Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru-Substantiv

(1p) 1. Daţi exemple de 5 substantive colective si alcătuiţi enunţuri cu fiecare.

(2p) 2. Grupaţi următoarele substantive:, lapte, zori, aur, unt, tăiţei, Bucegi, curaj, icre,
Carpaţi,dreptate:

- substantive defective de plural

- substantive defective de singular

(3p) 3. Precizaţi cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate din enunţurile:

a. Poporul sărbătorește ziua independenţei naţionale.

b. Colega mea, Monica, citete o carte interesantă.

c. Trandafirii din vază sunt de la vărul tău.

d. Caietul este al Alinei.

e. Elevii clasei a șasea vor cânta cu profesorii.

f. Ai plecat din gara de la București.

g. Vorbesc ca Adina.

(2p) 4. Alcătuiţi propoziţii în care substantivul fluture să îndeplinească pe rând următoarele funcţii
sintactice:

- Subiect

- Atribut substantival genitival

- Complement direct

- Complement indirect

- Complement circumstantial de mod

- nume predicativ