Sunteți pe pagina 1din 3

Gestiunea exterioara cuprinde acele acte incheiate in numele societatii cu alte persoane din exteriorul

societatii, din care rezulta obligatii pentru societate. (Ex: contractele incheiate de societate sunt acte de
gestiune exterioara). Aceste acte pentru ca genereaza obligatii pentru societate pot fi incheiate numai
de catre asociatii comanditati, pentru ca ei isi implica raspunderea pentru aceste obligatii. Gestiunea
interna cuprinde acte referitoare la administrarea patrimoniului, a bunurilor societatii, fara sa determine
in mod direct obligatii fata de alte persoane (Ex: aprobarea bilantului). La aceasta practicipa asociatii
comanditari care nu au posibilitatea de a angaja societatea prin acte de gestiune exterioara, pe care le-
ar incheia in numele societatii.
Administratia societatii in comandita simpla se va incredintaunuia sau mia multor asociati comanditati.
Asociatii comanditari nu pot fi desemnati administratori. Administratorii obliga societatea, incheie
contracte cu alte persoane, reprezinta societatea.
La aceste societati inchise (societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla) datorita
coeziunii dintre asociati, administratorii nu pot fi persoane din afara societatii, care sa nu aiba calitatea
de asociati. Si la societatile in comandita simpla, legea nu are o limita minima de capital social. La aceste
societati asociatii comanditati, avand raspundere nelimitata, se considera ca nu trebuie sa existe o limita
a capitalului social. Creditorii acestor societati, daca nu vor gasi sume suficiente in patrimoniul
societatilor, vor putea invoca raspunderea solidara nelimitata pe care o au asociatii comanditati.
C. Societatea pe actiuni (S.A.)
Cele 2 societati anterioare se constituie pe 2 conditii:
-incredere reciproca
-au bani disponibili sa participe la capitalul social.
S.A. se intemeiaza pe alta relatie intre actionari, adica pe o relatie exclusiv economica, prevaleaza
elemente privind aportul actionarilor la capitalul social. Nu are semnificatie increderea intre asociati.
S.A. sunt societati deschise in sensul ca orice persoana care a dobandit in mod corect o actiune are toate
drepturile si obligatiile corespunzatoare. Se fractioneaza capitalul social in actiuni care sunt negociabile
si transmisibile in mod nelimitat si fara acordul celorlalti actionari.
Obligatiile acestor societati sunt garantate in exclusivitate numai cu patrimoniul acelei societati.
Creditorii societatii nu pot urmari decat acest patrimoniu. Deci actionarii raspund numai fata de
societate pentru aportul corespunzator actiunilor pe care le-au dobandit. Actionarii au raspundere
limitata numai la valoarea actiunilor. Valoarea actiunilor trebuie sa fie achitata in momentul constituirii
societatii, cealalta parte la o data stabilita. Sunt reglementari specifice S.A. care realizeaza scopul
acestora de a concentra mari sume de capitaluri. numai aceste societati pot sa emita pe langa actiuni si
obligatiuni. Aceste obligatiuni sunt titluri emise de societate si obtine de la dobanditorii de obligatiuni
sume de bani, reprezentand un imprumut pe termen lung.
S.A. se pot constitui si prin subscriptie publica. Subscriptia publica este o procedura aparte de constituire
a societatii pe actiuni. Prin aceasta procedura reglementata de lege, S.A. adreseaza publicului o oferta
de actiuni. In acest fel pot sa dobandeasca mari sume de bani. Alte dispozitii decurg din natura relatiei
exclusiv economice patrimoniale ce se stabileste intre actionari.
S.A. in mod obligatoriu trebuie sa functioneze cu cenzori care sunt desemnati de AGA pentru a
supraveghea gestionarea patrimoniului. Administratori pot fi desemnati si din afara societatii, fara sa
aiba calitatea de actionar. Pentru a fi administrator la o asemenea societate trebuie sa fie specializat. La
S.A. obligatiile sunt garantate numai cu patrimoniul societatii.
In mod obligatoriu, la momentul constituirii S.A. trebuie sa aiba o limita minima a capitalului social.
Limita minima este de 25 milioane lei. Extinzandu-se aceasta societate s-a constatat ca nu mai are un
nucleu stabil, ceea ce a dus la aparitia societatii in comandita pe actiuni.
D. Societatea in comandita pe actiuni
Este o societate deschisa deoarece capitalul social este fractionat in actiuni si acestea sunt transmisibile,
negociabile, nelimitate, fara acordul celorlalti asociati. (minim 5 actionari, maxim nelimitat).
In general actionarii raspund numai pentru efectuarea varsamintelor corespunzatoare actiunilor pe care
le-au dobandit. La aceste societati exista o categorie de actionari ce se cheama actionari comanditati,
acestia au o raspundere solidara si nelimitata pentru obligatiile asumate de societate. Au aceeasi situatie
juridica, similara cu situatia juridica a asociatilor comanditati de la societatile in comandita simpla. Doar
acesti asociati se pot ocupa de gestiunea externa a societatii, putand reprezenta societatea in
raporturile cu alte persoane. Administratori nu pot fi desemnati decat dintre asociatii comanditati. Exista
interdictia pentru ceilalti actionari de a reprezenta societatea, de a incheia acte prin care ar decurge
obligatii pentru societate. Mijlocul de mobilizare a unor capitaluri uriase la societatile in comandita pe
actiuni sunt limitate, adica aceste societati nu pot sa emita obligatiuni si nici nu se constituie prin
procedura subscriptiei publice.

Societatile inchise imobilizeaza varsamintele. Prezinta un risc ca asociatii se pot astepta sa raspunda
solidar si nelimitat pentru obligatiile asumate de societate.
S.A. sunt instabile, actionarii se pot schimba in orice moment.
E. Societatile cu raspunderi limitate (SRL)
Au aparut la sfarsitul secolului al XIX-lea. Asociatii la o asemenea forma de societate au raspundere
limitata fata de societate. Raspunderea SRL fata de creditori este nelimitata. Aceasta forma se
caracterizeaza prin:
-se intemeiaza pe o relatie de incredere, de preferinta intre asociati, de aceea si aceasta societate este
inchisa. Capitalul social este fractionat in parti sociale care in principiu fara acordul celorlalti asociati nu
pot fi transmise in afara societatii. Totusi obligatiile societatii sunt garantate numai cu patrimoniul
acesteia, creditorii societatii nu mai au posibilitatea sa-i urmareasca pe asociati pentru obligatiile pe care
si le-ar fi asumat societatea. (minim 2, maxim 50 asociati).
Administratorii pot fi desemnati dintre asociati sau neasociati. Daca un SRL are mai mult de 15 asociati
(15 -; 50), in mod obligatoriu in temeiul legii trebuie sa functioneze cu cenzori. Daca un SRL are sub 15
asociati nu are cenzor, fiecare asociat are drept de control asupra societatii ca si cum ar fi cenzor. SRL-
urile sub 15 asociati pot desemna cenzori in mod facultativ potrivit actului constitutiv. Raspunderea SRL-
ului este limitata la patrimoniu societatii, fara sa existe posibilitatea extinderii catre asociati, legea
stabilind o limita minima de capital social la 2 milioane.
Aceste forme de societati se grupeaza in 2 tipuri de societati comerciale:
-societati de persoane
-societati de capitaluri
Societatile de persoane sintetizeaza trasaturile de la societatile in nume colectiv si de la societatile in
comeandita simpla. De aceea acest tip de societate are urmatoarele trasaturi:
-obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii si in subsidiar cu raspunderea solidara si
nelimitata a asociatilor
-sunt societati inchise -; emit corespunzator capitalului social parti sociale care sunt netransmisibile in
afara societatii
Societatile de capitaluri sintetizeaza trasaturi de la S.A. sau societatile in comandita pe actiuni. Decurg
urmatoarele:
-capitalul social este fractionat in actiuni, aceste titluri de credit sunt negociabile si transmisibile
nelimitat
-obligatiile societatii sunt garantate numai cu patrimoniul acesteia. Actionarii raspund fata de societate
in mod limitat pentru efectuarea varsamintelor corespunzatoare actiunilor dobandite
(relatii exclusiv patrimoniale).
Pentru fiecare tip de societate -; tipul de relatie dintre asociati:
SRL nu sunt inchise in nici unul dintre cele 2 tipuri. In reglementarile privind SRL au fost sintetizate
trasaturi de la ambele tipuri de societati.
SRL sunt societati inchise, se bazeaza pe o relatie de incredere intre asociati. Aceste persoane (asociatii)
raspund fata de societate pentru valoarea partilor sociale fara sa aiba o rapundere solidara, nelimitata
pentru obligatiile asumate de societate.
Asociatii pot opta pentru orice forma de societati reglementate de lege. Aceasta optiune se poate
intemeia pe considerente economice. Pentru unele ramuri, legea prevede expres ca se vor constitui
societati comerciale numai intr-o anumita forma. In domeniul bancar se constituie doar ca S.A. (sunt
necesare sume mari de bani).