Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic NICOLAI NANU Avizat director,

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe


Disciplina: Fizică
Clasa: a IX-a A, B profesionala, profil tehnic Avizat Resp. Comisie,
Profesor: ADRIANA GAVRIL
Nr. de ore / săptămână: 1 ora

Planificare calendaristică fizica


Anul şcolar 2019-2020 - OM 3152/24 februarie 2014

N Competen
Unitate de
r. ţe Nr. Săptă
învăţare – Conţinuturi Experiment
cr specifice ore mâna
titlu
t. vizate
SEMESTRUL I
1.1.Recapitularea 2 S1
Recapitularea materiei- Marimi S2
unor noţiuni
fizice, unitati de
de fizică
masura, instrumente
studiate în
ciclul de masura
obligatoriu Testare predictivă 1 S3

1.1.; 1.4.; Reflexia luminii 2 S 4 -S 5 Observarea reflexiei şi refracţiei


1.7.; 1.8.; Aplicatii 2 S6-S7 luminii.
1.9. Oglinzi 2 S8-S9
Refracţia luminii 2 S10-11
Optica
1. Aplicatii 1 S12- Determinarea distanţei focale a
geometrică
Lentile subţiri 1 S13- unei lentile subţiri.
Sisteme de lentile 1 S14
Recapitulare- 1 S15
Probleme
SEMESTRUL al II-
lea
1.2.; Ochiul 1 S16
1.6.;1.9. Instrumente optice:
Instrumente aparatul de 1 S17 Studiul aparatului de fotografiat
2. 1 și a microscopului.
optice fotografiat, S18
microscopul 1 S19
Prezentare ppt 2 S20-21
Probleme. 2 S22-23
Evaluare
3. Cinematica 2.1.; 2.2. Mişcare şi 1 S 24
N Competen
Unitate de
r. ţe Nr. Săptă
învăţare – Conţinuturi Experiment
cr specifice ore mâna
titlu
t. vizate
punctului repaus.Vectorul 1 S 25
material viteză. 1 S26
Vectorul acceleraţie. 1 S 27
Mişcarea rectilinie şi
uniformă. 1 S 28
Mişcarea rectilinie
uniform variată. 1 S 29
Mişcarea circulară 1 S
uniformă. 1 30/31
S 32

Recapitulare
Ore la
semestrială 1 S33
5. dispoziţia
Recapitulare 1 S 34
profesorului.
finala

Nota

Se studiaza prima parte a materiei de clasa aIX-a liceu, pana la Principiile mecanicii.