Sunteți pe pagina 1din 8

F U R N I Z O R D E F O R M A R E P R O F E S I O N A L Ă

J14/55/2012 Tel.: 0267.313.457


CUI: 29844121 Fax: 0367.802.680
Sfântu Gheorghe, str. Körösi Csoma Sándor 3
e-mail: sibarocertificate@yahoo.com
Operator de date personale nr. 27196

CENTRU DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE

TEST SCRIS

Nume şi prenume candidat ___________________________________


Timp de lucru: 120 minute
Data _____________________

UCF 1. „COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ”


Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
1. Mijloacele specifice de transmitere a informaţiei la celelalte posturi sunt:
a) telefon, staţie radio
b) documentaţii
c) publicaţii
2. Enumerați sursele de informare folosite de zugrav:

Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:


3. Tehnicile de comunicare folosite sunt:
a) telepatie
b) informări
c) discuţii, rapoarte scrise

Grila de notare UCF 1 - „COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ”


Punctaj
Nr. întrebare
Stabilit Minim
1 1 1
2 4 2
3 1 1
TOTAL 6 4
UCF 2. ”EFECTUAREA UNOR CALCULE MATEMATICE SIMPLE”
1. Enumerați cele patru operații de bază cu numere întregi:

2. Calculați volumul unei camere cu L=5 m, l=4m şi. H=2,5 m.

3. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
............. Suprafaţa totală a unei încăperi ce urmează a fi zugrăvită, având tavanul în formă de trapez dreptunghic (baza
mare 9 m, baza mică 6 m şi înălţimea 4m) cu H cameră 3m, este de 100 mp.
............. Suprafaţa totală a unei încăperi ce urmează a fi zugrăvită, având tavanul în formă de trapez dreptunghic (baza
mare 9 m, baza mică 6 m şi înălţimea 4m) cu H cameră 3m, este de 102 mp.

Grila de notare UCF 2 - ”EFECTUAREA UNOR CALCULE MATEMATICE SIMPLE”


Nr. întrebare Punctaj
Stabilit Minim
1 4 2
2 1 1
3 2 1
TOTAL 7 4

UCF 3. ”IDENTIFICAREA SARCINILOR ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII”


Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 9 PP 03 F 6
Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
1. Sarcinile de serviciu se referă la:
a) persoanele aflate în zona de responsabilitate
b) informări despre activităţi în zona de reşedinţă a firmei
c) activităţi curente de zugrăveli, ipsosării, tapetării şi vopsitorii
2. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
............. Prin front de lucru în calificarea de zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor se înţelege: echipament de protecţie,
siguranţă la locul de muncă, unelte , scule, dispozitive.
............. Prin front de lucru în calificarea de zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor se înţelege: soluţii, vopsele, materiale
necesare pentru pregătirea suprafeţelor suport, căi de acces, aprovizionare ritmică cu materiale, front de lucru degajat.

Grila de notare UCF 3 - ”IDENTIFICAREA SARCINILOR ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII’’


Punctaj
Nr. întrebare
Stabilit Minim
1 1 1
2 2 1
TOTAL 3 2

UCG 4. „APLICAREA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUŢIE ŞI CONTROL AL CALITĂŢII”


1. Enumerați etapele activității de verificare a zugrăvelilor:

Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:


2. La finalizarea lucrărilor de zugrăveli, tapetării, vopsitorii şi ipsosării se verifică:
a) calitatea sculelor şi uneltelor folosite
b) respectarea procedurile tehnice de execuţie, calitatea de execuţie în raport cu standardele de calitate
c) modul de prindere a structurii
3. Enumerați posibilele defecte care apar la executarea zugrăvelilor:

Grila de notare UCG 4 -„APLICAREA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUŢIE ŞI CONTROL AL CALITĂŢII”


Nr. întrebare Punctaj
Stabilit Minim
1 3 2
2 1 1
3 3 1
TOTAL 7 4

UCG.5. „IDENTIFICAREA MATERIALELOR DE BAZĂ, FOLOSITE LA LUCRĂRILE DE ZUGRĂVELI, IPSOSĂRII,


TAPETĂRII ŞI VOPSITORII”
1. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
………… La executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se folosesc următoarele materiale: agregate diferite sorturi,
emulsie, bituri, acizi.
………… La executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se folosesc 5 categorii de materiale: pigmenţi, lianţi, emailuri,
vopsele şi grunduri gata preparate, lacuri, diluanţi şi solvenţi, materiale auxiliare.
………… La executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se folosesc următoarele materiale: Filer, ciment, var, solvenţi
organici, polietilenă.
Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
2. Tapetele folosite în construcţii sunt de trei categorii:
a) nelavabile, semilavabile şi lavabile
b) abrazive, semiabrazive şi corozive
c) solubile, insolubile şi inodore
3. Necesarul de materiale se stabileşte în funcţie de:
a) lucrarea de executat şi timpul necesar la realizarea lucrării
b) normele de consum aferente lucrării de executat
c) suprafaţa de acoperire

Grila de notare UCG 5 – ”IDENTIFICAREA MATERIALELOR DE BAZĂ, FOLOSITE LA LUCRĂRILE DE ZUGRĂVELI,


IPSOSĂRII, TAPETĂRII ŞI VOPSITORII”
Nr. întrebare Punctaj
Stabilit Minim
1 3 1
2 1 1
3 1 1
Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 10 PP 03 F 6
TOTAL 5 3

UCG 6. ”UTILIZAREA UNELTELOR, SCULELOR ŞI DISPOZITIVELOR SIMPLE, MANUALE ŞI MECANIZATE”


Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
1. Întreţinerea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor folosite la lucrări de zugraveli, tapetării, ipsosării şi vopsitrii se face:
a) nu se întreţin
b) conform normelor de consum
c) conform instrucţiunilor de lucru
2. Enumerați uneltele folosite pentru curățarea suprafeței suport:

3. Enumerați echipamentele de protecție în cazul curățării suprafeței suport, în spații slab aerisite:

4. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
………… Vopsirea prin pulverizare presupune aplicarea vopselei sub forma de particule fin divizate care se unesc din nou
formand o peliculă pe suprafaţa aplicată.
………… Pulverizarea asigură o distribuţie uniforma a particulelor realizând o grosime constantă.

Grila de notare UCG 6 - ”UTILIZAREA UNELTELOR, SCULELOR ŞI DISPOZITIVELOR SIMPLE, MANUALE ŞI MECANIZATE”
Nr. întrebare Punctaj
Stabilit Minim
1 1 1
2 7 4
3 5 3
4 2 1
TOTAL 15 9

UCG 7. ”RESPECTAREA NTSM şi PSI”


1. Continuați propoziția astfel încât să exprime o afirmație adevărată:
Principalii factori vătămători profesionali sunt zgomotul, ……………………………………, …………………………………………. şi
lumina.
2. Enumerați echipamentele şi materialele folosite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:

Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei/variantelor corecte:


3. Producerea unui accident se poate semnaliza cu:
a) sisteme luminoase, sisteme sonore sau sisteme de comunicaţii
b) cu diferite sisteme de întreţinere reţele
c) cu telescopul

4. Starea tehnică a echipamentelor de protecţie şi intervenţie se verifică:


a) la terminarea programului
b) la începerea programului
c) permanent
5. Indicatoarele de averrtizare pot fi:
a) indicatoare de atenţie
b) indicatoare de interzis
c) indicatoare de evacuare şi prim ajutor

Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 11 PP 03 F 6


Grila de notare UCG 7 - ”RESPECTAREA NTSM şi PSI’’
Nr. între Punctaj
bare Stabilit Minim
1 2 1
2 6 3
3 1 1
4 1 1
5 3 2
TOTAL 13 8

UCS 8: ”PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR SUPORT PENTRU LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII SIMPLE”


Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
1. Operaţiile necesare pentru pregătirea suprafeţelor din beton la zugrăveli simple sunt:
a) desfacerea tencuielii deteriorate, curăţarea de praf şi moloz, spălarea (la suprafeţe din beton) şi repararea crăpăturilor
b) desfacerea tencuielii deteriorate, curăţarea de praf şi moloz, spălarea (la suprafeţe din beton), repararea crăpăturilor
prin chituire, netezirea suprafeţelor prin şlefuire
c) repararea crăpăturilor şi fisurilor şi netezirea suprafeţelor
2. Prin planeitatea unei suprafeţe se înţelege:
a) o suprafaţă orinzontală cu denivelări
b) o suprafaţă netedă
c) o suprafaţă verticală ondulată
3. Pregătirea suprafeţelor din lemn pentru vopsitorii în ulei constă în:
a) tăierea nodurilor, repararea defectelor, curăţarea suprafeţelor, grunduirea locurilor chituite, şlefuirea suprafeţelor
b) curăţare, grunduire, şlefuire
c) curăţare şi şlefuire
4. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
………… Curăţarea suprafeţelor din metal presupune: periere cu peria de sârmă, ardere cu lampa de benzină, şmirgheluire,
tratare cu substanţe decapante.
………… Curăţarea suprafeţelor din metal presupune: ştergerea de praf cu o perie de bursuc sau cu o cârpă moale.
………… Curăţarea suprafeţelor din metal presupune: şmirgheluire şi ştergere cu o cârpă moale.

Grila de notare UCS 8 - ”PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR SUPORT PENTRU LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII
SIMPLE”
Nr. întrebare Punctaj
Stabilit Minim
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 3 1
TOTAL 6 4

UCS 9. ”PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR PENTRU LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI/VOPSITORII DE CALITATE


SUPERIOARĂ”
1. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
………… Operaţiile de pregătire a suprafeţelor suport pentru vopsitorii de calitate superioară sunt: curăţarea vopselei vechi,
şlefuirea suprafeţei, grunduirea suprafeţei.
………… Operaţiile de pregătire a suprafeţelor suport pentru vopsitorii de calitate superioară sunt: curăţarea vopselei vechi
cu şpaclul şi gletuirea.
………… Operaţiile de pregătire a suprafeţelor suport pentru vopsitorii de calitate superioară sunt: curăţarea vopselei vechi,
şlefuirea pereţilor şi tavanului, curăţarea cu şpaclul a tâmplăriei, grunduirea şi gletuirea suprafeţelor.
Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
2. Uneltele utilizate la pregătirea suprafeţelor suport vechi pentru zugrăveli sau vopsitorii sunt:
a) şpaclu, trafalete
b) dispozitiv cu flacără, şpaclu, hârtie abrazivă
c) dispozitiv cu flacără, şpaclu, hârtie abrazivă, trafalete

3. Enumerați uneltele utilizate pentru îndepărtarea finisajului vechi:

Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 12 PP 03 F 6


Grila de notare UCS 9 - ”PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR PENTRU LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI/VOPSITORII DE CALITATE
SUPERIOARĂ”
Nr. întrebare Punctaj
Stabilit Minim
1 3 1
2 1 1
3 3 2
TOTAL 7 4

UCS 10. ”PREPARAREA SOLUŢIILOR SIMPLE DE LUCRU”


Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
1. La prepararea corectă a soluţiilor se are în vedere:
a) respectarea reţetelor şi dozajelor
b) pregătirea cantităţilor
c) respectarea reţetelor şi dozajelor, respectarea ordinii de amestecare a componentelor şi a modului de omogenizare,
respectarea combinaţiei culorilor
2. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
............ Omogenizarea laptelui de var se face prin adăugare de ulei de in, rapiţă sau floarea soarelui, în proporţie de 1-
2%, raportat la volum.
............ Omogenizarea laptelui de var se face prin agitare cu dispozitive speciale, prin adăugare de uleiuri.
............ Laptele de var nu trebuie să fie omogen pe timpul folosirii.
Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
3. Remedierea defectelor de zugrăveli pătate se poate îndrepta prin:
a) spălarea suprafeţei zugrăvite
b) spălarea şi zugravirea suprafetei
c) orizontal şi vertical
d) vertical

Grila de notare UCS 10 - ”PREPARAREA SOLUŢIILOR SIMPLE DE LUCRU”


Punctaj
Nr. întrebare
Stabilit Minim
1 1 1
2 3 1
3 1 1
TOTAL 5 3

UCS 11. ”APLICAREA ŞI PRELUCRAREA STRATURILOR SUPORT PENTRU EXECUTAREA VOPSITORIILOR DE


CALITATE SUPERIOARĂ ŞI A ZUGRĂVELILOR SPECIALE”
1. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
............ Stratul suport la tavane şi pereţi se execută din glet compatibil cu suprafaţa suport.
............ Stratul suport la tavane şi pereţi se execută din var amestecat cu ipsos şi diferite tipuri de benzine.
............ Stratul suport la tavane şi pereţi se execută din glet universal, indiferent de natura stratului suport.
Citiți enunțul următor şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
2. Şlefuirea se execută:
a) la 4-5 ore de la grunduire
b) imediat
c) conform instrucţiunilor din prospect
3. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
.......... Aplicarea grundului la lucrările de zugraveli se face cu bidineaua orizontal la pereti şi perpendicular pe direcţia
luminii la tavane.
.......... Aplicarea grundului la lucrările de zugraveli se face cu bidineaua vertical la pereţi şi orizontal la tavane.

Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:


4. Operaţiile de pregătire a tâmplăriei pentru vopsitorii cu vopsele din polimeri sintetici sunt:
a) chituirea, şpăcluire şi şlefuirea
b) repararea cu chituri speciale, aplicarea grundului incolor de îmbinare, şlefuirea
c) chituirea, şlefuire şi amorsarea
5. Formarea perdelelor este un defect care apare la lucrarile de:
a) tencuieli

Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 13 PP 03 F 6


b) tapetării
c) vopsitorii
d) zugrăveli

Grila de notare UCS 11 - ”APLICAREA ŞI PRELUCRAREA STRATURILOR SUPORT PENTRU EXECUTAREA


VOPSITORIILOR DE CALITATE SUPERIOARĂ ŞI A ZUGRĂVELILOR SPECIALE”
Punctaj
Nr. întrebare
Stabilit Minim
1 3 1
2 1 1
3 2 1
4 1 1
5 1 1
TOTAL 8 5

UCS 12. ”EXECUTAREA VOPSITORIILOR DE CALITATE SUPERIOARĂ ŞI A ZUGRĂVELILOR SPECIALE”


Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
1. Plintele şi scafele se montează:
a) pe peretele zugrăvit
b) pe peretele tencuit
c) pe perete vopsit
d) pe peretele netencuit
2. Noţiunea de efecte speciale de vopsire reprezintă:
a) adăugarea unei alte texturi suprafeţelor din lemn şi pereţilor, aplicând prin metode speciale vopsele de decorat normale
sau luciu transparent (efect de marmură, aspect învechit, ştampilarea , zugrăvirea cu puncte)
b) noţiuni simple
c) efecte de inducţie
3. Sculele manuale şi mecanizate utilizate în zugrăveli şi vopsitorii se referă la:
a) aparate de pulverizat, pensule, bidinele
b) aparate de pulverizat de tip vermorel, pistol de pulverizat vopsele
c) role clasice pentru executat desene, trafaleţi, tuşiere, aparate de pulverizat tip vermorel sau pistol de pulverizat vopsele
4. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
........ Vopsitoriile care imită structura lemnului presupun desenarea pe stratul suport a fibrelor lemnului şi acoperirea cu
un strat protector de lac.
........ Vopsitoriile care imită coaja lemnului au aspect uniform, fără denivelări.
Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
5. În funcţie de mărimea reliefului calcio-vecchio poate fi:
a) calcio de apă, calcio de clei
b) calcio smuls, calcio tuf, calcio bob
c) calcio de interior, calcio de exterior
6. Zugrăvirea prin tufuire se obţine:
a) după uscarea zugrăvelii simple prin lovituri uşoare şi uniforme cu un burete lat sau cu peria înmuiate în compoziţie de
apă şi clei
b) după uscarea zugrăvelii simple cu pensula înmuiată în compoziţie : apă şi ulei
c) imediat după zugrăveala simplă se apasă peretele cu o perie sau un burete înmuiate în compoziţie de apă şi clei
7. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
........ La executarea zugrăvelilor decorative folosim spaclu, trafalete, pensulă, gletieră.
........ La executarea zugrăvelilor decorative folosim pensulă, burete de baie, diferite tipuri de vopsele.
8. Explicați procedura executării vopsitoriei 3D:

Strat 1 - ....................................................................................

Strat 2 - ....................................................................................

Grila de notare UCS 12 – ”EXECUTAREA VOPSITORIILOR DE CALITATE SUPERIOARĂ ŞI A ZUGRĂVELILOR SPECIALE”


Punctaj
Nr. Întrebare
Stabilit Minim
1 1 1
2 1 1
3 1 1

Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 14 PP 03 F 6


4 2 1
5 1 1
6 1 1
7 2 1
8 2 1
TOTAL 11 8

UCS 13. ”EXECUTAREA LUCRĂRILOR COMPLEXE DE ZUGRĂVELI DE CALITATE SUPERIOARĂ ŞI VOPSITORII


OBIŞNUITE ÎN ULEI”
Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei/variantelor corecte:
1. Ce elemente influenţează lungimea unei fâşii de vopsea?
a) puterea de absorbţie a stratului suport
b) fluiditatea compoziţiei
c) lăţimea uneltei
d) lungimea braţului zugravului
2. ,,Fâşia,, rezultată în urma distribuirii vopselei pe stratul suport reprezintă:
a) suprafaţa obţinută în urma prelucrării compoziţiei pe suprafaţa suport pe două lăţimi de bidinea
b) suprafaţa obţinută în urma prelucrării compoziţiei pe suprafaţa suport pe lăţimea unei bidinele
c) nu reprezintă nimic
3. Imitaţiile de cărămidă, de piatră şi de faianţă se pot executa cu:
a) ajutorul liniilor
b) ajutorul dreptarului
c) ajutorul nivelei
4. Executarea vopsitoriilor se realizează prin:
a) folosirea corectă a uneltelor (pensule de diferite dimensiuni) sau a dispozitivelor acţionate electric (pistoale de vopsit)
b) buceardare sau prin stropire
c) folosirea maşinilor de tencuit
5. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
.......... Vopsitoria în cazul învelitorilor din tablă începe de la încheieturi şi locuri de îmbinare.
.......... Învelitorile din tablă nu se revopsesc.

Grila de notare UCS 13 – ”EXECUTAREA LUCRĂRILOR COMPLEXE DE ZUGRĂVELI DE CALITATE SUPERIOARĂ ŞI


VOPSITORII OBIŞNUITE ÎN ULEI”
Punctaj
Nr. Întrebare
Stabilit Minim
1 4 2
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 2 1
TOTAL 9 6

UCS 14. ”EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE TAPETĂRII”


Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:
1. Pregătirea şi aplicarea stratului suport pentru tapetării presupune:
a) curăţarea pereţilor de vechiul finisaj, repararea crăpăturilor, şlefuirea reparaţiilor cu hârtie sticlată
b) izolarea suprafeţelor
c) ungerea cu pastă decapantă în vederea curăţirii
2.Tapetele se aplică:
a) cu adeziv sau clei slab
b) prin ardere cu flacăra
c) prin spălare sau răzuire
d) cu mortar
3. Enumeraţi activităţile ce trebuiesc desfăşurate la operaţia de tapetare:

4. Citiți afirmațiile de mai jos. Dacă credeți că afirmația este adevărată, scrieți în stânga ei litera A, dacă
credeți că este falsă scrieți litera F
.......... Eliminarea bulelor de aer formate la lipirea tapetului se realizează prin netezire cu ajutorul unei perii late de sus în
jos şi de la mijloc la margini.
.......... Înainte de începerea lucrărilor pentru aplicarea tapetului se va verifica verticalitatea pereţilor şi planeitatea la
colţurile camerei.

Grila de notare UCS 14 – ”EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE TAPETĂRII”

Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 15 PP 03 F 6


Punctaj
Nr. Întrebare
Stabilit Minim
1 1 1
2 1 1
3 3 1
4 2 1
TOTAL 7 4

UCS 15. ”EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE IPSOSĂRII”


1. Enumerați fazele de desfăşurare a lucrărilor de ipsosării:

Citiți enunțurile următoare şi încercuiți litera din dreptul variantei corecte:


2. Gletul de ipsos se realizează într-un strat cu grosimea de:
a) 5 ... 8 mm
b) 1 ... 3 mm
c) 20 mm
d) 5 mm
3. Materialele şi sculele utilizate la lucrările de ipsosării sunt:
a) ipsos, var, apă, aracet, hârtie abrazivă, întârzietor de priză, rabiţ, accesorii metalice, şabloane, tipare, masă de lucru,
metro, dreptar, nivele cu bulă, fir cu plumb, găleţi, mistrie, cancioc, bidinele, şpaclu, perii, pensule gletiere
b) argilă nisipoasă, argilă prăfoasă, huilă, granit sfărâmat
c) ciment, fier beton, plasă de sârmă
4. Piesele prefabricate din ipsos sunt:
a) aticuri
b) baghete, rozete, plafoniere
c) plinte, sarpante

Grila de notare UCS 15– ”EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE IPSOSĂRII”


Punctaj
Nr. Întrebare
Stabilit Minim
1 3 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
TOTAL 6 4

Semnătura candidatului __________________

Calificarea:”Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” 16 PP 03 F 6

S-ar putea să vă placă și