Sunteți pe pagina 1din 18

Inflamatii cronice specifice si

nespecifice
LP6
Tuberculoza pulmonard
. Tuberculoza este o inflamatie proliferativA granulomatoasA, specifica,
data de bacilul Koch (BK) -'BAAR evidenti"abil prin coloratia Zlehl
ivee/sen. Dupa 2-4 saptamani de la infectia cu BK apare o reactie de
hiper-sensibilitate intarziata (de tip lV), mediata celular, ce duce la
formarea de granuloame cu necroza cazeoasa centrala.
. Complexul primar TBC cuprinde:
- afectul primar
- limfangita de legatura

. - adenopatia satelita hilara


Diseminarea pe cale hematogena a bacilului Koch determina
tuberculoza miliard, diseminarea pe cale bronhogena determina
bronhopneumonia TBC.
. FolicululTBC matur (cu cazeificare centrala) prezinta de la interior la
exterior:
- o zona centralacu material cazeosfin granular (necroza cazeoasa)
- o zona mijlocie constituita din celule gigante Langhans, cu diametrul
de - 100 - 150 de pm, citoplasma omogena, acidofila, cu nuclei
numerogidispugi la periferie sub forma de "potcoava" gi celule
epitelioide, cu nucleu "in pigcot" sau "in pantofiof'
- o zona periferica cu limfocite si plasmocite
TBC pulmonar
complex
primar TBC Disem ina re
sangvina /
limfatica

Disem ina re
bronhogena
Tuberculoza pulmonara, HE, 4x

t
Celula giganta multinucleata Langhans
Irr"j,"'
fr

,,

? a ,) t'
a - '. . .tr . a
,
t \
,
-t
I tr. I ,1,

- t' ,--
a_
I
I t,
a.
t
\Jt'
a t a
I
. (:.
Tu be rcu loza gang I i o n a rd
. Tubeculoza ganglionard este o tuberculozd secundard care apare in
ganglioni, afectali prin diseminare pe cale limfaticd.
. ln urma disemindrii, bacilii Koch pot produce leziuni tuberculoase in:
- ganglionii limfatici (scrofuloza)
- meninge (meningita TBC)
- rinichi (TBC renal)
- suprarenald (boald Addison)
- oase (osteomielite TBC, morbul Pott)
- trompa uterind

. -
epididim (TBC genital)
Macroscopic, tuberculoza ganglionard a copilului gi adolescentului,
prinde grupele ganglionare latero-cervicale, unilateral, progresiv.
Ganglionii cresc in dimensiuni, la palpare au consisten!5 ferm5,
lemnoasd gi sunt pulin durerogi. ln timp se produce o fistulizare la
piele prin care, la compresia masei ganglionare se elimind o
substanld albd, omogend, asemdndtoare cu brAnza uscatd (cazeunr)
datorita necrozei.
. Microscopic caracteristic esle granulomul cazeos (folbulul Koster)
TBC ganglionara, HE,4x
TBC renal. HE. 4x
Aortita luetica
. Luesul (sifilisul) este o inflamalie proliferativd granulomatoasa
specificd datd de Treponema Pallidum, ce poate fi detectata in
lesutul afectat prin impregnare argentica Warthin-Starry,
imunofluorescenld sau prin examinarea preparatului proaspdt intre
lamd gi lameld, la microscopul cu fond intunecat - metoda Levaditi
. Leziunile evolueazd dinspre adventice spre medie cu dezorganizarea
structurilor elastice ale mediei (mezaortita).
. Macroscopic, in zona lezald, tunica internd este groasS, cu o tente
gri, nu existd striuri (ca in ateromatozd), ci zone mari, ridicate,
brdzdate. Din cauza cicatricilor profunde, intima are un aspect
comparat cu ,,coaja de copac".
. La secliune, peretele este ingrogat, adventicea este sclerozate,
cicatriciald, aderenta de lesutul vecin. Leziunile luetice favorizeazd
ateromatoza si anevrismul aortic. Anevrismul aortic este localizat cu
predileclie pe artera aortd ascendentd si / sau crosd (diagnostic
diferenlial cu ateromatoza aortei, care preferd aorta descendentd gi
emergen!a vaselor mari).
. Microscopic, caracteristic esle endotelita proliferativa si inliltratul
gomos, la nivelul vasa vasorum, caracterizat printr-un infiltrat
perivascular "in mansoane" cu limfocite gi plasmocite, cu dispozitie
difuza sau nodulara (plasmomul Unna).
Aortita luetica, HE, 10x

Infiltrat gomos
limfo-
plasmocitar
M iocard ita reu matismald
. Este o inflamalie cronicd proliferativd, granulomatoasd, ce face
parte din complicatiile reumatismului adicular acut (febra
reumatismali), dupi o infectie faringiani cu streptococ beta
hemolitic de grup A
. Apare printr-o reactie autoimuna la antigenul M streptococic,
care prezinta similitudini antigenice cu fibra miocardica
. Macroscopic, miocardita presupune dilatarea cardiaci
ventriculari, in particular inelul valvular mitral. De obicei
miocardita se insolegte de pericarditi, uneori 9i de endocarditi,
mai ales la nivelul valvelor mitrale 9i aortice.
. Microscopic, leziunile proliferative - nodulii reumatismali
Aschoff - pot fi evidenliali la nivelul interstiliului miocardic in
vecinitatea vaselor situate spre endocard sau epicard.
. Granulomul este compus din celule Aschoff (mari, - 50 pm,
multinucleate), celule Anicikow (alungite, cu nucleu in "bara
zimtata" sau "omida"), limfocite, plasmocite, macrofage.
Miocardita reumatisma a, tricrom Masson, 10x, 40x
I
,. a
.|'

.'l a
I

a 'jb
a

a a

a a a
Actinomicoza
. Actinomicoza - reprezinti o infectie cu Actinomyces lsraelii
(bacil Gram pozitiv, anaerob) care se localizeazd cu predilectie
in regiunea cervico-faciali, dar gi in alte regiuni ale
organismului (toracic, abdominal, in particular asociat cu
dispozitive de contraceptie intrauterine sau cicatrici
apendiculare).
. lnfectia este endogeni, bacilul ficdnd pade din flora normali a
orofaringelui, vaginei gi tractului gastro-intestinal.
. Microorganismul poate invada osul subjacent gi ocazional
poate disemina hematogen in creier sau prin aspiratie in
plimin. Bolnavul se poate prezenta clinic cu tumefierea
"lemnoasi" a regiunii cervico-faciale, febri, pierdere in
greutate, leucocitozi in sdngele periferic, tuse gi hemoptizie
cdnd este implicat gi pldminul.
. Histopatologic, caracteristic este prezenta unui granulom ce
contine in centru granule "de sulfur" (colonia de actinomicete,
care are aspectul de "soare care arde"), inconjurate de
neutrofile 9i fibrini.
Actinomicoza, HE, 20x
,.

T
,tTt;t .l oa

a l,r
$fi
',

fi.rl
s
IJ, t
$,
'.YrY

lifi
lqiSl
Pielonefrita micotici
. Este o inflamatie subacuti de etiologie micotici (Candida
Albicans). Fungul se gasegte la indivizii aparent sinitogi in
cavitatea bucald, tractul gastrointestinal, vagin. Existd trei
moduri de imbolnivire:
- proliferare superficiali (pe tegumente)
- invazia profundi (candidoza viscerala)

. - inocularea directi in circuitul sanguin


Macroscopic, in 90% din cazuri pielonefrita micotica apare prin
invazie profundi gi se caracterizeazd prin prezenta a
numeroase microabcese atdt in corticali, medulari, cdt 9i in
bazinet, de obicei asociate cu abcese localizate in ficat,
miocard, creier.
. Microscopic, Candida apare ca lanluri de bastonage tubulare
neramificate (forma vegetativa - hife), care formeazd o retea, in
care se gasesc mici formaliuni rotund ovoide de 2-4 pm (spori).
Filamentele au in ansamblu aranjament plexiform si au o
culoare rogie (PAS pozitive). Grimezile de pseudohife sunt
inconjurate de un infiltrat inflamator mixt (prezenla de PMN 9i
limfocite in interstitiul renal).
Pielonefrita micotica. HE. 10x

:
:
.:

i
Incluziile citomegalice
Sialadenita virale cu citomegalovirus este o inflamatie acutd exsudativd datoratd
citomegalovirusului (C[i]V), membru al grupului herpesviridae.
Semne 9i simptome:
- hepato-splenomegalie
- pneumonie interstitiala
- enterocolita secundara leziunilor ulcerative intestinale
- inSlDAapare o imprdgtiere a CIVIV in tot organism ul evidentiindu-se formele
congenitale ale bolii (afectiuni pulmonare, interstitiale, intestinale, corio-retiniene)
Exista trei perioade optime pentru a contacta CIVIV:
- Prin]a - in uter, poate ramane latente cu efect minim la fdt sau poate actiona
asupra SNC cu distrugerea acestuia si moartea intrauterind.
- A doua - dupd nagtere, in primul an de viatd (prin laptele matern). Clinic apar
tulburari hematologice (purpura), boli respiratorii minore, hepatite tranzitorii.
- A treia - dupa varsta de 15 ani. lnfectia primard la adult este de obicei urmatd de
excretia tranzitorie a virusului (salivard sau urinara) de la cateva zile la cateva
septdmani (exceptie fac femeile gravide care vor excreta virusul toatd perioada
sarcinii 9i apoi toate perioada de lactatie).
Microscopic, interstitiul este plin cu exsudat 9i infiltrat inflamator format din celule
mononucleare (limfocite, plasmocite, macrofage), iar vasele sunt hiperemiate.
Trdsatura caracteristice leziunii o reprezinta celula epiteliala acinara parazitatd de
C[/]V. Celulele au nucleu mare, pleomorfic, datorita unei incluzii nucleare virale ce
ocupa mai mult de jumetate din nucleu 9i este inconjuratd de un halou clar, ce da
aspectul de "ochi de bufnitd" (efect citopatic de tip incluzionar).
lncluzii citomegalice, HE, 40x