Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE

’’CONSTANTIN BRĂTESCU”
EDIȚIA VI
1. 04. 2017

CLASA a V-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 90 min.

SUBIECTUL I 10 puncte
Scrieți, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos.
1. Lanțurile montane subacvatice din zonele de rift se numesc ...
2. Cele mai frecvente fenomene seismice și vulcanism se întâlnesc în zona numită ...
3. Stratul de ozon se găsește în învelișul atmosferic numit ...
4. Totalitatea oceanelor şi mărilor de pe glob alcătuiesc…
5. Anotimpurile sunt o consecință a mișcării ...

SUBIECTUL II 18 puncte
Citiți, cu atenție, fiecare dintre afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că este adevărată
notează, pe foaia de concurs cu litera A, respectiv F dacă este falsă, după modelul dat: a –
A sau a – F.
1. Groapa Marianelor este localizată în Oceanul Atlantic.
2. Laguna este un fost golf marin închis de un cordon litoral.
3. În vestul Americii de Sud se găsesc Munții Himalaya.
4. Evaporarea se produce la scăderea temperaturii aerului.
5. Cea mai lungă zi din an este la solstițiul de vară.
6. Alizeele sunt vânturi calde și umede.

SUBIECTUL III 10 puncte


Scrieți, pe foaia de concurs:
1. Numele a două continente traversate de Tropicul Capricornului.
2. Doi factori care influențează variația temperaturii pe glob .
3. Un factor care determină formarea estuarelor.

1
SUBIECTUL IV 20 puncte

I. Analizați harta de mai sus și notați pe foaia de concurs:


1. numele continentelor marcate, pe hartă, cu literele A, B, C, D, E, F și G;
2. numele oceanelor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3 și 4;
3. numele insulelor marcate, pe hartă, cu numerele 5, 6, 7 și 8;
4. numele unui lanț muntos situat pe teritoriul continentului marcat, pe hartă, cu litera A;
5. numele continentului unde sunt situați cei mai înalți munți de pe Glob;
6. numele continentului unde este situată Câmpia Amazonului;
7. numele continentului unde este situat deșertul Sahara.
8. numele celui mai întins ocean de pe Glob. .

SUBIECTUL V 20 puncte
A. Realizaţi corespondenţa dintre unităţile de relief şi continentele cărora le aparţin:

a. Munții Alpi 1. Asia


b. Munții Caucaz 2. Europa
c. Munţii Atlas 3. Africa
d. Munții Stâncoși 4. Australia
e. Munții Anzi 5. America de Nord
6. America de Sud

2
B. Urmăriți harta de mai jos și scrieți pe foaia de concurs răspunsurile corecte:

1. Cifra cu care este notată, pe hartă, delta.


2. Cifra cu care este notată pe hartă peninsula.
3. Cifra cu care este notată pe hartă golful.
4. Numele mării mărginașe notate, pe hartă, cu cifra 4.
5. Definiți articulația țărmurilor notată pe hartă cu cifra 3.
6. Definiți articulația țărmurilor notată pe hartă cu cifra 6.
7. Numele oceanului notat, pe hartă, cu cifra 1.

3
SUBIECTUL VI 12 puncte
C. Analizează harta de mai jos şi completează în tabel:

1. Coordonatele geografice ale punctelor marcate, pe hartă, cu cifrele: 5, 7 şi 8;


2. Cifrele care sunt localizate pe coordontele date în tabel.

Număr-punct Latitudinea Longitudinea

70⁰N 40⁰ V

20⁰ N 20⁰ E

60⁰ N 120⁰ V

S-ar putea să vă placă și