Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

MATEMATICA
Elev……………………………………
OBIECTIVE DE METODE, PROCEDEE,
REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII EVALUARE
O1 Să cunoască -exerciţii de denumire, recunoaştere şi -probă orală
numeraţia 0-100 scriere a numerelor 0-100;  explicaţia
 demonstraţia
O2 Să denumească -exerciţii de scriere a numerelor de la 10  exerciţiul
numerele formate din ZU la 30;  jetoane -probă scrisă
30-100  imagini
 exerciţiul
O3 Să denumească şi să -exerciţii de citire şi scriere a numerelor
 explicaţia
scrie numere formate din 30- 100;
 exerciţiul
ZU fără trecere peste -probă orală
ordin 0-30  jetoane -probă scrisă

O4 Să rezolve exerciţii -exerciţii de calcul oral şi scris utilizând


cu operaţii de adunare şi numere formate din ZU în operaţii de  explicaţia -probă scrisă
scădere cu numere adunare şi scădere fără trecere peste ordin;  socotitoarea
formate din ZU fără  culegeri de exerciţii şi
trecere peste ordin 0-30 probleme
 casete cu jetoane/ figuri
O5 Să descompună -exerciţii de compunere şi descompunere geometrice -probă orală/
numere formate din ZU a numerelor formate din ZU (conpletaţi,  beţişoare scrisă
în diferite variante erau, au zburat, mai vin, total) ;  mărgele

O6 Să rezolve probleme -exerciţii de înţelegere a mesajului unei -imagini care să reprezinte alcătuirea -probă orală
cu o singură operaţie şi probleme şi a operaţiei pe care o vom unei probleme;
să compună probleme utiliza ; -jocuri aritmetice;
după imagini -exerciţii de compunere a problemelor
după imagini;