Sunteți pe pagina 1din 4

-23-

Fig.1.

CALITATEA PROCESELOR

 Folosirea resurselor
 Proceduri
 Informaţii
 Organizarea
proceselor

CALITATEA ORGANIZAŢIEI

 Cultură
organizaţională
 Structură şi sisteme
 Facilităţi
 Management
 Resurse umane

CALITATEA PROCESELOR
EDUCAŢIONALE

 Îndeplinirea cerinţelor
clienţilor
- Interni
- externi
Instituţii de învăţământ Instituţia de învăţământ

CONSERVATOARE INOVATIVĂ

1. Managerii refuză să accepte introducerea unui 1. Managerii promovează calităţi şi consideră

sistem al calităţii, sloganul vehiculat fiind „ştim noi comparaţia cu alte şcoli un mijloc de îmbunătăţire a

ce este mai bine” performanţelor

2. Procedurile şi tehnicile didactice sunt stabilite pe 2. Procedeele şi tehnicile didactice sunt elaborate

baza tradiţiei şi a experienţei cadrelor didactice prin raportare la instituţiile performante

3. Lipsa sistemelor de promovare şi motivare a Motivarea personalului în funcţie de performanţele

personalului individuale şi organizaţionale

4. personalul de conducere este puternic orientat 4. Personalul de conducere este receptiv la

spre a da sfaturi şi a lua decizii propunerile celorlalţi

5. Rezistenţă la schimbare 5. Proceduri de stimulare a creativităţii

6. personal de conducere incompetent 6. Personal de conducere competent


CLASIC ŞI MODERN ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL

Pentru a investiga calitatea unei instituţii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale pe care


aceasta le prestează ca şi grup şcolar este necesar mai întai a defini şi interpreta conceptele cu
care se operează.

Calitatea a devenit un concept analizat sub diferite accepţiuni , toţi autorii fiind fascinaţi
de această latură a activităţilor. Specialişti aparţinând unor medii şi domenii de studiu diferite au
încercat să explice calitatea în maniera lor specifică .Ea reprezintă un atribut intrinsec al oricărui
obiect material sau imaterial care reflectă gradul de adecvare la cerinţele specificate sau
implicite ale beneficiarului (P.Nica , C.Rusu , Managamentul resurselor umane , 1997 , p58).

Calitatea unei instituţii de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi de


calitatea serviciilor organizaţionale oferite , fapt ilustrat în următoarea figură:
Realizarea acestor obiective se asigură prin procesul didactic , activitatea educaţională ,
cercetarea ştiinţifcă şi o serie de alte servicii specifice instituţiilor de învăţământ . calitatea celor
trei componente ale serviciilor educaţionale depinde de caracteristicile calitative ale acestora ,
fiind determinată în mod esenţial de competenţa managarială a personalului de conducere de la
nivelul instituţiilor de învăţământ .

Raţionamentele care stau la baza acţiunilor manageriale fac ca o instituţie de învăţământ să


fie concepută ca o instituţie conservatoare , insensibilă , la necesităţile reale ale beneficiarilor şi
la procesele de îmbunătăţire a calităţii proceselor pe care le desfăşoara şi la serviciile pe care le
oferă , prezentate în următorul tabel:

Instituţii de învăţământ Instituţia de învăţământ

CONSERVATOARE INOVATIVĂ

1. Managerii refuză să accepte introducerea unui 1. Managerii promovează calităţi şi consideră

sistem al calităţii, sloganul vehiculat fiind „ştim noi comparaţia cu alte şcoli un mijloc de îmbunătăţire a

ce este mai bine” performanţelor

2. Procedurile şi tehnicile didactice sunt stabilite pe 2. Procedeele şi tehnicile didactice sunt elaborate

baza tradiţiei şi a experienţei cadrelor didactice prin raportare la instituţiile performante

3. Lipsa sistemelor de promovare şi motivare a Motivarea personalului în funcţie de performanţele

personalului individuale şi organizaţionale

4. personalul de conducere este puternic orientat 4. Personalul de conducere este receptiv la

spre a da sfaturi şi a lua decizii propunerile celorlalţi

5. Rezistenţă la schimbare 5. Proceduri de stimulare a creativităţii

6. personal de conducere incompetent 6. Personal de conducere competent

Prof. Mitric Dănuţa