Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

la istorie - subiectul ,, Formarea polisului grecesc’’

Numele,prenumele_______________________

Explică cu ajutorul dicționarului termenii cheie:

Polis-_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Acropolis- _________________________________________________________

_________________________________________________________________

Agoră-_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Tiranie-___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Oligarhie-__________________________________________________________

__________________________________________________________________

Democrație-________________________________________________________

__________________________________________________________________