Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 02.05.2018
Grupa: Mare
Propunător: Crăciun Alexandra-Elena
Educator:Prof. înv.preşc. Azamfirei Mihaela
Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit numărul 14, Iași
Domeniul experienţial: Limbă și comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Mijloc de realizare: Memorizare
Subiectul: „Uite, iar m-ai întrebat!” de V. Popa.
Tipul de activitate: Mixtă
Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului, îmbogăţirea şi activizarea vocabularului;

Obiective Operaţinale:
O1. Să reţină titlul poeziei;
O2. Să memoreze logic, conştient poezia, pe baza modelului educatoarei;
O3. Să recite corect, expresiv, coerent poezia, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele sugerate de punctuaţie;
Strategii didactice: 1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
2. Mijloace didactice: planşe adecvate temei, stimulente;
3. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe;
Resurse umane: 27 copii;
Resurse temporale: 30-35 minute;
Bibliografie: Hobjilă.A.2008, “Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului”, Institutul European, Iaşi;
Mariana Narel ,Alina Bata (2012), “Didactica domeniului experiențial limbă şi comunicare”, Editura ‘’ASCR’’, Cluj-Napoca;

Strategia didactică
Nr. Etapele Ob. Conţinut instructiv- educativ Metode şi Mijloace Forme Evaluare
Cr activităţii op. procedee de de
t. învăţăm organi
ânt zare

1. Moment Se asugură condiţiile optime pentru desfășurarea


organizatoric activității:
-asigurarea unui climat favorabil; Frontal
-așezarea scăunelelor în semicerc;
-pregătirea materialelor necesare pentru activitate;
2. Captarea Voi avea o cutie de carton și o baghetă, cu care le voi Conversaţia Frontal Evaluarea
atenţiei capta atenția. În cutie se află decupate un baiețel și o capacităţii
fetiță. La început fiecărui copil îi voi atașa în piept un copiilor de a
băiețel. Le voi spune că băiețelul este personajul din recepta un
poezia pe care o vor învăța, dar și că acest băiețel are mesaj.
nevoie de fetița care e rămasă în cutia magică. Copilul
care până la sfârșitul activității va învăța cel mai bine
poezia, va primi la sfârșit și fetița. Astfel cele două
personaje vor fi mulțumiți de poezia învățată de copii și
fericiți împreună!

3. Anunţarea Fiindcă astăzi voi învățați multe lucruri interesante despre Conversaţia
temei şi a planete, despre ceea ce ne înconjoară pe noi, eu m-am
obiectivelor gândit să învățăm împreună o poezie. Pot să vă spun că în
această poezie se regasesc foarte multe întrebari, eu nu
știu răspunsul la fiecare întrebare și voi avea nevoie de
ajutorul vostru.

4. Dirijarea a.Familiarizarea copiilor cu textul poeziei: Aprecierea


învăţării Le adresez copiilor o serie de întrebări pentru a-i capacităţii
familiariza cu textul poeziei. copiilor de a
Voi ştiţi ce sunt zăpoarele? se exprima în
„Iarba cum se face lapte?” Conversaţia Imagini
propoziţii
„Cum de vine din perete Frontal scurte,
Tot ce pe ecran se vede?” corecte.
O3 Acum că am aflat răspunsuri la aceste întrebări, să
învăţăm poezie intitulată „Uite, iar m-ai întrebat!”.
b.Recitarea poeziei model - precizări referitoare la
recitarea poeziei
Voi recita poezia integral, corect, expresiv, cu o intonaţie
specifică.
Pe baza unor imagini sugestive pentru conţinutul
Demonstraţi
versurilor, se va trece la explicarea conţinutului de idei,
a
apoi, a unor cuvinte din textul poeziei:
Zăpoare= îngrămădire de sloiuri de gheață care se
formează primăvara într-un punct al unui râu.
Se repetă titlul de 2-3 ori împreună cu copiii în vederea Frontal
reţinerii lui. Conversaţia
c.Învăţarea poeziei de către copii
Învăţarea se va realiza pe unităţi logice:
Recit prima strofă a poeziei ca model, urmând să recit
fiecare vers, urmată fiind de copii; repet procedura de 2-3
ori. Se recită prima strofă în cor de 2 ori, apoi individual;
invit 5-6 copii în faţă pentru a recita prima strofă. Demonstraţi Aprecierea
O2 Voi recita apoi prima strofă împreună cu a doua, a capacităţii de
solicitând grupei de copii să repete mai întâi versurile din a reda textul
strofa a doua. Recit fiecare vers, urmată fiind de copii;
liric,
repet procedura de 2-3 ori. Se recită prima strofă în cor de
respectând
2 ori apoi individual; invit 5-6 copii în faţă pentru a recita
dicţia şi
O3 cele două strofe.
Voi recita, întreaga poezie solicitând grupei de copii să Individ intonaţia.
repete mai întâi versurile din ultima strofă. Recit fiecare ual
vers, urmată fiind de copii; repet procedura de 2-3 ori. Se
recită ultima strofă în cor de 2 ori apoi individual; invit 6-
8 copii în faţă pentru a recita poezia
5. Obţinerea O3 Voi împărţi copiii în 2 grupe şi fiecare grupă va recita Exerciţiul Pe
performanţei poezia şi va fi aplaudată şi apreciată de cealaltă echipă la grupe
sfârşitul prestaţiei.Copiii trebuie să recite corect, expresiv, Aplauze
cu o intonaţie specifică întreaga poezie. Grupa cu cele
mai multe aprecieri este câştigătoare!
6. Fixarea noului O1 -Cum se numeşte poezia pe care am învăţat-o astăzi? Conversaţia Frontal
Recitarea integrală a poeziei de către copiii.
conţinut

7. Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale referitoare la Conversaţia Frontal


activităţii modul de însuşire a poeziei şi de comportare în cadrul
activităţii. Stimulen
te
Se vor acorda stimulente.
Anexa 1.

Uite, iar m-ai întrebat!


de V. Popa

- Ce să fie oare vântul,


De cutremură pămâtul?
- Ce e frunza? Ce e pomul?
- Spune-mi tată ce e omul?
- Cine născoceşte floarea?
- Dar călura, dar răcoarea?
- Gîndurile cum de-i vin
Omului ca din senin?
- Şi piticii de-s pitici
Cum de-s chiar atât de mici?
- Iarba cum se face lapte?
- Opt de ce-i mai mult ca şapte?

- Cum de vine din perete


Tot ce pe ecran se vede?
- Şi cum urcă-n Lună unii
Fără scări şi fără funii?
- Unde curg zăpoarele?
- De ce plâng izvoarele?...
- Fată mică, băiat mare
Am şi eu o întrebare:
- Sacul vostru cu-ntrebări,
Cu-ntrebări şi cu mirări
N-are fund, e fermecat?
... Uite, iar m-ai întrebat!
Anexa 2.