Sunteți pe pagina 1din 18

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu

gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

CAPITOLUL 1 - Obiect, domeniu de aplicare, terminologie

1.Obiectul NTPEE-2008 este:


a)proiectarea, executarea si exploatarea in conditii de siguranta a sistemelor de transport (SNT);
b) proiectarea, executarea si exploatarea in conditii de siguranta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale
combustibile, cu presiunea egala sau mai mica de 6 bar, aflate in amonte de statiile de reglare-masurare-predare ale
operatorului SNT:transport (SNT);
c) proiectarea, executarea si exploatarea in conditii de siguranta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale
combustibile, cu presiunea egala sau mai mica de 6 bar, aflate in aval de statiile de reglare-masurare-predare ale
operatorului Sistemului National de Transport SNT( transport/conductelor din amonte (CA);

2.Domeniul de aplicarea NTPEE-2008:


a)il constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale, respectiv ansamblul compus din sistemele de distributie si
instalatiile de utilizare, destinate sa asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din cladiri civile, industriale si
din alte amenajari din intravilan si extravilan;
b)conductele de transport gaze naturale, conductele de alimentare din amonte si statiile de predare / preluare a gazelor
naturale aferente acestora;
c)instalatii tehnologice din campuri petroliere si gazeifere.

CAPITOLUL 2 – Proiectarea, avizarea si executarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze


natural

3.Proiectarea si/sau executarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de
catre:
a)operatori economici autorizati ISCIR;
b) operatori economici autorizati ANRE;
c)agenti economici din orice sector.

4.Acordul de acces se elibereaza, dupa caz, de:


a)operatorul SNT;
b)operatorul SD;
c)agenti economici cu personalitate juridica.

5.Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in SD se verifica obligatoriu de catre:


a)instalatori autorizati;
b)verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;
c)angajati ai operatorului de distributie.

6.Termenul legal de avizare sau de restituire a a documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor este
de:
a)20 zile;
b)40 zile;
c)30 zile, maximum, dupa primirea documentatiei.

CAPITOLUL 3 – Sisteme de alimentare cu gaze naturale


SECTIUNEA 1 Prevederi generale

7.Trepte de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:


a)presiune medie, intre 6 bar si 2 bar;
b)presiune redusa, intre 2 bar si 0,05 bar;
c)presiune joasa, sub 0,05 bar.

8.In sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite tevi din:


a)otel, (pentru orice treapa de presiune);
b)polietilena PE 100 (pentru orice treapta de presiune);
c)orice material, fara prevederi legale.

9.In instalatiile de utilizare industriale se admit treptele de presiune:


a)redusa si joasa;
b)medie, redusa si joasa;
c)inalta, medie, redusa si joasa.

10.Stabilirea presiunii pentru instalatiile de utilizare industriale se face:


a)in functie de cerintele proprietarului;
b)in functie de relieful existent in zona respective;
c) în functie de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

11.In instalatiile de utilizare neindustriale care alimenteaza cladiri civile, inclusive cladiri de locuit se admit
treptele de presiune:
a)presiune joasa, in instalatii interioare;
b)presiune redusa, in instalatii interioare;
c)presiune redusa si/sau joasa, in instalatii exterioare.

12.Tipul retelelor de distributie pot fi alese in functie de:


a)considerente tehnico-economice;
b)cerinte functionale;
c)situatii locale.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
13.Tipuri de retele de distributie:
a)inelare;
b)ramificate;
c)nu sunt restrictii.

SECTIUNEA 2 Zona de protectie

14.Zona de protectie a unei conducte de gaze naturale din reteaua de distributie este de:
a)0,5 si se masoara in proiectie orizontala de la generatoarea exterioara a conductei;
b)1,5 si se masoara in proiectie verticala de la generatoarea exterioara a conductei;
c)2,5 si se masoara in proiectie orizontala de la generatoarea exterioara a conductei.

SECTIUNEA 3 Distante de securitate

15.Distanta de securitate intre conductele din retelele de distributie/instalatiile de utilizare subterane de


gaze naturale din PE redusa presiune si copaci este de:
a)1 m;
b)0,5m;
c)2m.

16.Distanta de securitate intre conductele din retelele de distributie/instalatiile de utilizare subterane de


gaze naturale din OL joasa presiune si camine pentru retele termice, telefonice si canalizare sau alte
camine subterane este de:
a)3 m;
b)1m;
c)2m.

17.Distanta minima intre retelele de distributie din otel supraterane si caile ferate electrificate este de:
a)15 m ;
b)10m;
c)20m, masurata in proiectie orizontala de la sina cea mai apropiata la generatoare exterioara a conductei de gaze
naturale.

18.Montarea subterana a doua conducte de gaze naturale pe trasee paralele se face:


a)nu sunt restrictii;
b)conducta de presiune mai mare se pozeaza spre cladiri;
c) conducta de presiune mai mica se pozeaza spre cladiri.

CAPITOLUL 4 – Masurarea consumului de gaze natural

19.Masurarea cantitatilor de gaze naturale se face in conformitate cu:


a) prevederile Legii 10;
b)prevederile Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania;
c)nu sunt restrictii.

20.In instalatiile de utilizare existente in apartamentele dintr-un corp de cladire se pot monta:
a)contoare pasante;
b)oricare mijloace de masurare:
c)dupa dorinta clientului.

21.Contoarele pasante se pot monta cu respectarea conditiilor:


a)elaborarea unei documentatii tehnice de catre un operator economic autorizat ANRE;
b)avizarea documentatiei tehnice de catre operatorul SD;
c)respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producator.

22.Contoarele pasante fac parte din:


a) instalatia de utilizare a consumatorului, iar exploatarea acestora precum si toate costurile aferente sunt in
responsabilitatea acestuia;
b)reteaua de distributie gaze naturale;
c)reteaua de transport.
CAPITOLUL 5 – Dimensionarea conductelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Sectiunea 1 Debite de calcul

23.Debitele de calcul pentru dimensionarea conductelor sistemelor de alimentare cu gaze naturale se


determina:
a)in functie de debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibil gazosi;
b)in functie de dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate, pe baza planurilor de urbanism;
c)se stabileste dupa situatia de la fata locului.
24.Debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibil gazosi este:
a)indicat de beneficiar;
b)ales de proiectant;
c)indicat de producator.

Sectiunea 2 Caderile de presiune

25.Viteza maxima admisa a gazelor naturale in retelele de distributie si in instalatiile de utilizare


supraterane este:
a)30m/s;
b)10m/s;
c)20m/s.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
26.Viteza maxima admisa a gazelor naturale in retelele de distributie si in instalatiile de utilizare
subterane este:
a)40m/s;
b)10m/s;
c)20m/s.

27.Viteza maxima admisa a gazelor naturale in conductele statiilor si posturilor de reglare sau reglare-
masurare este:
a)30m/s in amonte de elementul de reglare;
b)20m/s, in aval de elementul de reglare;
c)in functie de tipul elementului de reglare.

28.Diametre minime admise pentru conducte ale retelei de distributie subterane din otel sunt:
a)1”;
b)1 1/2”;
c)2”.

29.Diametre minime admise pentru conducte ale retelei de distributie subterane din polietilena sunt:
a)Dn 32mm;
b)Dn 40mm;
c)Dn 50mm.

30.Diametre minime admise pentru conducte ale bransamentelor si instalatiilor de utilizare subterane din
otel sunt:
a)1”;
b)1 1/2”;
c)2”.

31.Diametre minime admise pentru conducte ale bransamentelor si instalatiilor de utilizare subterane din
polietilena sunt:
a)Dn 32mm;
b)Dn 40mm;
c)Dn 50mm.

CAPITOLUL 6 - Retele de distributie si instalatii de utilizare exterioare

32.Traseele retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare exterioare sunt:


a)alese in functie de relief;
b)pe cat posibil, rectilinii;
c)circulare.

33.Conductele retelelor de distributie din otel se monteaza:


a)subteran;
b)suprateran, in conditii justificate de catre proiectant si inscrise in certificatul de urbanism;
c)dupa cerintele clientului.

34.Conductele retelelor de distributie din polietilena se monteaza:


a) subteran;
b) dupa cerintele clientului;
c) suprateran,in tuburi de protectie sau se intercaleaza un tronson de conducta din otel.

35.Au prioritate la stabilirea traseelor retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare:


a)costurile;
b)solicitarile clientului;
c)respectarea conditiilor de siguranta.

36.Conductele de otel din instalatiilor de utilizare exterioare se monteaza:


a)subteran;
b)suprateran;
c)nu se specifica nicio conditie.

37.Conductele de polietilena din instalatiilor de utilizare exterioare se monteaza:


a)subteran;
b)suprateran;
c)nu se specifica nicio conditie.
38.Conductele de otel supraterane ale retelelor de distributie si ale instalatiilor de utilizare exterioare se
pot monta pe:
a)peretii exterior ai cladirilor din caramida sau beton;
b)garduri stabile din caramida sau beton;
c)stalpi metalici sau din beton si estacade.

39.Inaltimea maxima la care se pot monta conductele supraterane ale retelelor de distributie si ale
instalatiilor de utilizae exterioare este de:
a)4 m;
b)5 m;
c)pina la 6 m de la suprafata solului.

40.Este interzisa montarea retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale in:
a)in terenuri susceptibile la tasari, alunecari, erodari,etc;
b)sub constructii de orice categorie;
c)in tunele si galerii.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
41.In scopul identificarii retelele de distributie gaze naturale pot fi insotite pe traseu de:
a)sisteme de semnalizare/detective;
b)borne inscriptionate, din teava sau beton, la distante de 150m intre ele;
c) fara sisteme de semnalizare.
42.Retelele de distribute din localitati, pot fi montate in:
a)terenuri agricole;
b)orice teren;
c)numai in domeniu public.

43.Retelele de distribute subterane, pot fi montate in:


a)zone verzi;
b)trotuare;
c)alei pietonale.

44.Situatii de exceptie pentru alegerea traseului retelelor de distributie gaze naturale:


a)cai de acces private,solutiile de alimentare cu gaze naturale se stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al
proprietarilor acestora, prin care se acorda operatorului SD dreptul de uz si servitute pentru retelele amplasate pe
proprietatea lor;
b)nu se fac exceptii;
c)se evita aceste situatii.

45.Retelele de distributie si instalatiile de utilizare subterane se monteaza la adancimea:


a)maxima de montaj de 1,2m;
b)minima de montaj de 0,5m;
c)minima de montaj de 0,9m, de la generatoarea superioara a tevii sau a tubului de protectie, dupa caz.

46.La capatul bransamentului adancimea minima de montare este de:


a)1,0m;
b)2,0m;
c)0,5m

47.Instalatiile de utilizare din cladiri se alimenteaza cu gaze naturale:


a)din reteaua de distributie, conform solutiei date de operatorul SD prin acordul de acces;
b)in functie de alegerea clientului;
c)dupa solutia aleasa de proiectantul instalatiei de utilizare.

48.Bransamentele utilizate in SD pentru alimentarea instalatiei de utilizare sunt:


a)bransamente individuale pentru fiecare cladire;
b)bransamente ramificate;
c)bransamente comune pentru cel mult doua cladiri vecine.

49.Cazuri in care se utilizeaza bransament comun pentru cel mult doua cladiri vecine:
a)cladirile sunt situate pe aceeasi strada si au curti commune;
b)cladirile nu sunt situate pe aceeasi strada, dar fac parte dintrun singur corp de cladire, au curte comuna si o intrare
comuna din strada unde este pozata conducta de distributie;
c)se alege in functie de relief.
50.Bransamentele ramificate se aleg in cazul:
a)cladirilor cu mai multe tronsoane (case de scara);
b)pentru alimentarea mai multor cladiri, in scopul reducerii numarului de traversari a unei artere importante de
circulatie);
c)parcuri industrial.

51.Conditii pentru utilizarea bransamentelor commune:


a)bransamentul asigura debitul total;
b)bransamentul asigura presiunea corespunzatoare;
c)regulatorul de presiune este corespunzator debitului total.

52.Traseul bransamentului se realizeaza:


a)perpedicular pe conducta la care se realizeaza racordul;
b)pentru situatii care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 60 grade;
c)nu se admit bransamente in lungul strazii, cu exceptia bransamentelor ramificate.

53.Trecerea retelelor de distributie a gazelor naturale este interzisa prin:


a)camine;
b)canale;
c)constructii subterane ale altor constructii.

54.Pe retelele de distributie gaze naturale si instalatiile de utilizare exterioare subterane executate din
otel se monteaza rasuflatori:
a)la capetele tuburilor de protectie;
b)nu se monteaza rasuflatori;
c)la iesirea din pamant a conductelor.

55.Pentru conductele din polietilena rasuflatorile se monteaza in zone construite, aglomerate cu diverse
instalatii subterane, pe retelele de distributie, respectiv pe instalatiile de utilizare exterioare subterane,
astfel:
a)la capetele tuburilor;
b)in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de catre operatorul SD;
c)la ramificatii.

56.Care sunt situatiile de exceptie de montarea rasuflatorilor pentru conductele din polietilena:
Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
a)nu sunt specificate situatii atipice;
b)sunt precizate in Legea gazelor nr.351/2004;
c)in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant.

57.Care este distanta dintre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea si fata
inferioara a calotei rasuflatorii:
a)200mm pentru conductele din otel;
b)150mm atat pentru conductele din otel cat si din polietilena;
c)300mm pentru conductele din polietilena.

58.Conductele montate supraterane pe elemente de constructii se reazema, in functie de diametru pe:


a)pe bratari confectionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instalatiii;
b)console;
c)nu este precizat.

CAPITOLUL 7 - Statii si posturi de reglare si reglare-masurare a gazelor natural

59.Statiile de reglare sau de reglare-masurare a gazelor naturale se monteaza in:


a)in firida;
b)in aer liber;
c)in constructii proprii.

60. Posturile de reglare sau de reglare-masurare si de masurare a gazelor naturale se monteaza in:
a)in firida;
b)direct pe instalatia de utilizare;
c)in constructii proprii.

61.Dimensionarea si echiparea statiilor si posturilor de reglare sau reglare-masurare se face tinand cont de
parametrii:
a)debit;
b)presiune;
c)temperature.

62.Reglarea presiunii prin regulatoare, in functie de marimea debitului, se face cu:


a)actionare indirect;
b)actionare directa;
c)producatorul regulatorului.

63.Abaterea maxima a presiunii reglate a regulatoarelor de presiune este de:


a)10%;
b)1%;
c)5%.

64.Un post de reglare se foloseste pentru:


a)masurarea densitatii gazului;
b)scaderea presiunii gazului intre intrarea si iesirea din regulator;
c)scaderea temperaturii.

65.Amplasarea constructiilor pentru statiile si posturile de reglare, reglare-masurare, independente sau


alipite altor constructii, se face:
a)suprateran;
b)in functie de proiectant;
c)asigurandu-se accesul direct si permanent al personalului SD.

66.Posturile de reglare-masurare nu se amplaseaza:


a)la limita de proprietate a consumatorului;
b)pe caile de evacuare din cladiri cu aglomerari de persoane;
c)sub ferestrele cladirilor si in locuri neventilate.

67.Alegerea tipului aparatului de masurare, modul de amplasare si conditiile de montaj se stabilesc de:
a)proiectant, cu avizul operatorului SD, pe baza specificatiilor tehnice date de producator;
b)operatorul SD;
c)client.

CAPITOLUL 8 – Instalatii interioare de utilizare

68.Utilizarea gazelor naturale este admisa numai in incaperi in care nu exista pericol de :
a)explozie a materialelor si substantelor combustibile/inflamabile aflate in interior;
b)incediu, prin aprinderea materialelor si elementelor combustibile;
c)intoxicare sau axfixiere a utilizatorilor cu gaze naturale combustibile sau gaze de ardere.

69.Conditii tehnice pentru functionare in siguranta a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale


combustibile sunt:
a)asigurarea aerului necesar arderii;
b)ventilare naturala sau mecanica;
c)evacuarea totala a gazelor de ardere in atmosfera.

70.In incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre exterior
sau spre balcoane/ terase vitrate, cu suprafete vitrate, cu suprafata minima totala de:
Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
a)0,01 pentru fiecare mcub de volum net de incapere, in cazul constructiilor din lemn;
b) 0,03 pentru fiecare mcub de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;
c) 0,05 pentru fiecare mcub de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.

71.Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intro incapere trebuie sa satisfaca
conditia:
a)7,5 mcubi volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale;
b)12 mcubi volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale;
c)15 mcubi volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze natural.

72.Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la:


a)partea superioara a incaperii;
b)partea inferioara a incaperii, cu dispositive de inchidere;
c)partea inferioara a incaperii, fara dispozitive de inchidere sau reglaj.

73.La bucatariile din constructii existente, construite fara canale de ventilare, unde se instaleaza aparate
cu flacara libera se prevad:
a)grila de ventilare, la partea inferioara a incaperii;
b)grila de ventilare, la partea superioara a incaperii, in peretele exterior sau in tocul usii;
c) nu se precizeaza.

74.Canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere:


a)se racordeaza la partea superioara a incaperilor, cat mai aproape de plafon;
b)nu se prevad cu dispozitive de inchidere sau reglaj;
c)se prevad cu grilaje.
75.Evacuarea gazelor de ardere din bucatarii si oficii se face prin:
a)tiraj natural organizat sau mechanic;
b)dupa cum specifica proiectantul;
c)dupa tipul constructiei existente.

76.Evacuarea gazelor de ardere din bucatarii si oficii se face prin:


a)canale individuale;
b)canale colectoare;
c)hote cu evacuarea gazelor de ardere in exterior.

77.Evacuarea gazelor de ardere din hale de productie se face prin:


a)in functie de debitul rezultat si de conditiile locale;
b)ventilare naturala organizata;
c)ventilarea mecanica.

78.Pentru evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casa scarilor cladirilor
etajate, fara suprafete vitrate se prevede la partea superioara a acestora:
a)un orificiu cu diametrul de 150-200mm , prevazut cu un tub racordat la un deflector, in acoperisul cladirii;
b)un orificiu cu diametrul de 20mm , prevazut cu un tub racordat la un deflector, in acoperisul cladirii;
c)un orificiu cu diametrul de 50mm , prevazut cu un tub racordat la un deflector, in acoperisul cladirii.

79.Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la acelasi canal de fum se face:


a)la inaltimi diferite;
b)sectiunea cosurilor de fum poate prelua debitele de gaze arse insumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta;
c)fara specificatii.

80.Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la cosuri de fum se face prin burlane:
a)rigide
b)flexibile;
c)din tabla metalica.

81.Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la cosuri de fum prin burlane din tabla
metalica, rigide sau flexibile, se admite in urmatoarele conditii:
a)distanta de la cosul de fum pina la aparatul consumator de combustibil gazosi este mai mica de 3 m;
b)imbinarea si racordarea la cosul de fum se executa cu asigurarea etanseitatii;
c)distanta de la cosul de fum pina la aparatul consumator de combustibil gazosi este mai mica de 1 m;

82.Este interzisa:
a)trecerea burlanelor dintr-o incapere in alta, cu exceptia burlanelor etanse, imbinate prin sudura;
b)evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor;
c)racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip
de combustibil(lemn, pacura, carbine), cu exceptia aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care au fost
construite pentru alimentare mixta (gaze naturale-combustibil lichid/solid).

83.Burlanele de evacuare a gazelor arse se monteaza asigurandu-se:


a)rezistenta mecanica a intregii tubulaturi;
b)nu are importanta montarea burlanelor;
c)etanseitatea intre tronsoanele care alcatuiesc burlanul.

84.Pentru etansarea tronsoanelor burlanelor se folosesc:


a)materiale special destinate acestei operatii;
b)orice tip de material;
c)materiale specificate de producator.

85.Cosurile de fum executate din zidarie de caramida se captusesc:


Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
a)la exterior cu vata de sticla;
b)la interior cu tuburi din aluminiu sau otel inoxidabil;
c)in exterior si in interior cu caramida.

86.La alegerea traseelor instalatiilor de utilizare gaze naturale se tine cont de:
a)relief;
b)cerintele clientului;
c)conditiile de securitate au prioritate fata de orice alte conditii.

87.Fiecare unitate locativa se racordeaza la coloana sau instalatia exterioara comuna:


a)printro singura derivatie;
b)doua derivatii;
c)depinde de cate apartamente sunt in imobilul respectiv.

88.Instalatiile de utilizare interioare , pentru fiecare cladire civila sau hala industriala, se alimenteaza cu
gaze naturale din instalatia de utilizare exterioara, prin:
a)unul sau mai multe puncte de intrare, cu conditia ca instalatiile interioare aferente fiecarui punct de intrare sa nu se
interconecteze;
b)in functie de structura imobilului;
c)dupa cum solicita clientul.

89.Conductele instalatiilor de utilizare interioare se amplaseaza suprateran in:


a)spatii uscate, ventilate, luminate si circulate, cu acces permanent;
b)in subsoluri care indeplinesc conditiile de spatii uscate, ventilate, luminate si circulate, cu acces permanent;
c)in orice incapere.

90.Conductele instalatiilor de utilizare interioare se monteaza pe:


a)pe cat posibil, pe elemente rezistente ale constructiei, pereti, stalpi, grinzi, plafoane;
b)pe stalpi metalici sau de beton;
c)pe estacade.

91.Conductele orizontale din instalatiile de utilizare se monteaza:


a)la partea superioara a peretilor, deasupra conductelor pentru alte instalatii;
b)deasupra usilor si ferestrelor;
c)la partea inferioara a peretilor.

92.Este interzisa trecerea conductelor instalatiilor de utilizare prin:


a)apartamente diferite;
b)spatii neventilate;
c)cosuri si canale de ventilatie.

93.Este interzisa trecerea conductelor instalatiilor de utilizare prin:


a)spatii de depozitare;
b)subsoluri tehnice si canale tehnice;
c)incaperi cu mediu corosiv sau de degajare de noxe.

94.Este interzisa montarea inglobata a conductelor instalatiilor de utilizare in:


a) elemente de constructie (pereti, plansee, pardoseli);
b)nu sunt restrictii;
c)oriunde.

95.Se evita trecerea conductelor instalatiilor de utilizare prin:


a)camere de dormit neprevazute cu aparate consumatoare de combustibili gazosi;
b)prin holuri;
c)incaperi ventilate.

96.In cazul trecerii conductelor prin incaperi cu umiditatea pronuntata sau atmosfera corosiva se folosesc
tevi:
a)zincate sau protejate cu lacuri anticorrosive;
b)din otel;
c)se protejeaza conductele cu tuburi de protectie.
97.Se admite montarea conductelor instalatiilor de utilizare:
a)slituri amenajate in perete;
b)in pardoseala;
c)in orice tip de constructii.

98.Sliturile prevazute pentru montarea conductelor instalatiilor de utilizare trebuie sa indeplineasca


urmatoarele conditii:
a)sunt acoperite cu capace perforate si usor demontabile;
b)sunt uscate si aerisite;
c)au trasee cat mai scurte.

99.Alte conditi prevazute pentru slituri:


a)nu sunt precizate in norme tehnice;
b)sunt prevazute cu panta, in cazul montarii in pardoseala, pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltratii de apa spre
punctele de colectare;
c)au dimensiuni care sa permita controlul si repararea conductei.

100.Este interzisa:
a)montarea conductelor pentru alte instalatii in canalele pentru conductele de gaze naturale;
Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
b)se permite intersectare cu alte instalatii;
c)intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalatii sau comunicarea cu
acestea.

101.Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face:


a)cu imbinari in tub de protectie;
b)fara imbinari in tub de protective;
c)protejata in tub de protective.
102.Cum se fixeaza tuburile de protectie pentru instalatiile interioare:
a)rigid de elementele de constructiv;
b)etans de elementele de constructiv;
c)depasesc fata finita a constructiei.

103.Tuburile de protectie depasesc fata finita a constructiei cu:


a)10mm la pereti si plafoane;
b)20mm la pereti;
c)50mm la pardoseli.
104.Conductele instalatiilor de utilizare se amplaseaza astfel incat sa fie protejate impotriva degradarii
prin:
a)lovire directa sau trepidatii;
b)contactul cu lichide corrosive;
c)contactul indelungat cu apa.

105.Conductele instalatiilor de utilizare la capetele carora nu sunt legate aparate consumatoare de


combustibili gazosi se inchid obligatoriu:
a)cu dopuri din fonta sau otel, etanse, chiar daca conductele respective sunt prevazute cu robinete;
b)fara dopuri;
c)cu robinete.
106.Este interzisa utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri:
a)legarea la pamant a altor instalatii;
b)realizarea prizelor de protectie electrica;
c)agatarea sau rezemarea unor obiecte.

107.In cladirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, coloanele instalatiilor de utilizare se monteaza, de
regula:
a)pe exteriorul cladirilor;
b)in casa scarilor;
c)prin balcoane deschise.

108.Montarea coloanelor instalatiilor de utilizare pe exteriorul cladirii sau balcoane deschise se face cu
respectarea regulilor:
a)fara conditii impuse de norme;
b)asigurarea accesului in vederea intretinerii instalatiilor de utilizare;
c)protejarea coloanelor cu masti ventilate(perforate) sau demontabile.

109.Alegerea si montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face cu:


a)respectarea conditiilor impuse de consummator;
b)respectarea instructiunilor producatorului si reglementarilor in vigoare;
c)respectarea conditilor impuse de instalatorul autorizat care executa instalatia de utilizare.

110.Arzatoarele cu panou radiant cu flacara deschisa sunt admise numai in:


a)spatii inchise;
b)camari;
c)spatii ventilate corespunzator.

111.Conditiile montarii arzatoarelor cu panou radiant cu flacara deschisa se face cu asigurarea conditiilor:
a)evitarea producerii incendiilor prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radiatiilor termice;
b)depasirea concentratiei de noxe;
c)incadrarea concentratiei de noxe in limitele admise de reglementarile in vigoare.

112.In cladirile civile si de locuit nu se admit:


a)arzatoare cu panou radiant, cu flacara deschisa;
b)sunt admise aparate consumatoare de combustibili gazosi de orice tip;
c)nu exista restrictii.

113.Aparatele consumatoare de combustibili gazosi se racordeaza rigid la instalatiile de utilizare, cu


exceptia cazurilor:(8.42)
a)aparate consumatoare de combustibili gazosi cu debit nominal sub 3 mcubi/h
b)arzatoarele industriale independente utilizate la aparate mobile, care pot avea racorduri flexibile;
c)sunt admise numai aparate montate rigid.

114.Racordurile flexibile se monteaza:


a)intre robinetul de siguranta si aparatul consumator de combustibili gazosi;
b)dupa robinetul de siguranta;
c)dupa aparatul consummator de combustibili gazosi.

115.Conditii de montare a racordurilor flexibile:


a)lungime maxima de 1m si diametru minim 10mm, in instalatii de utilizare cu presiune joasa;
b)lungime maxima 20m si diametru maxim de 50mm, in instalatii industrial cu presiune pana la 2 bari;
c)presiunea nominala pentru care a fost construit racordul sa fie egala sau mai mare decat presiunea instalatiei de gaze
naturale la care se racordeaza.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
116.Conditii de montare a racordurilor flexibile:
a)trasee la vedere, fara sa treaca dintr-o incapere in alta;
b)masuri de protectie la intemperii;
c)masuri de evitare a contactului cu corpuri calde.

117.Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face:


a)direct la conducta de distributie, fara regulator;
b)este interzisa montarea direct la conducta, fara regulator de presiune;
c)dupa indicatiile producatorului.

118.Robinetele de inchidere se prevad:


a)inaintea fiecarui contor;
b)pe fiecare ramificatie importanta;
c)inaintea fiecarui aparat consummator de combustibili gazosi.

119.Numarul robinetelor de inchidere care se monteaza inaintea fiecarui aparat consummator de


combustibili gazosi sunt stabilite:
a)in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi racordate rigid, care nu au robinet de manevra propriu, doua
robinete montate pe conducta;
b) in cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi racordate cu racord flexibil si robinet de manevra propriu, un
robinet;
c)nu are importanta.
CAPITOLUL 9 – Echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee utilizate in sistemele de alimentare cu
gaze natural

120.Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca echipamentele, instalatiile, aparate, produse si procedee:


a)sa fie agreate numai de catre ISCIR;
b)sa poarte marcajul European de conformitate CE;
c)sunt agrementate /certificate tehnic de catre un organism abilitat.

121.Tevile care se folosesc la executarea lucrarilor din domeniul gazelor naturale trebuie sa:
a)corespunda tipului, calitatii si caracteristicilor dimensionale prevazute in proiectele de executie a lucrarilor;
b)fie comercializate de unitati specializate;
c)fie recomandate de fabricant.

122.Grosimea de perete a tevii se calculeaza:


a)in functie de mediul ambient:
b)in functie de anotimp;
c)in functie de solicitarile la care este supusa conducta si gradul de agresivitate al solului.

123.In sistemele de distributie tevile pot fi:


a)reutilizate;
b)este interzisa reutilizarea;
c)se reutilizeaza in functie de vechimea acestora.

124.In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea tevilor:


a)sudate longitudinal, altele decat cele care indeplinesc cerintele urmatoare: sa poarte marcajul european de
conformitate CE; sunt agrementate /certificate tehnic de catre un organism abilitat;
b)din otel;
c)nu are importanta materialul.
125.Panourile de masurare se confectioneaza din:
a)teava zincata;
b)numai din teava de otel fara sudura, laminate la cald sau trasa la rece;
c)teava din polietilena.

126.La executarea conductelor din polietilena se utilizeaza tevi:


a)cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100, in functie de regimul de presiune;
b)in functie de fabricant;
c)rezistente la presiuni inalte.

127.Culoarea tevilor din polietilena folosite la conductele din SD este:


a)albastru;
b)rosu;
c)neagra cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene.

128.Tuburile de protectie se confectioneaza din:


a)otel;
b)polietilena;
c)beton.

129.Protectia conductelor ce traverseaza linii de cale ferata sau tramvai se realizeaza:


a)numai cu tuburi de protectie din otel;
b)cu tuburi de protectie din beton;
c)cu tuburi de protective din polietilena.

130.Langa sau la intersectia cu cabluri electrice nu este permisa montarea tuburilor de protectie din:
a)beton;
b)otel;
c)polietilena.

131.Se interzice montarea conductelor in tuburi de protectie din polietilena:


a)linga sau la intersectia cu canale termice;
Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
b)pe traseele conductelor;
c)in carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.

132.Tuburile si calotele rasuflatorilor se confectioneaza din:


a)fonta;
b)plastic;
c)otel.

133.Capacele pentru rasuflatorile pozate in carosabil se confectioneaza din:


a)fonta;
b)otel;
c)plastic.

134.Tipuri de fitinguri:
a)flanse, mufe, coturi, curbe;
b)ramificatii, capace, nipluri;
c)racorduri olandeze, reductii.

135.Tipuri de fitinguri folosite la realizarea de conducte din polietilena:


a)coturi, teuri, reductii, dopuri de capat, mufe de legatura, realizate prin procedeul de injectie;
b)fitinguri de tranzitie PE-metal;
c)adaptor de flansa, flansa libera si garnituri de etansare.

136.Tipurile de armaturi se aleg in functie de:


a)treapta de presiune a instalatiei de gaze pe care se monteaza;
b) lungimea instalatiei de gaze;
c)tipul imobilului la care se realizeaza instalatia de utilizare gaze naturale.

137.Robinetele din polietilena se monteaza:


a)la suprafata solului;
b)la inaltime de 0,5m;
c)ingropat cu tija de actionare de la suprafata solului.

138.Armaturile metalice se monteaza:


a)in carosabil;
b)in camine;
c)ingropat, cu tija de actionare in cazul utilizarii robinetelor izolate anticoroziv.

139.Robinetele metalice montate in camin se racordeaza la teava de polietilena prin:


a)fiting de tranzitie PE-metal montat in exteriorul caminului;
b)adaptor de flansa;
c)cu niplu.

140.Supapele de siguranta sunt amplasate:


a)in amonte de regulatorul de presiune;
b)in aval de mijlocul de masurare;
c)in aval de regulatorul de presiune.

141.Preluarea dilatarilor din conducte se face prin:


a)compensatoare de dilatare;
b)regulatoare de presiune;
c)configuratia retelelor.

142.Alegerea si dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, regulatoarelor de


presiune, contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare se face in conformitate cu:
a)reglementarile in vigoare;
b)cu specificatiile producatorilor;
c)in functie de alegerea clientului.

143.La imbinarile demontabile din otel se folosesc materialele:


a)fuior de canepa in combinatie cu paste de etansare;
b)cositor;
c)banda de teflon.

CAPITOLUL X – Executarea Sistemelor de alimentare cu gaze natural

144.La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, inainte de montare:


a)se verifica calitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor;
b)se verifica cantitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor;
c)se lucreaza cu orice material existent in magazine.

145.Conductele si fitingurile din polietilena se depoziteaza in:


a)magazii;
b)depozite descoperite;
c)magazii inchise, uscate, bine aerisite sau in locuri acoperite si ferrite de actiunea directa a radiatiilor solare si a
intemperiilor, la cel putin 2m distanta de orice sursa de caldura.

146.Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu


dimensiunile:
a)latimea = latimea santului+0,6m;
b)lungimea = 1,2m;
Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
c)adancimea = 0,6m sub partea inferioara a conductei.

147.Fundul santului se executa:


a)fara denivelari, se curate de pietre iar peretii se executa fara asperitati;
b)se acopera cu un strat de nisip de 10…15cm de granulatie 0,3…0,8mm;
c)cu un strat de pietris.
148.Conductele din polietilena se aseaza in sant:
a)rectiliniu;
b)serpuit si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10cm;
c)serpuit si se acopera cu un strat de pamant de minimum 10cm;

149.Umplerea santurilor se face:


a)in cazul compactarii manuale in straturi subtiri cu grosime maxima de 20cm, cu pamant maruntit sau nisip, prin
compactare dupa fiecare strat;
b)in cazul compactarii manuale in straturi subtiri cu grosime maxima de 20cm, cu pamant, fara compactare dupa fiecare
strat;
c)in cazul compactarii mecanice, conform prevederilor din cartea utilajului de compactare.

150.Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisa:


a)numai dupa realizarea stratului minim de protectie a conductei, care se stabileste in functie de adancimea de
actionare a utilajului la gradul de compactare maxima;
b)conform prevederilor legale;
c)conform prescriptiilor producatorului tevii utilizate.

151.In cazul subtraversarii cailor ferate, autostrazilor, drumurilor natioanle se poate folosi:
a)utilaj specific sapaturii santurilor;
b)foraj dirijat;
c)sapatura manuala.

152.La rasuflatorile amplasate peste conducta din polietilena care a fost acoperita cu nisip de grosime 5…
10cm, se adauga:
a)un strat de pamant:
b)un strat de nisip de granulatie 8mm;
c)un strat de piatra marunta, gros de 15cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

153.Modul de lucru la rasuflatorile pentru conductele din otel:


a)conducta de inconjoara pe o lungime de 50cm cu un strat de nisip gros de 5…10cm, peste care se adauga un strat de
paitra de rau cu granulatia de 5…8mm, gros de 15cm peste care se aseaza calota rasuflatorii;
b)in functie de relief se allege modul de lucru;
c)in functie de lungimea de conducta executata.

154.In vederea executarii conductelor gaze naturale, tevile se pregatesc astfel:


a)se curata la exterior si interior;
b)capetele tevilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri straine;
c)se amplaseaza in sant.

155.La conductele si bransamentele executate din teava din polietilena se amplaseaza pe traseu:
a)un fir trasor, in scopul identificarii traseului si a determinarii integritatii acestora;
b)un fir;
c)orice insemn pentru identificare.
156.Firul trasor este:
a)un conductor de cupru;
b)un cablu;
c)un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de 1,5mm 2, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de
strapungere minima de 5Kv.

157.La schimbarile de directie, ramificatiilor si modificarilor diametrelor conductelor din otel, se pot utiliza:
a)fitinguri filetate, numai la instalatii supraterane cu Dn pina la 90mm;
b)curbe, coturi, teuri forjate;
c)reductii.

158.La schimbarile de directie, ramificatiilor si modificarilor diametrelor conductelor din polietilena, se pot
utiliza:
a)fitinguri (mufe,coturi, teuri, reductii) realizate prin injective;
b)fitinguri;
c)fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reductii) cu etansare pe peretele exterior al tevii;

159.Curbarea tevilor din polietilena se realizeaza:


a)manual;
b)cu aport de caldura;
c)fara aport de caldura.

160.Raza minima de curbura pentru tevile din polietilena PE SDR 11 este de:
a)20mm;
b)30Dn
c)40Dn.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
161.Racordarea bransamentelor la conductele de distributie din otel se face in functie de diametrul
acestora astfel:
a)pentru Dn pina la 80mm inclusiv, prin intermediul unei piese de racordare(teu de bransament), fara scoaterea din
functiune a conductei de distributie;
b) pentru Dn mai mare de 80mm, prin sudare directa pe conducta de distributie, cu scoaterea din functiune a conductei
de distributie, fara piesa de racord si se prevad cu un robinet;
c)dupa alegerea proiectantului.

162.Cate robinete se prevad la bransamentul executat din teava din otel racordat la reteaua de distributie
medie/redusa presiune:
a)2 robinete;
b)1 robinet;
c)o piesa electroizolanta, in aval de robinetul de bransament;

163.Cate robinete se prevad la bransamentul executat din teava din otel racordat la reteaua de distributie
joasa presiune:
a)1 robinet;
b)o piesa electroizolanta, in aval de robinetul de bransament;
c)unul sau mai multe regulatoare de presiune.

164.Tipuri de racordari de bransamente la conductele de distributie din polietilena, in functie de diametru:


a)pentru Dn mai mare de 63mm, prin intermediul unui fiting de ramificatie;
b)pentru Dn pina la 63mm inclusiv, prin intermediul unui teu de bransament, fara scoaterea din functiune a conductei de
distributie;
c)nu are importanta diametrul bransamentului, se realizeaza acelasi tip de lucrare.

165.Legatura bransamentului din polietilena cu postul de reglare-masurare sau cu instalatia de utilizare se


face:
a)prin intermediul capatului de bransament,(reiser), fara anod de protectie, la care trecerea polietilena/otel se realizeaza
suprateran, in partea verticala a capatului de bransament, pentru diametre de 32…63mm;
b)prin intermediul unei flanse.
c)prin intermediul capatului de bransament,(reiser), cu anod de protectie, la care trecerea polietilena/otel se realizeaza
subteran, in partea orizontala a capatului de bransament, pentru diametre de 75mm si mai mari.

166.In functie de continutul de impuritati al gazelor naturale, in retelele de distributie in puncte convenabil
alese si in instalatii de utilizare exterioare, se monteaza:
a)robinete;
b)separatoare de impuritati;
c)refulatoare, prevazute cu doua robinete.

167.Unde este prevazut robinet de incendiu in instalatia de utilizare:


a)dupa intrarea instalatiei de utilizare in cladire;
b)inaintea montarii mijlocului de masurare;
c)inainte de intrarea in cladiri a instalatiei de utilizare, se monteaza in loc accesibil, un robinet de incendiu, marcat
corespunzator.

168.Rasuflatorile pentru carosabil si/sau perete se confectioneaza din:


a)teava din fier;
b)otel cu diametrul de Dn50mm;
c)alte material cu rezistenta mecanica similara sau superioara otelului.

169.Pentru evitarea degradarii conductelor din polietilena sau a izolatiei anticorrosive a conductelor din
otel de catre dispozitivul de curatire a rasuflatorilor, rasuflatorile la care se monteaza capac au:
a)calota prevazuta cu opritor;
b)capac;
c)opritor.

170.Imbinarile demontabile ale conductelor din otel se executa cu piese de racord:


a)fitinguri;
b)flanse din otel asamblate cu suruburi;
c)prin sudura.

171. Imbinarile nedemontabile ale conductelor din otel se realizeaza:


a)prin flanse;
b)prin sudura;
c)prin teuri.

172.Imbinarea conductelor din otel montate suprateran este admisa:


a)prin fitinguri, la diametre pina la 100mm (4 inch), pentru presiune joasa si redusa;
b) prin fitinguri, la diametre pina la 20mm (3/2 inch), pentru presiune medie;
c)sudura

173.Imbinarile cu flanse sunt admise la:


a)in statii si posture de reglare sau reglare-masurare;
b)conducte si armaturi cu diametrul mai mare de 50mm, montate suprateran;
c)in orice tip de lucrari.
174.Se admit imbinari prin fitinguri tip olandez la:
a)regulatoare de presiune pentru debit mic;
b)contoare volumetrice cu membrane;
c)montarea armaturilor in instalatiile exterioare de utilizare.

175.Imbinarile prin sudura la conductele din otel, functie de modul de realizare, se fac:
Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
a)cap la cap;
b)cu niplu interior, pentru conducte cu diamterul interior peste 100mm;
c)fara niplu.

176.Imbinarile sudate la conductele din otel, in functie de procedeul de sudura:


a)prin electrofuziune;
b)cu flacara oxiacetilenica, pia la diametrul de 100mm;
c)cu arc electric, pentru orice diametru.

177.Imbinarile prin sudura se pot realiza de catre:


a)instalator autorizat ANRE Grad III;
b)muncitori calificati;
c)sudori autorizati de organism abilitate, conform legislatiei in vigoare.

178.Autorizatia de sudor este valabila pe o perioada de:


a)1 an;
b)3 ani;
c)2 ani

179.Clasa de calitate care trebuie indeplinita la imbinarile sudate pentru conductele din otel este:
a)I;
b)II;
c)III.

180.Imbinarea conductelor din polietilena se realizeaza prin:


a) sudura(fuziune);
b)fitinguri mecanice nedemontabile,(etansare prin presare pe peretii tevilor);
c)flanse.

181.Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilena, in functie de dimensiuni, se realizeaza prin:


a)electrofuziune, pentru toate diametrele;
b)arc electric.
c)sudura cap la cap, pentru diamtere de cel putin 75m;

182.Fitingurile cu strangere mecanica sunt nedemontabile si sunt alcatuite din:


a)corp;
b)inel interior;
c)garnituri de etansare.

183.Imbinarile intre conductele din polietilena si conductele din otel se fac:


a)cu fitinguri de tranzitie polietilena-metal pentru diamtere cuprinse intre 32 si 63mm,
b)racorduri metalice cu etansare prin compresiune pe peretii tevii,
c)racord mixt polietilena – metal din trei bucati (tip olandez) cu etansare cu garnituri de cauciuc.

184.Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face:


a)de catre beneficiari;
b)de catre constructorul imobilului;
c)de catre operatori economici autorizati sau organism abilitate, conform reglementarilor specific.

185. Montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face:


a) odata cu punerea in functiune a instalatiei de utilizae;
b)dupa executarea lucrarii respective;
c)dupa receptia instalatiei de utilizare.

CAPITOLUL 11 – Protectia echipamentelor si a conductelor din otel impotriva coroziunii

186.Protectia echipamentelor si conductelor metalice supraterane se face prin:


a)grunduire si vopsire, dupa efectuarea verificarilor la presiune;
b)lacuire;
c)prin metode precizate de constructor.

187.Alegerea protectiei conductelor subterane din otel se face in functie de :


a)agresivitatea solului;
b)prezenta curentilor de dispersie din zona unde se monteaza conducta (valorile acestora);
c)clima.

188.Protectia conductelor subterane din otel se face :


a)izolatie foarte intarita;
b)de baza si protectie catodica;
c)de baza.

189.Pentru asigurarea electrosecuritatii conductelor si instalatiilor aferente conductele din otel din SD si
instalatiile de utilizare exterioare din otel, se prevad cu:
a)posturi de masurare a parametrilor specifici (potential, current, rezistenta), care se monteaza pe conducta;
b)piese electroizolante;
c)fitinguri.

190.Piesele electroizolante se monteaza in SD din otel astfel:


a)pe fiecare bransament, inainte de intrarea in statiile si posturile de reglare sau reglare-masurare;
b)pe traseele conductelor, acolo unde este necesar;
c)la iesirea din statiile de reglare sau reglare-masurare.
Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
CAPITOLUL I2 –Verificari si probe de rezistenta si etanseitate la presiune a sistemelor de alimentare cu
gaze naturale

191.De catre cine se efectueaza verificarile de rezistenta si etanseitate la presiune a SD si IU?


a)de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor;
b)de catre operatorul SD;
c)de catre proiectant.

192.Cu ce se efectueaza verificarile si probele de rezistenta la presiune in retelele de distributie, posturile


de reglare sau reglare-masurare si instalatiile de utilizare:
a)cu spuma de sapun;
b)cu aer comprimat;
c)cu combustibil gazos.

193.Cu ce se efectueaza verificarile si probele de rezistenta la presiune in statiile de reglare sau reglare-
masurare:
a)cu aer;
b)cu gaze combustibile;
c)cu apa.

194.Care este timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune:


a)2 ore;
b)24 ore;
c)1 ora.

195.Care este timpul de realizare a probei de etanseitate la presiune:


a)2 ore;
b)24 ore;
c)1 ora.

196.In timpul verificarilor si probelor nu se admit:


a)pierderi de presiune;
b)se admit pierderi minime de presume;
c)nu se precizeaza in norme.

197.Conditiile de efectuare a probelor si rezultatele acsetora se consemneaza in:


a)cartea tehnica a constructiei;
b)procesului verbal de receptie tehnica
c)procesului verbal de finalizare a lucrarilor.

CAPITOLUL 13 – Receptia tehnica si punerea in functiune la terminarea lucrarilor

198.Cine pregateste operatiunile tehice necesare pentru receptia tehnica a lucrarilor:


a)proiectantul;
b)operatorul SD;
c)executantul, conform legislatiei in vigoare, in prezenta operatorului SD, membrilor comisiei de receptie, executantului
si proiectantului.

199.La receptia tehnica pentru toate lucrarile se prezinta:


a)solicitarea din partea executantului;
b)documentatia tehnica de executie si documentele privitoare la realizarea si exploatarea lucrarilor, cu toate modificarile
aduse pe parcursul executarii lucrarilor;
c) documentatia tehnica preliminara.

200.Punerea in functiune a instalatiilor se face:


a)pe baza procesului-verbal de receptie tehnica, dupa incheierea contractului de furnizare a gazelor natural;
b)pe baza procesului-verbal de incheiere lucrari;
c)pe baza dosarului tehnic preliminar.

201.Racordarea conductelor noi de distributie si a bransamentelor la conductele in functiune se face de:


a)reprezentantul legal al executantului;
b)operatorul SD, la solicitarea scrisa a reprezentantul legal al executantului;
c)operatorul furnizorului.

202.Operatiile de inchidere a sectorului, anuntarea clientilor si redeschiderea sectorului se face de:


a) lucratorii societatii care executa lucrarea;
b)furnizor;
c)formatia de exploatare a operatorului SD.

203.Refularea aerului inainate de punerea in functiune a retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare


se face:
a)prin capatul opus punctului de racordare, la conductele de distributie in functiune;
b)prin robinetele montate in amonte de regulatoare, la bransamentele cu posture de reglare;
c)prin robinetele aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a unui racord flexibil scos in exteriorul cladirii prin
ferestrele incaperilor, la instalatiile de utilizare.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
204.La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare se urmareste comportarea regulatoarelor si
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, verificandu-se stabilitatea si aspectul calitativ al flacarii,
cu:
a)toate aparatele in functiune;
b)un singur arzator in functiune (cu debitul cel mai mic din instalatie);
c)controlul arderii se realizeaza folosind aparate pentru analiza gazeloe arse.

205.Aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la cos se pun in functiune numai dupa ce:
a)executantul prezinta adeverinta de coserit;
b)dovada de verificare a cosului de fum;
c)consumatorul prezinta dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificarea si curatire a cosurilor de fum printr-o unitatea
abilitata

CAPITOLUL 14 – Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

206.Exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale (SD) se efectueaza de catre:


a)operatori economici titulari ai licentei de furnizare a gazelor naturale;
b) operatori economici titulari ai licentei de distributie a gazelor naturale acordate de catre ANRE, prin personal
autorizat;.
c)consumatori.

207.Exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor noncasnici poate fi


efectuata de:
a)personal propriu, desemnat prin ordin scris de catre conducatorul unitatii si autorizat de catre ANRE
b)operatori economici autorizati ANRE;
c)operatori SD.

208.Verificarea si revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este:


a)facultativa;
b)obligatorie pentru toti consumatorii;
c)la alegerea consumatorului.

209.Cine realizeaza operatiile de verificare si revizie tehnica periodica:


a)operatori economici autorizati de catre ISCIR;
b)instalatori autorizati de catre ANRE, persoane fizice;
c)operatori economici autorizati de catre ANRE , selectati de consumatori.

210.Verificarea si revizia tehnica se face in baza:


a)documentelor existente la consumator privind proprietatea respectiva;
b)documentatiilor tehnice care au stat la baza executarii instalatiei de utilizare, avizate de operatorul SD, existente la
operatorul SD si/sau la consummator;
c)unei solicitari scrise din partea consumatorului.

211.Drepturile operatorului SD sunt:


a)sa sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si a instalatiilor de utilizare
care nu sunt conforme cu prevederile legale;
b)sa sigileze aparatele consumatoare de combustibili gazosi conformi;
c)sa intretina instalatiile de utilizare.

212.Verificarea si revizia tehnica a conductelor si bransamentelor de gaze naturale este obligatia:


a)furnizorului;
b)consumatorului;
c)operatorul SD.

213.Verificarea tehnica a conductelor si bransamentelor de gaze naturale se face:


a)annual;
b)periodic, cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legislatiei in vigoare si se efectueaza de
catre operatorul SD, conform regulamentelor proprii;
b)lunar.

214.Revizia tehnica a conductelor si bransamentelor se realizeaza:


a)la maxim 2 ani;
b)la 1 an;
c)la 10 ani.

215.La retelele protejate catodic controlul functionarii statiilor de protective catodica se face la:
a)15 zile;
b)la 30 zile;
c)la 6 luni.

216.Intreruperea planificata a alimentarii cu gaze naturale pentru efectuarea lucrarilor in SD se face cu


anuntarea consumatorilor afectati de intrerupere:
a)inainte cu 24 ore;
b)inainte cu 12 ore;
c)inainte cu minimum 48 ore.

217.Perioada minima de intrerupere a alimentarii cu gaze naturale este de:


a)1 ora;
b)3 ore;
c)poate fi diminuata daca consumatorii sunt anuntati in totalitate de reluarea alimentarii cu gaze naturale.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
218.Operatii de inteventie pe conducte in functiune se fac:
a)pe baza programelor de lucru aprobate;
b)pe baza ordinului de serviciu;
c)pe baza unei solicitari telefonice.

219.Statiile de reglare sau reglare-masurare se revizuiesc:


a)la 2 ani;
b)la 1 an;
c)pe baza de program aprobat prin grafic, la interval de timp recomandat de producator/proiectant, dupa caz, dar nu la
un interval mai mare de 2 ani.

220.Se interzice depozitarea materialelor in caldirile care adapostesc statiile de reglare sau reglare-
masurare si in apropierea acestor cladiri la distante mai mici de:
a)10m pentru materiale incombustibile
b)40m pentru material combustibile;
a)150m pentru materiale incombustibile.

221.Consumatorii de gaze naturale sunt obligati:


a)sa dezvolte SD;
b)sa asigure exploatarea si intretinerea instalatiilor de utilizare, in conformitate cu specificatiile tehnice in vigoare;
c)nu au obligatii.

222.Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi consta in operatiunile:


a)aprinderea si stingerea focului;
b)supravegerea aparatelor de masura si control si a echipamentelor de siguranta;
c)supravegherea instalatiilor de automatizare.

223.Intretinerea instalatiilor de utilizare consta in:


a)control eventualelor scapari de gaze;
b)supravegherea, intretinerea curenta, vopsirea partilor supraterane;
c)verificare tehnica la maximum 2 ani.

224.Operatiuni efectuate la verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare:


a)verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
b)verificarea functionarii aparatelor de masurare, contrl, reglare, si de siguranta;
c)verificarea instalatiilor de canalizare.

225.Fisele de evidenta a lucrarilor a lucrarilor periodice de verificare si revizie tehnica se pastreaza, cate
un exemplar la:
a)consumator;
b)operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalatiei de utilizare;
c)operatorul SD.

226.Obligatii ale consumatorului:


a)sa remedieze defectiunile constatate in instalatiile de utilizare prin operatori economici autorizati de ANRE, pe
cheltuiala consumatorului;
b) sa remedieze defectiunile constatate in instalatiile de utilizare cu mijolace proprii;
c)nu are nicio obligatie.

227.Montarea, intretinerea si verificarea contoarelor/echipamentelor si instalatiilor de masurare a gazelor


naturale din SD cu gaze naturale se realizeaza de:
a)personalul autorizat al operatorului SD, sau, cu acordul acestuia, de operatori economici autorizati conform
prevederilor legislatiei si reglementarilor in vigoare;
b)consumator;
c)furnizor.

228.Remedierile defectelor in SD se face de catre:


a)echipe de interventie care au in componenta cel putin un instalator autorizat ANRE cu competente in coorodnarea
lucrarilor de executie si exploatare;
b)agenti economici autorizati MLPAT;
c)instalatori autorizati ANRE grad III.

229.Accesul pentru remedierea defectelor se face pe baza:


a)reclamatii telefonice;
b)din dispozitia verbala a sefului de echipa/FOL;
c)ordinului de serviciu

230.Defectiunile aparute la instalatiile de utilizare gaze naturale ale consumatorilor persoane juridice se
pot remedia de:
a)personal propriu, autorizat ANRE;
b)operatorul licentiat al SD, pe baza unui contract;
c)operatori economici autorizati de ANRE.

231.Defectiunile aparute la instalatiile de utilizare gaze naturale ale consumatorilor persoane fizice se pot
remedia de:
a)operatorul licentiat al SD, pe baza unui contract;
b)operatori economici autorizati de ANRE, pe baza unui contract;
c)instalatori autorizati ISCIR.

232.O conducta sau bransament se considera scoasa din functiune temporar :

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
a)dupa ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin izolarea portiunii respective cu ajutorul robinetelor de sectionare sau a
dispozitivelor speciale de oprire locala si s-a efectuat depresurizarea acestora;
b)dupa busonarea capetelor conductelor;
c)in cazul in care conducta sau bransamentul se afla sub presiune.

233.Scoaterea temporara din functiune a conductelor si a bransamentelor se executa pe baza:


a)programului de lucru scris;
b)foii de manevra;
c)dispozitia sefului direct al echipei care realizeaza interventia.

234.Programele de lucru se intocmesc pentru:


a)toate lucrarile de interventii;
b)toate lucrarile planificate;
c)verificari periodice.

235.Scoaterea temporara din functiune cu ajutorul dispozitivului cu para a conductelor cu Dn < sau egal cu
50mm, racordate la conducta de distributie prin teu se face:
a)pe baza foii de manevra;
b)pe baza programului de lucru;
c)pe baza ordinului de serviciu.

236.Lucrari de izolare a defectelor la conductele din polietilena:


a)strangularea cu ajutorul dispozitivelor calibrate in amonte de locul defectului, sau de oprate si alta a locului defectului ;
b)sectionare cu ajutorul robinetelor de sectionare;
c)dispozitiv cu para(in cazul conductelor rupte).

237.Reparatiile defectelor conductelor din polietilena pot fi:


a)temporare
b)in functie de gravitatea defectului;
c)definitive.

238.La scoaterea definitiva din functiune a unei conducte se parcurg etapele:


a)evacuarea gazelor naturale din conducta;
b)taierea capetelor conductei;
c)obturarea cu capace sudate a capetelor.

239. La scoaterea definitiva din functiune a unui bransament se parcurg etapele:


a)evacuarea gazelor naturale din bransament;
b)taierea capetelor bransamentului;
c)obturarea robinetului/teului de bransament.

CAPITOLUL 15 – Securitatea si sanatatea in munca

240.La executarea lucrarilor se va folosi:


a)personal calificat;
b)personal autorizat, cu instruire profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si
neuropsihica normal;
c)muncitori calificati.

241.Obligatiile si raspunderile pentru protectia, siguranta si igiena muncii revin:


a)conducatorilor locurilor de munca;
b)personalului de exploatare;
c)consumatorilor.

CAPITOLUL 16 – Protectia mediului si a apelor

242.In evaluarea impactului asupra mediului se iau in considerare cel putin urmatoarele aspect:
a)lucrarile din perioada executiei conductei;
b)amplasarea si termenul de functionare a conductei;
c)eventualele pierderi de gaze natural.

CAPITOLUL 17 – Apararea impotriva incendiilor

243.In toate etapele de proiectare, executare si executie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale se
respecta:
a)apararea impotriva incendiilor;
b)instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgent;
c)nu sunt restrictii.

244.Se interzice racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la:


a)canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil;
b)canalele de fum aferente focarelor pentru alimentare mixta (gaze naturale-combustibil lichid/solid);
c)nu exista reglementari.

245.In cazul sesizarii intr-un spatiu inchis a mirosului specific a substantelor odorizante din gazele naturale
se va proceda astfel:
a)ventilarea rapida a spatiului respectiv;
b)decuplarea instalatiei electrice;
c)anuntarea operatorului SD.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
246.Conducatorii locurilor de munca au obligatia sa asigure:
a)formarea si componenta echipelor de lucru
b)anuntarea consumatorilor inainte de inchiderea/deschiderea gazelor
c)inchiderea si deschiderea gazelor in SD

247.Obligatii ale personalului de executie:


a)sa participe la toate instructajele;
b)nu au obligatii;
c)sa nu utilizeze scule si echipamente defecte.

248.Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaza:


a) in loc vizibil;
b)locuri usor accesibile si se verifica la termenele prevazute in instructiunile date de furnizor;
c)nu este obligatoriu detinerea acestor mijloace.

Intrebari din Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de


alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr.5/2009,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255 bis/16.04.2009, cu modificarile si
completarile ulterioare

S-ar putea să vă placă și