Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de ingrijire al pacientului cu Bronhopneumonie Obstructiva

Cronica (BPOC)

O pacienta este adusa la UPU pentru dispnee cu polipnee,cianoza extinsa,transpiratii,cefalee,


anxietate,tulburari de ritm,jugulare turgescente.
Diagnosticul:BPOC

Nevoia Manifestari de independenta Manifestari de dependenta


1.A respira si a avea o -TA=125/80mmHg -respiratie superficiala
buna circulatie -P=75 b/min -dispnee cu polipnee
-cianoza extinsa
-jugulare turgescente
2.A bea si a manca -dentitie buna -alimentatie inadecvata prin
-limba roz deficit
-mucoasa bucala roz si umeda
-gingii roz aderente dintilor
-reflex de dglutitie prezent
3.A elimina -emisie normala de urina si materii -diaforeza
fecale
4.A se misca si a avea o -postrura si miscari adecvate -intoleranta la efort (oboseala)
buna postura
5.A dormi si a se odihni _____ -insomnie
-anxietate
6.A se imbraca si -haine curate in concordanta cu -imposibilitatea de a se imbraca si
dezbraca situatia si anotimpul dezbraca singura
7.A-si mentine -T=38,5°C
temperatura corpului in _____
limite normale
8.A fi curat,ingrijit de a -deprinderi igienice corecte -imposibilitatea de a-si efectua
proteja tegumentele si singura igiena
mucoasele
9.A evita pericolele _____ -vulnerabilitate in fata pericolelor
10.A comunica -comunicare eficienta la nivel -comunicare ineficienta la nivel
senzorial,motor afectiv si intelectual afectiv
11.A actiona conform -imposibilitatea de a lua parte la
propriilor convingeri si _____ practici religioase
valori,de a practica religia
12.A fi preocupat in _____ -tristete
vederea realizarii -apatie
13.A se recreea _____ -plictiseala
-anxietate
14.A invata cum sa isi _____ -cunostinte insuficiente
pastreze sanatatea
Prioritatea nevoilor perturbate:
1.A respira si a avea o buna circulatie
2.A evita pericolele
3.A-si mentine temperatura corpului in limite normale
4.A bea si a manca
5.A fi curat,ingrijit,de a proteja tegumentele si mucoasele
6.A dormi si a se odihni
7.A se imbraca si dezbraca
8.A elimina
9.A comunica
10.A se misca si a avea o buna postura
11.A actiona conform propriilor convingeri si valori,de a practica religia
12.A fi preocupat in vederea realizarii
13.A se recreea
14.A invata cum sa isi pastreze sanatatea

Ziua I

Nevoia Manifestari de Surse de Obiective Interventii Evaluare


afectata dependenta dificultate Autonome Delegate

1.A respira -respiratie -procese -pacienta sa -invat -adm la -pacienta


si a avea o superficiala inflamatorii prezinte cai pacienta sa indicatia prezinta 18
buna -dispnee ale cailor respiratorii tuseasca,sa medicului r/min
postura -polipnee respiratorii permeabile expectoreze medicatia -tuseste,
-cianoza si o buna si sa prescrisa expectoreaza
extinsa respiratie colecteze si colecteaza
-jugulare sputa sputa
turgescente -aspir
secretiile
2.A evita - -pericol de -pacienta sa -supraveghez -adm -pacienta nu
pericolele vulnerabilitate complicatii nu prezinte cu atentie medicatia prezinta
fata de pericol de pacienta prescrisa pericol fata
pericole complicatii -monitorizez de medic de pericole
functiile
vitale
3.A-si -febra -proces -pacienta sa -aerisesc -adm -pacienta
mentine moderata infectios prezinte salonul medicatia prezinta
temperatura temperatura -aplic prescrisa 38°C
in limite in limite comprese
normale normale reci pe
extremitati
-adm ceai de
menta
neindulcit
pentru a
preveni
deshidratarea
4.A bea si a -alimentatie -inapetenta -pacienta sa -linistesc -pacienta
manca inadecvata fie pacienta,ii intelege
prin deficit alimentata explic sfaturile
coresp. importanta oferite
unei -inapetenta
alimentatii se mentine
corecte
5.A fi - -oboseala -pacienta sa -ajut -pacienta
curat,ingrijit imposibilitatea -anxietate fie curata si pacienta sa este curata
de a proteja de a-si efectua ingrijita isi efectueze -declara
tegumentele singur igiena igiena stare de bine
si -o linistesc -inca nu isi
mucoasele -o oncurajez poate
efectua
singura
igiena
6.A dormi -insomnie -anxietate -pacienta sa -asigur un -adm -pacienta
si a se relativa -stres aiba un climat linistit medicatia adoarme dar
odihni somn in salon prescrisa prezinta
linistit si -linistesc si treziri
odihnitor incurajez repetate
pacienta -este
anxioasa
7.A se -imposibilitate -oboseala -pacienta sa -ajut -pacienta
imbraca si de a se -anxietate se poata pacienta sa declara ca
dezbraca imbraca si imbraca si se imbrace si oboseste si
dezbraca dezbraca sa se acuza
singura singura dezbrace probleme
-o incurajez respiratorii
8.A elimina -diaforeza -afectarea -pacienta sa -asigur -adm -pacienta
respiratiei nu mai lenjerie medicatia continua sa
-proces prezinte comoda din prescrisa prezinte
infectios transpiratii bumbac si o de medic transpiratii
(febra) abundente schimb ori
de cate ori
este nevoie
9.A -comunicare -anxietate -pacienta sa -linistesc si -pacienta
comunica ineficienta la comunice incurajez continua sa
nivel afectiv cu echipa si pacienta pastreze o
apartinatorii -o ascult cu usoara stare
rabdare de anxietate
-ii raspund la
intrebari
10.A se -intoleranta la -alterarea -pacienta sa -sfatuiesc -pacienta
misca efort respiratiei se poata pacienta sa intelege
misca si sa ramana in sfaturile
aiba o buna pat oferite
postura -asigur -se
pozitia deplaseaza
semisezand cu ajutorul
-o insotesc si personalului
o sprijin in
momentul
deplasarii
11.A -imposibilitate -mediu -pacienta sa -facilitez -pacienta
actiona de a lua parte spitalicesc aiba acces accesul declara stare
conform la practici la practici parohului la de bine
propriilor religioase religioase pat
convingeri
si valori,de
a practica
religia
12.A fi -tristete -mediu -pacienta sa -linistesc -pacienta
preocupat in -apatie spitalicesc coopereze pacienta pastreaza o
vederea cu echipa in -o incurajez usoara stare
realizarii vederea -ii explic de tristete
insanatosirii motivul
internarii
13.A invata -cunostinte -lipsa de -pacienta sa -invat -pacienta
cum sa isi insuficiente informare pastreze un pacienta sa intelege
pastreze cumul de evite sfaturile
sanatatea cunostinte fumatul, oferite
adecvat zonele
pastrarii poluate
sanatatii -sa isi
respecte
tratamentul
prescris de
medic

Ziua II

Nevoia Manifestari de Surse de Obiective Interventii Evaluare


afectata dependenta dificultate
Autonome Delegate
1.A respira -respiratie -procese -pacienta -mentin -adm in -pacienta
si a avea o superficila inflamatorii sa prezinte interventiile continuare prezinta 18
buna -dispnee ale cailor cai din ziua tratamentul r/min
circulatie -polipnee respiratorii respiratorii precedenta prescris -respiratia se
permeabile imbunatateste
si o buna
respiratie
2.A evita - -pericol de -pacienta - -adm -pacienta nu
pericolele vulnerabilitate complicatii sa nu supraveghez medicatia prezinta risc
in fata prezinte functiile prescrisa de
pericolelor risc de vitale complicatii
complicatii
3.A-si -subfebrilitate -proces -pacienta -mentin -adm -pacienta
mentine infectios sa prezinte interventiile medicatia prezinta
temperatura tempratura din ziua prescrisa T=37,5°C
corpului in corporala precedenta
limite in limite
normale normale
4.A bea si a -alimentatie -inapetenta -pacienta -insist cu -pacienta este
manca inadecvata sa fie blandete hranita
prin deficit alimentata asupra coresp
coresp importantei
unei
alimentatii
corecte
-stabilesc cu
pacienta un
meniu
5.A fi imposibilitate -oboseala -pacienta -mentin -pacienta
curat,ingrijit de a-si efectua -anxietate sa aibe o interventiile declara stare
de a proteja singura igiena stare de din ziua de bine
tegumentele igiena precedenta -isi
coresp efectueaza
igiena sub
supraveghere
6.A dormi -insomnie -anxietate -pacienta -mentin -adm -pacienta are
si a se relativa sa aiba un interventiile medicatia un somn
odihni somn din ziua prescrisa linistit
linistit precedenta
7.A se - -oboseala -pacienta - -pacienta se
imbraca si imposibilitatea -anxietate sa se poata supraveghez imbraca si se
dezbraca de a se imbraca si pacienta in dezbraca sub
dezbraca si dezbraca timpul supraveghere
imbraca singura debracarii si
singura imbracarii
-o ajut la
nevoie
8.A elimina -diaforeza -alterarea -pacienta -mentin -starea
respiratiei sa nu mai interventiile pacientei se
prezinte din ziua amelioreaza
transpiratii precedenta
abundente

Ziua III

Nevoia Manifestari de Surse de Obiective Interventii Evaluare


afectata dependenta dificultate
Autonome Delegate
1.A respira -dispnee -procese -pacienta sa -mentin -adm -starea
si a avea o -polipnee inflamatorii aiba o buna interventiile medicatia pacientei s-
buna ale cailor respiratie din ziua prescrisa a ameliorat
circulatie respiratorii precedenta
2.A evita - -pericol de -pacienta sa -mentin -adm -pacienta nu
pericolele vulnerabilitate complicatii nu prezinte interventiile medicatia prezinta
fata de vulnerabili- din zilele prescrisa vulnerabili-
pericole tate in fata precedente tate in fata
pericolelor pericolelor
3.A-si -subfebrilitate -proces -pacienta sa -mentin -adm -pacienta
mentine infectios prezinte interventiile medicatia prezinta:
temperatura temperatura din ziua prescrisa T=37°C
corpului in corporala in precedenta
limite limite
normale normale
4.A bea si a -alimentatie -inapetenta -pacienta sa -mentin -pacienta
manca inadecvata fie interventiile este
alimentata din ziua alimentata
coresp precedenta coresp
5.A fi -imposibilitate -oboseala -pacienta sa -incurajez si -pacienta isi
curat,ingrijit de a-si efectua isi poata supraveghez poate
de a proteja singura igiena efectua pacienta in efectua
tegumentele singura timpul singura
si igiena toaletei igiena
mucoasele
6.A dormi -insomnie -mediu -pacienta sa -mentin -pacienta
si a se relativa spitalicesc aiba un interventiile are un somn
odihni somn din zilele linistit si
linistit precedente odihnitor
7.A se - -oboseala -pacienta sa -mentin -pacienta se
imbraca si imposibilitatea -anxietate se poata interventiile imbraca
dezbraca de a se imbraca si din zilele singura
imbraca si dezbraca precedente
dezbraca singura
singura
8.A elimina -diaforeza -alterarea -pacienta sa -mentin -pacienta nu
respiratiei nu mai interventiile prezinta
prezinte din ziua transpiratii
diaforeza precedenta abundente
9.A -comunicare -anxietate -pacienta sa -mentin -pacienta
comunica ineficienta la comunice interventiile comunica
nivel afectiv cu echipa si din ziua eficient
apartinatorii precedenta
10.A se -intoleranta la -alterarea -pacienta sa -mentin -pacienta se
misca si a efort respiratiei se poata interventiile poate misca
avea o buna misca si sa din ziua -declara
postura aiba o buna precedenta stare de
postura bine
11.A - -mediu -pacienta sa -incurajez -pacienta
actiona imposibilitatea spitalicesc poata lua pacienta sa declara
conform de a lua parte parte la mearga la stare de
propriilor la practivi practici biserica din bine
convingeri religioase religioase curtea
si valori,de spitalului
a practica
religia
12.A fi -tristete -mediu -pacienta sa -mentin -pacienta
preocupat in -apatie spitalicesc fie interventiile este
vederea preocupata din ziua cooperanta
realizarii in vederea precedenta
insanatosirii
13.A invata -cunostinte -lipsa de -pacienta sa -informez -pacienta
cum sa isi insuficiente informare fie pacienta prezinta un
pastreze informata -ii procur cumul de
sanatatea cu privire la brosuri cunostinte
pastrarea informative necesare
sanatatii -o incurajez pastrarii
sa puna sanatatii
intrebari

S-ar putea să vă placă și