
(4) – proteine
(5) - organe de simt
(6) – vulcanizare
(7) – ochiuri
(8) – conservare
(9) – ambalajul
(10)- vaz

Subiectul III. Total 15 puncte (6x2,5p)


1 – A; 2 – A; 3 – F; 4 – A; 5 – F; 6 - A

Subiectul IV. Total 15 puncte ( 5x3p)


1 – c; 2 – d,f; 3 – e; 4 – a; 5 – b;

Subiectul V Total 10 puncte (6+4p)


1 – denumirea produsului;
-- provenienta;
-- cantitatea;
-- conditiile de pastrare si folosire;
-- ingredientele (materiile prime folosite);
-- termenul de valabilitate.
2 – valorificarea produselor alimentare se face prin comercializare si presupune parcurgerea a doua etape: pregatirea
pentru vanzare si vanzarea.

Subiectul VI Total 30 puncte


- enumerarea factorilor care influenteaza calitatea unui produs: capitalul (masini si utilaje
automatizate cu consum mic energetic, nepoluante), materialele folosite, procesul tehnologic, resursele
umane, ambalajul etc. 10 puncte
- pretul unui produs cuprinde toate cheltuielile facute pentru realizarea produsului, inclusiv
cheltuielile facute cu transportul, plata utilitatilor, a impozitelor, la care se adauga profitul. Pp=C p+P
10 puncte
- ambalajul protejeaza produsul, informeaza consumatorul si promoveaza produsul.
10 puncte

S-ar putea să vă placă și