Sunteți pe pagina 1din 60

Prof.

Buzenchi Lucica

Elemente
PREGĂTITOARE pentru
ÎNȚELEGEREA
METODei GRAFICe

ARGUMENT
Metoda grafică, cunoscută și sub denumirea de ”metoda figurativă”, este
utilizată cu scopul de a vizualiza mai clar datele problemei, dar și relațiile dintre
acestea.
Rezolvarea problemelor la matematică cu ajutorul metodei grafice
presupune realizarea unui desen (unei figuri) care să corespundă enunțului
problemei.
Pentru însușirea corectă a acestei metode, elevii trebuie să-și formeze la
început priceperi și deprinderi de realizare corectă a unui desen cât mai detaliat.
Desenele facilitează înțelegerea și rezolvarea problemelor tip care se rezolvă
prin metoda figurativă.
Pe măsură ce elevii își însușesc și exersează această metodă de rezolvare a
problemelor, aceștia vor deveni capabili să opereze treptat cu figuri mai abstracte,
mai schematice.
Fișele propuse urmăresc fixarea şi consolidarea unor elemente esențiale
pentru înțelegerea metodei grafice, pregătindu-i pe elevi să își perfecționeze
procesul de învăţare.

Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice


Fișă de lucru (1)
Obiective: să reprezinte prin desen segmente, respectând criteriile date;
să compare segmentele obținute prin punerea acestora unele sub altele.

1. Desenează 2 segmente egale.

2. Desenează două segmente diferite, primul mai lung și al doilea mai scurt.

3. Desenează două segmente diferite, primul mai scurt și al doilea mai lung.

4. Desenează 3 segmente egale.

5. Desenează trei segmente astfel: primele două să aibă aceeași lungime, iar al treilea să fie mai
lung.

Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice


Fișă de lucru (2)

Obiectiv: să reprezinte prin desen numere date, în moduri diferite.

1. Reprezintă printr-un segment numărul 8, în trei moduri diferite, numărând câte 1, 2, 3


pătrățele.

2. Reprezintă printr-un segment numărul 10, în trei moduri diferite, numărând câte 1, 2, 3
pătrățele.

3. Reprezintă prin câte un desen numerele pare 2, 4, 6 (unul sub celălalt).

4. Reprezintă prin câte un desen numerele impare 3, 5, 7 (unul sub celălalt).

5. Reprezintă prin câte un desen numerele 25, 16, 7 (unul sub celălalt).
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (3)
Obiective: să reprezinte prin desen diferite numere;
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții;
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele.

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care este cu 3 mai mare decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care este cu 12 mai mare decât acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care îl depășește pe acesta cu 5 .

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul micșorat cu 8.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul cu 7 mai mic decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (4)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite;
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții;
să compare segmentele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele;
să calculeze diferența unor numere date.

1. Reprezintă prin câte un desen numerele 15 și 10. Calculează diferența numerelor 15 și 10.

2. Reprezintă prin desen două numere egale având suma 20.

3. Reprezintă prin desen două numere diferite având suma 10. Câte posibilități sunt?

4. Reprezintă prin desen un număr care adunat cu 7 să dea 80.

5. Reprezintă prin desen un număr care scăzut din 58 să dea 6.


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (5)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite;
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții;
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele.

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se obține adăugând 5 la acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se obține luând 9 din acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care este cu 12 mai mic decât acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care este cu 35 mai mare decât acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care este mărit cu 15 față de acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (6)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite;
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții;
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele.

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care este cu 10 mai mic decât acesta.

2. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este cu 10 mai mare decât al doilea.
Cum este al doilea număr față de primul?

3. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este mai mic cu 5 decât al doilea.
Cum este al doilea număr față de primul?

4. Reprezintă prin desen două numere astfel: al doilea număr este mai mare decât primul cu 17.
Cum este primul număr față de al doilea?

5. Reprezintă prin desen două numere astfel: al doilea număr este mai mic decât primul cu 45.
Cum este primul număr față de al doilea?
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (7)

Obiective: să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții;


să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele.

1. Reprezintă prin desen 3 numere astfel: primele două numere sunt egale, iar al treilea este mai
mare decât unul dintre ele cu 7.

2. Reprezintă prin desen 3 numere astfel: primul număr este 10, al doilea număr este cu 5 mai
mare decât primul, iar al treilea este cu 3 mai mare decât al doilea.

3. Reprezintă prin desen 3 numere astfel: primul număr este cu 3 mai mic decât al doilea, iar al
treilea număr este cu 8 mai mare decât al doilea.

4. Reprezintă prin desen 3 numere astfel: primul număr este cu 9 mai mare decât al doilea, iar
celelalte două numere sunt egale.
5. Reprezintă prin desen 2 numere astfel: primul număr este cu 12 mai mic decât al doilea, iar
suma lor este 22.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (8)

Obiective: să efectueze operații de înmulțire prin adunare repetată


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Calculează numărul de 2 ori mai mare decât 8.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 2 ori mai mare decât acesta.

3. Calculează dublul numărului 5.

4. Calculează dublul numărului 8.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi dublul acestui număr.


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (9)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 3 ori mai mare decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi triplul acestui număr.

3. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul și triplul unui număr.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 3 ori.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 4 ori mai mare decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (10)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 4 ori.

2. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul unui număr și apoi numărul de 4 ori mai mare
decât numărul dat.

3. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, triplul unui număr și apoi numărul de 4 ori mai mare
decât numărul dat.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 5 ori mai mare decât acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 5 ori.


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (11)

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 5 ori.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 6 ori mai mare decât acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 6 ori.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 6 ori.

5. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul unui număr și apoi numărul de 6 ori mai mare
decât un număr dat.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (12)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 7 ori mai mare decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 7 ori.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 7 ori.

4. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul și triplul unui număr, apoi numărul de 7 ori
mai mare decât un număr dat.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 8 ori mai mare decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (13)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 8 ori.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 8 ori.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 9 ori mai mare decât acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 9 ori.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 9 ori.


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (14)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 10 ori mai mare decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 10 ori.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 10 ori.

4. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este de 3 ori mai mare decât al doilea.

5. Reprezintă prin desen două numere astfel: al doilea număr este de 5 ori mai mare decât primul.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (15)

Obiectiv: să reprezinte prin desen diferite date

1. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 cutii cu câte 10 mingi. Câte
mingi sunt în total? Cum ai calculat?

2. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 rânduri a câte 9 meri. Câți meri
sunt în total? Cum ai calculat?

3. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 7 buchete a câte 5 fire de garoafe.
Câte fire de garoafe sunt în total? Cum ai calculat?

4. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 rafturi cu câte 6 cărți. Câte cărți
sunt în total? Cum ai calculat?
5. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: în 8 cutii sunt 56 de bile. Câte bile
sunt în total? Cum ai calculat?
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (16)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite

1. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 4 coșuri cu câte 5 palete. Câte
palete sunt în total? Cum ai calculat?

2. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 2 rânduri a câte 8 peri. Câți peri
sunt în total? Cum ai calculat?

3. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 buchete a câte 9 fire de lalele.
Câte fire de lalele sunt în total? Cum ai calculat?

4. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 8 mese cu câte 4 scaune. Câte
scaune sunt în total? Cum ai calculat?
5. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: în 6 pachețele sunt 42 de biscuiți.
Câți biscuiți sunt în total? Cum ai calculat?
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (17)
Obiective: să efectueze operații de împărțire prin scădere repetată
să reprezinte prin desen numere diferite
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Calculează numărul de 2 ori mai mic decât 6.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 2 ori mai mic decât acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o doime din acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o jumătate din acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 3 ori mai mic decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (18)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o treime din acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă a treia parte din acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 4 ori mai mic decât acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o pătrime din acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă un sfert din acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (19)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 5 ori mai mic decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o cincime din acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă a cincea parte din acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 6 ori mai mic decât acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o șesime din acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (20)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 7 ori mai mic decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o șeptime din acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 8 ori mai mic decât acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o optime din acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 9 ori mai mic decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (21)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o noime din acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 10 ori mai mic decât acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o zecime din acesta.

4. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este mai mic decât al doilea de 5 ori,
iar suma lor este 60.

5. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este cât jumătate din al doilea, iar
suma lor este 30.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (22)

Obiective: să efectueze operații de înmulțire prin adunare repetată


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Calculează numărul de 2 ori mai mare decât 8.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 2 ori mai mare decât acesta.

3. Calculează dublul numărului 5.

4. Calculează dublul numărului 8.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi dublul acestui număr.


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (23)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 3 ori mai mare decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi triplul acestui număr.

3. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul și triplul unui număr.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 3 ori.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 4 ori mai mare decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (24)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 4 ori.

2. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul unui număr și apoi numărul de 4 ori mai mare
decât numărul dat.

3. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, triplul unui număr și apoi numărul de 4 ori mai mare
decât numărul dat.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 5 ori mai mare decât acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 5 ori.


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (25)

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 5 ori.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 6 ori mai mare decât acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 6 ori.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 6 ori.

5. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul unui număr și apoi numărul de 6 ori mai mare
decât un număr dat.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (26)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 7 ori mai mare decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 7 ori.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 7 ori.

4. Reprezintă prin desen, unul sub celălalt, dublul și triplul unui număr, apoi numărul de 7 ori
mai mare decât un număr dat.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 8 ori mai mare decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (27)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 8 ori.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 8 ori.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 9 ori mai mare decât acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 9 ori.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 9 ori.


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (28)
Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 10 ori mai mare decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul mărit de 10 ori.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care se repetă de 10 ori.

4. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este de 3 ori mai mare decât al doilea.

5. Reprezintă prin desen două numere astfel: al doilea număr este de 5 ori mai mare decât primul.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (29)
Obiectiv: să reprezinte prin desen diferite date

1. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 cutii cu câte 10 mingi. Câte
mingi sunt în total? Cum ai calculat?

2. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 rânduri a câte 9 meri. Câți meri
sunt în total? Cum ai calculat?

3. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 7 buchete a câte 5 fire de garoafe.
Câte fire de garoafe sunt în total? Cum ai calculat?

4. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 rafturi cu câte 6 cărți. Câte cărți
sunt în total? Cum ai calculat?

5. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: în 8 cutii sunt 56 de bile. Câte bile
sunt în total? Cum ai calculat?
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (30)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite

1. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 4 coșuri cu câte 5 palete. Câte
palete sunt în total? Cum ai calculat?

2. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 2 rânduri a câte 8 peri. Câți peri
sunt în total? Cum ai calculat?

3. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 3 buchete a câte 9 fire de lalele.
Câte fire de lalele sunt în total? Cum ai calculat?

4. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: 8 mese cu câte 4 scaune. Câte
scaune sunt în total? Cum ai calculat?
5. Reprezintă printr-un desen cât mai simplu următoarele date: în 6 pachețele sunt 42 de biscuiți.
Câți biscuiți sunt în total? Cum ai calculat?
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (31)
Obiective: să efectueze operații de împărțire prin scădere repetată
să reprezinte prin desen numere diferite
să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Calculează numărul de 2 ori mai mic decât 6.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 2 ori mai mic decât acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o doime din acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o jumătate din acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 3 ori mai mic decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (32)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o treime din acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă a treia parte din acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 4 ori mai mic decât acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o pătrime din acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă un sfert din acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (33)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 5 ori mai mic decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o cincime din acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă a cincea parte din acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 6 ori mai mic decât acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o șesime din acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (34)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 7 ori mai mic decât acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o șeptime din acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 8 ori mai mic decât acesta.

4. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o optime din acesta.

5. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 9 ori mai mic decât acesta.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (35)

Obiective: să reprezinte prin desen numere diferite


să reprezinte prin desen numere care îndeplinesc anumite condiții
să compare numerele obținute prin punerea segmentelor unele sub altele

1. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o noime din acesta.

2. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul de 10 ori mai mic decât acesta.

3. Reprezintă prin desen un număr și apoi numărul care reprezintă o zecime din acesta.

4. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este mai mic decât al doilea de 5 ori,
iar suma lor este 60.

5. Reprezintă prin desen două numere astfel: primul număr este cât jumătate din al doilea, iar
suma lor este 30.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (36)

Obiectiv: să formuleze enunțuri potrivite reprezentărilor date

 Formulează enunțuri potrivite pentru următoarele reprezentări:

 Exercițiul 1

2 7

 Exercițiul 2

 Exercițiul 3


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (37)

Obiectiv: să formuleze enunțuri potrivite reprezentărilor date

 Formulează enunțuri potrivite pentru următoarele reprezentări:

 Exercițiul 1

1 8

 Exercițiul 2

1 6
3 6

 Exercițiul 3


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (38)

Obiectiv: să formuleze enunțuri potrivite reprezentărilor date

 Formulează enunțuri potrivite pentru următoarele reprezentări:

 Exercițiul 1

 Exercițiul 2

1 1

 Exercițiul 3


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (39)

Obiectiv: să formuleze enunțuri potrivite reprezentărilor date

 Formulează enunțuri potrivite pentru următoarele reprezentări:

 Exercițiul 1

7 1 2

 Exercițiul 2

1 3

 Exercițiul 3


Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (40)

Obiectiv: să formuleze enunțuri potrivite reprezentărilor date

 Formulează enunțuri potrivite pentru următoarele reprezentări:

 Exercițiul 1

2 2

 Exercițiul 2

3 0

1 4

 Exercițiul 3

1 5
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (41)

Obiectiv: să formuleze enunțuri potrivite reprezentărilor date

 Formulează enunțuri potrivite pentru următoarele reprezentări:

 Exercițiul 1

5 4

 Exercițiul 2

2 1

 Exercițiul 3

2 0
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (42)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice

 Problema nr. 1

9 de 3 ori mai multe

în total?

 Problema nr. 2

45 de 4 ori mai puțini

în total?
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (43)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 1

1 8

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (44)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 2

2 7

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (45)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 3

4 9

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (46)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 4

1 5
3 1

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (47)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 5

2 8

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (48)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 6

3 7

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (49)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 7

4 9
5

5 9

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (50)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 8

7
6 7

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (51)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Problema nr. 9

8 1

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (52)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Formulează o problemă care să se rezolve prin operațiile:

64 : 8 = 8
64 + 8 = 72

Plan de rezolvare
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea metodei grafice
Fișă de lucru (53)

Obiective: să compună probleme pe baza unor desene/reprezentări simbolice sau operații aritmetice
să rezolve problemele folosind informațiile date/culese

 Formulează o problemă care să se rezolve prin operațiile:

100 – 5 x 8

Plan de rezolvare

S-ar putea să vă placă și