Sunteți pe pagina 1din 4

Managementul calităţii Suport de curs universitar

19. SISTEMUL INFORMAŢIONAL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII


TOTALE

Introducerea Managementului Calităţii Totale (MCT) necesită adaptarea sistemului


informaţional al organizaţiei industriale pentru a asigura întregul flux de informaţii pentru
activităţile calităţii. Principiul de bază pentru reproiectarea sistemului informaţional în vederea
adaptării la cerinţele MCT constă în gruparea activităţilor pentru managementul calităţii în funcţie
de problema căreia se adresează şi furnizarea informaţiilor specifice fiecărei grupe.(fig. 19.1)

Modelul fluxului informaţiilor în activităţile calităţii


referitor la managementul sistemului calităţii

Strategia Planul Q
firmei

Scopurile şi Scopurile Q (asigură toate


Necesităţile
pieţei activităţile Q cu informaţii)
politicile
sistemului Q
Planul Q
Cerinţe externe
sistemului Q

Evidenţierea şi
Raportul asupra Q menţinerea
sistemului Q Documentele
(Audit-uri ale sistemului Q
Cerinţe externe sistemului Q
sistemului Q) Cerinţe pentru
sistemul Q al
furnizorului
Q - calitate
Activităţi Fig. 19.1 Modificarea scopurilor calităţii (Q) în funcţie de cerinţe
informaţii

Un model managerial al MCT se evidenţiază în figura 19.2


Practicarea Managementului Calităţii Totale implică o schimbare a principiilor, metodelor
şi mijloacelor managementului tradiţional în numeroase aspecte ale activităţii industriale.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


1
Managementul calităţii Suport de curs universitar

ASPECTUL DE LA LA
Greşeli Cine? De ce?
Erori Limitare Prevenire
Defecte Inevitabile Zero defecte
Performanţă Cost/prelucrare Cerinţele clienţilor
Formare Reprezintă cheltuială Este o investiţie
Măsurători Justifică Găsesc cauza, îmbunătăţesc
Criteriul de alegere Preţul Echilibrul preţ-calitate
Schimbarea Nu este dorită Un mod de viaţă
Orizontul de timp Termene apropiate Termene lungi
Fluxul informaţional Vertical Orizontal şi vertical
Rolul managerilor Să asigure forţa, să sprijine Să instruiască
Rolul nonmanagerilor Să opereze Planifică, gândesc, operează
Scopurile performanţei Standard Mai bun decât ieri
Clienţi Câştigă-l sau nu Satisfacere totală
Adoptarea deciziei Individuală Participativă
Stilul de conducere Fereşte de insucces Explorează oportunităţi
(antreprenorial)
Scopuri Cotare numerică arbitrară Asigură căile pentru realizare
Câştiguri Vizează părţi ale firmei Ce este cel mai bine pentru
întreaga firmă

Un model al managementului participativ către resursele umane se prezintă în figura 19.3

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


2
Managementul calităţii Suport de curs universitar

Fig. 19.2 Modelul managerial al MCT

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


3
Managementul calităţii Suport de curs universitar

Fig. 19.3 Managementul participativ implică orientarea către resursa umană

În desfăşurarea oricărei analize în întreprindere, diversitatea şi calitatea problemelor apărute,


ne scoate în relief că fiecare structură este implicată în CALITATE
Activitatea pentru obţinerea CALITĂŢII TOTALE începe printr-un efort considerabil de
motivare a personalului. Acest efort ne conduce la a apela la tehnici şi metode de MANAGEMENT
AL RESURSEI UMANE.
A recunoaşte că oamenii creează valoare reprezintă o diferenţă esenţială de
gândire

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


4