Sunteți pe pagina 1din 3

Servicii turistice oferite in cadrul unei campanii promotionale.

TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 09-Iun-2010

Tags: voucher, TVA, Legea 571/2003, Codul fiscal, Codul comercial

Intrebare: In cadrul unei actiuni de promovare a produselor pe


care le comercializeaza, SC X inregistrata in scopuri de TVA in
Romania, s-a angajat sa ofere gratuit unui castigator, persoana
fizica, desemnat prin tragere la sorti, un voucher de o anumita
valoare care poate fi utilizat in scopuri turistice.
Societatea care s-a ocupat de organizarea acestei actiuni
urmeza sa emita o factura pentru serviciile organizatorice
efectuate si sa refactureze voucher-ul achizitionat de la o
agentie de turism cu care are relatie contractuala.

Intrebari:
- factura, reprezentand contravaloare voucher, emisa catre X e
cu TVA? Daca da, pe factura cum trebuie sa apara TVA: dedus
sau adaugat din/la valoare totala anuntata ca fiind valoarea
castigului?
- cum se trateaza d.p.v. TVA achizitia, de la o agentie de turism
sau de la o societate care intermediaza, a unui voucher de o
anumita valoare nominala? factura trebuie sa contina sau nu
TVA?
Raspuns: Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , pentru livrari
de bunuri si prestari de servicii, altele decat cele prevazute la lit. b) si c) ale acestui articol, baza de
impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a
fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv
subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

In conformitate cu dispozitiile alin. (2) lit. b) al acestui articol baza de impozitare a TVA cuprinde
cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare,
solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de
furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract
separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza, se considera
cheltuieli accesorii.

Punctul 6 alin. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul
fiscal stabileste ca, persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar, primind facturi pe
numele sau de la comitentul vanzator sau, dupa caz, de la furnizor si emitand facturi pe numele sau
catre comitentul cumparator ori, dupa caz, catre client, se considera ca actioneaza in nume propriu,
dar in contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si
revanzator al bunurilor, indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului,
respectiv se considera ca furnizorul ori, dupa caz, comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre
comisionar si, la randul sau, comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator
sau, dupa caz, catre client. Daca, potrivit contractului, comisionarul actioneaza in numele si in contul
comitentului ca mandatar, dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau, acest fapt il transforma in
cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei.

Din coroborarea dispozitiilor punctul 7 alin. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. (4) din normele
mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de
servicii, sub denumirea de structura de comisionar, in cazurile prevazute la pct. 19 alin. (4) potrivit
caruia:

„In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana, respectiv atunci cand o
persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de
bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza
contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri, se aplica structura de comisionar conform
prevederilor pct. 6 alin. (3) si (4) sau, dupa caz, ale pct. 7 alin. (2). Totusi, structura de comisionar nu
se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. 18 alin. (8). Persoana care refactureaza cheltuieli
nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le
refactureaza. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. (3), in cazul structurii de comisionar
persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi
refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile.”

Alin. (4) al punctului 7 din normele mentionate stabileste ca este considerata prestare de
servicii intermedierea efectuata de o persoana care actioneaza in numele si in contul altei persoane
atunci cand intervine intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In acest sens , intermediarul
care actioneaza in numele si in contul altei persoane este persoana care actioneaza in calitate de
mandatar potrivit Codului comercial . In cazul in care mandatarul intermediaza livrari de bunuri sau
prestari de servicii, furnizorul/prestatorul efectueaza livrarea de bunuri/prestarea de servicii catre
beneficiar, pentru care emite factura direct pe numele beneficiarului, iar mandatarul efectueaza o
prestare de servicii, pentru care intocmeste factura de comision care reprezinta contravaloarea
serviciului de intermediere prestat catre mandant, respectiv catre beneficiar sau, dupa caz, catre
furnizor/prestator.
Emiterea de catre mandatar a unei facturi in numele sau catre cumparator, pentru livrarea de bunuri
intermediata, este suficienta pentru a-l transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al
TVA, astfel cum este prevazut la pct. 6 alin. (3). De asemenea, mandatarul devine din punctul de
vedere al TVA un cumparator revanzator, daca primeste de la vanzator o factura intocmita pe numele
sau.

In concluzie, daca societatea organizatoare, a actionat in calitate de mandatar potrivit Codului


comercial , in schimbul unui comision, aceasta va refactura contravaloarea serviciilor aplicand
structura de comisionar. In aceasta situatie se va avea in vedere locul prestarii serviciului. In cazul in
care locul este in Romania refacturarea se va face aplicandu-se acelasi regim ca si cel aplicat de
prestatorul acestor servicii (agentia de turism).

Daca insa, potrivit clauzelor contractuale, serviciile de turism sunt incluse in costul serviciilor prestate
de catre societatea care a organizat aceasta actiune, contravaloarea acestora va urma acelasi regim
ca si serviciile de organizare prestate, fiind incluse in baza de impozitare a acestora.
Cota TVA se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de
taxa.

In ceea ce priveste facturarea serviciilor de catre agentia de publicitate, in cazul unui client persoana
impozabila din punct de vedere al TVA, aceasta poate opta intre regimul normal si regimul special de
TVA reglementat de art. 1521 dinLegea 571/2003 privind Codul Fiscal .
Potrivit acestui articol, in cazul in care o agentie de turism actioneaza in nume propriu in beneficiul
direct al calatorului si utilizeaza livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de alte persoane,
toate operatiunile realizate de agentia de turism in legatura cu calatoria sunt considerate un serviciu
unic prestat de agentie in beneficiul calatorului (alin. (2)).
Serviciul unic are locul prestarii in Romania, daca agentia de turism este stabilita sau are un sediu fix
in Romania si serviciul este prestat prin sediul din Romania (alin. (3)).
Baza de impozitare a serviciului unic prevazut la alin. (2) este constituita din marja de profit, exclusiv
taxa, care se determina ca diferenta intre suma totala care va fi platita de calator, fara taxa, si
costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in
beneficiul direct al calatorului, in cazul in care aceste livrari si prestari sunt realizate de alte persoane
impozabile (alin. (4)).
In cazul in care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in beneficiul direct al clientului sunt
realizate in afara Comunitatii, serviciul unic al agentiei de turism este considerat serviciu prestat de un
intermediar si este scutit de taxa. In cazul in care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate
in beneficiul direct al clientului sunt realizate atat in interiorul, cat si in afara Comunitatii, se considera
ca fiind scutita de taxa numai partea serviciului unic prestat de agentia de turism aferenta
operatiunilor realizate in afara Comunitatii (alin. (5)).

Potrivit alin. (7), agentia de turism poate opta si pentru aplicarea regimului normal de taxa pentru
operatiunile prevazute la alin. (2), cu urmatoarele exceptii, pentru care este obligatorie taxarea in
regim special:
a) cand calatorul este o persoana fizica;
b) in situatia in care serviciile de calatorie cuprind si componente pentru care locul operatiunii se
considera ca fiind in afara Romaniei.

In situatia aplicarii regimului special, taxa achitata de beneficiarul serviciior facturate astfel nu este
deductibila deoarece TVA nu poate fi practic determinata, baza impozabila fiind marja de profit a
agentiei stabilita potrivit prevederilor art. 1521 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal .