Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău

Proces verbal

Încheiat astăzi, ________________ , cu ocazia efectuării ședinței cu părinții, în cadrul colectivul


clasei a III-aA. La ședință participă : D-na Soran Mihaiela și părinții elevilor.
1. Ordinea de zi este următoarea:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Discuții:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toți părinții prezenți.
Nr.crt. Numele și prenumele Semnătura

12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34