Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Data: 16.03.2018
Clasa: a II-a A
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială, sat Mărginenii de Jos
Aria curriculară: Consiliere și orientare

Disciplina: Dezvoltare personală


Unitatea de învăţare: Călătorii imaginare
Subiectul lecției: Emoții şi comportamente
Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare

Scopul: Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii


pozitive faţă de sine şi ceilalţi

COMPETENȚE SPECIFICE:
DEZVOLTARE PERSONALĂ:

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi după criteria
simple;
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate;
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
ACTIVITĂŢI INTEGRATE:

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:


2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor
convenţionale;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa
numerelor, estimări, aproximări

Obiective operaţionale:

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: sǎ mimeze trăirea unei emoţii de bază, cu ajutorul cunoştinţelor


acumulate
O2: să asocieze emoții unor situații date
O3: să identifice emoţiile personajelor în diferite momente ale povestirii
O4: să analizeze emoţiile personajelor din perspectiva relaţiei cauză-efect
O5: să găsească cuvinte cu înţeles asemănător pentru stările emoţionale
precizate
RESURSE:

A) Metodologice:

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul de mimă, exerciţiul,


sinteza, asocierea, observaţia.

b) mijloace didactice: fișă de lucru, planşe, imagini, Cutiuţa emoţiilor,


cântece, etichete cu stări emoţionale, jetoane, culori.

c) forme de organizare: frontală, individuală.

B) Temporale: ~ durata lecţiei: 45 minute


Etapele Ob Conţinut, sarcini de învăţare, Timp Strategii didactice Evaluare
lecţiei modalităţi de realizare Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I. Moment Se asigură materialele necesare 1’
organizatoric pentru desfășurarea lecției în
condiții optime.

II. Captarea Se realizează prin ordonarea în 5’ Conversaţia Jetoane Frontală Observarea


Explicaţia Individuală sistematică
atenţiei ordine crescătoare a 8 jetoane ce
conţin numere în concentrul 0-
1000.
Fiecare număr va avea asociat o
literă cu ajutorul cărora vom
descoperi titlul lecției.
(Anexa 1)

III. Anunțarea Informez elevii asupra 3’ Conversaţia Frontală


temei și a conţinutului activităţii şi a
obiectivelor obiectivelor propuse.
Scriu pe tablă titlul lecției:
„Emoţii şi comportamente”
IV. O1 Se realizează printr-un joc 5’ Explicaţia Individuală Observarea
Reactualizarea intitulat Cutiuţa emoţiilor. Elevii Observaţia sistematică
cunoştinţelor vor extrage din această cutiuţă Joc de mimă
câte un bileţel pe care este scris
câte un enunţ ce indică o anumită
emoţie. Ei vor trebui să mimeze
emoţia sugerată de enunţ.
(Anexa 2)
V. Le voi prezenta elevilor câteva 15’ Exerciţiul Imagini Individuală Observarea
O2 Explicaţia Frontală sistematică
Consolidarea imagini cu personaje din povești
Asocierea
cunoştinţelor O3 cunoscute de ei (Cenuşăreasa,
Albă ca Zăpada, Capra cu trei iezi,
O4 Fata babei și fata moșneagului,
Scufiţa Roşie, Cei trei purceluși,
Punguța cu doi bani). Sarcina
elevilor este de a identifica titlul
poveştii din care face parte
imaginea. Fiecare imagine
prezintă o emoţie. Elevii vor
recunoaşte emoţiile personajelor
şi vor asocia imaginile cu
emoticonul corespunzător.
Se va purta o discuţie despre
importanţa exprimării emoţilor în
relaţiile cu ceilalţi.
VI. Obţinerea O2 Elevii vor audia diverse cântece 10’ Explicaţia Fişă de Frontală Observarea
performanţei şi vor recunoaşte emoţia transmisă Exerciţiul lucru Individuală sistematică
de mesajul fiecărui cântec, prin Asocierea Cântece
intermediul unor cartonaşe ce
prezintă tipurile de emoţii.
O altă activitate va consta în
O5
identificarea cuvintelor cu sens
asemănător pentru emoţiile
învăţate. (Anexa 3)
VIII. Le voi înmâna elevilor o fişă de 3’ Conversaţia Fişă de Observarea
lucru care conţine un careu în care sistematică
Asigurarea O2 Exerciţiul lucru Individuală
vor trebui să găsească şi să
retenției și a Culori
coloreze doar emoţiile negative,
transferului utilizând culori reci.
(Anexa 4)

IX. Încheierea Vor fi făcute aprecieri, 1’ Conversaţia Individuală Evaluare orală


activității
recomandări generale şi
individuale.
Anexa 1

247 274 138 93


729 758 447 947
E M O Ţ
I I L E
Anexa 2

1) Nu ai primit cadoul promis. (supărare)


2) Săptămâna viitoare pleci într-o excursie cu colegii. (fericire)
3) Ai văzut un animal de care îţi este teamă. (frică)
4) Pentru că m-ai minţit sunt nervos. (furia)
5) Ai fost anunţat că ai câştigt un concurs de desen. (bucurie)
6) Nu ai fost invitat la ziua celui mai bun prieten. (supărare)
Ne reamintim faptul că:

 Bucuria este o emoţie pozitivă, ce indică starea de bine a unei persoane.


 Tristeţea este o emoţie negativă, provocată de o pierdere, de o suferinţă sau de o dezamăgire.
 Frica este o emoţie negativă puternică, provocată de un pericol (frica de animale, de întuneric, de personaje imaginare).
 Furia este o emoţie negativă, manifestată printr-o izbucnire nervoasă, agresivă, de obicei verbală, iar în cazuri grave, prin
violenţă .
Anexa 3

Fişă de lucru

1. Găseşte câte două cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele emoţii:

bucurie-

tristeţe-

frică-

furie-
Anexa 4

Fişă de lucru

3. Găseşte emoţiile negative şi colorează-le utilizând culori reci!

F U M B U N A R T A
R O M U N E G A R R
I F O C I P N L B E
C U F U R I E T A C
A N T R I S T E Ț E
L I L I S O M O N I
A L T E C I R E Ş E
 ce simte Scufiţa Roşie când lupul o prinde ca să o mănânce? (frică)
 “Cei trei purceluşi” – veseli când se jucau toată vara fără nicio grijă, speriaţi când lupul dărâma căsuţa;
 “Capra cu trei iezi” – capra veselă la plecare gândindu-se că iezii sunt ascultători, tristă la întoarcere
 “Fata babei şi fata moşneagului” – fata babei speriată de ceea ce găseşte în cufărul ales, fata moşneagului veselă că îşi
bucură tatăl.
 Cocoşul trist când este alungat de moş, vesel când revine şi îl îmbogăţeşte pe acesta.
 Cenuşăreasa tristă când trebuie plece de la castel, veselă când rămâne cu prinţul pentru totdeauna.
 Albă ca Zăpada simte frică când mama vitregă o alungă de la palat, veselă când dansează cu prințul

- După cum vedeţi, şi personajele din poveşti simt lucruri pe care le simţim şi noi, şi ele sunt triste, speriate, fericite, etc.
Unele sunt în dificultate şi atunci vin prietenii lor şi le ajută. De exemplu, când Albă ca Zăpada este trimisă împreună cu
vânătorul în pădure ca să fie omorâtă acolo, vânătorul vede că ea este foarte speriată şi o eliberează, o lasă să meargă unde
vrea ea. Cum şi-a dat seama vânătorul că prinţesa este speriată?
- Este important să vadă ceilalţi ce simţim? Cât este de important să vedem ce simt ceilalţi? Dacă vedem că cineva suferă, cum
putem să ne dăm seama de acest lucru? Şi după ce vedem suferinţa sau bucuria cuiva rămânem indiferenţi? Ce faci dacă
vezi că un coleg plânge? Ce faci dacă vezi nişte oameni că se bucură? Dar dacă un copil arată că este înspăimântat de un
câine?
- Deci, dacă vedem cu atenţie ce simt ceilalţi, putem să îi ajutăm când au probleme sau putem să le fim alături atunci când se
bucură. Tot ceea ce vedem pe feţele oamenilor în anumite situaţii se numesc emoţii. Ele sunt vizibile pe feţele oamenilor,
dar şi în postura sau în gesturile lor. Când îţi este frică de un câine, nu mai stai relaxat, te sperii aşa de tare şi nu mai ştii
încotro să fugi. Când te bucuri, începi să ţipi şi să sari în sus de fericire.