Sunteți pe pagina 1din 10

Popescu Elena Proiect de lectie

Familia ca grup social


-PROIECT DE LECTIE-

Data: 15.11.2011
Unitatea şcolară: Scoala Generala Nr 24 „Sf.Gheorghe”
Clasa: a VII a
Profesor: Popescu Elena
Aria curriculară: Om si Societate
Disciplina: Cultura Civica
Unitatea de învăţare: VIATA IN SOCIETATE
Conţinutul învăţării: Omul fiinta sociala
Tipul lecţiei: Recapitulare si sistematizare

Competenţe specifice/Obiective de referinţă:


 Recapitularea si sistematizarea cunoştinţelor referitoare la om ca fiinta
sociala precum şi însuşirea şi utilizarea corectă a limbajului cu continut
civic in diferite contexte
 Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva
specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua
naştere în cadrul grupurilor

Obiective operaţionale:

 Cognitive:
 Să definească grupul social;
 Să distinga caracteristicile grupurilor sociale mici;
 Să defineasca conceptul “rol social”, nonconformism, conformism;
 Să prezinte tipurile de norme si relatii ale grupului şi să ofere exemple;
 să enumere functiile familiei si sa descrie fiecare functie.

 Afectiv – atitudinale:
- să defineasca familia ca grup social
- să identifice diferentele dintre familia moderna si cea traditionala

1
Popescu Elena Proiect de lectie

 Psihomotorii
- sa aplice adecvat , coerent, creativ şi nuanţat în diferite contexte limbajul de
specialitate

Strategia didactică:
 Resurse procedurale:
- conversaţia examinatoare, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică;
 Resurse materiale:
- Fise de lucru, manualul
 Forme de organizare:
 Frontal, individual, pe grupe
Forma de evaluare: Oral
Durata: 50 minute
Locul desfăşurării: Sala de clasa
Bibliografie:
 Autor, Titlul lucrării, Editura, Localitatea, Anul
 Elena Nedelcu si Ecaterina Morar,Cultura Civica, Editura ALL,2003
 Marian D.Ilie, Elemente de pedagogie generala, teoria curiculum-ului si
teoria instruirii,Editura Mirton, 2005

Etapele lecţiei Activitatea Activitatea Observaţii


profesorului elevilor
1.Moment Se asigură Elevii fac liniste
organizatoric/Pregătirea climatul necesar si se pregatesc
clasei pentru activitate desfăşurării orei pentru ora.
(3 min.) de psihologie. Se
notează prezenţii.

2. Precizarea materiei Se va anunţa Elevii noteaza


supusă subiectul lecţiei şi in caiete planul
recapitulării/plan de se vor comunica de recapitulare
recapitulare obiectivele într-
(7 min.) un mod accesibil,
clar.

2
Popescu Elena Proiect de lectie

OMUL FIINTA
SOCIALA
- Grupurile
sociale
- Familia ca
grup social
3. Recapitularea GRUPURILE
conţinuturilor SOCIALE Elevii găseasc
(30 min.) Grupul social cât mai multe
este un ansamblu exemple de
de persoane grupuri sociale
caracterizat mici si
printr-o anumită caracteristici ale
structură şi o acestora.
cultură proprie.
Nu orice adunare
de persoane Elevii împărţiţi
formează un grup în grupuri de
social. câte 6, cauta sa
Grupurile sociale găsească cât
pot fi împărţite mai multe
în: grupuri comportamente
sociale mici (care pe care ceilalţi
numară între 2 şi le asteaptă în
40 de membrii) şi mod legitim de
grupuri sociale la persoanele
mari (care care deţin
numară mai mult anumite poziţii
de 40 de sociale (medic
membrii). şi bolnav, elev şi
În grupurile profesor,
sociale mici musafir şi
relaţia este gazdă, părinti şi
directă, « faţă în copii)
faţă »,
persoanele
comunică,

3
Popescu Elena Proiect de lectie

interacţionează,
colaborează.
Grupurile sociale
mici sunt
caracterizate prin
existenţa
rolurilor sociale,
a normelor Elevii cauta să
(regulilor), a găsească cât
sarcinilor şi mai multe
valorilor exemple
comune. referitoare la
Rolul social ceea ce învaţa
constă în copilul în cadrul
atribuţiile pe care familiei.
o persoană le are
în funcţie de locul
pe care îl ocupă
în cadrul unui
grup.
Normele (regulile
după care se Elevii împartiti
conduce un grup) în grupuri de
pot fi : cate 6, încearca
- formale să identifice
(menţionate rolul barbatului
în documente, şi rolul femeii în
regulamente familia
de tradiţionala şi în
funcţionare, familia
coduri de modernă.
conduita)
- informale
(nescrise,
păstrate prin
tradiţie)
Resursele

4
Popescu Elena Proiect de lectie

grupurilor -
trasaturile de
personalitate,
valorile
individuale,
interactiunea
dintre
personalitati de
aici rezulta :
- Conformismul –
predispozitia
oamenilor de a-si
schimba opiniile
si
comportamentul
pentru a fi in
concordanta cu
normele unui
grup
-
Nonconformismu
l – tendinta de a
ignora valorile si
normelor unui
grup
FAMILIA CA GRUP
SOCIAL
Familia este un
grup de persoane
constituit pe baza
legăturilor de
căsătorie, de
sânge sau prin
adoptie.
Familia are un rol
important în
socializarea

5
Popescu Elena Proiect de lectie

copiilor. În familie
copilul află ce
înseamna
responsabilitatea,
datoria, regula,
interdicţia,
Familia are mai
multe funcţii :
funcţia biologică
– perpetuarea
speciei umane
prin procrearea şi
creşterea
copiilor ;
funcţia psiho-
afectivă - familia
fiind aceea care
ofera individului
caldura
sufletească, ii
oferă acestuia
sentimentul de
siguranţă şi îl
ajută să
depăsescă
obstacolele şi să
atingă un
echilibru
emoţional ;
funcţia
economică –
crearea
condiţiilor
materiale limbii,
obiceiurilor,
modelelor
necesare

6
Popescu Elena Proiect de lectie

membrilor
familiei ;
funcţia
educativă –
transmiterea
comportamental
In familia
traditionala :
Rolul bărbatului
era acela de
susţinator al
familiei, în timp
ce femeia se
ocupa de
treburile casnice.
In familia
contemporana:
soţia participa şi
ea la asigurarea
veniturilor
familiei, toţi
membrii familiei
pot participa la
luarea unor
decizii.
4. Explicaţii Pentru Elevii pun
suplimentare completarea intrebari pentru
(5 min.) unor lacune, se a-si clarifica
clarifica unele neantelegerile.
lucruri insuficient
înţelese sau se
stabilesc noi
corelaţii între
cunoştinţe.
5. Asigurarea feed- La finalul orei Elevii sunt
backului sunt formulate atenti la
(3 min.) aprecieri recomandarile

7
Popescu Elena Proiect de lectie

generale cu profesorului.
privire la modul
în care elevii au
realizat sarcinile
propuse şi asupra
nivelului de
asimilare a
cunoştinţelor.
Tot acum, sunt
formulate
concluzii şi
recomandări
pentru pregătirea
evaluării.
6. Tema pentru Li se da elevilor Elevii asculta
acasă/Explicaţii pentru ca tema o fisa cu indicatiile
continuarea activităţii aplicatii. pentru
acasă efectuarea
(2 min.) temei.

8
Popescu Elena Proiect de lectie

Nume şi prenume data

Clasa a VII a

TEST

Identificaţi tipul de familie , funcţiile îndeplinite şi relaţiile


dintre membrii familiei în următoarele situaţii :

a. Familia Popa se află în febra pregătirilor pentru sărbătorile de


iarnă. D-na Popa a făcut lista de cumpărături , iar d-nul Popa a achiziţionat
un laptop. Cei 2 copii , Liza şi Ionuţ îl folosesc pentru a-i scrie lui Moş
Crăciun. Ei îl roagă pe moş să le aducă daruri frumoase pentru că au note
mari la şcoală, sunt cuminţi şi îi ascultă pe părinţi.

b. Mirel priveşte trist pe fereastră. Este singur acasă. Mama este la


serviciu, mereu ocupată, obosită şi necăjită, iar pe tata nu l-a cunoscut
niciodată. Se gândeşte că în acest an , Moş Crăciun va avea tolba goală ca şi
în anii trecuţi şi nu înţeleg de ce.

9
Popescu Elena Proiect de lectie

c. Cristina şi fratele ei , Mihai aşteaptă cu nerăbdare vacanţa de


iarnă. Amândoi speră că, măcar în acest an părinţii vor veni acasă de
sărbători, din Spania , unde muncesc . sunt gata de un compromis chiar – să
renunţe la cadourile bogate pe care le pot primi de la Moş Crăciun aşa cum
au fost în ultimii 2 ani – numai să vină părinţii acasă. Cei drept stau cu
bunica în apartament , dar ea este bătrână şi bolnavă , nu prea i-a ajutat la
teme şi mediile , din păcate , sunt destul de mici. Ce bine ar fi să fie cu toţii
acasă de Crăciun!

10

S-ar putea să vă placă și