Sunteți pe pagina 1din 2

Test – clasa a XII-a

I (45 p) Comentează, în minimum 150 de cuvinte, textul următor, evidențiind două trăsături ale
simbolismului:

Orchestra începu cu-o indignare graţioasă.


Salonul alb visa cu roze albe --
Un vals de voaluri albe ...
Spaţiu, infinit, de o tristeţe armonioasă ...

În aurora plină de vioare,


Balul alb s-a resfirat pe întinsele cărări --
Cântau clare sărutări ...
Larg, miniatură de vremuri viitoare ... (George Bacovia, Alb)

II 45 p) Comentează, în minimum 150 de cuvinte, textul următor, evidențiind două trăsături ale
modernismului:

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud


cum se izbesc de geamuri razele de lună.

În piept
mi s-a trezit un glas străin
şi-un cântec cânta-n mine-un dor
ce nu-i al meu. (…)

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud


cum se izbesc de geamuri razele de lună.

O, cine ştie - suflete,-n ce piept îţi vei cânta


şi tu odată peste veacuri
pe coarde dulci de linişte,
pe harfă de-ntuneric - dorul sugrumat
şi frânta bucurie de viaţă? Cine ştie?
Cine ştie? (Lucian Blaga, Liniște)

Notă: Pentru fiecare dintre cele două text, pentru conținut, vei primi 35 de puncte, iar pentru
redactare, vei primi10 puncte (utilizarea limbii literare – 3 punct; logica înlănțuirii ideilor –
3punct; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
Test – clasa a XII-a

I (45 p) Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două trăsături ale
simbolismului:

Copacii albi, copacii negri


Stau goi în parcul solitar
Decor de doliu funerar ...
Copacii albi, copacii negri.

În parc regretele plâng iar ...

Cu pene albe, pene negre


o pasăre cu glas amar
Străbate parcul secular ...
Cu pene albe, pene negre ...

În parc fantomele apar ...

Si frunze albe, frunze negre;


Copacii albi, copacii negri;
Si pene albe, pene negre,
Decor de doliu funerar ...

În parc ninsoarea cade rar ... (G. Bacovia, Decor)

II. (45 p) Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două trăsături ale
modernismului:

Viţe roşii,
viţe verzi sugrumă casele-n lăstări sălbatici
şi vânjoşi-asemenea unor plopi ce-şi
strâng în braţe prada.
Soarele în răsărit-de sânge-şi spală-n mare
lăncile, cu care a ucis în goană noaptea ca pe-o fiară.
Eu
stau pe ţărm şi-sufletul mi-e dus de-acasă.
S-a pierdut pe-o cărăruire-n nesfârşit şi nu-şi găseşte
drumul înapoi. (Lucian Blaga, La mare)
Notă: Pentru fiecare dintre cele două text, pentru conținut, vei primi 35 de puncte, iar pentru
redactare, vei primi 10 puncte (utilizarea limbii literare – 3 punct; logica înlănțuirii ideilor –
3punct; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.