Sunteți pe pagina 1din 4

Cat te costa ca firma sa acorzi premii in

cadrul unor concursuri sau campanii de


promovare?
20 Ianuarie 2012 Accace

Una dintre cele mai folosite metode la care companiile recurg, in prezent, pentru a ajunge la consumatori o reprezinta
concursurile. Fie ca sunt organizate de sine statator, fie ca sunt parte componenta a unor campanii de promovare,
pentru consumatori, concursurile reprezinta un mijloc facil de a obtine gratis produse sau servicii. Dar cat de
"gratuite" sunt aceste premii si pentru companiile care le ofera? Aflati astazi care este tratamentul contabil si fiscal al
premiilor acordate in cadrul unui concurs.
Articol scris de Eleni Nucsoreanu, Senior Accountant Accace (www.accace.com)

In acest prim articol, ne vom referi la implicatiile fiscale si contabile pe care le are organizarea unui concurs, urmand
ca intr-un articol viitor sa lamurim implicatiile juridice (redactarea unui Regulament si inregistrarea lui la notar, dupa
caz, costurile pe care le presupune un astfel de Regulament, precum si procesele verbale care trebuie incheiate).

Tratamentul contabil

Modul de evidentiere in contabilitate a operatiunilor referitoare la acordarea de premii este urmatorul:

Societatea X SRL achizitioneaza, in vederea acordarii ulterioare sub forma de premiu, un automat de cafea in
valoare de 700 lei.

1. Se evidentiaza achizitia automatului de cafea ce va fi oferit drept premiu si plata acestuia de catre Societate:

% = Furnizori 868 lei


Bunuri 700 lei
TVA deductibil 168 lei

Furnizori = Conturi la banci 868 lei

 Acordarea premiului, in urma desemnarii castigatorului:

Cheltuieli de marketing = Bunuri 700 lei

 Inregistrarea cheltuielii cu impozitul pe venitul din premii si plata acestuia la bugetul de stat (conform
reglementarilor fiscale in vigoare, detaliate mai jos):

Cheltuieli cu impozitul pe venitul din premii = Impozitul pe venitul din premii 19 lei

Impozitul pe venitul din premii = Conturi la banci 19 lei

2. Deductibilitatea cheltuielilor cu bunurile acordate ca premii


Art. 21 din Codul Fiscal mentioneaza drept deductibile si cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in
scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, inclusiv cheltuielile cu
bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor in cadrul unor campanii publicitare. Accentul se
pune insa in principal pe documentatia de care Societatea dispune pentru a demonstra realizarea
Campaniei/Concursului si transparenta acestora (regulamentul oficial, procesele verbale de acordarea a
premiilor etc.).

Mai mult, in sprijinul deductibilitatii se aplica si regula generala care considera deductibile toate cheltuielile
efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Campaniile se fac pentru atragerea unui numar mai mare
de clienti si, implicit, incurajarea vanzarilor. Prin urmare, cheltuielile cu bunurile acordate in cadrul
concursurilor din campanile publicitare se reflecta in vanzarile obtinute.

Natura promotionala a bunurilor acordate si scopul final de a stimula vanzarile vin totodata si in sprijinul
deductibilitatii TVA aferenta achizitiei/productiei bunurilor acordate drept premii (nu este necesara auto-
colectarea TVA).

Tratamentul fiscal

Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului
net realizat din fiecare premiu, pentru premiile a caror valoare depaseste suma de 600 RON. Premiile a caror
valoare se situeaza sub plafonul de 600 RON nu vor face subiect de impozit pe venit.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri (in cazul acesta, organizatorul
Campaniei/Concursului). Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data
de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost acordat premiul. Impozitul nu poate fi imputat
castigatorului, prin urmare Societatile vor calcula impozitul prin procedeul sutei marite, iar cheltuiala
aferenta va fi considerata nedeductibila la calculul profitului impozabil.

Premii acordate de firme in cadrul unor


concursuri sau campanii de promovare -
aspecte juridice
17 Februarie 2012 Accace

Una dintre cele mai raspandite metode la care companiile recurg, in prezent, pentru a ajunge la consumatori, este
reprezentata de concursuri. Fie ca sunt organizate de sine statator, fie ca sunt parte componenta a unor campanii de
promovare, pentru consumatori, concursurile reprezinta un mijloc facil de a obtine gratis produse sau servicii. Pentru
companie, insa, organizarea unui concurs are cateva implicatii juridice. Aflati din urmatorul articol care sunt acestea.

Articol scris de Eleni Nucsoreanu, Senior Accountant Accace (www.accace.com)

Intr-un prim articol, publicat pe AvocatNet.ro, am analizat tratamentul contabil si fiscal al premiilor acordate in
cadrul unui concurs, iar in articolul care urmeaza ne vom referi la implicatiile juridice pe care le are organizarea
unui astfel concurs.

Cadrul legal care stabileste procedura de organizare a concursurilor (sau loteriilor publicitare, asa cum sunt numite in
lege) este reglementat prin Ordonanta de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
Loteria publicitara este definita in lege ca acea practica de promovare a produselor/serviciilor unei companii, care
stimuleaza participantii prin posibilitatea unui castig prin tragere la sorti. Aceste loterii sunt permise prin lege numai in
conditiile in care participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii
produsului / serviciului (excluzand cheltuielile efectuate de catre participanti pentru a participa la loteria publicitara,
cum ar fi efectele si serviciile postale sau tarifele telefonice normale).
Reguli de procedura - regulamentul de concurs si procesele verbale

Pentru a asigura o transparenta cat mai mare respectivelor concursuri sau loterii, legea obliga organizatorii sa
redacteze un regulament de desfasurare a loteriei, care sa fie disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Regulamentul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu mentiunea ca organizatorul loteriei publicitare este
obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate. Aceasta este singura informatie pe care legea o
cere ca si prevedere obligatorie a regulamentului. Cu toate acestea, ar fi indicat ca regulamentul sa contina si
urmatoarele informatii:

 organizatorul campaniei
 temeiul legal
 durata campaniei
 conditii de participare (eventuale restrictionari de participare a rudelor/afiliatilor persoanelor implicate in
campanie)
 modalitati de desfasurare (prezentarea propriu-zisa a campaniei)
 premiile acordate
 modalitatea de desemnare a castigatorilor si acordarea premiilor
 taxe si impozite
 litigii

Desigur, in functie de specificul loteriei publicitare si a modalitatii de desfasurare, se pot adauga si alte prevederi.

In schimb, anuntul de prezentare a loteriei trebuie sa contina in mod obligatoriu natura, numarul si valoarea
comerciala castigurilor puse in joc, precum si urmatoarea mentiune: "regulamentul de participare/desfasurare este
disponibil in mod gratuit oricarui solicitant". In acest scop se mentioneaza si adresa sau numarul de telefon la care
solicitarea poate fi transmisa.

Regulamentul sau orice alt document in baza caruia urmeaza sa se desfasoare loteria publicitara trebuie sa fie
autentificat de un notar public inainte de inceperea tragerii la sorti. Autentificarea la notar presupune prezentarea
regulamentului in minimum 2 (doua) exemplare, in fata unui notar public care il va autentifica. Desi in general nu se
solicita si alte documente, exista posibilitatea ca, in subsidiar, anumiti notari sa mai solicite si alte informatii. Taxele
pentru aceasta procedura constau in onorariul notarului, care poate varia, incadrandu-se insa in grila de preturi a
notarilor, valabila in anul respectiv.

Pentru a verifica desfasurarea corecta a loteriei publicitare respective, autoritatile interesate (reprezentantii Autoritatii
Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Internelor si Reformei
Administrative) pot solicita si ele un exemplar al regulamentului si al anuntului de prezentare al loteriei adresat
publicului, dar aceasta este doar o posibilitate / o optiune a autoritatii si nu implica o obligatie a societatii care
organizeaza o loterie publicitara de a transmite aceste documente autoritatilor. In cazul in care autoritatile solicita
aceste documente, organizatorii trebuie sa transmita informatiile in termen de 5 (cinci) zile doar la cerere.

Dupa autentificare, in scopul prevenirii desfasurarii unor jocuri de noroc deghizate, organizatorul va depune un
exemplar al regulamentului si/sau al documentului autentificat, dupa caz, la Directia generala de administrare a
veniturilor publice si a monopolurilor din Ministerul Finantelor Publice, pana la data inceperii loteriei publicitare.
Transmiterea unui exemplar al regulamentului autentificat catre Directia mentionata anterior este obligatorie si se va
face inainte de data inceperii loteriei publicitare.

Pe langa regulamentul de concurs, o alta obligatie a organizatorului de loterii de publicitare este redactarea de
procese verbale la acordarea premiilor. Acestea trebuie semnate atat de castigatori, cat si de reprezentantul
oraganizatorului, astfel incat sa ramana cate un exemplar pentru fiecare castigator si un exemplar pentru compania
care a organizat concursul / loteria.

Nu sunt asimilate loteriei publicitare, si prin urmare nu au aceleasi reguli de procedura, concursurile in cadrul carora
premiile sunt castigate exclusiv datorita abilitatii, cunostintelor si perspicacitatii participantilor, castigatorul fiind
desemnat in functie de valoarea prestatiei sale. De asemenea, nu este considerata loterie publicitara, ci practica
comerciala permisa, alocarea de premii in mod aleator, inainte de oferirea la vanzare a produselor/serviciilor si
atribuirea castigurilor la achizitionarea produselor / serviciilor, chiar daca intrarea in posesie a premiilor are loc la o
data ulterioara.

Impozitarea veniturilor din castigurile obtinute din loterii publicitare

La nivelul persoanelor fizice care beneficiaza de astfel de premii, Codul Fiscal si Normele metodologice de aplicare
ale Codului Fiscal includ veniturile sub forma de premii obtinute ca urmare a practicilor comerciale privind
promovarea produselor/serviciilor prin publicitate (potrivit legii) in categoria «venituri din premii».

Veniturile din premii se impoziteaza cu o cota de 16% aplicabila venitului net, acesta fiind determinat ca diferenta
dintre venitul brut (valoarea premiului obtinut) si o suma neimpozabila de 600 lei. Impozitul aferent veniturilor din
premii este un impozit cu retinere la sursa, platitorul de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului.
Impozitul se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.