Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele…………………………………… 30.01.

2017

TEST
A. Încercuieşte răspunsul corect:
1.Opera literara “SOBIESKI SI ROMÂNII” aparţine:
a)genului liric
b)genului epic
2.Sobieski era:
a) regele Poloniei
b) ţarul Rusiei
c) sultanul turcilor
3.Armata lesească era:
a)infometată
b)foarte veselă
c)câtă frunză, câtă iarbă
4.În cetate erau:
a)18 plăieşi
b)20 plăieşi
c)armata polonă
5.Din Cetatea Neamţului au ieşit:
a)3 plăieşi răniţi şi 3 morţi
b)3 plăieşi care duceau în spate 3 răniţi
c)6 turci
B. Adevărat sau fals:
1. Iablonovski îi spune regelui său să atace Cetatea Neamţului. A F
2. Bătrânul plăieş spune solului polon ca-i vor da lui Sobieski plumbul din puşti de pe zidurile cetăţii.
3. Sobieski vrea sa-i omoare pe plăieşi prin spânzurare. A F
4. Românii vroiau să cedeze cetatea pentru că aveau multe merinde, băutură. A F
5. Sobieski îi imbrăţişează pe cei şase plăieşi şi le oferă câte un cal. A F
C. Completează enunţurile:
1. Este mâhnit că au fost înfrânţi de turci……………………………..
2. Spune că mai bine şi-ar vedea de drum spre ţara lor………………………
3. În fruntea oştirii polone se aflau ......................................................
4. Spune “Îţi mulţumesc, vrednice al meu tovarăş, că m-ai deşteptat din
somn.”……………………………..
5. Spune” Aceşti viteji n-au făcut decât datoria patriotică şi vrednică de toată
lauda”………………………………….
D. Răspunde la întrebări:
1.Prezentaţi punctul culminant al lecturii.
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. Explicaţi ce este un personaj colectiv şi exemplificaţi din opera “SOBIESKI SI ROMÂNII”.
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. Scrie trei caracteristici ale nuvelei:
- ..............................................................................................................................................................,
- ...............................................................................................................................................................,
- ................................................................................................................................................................
4. Scrie formele corecte pentru:
pre___________________________
mulțămesc_____________________
cătră__________________________
carii__________________________

5. Citește cu atenție fragmentul dat și răspunde cerințelor formulate mai jos:

„— Ce castel e acesta? întrebă Sobieski când, rădicând capul, zări pe sprânceana dealului, înălțându-se trufașă
dinaintea lui, cetățuia Neamțu. Cu bună seamă vrun cuib a tâlharilor acestor de moldoveni!
— La vreme de război, aici domnii Moldovei obicinuiesc a-și trimite averile lor, răspunse Potoțki.
— Așa! Să mergem dar să-l luăm. Oh! voi să-mi răzbun pre Cantemir care mă înșălă, și mă făcu să pierd atâța
viteji!
— Eu aș zice să lăsăm cetatea aceasta, zise Iablonovski, și să ne urmăm drumul înainte. Avem tunuri de câmp, nu
de asalt.
— Ba, pre numele patronului meu! nu va zice lumea că o cetate s-a arătat dinaintea lui Sobieski fără a i se cuceri?
N-avem tunuri? Vom lua-o dar cu mâinile.
— Numele măriei tale e destul tun, zise Potoțki.”…...

Recunoaște momentul subiectului din fragmentul dat, defineşte-l și rezumă-l în 5-7 rânduri.
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................