Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE

Lucrarea de față își propune să urmărească comportamentul consumtorului făcând


referire la creierul și mintea acestuia și să demonstreze cum acest aspect influențează în mare
parte decizia de cumpărare a individului. Toate aceste aspecte sunt analizate de noua ramură de
cercetare a marketingului, neuromarketingul, care ajută marketerii să înțeleagă mai bine ce se
întâmplă în mintea consumatorului în momentul în care aceștia sunt expuși la anumiți stimuli
ce le trezește sentimente, emoții, gânduri, cercetătorii folosindu-se de această metodă pentru a
creea produse/servicii care se completează cu consumatorul, fapt ce vine și în avantajul
companiilor/firmelor ce adoptă această metodă de cercetare.
Lucrarea este structurată în trei mari capitole, fiind expuse de la general la ceea ce ne
interesează mai exact.
Primul dintre ele prezintă aspectele teoretice ale tehnicilor de cercetare, ale
comportamentului consumatorului și ale neuromarketingului. Este structurat în cele trei
subcapitole fiecare dintre ele completându-se una pe cealaltă, pornind de la partea de cercetări
de marketing unde sunt prezentate metode tradiționale și explicată noțiunea de focus grup ce
urmează să fie aplicată în partea a 3a a lucrării, urmând să se discute despre comportamentul
consumatorului și anumite particularități ale acestuia ce sunt în strânsă legătură cu mintea
umană, iar la final prezentându-se conceptul de neuromarketing și cât de benefic este și poate
deveni acesta pe viitor.
Cel de-al doilea capitol prezintă studii de caz ale specialiștilor unde sunt folosite atât
instrumente de neuromarketing, cât și metode tradiționale de cercetare pentru a afla ce este în
mintea individului atunci când acesta este expus la imaginile sexuale din publicitate și cum
acestea sunt eficiente în formarea deciziei de cumpărare.
Ultimul capitol și cel mai important în lucrare este cel ce constituie partea de
experiment, unde este folosit ca bază focus grupul, pentru a urmării îndeaproape atitudinile,
reacțiile și emoțiile respondenților atunci când sunt expuși la stimuli ce le trezește sentimente
cunoscute, mai precis campanii publicitare ale bauturilor alcoolice în care este adoptată metoda
recurgerii la sexualitate.