Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

RAPORT
la Lucrarea de laborator nr. 2
la disciplina Circuite și Dispozitive Electronice

Tema: STUDIEREA FENOMENULUI DE REZONANȚĂ ÎN


CIRCUITUL OSCILANT

A verificat:V.Verjbitchi

Chișinău – 2019
Tema: Studierea fenomenelor de rezonantă în circuitul oscilant
Scopul lucrării: Cercetarea fenomenului de rezonanță a tensiunilor și rezonanței curenților în circuitul oscilant
LC, determinarea frecvenței rezonante și factorul de calitate al circuitului.

Efectuarea lucrării
Partea I

Figura 1. Circuit electric pentru cercetarea caracteristicilor circuitului oscilant LC în serie

1 𝐿
1. De calculat frecvența de rezonanță a circuitului 𝑓0 = 2𝜋√𝐿𝐶, caracteristica impendanței 𝜌 = √𝐶 , și factorul
𝜌
de calitate 𝑄 = luând în considerație valorile L, r, u, C, indicate pe carcasa componentelor. Rezultatele
𝑟
calculelor de introdus în Tabelul 1.
1
𝑓0 = 2𝜋√𝐿𝐶
1 1 1
𝑓0 = 2𝜋 = = 6,28∗11,85∗10−6 = 13,43 ∗ 10−3 𝐻𝑧
√2,99∗0,047 2∗3,14∗√2,99∗47∗10−3 ∗10−9

𝐿 2,99∗10−3
𝜌 = √𝐶 = √ 47∗10−9 = 0,24 ∗ 10−3 Ω;

𝜌 0,24∗10−3
𝑄 = 𝐿; 𝑄= = 0,05 ∗ 103 ;
4,4

Tabelul 1
L C 𝑟 𝑓0 𝜌 𝑄
calculat măsurat
mH 𝜇𝐹 Ω Hz Ω
2,99 0,047 4,4 13,43 ∗ 10−3 13,5 ∗ 10−3 0,24 0,05
∗ 10−3 ∗ 103

2. De determinat experimental frecvența de rezonanță a circuitului oscilant în serie 𝑓0 . Frecvența găsită de


introdus în Tabelul 1.
3. Scoateți caracteristica de frecvență (CF) a circuitului oscilant în serie. În timpul cercetărilor menținem U1m
= 0,1 V. Măsurarea tensiunilor U1m, U2m de efectuat cu ajutorul osciloscopului (regim cu 2 canale, sincronizare
internă). Valorile frecvenței generatorului de ales în așa mod, pentru a descoperi caracterul de rezonanță al
caracteristicilor, inclusiv frecvențele limită ale benzii de trecere la care valorile U2m = 0,707U2m max.
Rezultatele măsurărilor de introdus în tabelul 2.
Tabelul 2
fJ f0 fS
f, kHz 11.2 11.6 12 13.4 13.8 14.2
12.4 12,8 13

U2m, V 5 6 9 16 23 16 9 6 5
𝑼𝟐𝒎
𝑲𝑼 (𝒇) = 5 6 9 16 23 16 9 6 5
𝑼𝟏𝒎
𝑲𝑼
𝑲(𝒇) = 0,21 0,26 0,39 0,69 1 0,68 0,39 0,26 0,21
𝑲𝑼𝒎𝒂𝒙

4. După datele din Tabelul 2 de construit graficile caracteristicii de amplitudine-frecvență K(f) – coeficientul
de transfer normalizat al tensiunii și determinarea valorilor experimentale f0, ∆f, Q.
𝑈2 10,2
Impendanța totală: 𝑍𝑘 = = 2.25 𝑚𝐴 = 4,53 𝑘Ω
𝐼

∆𝑓 = |𝑓𝐽 − 𝑓𝑆 | = |12,4 − 13| = 0,6 𝑘𝐻𝑧


𝑓0 12,8
𝑄= = = 21,33
∆𝑓 0.6

K(𝑓)
1.2

0.8

0.6
K

0.4

0.2

0
11.2 11.6 12 12.4 12.8 13 13.4 13.8 14.2
f(kHz)

Figura 2 – Caracteristica amplitudine-frecvență pentru circuitul oscilant în serie


KU(𝑓)
25

20

15
KU

10

0
11.2 11.6 12 12.4 12.8 13 13.4 13.8 14.2
f (kHz)

Figura 3 – Caracteristica amplitudine-frecvență pentru circuitul oscilant în serie

Partea II

Figura 4 – Circuitul electric pentru cercetarea caracteristicilor circuitului oscilant LC în paralel

1. Determinați frecvența rezonantă a circuitului oscilator paralel.


2. De completat Tabelul 3 și de scos caracteristica amplitudine-frecvență U2m(f).

Tabelul 3
fJ f0 fS
f, kHz 13 14 10 9
10.8 10.9 11

RS =  3,8 2 11.9 70 100 70 4,2


U2m, V RS = 30 kΩ 3,8 2 11.9 51 60 50 4,2
U2m (f)
120

100

80

60 Rs=INF
Rs=30
40

20

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Figura 5 – Caracteristica amplitudine-frecvență pentru circuitul oscilant în paralel


Pentru RS = 
∆𝑓 = |𝑓𝐽 − 𝑓𝑆 | = |10,8 − 10,9| = 0,1 𝑘𝐻𝑧
𝑓0 10,9
𝑄= = = 109
𝑟∆𝑓 0,1

Concluzie
În urma efectuării laboratorului dat a fost cercetat fenomenul rezonanței de tensiune în circuitul oscilant în serie.

1 𝐿
De asemenea a fost calculată frecvența de rezonanță a circuitului 𝑓0 = , caracteristica impedanței 𝜌 = √
2𝜋√𝐿𝐶 𝐶

și factorul de calitate Q,

rezultate cărora au fost introduse în tabel. Apoi, a fost determinat experimental frecvența de rezonanță a
circuitului oscilant în serie f0, asamblând circuitul prezentat în Fig. 2.5. Dupa aceea a fost scoasă caracteristica de
frecvență (CF) a circuitului oscilant în serie și rezultatele măsurărilor au fost introduse în tabel. A doua parte a
lucrării consta în cercetarea fenomenului de rezonanță curentului într-un circuit oscilant paralel. A fost determinată
frecvența rezonantă a circuitului oscilator paralel, scoasă caracteristica de amplitudine-frecvență (CAF) a circuitului
oscilatnt paralel U2m(f).