Sunteți pe pagina 1din 1

Oraşul medieval

– oraşele au avut un rol tot mai însemnat în viaţa politică şi în cea economico-
socială, culturală şi religioasă din secolele al XI – XII-lea;
– originea oraşelor medievale:
a. majoritatea oraşelor romane au supravieţuit sau au renăscut în Evul Mediu:
Paris, Roma, Koln etc.
b. întemeiate la intersecţia marilor drumuri comerciale sau pe lângă castele sau
abaţii (burguri);
– la început oraşele se găseau sub dominaţia unui senior, ca mai apoi să se
elibereze, pe care paşnică sau violentă, de sub autoritatea nobilului;
– în unele oraşe, cetăţenii s-au unit într-o asociaţie numită comună; acestea se
conduceau singure;
– ele îşi alegeau consiliul sau sfatul orăşenesc, în frunte cu un primar care avea
diferite denumiri (jude, maire – Franţa, burgermeister – Germania);
– categorii sociale:
 patriciatul (cei bogaţi), din rândul cărora proveneau şi membrii consiliului
orăşenesc;
 meşteşugarii şi negustorii, dar în oraşele medievale se mai întâlneau şi medici,
farmacişti, profesori, preoţi etc.
 plebea urbană (sărăcimea);
– meşteşugarii (meşteri din ateliere) erau grupaţi în bresle, asociaţii prin care îşi
apărau interesele şi prin care îşi organizau activitatea;
– înflorirea oraşelor medievale a dus la apariţia unui nou mod de organizare
socială, cea burgheză, la dezvoltarea producţiei melteşugăreşti şi a schimburilor
negustoreşti;
– pentru a-şi apăra interesele, unele oraşe s-au unit în ligi (exemple: Liga
Lombradă – oraşele din nordul Italiei sau Liga Hanseatică – oraşele germane de la
Marea Baltică);
– oraşe ca Veneţia sau Genova au dominat comerţul pe Marea Neagră şi pe Marea
Mediterană.
Studiu de caz. Constantinopolul
– a fost o localitate urbană care a continuat să prospere şi la începutul Evului
Mediu;
– era unul dintre cele mai importante oraşe ale creştinătăţii şi capitală a Imperiului
Bizantin;
– Constantinopolul a fost un oraş mare (în secolul al VI-lea avea un million de
locuitori), bine organizat, cu străzi largi, case de piatră şi de cărămidă, pieţe mari,
sistem de aprovizionare cu apă, băi publice şi monumente impresionante (precum
biserica Sf. Sofia, din secolul al VI-lea);
– a fost cucerit de turcii otomani în 1453.