Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI NR. 2


TEL./FAX: 0258-811548
e-mail: scavramiancu@yahoo.com, sc3.alba@mail.albanet.ro
www.scai.ro

Profesor: Diane POPA vizat, director: Elena IGNAT


An școlar: 2018-2019
Programa clasei a VIII-a, cf. Ord. Min. nr. 4237/23.08.2009 vizat, șef comisie: prof. Simona FLOREA

Nr. înreg. ...............................

EDUCAŢIE PLASTICĂ

CLASA a VIII-a An scolar 2018- 2019

BUGET DE TIMP: 34 ore


ACTIVITĂȚI DE PREDARE ÎNVĂȚARE: 30 ore

ACTIVITĂȚI DE EVALUARE INIȚIALĂ ȘI GLOBALĂ: 4 ore


COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate


2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic

VALORI ȘI ATITUDINI:

o Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi decorativă.


o Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă, compararea propriului punct de vedere cu păreri
celorlalţi. Evaluare şi autoevaluare.
o Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal.
o Disponibilitatea pentru cultivarea capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la viaţa culturală.
o Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresii din patrimoniul artelor plastice universale.

CONȚINUTURI:
1. Studiul după natură, creion şi culoare: natură statică, *portret, proporţiile corpului omenesc
2. Elemente de desen proiectiv:
- reprezentarea puctului, a dreptei, a formelor şi a corpurilor
geometrice (cub, prismă, piramidă), în proiecţie ortogonală, pe cele trei plane
de proiecţie şi în epură
- reprezentarea puctului, a dreptei, a formelor şi a corpurilor geometrice în perspectivă
3. Compoziţia decorativă pe baza modificării succesive a spaţiului in cadrul unei liniaturi iniţiale.
4. Noţiuni generale de design; design grafic, design de produs, design ambiental
5. Noţiuni generale de istoria artelor - sec. XX.
Arta românească în sec. XIX - XX

Original - reproducere, *kitsch-ul


Profesor: Diane POPA nr. înreg.......................................
vizat, director: Prof. Elena IGNAT
An școlar: 2018-2019
Programa clasei a VIII-a, cf. Ord. Min. nr. 4237/23.08.2009 vizat, șef comisie: prof. Simona FLOREA

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ

EDUCAȚIE PLASTICĂ

CLASA a VIII - a

PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


EDUCAȚIE PLASTICĂ
CLASA a VIII - a

SEMESTRUL I

Modalităţi şi
Unitatea de Competențe Detalierea unităţii de
Activităţi de învăţare Resurse didactice instrumente de
învăţare specifice învăţare
evaluare
I.Evaluare 1 1. Compoziţia ca mijloc de Exerciţii de observare dirijată a -conversatia Proba orala de
initiala 4 comunicare unor obiecte din natură -explicatia investigare a
Exerciţii de recunoaştere a figurilor -demonstratia cunostintelor despre
2. Reprezentări plastice -instrumente si mediu, a nivelului de
spaţio-temporale geometrice în obiectele din mediul
materiale de expresie organizare si control al
înconjurător
plastica propriei senzorialitati
Exerciţii de descriere a -modelul etc.
caracteristicilor (culoare, formă, -comparatia Proba practica de
mărime, textură) -expozitia video realizare a unor lucrari
obiectelor din mediu şi ale unor libere/cu tema
fiinţe. data/predefinite/cu
II.Linia ca 1.Joc de linii Exerciţii de învăţare a elementelor -conversatia structura standard etc.
2. Culori primare de limbaj plastic: -explicatia
-demonstratia Proba orala de
element al 3. Sfoara jucausa - compozitii figurative având ca -instrumente si investigare a
4. Mozaic elemente plastice linia şi punctul; materiale de expresie cunostintelor despre
- redarea prin îmbinare de linii a plastica mediu, a nivelului de
limbajului 5.Culori secundare -modelul organizare si control
6. Curcubeu unor forme şi imagini cunoscute de
-comparatia al propriei
către copii;
plastic -expozitia video senzorialitati etc.
- redarea unor obiecte simple prin Proba practica de
îmbinarea diferitelor forme realizare a unor lucrari
cunoscute de către copii; libere/cu tema
- dactilopictură data/predefinite/cu
Exerciţii de sortare a unor obiecte, structura standard etc.
după anumite criterii (formă,
mărime, -conversatia Proba orala de
1.Cercul tonurilor textură, culoare) -explicatia investigare a
Exerciţii de asociere a unei culori -demonstratia cunostintelor despre
III.Amestec 2.Mozaic -instrumente si mediu, a nivelului de
ul culorilor 3.Culori calde cu obiecte reprezentative din mediul
materiale de expresie organizare si control al
4.Toamna aurie înconjurător (roşu - măr, verde –
plastica propriei senzorialitati
iarbă etc.)
5.Culori reci -modelul etc.
Exerciţii de percepţie a formelor, -comparatia Proba practica de
6.Cabana înzăpezită
culorilor, mărimilor -expozitia video realizare a unor lucrari
Exerciţii de coordonare ochi-mână libere/cu tema
- exerciţii de punctare, trasare de data/predefinite/cu
linii, haşurare, colorare; structura standard etc.

Concursuri de desene
Expoziţii de desene

SEMESTRUL II

Modalităţi şi
Unitatea Competențe Detalierea unităţii de
Activităţi de învăţare Resurse didactice instrumente de
de învăţare specifice învăţare
evaluare
III.Ameste 7.Copacul fantastic Exerciţii de coordonare ochi-mână -conversatia Proba practica de
- exerciţii de punctare, trasare de -explicatia realizare a unor lucrari
linii, haşurare, colorare; -demonstratia libere/cu tema
cul -instrumente si data/predefinite/cu
materiale de expresie structura standard etc.
culorilor Concursuri de desene plastica
Expoziţii de desene
1.Lumea figurilor -conversatia Proba orala de
geometrice Exerciţii de dezvoltare a acuităţii
-explicatia investigare a
vizuale
IV.Pata, 2.Vietuitoarele marii -demonstratia cunostintelor despre
- exerciţii de discriminare a formei
3.Clovnul de fond;
-instrumente si mediu, a nivelului de
forme 4. Jucariile mele favorite materiale de expresie organizare si control al
- exerciţii de discriminare a unor plastica propriei senzorialitati
figuri geometrice incomplete, -modelul etc.
elaborate imagini -comparatia
lacunare; -expozitia video
(nuante si
Exerciţii de pictură, desen, pe o
tonuri) 1.Livada temă dată: peisaj, portret s.a.
Exerciţii de compoziţie liberă: -conversatia Proba practica de
2.La mare -explicatia realizare a unor
3. Spiridusii gradinii desen, colaj, grafică, felicitări etc.
-demonstratia lucrari libere/cu tema
Exerciţii de compoziţie simplă prin
4. Felicitari de 8 martie -instrumente si data/predefinite/cu
puncte, linii, pete de culoare, materiale de expresie structura standard etc.
V .Linia si 5.Prietenul nostru dactilopictură etc. plastica
pamantul Exerciţii de realizare a unor lucrări -modelul
pata, 6. Oua nazdravane colective: pictură, colaj etc -comparatia
7. Curcubeul Exerciţii de reprezentare a spaţiului -expozitia video
elemente 8.Zana primaverii geometric, caracterizat prin linii,
9.Meseria de mâine forme, volum
de limbaj - exerciţii de identificare a acestor
elemente în mediu;
plastic
Proba orala de
-conversatia investigare a
Exerciţii de dezvoltare a acuităţii -explicatia cunostintelor despre
VI.Forme vizuale -demonstratia mediu, a nivelului de
1.Fluturi -instrumente si organizare si control al
2. Jucariile preferate - exerciţii de discriminare a formei
elaborate materiale de expresie propriei senzorialitati
de fond;
3. Floarea soarelui plastica etc.
4. Vacanța mare -modelul Proba practica de
-comparatia realizare a unor
-expozitia video lucrari libere/cu tema
Desen pe asfalt data/predefinite/cu
Concursuri de desene structura standard etc.
VII. Expoziţii de desene
Evaluare 1. Compoziţia ca mijloc
finala de comunicare
2. Reprezentări plastice
spaţio-temporale

Prof. Diane POPA

S-ar putea să vă placă și